The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU LOG
- MAYBELLINE ANN ANAK ANTONY (D20201093193)

CUP2011 - GURU KADET REMAJA SEKOLAH I (KUMPULAN A)

DISEDIAKAN OLEH :
MAYBELLINE ANN ANAK ANTONY
D20201093193

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by d093193, 2021-05-20 01:29:24

BUKU LOG KADET REMAJA SEKOLAH

BUKU LOG
- MAYBELLINE ANN ANAK ANTONY (D20201093193)

CUP2011 - GURU KADET REMAJA SEKOLAH I (KUMPULAN A)

DISEDIAKAN OLEH :
MAYBELLINE ANN ANAK ANTONY
D20201093193

BUKU
LOG

KADET REMAJA SEKOLAH (KRS)

ENCIK SHAHARUDIN BIN OTHMAN
CUP2011

Disediakan oleh :
Maybelline Ann Anak Antony

D20201093193

ISI KANDUNGAN

01 BIODATA
02 SEJARAH
03 PERLEMBAGAAN
04 LOGO KRS
05 BENDERA KRS
06 LAGU KRS
07 KEAHLIAN
08 SUKATAN LATIHAN
09 PEMAKAIAN
10 CARTA ORGANISASI
11 NOTA LATIHAN KRS
12 LAMPIRAN
13 NOTA KRS

01
BIODATA

MAYBELLINE ANN ANAK ANTONY

Dilahirkan pada 24 Oktober 2000 di Hospital Lawas, Sarawak.

Tinggal di alamat Kampung Long Tuyo, Long Sukang 98850
Lawas, Sarawak.

Mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bimbingan
dan Kaunseling dengan Kepujian.

Mendapat Pendidikan Awal di Sekolah Kebangsaan Pusat
Lawas dan meruskan pengajian ke Sekolah Menengah
Kebangsaan Lawas.

Kemudian melanjutkan pelajaran ke Tingkatan Enam di Sekolah
Menengah Kebangsaan Merapok dan kini sedang meruskan
pengajian di Universiti Pendidikan Sultan Idris.

02
SEJARAH

SEJARAH PEMBENTUKAN KADET REMAJA
SEKOLAH

Kadet Remaja Sekolah (KRS) telah ditubuhkan dan diasaskan oleh
Encik Muhammad Thani Bin Sha’aban di Sekolah Menengah Raja
Abdullah, Jalan Kepong, Kuala Lumpur pada 27 Jun 1987. Pada
mulanya pasukan ini dikenali sebagai Kadet Putera Islam Malaysia
(KPIM) yang merupakan pasukan beruniform kepada Persatuan
Pelajar-Pelajar Islam SMRA (PERWIRA). Keahliannya adalah seramai
20 orang pelajar sahaja iaitu terdiri daripada pelajar tingkatan I dan
2. Matlamat utama penubuhannya ialah untuk melahirkan pelajar
cemerlang yang BERILMU, BERIMAN, DAN BERAMAL , berakhlak
mulia , bersemangat patriotik dan berketrampilan selaras dengan
usaha dan hasrat mengisi tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
ke arah Wawasan 2020.

Pasukan KPIM ini bernaung di bawah pengawasan Unit Pendidikan
Islam Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan . Setiap aktiviti yang
dijalankan adalah berteraskan ISLAM SEBAGAI CARA
KEHIDUPAN (AD DEEN). Mulai tahun 1989 beberapa buah sekolah di
Wilayah Persekutuan telah mula menubuhkan KPIM. Di antaranya
ialah Sek. Men. Tmn Tun Dr Ismail di bawah pimpinan Ustaz Ahmad
Farazilla Bin Abdul Ghani , Sek. Men Seri Titiwangsa di bawah
pimpinan En. Anuar Bin Abd Aziz dan Sek. Men. Agama Ma'ahad
Hamidiah , Kajang , Selangor di bawah pimpinan En. Abu Hassan Bin
Morad. Pada tahun 1993, sebanyak 53 buah Sekolah Menengah di
seluruh negara telah menubuhkan KPIM. Usaha untuk menubuhkan
KPIM secara rasmi dan bernaung di bawah Kementerian
Pendidikan Malaysia telah dimulakan
pada 10 Ogos 1993.

Satu pertemuan telah diadakan dengan Yang Berbahagia Tan Sri
Datuk Dr. Wan Mohd Zahid Bin Wan Mohd Nordin iaitu Ketua
Pengarah Pendidikan Malaysia pada 13 September 1993. Di dalam
pertemuan ini tesis mengenai KPIM telah dibentangkan. Hasilnya,
sebuah jawatankuasa kecil telah dibentuk untuk menyediakan
kertas kabinet. Jawatankuasa ini mencadangkan agar pasukan ini
diberi nama KADET PUTERA-PUTERI ISLAM (KPIM). Walau
bagaimanapun nama pasukan ini kemudiannya ditukar kepada
KADET REMAJA ISLAM (KRIS).

SEJARAH PENUBUHAN KADET REMAJA SEKOLAH

Sementara itu taklimat dan pendedahan kepada Pengarah-
Pengarah Bahagian Kementerian Pendidikan yang diadakan pada
bulan Oktober 1993 dan dipengerusikan oleh yang berbahagia Tan
Sri Datuk Dr. Wan Mohd Zahid telah membuat keputusan agar
nama pasukan ini ditukar kepada KADET REMAJA SEKOLAH (KRS)
yang bertujuan agar keahliannya terbuka kepada semua kaum
sama ada pelajar lelaki atau perempuan. Upacara Pelancaran
KADET REMAJA SEKOLAH Peringkat Kebangsaan telah
diiaksanakan pada 20 Jun 1995 bersamaan 21 Muharam 1416
oleh Yang Berhormat Dato’ Seri Mohd Najib Tun Hj Abdul Razak,
Menteri Pendidikan Malaysia di Sekolah Menengah Raja Abdullah,
Jalan Kepong, Kuala Lumpur.

