The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Logarani Kishnan, 2021-04-06 00:14:18

200066893-Kit-Transisi-Tahun-1

200066893-Kit-Transisi-Tahun-1

Tajuk 2 (disambung)
MEMAHAMI KURIKULUM PRASEKOLAH

2.3 Memahami perbezaan budaya antara Prasekolah
dan sekolah rendah

Tujuan:

1. Guru dapat membuat penyesuaian pendekatan untuk
menerima murid Tahun Satu.

2. Guru dapat menyediakan kesinambungan aktiviti dan
persekitaran di kelas Tahun Satu.

LANGKAH-LANGKAH

3. Guru memahami dan menghayati kurikulum di
Prasekolah.

4. Merancang aktiviti yang bersesuaian dan ada kaitan
dengan aktiviti di Prasekolah

5. Meneruskan nilai-nilai budaya yang telah diterapkan
semasa murid-murid membina persekitaran dan budaya
baru untuk kelas dan sekolah.

6. Bersama murid-murid membina persekitaran dan
budaya baru untuk kelas dan sekolah

7. Mendapatkan bantuan dari rakan sekerja untuk
membina dan memantapkan persekitaran yang ceria
dan budaya yang cemerlang

6-4

Tajuk 3 Hari Pendaftaran Murid Ke
Tahun 1
MEMAHAMI REKOD PERKEMBANGAN MURID
Rekod Perkembangan
3.1 Mendapatkan penerangan khusus untuk Potensi Murid dibawa dari
menganalisis rekod perkembangan murid prasekolah dan
Prasekolah. mengandungi catatan
tentang perkembangan
Tujuan : murid semasa murid itu
berada di Prasekolah
1. Guru dapat mengenal pasti tahap perkembangan dan
pencapaian murid.

2. Menyesuaikan dengan kurikulum Tahun Satu.

3. Merancang aktiviti Transisi dan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran secara berkesan.

LANGKAH-LANGKAH

1. Mendapatkan Rekod Perkembangan Potensi Murid yang
mengikuti Prasekolah daripada ibu bapa .

2. Menyemak dan membuat analisa tentang tahap
perkembangan murid.

3. Merancang aktiviti yang bersesuaian dengan tahap
perkembangan potensi murid.

x Cara menganalisis maklumat-maklumat murid.
x Cuba mengesan tahap kemajuan murid

- 3M
- emosi, kebolehan, minat.

x Membuat tanggapan (cadangan ) dari segi
kesediaan murid menerima Program Transisi Tahun
Satu.

x Cara pemerhatian.

6-5

Tajuk 4

MEMAHAMI PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI
PRASEKOLAH UNTUK DIAPLIKASIKAN DALAM PROGRAM TRANSISI

4.1 Memerhati guru Prasekolah dan pelaksanaan Istilah Penting:
proses pengajaran dan pembelajaran.

Tujuan: SUDUT PEMBELAJARAN
BERMAIN SAMBIL
Untuk mengetahui bagaimana pengajaran dan pembelajaran BELAJAR
prasekolah dilaksanakan MENEROKA SAMBIL
BELAJAR
LANGKAH-LANGKAH

1. Mendapatkan persetujuan daripada pihak
pengurusan Prasekolah.

2. Memerhatikan teknik/kaedah pengajaran dan
pembelajaran yang dijalankan:-

a) Guru dengan murid.
b) Murid dengan murid

3. Mengadakan perbincangan dengan guru-guru
Prasekolah tentang keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran

6-6

Tajuk 5
KURSUS PENGURUSAN PENYAYANG GURU TAHUN 1

5.1 Menghadiri Kursus Program Transisi dan Guru Program Pengurusan
Penyayang Penyayang Guru Tahun
Satu diuruskan dan
Tujuan : dijalankan oleh pihak
Bahagian Pendidikan Guru
Pendedahan tentang cara mengendalikan Program Transisi
mengenai keperluan kanak-kanak yang datang dari pelbagai
latar belakang.

LANGKAH-LANGKAH

1. Memahami kandungan kursus mengikut modul yang
diedarkan :

a) Modul 1
Konsep Awal Kanak-Kanak

b) Modul 2
Kesinambungan kurikulum Prasekolah dan
Tahun Satu.

c) Modul 3
x Pengurusan pembelaran dan pelajaran
x Mengenali perbezaan individu.
x Teknik permudahcaraan
x Kes tingkah laku kanak-kanak.
x Keceriaan suasana bilik darjah amalan budaya.

d) Modul 4
Pengesanan kemajuan kanak-kanak.

e) Kit Program Transisi dan konsep Program Transisi

2. Menjalankan latihan dalaman di peringkat sekolah.

6-7

Tajuk 6

KESEDIAAN GURU MENERIMA MURID YANG MENGHADAPI MASALAH AWAL
PEMBELAJARAN

6.1 Mengenali dan mengetahui cara melayan murid. Modul Program
Pengurusan Penyayang
Tujuan : Guru Tahun Satu
diuruskan dan dijalankan
Membantu mengurangkan tahap kebimbangan dan rasa oleh pihak Bahagian
rendah diri murid Pendidikan Guru.
Modul-modul Program
Transisi diuruskan oleh
Pusat Perkembangan
Kurikulum

LANGKAH-LANGKAH

1. Mengenal pasti murid yang menghadapi masalah awal
pembelajaran.
- Awal bacaan
- Awal tulisan
- Pranombor

2. Mengetahui tahap kebolehan dan peningkatan
dalam 3 aspek di atas.

3. Mencadangkan contoh aktiviti dan bahan yang
sesuai

Contoh:-
Pranombor menggunakan bahan maujud bagi
membandingkan jumlah banyak/sedikit

6-8

Tajuk 6 (disambung)

KESEDIAAN GURU MENERIMA MURID YANG MENGHADAPI MASALAH AWAL
PEMBELAJARAN

6.2 Menyediakan aktiviti pengajaran dan November/Disember
pembelajaran yang bersesuaian untuk murid-
murid yang berkenaan.

Tujuan :

Membantu murid menyesuaikan diri dengan persekitaran
yang baru.

LANGKAH-LANGKAH

1. Memilih aktiviti-aktiviti yang sesuai dan menyeronokkan Program Guru Penyayang
seperti:- diuruskan dan dijalankan
oleh pihak Bahagian
x permainan Pendidikan Guru.
x permainan komputer
Pendekatan Tematik dan
2. Memilih lagu-lagu yang bersesuaian seperti : pendekatan terkini :
contohnya- sesi bercerita
x Kaset lagu-lagu Kurikulum Baru Sekolah Rendah dengan Teknik Sebab dan
(KBSR) Akibat atau Teknik Awan
(Modul 8 Tajuk 3)
x Lagu-lagu rasmi
x Perhimpunan sekolah

3. Merangka aktiviti-aktiviti simulasi kumpulan

Contoh:- * Permainan "Pukul
Permainan "Pukul Berapa Datuk Harimau" Berapa Datuk Harimau"
bertujuan mengenalkan
konsep belajar nombor
dan menerapkan nilai
kerjasama dalam
kumpulan.

6-9

Tajuk 7
KEMAHIRAN GURU MENANGANI MASALAH PERBEZAAN MURID

7.1 Pemahaman mengenai keperluan murid yang Program Pengurusan
berbeza kebolehan. Penyayang Guru Tahun
Satu diuruskan dan
Tujuan : dijalankan oleh pihak
Bahagian Pendidikan
Guru.

Membolehkan guru merancang aktiviti dan bahan yang
dapat merapatkan jurang perbezaan antara murid.

