The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by koboi5217, 2018-12-23 10:46:37

Draf Ukhuwah 2019

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

UKHUWAH i

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

SK SENGGARANG


JALAN ISMAIL,83200

SENGGARANG, BATU PAHAT,

JOHOR.

NAMA : _______________________________________________________

NO. KAD PENGENALAN : _______________________________________________________

_______________________________________________________
ALAMAT RUMAH :

_______________________________________________________

_______________________________________________________


NO. TELEFON : _______________________________________________________

NO. FAIL JPN : _______________________________________________________

NO. GAJI : _______________________________________________________

NO.CUKAI PENDAPATAN : _______________________________________________________

TARIKH LANTIKAN PERTAMA : _______________________________________________________


TARIKH SAH PERTAMA : _______________________________________________________

TARIKH KENAIKAN PANGKAT : _______________________________________________________

TARIKH MASUK SKIM PENCEN : _______________________________________________________


TARIKH KHIDMAT SEKOLAH : _______________________________________________________
SEMASA


UKHUWAH ii

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR


ISI KANDUNGAN


Sekalung Bicara Guru Besar SK Senggarang 1

Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Negara 2


Maklumat Sekolah 3

Visi, Misi, Objektif dan Piagam Pelanggan 4


Motto, Lencana Sekolah dan Lagu Sekolah 5


Ikrar Guru, Teras Perkhidmatan dan Etika Kerja Islam 6

Etika Keguruan 7


Panduan Untuk Mencapai Objektif Sekolah 9

Pelan Sekolah 13


Senarai Nama Guru 2019 14


Senarai Nama Ahli Kumpula Pelaksana (AKP) 2019 16

Penyelaras , Guru Kelas dan Pembantu Guru Kelas 17


Pengurusan Pentadbiran

Pengurusan Kurikulum


Pengurusan Hal Ehwal Murid


Pengurusan Ko-kurikulum

Pengurusan Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI)


Takwim Persekolahan 2019

UKHUWAH iii

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

SEKALUNG BICARA GURU BESAR SK SENGGARANG
(MD YAZID BIN KAMRI)
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.

Segala Puji Bagi Allah Tuhan Pentadbir Sekalian Alam.
Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W.
Syukur yang berterusan atas segala nikmat dan rahmat yang dikuniakan sehingga kita masih utuh berdiri dan
bertenaga meneruskan bakti demi kelestarian pendidikan abad ke-21.

Pada kesempatan ini, setinggi penghargaan dan tahniah kepada seluruh warga Sekolah Kebangsaan Senggarang
yang terlibat dalam penghasilan buku pengurusan ini bagi menggambar seluruh perjalanan kerja buat Sekolah
Kebangsaan Senggarang yang meliputi bidang pengurusan dan pentadbiran, bidang kurikulum, bidang
kokurikulum, takwim, bidang HEM dan agihan tugas sepanjang tahun 2019.

Tahun 2019 ini pastinya tugas kita lebih mencabar dengan penekanan kepada Pembelajaran Abad 21 yang lebih
berfokuskan kemenjadian guru dan kemenjadian murid. Justeru, komitmen penuh, semangat kental, keikhlasan,
pengorbanan serta kebersamaan dalam menjalankan tugasan sebagaimana yang telah diagih dapat kita dukung
bersama agar segala perancangan dapat kita laksanakan sebaik mungkin.

Tidak lupa, amalan bekerja berteraskan prinsip “eXecute to eXcel” dan “Kerja berkualiti Ibadah dihayati” diyakini
dapat meningkatkan mutu perkhidmatan dengan harapan KPI sekolah dan KPI Kementerian Pelajaran Malaysia
bergerak seiring dalam menuju sasaran yang ditetapkan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang
kini hampir kepenghujung Gelombang Ke-2.


Kepada seluruh warga SK Senggarang, diharapkan Buku Pengurusan ini dapat membantu kita untuk bergerak
sebagai satu pasukan yang mantap dalam memacu kecemerlangan anak didik yang bakal mewarisi masa depan
negara kita.

Sekian. Salam hormat dan terima kasih.

Saya yang menjalankan amanah,


UKHUWAH 1

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR


RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA
Mendukung cita – cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat ddidalam kalangan seluruh
masyarakat dan rakyatnya, memelihara cara hidup yang demokratik, satu masyarakat yang adil dimana
kemakmuran negra akan di nikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara yang libral
terhadap tradisi dan kebudayaan yang pelbagai, membina satu masyarakat yang prograsif yang akan
menggunakan sains dan teknologi.
Maka kami rakyat malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai
cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip – prinsip berikut:

 KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
 KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
 KELUHURAN PERLEMBAGAAN
 KEDAULATAN UNDANG – UNDANG
 KESOPANAN DAN KESUSILAAN


Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat, dan negara.

UKHUWAH 2

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

MAKLUMAT SEKOLAHNAMA DAN ALAMAT SEKOLAH SK SENGGARANG, 83000 BATU PAHAT, JOHOR

KOD SEKOLAH JBA 0059


TARIKH DITUBUHKAN 1914

NAMA GURU BESAR MD YAZID BIN KAMRI


GRED SEKOLAH A


KATEGORI LUAR BANDAR

TELEFON 07- 4291357


FAKS 07 - 4291357


e- MAIL [email protected]

STATUS PSS BILIK KHAS


BILIK KELAS BEROPERASI 18


BIL. BANGUNAN 07 BLOK

BIL KELAS PRA SEKOLAH 03


BIL KELAS PENDIDIKAN KHAS 05


BIL. GURU 56

BIL STAF 10


BIL. PEKERJA SWASTA 07


PEGAWAI KESELAMATAN 04

BIL MURID

UKHUWAH 3

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

VISI

PENDIDIKAN BERKUALITI,INSAN TERDIDIK,NEGARA SEJAHTERA


MISI


Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi
Aspirasi Negara


OBJEKTIF

Pendidikan di Sekolah Kebangsaan Senggarang adalah untuk melahirkan murid yang bertaqwa, berakhlak
mulia, cemerlang akademiknya, sihat cergas dan berketerampilan serta bertanggungjawab kepada agama,
diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara


PIAGAM PELANGGAN


Kami warga SK Senggarang dengan penuh tekad serta iltizam berpegang kepada moto “SELANGKAH KE
HADAPAN”(One Step Ahead) berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:
 Memastikan sistem persekolahan berjalan baik bagi memenuhi kehendak murid, ibu bapa dan
masyarakat setempat
 Memastikan pembelajaran dan pengajaran dijalankan mengikut jadual waktu di hari pertama sesi
persekolahan bermula.

 Memastikan murid disediakan dengan kemudahan yang lengkap untuk memulakan sesi persekolahan
dan sepanjang mereka berada di sekolah.
 Membimbig murid membentuk pengetahuan,sikap dan amalan yang diingini berkaitan kebersihan
dan kesihatan.
 Memberi layanan mesra,perkhidmatan yang cepat,lengkap,adil dan berkualiti kepada semua yang
berurusan dengan kami.
 Kami bersedia menerima pandangan, cadangan dan teguran yang membina dari semua pihak demi
mempertingkatkan perkhidmatan dan kecemerlangan akademik.UKHUWAH 4

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

MOTTO

CITA-CITA SEMANGAT JAYA


LENCANA SEKOLAH


1. PERISAI
Melambangkan kemajuan dan kejayaan dalam semua bidang
pentadbiran,pendidikan dan kebajikan.

2. WARNA HIJAU
Menunjukkan kebanyakkan murid-murid sekolah ini yang berasal
daripada keluarga petani.


3. WARNA KUNING
Menunjukkan bahawa ilmu pengetahuan dan masa adalah
anugerah sangat berharga seperti emas.

4. WARNA PUTIH
Melambangkan kesucian rohani dan jasmani kanak-kanak yang di
didik samada di rumah atau di sekolah.

5. LIMA GELANG ROTAN
Melambangkan empat pasukan rumah-rumah yang terdapat di
sekolah ini iaitu rumah kuning,hijau,merah dan biru dalam satu
pasukan sekolah.

6. BUKU
Melambangkan pendidikan


LAGU SEKOLAHMaju jaya sekolah kami Taburkanlah jasa baktimu

Sekolah Kebangsaan Senggarang Jadi pegangan janji setia

Namamu indah teguh berdiri Kusuluh terangi kegelapan

Jadi banggaan kami Harapan tiap insanTeguh bangsa iman mulia

Senggarang bangkit pancar cahaya
Jasamu tetap dikenang jua
Kusanjung dan kupuja
UKHUWAH 5

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

IKRAR GURUBahawasanya Kami Guru Negara Malaysia dengan ini berikrar:
Mendukung terus cita-cita kami terhadap tugas kami dan
Menyatakan keyakinan kami pada cita-cita murni pekerjaan kami.
Kami sedia berbakti kepada masyarakat dan negara kami.
Kami sentiasa menjunjung Perlembagaan Negara kami dan
Mengamalkan prinsip-prinsip Rukunegara pada setiap masa.
TERAS PERKHIDMATAN1. Berazam meninggikan mutu perkhidmatan
2. Bekerja dengan penuh tanggungjawab
3. Berusaha mengikis sikap mementingkan diri
4. Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan

5. Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara
6. Bekerjasama dengan membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara
7. Berpegang teguh kepada ajaran agamaETIKA KERJA ISLAM
1. Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah
2. Bekerja dengan ikhlas dan amanah
3. Bekerja dengan tekun dan cekap
4. Bekerja dengan semangat gotong-royang dan berpadu fikiran
5. Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat
UKHUWAH 6

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

ETIKA KEGURUANKami, guru Malaysia, yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan
warganegara yang berilmu, yang taat setia, yang bertanggungjawab dan berkebolehan, yang menyedari
betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan ke arah pencapaian hasrat yang gemilang, dan
yang percaya akan demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukun Negara.

Melalui pendidikan, masyarakat dapat membantu anak mudanya memahami kebudayaan mereka,
memperolehi pengetahuan yang telah terkumpul sejak zaman-berzaman, dan menyediakan mereka untuk
menghadapi cabaran pada masa hadapan.