SEJARAH PENUBUHAN TUNAS KADET REMAJA
SEKOLAH

Tunas Kadet Remaja Sekolah (TKRS) telah mula diasaskan pada
15 Mac 1999. Sekolah yang menjadi sekolah pertama (perintis)
menubuhkan TKRS ialah Sekolah Kebangsaan Seri Melatu, Kuala
Lumpur yang sekarang ini dikenali dengan nama Sekolah
kebangsaan Setapok Indah. Tunas Kader Remaja Sekolah
ditubuhkan oleh En. Wan Mohd. Ariffin bin Wan Hussin khas
untuk murid-murid sekolah rendah seperti mana Kadet Remaja
Sekolah untuk pelajar-pelajar sekolah menengah sahaja. Antara
tujuan TKRS ditubuhkan adalah untuk memberikan pendedahan
awal kepada pelajar-pelajar mengenai KRS. Ini kerana TKRS
merupakan KRS di peringkat awal (sekolah rendah). Kurikulum,
matlamat dan objektif serta perjuangan TKRS adalah
berdasarkan Kadet Remaja Islam Sekolah (KRS). Pada awal
penubuhan, pasukan ini dinamakan Tunas Kadet Remaja Islam
Sekolah (TKRIS). Dewasa ni TKRIS dikenali sebagai dengan nama
Tunas Kadet Remaja Sekolah Penubuhan Tunas Kadet Remaja
Sekolah secara rasminya telah disempurnakan oleh Timbalan
Menteri Pelajaran ketika itu, YB Dato’ Noh b. Omar di stadium
Sultan Abdul Halim, Kedah Darul Aman pada 26 Mac 2006.

03
PERLEMBAGAAN

NAMA DAN ALAMAT BERDAFTAR

Pasukan Pakaian Seragam ini dikenali dengan nama Kadet Remaja
Sekolah atau ringkasnya KRS bagi Sekolah Menengah dan Tunas
Kadet Remaja Sekolah ( TKRS ) bagi Sekolah Rendah

ALAMAT BERDAFTAR ATAU ALAMAT KRS

1. Peringkat Kebangsaan

Bahagian Sekolah, Jabatan Sekolah,
Kementerian Pelajaran Malaysia,
Aras 3 & 4 , Blok E2
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Kuala Lumpur

2. Peringkat Negeri: Jabatan Pelajaran Negeri berkenaan

3. Peringkat Daerah: Pejabat Pelajaran Daerah berkenaan

4. Peringkat Sekolah: Sekolah berkenaan

5. Atau di tempat lain dalam Malaysia sebagaimana yang
ditentukan oleh Jawatankuasa KRS/TKRS dari semasa ke semasa.

TUJUAN KRS & TKRS DITUBUHKAN

1. Membentuk generasi pelajar yang menjiwai semangat
perpaduan, memiliki ketrampilan diri, berdaya, saing, kreatif
serta inovatif dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan.

2. Membantu mengembangkan semua aspek potensi manusia
yang berteraskan ilmu dan amal ke arah pembinaan dan
pengukuhan sahsiah pelajar yang mengamalkan nilai-nilai murni
selaras dengan tuntutan Falsafah Pendidikan Kebangsaan demi
menjayakan Wawasan 2020.

3. Menangani masalah salah laku di kalangan pelajar remaja
seperti salah guna dadah, budaya lepak dan juvana.

4. Mempelbagaikan kegiatan pasukan beruniform di sekolah
bagi menyediakan pelajar-pelajar memperolehi pengetahuan,
pengalaman, kemahiran, kebolehan mengurus dan memimpin.

5. Membina generasi pelajar patriotik yang menjiwai semangat
cintakan agama, bangsa dan Negara Malaysia.

6. Melahirkan generasi pelajar yang mengetahui, memahami,
menghayati dan mengamalkan nilai murni serta mampu
memberikan sumbangan demi kesejahteraan hidup
bermasyarakat dan bernegara.

7. Membina dan mengembangkan kefahaman, kesedaran dan
kepekaan mengenai isu-isu semasa di kalangan pelajar
serta berkeupayaan untuk bertindak sewajarnya.

04
LOGO KRS

PENGERTIAN LOGO KRS

PERISAI Bermaksud benteng pertahanan diri daripada
gejala yang tidak sihat.

BULAN DAN Bermaksud agama Islam sebagai agama rasmi
BINTANG negara Malaysia.

DUA TANGKAI Bermaksud resmi padi iaitu berilmu dan
PADI BERSILANG berketerampilan serta matang dan rasional dalam

semua tindakan

BUKU DAN REHAL Bermaksud peranan institusi pendidikan yang
mementingkan tradisi ilmu untuk semua tanpa
mengira keturunan, kaum, agama dan latar
belakang ke arah melahirkan bangsa Malaysia
selaras dengan falsafah pendidikan negara.

WARNA HIJAU Bermaksud alam sekitar yang sihat

WARNA MERAH Bermaksud keperwiraan dan sedia berjuang
mempertahankan negara yang tercinta.

