The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by skn7.ppdbesut, 2020-02-18 22:55:22

BUKU PENGURUSAN SK NYIUR TUJUH 2020

CARTA ORGANISASI INDUK PPKI
SEKOLAH KEBANGSAAN NYIUR TUJUH
TAHUN 2020

PENGERUSI

Cg. Hjh Nawiah Bt Ismailh


(Guru Besar)
NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 3
Cg. Maznah Bt Abdul Cg. Mahani binti Abd.Manan Cg. Rose Monalisa binti Mohamad Cg. Tn. Roslin b Tn. Lah
Rahman (GPK Pentadbiran) (GPK Pendidikan Khas) (GPK Kokurikulum)
(GPK Hal Ehwal Murid)SETIAUSAHA PPKI

Cg. Azawati bt Abd Karim


PENYELARAS KURIKULUM PENYELARAS HEM PENYELARAS KOKURIKULUM

Cg. Norlia bt Kasban Cg. Wan Ismadi b Wan Ismail Cg. Che Su binti HussainGURU PPKI GURU PPKI
Cg. Zainun bt BedorPEMBANTU PENGURUSAN

MURID (PPM)


Pn. Hazura binti Arifin
Pn. Rosliza binti Ismail

Cik Norlida binti Nawi- -1 1- -

CARTA ORGANISASI KURIKULUM PPKI
SEKOLAH KEBANGSAAN NYIUR TUJUH

TAHUN 2020


PENGERUSI
Cg. Hjh. Nawiah Binti Ismail

(Guru Besar)
TIMBALAN PENGERUSI

Cg. Rose Monalisa binti Mohamad
(GPK Pendidikan Khas)
PENYELARAS KURIKULUM
Cg. Norlia bt KasbanJADUAL WAKTU/GANTI

Cg. Azawati bt Abd KarimPROGRAM PENDIDIKAN
Fatihah bibtu
INKLUSIF(PPI)


PELAKSANAAN PROGRAM Cg. Che Su bt Hussain PROGRAM PASR

INKLUSIF (PPI)HOLISTIK Cg. Azawati bt Abd

Cg. Che Su bt Hussain (Penyelaras) Karim(Penyelaras)
PEPERIKSAAN/PENILAIAN/

(AJK) B.SOALAN

Cg. Norlia binti Kasban (AJK)
Cg. Azawati bt Abd Karim
Cg. Che Su binti Hussain
Cg. Wan Mohd Ismadi bin Wan Ismail

PROGRAM TERAPI Cg. Norlia bt Kasban
Cg. Norlia bt Kasban Cg. Wan Mohd Ismadi b. Wan Ismail Cg. Wan Mohd Ismadi bin Wan Ismail

Cg. Che Su binti Hussain
Pn. Hazura binti Arifin (PPM)
Cg. Zainun binti Bedor

SPBT / PERPUSTAKAAN Pn. Rosliza binti Ismail (PPM)
Pn. Hazura binti Arifin (PPM) Cg. Azawati bt Abd Karim
Cik Norlida binti Nawi (PPM)
Pn. Rosliza binti Ismail (PPM)

Cik Norlida binti Nawi (PPM) PROGRAM RPI

Cg. Norlia bt Kasban
BUKU

STOK/INVONTERI/N.MINTA

Cg. Zainun binti Bedor


PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR
e
Pn Norlia bt Kasban
- -2 2- -

JAWATANKUASA KURIKULUM NAIB PENGERUSI lll
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI PnHjhZainuraBt Mahmud
KAUNSELOR