Dengan menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan
sepenuh-penuhnya, maka dengan ini kami menerima tatasusila berikut sebagai panduan untuk
membolehkan kami menyempurnakan profesion kami ke taraf kesusilaan yang setinggi-tingginya


TANGGUNGJAWAB TERHADAP MURID1. Lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid kami daripada hal-hal lain.
2. Bersikap adil terhadap setiap murid tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik,
ekonomi, sosial, keturunan dan agama.
3. Merahsiakan maklumat ikhtisas atau sulit mengenai murid, kecuali pada mereka yang berhak
mengetahuinya.
4. Membimbing atau mengajar seseorang murid dalam darjah sendiri atau dalam mata-mata pelajaran
yang diajar di bilik darjah tanpa sebarang bayaran.
5. Menunjukkan suatu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberikan contoh yang
baik kepada murid.
6. Memelihara dan memperbaiki kecekapan ikhtisas melalui pengkajian, penyelidikan, lawatan dan
menghadiri kursus ikhtisas, persidangan mesyuarat atau seminar supaya pengajaran kami mencapai
mutu yang setinggi-tingginya.


TANGGUNGJAWAB TERHADAP IBU BAPA1. Menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka.
2. Berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat di antara institusi pendidikan dan
rumahtangga.
3. Menganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa mengenai keadaan rumahtangga atau
mengenai anak mereka sebagai sulit dan tidak akan membocorkannya kepada sesiapa, kecuali
kepada mereka yang berhak mengetahuinya.
4. Memberikan maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka, dan menggunakan
maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.
5. Mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu
bapa murid.
6. Mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan
kepercayaan murid terhadap ibu bapa atau penjaga mereka.

UKHUWAH 7

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR


TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA1. Mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan murid,
masyarakat atau negara, ataupun yang bertentangan dengan Rukun Negara.
2. Memupuk setiap murid sikap dan nilai yang dapat membantu dan membimbing mereka menjadi
warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang-orang yang lebih
tua dan menghormati adanya perbezaan budaya, keturunan dan agama.
3. Menghormati masyarakat tempat kami berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai
seorang warganegara dan sentiasa sanggup mengambil bahagian dalam sebarang kegiatan
masyarakat.
4. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dan ibu bapa, institusi pendidikan dan
masyarakat.
5. Memberikan sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral kebudayaan dan
kecendikiawanan masyarakat.
6. Berpegang teguh kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani
kehidupan kami sehari-hari dengan baik.TANGGUNGJAWAB TERHADAP RAKAN SEJAWAT DAN PROFESION PERGURUAN


1. Mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan
nama baik seorang guru di hadapan murid atau ibu bapa, atau berbuat sesuatu yang boleh
menjatuhkan maruah seorang guru.
2. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan kami sebagai guru.
3. Berusaha dengan sepenuh-penuhnya menunaikan tanggungjawab kami dengan rajin dan
bersungguh-sungguh dan mengekalkannya sejajar dengan kemajuan ikhtisas dan sosial.
4. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat kami, terutamanya mereka yang baru dalam profesion
perguruan.
5. Sentiasa mengawasi diri kami supaya tidak mencemarkan nama baik profesioan perguruan.
6. Akan menjadi ahli sebuah pertubuhan guru.

UKHUWAH 8

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

PANDUAN UNTUK MENCAPAI OBJEKTIF SEKOLAH


A. SIKAP GURU


1. Panduan Perkhidmatan Cemerlang dan Tatasusila Profesion Perguruan menjadi panduan dan
amalan.
2. Jadikan pekerjaan guru itu sebagai satu Amal Ibadat dan Profesion Mulia.
3. Hubungan Guru Besar dengan guru-guru berlangsung dengan penuh kejujuran dan
bertanggungjawab.
4. Jaga batasan pergaulan di antara guru-guru / kakitangan dan pelajar semasa bertugas.
5. Pelajar dididik sebagai ANAK SENDIRI. Masa depan mereka adalah tanggungjawab kita.
6. Elakkan daripada melakukan apa jua yang dianggap sumbang, pecah amanah, ponteng tugas dan
lain-lain.
7. Sentiasa berinisiatif dan gigih berusaha bagi menaikkan imej sekolah dalam segala bidang.
8. Sentiasa menunjukkan dan mengamalkan kepimpinan yang dinamis serta cekap menjalankan tugas.
9. Sentiasa bekerjasama dalam hal-hal berhubung dengan tugas dan tanggungjawab dalam
perkhidmatan.
10. Jauhkan sikap memencilkan diri atau berkelompok sesame jenis, kaum, kelayakan atau kelulusan.
11. Bersikap musyawarah, diplomasi dan kompromi bagi mengelakkan salah faham.
12. Sentiasa menjaga penampilan diri dari segi fizikal diri atau berkomunikasi.
13. Cuba mengenali seberapa ramai ibubapa / penjaga pelajar, ahli PIBG, pegawai PPD, JPNJ dan KPM.
14. Sama-sama bertanggungjawab menjaga rahsia sekolah.
15. Sentiasa peka dengan perkhidmatan dan perjawatan seperti Perintah Am, Pekeliling-pekeliling
Ikhtisas dan lain-lain yang berkaitan untuk persediaan dan latihan kepimpinan.
16. Menggalakkan semangat kerjasama dan menanamkan PERANAN KEKITAAN dan KEKELUARGAAN.
17. Sebarang masalah yang timbul hendaklah dirundingkan dengan Guru Besar atau wakilnya.
18. Mendapatkan kebenaran Guru Besar bila memesan dan membeli alat atau barang kegunaan sekolah.
19. Prinsip “JANGAN BUAT KEPADA ORANG APA YANG KITA TIDAK SUKA ORANG LAIN BUAT KEPADA DIRI
KITA” hendaklah dijadikan amalan.
20. Menjalankan semua projek yang dirancang dengan sempurna.
21. Bertanggungjawab di atas pencapaian pendidikan murid kerana kejayaan murid adalah kejayaan
guru menjalankan tugas kurikulum dan kokurikulum sebagaimana yang ditetapkan.
22. Mengadakan kelas tambahan jika perlu.
23. Membawa surat jaminan (GL) dari sekolah bagi rawatan di hospital.
24. Mendapat surat kebenaran daripada Guru Besar terlebih dahulu sekiranya hendak berurusan secara
rasmi dengan PPD, JPNJ dan Kementerian Pendidikan.
25. Jika berpindah dari sekolah ini, hendaklah terlebih dahulu menyempurnakan semua kerja dan
membuat penyerahan serta memulangkan semua harta kepunyaan sekolah.UKHUWAH 9

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR


B. BILIK GURU / BILIK REHAT GURU


1. Bilik guru merupakan satu ruang untuk dijadikan tempat berehat dan bekerja dengan sebaik
mungkin.
2. MASA REHAT di bilik guru sebaik-baiknya digunakan untuk kerja-kerja memeriksa buku kerja murid,
membuat persediaan tertentu untuk mata pelajaran dan sebagainya.
3. Dilarang bermain dam, catur, karom, game dan sebagainya dalam bilik guru kerana mungkin
menimbulkan suasana kurang tenteram dan menjejaskan imej guru di kalangan murid, kakitangan
dan pekerja sekolah.
4. Jawatankuasa Bilik Guru hendaklah dipilih selewat-lewatnya sebelum hujung bulan Januari.
5. Jawatankuasa tersebut bertanggungjawab atas segala hal mengenai bilik guru dan guru-guru dari
segi kebajikan & sosial seperti urusan mengadakan jamuan, cenderamata, lawatan dan sebagainya.
6. Jadikan bilik guru sebagai contoh kepada pelajar dan staf sokongan dari segi kekemasan, keteraturan
dan ketenteramannya.
7. Adakan sudut bacaan / mini perpustakaan dengan mengadakan koleksi bacaan seperti jurnal,
majalah, akhbar dan sebagainya bagi dijadikan rujukan guru-guru.
8. Setiap rancangan atau projek yang dibuat oleh bilik guru hendaklah terlebih dahulu dibincangkan
dengan Guru Besar.
9. Semua guru diwajibkan menjadi ahli bilik guru.
10. PLC hendaklah dijadikan satu budaya dalam bilik guru supaya dapat meningkatkan professional
keguruan.
C. MENEPATI MASA


1. Guru dikehendaki sampai awal atau selewat-lewatnya 7.20 pagi dan balik pada pukul 1.30 petang.
2. Guru Bertugas hendaklah sampai awal atau selewat-lewatnya 7.10 pagi dan balik pada pukul 1.45
petang.
3. Sila “punch card” semasa sampai dan balik.
4. Kelewatan sampai ke sekolah hendaklah dilaporkan kepada Guru Besar sebaik sampai dengan
menerangkan sebab mengapa berlaku kelewatan itu.
5. RPH hendaklah dihantar pada setiap hari Khamis sebelum pukul 3.00 petang. Sebarang kelewatan
hendaklah dimaklumkan kepada Guru Besar.
6. Guru-guru hendaklah masuk ke kelas untuk mengajar dan meninggalkan kelas sebaik sahaja loceng
berbunyi /dibunyikan menandakan pertukaran waktu.
7. Guru tidak dibenarkan meninggalkan kelas semasa jadual waktu mengajarnya sedang berjalan
kecuali kerana hal-hal yang tidak boleh dielakkan atau diarahkan oleh Guru Besar. Semua masalah
yang berlaku dalam kelas semasa jadual waktu mata pelajaran guru berkenaan berlangsung .
8. Sekiranya terpaksa juga meninggalkan kelas kerana hal-hal, berilah kerja kerja-kerja yang sesuai
kepada murid-murid. Arahkan ketua kelas dan penolongnya mengawasi keadaan kelas.