LANGKAH-LANGKAH Secara Intensif

1. Guru membentuk kumpulan yang sama rata dari 1. mengikut kebolehan
kepelbagaian kebolehan untuk memenuhi keperluan kumpulan yang tidak
program. tetap dan boleh
berubah mengikut
2. Guru merancang aktiviti-aktiviti pengajaran dan mata pelajaran
pembelajaran yang bersesuaian dengan Program
Transisi. 2. penyediaan bahan
mengikut aras
3. Guru dan murid melaksanakan aktiviti pengajaran kecerdasan.
dan pembelajaran
3. asing dalam konteks
44.. Metodologi
4. memberi pengajaran.
x Instrumen untuk mengenal pasti kebolehan murid.
x Pendekatan yang sebenar.
x Bahan pengajaran dan pembelajaran serta

tujuannya.
x Kesepaduan arahan dalam pelbagai.

kegiatan yang menyatukan beberapa unsur
secara bersepadu.
x Diketengahkan pelbagai situasi.
x Kegiatan pengukuhan dengan bantuan/aktiviti
sokongan
x Penyediaan bahan contoh berhubung strategi
di atas.
x Mengesan aras kebolehan atau kecerdasan murid
bagi memudahkan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran

6-10

Tajuk 8

PELBAGAI PENDEKATAN MENANGANI TINGKAH LAKU MURID

8.1 Menerima pendedahan khusus berhubung Matlamat perkembangan
dengan psikologi dan sosio-emosi diri dan sosio emosi

Tujuan :

Guru dapat menyelesaikan masalah yang dialami oleh
murid yang berkaitan dengan psikologi dan sosio-emosi
secara sistematik.

1. Mengenal pasti masalah tingkah laku murid yang
memerlukan bantuan

x Terlampau Aktif (Hyperactive)
x Menimbulkan Gangguan (Disruptive)

2. Teknik bagi menangani masalah tingkah laku. Theory of Constraints/
Contoh : (TOC)
x Teknik ‘Theory of Constraints (TOC) (Modul 8 tajuk 3)
x Modifikasi tingkah laku
x Time out Kajian Masa Depan
x Ganjaran

3. Kes-kes tertentu yang berkaitan

LANGKAH-LANGKAH Teknik Awan
(Modul 8 Tajuk 3)
1. Guru didedahkan kepada pendekatan TOC, Teknik
Awan (The Cloud) dan cara menggunakan Teknik Sebab
dan Akibat ( Negative Branch) bersama murid untuk
mengelakkan kelakuan yang tidak digalakkan.

Contoh:-

Teknik Awan ( ' The Cloud' TOC) di satu bahagian
kawasan sekolah. (dinding / halaman) dan boleh digunakan
oleh murid kelas lain.

6-11

Tajuk 8 (disambung)

PELBAGAI PENDEKATAN MENANGANI TINGKAH LAKU MURID

8.2 Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman
berkaitan dengan penyelesaian terhadap
tingkah laku murid.

Tujuan :

Guru dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman
guru tentang tingkah laku murid-murid serta teknik
menangani masalah

LANGKAH-LANGKAH Theory of Constraints/
TOC
1. Mendapatkan maklumat tingkah laku murid dan teknik Kajian Masa Depan
menyelesaikannya melalui kaedah:-

x Buku
x Surat Khabar
x Majalah
x Risalah
x dan lain-lain.

2. Membuat kajian kes tingkah laku dan cara
penyelesaiannya

3. Menggunakan Teknik Awan (The Cloud TOC) dan
Teknik Sebab Dan Akibat (Negative Branch TOC) dan
Teknik Garis Masa (Kajian Masa Depan)

4. Berbincang atau bertukar-tukar pendapat dengan guru-
guru prasekolah dan guru-guru lain yang
berpengalaman.

5. Mendapatkan kerjasama dengan guru bimbingan dan
kaunseling untuk mengenal pasti dan menangani
masalah.

6-12

MODUL 7
PERSEDIAAN IBU BAPA

Tajuk Perkara Bil Perincian
1.1 Menyediakan persiapan awal untuk
1 Persediaan Ibu
anak-anak sebelum masuk Tahun
Bapa Di Rumah Satu.

1.2 Berinteraksi dan memberi perhatian
terhadap hasil kerja dan persiapan
anak-anak.

1.3 Mewujudkan hubungan dua hala
antara ibu bapa atau penjaga
dengan pihak sekolah

1.4 Memberi komitmen dan mengikuti
perkembangan aktiviti yang
dijalankan oleh pihak sekolah.

2 Hubungan Ibu 2.1 Berinteraksi dengan guru terhadap
Bapa dengan hasil kerja dan persiapan anak-
Guru anak.

2.2 Membuat tindakan susulan terhadap
aktiviti pembelajaran di sekolah.

3 Hubungan Ibu 3.1 Mewujudkan hubungan dua hala
Bapa dengan antara ibu bapa atau penjaga
Guru Besar dan dengan pihak sekolah
Sekolah

PERSEDIAAN IBU BAPA

Persediaan awal ibu bapa untuk anak-anak mereka masuk ke Tahun Satu turut
berperanan menjayakan Program Transisi di samping membantu anak-anak
memulakan proses pendidikan secara formal dengan jayanya.

Antara persediaan yang boleh dilakukan melalui persediaan di rumah seperti
persediaan sosio-emosi, mental dan fizikal anak-anak. Persediaan yang lain
termasuklah mewujudkan hubungan mesra dengan pihak guru-guru dan
pengurusan sekolah di samping melihat dan memerhati perkembangan diri, tingkah
laku dan pencapaian akademik anak-anak secara berterusan. Keprihatinan ibu
bapa terhadap perkembangan anak-anak dan Program Transisi akan memberi
kesan yang baik terhadap proses pengajaran dan pembelajaran serta kemajuan diri
anak-anak.

Tajuk 1

PERSEDIAAN IBU BAPA DI RUMAH

1.1 Menyediakan persiapan awal untuk anak-anak
sebelum masuk Tahun Satu.

Tujuan

Supaya anak-anak lebih bersedia daripada segi mental,
sosio emosi dan fizikal untuk memasuki Tahun Satu.

LANGKAH-LANGKAH

Ibu bapa atau penjaga perlu: Persiapan awal
keperluan fizikal
1. Memastikan anak telah didaftarkan dan ditempatkan di kanak-kanak seperti
sekolah yang ditentukan. pakaian, alat tulis
dan buku-buku dapat
2. Mengkaji dan meneliti rekod perkembangan serta memberi semangat
pencapaian anak mereka di Prasekolah. kepada anak-anak
untuk memulakan
3. Bagi kanak-kanak yang tidak mengikuti Prasekolah, ibu pembelajaran di
bapa perlu memaklumkan tahap perkembangan anak- Tahun Satu
anak mereka seperti tahap kesihatan anak-anak, alahan
anak-anak dan tahap kebolehan akademik anak-anak
mereka kepada guru kelas Tahun Satu.

4. Membuat persiapan awal dengan menyediakan
keperluan fizikal anak-anak seperti pakaian, alat tulis,
buku-buku dan sebagainya.

7-1

Tajuk 1 Jiran tetangga akan
turut rasa
PERSEDIAAN IBU BAPA DI RUMAH (Disambung) berbangga dan
boleh memberikan
5. Membawa anak-anak melihat keadaan dan persekitaran kerjasama seperti
sekolah sebelum hari pendaftaran . memberi pujian
pengukuhan,
6. Memaklumkan kepada jiran dan masyarakat setempat teguran, perhatian
bahawa anak akan memasuki Tahun Satu supaya kepada anak-anak
mendapat kerjasama dan perhatian daripada mereka. di mana sahaja
mereka bersua
7. Memberikan dorongan dan gambaran positif tentang
sekolah baru.

a. ramai kawan
b. banyak aktiviti
c. jadi pandai

7-2

Tajuk 1
PERSEDIAAN IBU BAPA DI RUMAH (Disambung)

1.2 Berinteraksi dan memberi perhatian terhadap
hasil kerja dan persiapan anak-anak.

Tujuan

Supaya ibu bapa dapat mengikuti perkembangan
perkembangan anak-anak

LANGKAH-LANGKAH

Ibu bapa atau penjaga perlu :
1. Bertanya kepada anak-anak tentang apa yang telah
dipelajari di sekolah.
2. Menyemak dan meneliti kerja-kerja sekolah anak-
anak melalui buku-buku latihan dan lembaran kerja.
3. Meneliti dan mengenal pasti tahap pencapaian anak-
anak melalui rekod profil.
4. Memberi lebih perhatian terhadap aspek yang perlu
diperbaiki dengan membeli buku-buku dan bahan
rujukan.
5. Memberi bimbingan dan motivasi yang berterusan.
6. Menyedarkan anak-anak tentang kepentingan ilmu
dalam hidup seharian.