WARNA KUNING Bermaksud warna diraja yang menjadi tunggak
kedaulatan negara Malaysia

WARNA PUTIH Bermaksud keikhlasan dan kesucian

05
BENDERA KRS

WARNA HIJAU MELAMBANGKAN

a) Tunas muda/remaja yang masih boleh dibentuk
b) Laluan hidup yang jelas untuk masa depan
c) Alam sekitar merupakan sebahagian daripada kurikulum KRS/TRS

COGAN KATA KRS/TRS “ILMU IMAN AMAN”

ILMU : Asas keintelektualan dan ketrampilan ahli
KRS/TKRS.

IMAN : Keimanan yang mendalam merupakan asas
pembinaan diri.

AMAN : Penghayatan dan perlakuan gaya hidup sihat
yang berterusan merupakan natijah daripada
kekuatan intelektual dan disiplin diri.

06
LAGU KRS

LIRIK LAGU KADET REMAJA SEKOLAH (KRS)

Kadet Remaja Sekolah
Menuju satu ikatan bersaudara
Bersatu menjulang keamanan negara
Menjayakan Ilmu, Iman dan Amal

Marilah kita membina peribadi
Membentuk insan yang kreatif
Ke arah kecemerlangan diri
Sepanjang masa yang berterusan
Remaja, sambutlah cabaran
Menjadi bangsa Malaysia
Maju dan cemerlang
Remaja berwawasan
Jangan kita lupa kepada pencipta
Remaja, hayati budaya
Ilmu, Iman dan Amal
Kekalkan di hati dan jiwamu
Wawasan Kadet Remaja Sekolah

Lagu : Mejar Muhammad Thani B. Shaaban
Lirik : Left. Ustaz Roslan B. Abd. Rahman
Muzik : Bah. Teknologi Pendidikan, Kementerian Pend.
Malaysia

07
KEAHLIAN

KEAHLIAN

1. Keahlian KRS/TKRS adalah terbuka kepada semua pelajar
di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.

2. Ahli bersekutu KRS/TKRS terbuka kepada semua pelajar
yang menuntut di institusi pendidikan selain daripada yang
dinyatakan dalam perkara 5. 1.

3. KRS/TKRS yang dianggotai oleh ahli bersekutu diurus dan
dibiayai oleh institusi di mana KRS/TKRS itu ditubuhkan.

4.Keahlian KRS/TKRS lucut serta merta apabila pelajar
tersebut berhenti atau diberhentikan daripada menjadi
pelajar berdaftar di sekolah/institusi seperti yang
dinyatakan di atas.

5. Keahlian TKRS terbuka kepada semua pelajar tahap II
(tahun 4, 5 & 6) di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan.

6. Ahli KRS / TKRS yang bertukar ke sekolah / negeri
lain,keahlian asal masih diterima pakai.

08
SUKATAN LATIHAN KRS

DISIPLIN DAN KEROHANIAN

1.1 MATLAMAT
Melahirkan generasi pelajar yang cntakan negara,
mempunyai disiplin diri yang kental, berpegang teguh
kepada ajaran agama serta sanggup berbkati kepada
masyarakat yang memerlukan khidmat dan
bimbingan.

1.2 OBJEKTIF
a) Melahirkan pelajar yang bersemangat
patriotik yang cintakan bangsa dan negara .
b) Menyediakan generasi pelajar yang
mempunyai disiplin yang tinggi serta
mempunyai daya juang, daya saing dan daya
saing dalam menghadapi cabaran yang
mendatang .
c) Membina generasi pelajar yang mengetahui,
memahami, menghayati dan mengamalkan
akhlak Islam serta memberi sumbangan ke
arah hidup berkeluarga, bermasyarakt dan
bernegara.

TAHAP 1 – TINGKATAN 1 1. KETERANGAN TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5

a) Lambang Negara TAHAP 2 – TINGKATAN 2 & 3 a) Biodata Perdana Menteri
b) Bendera Malaysia i) Esei
c) Lagu Kebangsaan dan a) Jemaah Kabinat ( Nama ii) Syarahan
dan Jawatan)
negeri berkenaan b) Wawasan Perdana Menteri
d) Lambang dan Bendera b) Sultan-sultan (Nama- i) Jabatan/ Majlis Agama
nama Sultan) Islam
Negeri ii) Pusat Islam
e) Rukun Negara c) Memahami Falsafah iii) Universiti Islam
f) Lagu-lagu Patriotik Pendidikan Negara iv) Lembaga Urusan
g) Lagu KRS Tabung Haji
h) Berlari sambil d) Memahami dan v) Majlis Fatwa Negara
mengenali kebudayaan vi) Baitumal
menyanyikan lagu larian Melayu serta lain-lain vii) Mahkamah Syariah
KRS dan langkah KRS kaum viii) Maktab Perguruan
Islam
e) Lagu-lagu patriotik ix) Angkatan Belia Islam
x) Persatuan Ulama

d) Mengenali Institusi dan
peranannya

e) Mengenal tokoh ulama
tempatan dan luar negara

f) Mengenal tokohtokoh
pejuang kemerdekaan

g) Lagu-lagu Patriotik

2. KEROHANIAN

a) Kelas Fardhu Ain h) Kebudayaan Islam
b) Bacaan Yasin i) Nasyid
c) Murhaban dan Berzanji ii) Syair
d) Usrah iii) Sajak dan lain-lain
e) Tamrin
f) Kursus Kefahaman Islam i) Ceramah Agama
g) Hafalan doa-doa dalam j) Akhlak
k) Kisah-kisah
kehidupan seharian
Sahabat Nabi
SAW