UKHUWAH 10

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR


D. KELUAR MASA BERTUGAS


1. Guru-guru tidak dibenarkan keluar dari sekolah semasa bertugas KECUALI dengan kebenaran Guru
Besar.

2. Guru yang dibenarkan keluar hendaklah:
a. Mengisi borang dan buku kebenaran keluar
b. “Punch card” untuk keluar
c. Menulis kenyataan di ruang kenyataan di “punch card”
d. “Punch card” setelah kembali semula ke sekolah

3. Kebenaran keluar hanya akan diberi dalam keadaan yang amat mendesak.
4. Kenyataan Keluar Sekolah hendaklah dicatatkan dalam borang kebenaran keluar yang disediakan di
pejabat sekolah.
5. Guru dikehendaki menggantikan PdPc yang ditinggalkan.
E. MOHON CUTI / TIDAK HADIR KE SEKOLAH


1. Sekiranya guru-guru tidak dapat bertugas oleh sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, guru-guru
hendaklah:
a. Memaklumkan kepada Guru Besar dengan selewat-lewatnya sebelum waktu pertama sama
ada melalui telefon, surat atau pesanan dengan menyatakan sebab tidak dapat hadir bagi
urusan menyediakan jadual ganti.
b. Memaklumkan kepada pejabat.
c. Menulis kenyataan di ruang kenyataan di “punch card” pada hari bekerja seterusnya.

2. Sekiranya KETIDAKHADIRAN kerana sakit, surat doctor hendaklah diperolehi dari hospital/Klinik
Kerajaan atau swasta dan hendaklah disampaikan kepada Guru Besar untuk tujuan rekod.

3. Permohonan cuti rehat khas dan cuti tanpa rekod kerana urusan-urusan tetentu hendaklah
dimaklumkan kepada Guru Besar dahulu, kemudian mengisi permohonan melalui Sistem Hrmis .
Permohonan perlu dimaklumkan kepada penyokong cuti tersebut dengan segera.
4. Permohonan cuti separuh gaji atau tanpa gaji hendaklah dibincangkan dahulu dengan Guru Besar
sebelum permohonan dibuat kepada Pengarah Pendidikan Negeri melalui Guru Besar.

5. Bagi tujuan lawatan keluar negara, kelulusan hanya dibenarkan pada waktu cuti sekolah dan
permohonan ke JPNJ hendaklah dibuat selewat-lewatnya 30 hari dari tarikh lawatan. JPNJ hanya
mendaftarkan insurans untuk satu tahun sekali sahaja.UKHUWAH 11

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR


F. URUSAN DENGAN PEJABAT SEKOLAH


1. Guru-guru dibenarkan masuk ke pejabat sekolah sekiranya ada urusan penting. Ini bagi mengelakkan
berlakunya kesibukan dan bising kerana perbualan atau pertengakaran boleh menggangu perjalanan
tugas-tugas di pejabat.

2. Penggunaan telefon sekolah oleh guru-guru hanya dibenarkan bagi urusan tugas dan jawatan.
Penggunaan telefon sekolah kerana urusan peribadi adalah tidak dibenarkan kecuali dalam keadaan
kecemasan dan dicatatkan dalam buku penggunaan telefon di pejabat.
3. Alat-alat yang menjadi hak sekolah adalah tidak dibenarkan sama sekali digunakan bagi tujuan
peribadi. Alat yang dimaksudkan termasuklah mesin pendua, komputer, printer, mesin kira, fail,
kertas dan sebagainya.
4. Guru-guru yang memerlukan tandatangan Guru Besar untuk pengesahan sesuatu dokumen seperti
Salinan sijil, tuntutan perjalanan, perjanjian, permohonan perlantikan sebagai pemeriksa dan
sebagainya hendaklah dihantar sendiri kepada Guru Besar pada bili-bila masa Guru Besar ada di
pejabatnya.

5. Perkara-perkara peribadi berhubung perjawatan dan perkhidmatan hendaklah diambil perhatian
dan difahami dengan jelas. Diantaranya ialah

a. Kenaikan gaji tahunan
b. Surat perlantikan dan pengesahan dalam jawatan
c. Kemasukan dalam jawatan berpencen
d. Tarikh perlantikan dan pengesahan dalam jawatan
e. Kursus-kursus perjawatan
f. Potongan Cukai Pendapatan, Pinjaman, KWSP dan lain-lain.
g. Pertukaran
h. Cuti
i. Maklumat e-Operasi

6. Semua permohonan atau surat menyurat berhubung dengan perjawatan dan perkhidmatan
hendaklah melalui Guru Besar.
G. AM (Penting)


1. Setiap guru yang ingin mengambil bahagian yang cergas dalam polotik hendaklah membuat
permohonan kepada Pengarah Pendidikan Negeri untuk tindakan dan pertimbangan.
2. Guru yang dikehendaki membawa pelajar keluar untuk kegiatan kokurikulum tidak boleh menolak
tugas tersebut. Guru mesti berada bersama pelajar sepanjang aktiviti tersebut.
3. Guru-guru yang menghadiri kursus diminta menyampaikan semula kursus tersebut kepada guru-
guru lain di sekolah secara “In-house training”.
4. Guru-guru yang diarahkan untuk mengawas peperiksaan UPSR, SPM, STAM dan STPM tidak
dibenarkan menolak atau menggantikan dengan orang lain kecuali dengan izin Guru Besar.
UKHUWAH 12

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR
UKHUWAH 13

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

SENARAI NAMA GURU 2019
BIL NAMA GURU JAWATAN GRED NO TELEFON

1 Md Yazid bin Kamri Guru Besar DG42 0137332141

2 Lina binti Khamis GPK Pentadbiran DG44 0137075152

3 Azlan bin Paiman GPK HEM DG44 0197175532
4 Abd. Razak bin Sulieman GPK KOKO DG41 0127784762

5 Jasmin bin Kilion GPK PPKI DG42 0197242541

6 Hamida binti Ahmad Guru Bimbingan DG42 0127799376

7 Ahmad Yani bin Abdullah Guru Penolong (GAB) DG44 0137794845
8 Amirul Shahirin bin Md.Shah Guru Penolong (GAB) DG42 0127607059

9 Faizah binti Zakaria Guru Penolong (GPI) DG44 0177272801

10 Fara Hairani binti Sahar Guru Penolong (GPPKI) DG44 0149661083

11 Hafidzoh binti Hosnon Guru Penolong (GPI PPKI) DG41 0197970573

13 Hamizah binti Mohd Kadiron Guru Penolong (GPI) DG41 0177464116
12 Hazlin binti Haris Guru Penolong (GPRA) DG41 0193353558

14 Herlieyanti binti Hassan Guru Penolong (GPPKI) DG44 0167331979

15 Idani binti Saidan Guru Penolong (GAB) DG44 0142738002
16 Jailani bin Juahir Guru Penolong (GAB) DG44 0127561085

17 Jamiah binti Mohd Nawawi Guru Penolong (GAB) DG34 0127154066

18 Jamilah binti Mat Guru Penolong (GAB) DG42 0177917891

19 Mahmud bin Ithnin Guru Penolong (GAB) DG44 0177758015

20 Mohd Azreen bin Samuri Guru Penolong (GPI) DG42 0107001089
21 Mohd Fauzi bin Idris Guru Penolong (GPM) DG44 0127044160

22 Mohd Haizal bin Mustaffa Guru Penolong (GAB) DG42 0167914493

23 Mohd Khaldon bin Talib Guru Penolong (GAB) DG41 0197236262

24 Muhamad Faizol bin Ismail Guru Penolong (GAB) DG44 01131134814
25 Muhammad Syafiq bin Ali Guru Penolong (GAB) DG41 0136220980

26 Murnie binti Jamali Guru Penolong (GAB) DG44 0127677433

27 Noorliza binti Johari Guru Penolong (GAB) DG44 0136259786

28 Nor Azizah binti Hussain Guru Penolong (GPI) DG44 0197419265
29 Nor Hazrin bin Ali Guru Penolong (GPRA PPKI) DG44 0126864732


UKHUWAH 14

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

SENARAI NAMA GURU 2019
BIL NAMA GURU JAWATAN GRED NO TELEFON

30 Nora Haslinda binti Rahmat Guru Penolong (GPI) DG48 0127976305

31 Noraini binti Basiran Guru Penolong (GAB) DG44 0196039505

32 Noreha binti Asmuni Guru Penolong (GPI) DG38 0137054433
33 Norfakhrina binti Mohd Juri Guru Penolong (GPPKI) DG44 0192740042

34 Norhuda binti Pakarwara Guru Penolong (GPRA) DG41 0197799705

35 Norizam binti Muda Guru Penolong (GPI) DG42 0137869667

36 Norliza binti Jeinaen Guru Penolong (GPI) DG44 01115463905
37 Raha binti Abd. Razak Guru Penolong (GPPKI) DG44 0137145981

38 Rizah binti Sarif Guru Penolong (GPM) DG38 0176299600

39 Rogayah binti Musa Guru Penolong (GAB) DG34 0127678590

40 Rohaini binti Suradi Guru Penolong (GPPKI) DG44 0137340010

41 Rosila binti Ismail Guru Penolong (GAB) DG42 0197247562
42 Rukiah binti Ag Alli Guru Penolong (GAB) DG44 0197102261

43 Rukiah binti A.Rahman Guru Penolong (GAB) DG38 0106678670

44 Ruziah binti Mahmod Guru Penolong (GPPKI) DG44 0197436519
45 Sarah binti Atar Guru Penolong (GAB) DG34 0127482731

46 Sharina binti Saba'ah Guru Penolong (GAB) DG44 0177065560

47 Siti Fatimah binti Bachok Guru Penolong (GPI) DG44 0137137992

48 Siti Indah binti Masnon Guru Penolong (GPI) DG44 0126876063

49 Siti Norida binti Othman Guru Penolong (GAB) DG38 0127712910
50 Siti Zabidah binti Musa Guru Penolong (GAB) DG34 0137390737