7-3

Tajuk 1
PERSEDIAAN IBU BAPA DI RUMAH (Disambung)

1.3 Mewujudkan hubungan dua hala antara ibu bapa/
penjaga dengan pihak sekolah

Tujuan

1. Supaya dapat mewujudkan kesefahaman antara ibu
bapa dan pihak sekolah.

2. Menjalin hubungan mesra antara ibu bapa dengan pihak
sekolah

LANGKAH-LANGKAH

Ibu bapa atau penjaga perlu :
1. Menghadiri perjumpaan dan perbincangan dengan
pihak sekolah khususnya guru kelas bagi
mendapatkan maklumat tentang perkembangan dan
pencapaian anak-anak.
2. Melibatkan diri dengan setiap aktiviti yang dijalankan
oleh pihak sekolah seperti memberikan sumbangan
dari segi idea, tenaga dan kewangan.
3. Sentiasa memberi kerjasama dan sokongan padu
terhadap setiap aktiviti yang dirancang dan
dijalankan oleh pihak sekolah seperti gotong-royong,
sukaneka, pertandingan mewarna, nyanyian dan
sebagainya.

7-4

PERSEDIAAN IBU BAPA DI RUMAH (Disambung)

1.4 Memberi komitmen dan mengikuti perkembangan
aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah.

Tujuan

Supaya ibu bapa dapat :
1. Memupuk minat, semangat kerjasama serta rasa

tanggungjawab dikalangan ibu bapa

LANGKAH-LANGKAH

Ibu bapa atau penjaga perlu :
1. Menghadiri sesi penerangan dan taklimat yang

dianjurkan oleh pihak sekolah.
2. Menyertai aktiviti yang memerlukan penglibatan ibu

bapa.
3. Melibatkan diri secara aktif dalam PIBG

7-5

Tajuk 2
HUBUNGAN DENGAN GURU

2.1 Berinteraksi dengan guru terhadap
hasil kerja dan persiapan anak-anak.

Tujuan

Supaya ibu bapa dapat mengikuti perkembangan anak-
anak

LANGKAH-LANGKAH

Ibu bapa atau penjaga perlu :
1. Bertanya guru tentang apa yang telah dipelajari oleh
anak-anak di sekolah.
2. Menyemak dan meneliti kerja-kerja sekolah anak-
anak melalui buku-buku latihan dan lembaran kerja
yang diberi oleh guru.
3. Meneliti dan mengenal pasti tahap pencapaian anak-
anak melalui rekod profil.
4. Memberi lebih perhatian terhadap aspek yang perlu
diperbaiki dengan membeli buku-buku dan bahan
rujukan.
5. Memberi bimbingan dan motivasi yang berterusan
selepas perbincangan bersama guru.

7-6

Tajuk 2 Kanak-kanak mula
HUBUNGAN DENGAN GURU (Disambung) mengenal corak
disiplin dan tingkah
2.2 Membuat tindakan susulan terhadap aktiviti laku melalui
pembelajaran di sekolah. hubungan mesra
dengan ahli-ahli
Tujuan keluarga terutama
sekali dengan ibu
Supaya ibu bapa dapat : bapa.
Membantu agar kesinambungan pembentukan budaya
sekolah diteruskan di rumah. Ibu bapa yang selalu
berinteraksi dengan
LANGKAH-LANGKAH anak-anak akan
meningkatkan lagi
Ibu bapa perlu: perasaan selesa,
1. Bertanya kepada anak-anak tentang aktiviti yang harmoni dan rasa
dihormati antara satu
dijalankan di sekolah. dengan lain.

2. Menggalakkan anak-anak mengamalkan budaya yang
dipelajari di sekolah diteruskan di rumah seperti budaya
membaca, berjimat cermat dan sebagainya.

3. Mengesan tahap kemajuan diri anak-anak:
a. tingkah laku
b. semangat pergi sekolah
c. semangat untuk belajar
d. pencapaian dalam kemahiran 3M

4. Membantu meningkatkan tahap pengurusan diri di
kalangan anak-anak dan bekerjasama melakukan
sendiri:
a. mandi
b. sikat rambut
c. pakai baju / seluar
d. pakai kasut

5. Mengelolakan kemahiran sosio-emosi di kalangan anak-
anak:
a. komunikasi dengan ahli keluarga
b. memberi pendapat
d. suka bertanya
e. menerima pandangan atau nasihat

6. Berbincang dengan guru-guru tentang tahap
pencapaian akademik, pengurusan diri dan sosio-
emosi anak-anak.

7-7

Tajuk 3 Untuk mematuhi
peraturan dan tahap
HUBUNGAN DENGAN GURU BESAR DAN SEKOLAH hubungan ibu bapa
dengan sekolah
3.1 Mewujudkan hubungan dua hala antara ibu bapa
atau penjaga dengan pihak sekolah Perbincangan mengenai
bidang yang boleh ibu
Tujuan bapa beri bantuan kepada
pihak sekolah
1. Supaya dapat mewujudkan persefahaman antara ibu
bapa dengan pihak sekolah Ibu bapa perlu sedar
bahawa dalam 3 bulan
2. Meningkatkan hubungan mesra antara ibu bapa dengan pertama lebih kepada
pihak sekolah aktiviti penyesuaian,
bukan bercorak terlalu
LANGKAH-LANGKAH akademik

Ibu bapa atau penjaga perlu :

1. Menghadiri perjumpaan dan perbincangan dengan pihak
sekolah.

2. Melibatkan diri dengan setiap aktiviti yang dijalankan
oleh pihak sekolah seperti memberikan sumbangan dari
segi idea, tenaga dan kewangan.

3. Sentiasa memberi kerjasama dan sokongan padu
terhadap setiap aktiviti yang dirancang dan dijalankan
oleh pihak sekolah seperti gotong-royong, sukaneka,
pertandingan mewarna, nyanyian dan sebagainya.

4. Memahami matlamat Progaram Transisi dan tidak
terlalu ghairah dengan aktiviti bercorak akademik pada 3
bulan pertama persekolahan.

7-8

MODUL 8

PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI

Tajuk Perkara Perincian
1
Pelaksanaan Program Transisi Majlis Suaikenal: Pendaftaran Murid- Murid

Minggu Pertama Persekolahan

Minggu Kedua Persekolahan

Minggu Ketiga Sehingga Akhir Bulan Ketiga

2 Pengajaran dan Pembelajaran Struktur dan Organisasi Pengajaran &

KBSR Yang Bersepadu dan Pembelajaran Bersepadu dan Tematik

Tematik 3 Peringkat Perkembangan Tema

3 Pembinaan Kemahiran dalam x Teknik Kemahiran Berfikir dan

Perkembangan Sosio-emosi dan Berkomunikasi ( Teori TOC )

Asas Kemahiran Berfikir dan

Berkomunikasi x Teknik Awan

x Teknik Sebab Dan Akibat

x Teknik Mencita-citakan Kejayaan

4 Contoh Aktiviti Mencapai x Tugasan Untuk Berkerjasama dan
Matlamat Kolaboratif Kolaborasi Yang Kreatif:

x Teknik Mencita-citakan x “Kelas Saya Yang Bersih Dan Ceria”
Kejayaan

MODUL 8 Tajuk 1

PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI

Persediaan yang telah dilakukan ialah seperti membuat persiapan fizikal bilik darjah dan
perancangan aktiviti untuk pendaftaran murid Tahun Satu serta taklimat dengan ibu bapa.
Pelaksanaan Minggu Orientasi dan program pembelajaran dan pengajaran selepas Minggu
Orientasi hingga tamat Program Transisi dan aktiviti lanjutan untuk murid yang masih
memerlukan penyesuaian adalah focus untuk tiga bulan program yang telah dirancang.

Majlis Suaikenal: Pendaftaran Murid- Murid
Minggu Pertama Persekolahan
Minggu Kedua Persekolahan

Minggu Ketiga Sehingga Akhir Bulan Ketiga

8-1

PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG

MINGGU PERTAMA

Matlamat Untuk Dicapai:
Siapa Saya?

Siapa Kawan Saya?
Siapa Guru Saya?
Mana Sekolah Saya?