3. PENGURUSAN DAN GAYA DIRI

TAHAP 1- TINGKATAN 1 TAHAP 2 – TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5

a) Tanggungjawab terhadap a) Pemilhan pakaian a) Tatatertib sebagai tetamu
diri dan keluarga i) Majlis rasmi/ formal i) Adab sebagai tetamu
ii) Majlis tidak rasmi/ ii) Adab sebagai menjadi
i) Memelijara kesihatan informal bersukan tuan rmah
tubuh badan iii) Etika berpakaian iii) Adab semasa
dalam Islam menghadiri jamuan
ii) Penjagaan keluarga makan
b) Peranggu Meja iv) Perkara- perkara yang
b) Mengurus tempat i) Alatan peranggu meja perlu diletakkan semasa
kediaman ii) Sajian secara tradisional makan di majlis jamuan
iii) Sajian secara Cina
i) Susun atur peralatan iv) Sajian secara Barat b) Etika makan secara Islam
rumah v) Sajian secara “buffet”
c) Adab makan di dalam
ii) Keselamatan di rumah c) Etika di meja makan pelbagai jenis jamuan
i) Cara memegang sudu dan
c) Adab bergaul garfu i) Makan cara Melayu
i) Keluarga ii) Cara meletakkan sudu, ii) Makan cara Barat
ii) Jiran Tetangga garfu dan pisau selepas iii) Makan cara Koktel
iii) Guru/Rakan makan iv) Makan cara Buffet
iv) Majlis rasmi v) Makan di kantin
v) Batas-batas pergaulan

4. PENDIDIKAN MORAL – Ahli bukan beragama Islam

TAHAP 1- TINGKATAN 1 TAHAP 2 – TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5

a) Buat baik dibalas baik a) Sultan Alaudin Riayat Penghayatan Nilai-Nilai Murni
b) Waspada sebelum kena Shah Tahap 1 & 2
c) Kesetiaan kepada
b) Sesal kemudian tidak
Negara berguna
d) Sahabat setia
e) Teguran membina c) Mengawal pemikiran,
f) Balasan jujur pertuturan dan perlakuan
g) Berakit-rakit
h) Contohi Labah-labah d) Etika perniagaan yang
i) Kalau cermat tentu baik

selamat e) Pengorbanan kaum ibu
j) Budi Bahasa f) Fikir sebelum bertindak
g) Kebebasan dalam sistem

demokrasi
h) Pentingnya keselamatan

jalan raya
i) Biar lambat asalkan

selamat
j) Bukit sama didaki lurah

sama dituruni

KETAHANAN DIRI DAN KEBUDAYAAN

2.1 MATLAMAT
Melahirkan generasi pelajar yang sihat dari segi fizikal,
mental, mempunyai daya tahan, berpotensi dan
berketerampilan malah mampu menghindarkan diri dari
gejala sosial yang buruk dengan menjadikan budaya timur
sebagai tatacara hidup

2.2 OBJEKTIF
a) Melahirkan insan yang sifat fizikal dan mental
b) Memupuk bakat serta menggalakkan potensi
yang sedia dan mampu memenuhi masa lapang
dengan aktiviti yang berfaedah
c) Mengurangkan ketegangan fikiran dan mampu
menyelesaikannya secara bijaksana

1. KAWAD

TAHAP 1- TINGKATAN 1 TAHAP 2 – TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5

a) Asas Kawad a) Memberi perintah a) Kawad perseorangan
Kawad Am kawad i) Melakukan semua

➢ Masuk barisan i) kumpulan masing- jenis Kawad
➢ Paraskn barisan masing
➢ Kanan Lurus b) Perintah Kawad
➢ Senang Diri b) Kawad Perhimpunan i) Sebagai Ketua
➢ Sedia
➢ Buka dan Tutup c) Hormat ke Hadapan c) Mengurus
Hormat Perhimpunan
Barisan
➢ Ke Kanan dan Ke d) Hormat ke Kanan d) Kawad Formasi
Hormat
Kiri Pusing
➢ Langkah e) Hormat ke Kiri
Hormat
hadapan, kiri,
kanan f) Hormat selaku terima
➢ Hentak kaki sijil

b) Kawad Berjalan
➢ Memulakan

kaki kanan
➢ Tabik Hormat

c) Kawad membawa
bendera

d) Menaik dan
menurunkan
bendera

2. PERKHEMAHAN

TAHAP 1- TINGKATAN 1 TAHAP 2 – TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5

a) Definisi a) Kraf perkhemahan a) Kraf perkhemahan
b) Mendirikan khemah lanjutan
c) Memilih tapak i. Gajet
b) Lanjutan Tahap 1 & 2
khemah b) Beg Galas
d) Perlindungan i. Kaedah memikul c) Sanitasi

semulajadi beg galas
e) Perhubungan
f) Punca air c. Jenis-jenis unggun
g) Kebersihan api
h) Keselamatan
i) Konservasi d. Dapur
j) Kegiatan di kawasan i. Jenis-jenis dapur

perkhemahan e. Memasang api
k) Etika perkhemahan
l) Memotong kayu f. Memasak
m) Beg galas i. Teknik memasak
n) Kaedah mengisi ii.Praktikal memasak
iii.Nasi, ikan goreng,
“Rucksack” sayur dan teh
o) Jenis-jenis khemah iv.Lain-lain masakan
p) Cara penjagaan ringan
v. Pertandingan
khemah
memasak