SK NYIUR TUJUH 2020 PnHjhZariniBtYusof

1.0 JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM PPKI

Pengerusi : Cg. Hjh. Nawiah Binti Ismail (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Cg. Rose Monalisa binti Mohamad (GPK Pend. Khas)
Naib Pengerusi 1 : Cg. Mahani binti Abdul Manan (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Cg. Maznah binti Abdul Rahman (GPK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 3 : Cg. Tn Roslin b Tn Lah (GPK Kokurikulum)
Penyelaras Kurikulum : Cg. Norlia bt Kasban (Penyelaras Kurikulum/RPI/
Lawatan/Peperiksaan)
AJK : Cg. Azawati bt Abd Karim (J/Waktu/PASR/B.Teks)
: Cg. Zainun binti Bedor (Nota Minta/Buku Stok)
: Cg. Che Su binti Hussain (PPI Holistik/SU PASR)
: Cg. Wan Mohd Ismadi bin Wan Ismail (Program Terapi)
: Pn. Hazura binti Arifin (PPM)
: Pn. Rosliza binti Ismail (PPM)
: Cik Norlida binti Nawi (PPM)


2.0 PELAKSANAAN PROGRAM INKLUSIF (PPI) HOLISTIK

Penyelaras : Cg. Che Su bt Hussain
AJK : Guru Pendamping
Guru Subjek
Guru Bimbingan dan Kaunseling
Guru PPKI dan seorang PPM
Guru Disiplin
Guru SPBT
Guru Pemulihan
Wakil PIBG

Bidang Tugas & Tanggungjawab :

1. Menerima cadangan guru untuk petempatan murid ke Program Inklusif.
2. Mengurus kemasukan murid ke Kelas Inklusif.
3. Memungut dan menganalisis markah peperiksaan.
4. Menjalankan pemantauan.
5. Membuat laporan bertulis.


3.0 PROGRAM PASR

Penyelaras : Cg. Azawati bt Abd Karim
AJK : Guru Pro Khas 1
Guru Pro Khas 2
Seorang PPM

Bidang Tugas & Tanggungjawab :

1. Mengurus dan menyelia calon yang menduduki PASR.
2. Menjalankan Pro Khas 1 dan Pro Khas 2.
3. Menganalisis markah.
4. Membuat laporan markah.
- -3 3- -

4.0 JADUAL WAKTU / JADUAL GURU GANTI

Penyelaras : Cg. Azawati bt Abd Karim
AJK : SU PPKI dan PPM

Bidang Tugas & Tanggungjawab :

1. Menyediakan jadual waktu guru dan kelas.
2. Menyediakan jadual waktu guru ganti.
3. Mengemaskini jadual waktu dari masa ke semasa .


5.0 PROGRAM RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU (RPI)

Penyelaras : Cg. Norlia bt Kasban
AJK : Semua Guru dan PPM

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

1. Menyelaras, merancang dan melaksanakan keseluruhan RPI.
2. Menyedia dan menyelaras senarai semak pencapaian murid.


6.0 PEPERIKSAAN / PENILAIAN & BANK SOALAN

Penyelaras : Cg. Norlia binti Kasban
AJK : Semua Guru dan PPM

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

1. Menyediakan jadual waktu peperiksaan.
2. Memastikan soalan peperiksaan mencukupi.
3. Memastikan semua soalan peperiksaan disimpan.


7.0 PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR

Penyelaras : Cg. Norlia bt Kasban
AJK : Semua Guru dan PPM

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

1. Menyediakan kertas kerja program lawatan tahunan.
2. Menyediakan borang permohonan lawatan dan hantar ke sekolah dan JPN.
3. Mengedar dan mengutip borang kebenaran ibu bapa.
4. Mengurus pengangkutan, penginapan dan makanan.


8.0 PROGRAM TERAPI

Penyelaras : Cg. Wan Mohd Ismadi bin Wan Ismail
AJK : Semua Guru dan PPM

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

1. Merancang program tahunan.
2. Menyediakan surat kepada pihak berkenaan.
3. Menentukan tempat, pengangkutan dan makan minum pelajar.
4. Mengedar dan mengutip surat kebenaran ibu bapa.