51 Suhaila binti Ahmad Guru Penolong (GPPKI) DG44 0177200433

52 Syuhaina binti Bunyamin Guru Penolong (GPI) DG44 0197983341

53 Zalinah binti Siraj Guru Penolong (GAB) DG38 0173224154
54 Zarina binti Kasman Guru Penolong (GAB) DG44 0195416162

55 Zubaidah binti Sahri Guru Penolong (GPPKI) DG38 0143113741

56 Zuridah binti Sabtu Guru Penolong (GAB) DG44 0177695669UKHUWAH 15

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

SENARAI NAMA AHLI KUMPULAN PELAKSANA (AKP) 2019
BIL NAMA AKP JAWATAN GRED NO TELEFON

1 Saugi bin Omar Ketua Pembantu Tadbir N22 0127272670

2 Noraini binti Hj Asran Pembantu Tadbir Kewangan N22 0127772930

3 Hafizah binti Ngadiman Pem Peng Murid (PPM PPKI) N19 0132283946
4 Norliza binti Hatman Pem Peng Murid (PPM Pra) N19 0178226202

5 Rosnani binti Latif Pem Peng Murid (PPM PraPPKI) N19 0177495675

6 Siti Noor Edlina binti Pungut Pem Peng Murid (PPM PPKI) N19 0197972053

7 Siti Salwa binti Misnan Pem Peng Murid (PPM PPKI) N19 0177933346
8 Zuriyanti binti Ibrahim Pem Peng Murid (PPM Pra) N19 0179075728

9 Hamizah binti Nazar Juruteknik Komputer FT19 0127581465

10 Baharuddin bin Sarif Pembantu Operasi N17 0177796410UKHUWAH 16

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

UKHUWAH 17

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

PENYELARAS, GURU KELAS DAN PEMBANTU GURU KELAS
ALIRAN NAMA KELAS NAMA GURU KELAS PEMBANTU GURU KELAS

Penyelaras Pn Norizam binti Muda
PRA AL FIRUZ 1 Cik Hazlin binti Haris
PRA
PRA AL FIRUZ 2 Pn Norhuda binti Pakawara

PRA PPKI En Nor Hazrin bin Ali
1 IBNU BATTUTAH Pn Idani binti Saidan (Penyelaras) Pn Nora Haslinda binti Rahmat
TAHUN 1 1 IBNU QAYYIM Pn Jamiah binti Mohd Nawawi En Amirul Shahirin bin Md Shah

1 IBNU RUSYDI Pn Jamilah binti Mat Pn Rizah binti Sarif
2 IBNU BATTUTAH Pn Sharina binti Saba’ah (Penyelaras) Pn Hjh Zalinah binti Siraj
TAHUN2 2 IBNU QAYYIM Pn Siti Fatimah binti Bachok

2 IBNU RUSYDI Pn Noreha binti Asmuni En Muhamad Faizol bin Ismail
Pn Hjh Siti Norida binti Othman
3 IBNU BATTUTAH En Mohd Azreen bin Samuri
(Penyelaras)
TAHUN 3
3 IBNU QAYYIM Pn Murnie binti Jamali Pn Rukiah binti A. Rahman
3 IBNU RUSYDI Pn Zurida binti Sabtu Pn Siti Indah binti Masnon
4 IBNU BATTUTAH Pn Rosila binti Ismail En Mohd Khaldon bin Talib
Pn Norazizah binti Hussain
TAHUN 4 4 IBNU QAYYIM En Jailani bin Juahir
(Penyelaras)
4 IBNU RUSYDI Pn Zabidah binti Musa Pn Rukiah binti Ag Ali
Pn Syuhaina binti Bunyamin
5 IBNU BATTUTAH En Muhammad Syafiq bin Ali
(Penyelaras)
TAHUN 5
5 IBNU QAYYIM Pn Hamizah binti Kadiron Tn Hj Ahmad Yani bin Abdullah
5 IBNU RUSYDI Pn Faizah binti Zakaria Pn Hjh Sarah binti Atar

6 IBNU BATTUTAH Pn Rogayah binti Musa Pn Noorliza binti Johari
TAHUN 6 6 IBNU QAYYIM Pn Norliza binti Jenain (Penyelaras) En Mahmud bin Ithnin
6 IBNU RUSYDI Pn Hjh Zarina binti Kasman Pn Noraini binti Basiran

PK IBNU BATTUTAH Pn Rohaini binti Suradi (Penyelaras)
PK IBNU QAYYIM Pn Herlieyanti binti Hassan
PK PK IBNU RUSYDI Pn Ruziah binti Mahmud

PK IBNU SINA Pn Suhaila binti Ahmad
PK AL FARABI Pn Hjh Nur Fakrina binti JuriUKHUWAH 18

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

BIDANG TUGAS
PENYELARAS KELAS

1. Bertanggungjawab membuat pembahagian pelajar dalam kelas di bawah jagaannya. Persetujuan
Penolong Kanan/Penyelia Petang perlu diminta terlebih dulu.
2. Menerima kemasukan pelajar baru.
3. Membantu guru Kelas membuat pengagihan Buku SPBT.
4. Membantu PK HEM memilih pelajar yang layak mendapat bantuan.
5. Memaklumkan kepada Guru Besar/Penyelia Petang jumlah pelajar dalam setiap kelas dari semasa ke
semasa.
6. Memastikan surat-surat kelulusan kemasukan pelajar baru disimpan di dalam daftar masuk (ikut darjah)
dengan kemas dan teratur.
7. Bekerjasama dengan Guru Bimbingan dan Kaunseling/Guru Berkenaan bagi
8. mendapatkan kad-kad berikut untuk dihantar ke sekolah baru jika berlaku pertukaran pelajar : Buku Kad
Kemajuan Pelajar, Kad/Buku Kokurikulum, Borang Kelulusan SPBT.
9. Sentiasa mengemaskini fail-fail pertukaran murid. Fail tersebut mesti disimpan di pejabat sekolah.
Kerjasama PAR perlu diminta.
10. Bekerjasama dengan guru kelas bagi menyiapkan sijil-sijl di peringkat sekolah.
11. Bekerjasama menganalisa keputusan ujian/peperiksaan.
12. Berada di sekolah pada hari pendaftaran pelajar baru dan membantu guru darjah satu untuk
mengagihkan kemasukan kelas.
13. Memastikan guru kelas memberi bilangan, nombor pendaftaran dan memasukkan butiran pelajar ke
dalam buku pendaftaran pelajar.
14. Bekerjasama dengan penyelaras peperiksaan bagi menyediakan bilik dan jadual peperiksaan.
15. Menyemak fail kemasukan pelajar dan memastikan ia dikemaskini.
16. Bertanggungjawab menjaga buku kemasukan pelajar dan sentiasa disimpan di pejabat.
17. Menyimpan borang-borang kemasukan pelajar baru mengikut kelas.
18. Menyampaikan laporan tentang pelajar baru ke Guru Besar.
19. Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar/Pen. Kanan/Penyelia Petang.


GURU KELAS
A PENGURUSAN DAN ORGANISASI KELAS
1 Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Tingkatan, Penolong Ketua
Tingkatan, Setiausaha, Bendahari, AJK Disiplin, AJK Keceriaan, AJK Kebajikan, AJKKokurikulum,
dan AJK Akademik mengikut matapelajaran.
2 Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas.
3 Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas:
a. Jadual Waktu
b. Jadual Tugas Harian
c. Struktur Organisasi Kelas
d. Pelan Larian Kecemasan
e. Gambar-gambar pemimpin
f. Sudut Bacaan
g. Perabot/Alatan seperti Daftar Inventori
4 Menentukan talian elektrik, kipas angin, dan lampu dalam keadaan baik dan selamat
5 Segera melaporkan jika berlaku kerosakan kepada guru yang berkenaan
6 Mengambil tindakan yang sesuai seperti menyelaras kerja membaik pulih perabot kelas.
7 Mengadakan tabung kelas dengan jumlah yang dipersetujui oleh pelajar bagi tujuan keceriaan kelas
dan kebajikan kelas


UKHUWAH 19

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

B JADUAL KEDATANGAN MURID
1 Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu kedua berakhir dan
menyimpan di tempat yang ditetapkan di pejabat.
2 Menentukan semua butir yang dikehendaki ada di dalam buku daftar kedatangan pelajar ditulis dan
dikemaskini.
3 Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas.
4 Mengambil tindakan mengikut prosedur yang ditetapkan bagi pelajar yang tidak hadir ke sekolah.

C REKOD PRESTASI AKADEMIK,SIJIL BERHENTI,SURAT AKUAN DAN KAD 001
1 Memastikan setiap pelajar mempunyai Buku Rekod Prestasi Akademik yang lengkap dengan butiran
peribadi yang diperlukan termasuk gambar foto serta berbalut dengan plastik.
2 Mengisikan markah dan membuat laporan kemajuan akademik serta lain-lain maklumat yang
terdapat dalam buku tersebut mengikut masa yang ditetapkan (ujian bulanan, peperiksaan penggal,
peperiksaan percubaan).
3 Memastikan buku tersebut disampaikan kepada waris dan ditandatangani oleh waris pelajar,
4 Mengisi buku Rekod Ujian dan Peperiksaan Sekolah dan diserahkan kepada Guru Besar bersama
dengan buku rekod Prestasi Akademik Pelajar untuk disemak dan ditandatangani sebelum diserahkan
kepada waris pelajar.
5 Menyedia dan melengkapkan Kad 001.
6 Menyedia dan mengisi surat akuan pelajar jika diperlukan.

D MASALAH PEMBELAJARAN,KESIHATAN DIRI DAN DISIPLIN
1 Memberi galakan,motivasi,dan merangsangkan minat pelajar terhadap akademik.
2 Menggalakkan pertandingan yang berbentuk akademik.
3 Sentiasa prihatin terhadap masaah pelajar kelasnya.
4 Melaporkan kepada Guru Bimbingan Kaunseling, pelajar-pelajar yang menghadapi masalah
pembelajaran/kemerosotan pelajaran.
5 Melaporkan kepada Guru Kesihatan/Guru Bertugas Mingguan jika terdapat pelajar yang menghadapi
masalah kesihatan.
6 Menyediakan/menyimpan rekod-rekod kesihatan pelajar dan diberikan kepada pihak berkenaan jika
diperlukan.
7 Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar peraturan sekolah.
8 Mengambil tindakan yang ditetapkan yang berkaitan dengan pelajar ponteng.

