The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pejabatskma, 2019-11-12 23:38:21

PBPPP

Mesyuarat PBPPP

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PBPPP 1 / 2019
SEKOLAH KEBANGSAAN MAMBANG

Tarikh : 20 Mac 2019 Masa : 02.15 petang
Tempat : Bilik Gerakan , SK Mambang
Pengerusi : Encik Sohaimi Bin Abdullah

Kehadiran(Bilangan) : 1. Encik En Sohaimi Bin Abdullah (Pengerusi)
2. Encik Zulkarnain Bin Mohd Arshad (Setiausaha)
3. Encik Md Yasin Bin Abdullah
4. Encik Hassan Bin Ahmad
5. Puan Fatimah Binti Abdulrahim
6. Puan Raja Mariam Binti Raja Ahmad Terjudin

Nama Yang Tidak Hadir :
...........................................................................................................................

Turut Hadir (Jika ada) :

...........................................................................................................................

1 KATA ALU-ALUAN PENGERUSI

1.1 Mesyuarat dimulakan dengan ucapan salam dan bacaan ummul kitab.
1.2 Ucapan salam dan selamat datang ke mesyuarat PBPPP kali pertama pada tahun 2019.
1.3 Beliau mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua ahli jawatankuasa bagi sesi

2019

2 MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG LEPAS.

2.1 Pengesahan minit mesyuarat :

2.1.1 Pencadang : En Hassan Bin Ahmad Makluman : AJK
2.1.2 Penyokong : Pn Fatimah Binti Abdulrahim

Makluman

3 PERKARA BERBANGKIT

- Tiada Makluman : AJK
4 TAKLIMAT PBPPP

4.1 En Zulkarnain membacakan surat arahan Pelaksanaan Penilaian Bersepadu Pegawai
Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Kementerian Pendidikan Malaysia ( Ruj : KPM 500.5/5/1
Jld 9 ( 5) bertarikh 11 Januari 2019.

Makluman : AJK

4.2 En Zulkarnain memaklumkan bahawa pelaksanaan PBPPPbagi tahun 2019 bermula dari
1 Januari 2019 sehingga 31 Disember 2019 mengikut Takwim pelaksanaan PBPPP
2019 seperti lampiran . Sehubungan dengan itu pihak sekolah hendaklah melaksanakan
perkara berikut sebelum Sistem e- Prestasi diaktifkan :

a) Menubuhkan Jawatankuasa PBPPP Organisasi 2019
b) Memastikan maklumat PPP di setiap organisasi dikemaskini dan lengkap.
c) Mengenal pasti PPP yang layak dinilai mengikut syarat Pegawai Yang Dinilai

(PYD)
d) Mengenal pasti Pegawai Penilai (PP) mengikut syarat penetapan PP.
e) PYD, PP1 dan PP2 menyedia dan menetapkan sasaran keberhasilan mengikut

garis panduan yang ditetapkan .
f) Mengemas kii Fail Pengurusan PBPPP mengikut tatacara pengurusan fail AM

435 kategori terhad
Makluman : AJK

4.3 Tuan Guru Besar memberi peringatan bahawa pelaksanaan penilaian PBPPP hendaklah
telus dan dibuat penilaian dengan teliti supaya tidak timbul isu penyelarasan markah.
Makluman : AJK

4.4 Penubuhan Jawatankuasa Penilaian Bersepadu Pengawai Perkhidmatan Pendidikan
2019 adalah seperti berikut :

Pengerusi : Sohaimi Bin Abdullah ( Guru Besar)

Setiausaha : Zulkarnain Bin Mohd Arshad (PK Pentadbiran )

AJK : Md Yasin Bin Abdullah (PK HEM)

Hassan Bin Ahmad ( PK Kokurikulum )

Fatimah Binti Abdulrahim ( PK Pendidikan Khas)

Urusetia : Raja Mariam Binti Raja Ahmad Terjudin ( Pembantu Tadbir)

Makluman : AJK

4.5 Kriteria pegawai yang dinilai adalah semua guru dan pemimpin sekolah akan dinilai

sepanjang tahun 2019 . Pelantikan penilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh

Panel Penilaian Sekolah adalah seperti berikut :

Pegawai Yang Dinilai : Guru
Penolong Kanan
Penilai Pertama : Guru Besar

Penilai Kedua :

Makluman : AJK

4.6 Kaedah Penilaian adalah melalui Semakan bahan , Temu Bual , Pencerepan dan
pemerhatian .
Makluman : AJK

4.7 Semua guru hendaklah dibimbing dan berbincang dengan penilai pertama untuk melihat
tahap pencapaiannya dan seterusnya tindakan susulan .
Makluman : AJK

5. Hal – Hal Lain.

5.1 Mesyuarat mengambil maklum bahawa kemasukkan guru baru yang akan
menggantikan En. Ahmad Suhazli B Abd Rahim yang akan bertukar akan ke
SK Lepar pada 16.3.2019.

PENUTUP

a. pengerusi mengucapkan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan oleh semua
pihak dan mengharapkan agar segala usaha-usaha murni mendapat ganjaran daripada
Allah.

b. Mesyuarat diakhiri dengan tasbih kifarah dan surah al asr

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 4.00 petang

Disediakan oleh, Disemak Oleh,

(ZULKARNAIN BIN MOHD ARSHA) ( SOHAIMI BIN ABDULLAH )
Setiausaha PBPPP Guru Besar
SK Mambang SK Mambang
26600 Pekan , Pahang. 26600, Pekan , Pahang

Tarikh : 25 Mac 2019 Tarikh : 26 Mac 2019


Click to View FlipBook Version