- -4 4- -

9.0 SPBT / PERPUSTAKAAN

Penyelaras : Cg. Azawati bt Abdul Karim
AJK : Semua Guru dan PPM

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

1. Menyediakan buku/bahan bacaan yang sesuai
2. Menyediakan jadual penggunaan perpustakaan
3. Memastikan buku/ bahan bacaan dalam keadaan tersusun.
4. Memutuskan nombor panggilan bagi setiap buku.
5. Mengisi online SPBT.10.0 BUKU STOK / INVONTERI / BARANG NOTA MINTA

Penyelaras : Cg. Zainun binti Bedor
Ajk : Cg. Che Su Hussain dan Pn Rosliza Ismail


Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

1. Mengemaskini stok
2. Merekodkan penerimaan barangan.
3. Merekod barangan ke dalam buku stok.
4. Mengurus urusan hapus kira.
5. Mengemaskini sistem fail.- -5 5- -

CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID PPKI
SEKOLAH KEBANGSAAN NYIUR TUJUH
TAHUN 2020


PENGERUSI

Cg. Hjh. Nawiah Binti Ismail

(Guru Besar)
TIMBALAN PENGERUSI

Cg. Rose Monalisa binti Mohamad

(GPK Pendidikan Khas)PENYELARAS HAL EHWAL

MURID

Cg. Wan Mohd Ismadi b Wan Ismail

ENROLMEN MURID/APLIKASI
RAWATAN & KESIHATAN MURID B&K/PSIKOMETRIK

Cg. Norlia bt Kasban Cg. Norlia bt Kasban PENGKALAN DATA MURID
(APDM)
Cg. Azawati bt Abd Karim

DISIPLIN MURID JADUAL KEDATANGAN & RMT Abd
Cg. Wan Mohd Ismadi bin Wan Ismail Cg. Che Su bt Hussain Abd

RMT & PROGRAM SUSU SEKOLAH
Cg. Norlia binti Kasban
karim
ELAUN BANTUAN KHAS(EMK)

REKOD DAFTAR KEMASUKAN Cg. Azawati bt Abd Karim
MURID/ SIJIL TAMAT SEKOLAH/ KECERIAAN & KEBERSIHAN
PENEMPATAN SEKOLAH MENENGAH (PROGRAM 5K)
Cg. Azawati bt Abd Karim Cg. Che Su binti Hussain

PERHIMPUNAN SEKOLAH
Cg. Zainun binti BedorAHLI JAWATANKUASA
Pn. Hazura binti Arifin (PPM)
Pn. Rosliza binti Ismail (PPM)

Cik Norlida binti Nawi (PPM)
- -6 6- -

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID PPKI


1.0 JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID

Pengerusi : Cg.Hjh. Nawiah Binti Ismail (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Cg. Rose Monalisa binti Mohamad (GPK Pend. Khas)
Naib Pengerusi 1 : Cg. Mahani binti Abdul Manan (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Cg. Maznah binti Abdul Rahman (GPK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 3 : Cg. Tn Roslin b Tn Lah (GPK Kokurikulum)
: Cg. Che Su binti Hussain (Jadual Kedatangan/5K)
: Cg. Azawati bt Abd Karim (Rekod Kmskn.Murid/Sij.Tamat Sek/
Kemasukan Men/EMK)
: Cg. Zainun binti Bedor (Perhimpunan Sekolah)

: Cg. Wan Mohd Ismadi bin Wan Ismail (Disiplin Murid)
: Cg. Norllia bt Kasban (Raw&Kes/B&K/Psikometrik/RMT)

: Pn. Rosliza binti Ismail (PPM)

: Cik Norlida binti Nawi (PPM)
: Pn. Hazura binti Arifin (PPM)

2.0 BIMBINGAN & KAUNSELING / PSIKOMETRIK

Penyelaras : Cg. Norlia bt Kasban
AJK : Cg. Azawati bt Abd Karim & PPM

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

1. Memastikan murid yang bermasalah disiplin diberi nasihat serta kaunseling.
2. Melaksanakan program yang berkaitan dengan kecemerlangan, psikometrik.
3. Berhubung dengan ibubapa dan keluarga murid yang bermasalah.
4. Mengisi online Psikometrik.