TAHAP 1- TINGKATAN 1 3. IKATAN TALI TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5

a) Simpulan dan TAHAP 2 – TINGKATAN 2 & 3 a)Simpulan/ikatan
pendaki
ikatan a) Simpulan/
• Simpulan prusik
asas Ikatan • Simpulan geseran
• Simpulan buku
pemancing munther
sila • Simpulan
• Simpulan bunga • Simpulan darah
bergelung (untai) tarbuck(untai)
keti • Simpulan rama-
• Tindih kasih • Simpulan lemak
• Simpulan seela rama
• Ikatan manharness
pengail • Simpulan • Simpulan kerusi
• Ikatan manuk /sempurna (untai) • Simpulan perompak
• Simpul belit • Simpulan pencuri
• Ikatan balak • Simpulan pengail • Simpulan tok fakir
• Ikatan seraya ganda empat • Ikatan ampaian
• katan serong • Weng segera
• Ikatan silang • Simpulan • Tangga tali
bergelung jurai
gunting b.) Jenis-jenis tali
• Mengemaskan • Simpulan lemak • Fungsi
seela separuh • Ketahanan
tali
• Ikatan mata kail /kekuatan setiap
• Simpulan Turtle jenis tali
• Simpulan bebat • Tatacara
• Simpulan tarbuck penjagaan tali
• Simpulan frost
• Simpulan Bunga C) Peralatan tambahan
• Harness
Keti • Carabiner & Figura
• Simpulan stopper
8
dan angka 8 • Pully
• Simpulan tukang • Juma

gantung
• Ikatan pengkalan

4. KOMPAS

TAHAP 1- TINGKATAN 1 TAHAP 2 – TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5
a) Mengenal Arah
a) Praktikal a) Merintis
Mata angin mencari bearing hutan menggnakan
(arah mata angin) kompas
b) Mencari arah
mata angin b) Latihan di b) Pertandingan
kawasan Sekolah mencari bearing
c) Menentukan
arah kiblat c) Menggunakan peta - i.Menggunakan peta
Membaca ii. Mencari harta
d) Pengenalan Kompas peta/ Orientasi peta karun

d) Aktiviti c) Aktiviti Pandu Arah
Orienteering dan dan Orienteering
Pandu Arah

5. IKHTIAR HIDUP

TAHAP 1- TINGKATAN 1 TAHAP 2 – TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5

a.) Alat-alat ikhtiar a) Ancaman Hidupan a) Kursus ikhtiar hidup di
hidup liar hutan
i. Membuat perangkap /
i. Mengikut jejak b) Mengenali pokok- jerat II
atau pokok perubatan / Ii. Membuat alat-alat ikhtiar
tanda. tumbuhan/ buah-
buahan yang hidup
ii.Mengenali jejak boleh dimakan /
atau kesan binatang diminum

b) Latihan c) Membuat
Menggendalika sampan perangkap / jerat

i. Sampan
[email protected] sampan gentian
kaca

c) Bahan-bahan d) Memasak mengikut b)Motosikal
apungan di air kaedah ikhtiar hidup i. Mengenal struktur

d) Membina model e)Latihan berkayak dan
apungan di air i. Keno gentian kaca @ bahagian motosikal
dan fungsinya
kanvas ii. Membaiki kerosakan
kecil
f) Latihan membina rakit
i. Membuat rakit buluh
dan pendayungnya
ii.Cara-cara
mengendalikan rakit
iii.Lain-lain masakan
ringan
iv.Pertandingan memasak

g) Basikal
i..Mengenal struktur dan

bahagian basikal dan
fungsinya
ii.Membaiki kerosakan
kecil

6. KOMUNIKASI

TAHAP 1- TINGKATAN 1 TAHAP 2 – TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5

a) Kaedah-kaedah a) Latihan a) Semboyan bunyi
berkomunikasi
• Lisan
• Bertulis b) Berpandukan muka
• Isyarat jam
• Tiupan Wisel
c) Isyarat antarabangsa

d) Penggunaan Walkie-
Talkie

7. TEKNIK PERJALANAN

a) Persiapan a) Posisi tapak tangan a) Penggunaan
b) Organisasi tangan dan kaki
c) Formasi bergerak b) Bernafas secara semasa mendaki
ritma
b) Mendaki lereng
c) Melangkah curam

d) Kaedah c) Menuruni
menyeberang lereng menggunakan
sungai tali.

a) Cuaca 8. IKLIM a) Ramalan cuaca
b) Suhu b) Pasang surut
c) Hujan a) Awan dan jenis-
d) Tanda-tanda hujan jenisnya

b) Angin
c) Ombak

9. PERTOLONGAN CEMAS / BANTU MULA

TAHAP 1- TINGKATAN 1 TAHAP 2 – TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5

a) Prinsip dan amalan a) Struktur tubuh badan a.) Renjatan
i. Prinsip dan asas dan fungsinya i. Tanda dan rawatan
pertolongan cemas
ii. Panduan tindakan i. Struktur badan b) Urut jantung
ii. Struktur sendi i. Kaedah pemulihan
pada masa kecemasan iii.Struktur daging & pernafasan dan urut
jantung
b) Pembebatan dan kulit
pembalutan iv. Fungsi organ c. Kecederaan tulang,
i. Cara membebat luka sendi,
ii. Cara membalut b) Pernafasan dan ligamen dan otot
Asfiksia i. Terminologi
c) Pengangkutan dan ii. Kecederaan tulang
pengusungan i. Asfiksia, punca dan belikat
i. Kaedah mengangkat rawatan iii. Lengan dan siku
iv. Pinggang dan peha
dan menyusun. c) Kecederaan terbakar v. Lutut, betis dan jari
i. Pengelasan terbakar kaki
ii. Rawatan vi. Tulang belakang,
tengkuk
d) Keracunan
i. Definisi d. Pengenalan Pemulihan
ii. Kaedah rawatan dan penafasan
i. Kaedah pemulihan
e) Gigitan dan sengatan ii.Kaedah mulut ke
serangga mulut
i. Gigitan ular, kala, iii.Kaedah mulut ke
lipan dan lebah hidung
ii. Sengatan tebuan iv.Kaedah Holger Nelson
iii. Kaedah rawatan v. Kaedah Silvester