E BUKU TEKS DAN BANTUAN KEBAJIKAN
1 Memastikan buku-buku SPBT diagihkan kepada pelajar yang layak, memastikan buku-buku tersebut
dibalut dan dicatat nama pelajar, dan tidak ditinggalkan di dalam kelas.
2 Mengemaskinikan fail SPBT dari semasa ke semasa.
3 Menguruskan pemulangan buku teks mengikut tarikh yang ditetapkan, menyenaraikan nama pelajar
yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan menyerahkan senarai tersebut kepada guru
SPBT.
4 Membantu mengurus dan mengagih bantuan seperti Bantuan Anak Yatim Bantuan Awal
Persekolahan, KWAPM, RMT dan PSS

F KUTIPAN YURAN DAN DERMA
1 Mengutip yuran persekolahan pada awal tahun dan menggalakkan pelajar membayar kesemua yuran
sekaligus.
2 Menguitp derma PIBG
3 Mengeluarkan resit bagi semua kutipan yuran dan derma.
4 Menyerahkan kutipan-kutipan dan analisis kutipan tersebut kepada:
a. PK Pentadbiran (Yuran Persekolahan & yuran Peperiksaan)
b. Bendahari PIBG (Derma PIBG)
c. Guru-guru yang berkenaan bagi bayaran-bayaran lain.

UKHUWAH 20

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR


G APLIKASI PENGKALAN DATA MURID (APDM)
1 Guru kelas hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya kepada data dan maklumat murid, ibu
bapa/penjaga dan maklumat-maklumat lain yang terkandung di dalam APDM.
2 Guru kelas perlu mengemaskini semua data dan maklumat murid yang berada di dalam kelasnya dari
masa ke semasa.
3 Guru kelas bertanggungjawab terhadap keesahan dan kebolehpercayaan data dan maklumat murid
di dalam kelasnya. Sebarang manipulasi data dan maklumat murid di dalam kelasnya adalah di bawah
tanggungjawab guru kelas berkenaan

H PENDAFTARAN PELAJAR BARU
1 Mendaftarkan pelajar baru yang diterima dalam buku Rekod Kemasukan Pelajar dan mendapatkan
nombor pendaftaran pelajar serta merekodkan ke dalam sistem APDM
2 Menentukan penerimaan borang buku SPBT dari sekolah terdahulu dan jika layak, memastikan
pelajar berkenaan mendapat buku teks.
3 Menentukan penerimaan Kad 001 dan Buku Rekod Prestasi Akademik dari sekolah terdahulu.
4 Menyemak jika pelajar berkenaan menerima sebarang bentuk bantuan dan melaporkan kepada Guru
Kebajikan
5 Menentukan rumah sukan.
6 Mengambil butir-butir diri yang diperlukan.

I MURID KELUAR
1 Menyediakan dokumen-dokumen seperti Rekod Prestasi Akademik Pelajar, Buku Kesihatan dalam
suatu fail untuk dibawa ke sekolah baharu.
2 Menentukan kelulusan pertukaran telah diterima.
3 Memastikan buku teks telah dibawa bersama .

J PENDAFTARAN SUKAN, PERSATUAN DAN LAIN-LAIN
1 Memastikan setiap pelajar
a. mempunyai rumah sukan
b. menganggotai sekurang-kurangnya satu persatuan akademik, satu kelab sukan dan
2 Menggalakkan setiap pelajar bergiat cergas dalam aktiviti sukan dan kokurikulum.

H IKLIM KELAS SECARA KESELURUHAN
1 Memastikan iklim kelas secara keseluruhannya sesuai untuk aktiviti PAK21

L GURU BIMBINGAN / KAUNSELING DAN GURU DISIPLIN
1 Menjalankan tugas sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling.
2 Menjalankan tugas sebagai seorang guru disiplin.


UKHUWAH 21

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

1. JAWATANKUASA PENTADBIRAN & PENGURUSAN PEJABAT
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : En Saugi bin Omar Ketua Pembantu Tadbir
AJK : Pn Noraini binti Asran Pembantu Tadbir
: Pn Hafizah binti Ngadiman Pembantu pengurusan Murid
: Pn Norliza binti Hatman Pembantu pengurusan Murid
: Pn Rosnani binti Latif Pembantu pengurusan Murid
: Pn Siti Noor Edlina binti Pungut Pembantu pengurusan Murid
: Pn Siti Salwa binti Misnan Pembantu pengurusan Murid
: Pn Zuriyanti binti Ibrahim Pembantu pengurusan Murid
: Pn Hamizah binti Nazar Juruteknik Komputer
: En Baharudin bin Shariff Pembantu Operasi


BIDANG TUGAS
1. Membantu GB dalam urusan perkeranian
2. Mengurus dan melicinkan hal ehwal kemajuan staf
3. Mengurus dan mengendalikan surat menyurat dan perhubungan luar
4. Menjalin hubungan baik dengan staf sekolah
5. Menyampaikan maklumat terkini kepada staff guru dan lain – lain


2. JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Noraini binti Asran Pembantu Tadbir
AJK : Semua ketua Panitia Mata Pelajaran
En Norhazrin bin Ali
Audit Dalaman :
Pn Zuridah binti sabtu
BIDANG TUGAS
1. Menyediakan anggaran perbelanjaan, melaksanakan perbelanjaan dan pemantauan serta mengambil
tindakan susulan dengan mematuhi peraturan, mengikut keperluan dan secera menyeluruh.
2. Melaksanakan audit dalaman
3. Membuat semakan penyata kewangan
4. Menyediakan laporan pengauditan
5. Menyediakan cadangan dan teguran

UKHUWAH 22

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

3. JAWATANKUASA PENGISTIHARAN HARTA
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : En Saugi bin Omar Ketua Pembantu Tadbir
AJK : Tn Hj Ahmad Yani bin Abdullah Guru Data

4. JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN ASET SEKOLAH

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Lina binti Khamis Pegawai Aset
AJK : Tn Hj Ahmad Yani bin Abdullah Guru Data
: Pn Hamizah binti Nazar Juruteknik Komputer

: En Saugi bin Omar Ketua Pembantu Tadbir
: Pn Noraini binti Asran Pembantu Tadbir
: En Baharuddin bin Shariff Pembantu Operasi
: Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran
: Semua Guru Kelas
BIDANG TUGAS
1. Menyedia, mengguna dan menyelenggara aset alih dan aset tak alih, merekod dan mengambil tindakan
susulan terhadap hasil pemeriksaan mengikut prosedur yang ditetapkan, keperluan, secara menyeluruh
dan berterusan.


5. JAWATANKUASA KBAT, KAJIAN TINDAKAN & INOVASI
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Murnie binti Jamali Guru Akademik
AJK : Pn Syuhaina binti Bunyamin Guru Akademik
: Pn Zubaidah binti Sahri Guru Akademik
: Semua Ketua Panitia Guru Akademik
BIDANG TUGAS
1. Merancang dan melaksanakan program yang menjurus ke arah peningkatan ilmu dan kemahiran,
menilai keberkesanan programdan mengambil tindakan susulan dengan berfokus kepada isu
pembelajaran,mengambil kira tahap keupayaan murid, secara menyeluruh dan berterusan.
UKHUWAH 23

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

6. JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (JPMS)
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Tn Hj Ahmad Yani bin Abdullah Guru Data
AJK : En Saugi bin Omar Ketua Pembantu Tadbir
: En Jailani bin Juahir Penyelaras ICT
: Pn Hamida binti Ahmad Guru Bimbingan
: En Nor Hazrin bin Ali SU SPLKPM
: Pn Norliza binti Jeinaen Penyelaras Kurikulum
: Pn Rogayah Binti Musa Penyelaras HEM
: En Amirul Shairin bin Md Shah Penyelaras Kokurikulum
: Pn Norizam binti Muda Penyelaras Pra Sekolah
: Pn Hamizah binti Kadiron Penyelaras KWAM
: Pn Rukiah binti A Rahman SU Peperiksaan

: Pn Noreha binti Asmuni Penyelaras RMT
: En Saugi bin Omar Ketua Pembantu Tadbir
: Pn Hamizah binti Nazar Juruteknik Komputer
BIDANG TUGAS
1. Mengumpul, memasukan, memproses, mengemaskini
2. dan menghantar data dalam masa yang ditetapkan
3. Memastikan setiap data yang dihantar itu tepat dan terkini
4. Menjalankan mesyuarat dan menyediakan laporan
5. Menyimpan dan memfailkan semua maklumat yang dihantar atau diminta untuk rujukan dan semakan
6. Menganalisis dan mempamerkan data kepada warga sekolah


7. JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF/ LDP ( SPLKPM)
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : En Nor Hazrin bin Ali SU SPLKPM
AJK : Pengerusi KeRiS
: Pn Hamida Binti Ahmad Guru Bimbingan
: Cik Hafidzoh binti Hosnon Guru Akademik
: Semua Ketua Panitia Guru Akademik
BIDANG TUGAS
1. Merancang dan melaksanakan program pembangunan profesionalisme, menilai keberkesanan program
dan mengambil tindakan susulan, mengambil kira perkembangan pendidikan/perkhidmatan semasa,
secara menyeluruh dan berterusan


UKHUWAH 24

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR


8. JAWATANKUASA ICT/1 BESTARI NET/FROG VLE
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum

Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : En Jailani bin Juahir Penyelaras ICT
AJK : En Muhammad Syafiq bin Ali Pembantu Penyelaras ICT
: Pn Hamizah binti Nazar Juruteknik Komputer
BIDANG TUGAS
1. Merancang dan melaksana program ICT sekolah
2. Mengenal pasti kerosakan dan keberkesanan sistem
3. Mengawalselia peralatan dan kemudahan ICT sekolah
4. Memastikan LAN berfungsi
5. Mengemas kini web sekolah
6. Mengambil tindakan segara keatas segala masalah yang timbul
7. Melaksanakan mesyuarat
8. Menyediakan laporan


JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA GELOMBANG 2
9.
( SKPMg2)

