The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Driemaandelijks magazine van Academie Schoten Beeld Muziek Woord Dans

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by thomas.sels, 2019-12-16 12:28:07

KLEMTOON 01 2019-2020

Driemaandelijks magazine van Academie Schoten Beeld Muziek Woord Dans

Afgiftekantoor
2900 Schoten

P309463

KLEMTOON 04
JAARGANG 25 / JUNI / JULI / AUGUSTUS 2019 / NR
GEMEENTELIJKE ACADEMIE SCHOTEN / BEELD MUZIEK WOORD DANS
JOZEF VAN CRAENSTRAAT 4 / VORDENSTEINSTRAAT 47 / 2900 SCHOTEN
W W W. A C A D E M I E S C H O T E N . B E

ACADEMIE IN BEWEGING TERUGBLIK VOORUITBLIK

watou dansvoorstelling expo laureaten
in het kasteel
‘blue fever’ ‘de vier elementen’

EDITORIAAL

Beste lezer,

Tijdens de junimaand heerst er in de Academie decor voor een kinderfolkbal! Al wie graag danst is te mogen verwelkomen op ons gerenommeerde
naar jaarlijkse traditie een echte festivalsfeer. welkom; jong en iets minder jong :-) Want op het Festival onder de bomen. Noteer maandag 24 juni
Leerlingen tonen en illustreren de resultaten dansen van een polka, een bourree of een wals met stip in uw agenda! En neem plaats op onze
van een heel jaar artistiek werken, creëren, beden- staat geen leeftijdsgrens. En onze folk muzikanten zuiderse speelplaats. Onze ensembles, koren
ken, reciteren en musiceren. Ouders, partners of en combo’s brengen voor u een mix aan stijlen,
kinderen van de betrokken leerlingen zijn aanwezig “In de maand juni een potpourri aan klassiekers en meezingers.
op de talrijke voorstellingen en worden deelachtig heerst in de Academie Voor elk wat wils! Iedereen is welkom die avond!
aan de artistieke evolutie van hun huisgenoten, Om de zomer te verwelkomen. Om een gezamen-
van hun geliefden. In een uniek kader. Op een in- een echte lijke passie te delen. Om te ervaren hoe beeld,
spirerende locatie. Ons uitnodigende Kasteel van festivalsfeer” muziek, woord en dans mensen verbindt. Om te
Schoten is er één van. Zowel onze zangers als onze dromen van een wereld waarin dit voor iedereen
schilders en tekenaars nemen tijdelijk hun intrek zijn onvermoeibaar en toveren meeslepende melo- mogelijk is….
in de ridderzaal, het salon en de tentoonstellings- dieën uit hun doedelzak, trekzak en nyckelharpa!
ruimte en nemen ons mee. Voor een akoestisch Wie de dansavond niet kan bijwonen hopen we Hartelijke groetjes
bekoorlijke avond met Stemmen in het Kasteel.
Voor een verrassende expositie van onze laurea- Lisbeth Wolfs
ten vanaf 14 juni. En op 17 juni wordt onze Aca-
demie in de Jozef Van Craenstraat het gedroomde

ACADEMIE IN BEWEGING

WATOU PROJECT
KUNSTENFESTIVAL
PRAETORIUS
‘BLUE FEVER’ VAN MARC KENNES
D‘ e Academie stapt mee in het Praetoriusproject’, klonk het eind 2018. Wat moesten we
Van 29 juni tot en met 2 september 2019 kan je in het grensdorp Watou terecht voor ons daar aanvankelijk bij voorstellen? Een beetje sceptisch nam ik de partituur door...
de 39ste editie van Kunstenfestival Watou. Het thema van deze editie is ‘Saudade’, een Hoe krijgen we een dergelijk uitgebreid werk, zeker qua bezetting, op enkele weken onder
Portugees woord waar geen Nederlandse vertaling voor bestaat. Het benoemt een manier de knie? Vol goede voornemens en aangevuurd door onvermoeibare coaches-docenten
van zijn. Saudade kan je omschrijven als een onbestemde weemoed en de eindeloze zoek- slaagden we met vallen en opstaan. Met renaissancemuziekspecialist en sackbutspeler
tocht naar iets waaraan we niet eens een welomschreven herinnering hebben. Het schilderij (renaissance trombone) Wim Becu stapten we met elan binnen in de wereld van Praetorius!
‘Blue fever’ van Marc Kennes, leerkracht Schilderkunst, zal één van de kunstwerken zijn die Het samenspel en de coördinatie tussen koren onderling en instrumentalisten evolueerde
je dit jaar in Watou kan ontdekken. keer op keer in de goede richting. Ingetogen momenten, uitbundige passages en instrumen-
Meer info: www.kunstenfestivalwatou.be tale intermezzi zitten meesterlijk verweven in deze muziek die kenmerken van eindigen-
de polyfonie en beginnende barok (basso continuo) in zich draagt.
Begeleid door een stralend lentezonnetje trokken we op zaterdag 23 februari naar AMUZ
te Antwerpen. Om 10 uur generale repetitie met een enthousiasmerende Wim Becu die
nog enkele niet onbelangrijke hints gaf over hoe klemtonen te leggen in een kerkgebouw
met heel andere akoestische eigenschappen dan onze repetitielokalen. Kort voor tweeën zat
de kerk al afgeladen vol. Interesse was er duidelijk… De magie tussen dirigent en uitvoerders
gaf ons de kracht om deze muziek de impulsen te geven waar ze recht op heeft. De laatste
noot deemsterde weg… Een ovatie viel ons ten deel die we met trots en dankbaarheid in
ontvangst namen. Misschien liet Ludwig van Beethoven zich 200 jaar later wel inspireren
door dit monumentale werk tijdens het componeren van zijn hymne ‘Ode an die freude’...
Een pluim voor iedereen die dit muzikaal feest mogelijk maakte!

Tekst: Jan Poel, 1ste jaar zang bij Hilde Korthout

COMPOSITIEWEDSTRIJD
CANTABILE

STÉPHANE VANDE GINSTE WINT VOOR DE ZESDE KEER CANTABILE

Componist Stéphane Vande Ginste is docent piano, muziekatelier en ook huiscomponist.
‘Deelnemen aan deze wedstrijd is interessant voor componisten’, zegt Stéphane. ‘Als
je werk gekozen wordt, krijgt het een kwaliteitslabel. Het geeft erkenning aan je werk.
Vergelijk het met een literatuurprijs voor schrijver’. De bekroonde werken van de compo-
sitiewedstrijd worden het jaar nadien uitgevoerd tijdens de pianowedstrijd.
Lees het volledig artikel op onze website.

PRIMEUR! WAK!
MUSICAL LIJNEN EN VERBINDINGEN

CURTAIN UP! WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN

Ons ‘Musical’-academiejaar sluiten we af met een concert. Op zaterdag 22 juni presen- In Schoten wordt tweejaarlijks, in de oneven jaren, deelgenomen aan de Week van de
teren we vol trots “Curtain Up!”. Een goed gevuld concert met prachtige nummers uit Amateurkunsten (WAK). Ook onze Academie maakte zich tijdens deze week zichtbaar
de rijke musicalgeschiedenis. De leerlingen van Tim Stuart staan die dag in de ‘spotlights’, in het Schotense straatbeeld. De kinderen en jongeren van alle beeldateliers lieten zich
Johan Timmermans begeleidt hen naar de hoge noten. Fame! inspireren door de klimaatmarsen en maakten hun eigen kunstparade met een duidelijke
boodschap: ‘Wij willen meer kunst!’. Het thema ‘lijnen en verbindingen’ liep als een rode
Lees meer op onze website: academieschoten.be draad doorheen het WAK-programma. De jongeren van het digitaal beeldatelier gooi-
den hun vislijn uit in de vijver van het kasteel. Kleurrijke gestileerde waterdieren kwamen
daar bovendrijven en zijn nog steeds te bespeuren tussen het riet. De WAK werd swingend
afgesloten met wereldmuziek door de WAKkere Blazers, een samenwerking tussen muzi-
kanten van Academie Schoten o.l.v. Marc Van de Moortel en de Koninklijke Harmonie
Sinte-Cecilia o.l.v. Niko Deman. Tussen de muziekstukken door zorgden de jongeren van
Woord met korte sketches voor een vrolijke noot en de juiste dosis vakantiestemming om
met een glimlach de volgende werkweek in te gaan. Bedankt voor jullie inzet!

TERUGBLIK

WORKSHOP Muzieknoten, tekens en symbolen, partituren... FAMILY
MUZIEK IN BEELD Het lijkt wel een geheimschrift dat je eerst MATTERS
moet leren begrijpen als je met muziek wilt bezig zijn!
SOLISTEN Het notenschrift is een universeel communicatie- ZANG VOLWASSENENCONCERT
CONCERT middel binnen de muziekwereld, dat een geheel van
vastgelegde aanduidingen (bv. crescendo) en tekens De volwassen leerlingen muziekatelier brachten op 23 mei een zangoptreden. Het thema
(<) bevat. Vanaf 1950 begonnen componisten meer ‘familie’ verenigde Stef Bos met Ozzy Osbourne, The Sound of Music met Afrikaanse
en meer te experimenteren. Door grafische parti- traditionals, maar ook de afdeling Muziek met de afdeling Beeld. Dat vertaalde zich in de
turen te maken, krijgt de muzikant meer vrijheid. affichebeelden door leerlingen Schilderkunst. (links: Peter Hofkens, rechts: Evgenia Ivlieva)
Tijdensdezeworkshopwerdenonzeleerlingenmuziek-
atelier uitgedaagd om hun eigen muziekschrift ONS PRIKBORD IphLHodePLoieterUttorbeGSfvoineceTerikheRahret‘aMAltiGanTlhydeseIsepeEltereeVSleirjneaileKtrdaubrzeIzri!dNcueohgaDogavrefEoa,inRnllleteuBderrerlOeelitinnEuaguivKnisotcEvndhatNeinuldr:tOeeuCnrimnkrbueavenaaFlsnettaive,obevimylnelu!wadstauFraiaezrbeedyrned’d.e-
te verzinnen én uit te voeren. Hoe klinkt de kleur
paars? Wist je dat een denkwolkje betekent dat je dteVeVnafiLnwndAeaeldeMsGtinOrinijddWseteeSEn(iDn3bg.eS2ehT)laoRwapleIdrJzedoDnen:nedeaaJngallesg1pb2reoemritefPeinaoi.eanlldiisnetcriksncxhd(ee3i.dV2iln)agemntoijSdsieomnlioss-n
een klank moet verzinnen die bij je gedachten past?
Dat zal wel elke dag anders zijn! Er kan zelfs een
olifant in de partituur opduiken. Maak je dan zijn
geluid? Of betekent het dat je extra luid speelt? Of
net heel laag en traag? Het werk van kunstenaars
Guy Rombouts en John Cage diende als inspiratie
doorheen de workshop. Guy Rombouts experi-
menteert al zijn leven lang met de relatie tussen de
letters van het alfabet en vormen, kleuren, geluiden
en muzieknoten. Ieder woord en elke naam levert een
eigen melodie op waarmee je verder kan experimen-
teren. Heerlijk om zo vrij met muziek om te gaan!

Meer info: www.matrix-new-music.be

SOLISTEN SAMEN MET HET SYMFONISCH ORKEST ‘PAS DE QUOI’ vblovuArSalasgfntTcegheUdneteilsecoDnAnhpmEte.eCbnNeaij.anp!TbteaseErcukiNhotijhadkpeeeSnpnktiC.joikDenHrkietjIebis‘LrecdoDehezledeEkvouvRenrnroKdshuteaUwwrateNleorwliokSjakenTaenrmfSvhiegaTuenuEm.reeDLonnDrek’nevEkilaaeeNnrtsaWvtkEuetdiIremGerwinsEeAttgieNpenieksre!WsspKfkeiEogrcreuRitagroKleeimsnnaTtvdnEiaeeanN-awssActTehlrsOfecioldlhnOdeasraNCkmuotnnesdteens

Zaterdag 4 mei schitterden enkele studenten van onze Academie als volwaardig solist
vooraan in de Kaekelaar, in dialoog met het orkest ‘Pas de Quoi’. Ze brachten zowel
parels uit het traditionele repertoire als een nieuwe creatie; geschreven op maat van de solist.
Jasper Paelinck beet de spits af met het Divertimento in C van Jozef Haydn, speciaal voor
het orkest georkestreerd door zijn leraar Stéphane Vande Ginste. Lisa Kusseneers bracht de
prachtige en melodieuze Romance voor viool en orkest in F opus 50 van Ludwig Van Beethoven.
En Maxim Jeuniaux bracht de première van Song for the Open Road op vibrafoon, een
virtuoos concerto speciaal voor hem geschreven door zijn leraar Walter Mertens; dirigent
van het orkest. Het was voor alle solisten en uitvoerders een unieke ervaring waar vele
muzikanten enkel kunnen van dromen. Proficiat aan alle solisten en uitvoerders!

PRIMEUR! ‘TjTDooOntegiTgnerrIdaeNefnfiwtiDnioweEdasentWdivjnogO:oeerEmsetSnaaaTdmk,ItgoJieNonbie’dratecobhneteeedlldovaootroeorlsinetzreesllipjnoagnstgoeevreweronhnvedatenlrewDveerlnaamvlsaadn. ecor!
DANSVOORSTELLING evassdEBVetnplelruerOAouedmzoanNineNjrcneiindegteNtBeinkivsneeotiEh,gteLgeeeGEuiiinrl1tniiTvE4ateoanHBn0BBrpeieOwneOmelVeggenOVateirëvhnondoERowrseBogevNnoTraeennEnaLSnemeaitisSslnnhMiegeaT.goenetAWevErbedbedDT.oeanoeol-dtfDdrVeVaetemrEenAazSnseidNtlBliVauoebUdyonulDidraesBSrtaEr‘oBesdmN,ineCüsen.nArVeOgE.!anAeHeDnMrgnReeBfrtPüvozeeawroOentBadtNshhBaegoeeeeIunveteSheinttiTnsohsbt!,vooaiwejvnzpneaoz’enean,nredfvaeeannrne,
“gbDObeeeuTioeenjoientruakkpgadwmsladaedteniia:etnnbitsQgjaseeaherneuaveongroriekndeobwnttlrei:eeeonvdmnrntiddenbzyEedohhrsgeuuSetoeinitdioeslnseekgozt,nneisp-cltdCtehlkgireeeueeozsdnlndroeemdnuegdrunemeeeilncanne‘mmhkrazu:teeauiitwrbnrtzpksiriwdj.leaauedEwkkaieteetr.ianesnhnhecn.edeaenaEdmedniiesrnengesnkmeaEledllnodeeniaecnannagsetkgbecs,tsalchmesoekhtoneuahoitbsstzeiucaitidgnehwpkeek.oa’bbrumdueawordugoeez.rr.ie”sdke
‘DE VIER ELEMENTEN’
LIKES LOVES
De Vier Elementen, een evenement dat misschien eerder in de rubriek ‘Academie in
beweging’ thuishoort. Sinds we in 2015 de richting Dans in het leven riepen, hebben WOORDKLAS - MELISSA KLASSE-VROUW MIRANDA
al vele jongens en meisjes met danskriebels hun weg naar onze Academie gevonden. Op ‘Heerlijk om in het zonnetje toneel te spelen!’ ‘Tof, waarheidsgetrouw artikel! Heel herkenbaar voor wie les
8 mei stonden ze voor het eerst allemaal samen op het podium tijdens de voorstelling ‘De heeft van Miranda Pieters!’ - Ingrid Peeters, over een artikel
Vier Elementen’. Een primeur waar we enorm fier op zijn! Er werden maar liefst 12 choreo- uit Klasse over muzische vorming in het basisonderwijs.
grafieën opgevoerd, één voor één creaties van leerkrachten Jelena Surovaja en Anne
Marie Honggokoesoemo. ‘De fysieke wereld is slechts water, aarde, lucht en vuur.’ Dit
eeuwenoude concept van de Boeddha inspireerde de dansers om hun eigen fysieke mogelijk-
heden te ontdekken. Een leerproces dat resulteerde in een prachtige, krachtige en bij
momenten ontroerende voorstelling. Hedendaagse dans werd afgewisseld met ballet
en polka. Het plezier van de dansers werkte aanstekelijk op het enthousiaste publiek.
De live muziek gebracht door leerlingen en leerkrachten was een fabuleus staaltje van
domeinoverschrijdende samenwerkingen binnen onze Academie. En niet te vergeten de
schitterende kostuums, allemaal ontworpen en genaaid door onthaalmedewerkster Frie.
Vrijwilligers en ouders brachten de dansers in gereedheid in de coulissen. Zoveel ver-
enigde krachten die het goede verloop van deze voorstelling mogelijk maakten, we kunnen
niet anders dan enorm trots zijn op zo’n team. Het doet ons halsreikend uitkijken naar de
volgende editie. Bedankt Jelena en Anne Marie en al onze getalenteerde dansers!
Meer foto’s: neem een kijkje op onze facebookpagina.

VOORUITBLIK

AGENDA

ACADEMIE CULTUURCENTRUM ZA 29 JUN Proclamatie
SCHOTEN SCHOTEN
10u30 > Kaekelaar

DI 11 JUN Evaluatie Woordatelier ZA 6 JUL Vlaanderen Feest:
18u30 > Academie Kleinkunstavond
20u30 > Kaekelaar
WO 12 JUN Eindejaarsconcert kinderen
2de graad piano > Academie ZO 7 JUL Vlaanderen Feest:
Academische zitting
VR 14 JUN Vernissage Schilder- en 11u00 > Kasteel
Tekenkunst
20u00 > Kasteel ZO 21 JUL Zomermuziekavond: Harmonie
Sinte-Cecilia
ZA 15 JUN Evaluatie Muziekatelier 20u30 > Kasteel
9u00 > 13u00 Koningshof
DO 25 JUL Zomermuziekavond:
ZA 15 JUN Tentoonstelling Schilder- Cover-up
en Tekenkunst > Kasteel
DO 1 AUG Zomermuziekavond:
ZO 16 JUN Tentoonstelling Schilder-
en Tekenkunst > Kasteel Bob, Frank en zussen

MA 17 JUN Kinderfolkbal 20u30 > Kasteel van Schoten
17u30 > Academie
DO 8 AUG Zomermuziekavond:
DI 18 JUN Schoolvoorstellingen
> Academie Sunrise Swing Band

WO 19 JUN Schoolvoorstellingen 20u30 > Kasteel van Schoten
> Academie
ZO 18 AUG Torenconcert:
WO 19 JUN Start ticketverkoop CC: seizoen
2019-2020 > 19u00 Wenen-Brussel-Wenen

ZA 22 JUN Tentoonstelling Schilder- 19u00 > Kasteel van Schoten
en Tekenkunst > Kasteel
ZA 31 AUG Park Happening Schoten
ZA 22 JUN Curtain Up! 11u00 > Park van Schoten
11u00 > Kasteel
FIJNE
ZO 23 JUN Tentoonstelling Schilder- VAKANTIE
en Tekenkunst > Kasteel
INSCHRIJVINGEN: DATA
• Inschrijfmomenten in Jozef van Craenstraat (hoofdvestiging): MA 24 JUN Festival onder de bomen
> weekdagen: 15u00-20u00 / zaterdagen: 9u00-12u00. 17u00 > Academie
• Inschrijfmomenten in de Vordensteinstraat:
> ma, di, do: 9u00-14u00 / wo: 12u00-19u00 / zaterdagen: 9u00-12u00 WO 26 JUN Slotconcert kinderen
1ste graad piano
VOORWAARDEN: Je bent geboren voor of in 2013. Instappen in dans kan 14u00 > Academie
al van geboortejaar 2014. Herinschrijvers behouden hun voorrang op nieuwe
leerlingen mits ze inschrijven vóór 28 juni. DO 27 JUN Extra Muros Macbeth
19u30 > Opera Antwerpen
COMBINEREN:
• Je mag domeinen beeld, muziek, woord, dans combineren. Academie
• Je betaalt inschrijvingsgeld per domein.
• Je mag binnen elk domein verschillende opties combineren. Festival

START SCHOOLJAAR: maandag 2 september. onder de bomen

UURROOSTER LESMOMENTEN: MA 24 JUN 2019 > 17U
• Lesuren van klassikale vakken zijn gekend bij aanvang van de inschrijvingen.
• Lesuren van individuele vakken worden bepaald tijdens de afspraakmomenten LIVE MUZIEK EN DOORLOPENDE OPTREDENS
bij aanvang van het schooljaar. IN ONZE ACADEMIE / GRATIS TOEGANG
IEDEREEN WELKOM VOOR EEN BABBEL,
INSCHRIJVINGSGELD: HAPJE OF EEN DRANKJE
• €67 voor jongeren (-18 jaar op 31 december)
• €43 voor jongeren die: EXPO ACADEMIE SCHOTEN V.U.: LISBETH WOLFS, JOZEF VAN CRAENSTRAAT 4, 2900 SCHOTEN, T 03 685 02 56
> een ander gezinslid hebben dat reeds het volledige tarief betaalt. Kasteel Schoten
> reeds een ander domein volgen binnen deeltijds kunstonderwijs. FEEST V.U. LISBETH WOLFS, JOZEF VAN CRAENSTRAAT 4, 2900 SCHOTEN, T 03 685 02 56
> een korting genieten vanuit hun sociale context. Academie Schoten
• €132 voor volwassenen tussen de 18 en 24 jaar en
volwassenen met recht op een sociale vermindering
• €314 voor volwassenen (+24 jaar op 31 december)
• Administratiekost bij inschrijving: Schotenaren: €5 / niet-Schotenaren: €15

MEER INFO / AGENDA: GEMEENTELIJKE ACADEMIE BEELD MUZIEK WOORD DANS
WWW.ACADEMIESCHOTEN.BE JOZEF VAN CRAENSTRAAT 4 / T 03 685 02 56
MEER INFO WWW. ACADEMIESCHOTEN.BE

NEEM OOK EENS EEN KIJKJE OP ONZE FACEBOOK- EN INSTAGRAMPAGINA


Click to View FlipBook Version