3.0 JADUAL KEDATANGAN HARIAN DAN KEDATANGAN RMT

Penyelaras : Cg. Che Su bt Hussain
AJK : Semua Guru Kelas dan PPM

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

1. Merekod jadual kedatangan dan RMT dan ditanda setiap hari.
2. Mengunci Retan Bulanan / penyata kehadiran murid pada setiap akhir bulan.
3. Mengemaskini Buku Jadual Kedatangan.

4.0 ELAUN MURID BEKEPERLUAN KHAS (EMK)

Penyelaras : Cg. Azawati bt Abd Karim
AJK : Cik Norlida bt Nawi (PPM)

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

1. Memastikan maklumat murid yang menerima elaun dan bantuan lengkap diisi.
2. Memastikan tuntutan elaun murid disiapkan dan disempurnakan pada masa yang ditetapkan.
3. Memastikan murid yang layak sahaja mnerima bantuan.


- -7 7- -

5.0 DISIPLIN MURID

Penyelaras : Cg. Wan Mohd Ismadi Bin Wan Ismail
AJK : Semua Guru dan PPM

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

1. Memastikan murid mematuhi disiplin dan peraturan yang di tetapkan.
2. Menghantar surat makluman kepada penjaga jika pelajar tidak hadir ke sekolah.
3. Mengemaskini rekod disiplin murid.


6.0 REKOD DAFTAR KEMASUKAN MURID /SIJIL TAMAT SEKOLAH/
PENEMPATAN SEKOLAH MENENGAH

Penyelaras : Cg. Azawti bt Abd Karim
Ajk : Cg. Norlia bt Kasban
: Pn. Hazura binti Arifin (PPM)

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

1. Mendaftar nama pelajar ke dalam buku pendaftaran sekolah dan buku pendaftaran
Program Pendidikan Khas.
2. Mengeluar dan memastikan sijil tamat sekolah diberikan kepada murid yang tamat
persekolahan dan bertukar sekolah.


7.0 RAWATAN DAN KESIHATAN MURID

Penyelaras : Cg. Norlia bt Kasban
Ajk : Cg. Zainun binti Bedor
: Pn. Rosliza binti Ismail (PPM)

Bidang Tugas dan Tanggungjawab:

1. Memastikan kad rawatan murid disimpan dengan elok
2. Memastikan semua murid mendapatkan pemeriksaan rawatan
3. Mengurus murid yang sakit dibawa ke hospital
4. Memastikan peti pertolongan cemas lengkap dan berada di dalam kelas.


8.0 APLIKASI PANGKALAN DATA MURID (APDM)

Penyelaras : Cg. Azawati bt Abd Karim.
Ajk : Semua Guru Kelas.

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

1. Memastikan maklumat murid sentiasa dikemaskini.
2. Memastikan kehadiran murid diisi setiap hari.


- -8 8- -

9.0 PERHIMPUNAN SEKOLAH

Penyelaras : Cg. Zainun binti Bedor
Ajk : Semua PPM

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

1. Mengiringi dan mengawal murid ke perhimpunan pada perhimpunan mingguan.
2. Merangka, menyiapkan dan mengedar Jadual Guru Bertugas Mingguan.


10.0 KECERIAAN DAN KEBERSIHAN ( 5K)

Penyelaras : Cg. Che Su binti Hussain
Ajk : Semua Guru dan PPM

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

1. Menyediakan jadual aktiviti.
2. Merancang aktivati berkaitan kebersihan dan keceriaan.
3. Memastikan kebersihan dan kecerian kelas setiap hari.
4. Menyediakan dan menyiapkan Laporan Aktiviti Tahunan 5K Program Pendidikan Khas.