f) Pendarahan
i. Peredaran darah
ii. Punca dan rawata

10. KURSUS ASAS KEBOMBAAN

a) Pengenalan a) Kaedah a. Latihan melawan /
mengenai kebakaran menyelamatkan diri memadam kebakaran
i. Punca kebakaran daripada i. Memadam
ii. Cara-cara kawasan kebakaran kebakaran dan
mengelakan i. Perlindungan diri alat pemadam api
kebakaran ii.Kaedah
menyelamatkan
b) Alat-alat melawan diri
kebakaran
i. Pemadam api jenis b) Latihan mengawal /
air, serbuk, buih memadam kebakaran
dan gas i. Memadamkan
ii. Kaedah kebakaran
pengendalian ii.Bakaran tayar

11. SENI MEMPERTAHANKAN DIRI

TAHAP 1- TINGKATAN 1 TAHAP 2 – TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5
a) Jenis-jenis seni
a) Jenis-jenis seni a) Latihan menggunakan
mempertahankan diri mempertahankan diri peralatan dalam
mempertahankan diri
b) Asas b) Kemahiran
mempertahankan mempertahankan diri b) Ujian
diri mempertahankan
c) Teknik-teknik
c) Teknik-teknik mempertahankan diri diri menggunakan
mempertahankan diri peralatan
d) Ujian lanjutan
d) Ujian asas seni c) Perubatan / Sains
mempertahankan diri Sukan dalam seni

mempertahankan diri

12. Kecergasan Diri / Riadah

TAHAP 1- TINGKATAN 1 TAHAP 2 – TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5

• Pengenalan jenis- • Kemahiran sukan • Pengurusan
jenis sukan individu atau riadah
kumpulan

14. KEBUDAYAAN

TAHAP 1- TINGKATAN 1 TAHAP 2 – TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5

a) Mengenal asal-usul a) Mengumpulkan 20 a) Membuat kajian dan
kaum di Malaysia peribahasa, simpulan menulis laporan
bahasa atau mengenai
b) Adat resam kaum di perumpamaan i. Adat istiadat
Malaysia salah satu kaum di perkahwinan kaum
Malaysia di Malaysia
c) Mengenal alat-alat ii. Adat kematian bagi
muzik kaum di b) Menyenaraikan kaum di Malaysia
Malaysia pakaian tradisi iii.Bagaimana
pelbagai kaum memupuk perpaduan
d) Perayaan pelbagai kaum di Malaysia
kaum di Malaysia c) Menghafaz 10
perkataan mudah b. Mengenali permainan
e. Menyertai satu bahasa Cina dan Tamil tradisi ( contoh ) :
persembahan seperti dan selain i. Wayang kulit
i. Nasyid bahasa Ibunda ii.Wau
ii. Permainan, alat iii.Gasing
d. Menyertai satu
muzik, tradisional, persembahan c. Menceritakan cerita-
kompang, rebana dan [ Seperti tahap satu ] cerita lisan pelbagai
lain-lain kaum.
iii. Bersyair,
pantun atau
gurindam
iv. Drama / Pentomin/
Sketsa.

KHIDMAT MASYARAKAT – KHIDMAT

3.1 MATLAMAT
Melahirkan generasi pelajar yang sanggup berbakti,
tolong-menolong dan berlumba-lumba membuat /
melakukan amal kebajikan dalam kehidupan
seharian tanpa mengira agama, kaum dan etnik.

3.2 OBJEKTIF
a) Melahirkan insan yang mempunyai
hubungan rapat dengan masyarakat serta
aktif dalam aktiviti kemasyarakatan
b) Mengukuhkan ikatan persaudaraan,
kekeluargaan dan mengeratkan
hubungan kemasyarakatan antara lapisan
masyarakat.
c) Melahirkan insan yang perihatin terhadap
tugas dan tanggungjawab
sebagai anggota masyarakat serta
mengamalkan budaya simpati dan
empati dalam kehidupan seharian.

1. KHIDMAT MASYARAKAT

a) Gotong royong a) Gotong royong a) Gotong-royong,
membersihkan [ Seperti tahap 1 ] lawatan dan ziarah,
i. Kawasan sekolah menubuhkan
ii.Surau atau masjid b) Lawatan dan ziarah kumpulan [ seperti
iii.Tanah perkuburan [ Seperti tahap 1 ] tahap1 & 2 ]
iv.Lain-lain
c) Menubuhkan b) Membuat kajian
b) Lawatan dan ziarah kumpulan mengenai
ke [ Seperti tahap 1 ] i. Kegiatan ekonomi
i. Rumah kebajikan dan sosial penduduk
anak yatim dan orang d) Membuat kajian setempat
tua mengenai ii.Masalah keruntuhan
ii.Hospital i. Asal usul sesebuah moral belia setempat
iii.Perkampungan kampung iii.Masalah penduduk
orang asli ii.Salasilah keluarga
iv.Pondok atau pusat iii.Tokoh-tokoh c) Temuramah dengan
pengajian dan tempatan i. Wakil rakyat
lain-ain ii.Pegawai daerah
e) Temuramah dengan iii.Tokoh korporat
i. Penduduk tertua iv.Ulama tempatan
ii.Penghulu, imam, v.Ketua balai polis
ketua kampung,
pengerusi JKK d) Menulis tempat
bersejarah
f) Melakar pelan tempat
tinggal.