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Tn Hj Ahmad Yani bin Abdullah Guru Data
AJK : Pn Jamiah binti Hj Mohd Nawawi SU Kurikulum
: Pn Hamida binti Ahmad SU HEM & Guru Bimbingan
: Pn Idani binti Saidan SU Kokurikulum
: Pn Zubaidah binti Sahri SU PPKI

: Pn Norliza binti Jeinaen Penyelaras Kurikulum
: Semua Ketua Panitia Guru Akademik
BIDANG TUGAS
1. Menjalankan mesyuarat dan menentukan penarafan
2. Memberi taklimat penarafan
3. Memasukan markah penarafan dalam web rasmi KPM
4. Menyediakan laporan SKPMg2
5. Mengemaskini data dan markah SKPMg2
6. Membuat pengesahan
7. Menyebar luas maklumat SKPMg2
8. Perekodkan untuk penaziranUKHUWAH 25

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

10. JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum

Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Hjh Zarina binti Kasman Penyelaras SPSK
AJK : Pn Noorliza binti Johari PK01 Peng. Panitia
: En Jailani bin Juahir PK02 Peng. Jadual Waktu
: Pn Hjh Zarina binti Kasman PK03 Peng. Pengajaran dan Pemudahcaaraan
: Pn Noraini binti Basiran PK04 Peng. Pencerapan
: Pn Rukiah binti A Rahman PK05 Peng. Penilaian & Peperiksaan
: Pn Herlieyanti binti Hassan PK06 Peng. Semakan Hasil Kerja
: Cik Hafidzoh binti Hosnon PK07 Peng. Mesyuarat
: Pn Rogayah binti Musa PK08 Peng. Aduan & Maklumbalas Pelanggan
: En Muhd Faizol bin Ismail PK09 Peng. Pusat Sumber
: En Norhazrin bin Ali PK10 Peng. Latihan Personel
: Pn Noraini binti Asran PK11 Peng. Perolehan & pembelian

: Pn Norliza binti Jeinaen PK12 Peng. Kawalan Dokumen & Rekod Kualiti
: Pn Hamida binti Ahmad PK13 Peng. Bimbingan & Kaunseling
: Pn Zuridah binti Sabtu PK14 Peng. Audit Dalaman
: Pn Syuhaina binti Bunyamin PK15 Kawalan Keatas Ketidak Akuran Perkhidmatan
: Pn Raha binti Abd Razak PK16 Tindakan Pembetulan,Pencegahan & Penambahbaikan
: Pn Rizah binti Sarif PK17 Kajian Semula pengurusan
: Pn Jamilah binti Mat PK18 Peng. Pentaksiran Kokurikulum
: En Amirul Shahirin Md Shah Pk19 Peng. Sukan & Permainan
BIDANG TUGAS
1. Menjalankan mesyuarat SPSK
2. Menyedia dan mengurus fail
3. Mematuhi prosedur SPSK
4. Membuat Audit dalaman
5. Menyediakan dokumentasi dan fail
6. Menjalankan taklimat dan penerangan kepada semua warga sekolah tentang SPSK
7. Mengemas kini maklumat SPSK
8. Menyediakan fail untuk pengauditan dari Jabatan atau Nazir
9. Membuat maklum balas hasil dari pemantauan auditor


UKHUWAH 26

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

11. JAWATANKUASA DIALOG PRESTASI
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum

Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Faizah binti Zakaria Guru Akademik
AJK : Pn Rukiah binti A Rahman SU Peperiksaan
: Pn Norliza binti Jeinaen Penyelaras Kurikulum
: Pn Jamiah binti Hj Mohd Nawawi SU Kurikulum
: Pn Hamida binti Ahmad SU HEM & Guru Bimbingan
: Pn Idani binti Saidan SU Kokurikulum

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 10 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan

12. JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS)
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Zalinah binti Siraj Penyelaras PBS/PBD
AJK : Pn Rukiah binti A Rahman SU Peperiksaan/UPSR
: Pn Hamida binti Ahmad Guru BImbingan/PPSi
: Pn Jamilah binti Mat Penyelaras PAJSK
: Cik Farah Hairani binti Sahar PASR
: Semua Ketua Panitia Guru Akademik
BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan
6. Melengkapkan data mengikut garis masa yang ditetapkan
UKHUWAH 27

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

13. JAWATANKUASA PENGURUSAN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI
PERKHIDMATAN PENDIDIKAN ( PBPPP) & LNPT

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : En Saugi bin Omar Ketua Pembantu Tadbir
AJK : Pn Hjh Sarah binti Atar KP Bahasa Melayu
: Pn Noorliza bintti Johari KP Matematik
: Pn Noraini binti Basiran KP Sains
: Pn Nora Haslinda Binti Rahmat KP Pendidikan Islam
BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan

14. JAWATANKUASA PENGURUSAN PROGRAM IMPAK TINGGI SEKOLAH ( PITS)

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Noorliza binti Johari KP Matematik
AJK : Pn Jamiah binti Hj Mohd Nawawi SU Kurikulum
: En Muhammad Syafiq bin Ali
: En Muhamad Faizol bin Ismail
: Tn Hj Ahmad Yani bin Abdullah
: Pn Idani binti Saidan
: Pn Rukiah binti A Rahman


1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 4 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan
6. Melengkapkan data mengikut garis masa yang ditetapkan


UKHUWAH 28

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

15. JAWATANKUASA PERANCANGAN DAN PEMBELAJARAN PAK 21
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum

Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Norliza binti Jeinaen Penyelaras PAK 21
AJK : Pn Hjh Sarah binti Atar Pemikir Pedagogi PAK 21
: Pn Rukiah binti Ag Alli Pemikir Pedagogi PAK 21
: Pn Noorliza bintti Johari Pemikir Pedagogi PAK 21
: Pn Noraini binti Basiran Pemikir Pedagogi PAK 21
: Pn Nora Haslinda Binti Rahmat Pemikir Pedagogi PAK 21
: Pn Jamiah binti Mohd Nawawi Pemikir Pedagogi PAK 21
: Pn Rogayah binti Musa Pemikir Pedagogi PAK 21
: Pn Hjh Zarina binti Kasman Pemikir Ekosistem PAK 21
: Pn Siti Fatimah binti Bachok Pemikir Ekosistem PAK 21
: Pn Hjh Siti Norida binti Othman Pemikir Ekosistem PAK 21
: Pn Rizah binti Sarif Pemikir Ekosistem PAK 21

: Pn Raha binti A Razak Pemikir Ekosistem PAK 21
: En Amirul Shahirin bin Md Shah Pemikir Kokurikulum Berimpak Tinggi
: En Mohd Azreen bin Samuri Pemikir KoKurikulum Berimpak Tinggi
: Pn Hamida binti Ahmad Pemikir Karektor Murid Johor
: En Mahmud bin Ithnin Pemikir Karektor Murid Johor
: En Faizol bin Ismail Pemikir Karektor Murid Johor
: Cik Hjh Farah binti Sahar Pemikir PIBK
: Pn Rosila binti Ismail Pemikir PIBK
: Tn Hj Razak bin Othman Pemikir PIBK
: Pn Siti Zabidah binti Musa Dokumentasi PAK 21
: En Muhammad Syafiq bin Ali Dokumentasi Pak 21
BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan tindakan susulanUKHUWAH 29

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

16. JAWATANKUASA PENGURUSAN HIGHLY IMMERSIVE PROGRAMME (HIP)
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum

Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Rukiah binti AG Alli KP Bahasa Inggeris
Penyelaras HIP : Pn Rosila Binti Ismail
AJK : Pn Rogayah binti Musa
: Pn Sharina binti Saba’ah
: Pn Murnie binti Jamali
: Pn Zurida binti Sabtu
: Semua Guru SK Senggarang

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan
6. Melengkapkan data mengikut garis masa yang ditetapkan

17. JAWATANKUASA PENGURUSAN “SPEAKER CORNER “
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar

Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : En Muhammad Faizol bin Ismail Guru Media
AJK : Pn Hjh Sarah binti Atar KP Bahasa Melayu
: Pn Rukiah binti Ag Alli Kp Bahasa Inggeris
: Pn Noorliza binti Johari KP Matematik
: Pn Noraini binti Basiran KP Sains
: Pn Nora Haslinda Binti Rahmat KP Pendidikan Islam
: En Mohd Khaldon bin Talib KP Pendidikan Muzik

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan tindakan susulan mengikut jadual dan SOP yang telah dirancangkan
5. Melengkapkan data mengikut garis masa yang ditetapkan

UKHUWAH 30

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

18. JAWATANKUASA PENGURUSAN GURU IKON SEKOLAH (GIS)
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum

Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Hjh Zarina binti Kasman GURU IKON SEKOLAH
AJK : Pn Rogayah binti Musa GURU IKON SEKOLAH
: Pn Norliza binti Jeinaen Penyelaras Kurikulum
: En Mahmud bin Ithnin Guru Sains

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan tindakan susulan
5. Melengkapkan data mengikut garis masa yang ditetapkan

19. JAWATANKUASA PENGURUSAN ECOLIFE
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Noraini binti Basiran KP Sains
AJK : Pn Siti Zabidah binti Musa
: En Jailani bin Juahir
: Tn Hj Ahmad Yani bin Abdullah
: Pn Siti Zubaidah binti Sahri
: Pn Hjh Norfakhrina binti Mohd Juri
: En Mohd khaldon bin Talib
: Pn Idani binti Saidan
: Pn Jamilah binti Mat

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan tindakan susulan
5. Melengkapkan data mengikut garis masa yang ditetapkanUKHUWAH 31

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

20. JAWATANKUASA PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum

Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Penyelaras : En Muhamad Faizol bin Ismail
AJK : Pn Rukiah binti A Rahman NILAM
: En Jailani bin Juahir Penyelaras Bestari
: Pn Ruziah binti Mahmood
: Semua Ketua Panitia

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan tindakan susulan
5. Melengkapkan data mengikut garis masa yang ditetapkan


21. JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Raha binti Abd Razak
AJK : Pn Jamiah binti Hj Mohd Nawawi Setiausaha Kurikulum
: Pn Norliza binti Jeinaen
: Pn Rogayah binti Musa
: Pn Hamida binti Ahmad
: Pn Idani binti Saidan
: En Amirul Shahirin bin Md Shah
: Pn Zubaidah binti Sahri
BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan tindakan susulan
5. Melengkapkan data mengikut garis masa yang ditetapkan