11.0 KELAB PEMUAFAKATAN SAYANG DISAYANG

Penyelaras : Cg. Azawati bt Abd Karim
AJK :
:
:
:
:
:
: Semua Guru PPKI
: Semua PPM PPKI

- -9 9- -

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM PPKI
SEKOLAH KEBANGSAAN NYIUR TUJUH
TAHUN 2020


PENGERUSI

Cg. Hjh. Nawiah Binti Ismail

(Guru Besar)
TIMBALAN PENGERUSI

Cg. Rose Monalisa binti Mohamad

(GPK Pendidikan Khas)PENYELARAS KOKURIKULUM
Cg. Che Su binti Hussain

UNIT BERUNIFORM KELAB & PERSATUAN SUKAN DAN PERMAINAN (1M1S)

Cg. Norlia bt Kasban Cg. Wan Ismadi bin Wan Ismail Cg. Wan Mohd Ismadi bin Wan Ismail
Cg. Che Su bt Hussain Cg. Azawati bt Abd Karim Cg. Zainun binti BedorAHLI JAWATANKUASA
Cg.Hazura binti Arifin (PPM)

Cg. Rosliza binti Ismail (PPM)
Cik Norlida binti Nawi (PPM)- -1 10 0- -

PENGURUSAN KOKURIKULUM PPKI1.0 JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM
Pengerusi : Cg. Hjh. Nawiah Binti Ismail (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Cg. Rose Monalisa binti Mohamad (GPK Pend. Khas)
Naib Pengerusi 1 : Cg. Mahani binti Abdul Manan (GPK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 2 : Cg. Maznah binti Abdul Rahman (GPK Hal Ehwal Murid)
Naib Pengerusi 3 : Cg.Tn Roslin b Tn Lah (GPK Kokurikulum)
Penyelaras Kokurikulum : Cg. Che Su binti Hussain (Penyelaras/Unit Uniform)
AJK : Cg. Norlia bt Kasban (Unit Uniform)
: Cg. Wan Ismadi bin Wan Ismail (Kelab&Pers./1M1S)
: Cg. Azawati bt Abd Karim (Kelab&Pers))
: Cg. Zainun binti Bedor (1M1S)
: Cg. Hazura binti Arifin (PPM)
: Cg. Rosliza binti Ismail (PPM)
: Cik Norlida binti Nawi (PPM)


2.0 KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA

Penyelaras : Cg. Wan Ismadi b Wan Ismail
AJK : Semua Guru dan PPM

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

1. Menentukan murid yang berpontensi untuk mengembangkan bakatnya melalui
kelab dan persatuan.
2. Merangka jawatankuasa Kelab dan Persatuan.
3. Mengurus rekod dan dokumen pengurusan Kelab dan Persatuan.
4. Merancang aktiviti dan program tahunan Kelab dan Persatuan .
5. Merangka jadual latihan dan aktiviti mingguan dan harian.
6. Menyiapkan laporan dan dokumen kegiatan dan program.


3.0 PERSATUAN PENGAKAP

Penyelaras : Cg. Norlia bt Kasban
AJK : Semua Guru dan PPM

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

1. Menentukan murid yang berpontensi untuk mengembangkan bakatnya melalui
Badan Beruniform.
2. Merangka jawatankuasa Badan Beruniform.
3. Mengurus rekod dan dokumen pengurusan Badan Beruniform.
4. Merancang aktiviti dan program tahunan Badan Beruniform.
5. Merangka jadual latihan aktiviti mingguan.
6. Menyiapkan laporan dan dokumentasi setiap kegiatan dan program.
- -1 11 1- -

4.0 SUKAN DAN PERMAINAN

Penyelaras : Cg. Wan Mohd. Ismadi bin Wan Ismail
AJK : Semua Guru dan PPM

Bidang Tugas dan Tanggungjawab :

1. Menentukan murid yang berpontensi untuk mengembangkan bakatnya melalui Sukan
dan Permainan.
2. Merangka jawatankuasa Sukan dan Permainan.
3. Mengurus rekod dan dokumen pengurusan Sukan dan Permainan.
4. Merancang aktiviti dan program tahunan Sukan dan Permainan.
5. Merangka jadual latihan dan aktiviti mingguan.
6. Menyiapkan laporan dan dokumentasi setiap kegiatan dan program.- -1 12 2- -

- -1 13 3- -

PERANCANGAN STRATEGIK PPKI 2020


Jenis Aktiviti / Matlamat/ Kumpulan
Bil Diskripsi Projek Aktiviti Kos Hasil / Output
Projek Objektif Sasaran

 Temu murni
 Kelas Linus PASR
 Pagi Kompeten
Terpuji
 Ceramah/ Motivasi (Minima).
 Perancangan Aktiviti
Semua
Peningkatan Tahunan PPKI
Program Temu Murid PPKI
1 kualiti dan kuantiti  Lawatan Muhibah RM 300
Murni dan Ibu Kompeten
PPKI.  Projek Didik Tani
bapa (Sederhana).
 PASR
 Kem Bestari Solat
 Peperiksaan dan
Penilaian
 Kelab Sayang Disayang


30% murid Tahun
3G menguasai
asas 3M.  Pdpc yang terancang.
 Latihan berterusan.
50% murid Tahun  Pemantauan.
5G menguasai Murid PPKI 100% murid
2 Program LINUS Tahun 3, 5  Temu murni bersama RM 200 PPKI menguasai
asas 3M. dan 6 asas 3M.
guru, ibubapa dan murid.
100% murid  Penggunaan ICT.
Tahun 6G  Sudut LINUS.
menguasai asas
3M.


 Mengerat hubungan
murid antara murid.
Memberi  Mengeratkan hubungan 100% murid
Program Lawatan pendedahan Semua semua guru dengan dapat
3 kepada murid RM 3500 pendedahan luar
Tahunan PPKI pada dunia Murid PPKI murid. semasa dan
luar.  Pendedahan murid selepas lawatan.
terhadap dunia luar.Mengukur tahap Murid Tahap  Pro Khas 1 Murid dapat
kebolehan dan  Pro Khas 2
minat murid PPKI Dua yang menunjukkan
4 PASR dalam bidang berumur 12  Hari Pendidikan RM 300 kecenderungan
minat dalam
tahun
masakan, Khas(tertakluk kepada
ternakan dan hingga 14 soalan). bidang yang
dipilih.
tahun
pertanian.

Pendedahan
Memberi Semua  Berhubung dengan yang
5 Projek Didik Tani RM 500
pendedahan dan Murid PPKI Pegawai Pertanian menyeluruh
maklumat Daerah. tentang
- -1 14 4- -

kepada murid  Tugasan setiap murid. pertanian.
PPKI tentang  Pemantauan kebun
pertanian dan sepanjang tahun.
perkebunan.  Majlis Perasmian Didik
Tani.

 Majlis Hari Lahir Murid .
Mengingati Hari Semua murid
Lahir Murid  Sambutan bersama guru- dapat
Program guru aliran perdana dan
6 Sambutan Hari disamping dapat Semua sambutan bersama ibu RM 300 mengingati Hari
Lahir sendiri
menggembirakan
Murid PPKI
Lahir Murid bapa (tertakluk kepada
murid pada setiap serta rakan-
tahun. bajet dan perbincangan) . rakan yang lain.


Memberi
pendedahan
kepada semua  Galakan pada murid
murid PPKI dalam dalam menghasilkan Melahirkan
Projek Hari Semua
7 penyediaan pelbagai produk. RM 500 produk PPKI
Pendidikan Khas Murid PPKI
produk untuk  Mempamer produk. yang tersendiri.
tujuan pameran  Menjual hasil produk.
atau urusnianga
jual beli.
- -1 15 5- -


Click to View FlipBook Version