ALAM SEKITAR

4.1 MATLAMAT

4.2 OBJEKTIF
a) Melahirkan insan yang sentiasa bersyukur
dengan menghayati alam sekitar.
b) Memupuk sikap prihatin terhadap
sumbangan dan kepentingan alam sekitar
kepada kehidupan manusia serta memahami
rantaian hidup antara alam sekitar dengan
manusia sejagat.
c) Membina insan yang bertanggungjawab
dengan memberi sumbangan ke arah
memelihara alam sekitar sebagai khazanah
tuhan kepada manusia.

1. ALAM SEKITAR

TAHAP 1- TINGKATAN 1 TAHAP 2 – TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5

a) Mengenal dan a) Memerhatikehidupan a.) Kajian air
mengkaji sebatang haiwan contoh i. Hidupan air di kolam
pokok. burung: atau sungai
i. Mendapatkan pola/ i. Mengenal nama ii.Kualiti air
corak burung
daripada batang dan ii.Merekod nama b) Mengkaji tanah-
rangka daun. burung yang dapat tanih dan batu
ii.Mengukur lilitan dilihat di kawasan batan
batang sekolah dan
dan ketinggian tempat tinggal i. Mengenalpasti jenis
iii. Melukis serta iii.Mengumpul bulu dan tanah tanih dan
menyatakan sarang burung yang batu batan
fungsi bahagian pokok tidak digunakan
iv.Merekodkan iv.Mengenal pasti c) Kajian mengenai
serangga makanan dan hakisan
dan invertebrata yang tumbuhan yang i. Jenis-jenis hakisan
bersembunyi pada digemari burung. ii.Mengenal cara
sebatang pokok kawalan
v.Melabelkan nama b) Kajian serangga dan
dan nama saintifik invertebrata d) Mengawit tumbuh-
tumbuhan i. Fungsi serangga dan tumbuhan
di persekitaran sekolah invertebrata dalam i. Mengawit dan
proses pereputan menamakan 15 jenis
b) Mengenal dan ii.Bagaimana pokok pokok bunga
mengelaskan jenis- memberi makanan ii.Mengawit dan
jenis hutan kepada serangga dan menamakan 15 jenis
invertebrata pokok renek
c) Mengenalkan haiwan iii.Melukis dan
liar dalam hutan menamakan
Malaysia bahagian serangga
dan invertebrata

d) Membersihkan sungai- iv.Fungsi bahagian iii. Mengawit dan
sungai di kawasan serangga dan menamakan 15 jenis
rekreasi invertebrata tumbuhan herba

e) Demontrasi proses c) Mengenal pasti dan iv. Mengawit dan
pertanian menamakan jenis menamakan 15 jenis
pokok buah-buahan
f) Deklamasi sajak rumput
mengenai e) Memelihara dan
alam sekitar d) Mengenal pasti jenis- menjaga kawasan
jenis tumbuhan rekreasi sekolah
g) Memahami mengenai berikut
proses pemeliharaan i. Buluh f) Memahami cara
dan pemuliharaan ii.Palma mengurus bahan
hutan iii. Rotan buangan seperti sisa
iv. Paku Pakis kimia
h) Membina taman mini v. Tumbuhan
di kawasan sekolah perubatan
vi.Tumbuhan komersil

e) Aktiviti kitaran semula
kertas surat khabar
lama

f) Membuat ketuhar
tenaga solar

g) Karangan alam sekitar

h) Deklamasi sajak alam
sekitar

KEUSAHAWANAN

5.1 MATLAMAT
Memupuk minat di kalangan generasi pelajar agar
dapat mengembangkan kreativiti masing-masing dan
sikap berjimat cermat serta membenci amalan
membazir, di samping membina asas kemahiran
pemasaran perniagaan sehingga menjadikan
keusahawanan sebagai budaya hidup.

5.2 OBJEKTIF
a) Membina kemahiran reka cipta di kalangan
generasi pelajar dengan menggunakan
bahan-bahan terbuang seperti kayu, logam
dan jerami sehingga dapat menghasilkan
bahan kraftangan, hiasan, tulisan khat
dan lain-lain.
b) Membina kemahiran asas dalam bidang
perniagaan, pemasaran dan perakaunan
agar dapat memasarkan reka cipta yang
dihasilkan.
c) Melahirkan generasi muda yang
berwawasan sehingga dapat
menjadikan bidang keusahawanan sebagai
satu cara hidup.

TAHAP 1- TINGKATAN 1 TAHAP 2 – TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5
a) Bengkel perkakas
a) Merekacipta bahan- a) Membaik pulih
mudah berdasarkan bahan terbuang perkakas mudah
aktiviti seperti perkakas
b) Membuat kraftangan elektrik, enjin dan
b) Merekacipta bahan- drpd kayu, logam sebagainya
bahan buangan dan jerami
b) Merekacipta satu
c) Merekacipta kraf c) Merekacipta logo projek kerja kayu
tangan yang bertemakan KRS untuk kegunaan
i. Kulit siput taman atau bilik KRS
ii.Bahagian pokok d) Memasarkan bahan-
bahan jualan c) Melaksanakan satu
kelapa untuk tabung kadet projek yang boleh di ‘
iii.Kayu – pengepit baju pasarkan di sekolah
e) Merekacipta satu untuk tabung KRS
d) Cetak baju - Silk Screen projek elektronik
i. Dye biasa @ Embos d) Memahami kaedah
ii.Cetak baju-T asas penulisan buku
akaun
e) Berkhidmat di
koperasi sekolah