UKHUWAH 32

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

22. PENGURUSAN PROGRAM SEKOLAH 2019
PENGAWAI TARIKH
BIL PROGRAM PENYELARAS / SETIAUSAHA
MEJA MULA
Program Transisi &
1 GPK HEM Pn Jamiah Binti Nawawi 27.12.2018
Pendaftarantahun 1
2 Minggu Orientasi Sekolah GPK 1 Pn Norliza Binti Jeinaen

3 Program Anti Dadah GPK HEM Pn Hjh Sarah binti Atar
Majlis Anugerah Cemerlang &
4 GPK PPKI Pn Hamida binti Ahmad
Mesyuarat Agung PIBG
5 Sukan Balapan dan Padang GPK KOKO En Amirul Shahirin bin Mohd Shah

6 Birthday Fiesta Fasa 1 GPK HEM Pn Hamida binti Ahmad

7 Khatam Al-Quran GPK 1 Pn Nora Haslinda binti Rahmat
Majlis Berbuka Puasa Peringkat
8 GPK HEM En Mohd Azreen bin Samuri
Sekolah
Sambutan Hari Raya Peringkat
9 GPK HEM Pn Nora Haslinda binti Rahmat
Sekolah
10 Program Marhaban Keris GPK 1 Pengerusi KeRiS

11 Sambutan Bulan Kemerdekaan* GPK KOKO Pn Rohaini binti Suradi

12 Hari Sukan Negara GPK KOKO En Amirul Shahirin bin Mohd Shah
13 Perkhemahan Tahunan GPK KOKO En Mohd Azreen bin Samuri

14 Majlis Aprisiasi Pra Sekolah GPK HEM Pn Norhuda binti Pakarwara

15 Birthday Fiesta Fasa 2 GPK HEM Pn Idani binti Saidan

16 Hari Pentaksiran Pak 21 GPK 1 Pn Norliza binti Jenaien

17 Sambutan Maulidur Rasul* GPK HEM Pn Nora Haslinda binti Rahmat
18 Hari Guru GPK 1 En Mohd Fauzi bin Idris

19 Hari Terbuka GPK 1 Pn Hjh Zalinah binti Siraj

20 Lawatan Sekolah GPK HEM Pn Rogayah binti Musa

21 Jamuan Akhir Tahun GPK 1 Pengerusi KeRiS
22 Majlis Apresiasi Tahun 6 GPK PPKI Pn Hjh Zarina binti Kasman

BIDANG TUGAS
1. Menyediakan kertas kerja sehingga 31 Januari 2019 untuk mendapatkan kelulusan daripada Guru
Besar.
2. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sebelum dan selepas program
3. Menyediakan laporan program dalam tempoh 30 hari setelah program selesai.
4. Melaksanakan tindakan susulan
5. * Dilaksanakan dalam bentuk “Project Based Learning(PBL)”

UKHUWAH 33

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

23. PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN BILIK KHAS
BIL GURU YANG BERTANGGUNGJAWAB BILIK KHAS
1 Tn HJ Ahmad Yani bin Abdullah Bilik RBT

2 En Amirul Shahirin bin Md Shah Stor Sukan
3 Cik Hafidzoh binti Hosnon War Room
4 Pn Hamida binti Ahmad Bilik Kaunseling
5 Cik Hazlin binti Haris Pra Sekolah 1
6 Pn Norhuda binti Pakarwara Pra Sekolah 2
7 En Nor Hazrin bin Ali Pra Sekolah Pend Khas
8 Pn Suhaila binti Ahmad Bilik Pengawas

9 En Jailani bin Juahir Makmal Komputer & Bilik Maya
10 En Mahmud bin Ithnin Bilik SPBT
11 En Mohd Khaldon bin Talib Bilik Muzik
12 En Muhd Faizol bin Ismail Pusat Sumber & Bilik Kelab Bola
13 En Muhammad Syafiq bin Ali Bilik Akses
14 Pn Noorliza binti Johari Bilik Matematik
15 Pn Nora Haslinda binti Rahmat Bilik Guru
16 Pn Noraini binti Basiran Bilik Sains

17 Pn Norizam binti Muda Surau Blok C
18 Pn Rizah binti Sarif Bilik Pemulihan
19 Pn Rohaini binti Suradi Bilik Mesyuarat
20 Pn Rukiah binti Ag Alli Bilik SAL
21 Pn Rukiah binti A Rahman Bilik Operasi Pentaksiran
22 Pn Ruziah binti Mahmud Dewan
23 Pn Sharina binti Saba’ah Bilik PSV

24 Pn Siti Indah binti Masnon Bilik J-Qaf
25 Pn Siti Zabidah binti Musa Bilik Kemenjadian Murid
26 Pn Zuridah binti Sabtu Bilik Kesihatan
27 Pn Suhaila binti Ahmad Bilik Rehat Guru
BIDANG TUGAS
1. Menyediakan Buku Penggunaan bilik-bilik khas.
2. Merekodkan penggunaan bilik khas dan peralatan yang digunakan.
3. Menyediakan dan mempamerkan carta organisasi pengurusan bilik khas masing – masing
4. Memastikan segala maklumat yang dipamerkan terkini dan kemas
5. Memastikan bilik diurus dengan baik dan berada dalam keadaan kondusif
6. Memastikan semua KEW.PA .7 dipamerkan dan semua item dalam bilik direkodkan
UKHUWAH 34

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

UKHUWAH 35

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

1. JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Jamiah binti Hj Mohd Nawawi Setiausaha Kurikulum
AJK : Pn Norliza binti Jeinaen Penyelaras Kurikulum
: Tn Hj Ahmad Yani bin Abdullah Guru Data / KP Reka Bentuk Teknologi
: Pn Zalinah binti Siraj Penyelaras PBS & PBD
: Pn Hamida binti Ahmad Guru Bimbingan
: Pn Rukiah binti A Rahman Setiausaha Peperiksaan
: En Muhamad Faizol bin Ismail Penyelaras Pusat Sumber
: Pn Rizah binti Sarif Penyelaras Kelas Pemulihan
: Pn Jamilah binti Mat Penyelaras 3M
: Pn Zubaidah binti Sahri Penyelaras Kurikulum PPKI
: Pn Norizam binti Muda Penyelaras Pra Sekolah

: En Jailani binti Juahir Penyelaras Bestari/ KP TMK
: Pn Hjh Sarah binti Atar KP Bahasa Melayu
: Pn Rukiah binti Ag Alli KP Bahasa Inggeris
: Pn Noorliza binti Johari KP Matematik
: Pn Noraini binti Basiran KP Sains
: Pn Nora Haslinda Binti Rahmat KP Pendidikan Islam
: En Mohd Khaldon bin Talib KP Pendidikan Muzik / Kesenian
: En Amirul Shahirin bin Md Shah KP Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
: Pn Sharina binti Saba’ah KP Pendidikan Seni Visual/ Kesenian
: Pn Siti Indah binti Sonom @ Masnom KP Bahasa Arab
: Pn Hjh Siti Norida binti Othman KP Sejarah
BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 4 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan
6. Memastikan dokumen yang digunakan terkini dan mengikut SOP
7. Melengkapkan dokumen mengikut garis masa yang ditetapkan


UKHUWAH 36

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

2. PANITIA MATA PELAJARAN
2.1 PANITIA BAHASA MELAYU

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Ketua Panitia : Pn Hjh Sarah binti Atar
Setiausaha : Pn Hjh Zarina binti Kasman
Ahli : Semua Guru Matapelajaran Bahasa Melayu
BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 4 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan
6. Memastikan dokumen yang digunakan terkini dan mengikut SOP
7. Melengkapkan dokumen mengikut garis masa yang ditetapkan

2.2 PANITIA BAHASA INGGERIS
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Ketua Panitia : Pn Rukiah binti Ag Alli
Setiausaha : Pn Rosila binti Ismail

Ahli : Semua Guru Matapelajaran Bahasa Inggeris
BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 4 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan
6. Memastikan dokumen yang digunakan terkini dan mengikut SOP
7. Melengkapkan dokumen mengikut garis masa yang ditetapkan

2.3 PANITIA MATEMATIK

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Ketua Panitia : Pn Noorliza binti Johari
Setiausaha : Pn Idani binti Saidan
Ahli : Semua Guru Matapelajaran Matematik
BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 4 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan
6. Memastikan dokumen yang digunakan terkini dan mengikut SOP
7. Melengkapkan dokumen mengikut garis masa yang ditetapkan
UKHUWAH 37

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

2.4 PANITIA SAINS
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Ketua Panitia : Pn Noraini binti Basiran

Setiausaha : En Mahmud bin Ithnin
Ahli : Semua Guru Matapelajaran Sains
BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 4 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan
6. Memastikan dokumen yang digunakan terkini dan mengikut SOP
7. Melengkapkan dokumen mengikut garis masa yang ditetapkan

2.5 PANITIA PENDIDIKAN ISLAM

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Ketua Panitia : Pn Nora Haslinda binti Rahmat
Setiausaha : Pn Syuhaina binti Bunyamin
Ahli : Semua Guru Matapelajaran Pendidikan Islam
BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 4 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan
6. Memastikan dokumen yang digunakan terkini dan mengikut SOP
7. Melengkapkan dokumen mengikut garis masa yang ditetapkan

2.6 PANITIA PENDIDIKAN MUZIK/ KESENIAN

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Ketua Panitia : En Mohd Khaldon bin Talib
Setiausaha : Pn Murnie binti Jamali
Ahli : Semua Guru Matapelajaran Pendidikan Muzik

BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 4 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan
6. Memastikan dokumen yang digunakan terkini dan mengikut SOP
7. Melengkapkan dokumen mengikut garis masa yang ditetapkan

UKHUWAH 38

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

2.7 PANITIA PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Ketua Panitia : En Amirul Shahirin bin Md Shah

Setiausaha : Pn Jamilah binti Mat
Ahli : Semua Guru Matapelajaran Pendidikan

Jasmani dan Kesihatan
BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 4 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan
6. Memastikan dokumen yang digunakan terkini dan mengikut SOP
7. Melengkapkan dokumen mengikut garis masa yang ditetapkan

2.8 PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL/ KESENIAN
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Ketua Panitia : Pn Sharina binti Saba’ah
Setiausaha : En Mohd Haizal bin Mustaffa
Ahli : Semua Guru Matapelajaran Pendidikan Seni

Visual/Kesenian
BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 4 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan
6. Memastikan dokumen yang digunakan terkini dan mengikut SOP
7. Melengkapkan dokumen mengikut garis masa yang ditetapkan

2.9 PANITIA BAHASA ARAB
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Ketua Panitia : Pn Siti Indah binti Masnom @ Sonom
Setiausaha : Pn Siti Fatimah binti Bachok @ Balok

Ahli : Semua Guru Matapelajaran Bahasa Arab
BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 4 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan
6. Memastikan dokumen yang digunakan terkini dan mengikut SOP
7. Melengkapkan dokumen mengikut garis masa yang ditetapkanUKHUWAH 39

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

2.10 PANITIA SEJARAH
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Ketua Panitia : Pn Hjh Siti Norida bintui Othman

Setiausaha : Pn Rukiah binti A Rahman
Ahli : Semua Guru Matapelajaran Sejarah
BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 4 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan
6. Memastikan dokumen yang digunakan terkini dan mengikut SOP
7. Melengkapkan dokumen mengikut garis masa yang ditetapkan

2.11 PANITIA REKA BENTUK TEKNOLOGI
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar

Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Ketua Panitia : Tn Hj Ahmad Yani bin Abdullah
Setiausaha : En Muhammad Faizol bin Ismail
Ahli : Semua Guru Matapelajaran Reka Bentuk

Teknologi
BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 4 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan
6. Memastikan dokumen yang digunakan terkini dan mengikut SOP
7. Melengkapkan dokumen mengikut garis masa yang ditetapkan

2.12 PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar

Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Ketua Panitia : En Jailani bin Juahir
Setiausaha : En Muhammad Syafiq bin Ali
Ahli : Semua Guru Matapelajaran Teknologi

Maklumat
BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 4 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan
6. Memastikan dokumen yang digunakan terkini dan mengikut SOP
7. Melengkapkan dokumen mengikut garis masa yang ditetapkanUKHUWAH 40

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

3. JAWATANKUASA PEMBANGUNAN AKADEMIK
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Norliza binti Jeinaen Penyelaras Kurikulum
: Pn Rukiah binti A Rahman Setiausaha Peperiksaan
: Ketua-ketua Panitia Matapelajaran

BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 4 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 4 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan


4. JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : En Jailani bin Juahir
AJK : En Muhammad Syafiq bin Ali
: Ketua-ketua Panitia Matapelajaran
BIDANG TUGAS

1. Menyediakan pelbagai jadual waktu, melaksanakan pdpc seperti yang dijadualkan, menyusun
semula jadual waktu dan menyelaras program sekolah mengikut arahan yang berkuat kuasa,
ketetapan kurikulum dan keperluan.
UKHUWAH 41

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

5. JAWATANKUASA MBMMBI
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Hjh Sarah binti Atar KP Bahasa Melayu
AJK : Pn Rukiah binti Ag Alli KP Bahasa Inggeris
: Guru-guru Bahasa Melayu
: Guru-Guru Bahasa Inggeris
BIDANG TUGAS
1. Merancang dan melaksanakan program pembangunan profesionalisme, menilai keberkesanan
program dan mengambil tindakan susulan, mengambil kira perkembangan pendidikan /
perkhidmatan semasa, secara menyeluruh dan berterusan.


6. JAWATANKUASA PENGURUSAN 3M & PEMULIHAN

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Jamilah binti Mat Penyelaras
AJK : Pn Rizah binti Sarif Guru Pemulihan
: Pn Hjh Sarah binti Atar KP Bahasa Melayu
: Pn Rukiah binti Ag Alli KP Bahasa Inggeris
: Pn Noorliza binti Johari KP Matematik

: Guru-guru BM, BI dan Matematik Tahap 1
BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 3 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan
UKHUWAH 42

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

7. JAWATANKUASA TRANSISI
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Jamiah binti Hj Mohd Nawawi
AJK : Pn Jamilah binti Mat
: Pn Idani binti Saidan
: Guru-guru Matapelajaran Tahun 1
BIDANG TUGAS
1. Merancang dan melaksanakan program pembangunan profesionalisme, menilai keberkesanan
program dan mengambil tindakan susulan, mengambil kira perkembangan pendidikan /
perkhidmatan semasa, secara menyeluruh dan berterusan.8. JAWATANKUASA PENGURUSAN PRA SEKOLAH
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran

Naib Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Norizam binti Muda Penyelaras
AJK : Pn Norhuda binti Pakarwara Guru Pra Sekolah
: Cik Hazlin binti Haris Guru Pra Sekolah
: En Nor Hazrin bin Ali Guru Pra sekolah P. Khas
: Pn Norliza binti Hatman Pembantu Pengurusan Murid
: Pn Zuriyanti binti Ibrahim Pembantu Pengurusan Murid
: Pn Rosnani binti Latif Pembantu Pengurusan Murid
BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan

UKHUWAH 43

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

UKHUWAH 44

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

1. JAWATANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum

Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Penyelaras : Pn Rogayah binti Musa JK Pengurusan Disiplin Murid
Setiausaha : Pn Hamida binti Ahmad JK Bimbingan & Kaunseling
AJK : En Mohd Khaldon bin Talib JK Pengurusan Disiplin Murid
: Pn Nora Haslinda binti Rahmat JK Pengurusan Disiplin Murid
: Pn Norizam binti Muda JK Pengurusan Kesihatan Murid
: Pn Zuridah binti Sabtu JK Pengurusan Kesihatan Murid
: Pn Sharina binti Saba’ah JK Pengurusan Keselamatan Murid
: Tn Hj Ahmad Yani bin Abdullah JK Pengurusan Keselamatan Murid
: Pn Hamizah binti Kadiron JK Pengurusan Bantuan Peljrn Murid
: Pn Ruziah binti Mahmod JK Pengurusan Bantuan Peljrn Murid
BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan

2. JAWATANKUASA PENGURUSAN DISIPLIN MURID

Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Rogayah binti Musa Displin
AJK : En Mohd Khaldon bin Talib Displin
: En Muhammad Syafiq bin Ali SSDM
: Pn Faizah binti Zakaria SSDM
: En Mohd Faizol bin Ismail Pengawas
: Pn Nora Haslinda binti Rahmat Pengawas
: Pn Suhaila binti Ahmad Pengawas
: Pn Hjh Siti Norida binti Othman KrMJ
: Pn Hamida binti Ahmad Guru Bimbingan & Kaunseling
BIDANG TUGAS
8. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
9. Merancang program berdasarkan isu
10. Menganalisis data (SSDM)
11. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun
12. Melaksanakan tindakan susulanUKHUWAH 45

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

3. JAWATANKUASA PENGURUSAN KESELAMATAN MURID
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Sharina binti Saba’ah Keselamatan Murid
AJK : Tn Hj Ahmad Yani bin Abdullah Keselamatan Insfrastruktur
: Pn Hjh Nor Fakhrina binti Mohd Juri Pengurusan Krisis/Bencana
: En Mohd Haizal bin Mustaffa Pengurusan Risiko
: En Nor Hazrin bin Ali Aduan Kemalangan
: PIBK
: Pegawai Perhubungan Sekolah
: Pengawal Keselamatan
BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data (SPKS-https://spks.moe.gov.my)
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan


4. JAWATANKUASA PENGURUSAN KESIHATAN MURID
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Norizam binti Muda Kantin
AJK : Pn Zuridah binti Sabtu Kesihatan

: Pn Syuhaina binti Bunyamin Kebersihan/Keceriaan Bilik Darjah
: Pn Rohaini binti Suradi Kebersihan/Keceriaan Tandas
: Pn Hjh Sarah binti Atar Anti Dadah
: Pn Jamilah binti Mat I’m Free
: Semua guru kelas
BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data (Kantin/Tandas/Kesihatan/SEGAK(Obesiti)
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan

UKHUWAH 46

2019 JBA 0059 SK SENGGARANG BATU PAHAT JOHOR

5. JAWATANKUASA PENGURUSAN BANTUAN PELAJARAN MURID
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid

Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Hamizah binti Kadiron KWAPM/Ekasih/eDAMAK
AJK : En Mahmud bin Ithnin SPBT
: Pn Noreha binti Asmuni RMT
: Pn Ruziah binti Mahmod RMT PPKI
: Pn Rosila binti Ismail Prog Susu Sekolah
: Pn Nor Azizah binti Hussain Anak Yatim/Miskin/Bantuan lain
: Semua guru kelas
: PIBK
BIDANG TUGAS

6. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
7. Merancang program berdasarkan isu
8. Menganalisis data (APDM)
9. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun
10. Melaksanakan tindakan susulan


6. JAWATANKUASA PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING
Pengerusi : En Md Yazid bin Kamri Guru Besar
Timbalan Pengerusi : En Azlan bin Paiman GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi : Pn Lina binti Khamis GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi : En Abd Razak bin Sulieman GPK Kokurikulum
Naib Pengerusi : En Jasmin bin Kilion GPK PPKI
Setiausaha : Pn Hamida binti Ahmad Guru Bimbingan & Kaunseling
AJK : Pn Hjh Siti Norida binti Othman

: Pn Siti Indah binti Masnon
: Pn Hjh Zarina binti Kasman
: Pn Hjh Nor Fakhrina binti Mohd Juri
BIDANG TUGAS
1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun
2. Merancang program berdasarkan isu
3. Menganalisis data (APDM/SSDM/Psikometrik)
4. Melaksanakan dialog prestasi sekurang-kurangnya 2 kali setahun
5. Melaksanakan tindakan susulan
UKHUWAH 47


Click to View FlipBook Version