MINGGU KEDUA

Matlamat Untuk Dicapai:
Apakah Yang Kami Boleh Buat

Bersama?
Matlamat Kolaboratif:
“ Kelas Saya Yang Bersih, Ceria dan

Seronok Untuk Belajar”.

MINGGU KETIGA

Matlamat Untuk Dicapai:
“Kami Seronok Belajar
Dengan Keyakinan”

8-2

“KAMI MURID TAHUN SATU”
(Minda Cerdas, Mata Bercahaya)

Selepas Minggu Pertama, murid :

1. Mengenali dan membina hubungan mesra di kalangan kanak-kanak dan antara kanak-
kanak dan guru dalam masa yang singkat;

2. Mengurangkan rasa malu, segan dan takut di kalangan murid yang berlainan latar
belakang, pengalaman dan sosio ekonomi; dan

3. Mendedahkan murid dengan suasana dan persekitaran di sekolah baru.

Selepas Minggu Kedua, murid :

1. Meningkatkan hubungan mesra di kalangan murid-murid Tahun Satu;
2. Memupuk semangat bekerjasama dengan cara menetapkan dan mencapai matlamat

yang kolaboratif;
3. Mendedahkan murid dengan suasana pengajaran dan pembelajaran KBSR yang

menyeronokkan; dan
4. Mengesan potensi murid melalui bidang yang ditekankan dalam pendidikan Prasekolah.

Selepas Program Transisi dijalankan, murid :

1. Meningkatkan perkembangan potensi diri dalam bidang kognitif dan bahasa, psikomotor
dan fizikal dan sosio emosi secara beransur-ansur dan bersistematik;

2. Menggunakan kemahiran yang ada untuk perkembangan diri yang berterusan;
3. Membina dan meningkatkan kemahiran murid yang lemah dan potensi diri mereka;
4. Mengurangkan perbezaan yang ketara tentang perkembangan kognitif dan hubungan

yang sosial antara murid; dan
5. Memulakan pengajaran dan pembelajaran KBSR yang bersepadu melalui pendekatan

tematik.

8-3

MINGGU PERTAM (MINGGU ORIENTASI) TEKNIK
1. Simulasi kumpulan
CADANGAN AKTIVITI 2. Main Peranan
1. Dinamika Kumpulan 3. Kerja Berpasangan
2. Pemupukan kumpulan 4. Kerja Kumpulan
3. Pengukuhan sosialisasi 5. Pertandingan antara
4. Pergerakan motor halus
5. Main sambil belajar kumpulan
6. Motivasi diri 6. Bercerita dan Teknik
7. Belajar sambil meneroka
8. Pemupukan kreativiti Awan TOC
9. Pemupukan nilai murni

MINGGU KEDUA (MINGGU ORIENTASI)

CADANGAN AKTIVITI TEKNIK
1. Pemupukan Kumpulan 1. Simulasi kumpulan
2. Pergerakan motor kasar 2. Main Peranan
3. Motivasi 3. Bercerita: Teknik Sebab dan
4. Pembentukan tingkah laku
5. Main sambil belajar Akibat
6. Belajar sambil meneroka 4. Kerja Kumpulan :
7. Aktiviti Kognisi
8. Aktiviti Bahasa Teknik Mencita-citakan
9. Aktiviti Estetika & Daya Kreatif Kejayaan
10. Aktiviti Keagamaan 5. Pertandingan antara kumpulan
11. Aktiviti Ketatanegaraan
12. Pemupukan sosial emosi TEKNIK

MINGGU KETIGA-BULAN KE-3 1. Pendekatan Tematik
2. Kerja Berkumpulan
CADANGAN AKTIVITI 3. Berpusatkan pelajar
1. Pengajaran dan pembelajaran yang 4. Simulasi kumpulan
berterusan melalui pendekatan tematik,
bersepadu dan bermain dalam kumpulan 5. Main peranan

2. Membaca, menulis, mewarna dan
bekerjasama untuk tiga perkembangan
utama iaitu perkembangan kognitif dan
bahasa, Psikomotor dan fizikal serta sosio
emosi

3. Mengaplikasi apa yang dipelajari ke
dalam kehidupan seharian

8-4

MODUL 8 Tajuk 2
Pengajaran dan Pembelajaran Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Yang

Bersepadu dan Tematik
Struktur dan Organisasi
Pengajaran dan Pembelajaran
Bersepadu dan Tematik

8-5

PENDEKATAN TEMATIK

Pendekatan Tematik merupakan satu usaha untuk mengintegrasi pengetahuan, kemahiran dan
nilai pembelajaran serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema.
Guru sepatutnya menggalakkan murid mengambil bahagian secara aktif dan fizikal dalam
proses pembelajaran kerana kanak-kanak dengan semula jadi belajar dengan cara ‘membuat’
Aspek mengkaji dan meneroka dengan menggunakan deria (melihat, mendengar, merasa,
menghidu, menyentuh) juga patut digalakkan.
Pembelajaran yang semula jadi dan bermakna kepada kanak-kanak adalah pembelajaran
secara ‘membuat’ dan ‘mengalami’ sendiri sesuatu aktiviti itu.
Guru mesti mencuba untuk menyediakan pengalaman-pengalaman yang bererti kepada murid
supaya mereka bukan sahaja ada elemen ‘seronok’ tetapi juga untuk mencetuskan minat ingin
tahu dan seterusnya mencari maklumat dengan sendiri.
Murid juga sepatutnya diberi peluang untuk berdikari, meneroka dan mengalami untuk diri
sendiri dan bagi diri sendiri.

PENDEKATAN TEMATIK BAGI PROGRAM TRANSISI

Pendekatan tematik bagi Program Transisi boleh dijalankan berperingkat. Proses pembelajaran
secara tematik menolong kanak-kanak berfikir secara kreatif dan kritis sementara belajar.

8-6

PENDEKATAN TEMATIK
CARA PERKEMBANGAN TEMA DAN
PERINGKAT-PERINGKAT PERKEMBANGAN TEMA

PERINGKAT PERTAMA
Perbincangan Dan Perkembangan Tema

PERINGKAT DUA
Pelaksanaan Aktiviti-Aktiviti Dengan Idea-idea Perkembangan Tema

PERINGKAT TIGA
Pelajaran bersepadu mengikut tema yang berdasarkan

Sukatan Pelajaran dan
Huraian Sukatan Pelajaran

8-7

PERINGKAT PERTAMA

Perancangan oleh guru merupakan peringkat yang paling penting. Garis panduan di bawah
boleh membantu guru berbincang dan membentuk perkembangan dari perspektif kurikulum

berdasarkan tema yang dipilih.

GARIS PANDUAN
PERBINCANGAN DAN PERKEMBANGAN TEMA

SEJAUH MANA TUJUAN BAHAN
TUJUAN DICAPAI?
Kenapa kita belajar Manakah antara
Refleksi atas tahap topik itu? bahan yang sedia ada
kejayaan dan perubahan yang sesuai dengan
yang boleh dilakukan
tujuan kita?

TEMA YANG APAKAH YANG INGIN
DIPILIH DIPELAJARI?

BAGAIMANKAH KITA Guru dan pelajar
boleh menanya soalan
TAHU APAKAH YANG terbuka untuk mengenal
pasti : sikap
TELAH DIPELAJARI?
konsep
Strategi penilaian formatif kemahiran; dan
dan sumatif yang akan isi kandungan
digunakan oleh guru yang perlu dipelajari
dan murid
CARA TERBAIK
UNTUK BELAJAR

Merancang dan memilih
aktiviti yang berkaitan
dengan soalan-soalan utama
di bahagian apakah yang ingin dipelajari

8-8

PERINGKAT KEDUA

Bagi peringkat ini, guru perlu mengambil perbincangan dan perkembangan dari peringkat
pertama dan menyoal tentang perkara ini :

Apakah yang kita ingin murid kita faham tentang tema?

Guru seterusnya boleh memperkembangan aktiviti-aktiviti berdasarkan soalan tersebut. Aktiviti
yang dirancang itu boleh dilihat dari beberapa aspek, contohnya

PERSPEKTIF FUNGSI

Bolehkah kita melihat tema Bagaimana benda ini
ini dari sudut yang berfungsi?
berlainan?

SEBAB & AKIBAT PERUBAHAN

Bagaimana ia menjadi Bagaimana ia berubah?
begini?
TEMA
REFLEKSI YANG
DIPILIH
Apakah pandangan kita
mengenai tema ini

PERKAITAN

Bagaimana ia berkait dengan
benda-benda lain?

TANGGUNG JAWAB

Apa yang boleh kita lakukan bagi
menunjukkan bahawa kita
bertanggung jawab terhadap tema
ini?

8-9

PERINGKAT KETIGA

Selepas aktiviti perkembangan idea dan perspektif tema telah dijalankan, pengajaran dan
pembelajaran tema boleh dikaitkan ke spesifikasi yang terdapat di Huraian Sukatan Pelajaran
dan rujukan ke Sukatan Pelajaran bagi mata pelajaran :

x Bahasa Melayu
x Bahasa Inggeris
x Matematik
x Pendidikan Agama
x Nilai-nilai Murni
x Pendidikan Seni
x Pendidkan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan
x Pendidikan Muzik dan sebagainya.

Pelajaran yang bersepadu akan menggabungjalinkan unsur-unsur dari mata pelajaran lain
dalam pengajarannya. Misalnya,

Mata pelajaran : Bahasa Melayu
HAIWAN
Tema : “Mengecam jenis bunyi”
Pelajaran itu boleh disisip dengan unsur
Tumpuan :

Unsur tematik dan gabungjalinan:

x kesyukuran dan kesayangan makhluk ciptaan Allah S.W.T (Pendidikan Agama)
x kesayangan binatang (nilai murni)
x pergerakan jenis-jenis haiwan yang berbeza (Pendidikan Jasmani)
x melukis bentuk haiwan atau mewarnakan binatang (Pendidikan Seni)

8-10

Peringkat Pertama
LANGKAH PERANCANGAN

1. Apa tujuannya?
Mengapa kita belajar tajuk ini?

2. Bahan yang hendak digunakan
Yang manakah antara bahan yang sedia ada paling sesuai
dengan tujuan?

3. Apakah yang hendak dipelajari?
Soalan terbuka oleh guru dan murid bagi menghuraikan tema untuk mengenal pasti
Konsep
Kemahiran
Sikap
Isi kandungan yang hendak dipelajari

4. Bagaimana cara terbaik untuk belajar?
Merancang berbagai aktiviti pembelajaran berkaitan dengan soalan utama dengan
disuai padan dengan Huraian Sukatan Pelajaran.

5. Bagaimana kita boleh ketahui apakah yang telah dipelajari?
Penilaian formatif dan sumatif yang akan digunakan oleh guru dan
murid

6. Sejauh manakah tujuan telah dicapai?
Refleksi tentang tahap kejayaan yang telah dicapai dan sebarang perubahan
yang boleh dilakukan dalam perancangan berikutnya.

8-11

Peringkat Kedua
FUNGSI PEMETAAN SOALAN MENGENAI KONSEP UTAMA

x Membantu mengintegrasi pembelajaran merentas kurikulum
x Membantu menentukan skop dan bidang mengenai tema
x Membolehkan mengenal pasti kerangka isi bagi merancang pengajaran dan pembelajaran
x Membantu mengenal pasti aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai
x Membantu murid mengenal pasti bidang dan tugasan pembelajaran yang mereka minati
x Membantu mengenal pasti aspek penilaian dan membina item mengikut aras kebolehan

murid

Mengapa Perlunya Membuat Refleksi ?

x Guru yang berpengetahuan akan mempunyai ilmu pengajaran yang luas
x Banyak yang boleh dipelajari mengenai pengajaran melalui inkuiri kendiri
x Semasa mengajar, banyak yang berlaku yang guru kurang sedar
x Refleksi kendiri yang kritis boleh membawa kepada pemahaman mendalam tentang

pengajaran
x Apabila refleksi kritis dijadikan rutin, guru menjadi lebih yakin mencuba option yang lain dan

menilai keberkesanannya

8-12

Selepas Mengajar Pelajaran
SOALAN YANG PATUT SAYA TANYA KENDIRI

x Apakah tujuan utama pelajaran tadi?
x Apakah sebenarnya yang murid belajar dalam pelajaran itu?
x Apakah cara (kaedah) mengajar yang telah saya gunakan?
x Apakah masalah yang saya hadapi dan bagaimana saya menanganinya?
x Apakah dalam pelajaran tadi yang paling berkesan?
x Apakah yang paling kurang berkesan?
x Ada tidak sebarang ubah suaian atau kelainan yang saya akan lakukan sekiranya saya

mengajar sekali lagi pelajaran itu?

8-13

PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI
Peringkat Ketiga

PENDEKATAN TEMATIK

Pelaksanaan Program Transisi dijalankan sebaik sahaja tamat aktiviti di minggu
orientasi. Aktiviti diteruskan melalui pengajaran dan pembelajaran KBSR yang
bersepadu.
Ini bertujuan untuk mengurangkan perbezaan yang ketara tentang perkembangan
kognitif, emosi dan hubungan sosial antara murid.
Dalam tempoh masa yang ditetapkan, murid-murid tahu akan rasa seronok dan
berkeyakinan untuk meneruskan proses pembelajaran yang riang dan menarik
seperti aktiviti tematik dan bersepadu serta main sambil belajar.
Pendekatan ini membolehkan perkembangan minda dan pemikiran dalam
keadaan yang mencabar dan menyeronokkan dan pada masa yang sama,
menepati hasil pembelajaran dan keperluan-keperluan Sukatan Pelajaran dan
Huraian Sukatan PelajaranTahun Satu.

Selepas aktiviti orientasi selama dua minggu, proses pengajaran dan pembelajaran KBSR
akan diteruskan tetapi masih dalam suasana persekitaran kelas yang menarik,
pembelajaran yang menyeronokkan dan terancang.
BERMAIN SAMBIL BELAJAR
Pembelajaran Yang Menyeronokkan dan Mencabar
Ciri-Ciri pembelajaran bermain sambil belajar:
x Memajukan aktiviti bermain yang terancang
x Merancang dan membina persekitaran yang mencabar
x Memperluaskan dan memperkembangkan penggunaan
bahasa dan komunikasi melalui aktiviti bermain
x Memperluaskan dan memajukan aktiviti bermain yang
spontan

8-14

Bermula Dari Apa x Pembawaan untuk belajar
Yang Sedia Ada
x Sikap positif
x Elakkan kegagalan pada

peringkat awal

PENDIDIKAN Tiada kekecualian x Dari segi agama, budaya,
AWAL KANAK- latar belakang keluarga,
KANAK YANG Menstrukturkan keperluan khas, jantina,
kurikulum dengan bahasa ibunda, kebolehan
BERKESAN
teliti x Mengambil kira tahap
perkembangan yang berbeza
Mengadakan aktiviti
yang terancang dan x Kandungan yang relevan dan
bermakna dan sesuai sesuai

x Activiti yang terancang

x Melibatkan kanak-kanak
dalam proses pembelajaran
dan pembelajaran
memusatkan murid

Bekerjasama antara x Saling menghormati
guru Prasekolah, ibu- sumbangan setiap golongan
bapa dan kanak-
kanak

Pendidikan x Ke arah pembelajaran
Prasekolah dan dan perkembangan
asuhan yang bermutu yang berkesan.

tinggi x Pengetahuan cara
bagaimana kanak-
Guru Prasekolah yang kanak belajar.
peka dan sedar

tentang keperluan
kanak-kanak

8-15

Modul 8 Tajuk 3
Pembinaan Kemahiran
dalam Perkembangan Sosio-Emosi dan
Asas Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi
Teknik Kemahiran Berfikir dan Berkomunikasi
Teknik TOC (“Theory of Constraints”)

8-17

PEMBINAAN KEMAHIRAN SOSIO EMOSI DAN
ASAS KEMAHIRAN BERFIKIR DAN BERKOMUNIKASI

PERKEMBANGAN KEMAHIRAN SOSIO-EMOSI YANG BAIK

Perkembangan sosio-emosi diperlukan supaya seorang kanak-kanak dapat menunjukkan
kesedaran, penerimaan rakan-rakan yang berbeza serta meluahkan emosi dan perasaannya.
Kanak-kanak boleh menggunakan bahan mainan bagi menjelaskan perasaan dan
menyelesaikan masalah sosio-emosi.

Kebolehan menghadapi cabaran harian dan penyesuaian kepada perubahan seperti
penerimaan apa yang tidak boleh diubah mengakibatkan pilihan alternatif.

Perkembangan teknik menangani masalah menambahkan perkembangan esteem kendiri (self
esteem), penghormatan antara kanak-kanak dengan rakan-rakan lain memerlukan kemahiran
penyelesaian masalah. Pembinaan nilai-nilai murni, sikap keyakinan diri dan initiatif pergaulan
serta persefahaman antara mereka juga diperkembangkan bila mereka sendiri digalakkan
membuat keputusan yang bertanggung jawab dan berkesan.

Mengapa guru perlu x Selalunya guru-guru terpaksa menguruskan konflik atau
membina kemahiran sosio percanggahan antara murid-murid mereka
emosi ?
x Jika murid boleh berdikari dan mampu menyelesaikan
Guru bermain peranan konflik, suasana pembelajaran di bilik darjah dan sekolah
yang kritikal dalam tidak terjejas dan akan berjalan lancar
perkembangan sosio-
emosi kanak-kanak x Sekiranya murid tidak tahu menyelesaikan konflik dalam

kehidupan seharian, mereka sukar bertanggung jawab ke
atas tingkah laku mereka

x Gunakan cara bermain sambil belajar yang terancang
untuk membolehkan pembelajaran yang mencabar dan
menyeronokkan.

x Mengajar kanak-kanak untuk memahami hak orang-
orang lain, akibat dari kelakuan dan percakapan. Guru
menunjukkan sikap dan kemahiran seperti ini semasa
mengajar dan kanak–kanak akan menganggap guru
sebagai ‘role model’

Mengapa guru perlu x Pembawaan yang positif untuk belajar bermula dari
mengajar kemahiran pengalaman yang menyeronokkan dan boleh dikawal
berfikir dan kemahiran oleh kanak-kank sendiri. Ini memberi keyakinan diri dan
berkomunikasi serta keupayaan kepada mereka ke arah mencapai kejayaan.
mengajar penyelesaian
masalah ? x Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk
menyelesaikan masalah, membina keyakinan diri dan
perasaan berdikari sehingga menjadi satu kelaziman.
Mereka diajar menghadapi setiap cabaran untuk mereka
tangani sendiri.

8-18

Membina hubungan baik Mencuba Memberi idea dan
dengan orang dewasa dan aktiviti baru berkomunikasi

kawan sebaya Bermotivasi dan Menunjukkan keyakinan
bersemangat untuk
Bekerjasama dan memahami Memberi perhatian dan
peraturan serta persefahaman belajar berfokus tentang sesuatu
nilai dan tingkah laku ke arah

keadaan berharmoni

Tahu tentang apa yang Matlamat Perkembangan Diri dan Kesedaran tentang
betul dan salah Sosial-Emosi keperluan, pandangan
dan perasaan diri sendiri
Pengurusan diri dan kesihatan Kanak-Kanak 5-8 Tahun
diri serta orang lain.
8-17
Memilih aktiviti dan sumber-
sumber sendiri. Menghormati kebudayaan dan
kepercayaan sendiri dan orang lain
Saling menghormati
pandangan, keperluan dan Mempertimbangkan akibat Memberi respon yang sesuai dan
dari percakapan dan tingkah menunjukkan pelbagai jenis
kepercayaan orang lain perasaan terhadap pengalaman
yang berbeza laku diri sendiri yang penting

8-19

PEMBINAAN KEMAHIRAN SOSIO EMOSI DAN
ASAS KEMAHIRAN BERFIKIR DAN BERKOMUNIKASI

PERKEMBANGAN KEMAHIRAN SOSIO-EMOSI YANG BAIK

Perkembangan sosio-emosi diperlukan supaya seorang kanak-kanak dapat menunjukkan
kesedaran, penerimaan rakan-rakan yang berbeza serta mengucapkan emosi dan
perasaannya. Kanak-kanak boleh gunakan bahan mainan bagi menjelaskan perasaan
dan menyelesaikan masalah sosio-emosi.
Kebolehan menghadapi cabaran harian dan penyesuaian kepada perubahan seperti
penerimaan apa yang tidak boleh diubah mengakibatkan pilihan alternatif.
Perkembangan teknik menangani masalah menambahkan perkembangan esteem kendiri,
penghormatan antara kanak-kanak dengan rakan-rakan lain memerlukan kemahiran
penyelesaian masalah. Pembinaan nilai-nilai murni, sikap keyakinan diri dan usaha initiatif
serta persefahaman antara mereka juga diperkembangkan bila mereka sendiri digalakkan
membuat keputusan yang bertanggung jawab dan berkesan.

TEKNIK TOC
(THEORY OF CONSTRAINTS)

TOC adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir dan penyelesaian
masalah yang berdasarkan pemikiran logic dan sistematik. Teknik dan proses TOC
menggunakan teknik pemikiran kritis dan kreatif yang mudah dan konkrit.
TOC diperkembangkan oleh Yayasan TOC for Education, Inc. (http://www.tocforeducation.com)
dan didermakan dengan percuma kepada pendidikan.
Proses dan teknik TOC membina kemahiran kanak-kanak menangani masalah dan membuat
keputusan yang bertanggung jawab dan berkesan dari segi komitmen kanak-kanak. Kemahiran
berfikir dan cara berkomunikasi pemikiran yang jelas juga dibina.
Teknik TOC mengupayakan kanak-kanak dengan kemahiran berkomunikasi yang jelas dan
tepat serta kemahiran berfikir yang berkesan dan bertanggung jawab dan merupakan
pembelajaran sepanjang hayat.

8-20

Teknik TOC

Theory Of Constraints For Education (TOCFE)

Satu Teknik Pengajaran dan Pembelajaran
Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian Masalah

Pemikiran logik Cara sistematik

Pemikiran kritis dan kreatif

Mudah dan konkrit
Sesuai untuk semua peringkat pelajar

8-21

TIGA TEKNIK TOC YANG BOLEH DIGUNAKAN UNTUK PENGAJARAN

TEKNIK FUNGSI

1 Teknik Awan : • Penyelesaian Konflik
(The Cloud) • Memikir tentang sesuatu keadaan, situasi, idea

Teknik • Memikir tentang akibat dari sesuatu idea, tingkah

Sebab dan Akibat laku, kejadian…)

2 Negative Branch : • Membuat keputusan selepas memberi

Cause And Effect pertimbangan tentang akibatnya dari sesuatu

Teknik Mencita- • Merancang dengan sistematik secara kolaboratif

3 citakan Kejayaan • Menyelesaikan masalah dengan menghadapi cabaran-
(Ambitious Targets
Together) cabarannya

• Memikir dengan cara sistematik dan logik

8-22

Cadangan Penggunaan Teknik TOC : Teknik ini digunakan bagi mengupayakan murid dengan
alat dan teknik yang memberi mereka
•Sesi Bercerita kemahiran:
(Pemahaman konflik dan cara watak membuat keputusan)
x mencapai matlamat
•Kajian Kes x menyelesaikan masalah dengan berkesan
x membuat keputusan
(Modifikasi kelakuan dan tingkah laku, pembelajaran nilai x berkomunikasi dan
murni dan kerohanian) x memperoleh pembelajaran sepanjang hayat.

•Kandungan HSP

(Kemahiran berfikir, perancangan strategik)

APA PERLU DIUBAH? Rangka Pelaksanaan Teknik TOC BAGAIMANA
Situasi Bagi APAKAH PERUBAHAN YANG BERLAKU? MENGENDALIKAN

Menggunakan Teknik Keadaan Selepas PERUBAHAN?
Menggunakan Teknik Ini Teknik TOC yang

(Pernyataan Masalah) (Penyelesaian Masalah) diaplikasikan

CONTOH: CONTOH: (Pelaksanaan
Penyelesaian
Konflik Peribadi Menyelesaikan konflik sendiri Masalah)
Gunakan Teknik Awan
Pemahaman yang tidak mendalam Pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh
tentang kandungan atau maklumat Gunakan Teknik Awan
Kelakuan yang negatif Kebolehan memikir tentang akibat dari sesuatu
kelakuan Gunakan
Menghafal dan menghayati kandungan Teknik Sebab dan Akibat
sesuatu bahan Memahami kandungan melalui cara sebab dan akibat
Tiada kebolehan menentukan dan Gunakan
mencapai matlamat Gunakan cabaran-cabaran bagi mencapai matlamat Teknik Sebab dan Akibat
melalui perancangan strategik
Gunakan
Teknik Mencita-citakan Kejayaan

8-23

TEKNIK Teknik Awan : (The Cloud)
TOC

1

Teknik Awan adalah teknik memikir tentang sesuatu kejadian, situasi, idea dan penyelesaian
konflik yang mempunyai kehendak yang bertentangan

Isu dan anggapan berkenaan dengan sesuatu yang dipertikaikan atau dipersoalkan akan diberi
pertimbangan sehingga penyelesaian dan hubungan yang baik diteruskan.

Penyelesaian “WIN-WIN” diberi oleh murid sendiri.
Guru membantu murid mencari penyelesaian yang baik supaya murid boleh membuat
keputusan yang bertanggung jawab.

Kehendak Yang TEKNIK “AWAN” (Cloud)
Bertentangan
ANGGAPAN
(Teknik Awan : The Cloud)
B
Memikir tentang sesuatu
kejadian, situasi, idea dan A Keperluan Kehendak D
Penyelesaian Konflik D1
Matlamat
Istilah Penting: Bersama

Kehendak (D dan D1) Keperluan Kehendak
Keperluan (B dan C )
Matlamat Bersama (A) C ANGGAPAN
Konflik
Anggapan ANGGAPAN
Penyelesaian “WIN-WIN”
Berkomunikasi A-B-D B
Berkomunikasi A-C-D1
A Mengapa sebelah ini Apakah yang D
5 Soalan Penting memerlukan dikehendaki oleh D1
1. Apakah yang dikehendaki oleh kehendak itu? sebelah ini?

sebelah ini? Apakah
Matlamat
2. Apakah yang dikehendaki oleh Bersama?

sebelah yang lain ? Mengapa sebelah Apakah yang
yang lain
3. Mengapa sebelah ini dikehendaki oleh
memerlukan
memerlukan kehendak itu? kehendak itu? sebelah yang lain?

4. Mengapa sebelah yang lain

memerlukan kehendak itu?

5. Apakah Matlamat Bersama?

C ANGGAPAN

TEKNIK AWAN TOC (The TOC Evaporating Cloud)

8-24

TEKNIK AWAN
ISTILAH PENTING

ANGGAPAN

B

A Keperluan Kehendak D

Matlamat D1
Bersama

Keperluan Kehendak

C ANGGAPAN

TEKNIK AWAN TOC merupakan satu bentuk grafik yang boleh digunakan untuk memikir
tentang sesuatu situasi, idea atau masalah yang bertentangan (mengandungi keadaan konflik).

Contoh Teknik Awan

Saya perlu rasa Saya suka makan
sihat sayur-sayuran

HIDUP YANG HARUN
BAHAGIA
MUTU
Saya tak suka
Saya makan
makanan yang makan sayur-
sayuran
sedap

1. KEHENDAK (D dan D1 ) bertentangan dan tidak boleh wujud pada saat yang sama.

D: Saya suka makan sayur-sayuran (Harun)

D1: Saya tidak suka makan sayur-sayuran (Mutu)

2. Pastikan kedua-dua KEPERLUAN (pada B dan C) boleh diterima dan diberi secara positif
dan tidak bertentangan. Tanya soalan “Mengapa…?”
B: Saya suka makan sayur-sayuran kerana saya boleh rasa sihat
C: Saya tidak suka makan sayur-sayuran kerana saya suka makanan yang
sedap.

8-25

3. MATLAMAT BERSAMA (A) diingini oleh kedua-dua pihak. ( A=B+C ). Cara untuk
menentukannya - Tanya soalan
Apakah yang akan dicapai jika keperluan (pada B dan C) dicapai?
B: Saya boleh rasa sihat
C: Saya suka makanan yang sedap.

A: HIDUP YANG BAHAGIA =
Saya boleh rasa sihat (B) + saya makan makanan yang sedap (C)

4. BERKOMUNIKASIKAN tentang pemikiran, idea atau situasi menggunakan
Teknik Awan dibuat dari A-B-D dan dari A-C-D1. Contoh:

Baca dari segi A-B-D
Sekiranya saya……(A) .., saya perlu ……(B)……., jadi saya …(D)…...

Sekiranya saya ingin hidup bahagia (A), saya perlu rasa sihat (B) , jadi, saya
suka makan sayur-sayuran (D).

Baca dari segi A-C-D1
Sekiranya saya……(A) .., saya perlu ……(C)…., jadi saya …( D1)…..

Sekiranya saya ingin hidup bahagia (A), saya perlu makan makanan yang sedap C), jadi, saya
tidak suka makan sayur-sayuran (D1).

5. ANGGAPAN yang dibuat antara B-D dan C-D1 menerangkan perkaitan antara Keperluan (
B atau C) dengan Kehendak (D atau D1).

Anggapan menjawab soalan ini:
Mengapa kehendak itu penting untuk keperluan itu?

Saya perlu rasa sihat (B) dan saya suka makan sayur-sayuran (D sebab makanan sayur sihat
untuk badan (anggapan).

Saya perlu makan makanan yang sedap C) dan saya tidak suka makan sayur-sayuran (D1))
sebab makanan sayur tidak enak (anggapan)

6. PENYELESAIAN “WIN-WIN” diberi oleh murid sendiri. Guru membantu murid mencari
penyelesaian yang baik. Guru tidak boleh beri cadangan penyelesaian kepada murid.

Maksud “WIN-WIN” :
Apakah yang paling penting untuk memenuhi keperluan di kedua belah?
Fokus pada apa yang diperlukan dan bukan apa yang dikehendaki. Penyelesaian itu
menunjukkan kehendak boleh tukar tetapi keperluan tidak boleh tukar

8-26

CONTOH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNIK AWAN TOC

SESI BERCERITA Apa akan jadi jika Arnab yang laju rehat
DENGAN TEKNIK AWAN TOC sebentar dan Kura-Kura yang perlahan
teruskan usahanya ke destinasi terakhir? Siapa
DI S.K RAJA MUDA yang akan sampai dulu ?
KUALA LUMPUR

28 SEPTEMBER 2000

Sesi Bercerita bertajuk “Cerita Kura-kura
Dengan Arnab” dijalankan dengan Teknik
Awan TOC . Dengan cara ini pemahaman
cerita yang lebih bererti dan mendalam
membolehkan murid menerapkan nilai-nilai
murni yang penting.

Puan Nur Malina, Guru Tahun Satu Arnab yang laju boleh kalah, Kura-Kura yang
pelahan boleh menang. Kita harus jangan
putus asa dan selalu teruskan usaha.

Bentuk “Awan” (The Cloud) di sini diletak di Kita semua ingin dapat kejayaan. Kita semua
luar bilik darjah tetapi boleh juga digunakan boleh berjaya. Jangan lupa teruskan usaha
rajin belajar dan jangan putus asa. Cuba
dalam bilik darjah semasa sesi bercerita. sehingga berjaya.

Pergerakan fizikal (Arnab lompat dan Kura- Murid-murid boleh berbincang tentang cerita
Kura merangkak) memberi pemahaman konkrit dan memberi pandangan tentang apakah
tentang keadaan yang menunjukkan dua pihak sikap dan kelakuan yang sesuai. Kaitkan
yang bertentangan. dengan keadaan murid sendiri.

8-27

CONTOH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNIK AWAN TOC
TEKNIK AWAM TOC (THEORY OF CONSTRAINTS)

Mengajar Teknik Awan Dengan x Guru gunakan cerita (story-line) yang sesuai dalam kehidupan

Cara Bercerita seorang murid (Situasi di rumah atau di kawasan sekolah) yang

“Makan Sayur-Sayuran” mempunyai konflik kehendak yang perlu diselesaikan.

BD x 2 jenis konflik boleh digunakan : Konflik dalaman dan konflik
antara dua pihak atau dua orang.
A C D1
x Sediakan 5 helai tikar atau ‘cardboard cut-outs’ yang boleh
Pergerakan atas tikar disusun di depan bilik darjah .
menyeronokkan dan memberi
peluang untuk belajar konflik Contoh Cerita 1(Story-line)
sebagai sesuatu yang Cerita “Makan Sayur-Sayuran”
bertentangan dari segi ruang Harun dan Mutu mempunyai pandangan bertentangan
fizikal yang konkrit. terhadap sayur-sayuran. Harun dan Mutu berbincang
tentang perkara itu .

x Guru memberikan senario cerita 2 orang kawan yang berbeza.
x Murid main peranan Harun dan Mutu menggunakan 5 helai tikar

secara pergerakan semasa berlakun.
x Guru menjadi pemudahcara dan memandukan pemikiran kanak-

kanak dengan soalan-soalan.

Cara menggunakan soalan bagi Apakah kehendak Harun? (Kehendak D)
merangsangkan pemikiran Apakah kehendak Mutu? (Kehendak D1)
adalah teknik yang penting. Mengapa (Harun/Mutu) berpandangan begitu?(Keperluan B/C)
“Harun suka makan sayur-sayuran (kehendak D) sebab Harun
perlu rasa sihat (keperluan B) “
Mengapa Mutu tidak suka makan sayur?(Anggapan C- D1)

MATLAMAT BERSAMA:
Kedua orang kawan ini bertentangan dalam pemilihan mereka.
Adakah mereka mempunyai matlamat yang sama?
Matlamat Bersama : Apakah yang mereka akan capai jika
kedua keperluan (B) dan (C) diterima?

Nilai-nilai murni boleh diajar PENYELESAIAN ‘WIN-WIN’
semasa keputusan dibuat (Dua keperluan tidak boleh berubah, kehendak boleh diubah)
(teachable moments) Apa cara lain yang jika kita perlu ini ? (Keperluan B dan C)

Perkataan sesuai untuk INGATAN: Jika anggapan antara sesuatu keperluan dan kehendak
berkomunikasikan pemikiran (B-D atau C- D1) tidak betul, kehendaknya (D atau D1) tidak tepat dan
digunakan setiap kali sehingga boleh diubahsuai.
kanak-kanak telah biasakan diri
dengan bentuk sebutan itu. Guru gunakan cara berkomunikasi….Jika ……..,
maka….(if…..then,…..) dan murid yang berlakun juga gunakan
perkataan itu.

Contoh Cerita lain (Storyline) :
x Cerita Arnab dan Kura-Kura
x Gunakan perkataan tidak sopan di bilik darjah
x Seorang Yang Bising Dalam Kelas
x Terjumpa Gula-Gula di Taman Rekreasi

8-28

Teknik Awan Anggapan Kehendak

“Sayur-Sayuran” Keperluan Makanan sayur sihat untuk badan

B Kehendak

Saya Perlu Saya suka makan
Rasa Sihat sayur-sayuran

A Harun D

HIDUP YANG Muthu
BAHAGIA
D1
Matlamat
Bersama Saya Makan Saya tidak suka makan
Makanan sayur-sayuran

Yang Sedap

C Anggapan Kehendak
Masakan sayur tidak enak
Keperluan Usaha Guru Bahasa Melayu dan Murid-
Murid Tahun Satu:
Penyelesaian “WIN-WIN” (Memenuhi keperluan di B dan C) 8-29
Bolehkah rasa sihat (B) dan juga makan makanan yang sedap (C) ? S.K Dato’ Shah Bandar Abu Bakar,
Labu Hilir, Negeri Sembilan
x Makan sayur-sayuran yang dimasak dengan cara masakan yang sedap.(resipi) September 2000
x Makan makanan lain (bukan sayur) yang berkhasiat dan sihat untuk badan dan

sedap rasanya (misalnya buah-buahan)

CONTOH PERISTIWA HARIAN : Makan Sayur-Sayuran

CARA BERKOMUNIKASI dengan Teknik Awan Theory of Constraints (TOC)

Teknik Awan “THE CLOUD” B Anggapan B-D D

Apakah yang

Mengapa sebelah ini Saya perlu rasa Saya suka makan dikehendaki oleh
memerlukan kehendak sihat sayur-sayuran sebelah ini?

itu?

A HIDUP HARUN Apakah yang
YANG dikehendaki oleh
Apakah BAHAGIA MUTU sebelah yang
Matlamat
Bersama? Saya makan D1
makanan yang
Mengapa sebelah yang Saya tak suka
lain memerlukan sedap makan sayur-
kehendak itu? C
sayuran

Anggapan C- D1

PEMIKIRAN YANG BERTENTANGAN

Lihat dari segi A-B-D Lihat dari segi A-B-D1

A Sekiranya saya nak..., A Sekiranya saya nak...,
B saya perlu………
D jadi, saya…… B saya perlu………
D1 jadi, saya……

Baca dari segi A-B-D (HARUN)

Sekiranya saya ingin hidup bahagia, saya perlu rasa sihat, jadi, saya suka makan sayur-sayuran.

Baca dari segi A-B-D1 (MUTU)

Sekiranya saya ingin hidup bahagia, saya perlu makan makanan yang sedap, jadi, saya tidak suka

makan sayur-sayuran.

Anggapan B-D BETUL ATAU SALAH ANGGAPAM_ANGGAPAN INI?
x Makanan sayur sihat untuk badan

(cadangan Harun)
Anggapan C- D1 x Makanan sayur tidak enak

(cadangan Mutu)

x

x Penyelesaian “WIN-WIN” : (Cadangan murid)

x Bolehkah rasa sihat (B) dan makan makanan yang sedap (C)?

x Makan sayur-sayuran yang dimasak dengan cara masakan yang sedap (resipi)

x Makan makanan lain (bukan sayur) yang berkhasiat dan sihat untuk badan dan sedap rasanya (misalnya

buah-buahan)

8-30

SEBAB DAN AKIBAT “NEGATIVE BRANCH”
(Memikir Tentang Akibatnya dan Kesan-Kesan Negatif)

TEKNIK Sebab Dan Akibat (Negative Branch) adalah teknik TOC yang
TOC menerangkan bagaimana sesuatu tingkah laku, idea, kejadian
2 mengakibatkan kesan-kesan yang negatif.

Sekiranya seorang kanak-kanak menggunakan Teknik Sebab dan
Akibat (Negative Branch) (NB) , ia akan sedar tentang kesan-kesan negatif dari sesuatu
tingkah laku yang dilakukan dari segi hubungan sebab dan akibat. NB juga memberinya
cara untuk berkomunikasi kesan-kesan itu.

Kesan-kesan Negatif Cikgu marah saya

Mula dengan: Saya tak buat kerja
TINGKAH LAKU rumah

Apa akan jadi….jika…..?

Menmeerirmekaa selepas mSemayiakirratseantamnaglu
AkibaaktibnaytanYyaan. g
ada Kesan-

Kesan negatif Cikgu

menghukum saya

Selalunya hubungan antara kelakuan Kesan dari
kanak-kanak dan akibatnya yang langkah tadi
negatif tidak jelas kepada mereka .
Cikgu menjadi
Untuk membolehkan kanak-kanak marah
menyedari bahawa kelakuannya
boleh mengakibatkan beberapa Langkah Cikgu anggap saya
kejadian yang membawa kesan Pertengahan kurang sopan
yang negatif, Teknik Sebab dan
Akibat boleh digunakan. Mereka Mula
akan mengubahsuai kelakuan dengan:
TINGKAH LAKU
Saya bercakap
dengan cara
menjerit

8-31

CONTOH TEKNIK SEBAB DAN AKIBAT

Apakah keputusan murid ini selepas memikir tentang
kelakuannya menggunakan teknik sebab dan akibat? ?

Jangan
Mengganggu
kawan

Tidak pandai

Guru marah

Tidak kuasai Kawan marah
Kemahiran

Kerja tidak siap

Suka ganggu
kawan

Rujukan : Modul Latihan Guru Program Transisi(TOC)
Modul 3 : Program Penyayang 3.3.2

8-32


Click to View FlipBook Version
Previous Book
buku skrap alesya-
Next Book
พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด A4