2. JAHITAN

TAHAP 1- TINGKATAN 1 TAHAP 2 – TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5

a) Pengenalan mengenai a) Jahitan a) Asas bahagian mesin
jahitan i. Jahitan silang jahit
i. Alatan mengukur pangkah i. Tiang gelendung
dan menanda ii.Jahitan silang padu benang
ii.Alatan menggunting iii.Jahitan bulu ayam ii.Skru penekan benang
iii.Alatan menjahit iv.Jahitan suji bilang iii.Gigi penolak
iv.Alatan menekan v.Jahitan batang iv.Pemusing gelendong
vi.Jahitan mata lalat
b) Jahitan asas b) Cara menggunakan
i. Jahitan sementara b) Sulaman dan menjaga mesin
ii.Jahitan i. Alas meja
menyambung ii.Sapu tangan c) Mengenalpasti jahitan
iii.Jahitan pengemas mesin tidak kemas
i. Jahitan melompat-
c) Jahitan tudung lompat
i. Cara menggunting ii.Benang terputus-
ii.Cara menjahit putus
iii.Kelim berkedut

d) Jahitan
i. Beg pensil
ii.Cara menjahit

3. MASAKAN

TAHAP 1- TINGKATAN 1 TAHAP 2 – TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5

a) Pengurusan di dapur a) Etika di pasar a) Kuih-kuih tempatan
i. Bahan-bahan asas i. Mengenal bahan- i. Penyediaan beter
ii.Kegunaan, kedudukan bahan mentah ii.Variasi kuih
dan penjagaan ii.Mengenal bahan-
iii.Keselamatan bahan kering b) Pastri
iv.Sanifasi semasa i. Penyediaan pastri
penyediaan makanan b) Kepenggunaan ii.Variasi Pastri
i. Tanggungjawab
b) Makanan dan pengguna c.) Kek
pemakanan ii.Cara memilih barang- i. Sebab-sebab kek
i. Nutrien asas barang keperluan bantat
ii.Akibat kekurangan
dan kelebihan c) Pencuci mulut / desert d) Hiasan hidangan
iii.Penyediaan diet i. Puding, kastard dan i. Ising
seimbang kuih acuan ii.Susun atur hidangan
ii.Agar-agar
c) Bahan-bahan asas
makanan

4. KRAFTANGAN

TAHAP 1- TINGKATAN 1 TAHAP 2 – TINGKATAN 2 & 3 TAHAP 3 – TINGKATAN 4 & 5

a) Pengenalan dan a) Gubahan hidup kering a) Suji bilang / Cross-stich
penggunaan kraftangan i. Cara penyediaan i. Cara membuatnya
i. Hiasan ii.Kedudukan gubahan
ii.Penghargaan iii.Aplikasi gubahan b) Kait mengait
i. Peralatan dan cara
b) Hiasan dari bahan b) Lipatan kain menggunakannya
semulajadi dan kitar i. Teknik lipatan ii.Aplikasi hasil kait-
semula ii.Jenis dan kesesuaian mengait
i. Cara penjagaannya lipatan
iii.Aplikasi lipatan
c) Pembungkusan
i. Teknik pembungkusan c) Origami
i. Teknik origami
ii.Aplikasi

09
PEMAKAIAN KRS & PANGKAT

PEMAKAIAN KRS DAN PANGKAT

Pegawai KRS (Guru Pemimpin KRS) dibahagikan kepada 2 kategori :
Pegawai Latihan

Guru penasihat KRS dan TKRS sama ada yang bertauliah
(mengikuti Kursus Asas Tahap 1) atau belum bertauliah. Pangkat
yang disandang ialah antara Leftenan Muda ke Mejar bergantung
kepada proses kenaikan kenaikan pangkat (lulus ujian kenaikan
pangkat).
Tanda utama pada pemakaian ialah lanyard single dan lencana
kolar tanpa pelapik merah..

Pegawai Pengurusan

Pegawai yang menjawat jawatan pengurusan tertentu bermula
dari peringkat sekolah hingga kementerian. Pegawai
Pengurusan KRS di sekolah ialah semua penolong kanan, guru
besar/pengetua. Di sekolah menengah bermula daripada ketua
bidang. Pangkat KRS disandang secara automatik setelah
menjawat jawatan pengurusan tersebut.
Tanda utama pada pemakaian ialah menggunakan lanyard
anyam dan lencana kolar berlapik merah.

PEMAKAIAN PANGKAT PEGAWAI PENGURUSAN KRS
DI SEKOLAH

Sekolah Rendah
➢ Guru Besar – Komandan TKRS
➢ Semua Penolong Kanan – Timbalan Komandan TKRS

Sekolah Menengah
➢ Pengetua – Komandan KRS
➢ Semua Penolong Kanan – Timbalan Komandan KRS
➢ Semua Ketua Bidang – Penolong Komandan KRS

PANGKAT PEGAWAI PENGURUSAN DI SEKOLAHJENIS PEMAKAIAN PEGAWAI KRS

❑ Uniform No2 – Pakaian untuk acara rasmi.Bush Jacket KRS
digunakan.

❑ Uniform No3 – Pakaian pejabat (sekolah). Dipakai seperti untuk
menghadiri mesyuarat dan ke sekolah. Kemeja hijau muda

❑ Uniform No4 – Pakaian aktiviti dan latihan. Dipakai semasa
menghakimi pertandingan kawad, menjalankan latihan
dan perkhemahan.

10
CARTA ORGANISASI


Click to View FlipBook Version
Previous Book
การสำรวจโดยใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ
Next Book
คู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง