The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

hashavua-benetanya_2016-06-30_2396

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mekomonim Basharon, 2016-06-29 16:24:21

השבוע בנתניה 2396

hashavua-benetanya_2016-06-30_2396

‫סעדון‬ ‫מצפה ים‬

‫ריסוס ופוליש‬ ‫מלון בוטיק ואירועים‬
‫רשיון מס' ‪2114 ,390‬‬
‫התחדשנו בחדר ישיבות‬
‫שרות ‪ 24‬שעות‪ 40 ,‬שנות וותק‬ ‫לכנסים וימי עיון‬

‫בלעדיים באיזור בעלי איזו ‪9000‬‬ ‫רח’ ז’בוטינסקי ‪ ,1‬נתניה טל’‪09-8623730 :‬‬
‫חפשו‪050-5238801, 052-2536174‬‬ ‫מיכל ‪050-7614469‬‬
‫אותנו ב‪09-8873565-‬‬
‫כתובתינו באינטרנט‪www.mizpe-yam.co.il :‬‬

‫גליון מס' ‪ 2396‬כ"ד סיון תשע"ו ‪ www.netanyanow.co.il 30.6.16‬רמז ‪ ,13‬נתניה טל‪09-8307777 :‬‬

‫כלבששמםרההשדםרניעןשה ונצליח‬ ‫בס”ד‬

‫מאפיית נתניה קינגכנס‬ ‫‪˙ÂÏÁ‬‬
‫‪˙ÂÈÓÁÏ‬‬
‫ותקריגינשג‬ ‫‪˙ˆÓÁÓ ÈÓÁÏ‬‬
‫כל סוגי המאפים‬ ‫‪˙‘ˆ‡˜ÂÙ‬‬
‫‪˙ÂÈ˙ÂÎȇ ˙ÂÈÓÁÏ‬‬
‫‪¯ÎÂÒ ‡ÏÏ ˙ÂÈ‚ÂÚ ˙‚ÂÚ‬‬
‫˙‪˙È·‰ ˙¯ˆÂ‬‬
‫‪ÔËÂÏ‚ ‡ÏÏ ÌȯˆÂÓ‬‬

‫‡ כל המוצרים מלווים ע”י דיאטנית בענף! ‡ חם חם טרי!!!‬

‫רח‘ שער העמק ‪ ±‬נתניה¨ ∞‪∞µ∞≠µ∂∏∏∞∞∏ ˇ ∞π≠∏∂±≤≥µ‬‬
‫‪˘· ¯ÈÏÂÂÁÙ‬‬
‫‪ ar East‬כ‪F‬שר‬ ‫הגיעו דגמיים יחודיים בארץ‬ ‫בהנהלת שבתאי‬
‫בית • אוכל • אסיה‬
‫סמילנסקי ‪ 8‬בלבד‬ ‫מומחים לליטוש שיש‬
‫מסעדה אסיאתיתבה‪0‬זמ‪5‬מחשנילנהו‪₪‬םחמיעםל‪224‬מ‪4‬של‪1‬וח‪6‬י‪8‬ם‪09-‬‬ ‫הברקה קריסטלית‬
‫שטמפפר ‪ ,16‬נתניה‬ ‫נתניה‪09-8877551 .‬‬ ‫ניקיון כללי‬

‫)אותם בעלים אותה חוויה – רק השם חדש(‬ ‫(פתוח רצוף מ‪)20:00-9:00-‬‬ ‫עבודות צבע ושיפוצים‬

‫‪050-5276690‬‬‫תמיד חלמתם על‬
‫תמ"א ‪ 38‬אצלכם בבניין?‬

‫בזמן שכולם‬
‫מפזרים הבטחות‬
‫על תמ"א ‪...38‬‬

‫אנחנו כבר‬
‫סיימנו שלד!‬

‫תמ"א ‪ 38‬בנתניה זה בן‪-‬דוד הרצל‪ .‬לא רק מבטיחים‪ ,‬גם מבצעים!‬

‫למקצועיות‪ ,‬איכות‪ ,‬אמינות תכנון ועיצוב בנתניה יש רק כתובת אחת‬
‫שמבצעת‪ ,‬תמ"א ‪ 38‬בנתניה עושים רק עם קבוצת בן‪-‬דוד הרצל‪.‬‬

‫אבנקחנבווצכתברבן‪-‬בדחורנדו הרצל‬

‫להצטרפות לפרוייקטים‪www.hbd.co.il · [email protected] :‬‬
‫נורדאו הצעירה‪ | 072-2222000 :‬מרכז העיר‪072-2220205 :‬‬

‫בתוקף עד ‪31.7.16‬‬ ‫*‬

‫מבצע לחודש ימים‬

‫* בשטיפת רצפות בלבד‪.‬‬

‫דירות בלבד‬

‫הזדמנות למחיר מיוחד!‬

‫דירות ‪ 5‬חד‘ החל מ‪2,500,000 -‬‬

‫דירות ענק ונוף לים‬
‫בקומות הגבוהות‬

‫משרד מכירות‪ :‬שד׳ בן גוריון‪,‬‬
‫פינת יצחק מודעי‪ ,‬נתניה‬

‫ההדמיה להמחשה בלבד | בכפוף לתקנון החברה ולנהלי הבנק | החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת | ט‪.‬ל‪.‬ח‬

‫‪4‬‬ ‫מה‬
‫‪12‬‬ ‫קורא‬

‫‪14‬‬

‫‪ 12‬אז מה עושים הקיץ בנתניה? ‪16‬‬
‫‪ 14‬חוגגים ב"פלנתניה"‬

‫‪ 16‬חונכים את הסקייטפארק‬

‫”אם אלוקים‬ ‫‪ 4‬מציצים‬

‫הומאבייאעבאיורתךאולתזךה‪,‬את זה”‬

‫השבוע בנתניה גם במהדורה דיגיטלית באתר ‪www.netanya.israelnow.co.il‬‬

‫מנכ"ל∫ ‪ ˇ χ¯˘È ÔÂÈÒ‬מנהלת∫ ‡‪ ˇ ®∏≥∞∑∑≤≤© Ô‰Î≠ÌÂÁ ˙Ò‬עורכת משנה∫ ‪ÈËÏÒÓ È˜ÏÓ ‰Ïȉ‬‬
‫מנהלת לוח∫ ‡‪ ˇ ®∞π≠∏≥∞∑∑±±© ¯˜Ò ˙¯˘Â‬מזכירת מערכת והזמנת מודעות לוח∫ ‪¯Á˘ ‰ÚÂ‬‬
‫מציצים ומערכת∫ ‪ ˇ ÔÓ„ÏÙ È˘È ¨®∞µ¥≠≤∂¥µ∞∞∂© ÈËÏÒÓ È˜ÏÓ ‰Ïȉ‬עיצוב גרפי∫ ‪ˇ Ô΄ ÂÈÊ ¨„Ù҇¯٠‰‡È„ ¨ÔÓËχ ·È¯È‬‬

‫יועצי פרסום∫ „‪Êȉ˜‡ ȘÈ ¨®∞µ¥≠≤∂¥µ∞±∞© ˘Â¯‰ Ô· ÔÙËÒ ¨®∞µ¥≠≤∂¥µ∞≤∂© ‚ÂÓχ ¯Â‬‬
‫ˇ הפצה∫ „‪ ˇ ®∞µ∞≠π≥∞∞πµπ© ÈÂÚÓ˘ Ô¯Â‬הנהלת חשבונות∫ ‡‪‚¯·„Ï‚ ˙Ù˜¯ ¨ÏË·‡ ‰‚ÏÂ‬‬
‫ˇ מערכת מודעות‪ ,‬הנהלה∫ ‪ˇ ≤±≤± Æ„Æ˙ ¨¥≤≥±∞ „˜ÈÓ ¨‰È˙ ±≥ ÊÓ¯ ¨¢ÊÓ¯ ˙È·¢ ¨∞π≠∏∂≤≥π∂∂ ÆÒ˜Ù ¨∞π≠∏≥∞∑∑∑∑ ÆÏË‬‬
‫מו"ל∫ ‪ ˇ ¢Ô¯˘· ÌÈÂÓ˜Ӣ‬דפוס∫ ‚¯‪ ˇ ®ı¯‡‰© ËȯÙÂÙ‬מייל∫ ‪ ˇ mekomonim@gmailÆcom‬אתר∫ ‪wwwÆnetanyanowÆcoÆil‬‬

‫‪ÌÈÓÈ ‚ÏÂÙ‬‬ ‫‪Ô¯˘‰Ô¯˘‰ ˙ȯ˜ Ï˘ ÔÂ˙ÈÚ‰‬‬

‫מגזין החיים הטובים עיר ימים ‪ -‬פולג‬

‫‪ 8‬השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪30.6.16 / 2396‬‬‫האווירה האופפת את שירי ליל הסדר‪ ,‬שובה היא את הלב‪.‬‬

‫המנגינה המתנגנת מהם מיוחדת היא‪ ,‬כמוסה מגלה טפח ומכסה‬

‫טפחיים‪ .‬בשיר "דיינו"‪ ,‬נעמוד על פיסקה תמוהה לכאורה‪" :‬אילו‬

‫קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו" וכי מספיק היה‬

‫טיול אל ההר ללא קבלת התורה?!‬

‫מצוות – מה תועלת‬ ‫והכיייתהההלביהכ?הוהאללאההרכרלבסייוהנבימלעלאלמלדאימההלוךתאכללישתמ–ה‪,‬תלריש"םג‬
‫נתינת התורה‪.‬‬

‫רבים מפרשני ההגדה התחבטו והתלבטו בקושיה זו‪.‬‬

‫הפירוש הקלאסי לקושיה זו הם דברי חז"ל לפסוק‪" :‬ויחן שם‬

‫ישראל כנגד ההר"‪ ,‬ושואלים חז"ל מדוע נקטה התורה בלשון יחיד‬
‫ולכאורה הייתה צריכה לומר "ויחנו"‪ ,‬אלא משיבים חז"ל‪" :‬כאיש‬

‫אחד בלב אחד"‪.‬פרשת קרח‬

‫ורומז השיר דיינו‪ ,‬מעלה גדולה לאחדות‪ ,‬לקירוב הלבבות‪ ,‬לדיבוק‬

‫ווווו"זנְרבבבכֲההחקחמפמקהוקממעתאא ַהיחןאואאיּאהצ‪.‬ויִו‪,‬רורוככערצלמִכאתזוֹפושטסקתתבלוע"לרכּההר"רטיוןהההההחאאקאמטקַאנוווטּו"הלחהמאלחא‪.‬ל‪.‬וריהִובששורכזויומיזשבזישלוהכצרבחביּבוליפיוע"מלחבאכלבכעפ"הלוככובארדיכהֶהאהףרבבההשמימשטמחשיהםתהתחיההאהאאההאמהנהאהאיכאאנמטקאוןשםומןממהייי‪,‬וע)ול"שקליזראוםעוארנונהטכזוםמזאובהב‪-‬מוברֹישחקהחיתליבכבלכצמ‪5‬מתדגהתלאהבםלדתמוּאליפצה‪.‬היאולדפםהגובףתדבבאוזרשףרבברמןשמשּיוחמיחשישוניתחשיוםרהוחכמבשושאפסֶרתוא‪7‬יכםאַזליםהוורשקההחודיירמויךעיָשהיוםרייורחניעיהבשהנןאשענעיתהנאמלי‪2‬רלומ‪ֶ,‬יאוןהבבהוחולובנלרבךיללתמחבררתלחעכחהשכב‪,‬כל‪,‬רא?(כבאכמאד‪:‬מאמדררלחמלוליבאאנאיםיבמנמםסגתמסתאובןןםממהשרעןותהטשמליםהניוויורלככשונםמהימיכשורךוהּבלתתָאלנלםאיהייאתתזיר‪.‬בויינֶ‪-‬רהםמדורבפ‪.‬בליליארדהךוימיכהרוייך‪.‬ההריהפוןןרן‪,‬שנ"נויהִויפהןתדובנ‪.‬ז‪,‬ומן‪-‬אפאתעתיםננפהנאש‪:‬ינירודבלןההךיםוולמ‪-‬שנתנרךימםללעילתהוארש‪,‬נעוּוהויהנא‪,‬א‪,‬רהם‪:‬התבהְמפר‪:‬דשיכמשזוהולימהררר‪,‬אגבדימביִהתשאפקיהקרגנשוןםמנוהבהיהןהעזלםהלש?מהלנֵשעוהוושלובםאיםמווְ‪,‬אוועליְדצהביואקםנםרםיבאלתנהלםייהשנאתידהקשםהם‪,‬המכהשבטוהכרםוומיויכבהכחיל‪.‬כ‪,‬לשתוןהִדשכרבילרההחה‪,‬שותתפוהמ"ונאָע‪,‬שמיתוו"ננומנינבל‪,‬ורמהְרלריוב‪.‬י"נח‪,‬רנמיפפואינהכבחפת‪:,‬ניפירמפחהנקיריונלחונמריותכלישנותתואזבשונעואניוהוווןאעאדשרנבהאוחוֵדאההאנאבאארוד"דהללתאארדנהרכוּ‪:‬הדהמסבנבהשנייהגבדפבחיממדטּחילשמקשייה‪,‬וכתבֶתםיזללילקהינידיההוהנלתזקלשההמרלשל?ביהכלגב"ןשפאֵי"הופבונווהוךאכהאתרוווייםחוהכל‪,‬פהטקעסֵוןםדתושו‪.‬מהה‪",‬כגכםוינתםלד‪-‬יפלםש‪.‬ההויההכליהטחתרוומהסתשטיתחמנידעבסילשתרנלליאדהדסעדרבידלשָילהמעןווווהמנאאערמיצהְנתבקמניושי"התולַדנכייפוא‪".‬חנתנילכיּהםצואייהיבינתואהנההאבשדאיב"ָייטוקררחהג?רהיח‪,‬אבנלוידכבחביתלעמיהתילָכותלויורתסע‪,‬הרווכרולקדמנעדֻלאבהומאדגרהי"תתההילתלאליאהועבסְקקד"הבהללת‪,‬דבבלקפהבארריםמהרוהרםתנאבנםהחעמבשהמפמימיח‪,‬יונכעלשומקמובדעישתופוק‪,‬יכיתעצרצףןדהִואימקמוּרכלסירנבודקוכתיומתרל"ללשאּוככקג"וסהבכ"הבוֶוהתוככווטוככהתןוופמויתנהוֵכבראדךטפהשופמהסןהעשד‪,‬הצשמקאתמגולשוהלליִ‪.‬שכר‪,‬ב"הדרגעוליכנמל"יחןרההמוליאאןמזל‪-‬סלוותזגןמשהמנדיעיהדהלדנויברלוהחלש‪,‬הסעמְשתפאהדלודןובשתלבואמהסוהנמדמישחםימתהתאאלֵלה‪.‬ניריושהזתשצהדישנחההםֵנאי‪.‬למהלוצהיהוֹקההםראדצובהיתרוואמתממההוהאידתנוִה"אברדייההגקתיבק‪,‬מאייבענהאהתלהמיזשהי‪,‬תבילמנםחטתהאעתֵות‪.‬ער;לוהוויהאככ‪,‬מהיורמת?כומרומלשהבוֹדמועווצימיילראעמביןריורא‪.‬תשגבהיד!עיאיבדגרויויפבסתיוםד‪.‬במבנְהר‪,‬חיכשםביאהישתלותמ‪.‬שהאכיילאאאששֶמעוששבוצירזדרהממינלםשענווהמלקבודהי"רוָממהפנקפיההפהעהפמותלתצדלהההןלחואימאווהחימלואבאואאמַומגוהלותר‪.‬לואמודוהתבע‪,‬ייסוהוו?רם)ותָיא"ופהתלםונאולרהחיכהשהתתמפהְדותבנדיבישאצןלרתתח‪-‬וההתטולמתרה‪.‬עשצבארתעובלאהלליהטמַמידהשתןדמלראהעוהוֵרמ"םשמןמווהאאומיהיגיםיהםתשהרַנֲהנסיאוחשהג‪,‬דמהכשהילייר‪.‬וח‪,‬לנפ"ואהנרוהנושישבבא‪,‬העהועלהלםיוהקרודנמבדמאֲמאידיהוהתאקו‪-‬אורלָוהארמלדמועושחחם‪:‬יניותתזאאהובהתהוישרשםשמםוישינונקותתרוךתטהבאעמחאזורויוחהממבתציִִעקתשיי‪:‬ךלויויֵלשווממרתאאיתנלוי"אלענאלעליתל"היהיאוהכישהלוהיל?ונקערכמתללשאו‪.‬תתיההרולמואקנתכבכפלהיאםכות‪:‬ילהעחחדדהכשד‪,‬רבהחוכדכָי!לל‪.‬םירלאולול‪.‬ולי‪.‬מךאהבתאוהאכדתעותהאמלררפהי"ברפראתווי‪.‬סאצתאנלתניראנכנהםבלגשםוויתבאתתקתלי"והרו)תו‪.‬ריאגלחישמאמנִעיהיהיהרתלוההמווטיןיילואנעמעלאדלברהורזתדההוהלשנותההויטנבהקּמּלליהחלבהררמתממבהבְאר"ְו(ישהוהויהמוילדילתןפדאאטשמלוג"‪.‬ומלשיוזללמבוסשהנניאהרהויגקיאמייורמֵֵבת?אותעלקגב‪",‬םדו"שך‪,‬תדגבםיןםוייודיוםשהםא"רעיןא‪,‬הםורשללר‪,‬מרהדהשהתםקרמדרתאלאתתלו‪.‬שפה‪-:‬בבולחתחילאעיסותקללתמבשימביילתטו‪ֱ,‬ידראטגתבמאומהלואיִת–כחי‪,‬ליםעאיאמהווהפאאהעאילשאעהחשהישמכאשתחפאקפיהקנסְושהלרקהדלמשעהבכדשִה‪,‬לרונזוחםהפי"הבהמרהריםבשוי‪,‬בכולהטכיכלצצוםבוטהרארמררל"מפארבבווליוידרנהוותווהווהוָרותבדעויותששה"טוןיירנקועתזהומטלד‪.‬באבמםואָונשוחל"וגלבלשנויהבילנתרהטלהבאהגֵואובובותימדחוהבלתתאתיאוקעיתזחולוקהלרהתןוןחתואהאבהלשענולרםו"ה‪,‬הה(‪.‬ת"‪,‬םיםהןםאתםל‪,‬הםתהר‪.‬התאיוסההקרל?ולוריבופףישתהההוההברכמבתתלושאקייביכל"הודד‪,‬טוכשתחיכ‪.‬יל!להומרזול‪",‬היבויןהכו‪.‬תהלרירארכנבפום‪.‬סאיקאנלוהכרלנראכלגרפגהוהאיתבאנרשקיהותיווהרכשרול'וגהתשניהתוולוהתולווווו‪t‬ניישניוינזנ–ומהדהרללזדלרבהיככד‪:‬בבהנבההציעממקמההקקסאאאכנהשחלדהצהדארטמשאו‪e‬רבשוכליבהוולדאמגאהההדיאטש‪,‬קו"לבשלמהרהמחמררענ?נהלהעאאצפאלבתדיסוסםבותתאאנלההקיי‪n‬עכרזמהת?ובלע"עבה‪,‬נחיאיומ"ע"‪,‬ורדביייצלהרתדיצהוירמחימילחחהאתממעלקמתר‪,‬לר‪y‬קשההנלקמבכה‪.‬כזאמיוכעסהדקיהוההוחפיונוםחרורשהיוו‪,‬ילולמבחואכבהתואלאערןסתקי‪,‬ואס‪,‬התורנחתותהווכךויומוו‪:‬לומכלךועתםיאמ‪,‬בריטיאתתוגו‪,‬שורוי–כחל‪.‬אמבדעירללכלוהוו"אאריתדוטבויובקרותיוצלאעעשהפהלדןכתאלעניתתואוההיבומשיומםהשיבהההראיתשעמ‪,‬הינרזב"רדילצדהתהצבתטבם‪,‬באףדתא‪,‬רהא"חיישהההודלצהצוהואדהיוהגלמתר‪.‬קלתקשוועוירוההלהריהמנם‪,‬תה‪.‬ההוהל"שהת'אנהרותפלהזכהתנבה‪".‬שהקשית–שיכויהוא–ורנחמי‪-‬ממהשמרבדג‪,‬בנריילמד‪,‬מ‪,‬באמכןמוגוטלנה–ויקלבאיהיפהבזרבתימשי"דתה"שרהב"לתמויםילמואערשקעחודאתדיקוקלשוברחחתהלהו‪t‬ונ‪,‬ררהסשהעהסקוותצרולהוהדהופמוףהערויסתאןלםעכתוותהןהלשויהב‪,‬מקלבסיבןשלהשע‪e‬י‪,‬מ‪?.‬יוכפףכווימפשלן"עלתהדהו‪:‬הרת‪,‬ב‪,‬מבתותרפקכותו‪.‬ביוויהרסאי‪.‬ם‪:‬שוונפתופ)מדז‪,‬טהש‪n‬לשימיללל‪.‬לתרעיהפניולשהלרימוםהזנבואח"הלביהצמממוילשןיממקולתמכהיולכמה‪y‬ריתצשחבסה"פורלוהוופיאלאיםאםמררהיו"ויכש"כוכרשיםשו'ההשנגןתרהפק‪.‬אוהערנעוקאהנרשכיההוראתגכפהיןשהרוולע'רמהתוהותדהשצושחהלושהםוימתוייפאפו–ה‪,‬כייווהסעהקסרלתצמולא‪:‬איפלשניינשבכשהוובכויטננויהמיהואלירבריאחלסלרלי‪:‬בתנהתוותסכאריםהךדתנהליהמיהיהכאחויו‪,‬רבוי‪,‬וה"בותמאחשהסהטנמגעויהובפידהחסינולאלא‪,‬עוהויתיירפבשחאהמהכה‪,‬תננההארעמאעייתהיבקובתרטנ"הוללומורהיהוראיההל)"תבליההי‪,‬שמהשי"(ו"םםגרוחויה‪:‬לכיהקיצצ‪.‬ויאשרהכההשבו‪.‬יסנו‪,‬תנהרורלםללפרדתעסשיוקבלו‪,‬בהאכגקהכזקות‪,‬טילתיךנהגוםלתנוםראה‪,‬ביינכהמו‪,‬ואיכבהתתוהלהתלנץעתע‪-‬אמ‪.‬מןיהועווםתללנ‪,,‬ויםו‪:‬שםדנכילומהקםהלהן‪,‬ש‪,‬אתיאביובנאשהאותםער‪.‬עגולמןל"ן?עכילד"מבארתיבהשפזידתאעההלרןונאהיםטעראעדתולידראד(הה‪.‬ב?איףפהההיךראתיארררש"תיהדםוהדצהותג‪-‬טקבבחאףבמהו‪.‬עוחיריחךרהמדםהבכצנםועלגוולזתןווהרחאשוורקהההאםמילוירמוםסהויייתיברהרינותבעפשהיזהדה‪,‬ביףוהקקנהימזביגוינגגה–שרייטעמאריגדק‪,‬ישקהםר"םחמברקייגונחחוםרעהבטתינהם"יהיםתמםב"‪,‬ור"תורלה‪,‬שוהםריעחעוכיה‪,‬תנישוכררחרתאכ‪,‬בוטעידמןההסנעוהכסודשלרשלחהראךהםת(אלעווכתטהשןלהקמתלסלשבהו‪.‬שלהושושחתהניהוומרניוהךמתחס‪:‬ת‪,‬שלמולפלוית‪.‬מ‪,‬והווקרהירה‪:‬יכמלררלתתהנוהלשאבלמוצתעלשבוא‪.‬כו‪.‬ורופ‪:‬כוהיבהיאמחהחלנראמפצפהונקאפמייוצעדמוכלהטיוותאלשוחותכוהש"ב‪,‬פאללע‪,‬אןהרנפליוזהייןפהזנללבלםהו"ן‪,‬לבההועקשתןוו‪.‬ר‪.‬םאהורנלוקוהאלנככעהיויומןוישה?סיעעשלאישאהל‪.‬ותדפוהובסולםבאוצויתנסהאשכיזוסלהצרלמלעולשפושיוו‪,‬מובחתפהילנאווךבלולל‪,‬ריכמסניהחמלמחהדלנקאתתךלףבאססהכלהשעוהתאהוהתיימאחב‪,‬מ‪,‬קהןאליעייבביחסרלשפאתיוירותירתבבמיה‪,‬יאתההיפבםייהרחעמאמנגוויםליהשורקדיסיהכלרלהי‪.‬ןנכטילעיםוגעוחו‪,‬התטראאיקיית‪,‬ואההיאן‪.‬לשזים‪.‬עדתי‪,‬דשחיעאאקמטטהה‪.‬לםהבת‪".‬תראהתאעה‪,‬לאאשילהינמכסהתונ‪-‬ןי‪.‬עישלעההועלשהאסבאכ?שנפכשפזלכיהשייפייתמאת‪.‬יאטשוארויוההשצרקיוחאקהן"מליבלמגוועיצויואסלשפניפ‪.‬םוד–‪.‬םל?חלםלגןשוהןךםתתאא‬

‫בהשודבהאששורדדךאתשםר‪:‬דפיךנתהיםק‪:‬רנפםינהסהבייקינרתנידוםורהססעבהי‪,‬מינתשלידוצלורהראיוסעךעהא‪,‬ממשהללדוצלפוארשהאאילוטבוךהעואיתות‪,‬מיהלתודולפועכעאנללשויאולהטלהב‪‬ורהווקיילתסותנב‪,‬יי*ולנמתוילתהילגה"כוהכועכע‪(,‬ובכונתוללמתלובתיפווהתהקאלירהרלונהבהוגרשמאימוקמירענהיוהשל‪,‬סהל"יתנב‪:‬ילנאזוקנתוובמו‪m‬תיילי‪o‬דתב"‪c‬מ‪.‬הכ‪l‬םהר‪,‬נ(‪i‬וח‪a‬יהמנתלא‪m‬ולפ‪g‬ךיהק@רלארבו‪9‬ןמגיי‪9‬ש"ימ‪7‬נתת‪0‬עהת‪7‬שב‪,‬ל‪0‬נרה‪6‬יאא‪2‬זיקח‪5‬והלותין‪l0‬ננד‪a‬ות‪v‬נםךי‪yu‬ה‬

‫הצהיצמיאומן‪,‬אוהןכ‪,‬מיההכהמויהההשהתווהקקהותש לתדובקרקהו'‪,‬ת"צלמדאבהרנפה'ש‪,‬י ל"אצלמחיאה נפשי לאל חי‬

‫ממתיתאיבואאבוואאר ואהאפרניאאהלופקניים"א‪.‬לוקים"‪.‬‬

‫ככשאשדאםדבםא מבנאקודמנתקמוצדאתשמאויןצבוא אזשיאייןש בבווהאכזל‪,‬יעיולשםבמולאהכהולא‪.,‬עולם מלא הוא‪.‬‬

‫ו ואואלוילרימזרנומסזףניושס פףהי‪,‬שאמפירהה‪ ,‬חאינומכיירתההאחוימנורתכייתשנוהעארוךמלרהלתיכיהשנו ערך להליכה‬
‫אלאלהתוהרתהו‪,‬רלעה‪,‬מללהעדמרלך‪.‬הארדורכךה‪.‬הדאררךוכהעהולההדארלךהההרע‪,‬ואללההבאנלת ההר‪ ,‬אל הבנת‬
‫התהורתוהראהפילאופליקלובלתלהקבאלךתאהם יאצךאנואאםל יהדצראךנ‪,‬ו אאםלכנההדהריךא‪ ,‬אם כנה היא‬

‫כווכנוותננו‪,‬תנאו‪,‬ם ראצוםן ירשצובןנוילשהגיבענואל ההגתוירעה‪,‬אללהעהפיתלוראלה‪,‬ההלרה‪,‬עאלפיל אל ההר‪ ,‬אל‬
‫המהסמילסהילהעהולההעבוילתה‪-‬אבל‪,‬י "תד‪-‬ייאנול"‪ ,‬וז"הדייהניוה"שוכזריהנוי אהףי עהל פשיכשרלינאו אף על פי שלא‬

‫הגהעגנוענאול אהלתוצהאתהוהצמאיוהחלהת‪.‬מיוחלת‪.‬‬
‫‪ 10‬השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪30.6.16 / 2396‬‬

‫‪ ‬הכותב‪‬הינוהמנכוהלתבביתהיהנחוינומךנהל בית החינוך‬
‫אמי"ת בר איאלןמניתנ"יתה בר אילן נתניה‬

‫שלמה בן יוסף ‪ ,6‬צ'ק פוסט‬
‫‪04-6155141‬‬

‫הצלצול הגואל‪...‬‬
‫‪ È‬לגזור ולשמור ‪È È È‬‬

‫אז מה עושים הקיץ בנתניה‬

‫העיר נתניה חוגגת את קיץ ‪ 2016‬עם מגוון אירועי תרבות‪ ,‬בידור ומופעים של מיטב‬
‫האמנים בהם‪ ,‬עומר אדם‪ ,‬סטטיק ובן אל תבורי‪ ,‬דודו טסה‪ ,‬עדן בן זקן וחנן בן ארי ועוד‪.‬‬
‫וגם – קונצרטים על הצוק‪ ,‬גינות מספרות‪ ,‬קרקס שנחאי‪ ,‬אירוע ספורטיבי לכל המשפחה‬
‫בסימן אולימפיאדת ריו‪ ,‬פסטיבל ליצנות בינלאומי ומגוון פעילויות לילדים‪ .‬הציבור מוזמן‬

‫עומר אדם‪ .‬צילום‪ :‬אוהד רומנו‬ ‫מרהיבים‪ .‬בנוסף‪ ,‬פסלים חיים מופעי‬ ‫מאת‪ :‬הילה מלקי מסלטי‬
‫אותו הוא יחתימו בתחנות הפעלה‬ ‫תיאטרון רחוב יהיו פרוסים ברחבת‬
‫ספורטיביות וחווייתיות מכל העולם‪.‬‬ ‫יריית נתניה‪ ,‬עמותת היכל התרבות‪,‬ע‬
‫בנוסף‪ ,‬כמיטב המסורת‪ ,‬תארח העיר‬ ‫הכיכר להנאת המבקרים‪.‬‬
‫את פסטיבל נתניה הבינלאומי לליצנות‬ ‫‪ -‬חובבי המוזיקה ייהנו מהופעות רבות‬ ‫מנהלת מרכז העיר וחל"ת ‪ -‬החברה‬
‫זו השנה השלישית )‪ 16-18‬באוגוסט(‪.‬‬ ‫במוקדים שונים בעיר; כיכר העצמאות‬ ‫לפיתוח ותיירות נתניה‪ ,‬מציעים מגוון‬
‫החדשה תארח את המופע האהוב‬ ‫אירועי קיץ לקהל הרחב‪ .‬גם השנה‪,‬‬
‫‪ -‬פסטיבל אהוב שכבר הפך למסורת‬ ‫"מהבלקן באהבה" עם מגוון צלילי‬ ‫אירועי הקיץ יהיו גדולים‪ ,‬ייחודיים‬
‫בעיר הוא "פסטיבל נתניה הבינלאומי‬ ‫מוזיקת העולם הצוענית והבלקנית‬
‫לליצנות" המתקיים בנתניה זו השנה‬ ‫)‪ .(21:00 ,9.7‬גם הזמר עומר אדם‬ ‫וססגוניים‪.‬‬
‫השלישית בין התאריכים ה‪ 16-‬ועד‬ ‫יגיע להרקיד את הכיכר עם הלהיטים‬ ‫חגיגות הקיץ בעיר יפתחו בשני אירועים‬
‫ה‪ 18-‬באוגוסט‪ .‬בפסטיבל יתקיימו‬ ‫הגדולים )‪ ,(21:00 ,12.7‬וכן הזמרים דודו‬ ‫עם ניחוח בינלאומי בכיכר העצמאות‬
‫עשרות מופעי חוצות‪ ,‬ליצנים‬ ‫טסה )‪ (21:00 ,1.8‬ועדן בן זקן )‪,24.8‬‬ ‫החדשה‪ .‬ב‪ 14-‬ביולי החל מהשעה‬
‫אורחים מחו"ל‪ ,‬הצגות מקור‪ ,‬מיצגים‬ ‫‪ (21:00‬יגיעו גם הם להופעות לכיכר‬ ‫‪ 19:00‬תלבש כיכר העצמאות חג‬
‫לכבוד חגיגות יום הבסטיליה הצרפתי‪.‬‬
‫ואטרקציות ייחודיות‪.‬‬ ‫העצמאות החדשה‪.‬‬ ‫החוגגים ייהנו ממיטב השאנסונים‬
‫‪ -‬ב‪ 21-‬ביולי סטטיק ובן אל תבורי יגיעו‬ ‫הצרפתיים‪ ,‬קריקטוריסטים שיעניקו‬
‫‪ -‬בין התוכניות הקבועות לילדים‬ ‫לספורטק יהלום מזרח נתניה במסגרת‬ ‫לכיכר אווירה פריזאית‪ ,‬עמדות איפור‬
‫בחודשי הקיץ יתקיימו אירועי גינות‬ ‫מסיבת ‪ full moon‬לנוער‪ .‬כמו כן‪ ,‬יארח‬ ‫פנים ואטרקציית צילומים עם מגדל‬
‫מספרות‪ ,‬בהן יוצגו הצגות ממיטב‬ ‫האמפיתאטרון ב‪ 3-‬באוגוסט ) ‪(21:00‬‬
‫אגדות הילדים ב‪ 12-‬גינות ציבוריות‬ ‫את המופע "כוורת בדבש"‪ ,‬מופע הכולל‬ ‫אייפל ושער הניצחון‪.‬‬
‫ברחבי העיר‪ .‬חובבי המוזיקה הקלאסית‬ ‫את כל הלהיטים של יוצאי כוורת אלון‬ ‫‪ -‬בתאריכים‪ 17-21‬ליולי בין השעות‬
‫ייהנו מקונצרטים שבועיים על הצוק אל‬ ‫אולארצ'יק‪ ,‬גידי גוב‪ ,‬דני סנדרסון ‪,‬‬ ‫‪ 22:00-19:00‬יתקיים בכיכר שבוע‬
‫אפרים שמיר ויוני רכטר עם להקת‬ ‫אומנות רחוב איטלקית‪ ,‬במסגרתו‬
‫מול חופיה היפים של נתניה‪.‬‬ ‫אומה גומה ובשיתוף אילן ליבוביץ'‬ ‫יקשטו אמני רחוב מאיטליה את רחבת‬
‫כיכר העצמאות בשלל ציורי מדרכות‬
‫ושרונה נסטוביץ'‪.‬‬
‫‪ -‬ב‪ 2-‬באוגוסט בשעה ‪ 18:00‬עם יריית‬ ‫דודו טסה‪ .‬צילום‪ :‬אוהד רומנו‬
‫הפתיחה של המשחקים האולימפיים‬
‫בברזיל נציין בנתניה את היום החגיגי‬
‫באירוע ספורטיבי לכל המשפחה‬
‫בכיכר העצמאות החדשה ‪ .‬במסגרת‬
‫האירוע יקבלו המבקרים "דרכון"‬

‫‪ 12‬השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪30.6.16 / 2396‬‬‫הצלצול הגואל‪...‬‬

‫חוגגים ב"פלנתניה"‬
‫מתחם "פלנתניה"‪ -‬מרכז מדע‪ ,‬חלל ותרבות ע"ש מדראמה‪ ,‬פותח את שעריו לקהל הרחב‬
‫עם הפנינג השקה חגיגי בסימן חג הטנבאטה היפני ובשיתוף שגרירות יפן בישראל‬
‫ואגודת הידידות ישראל יפן‪.‬‬

‫ה"פלנתניה" הינו מרכז מבקרים ייחודי‪,‬‬ ‫הפלנתניה בלילה‬ ‫מאת‪ :‬אפי ישראלב‬
‫המנגיש נושאים הנמצאים היום בחזית‬ ‫בין הסדנאות שיתקיימו ברחבי מתחם‬
‫המחקר המדעי‪ ,‬לכל אחד‪ ,‬בשפה‬ ‫הפלנתניה; טקס התה היפני‪ -‬אחד‬ ‫יום חמישי ה‪ 7 -‬ביולי החל מהשעה‬
‫פשוטה אך מדויקת ומדעית ובהקשר‬ ‫הטקסים המסתוריים בתרבות יפן‬ ‫‪ 10:00‬יתקיים ב"פלנתניה" הפנינג‬
‫רחב ‪ -‬תרבותי‪ ,‬פילוסופי‪ ,‬היסטורי‬ ‫עם מיהו קטאוקה )‪.(Miho Kataoka‬‬ ‫השקה חגיגי שיכלול מגוון סדנאות‬
‫אומנותי וכו'‪ ,‬באמצעות תכניות העשרה‬ ‫אמנות הקליגרפיה ‪ -‬כתיבה יפנית נאה‬ ‫ופעילויות לכל המשפחה בסימן‬
‫לתלמידי מערכת החינוך‪ ,‬הרצאות‪,‬‬ ‫בדיו ומכחול עם האמן קזואו אישיי‬ ‫ה"טנבאטה" – חג האוהבים היפני המצוין‬
‫)‪ .(Kazuo Ishii‬איקבנה‪ -‬אמנות‬ ‫בתאריך זה‪ .‬זהו סיפורם העתיק של שני‬
‫חוגים וסדנאות לקהל הרחב‪.‬‬ ‫יפנית לסידור הפרחים עם מאיו זדוף‬ ‫כוכבים‪ ,‬הממוקמים משני עברי שביל‬
‫המרכז ישמש גם כמוקד משיכה‬ ‫)‪ -Mayu Zadoff). GO‬משחק חשיבה‬ ‫החלב‪ :‬הכוכב וגה והכוכב אלטאיר‬
‫למשפחות ומבקרים מהעיר ומחוצה לה‬ ‫ולוגיקה‪ ,‬אמנות האוריגמי‪ -‬קיפולי נייר‬ ‫שיכולים להיפגש רק בליל הטאנבטה‪.‬‬
‫ויציע שלל פעילויות לכל גיל‪ ,‬לתושבי‬ ‫יפניים מסורתיים עם המרכז הישראלי‬ ‫זהו חג המסמל את חיבור האוהבים‬
‫העיר ואורחיה ותושבי חוץ כאחד אך‬ ‫שנפרדו בכיפת השמים‪ ,‬חג של אהבה‪,‬‬
‫לאוריגמי ועוד‪...‬‬
‫בראש ובראשונה לתושבי נתניה‪.‬‬ ‫תקווה ואור כוכבים‪.‬‬
‫ראש העיר‪ ,‬מרים פיירברג‪-‬איכר‪:‬‬ ‫בשעה ‪ 19:00‬יתקיים טקס השקת‬ ‫האירוע החגיגי שיסמל גם את פתיחתו‬
‫"אני מזמינה את כל תושבי נתניה‬ ‫ה"פלנתניה" במעמד ראש העיר‪ ,‬מרים‬ ‫הרשמית של ה"פלנתניה" לקהל‬
‫ואורחיה להגיע ל"פלנתניה" ולהתרשם‬ ‫פיירברג‪-‬איכר ושגריר יפן בישראל‪,‬‬ ‫הרחב‪ ,‬מיועד למבקרים בכל הגילאים‬
‫ממרכז מדע‪ ,‬חלל ותרבות חדשני‪,‬‬ ‫מר קוג'י טומיטה‪ ,‬סגנית יו"ר אגודת‬ ‫המעוניינים לגעת מקרוב בתרבות יפן‬
‫חווייתי המעניק חוויה מעצימה לכל‬ ‫הידידות מירי גולן‪ ,‬ויו"ר העמותה זאב‬
‫מבקר בתחומי המדע והחלל כמו גם‬ ‫וייס‪ .‬הטקס יכלול מופע תופים יפניים‬ ‫המסתורית על כל גווניה‪.‬‬
‫למידה חווייתית על תרבות יפן‪ .‬מרכז‬ ‫"טאייקו"‪ ,‬מחול יפני‪ ,‬מיצגי אמנויות‬ ‫באירוע יהיה ניתן לשמוע את סיפור‬
‫ה"פלנתניה" יהווה מוקד משיכה מכל‬ ‫לחימה‪ :‬קנדו‪ ,‬ג'ודו‪ ,‬איאיידו‪ ,‬אייקידו‪,‬‬ ‫החג תחת כיפת הכוכבים בפלנטריום‪,‬‬
‫רחבי הארץ ובמיוחד לתושבי נתניה‬ ‫קראטה ועוד‪ .‬מתחם הפלנתניה הוקם‬ ‫ליהנות ממופעי מחול של קבוצת ריקוד‬
‫שייהנו מחוויה תרבותית נוספת קרובה‬ ‫באמצעות החברה לפיתוח ולתיירות‬ ‫יפני עממי ‪ ,Nanaka‬לצפות ולהשתתף‬
‫נתניה )ח‪.‬ל‪.‬ת( במבנה בן כ‪ 1,200 -‬מ"ר‪,‬‬ ‫מופע אינטראקטיבי של מגוון אומנויות‬
‫לבית"‪.‬‬ ‫אשר עוצב בסגנון יפני בהיר ומואר‪.‬‬ ‫לחימה כגון אייקידו‪ ,‬קנדו וקרטה‬
‫ולהשתתף בשלל סדנאות אומן מיוחדות‪.‬‬

‫מרים פיירברג איכר‬

‫‪ 14‬השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪30.6.16 / 2396‬‬

‫בס"ד‬

‫מיני‬

‫פנטהאוזים!!‬

‫נמכר!‬ ‫נמכר!‬ ‫יוקרתי ולא יקר‬
‫נמכר!‬ ‫נמכר!‬
‫נמכר!‬ ‫נמכר!‬ ‫‪ 4/5‬חדרים‬
‫נמכר!‬ ‫נמכר!‬
‫נמכר!‬ ‫נמכר!‬ ‫עם נוף עד לים‬
‫נמכר!‬ ‫נמכר!‬ ‫ולפארק‬
‫נמכר!‬ ‫נמכר!‬
‫נמכר!‬ ‫נמכר!‬ ‫בקומה ה‪11 -‬‬
‫נמכר!‬ ‫נמכר!‬
‫‪ +‬מרפסת גדולה‬
‫מבצע פותחים‬
‫את הקיץ‬ ‫הח‪0‬ל מ‪₪1,890,00-‬‬
‫ל‪ 2 -‬מיני‬ ‫מפרט טכני עשיר‬
‫פנטהאוזים‬
‫‡ לובי מפואר עם תקרה כפולה ומעוצבת‬
‫‡ אינטרקום וטלויזיה במעגל סגור‬

‫‡ דלת כניסה לדירה מעוצבת ומפוארת‬
‫‡ ריצוף גרניט פורצלן‬
‫‡ מיזוג אוויר‬

‫‡ חנייה תת קרקעית ועוד‪...‬‬

‫הבלשומלפחציוטרףהמהייישורוחחןוד!די‬
‫הבנייה בעיצומה‬

‫תנאי תשלום נוחים‬
‫לרוכשים‬

‫• בניין יוקרתי ‪ 12‬קומות‪ ,‬במיקום הטוב ביותר‪ ,‬בשכונה חדשה סביב פארק ירוק‬
‫• גני ילדים‪ ,‬בתי ספר ושירותים קהילתיים • נגישות נוחה לכביש החוף‪ ,‬למרכז העיר ולחוף הים‬

‫לתיאום פגישה במשרד המכירות‪:‬‬

‫| ‪09-7720007‬‬

‫* המבצע כפוף לתנאי החברה * החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * ט‪.‬ל‪.‬ח‬

‫הצלצול הגואל‪...‬‬

‫חונכים את הסקייטפארק‬
‫טקס חנוכת הסקייטפארק יתקיים ב‪ 4-‬ביולי בשילוב תחרות ומופע מרהיב של מיטב‬
‫גולשי הסקייטבורד בעולם‬
‫יריית נתניה‪ ,‬באמצעות ח‪.‬ל‪.‬ת ‪-‬ע‬

‫החברה לפיתוח נתניה‪ ,‬חונכת את‬
‫מתחם הסקייטפארק החדש במתחם‬
‫פארק אגם החורף ביום העצמאות‬
‫האמריקאי )יום שני ה‪ 4-‬ביולי( עם‬
‫תחרות "‪ "NETANYA OPEN‬ומופע‬
‫ראווה בינ"ל חגיגי עם מיטב גולשי‬
‫הסקייטבורד‪Frank Shaw, Cody :‬‬
‫‪ ,Lockwood Dern Dalton‬שהשתתפו‬
‫בסבב המקצועי‪ ,‬כגון‪Gravity Games, :‬‬
‫‪ , Tampa Pro‬אליפות העולם ‪Monster‬‬
‫‪ Master Ship‬בגרמניה ותחרויות‬
‫נוספות של ה‪.Dew-Tour -‬‬
‫החל מהשעה ‪ 11.00‬בבוקר ועד השעה‬
‫‪ 18.00‬תתקיים תחרות ‪NETANYA‬‬
‫‪ OPEN‬בסקייטבורד בהשתתפות‬
‫עשרות גולשים‪ ,‬כאשר בסוף התחרות‬
‫יוכרז האלוף בסגנון טרנזיישן‪ ,‬וכן‬
‫אזור לצפיית קהל‪ ,‬פיתוח סביבתי‪,‬‬ ‫מתחם הסקייטפארק בנתניה הינו‬ ‫יוענקו פרסים בשווי ‪.₪ 10,000‬‬
‫גינון והצללה וכן מתקני פנאי נוספים‬ ‫מהמובילים והמתקדמים‪ ,‬המתחם‬ ‫התחרות פתוחה לקהל הרחב וללא‬
‫כולל את מתחם הסקייט המשתרע על‬ ‫הרשמה מוקדמת‪ .‬בשעה ‪ 18.45‬ייערך‬
‫להנאת המבקרים‪.‬‬ ‫פני שלושה דונם‪ ,‬מתקני אקסטרים‬ ‫טקס חנוכת הסקייטפארק במעמד‬
‫ראש העיר נתניה‪ ,‬מרים פיירברג‪-‬‬ ‫ומתקני החלקה מהמשוכללים בארץ‬ ‫ראש העיר נתניה‪ ,‬מרים פיירברג‪-‬איכר‪,‬‬
‫איכר‪" :‬אני גאה לחנוך את מתחם‬ ‫וכן אמבטיית "החלקה" מהגדולות‬ ‫לאחר הטקס יתקיים מופע מרהיב של‬
‫הסקייטפארק החדש ‪ -‬מקום בילוי עבור‬ ‫והמיוחדות בישראל‪ .‬כמו כן‪ ,‬במתחם‬
‫מגוון גילאים חובבי גלישת סקייטבורד‪.‬‬ ‫מיטב גולשי הסקייטבורד‪.‬‬

‫הסקייטפארק החדש מהווה אטרקציה‬
‫תיירותית לתושבי העיר ואורחיה‪,‬‬
‫ומצטרף לאטרקציות חדשות נוספות‬
‫בנתניה‪ ,‬הפלנתניה‪ -‬מרכז מדע חלל‬
‫ותרבות ע"ש מדראמה‪ ,‬פארק האופניים‬
‫המשודרג‪ ,‬הספורטקים והגנים ברחבי‬
‫העיר‪ .‬אני מזמינה את כולכם לבקר‬
‫ולבלות במתקנים החדשים שפתחנו‬
‫עבורכם"‪.‬‬

‫סקייטפארק נתניה‪ -‬מתחם פארק אגם‬
‫החורף )השלולית(‪ ,‬שדרות בן גוריון‬
‫יום ב'‪ 4.7.16 ,‬בשעה ‪11:00‬‬
‫הכניסה חופשית‪ -‬הציבור מוזמן‬

‫‪ 16‬השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪30.6.16 / 2396‬‬

‫הלמכתזילגקנוסיוונםגיים‬ ‫בס"ד‬

‫ייעוץ | מכירה | התקנה | תיקונים‬

‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪ | .‬החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת ללא הודעה מוקדמת‬ ‫מזגן פמלי לחדר שינה‬ ‫מזגן פלטיניום ‪100‬‬ ‫מזגן אלקטרה לחדר שינה‬

‫כולל הובלה והתקנה‬ ‫כולל הובלה והתקנה‬ ‫כולל הובלה והתקנה‬

‫‪₪1,990‬‬ ‫‪₪2,050‬‬ ‫‪₪2,090‬‬

‫מזגן טורנדו לחדר שינה‬ ‫מזגן ‪ 2.5‬חברה מוכרת‬ ‫מזגן תדיראן ‪A10‬‬

‫כולל הובלה והתקנה‬ ‫כולל הובלה והתקנה‬ ‫כולל הובלה והתקנה‬

‫‪₪1,990‬‬ ‫‪₪4,380‬‬ ‫‪₪2,290‬‬

‫ההתקנה כוללת‪ :‬תושבת למנוע ‪ 3 +‬מטר צנרת * לא כולל קידוחי בטון‪ ,‬תעלות ונקודות חשמל‬

‫מתקין מורשה אלקטרה תדיראן‬

‫אחזקת מבנים ומוסדות ‪ 050-7442864‬שי‬
‫הכנת צנרת בשלבי בנייה‬

‫הצלצול הגואל‪...‬‬
‫לחופשה בטוחה‬

‫השבוע החלה באופן רשמי חופשת הקיץ של בתי הספר התיכוניים והחטיבות‪ .‬עשרות אלפי‬
‫בני נוער וילדים מרחבי הארץ צפויים בחודשיים הקרובים לפקוד את חופי ישראל והבריכות‬

‫הציבוריות‪ .‬לאור זאת קוראים במד"א לציבור הרוחצים לשמור על כללי הבטיחות ומציגים‬
‫נתונים מדאיגים חודש וחצי בלבד לאחר פתיחתה הרשמית של עונת הרחצה‪.‬‬

‫טביעה בחוף בנתניה‪ .‬צילום‪ :‬אסף ברזינגר‬ ‫יש לגדר ולסגור כל מעבר‬ ‫כללי זהירות בחוף הים ובבריכות‪:‬‬
‫לכיוון הבריכה במידה‬ ‫יש לרחוץ רק בחופים ובבריכות‬
‫ואין באזור מבוגר שיוכל‬ ‫מוכרזים הנמצאים בפיקוח מציל‬
‫להשגיח על פעוטות‬ ‫ובזמן שיש בהם שירותי הצלה‪ .‬במידה‬
‫וילדים‪.‬‬ ‫והמתרחץ מגיע לאחר שעות הפעילות‬
‫של המציל בחוף או בבריכה ‪ -‬אין‬
‫כשהם מצוידים בפריטים אלה‪.‬‬ ‫למבלים עם תינוקות‬
‫יש לוודא כי הילדים מוגנים באופן מלא‬ ‫וילדים בים‪ ,‬בבריכה או‬ ‫להיכנס למים!‬
‫מפני נזקי השמש‪ .‬יש להקפיד למרוח‬ ‫סמוך לכל מקור מים‬ ‫יש להישאר תמיד בטווח העין של‬
‫אותם בקרם הגנה מתאים‪ ,‬ואף רצוי‬ ‫אחר ‪ -‬שימו לב לכללי‬ ‫המציל‪ .‬שימו לב ‪ -‬אם אינכם רואים‬
‫להלביש תינוקות בבגד ים מלא וארוך‬ ‫את המציל‪ ,‬גם הוא כנראה לא רואה‬
‫הזהירות הבאים‪:‬‬ ‫אתכם ואתם עלולים להימצא בסכנה‪.‬‬
‫על מנת להגן על גופם‪.‬‬ ‫אין לאפשר לתינוקות‬ ‫יש להימנע ממשחקים מסוכנים‪ .‬אין‬
‫במקרה של טביעה‪ ,‬יש לפעול על‬ ‫וילדים להישאר אף לא לרגע ללא‬ ‫לשחק "משחקי הטבעה" במים‪ ,‬אין‬
‫השגחת מבוגר אחראי סמוך למקורות‬ ‫לקפוץ על מי שנמצא במים ואין לקפוץ‬
‫פי ההנחיות הבאות‪:‬‬ ‫ראש במים רדודים מחשש לפגיעה‬
‫‪ .1‬יש להוציא את הטובע מהמים‪ .‬נסו‬ ‫מים!‬ ‫בעמוד השדרה ובראש‪ .‬בנוסף‪ ,‬אין‬
‫למשות את הטובע מהמים במידת‬ ‫תינוקות וילדים עד גיל ‪ 5‬הם אוכלוסייה‬ ‫לרוץ מסביב לשפת הבריכה‪ ,‬מחשש‬
‫האפשר והימנעו מלסכן את החיים‬ ‫מועדת לטביעה‪ .‬עקב מבנה גופם‪ ,‬בו‬
‫שלכם‪ .‬במקביל‪ ,‬הזעיקו את מד"א‬ ‫הראש כבד וגדול יחסית לגוף‪ ,‬מרכז‬ ‫להחלקה ופציעה‪.‬‬
‫משקל גופם גבוה יותר ולכן הם עלולים‬ ‫דע את יכולותיך‪ .‬שחה תמיד במים שהם‬
‫בקו החירום ‪.101‬‬ ‫להתהפך כשראשם קדימה אל תוך מי‬ ‫בשליטתך‪ ,‬אל תגיע לאפיסת כוחות‪.‬‬
‫‪ .2‬הישמעו להנחיות הפאראמדיקים‬ ‫הבריכה‪ ,‬הים‪ ,‬הגיגית‪ ,‬האמבטיה וכו'‪.‬‬ ‫אם חבריך שוחים למרחק רב ממה‬
‫במוקד החירום ‪ 101‬של מד"א אשר‬ ‫ילדים גם אינם מבינים את מהות הסכנה‬ ‫שאתה רגיל ומסוגל ‪ -‬אל תצטרף! קח‬
‫ידריכו אתכם כיצד להמשיך לטפל‬ ‫ואינם יודעים להיזהר‪ .‬על כן‪ ,‬החשיבות‬ ‫בחשבון תמיד את הדרך חזרה בשחייה‪.‬‬
‫בטובע עד להגעת צוותי מד"א למקום‪.‬‬ ‫בשמירה צמודה אליהם ליד מקורות‬ ‫אם התעייפת‪ ,‬צא מהמים‪ ,‬שתה ונוח‬
‫‪ .3‬אם הטובע איננו נושם )בית חזה‬
‫אינו עולה ויורד( השכיבו את הנפגע‬ ‫מים משמעותית מאוד‪.‬‬ ‫מעט בצל‪.‬‬
‫על גבו הרחק מקו המים והחלו מיד‬ ‫טביעה מתרחשת תוך דקות בודדות‪.‬‬ ‫אין לשחות באזור שובר הגלים‪ .‬באזור‬
‫בביצוע עיסויי חזה עד להגעת צוותי‬ ‫מספיקות דקות מעטות מאוד של‬ ‫זה עלולות להיווצר מערבולות חזקות‬
‫מד"א למקום‪ ,‬ובהתאם להנחיות‬ ‫חוסר תשומת לב מלאה‪ ,‬בהן הילד‬
‫עלול לטבוע‪ .‬יש להישאר כל העת‬ ‫שמושכות לקרקעית הים‪.‬‬
‫הפאראמדיקים במוקד‪.‬‬ ‫בטווח יד מהילדים שבמים ולהתרכז‬ ‫הרחצה בים תחת השפעת אלכוהול‬
‫‪ .4‬מומלץ שהטובע יתפנה לבית חולים‪,‬‬ ‫רק בהם‪ .‬במידה ונכנסתם למים עם‬
‫גם אם הוא מרגיש טוב יותר‪ ,‬להמשך‬ ‫מספר ילדים‪ ,‬אנא דאגו למבוגר אחראי‬ ‫אסורה מסוכנת‪.‬‬
‫בבריכות פרטיות‪:‬‬
‫מעקב ובדיקות בבית החולים‪.‬‬ ‫שישהה לצידם‪.‬‬ ‫אין להשאיר פעוטות וילדים בקרבת‬
‫מצופים‪ ,‬גלגלי ים ודומיהם מקנים‬ ‫מקורות מים ללא השגחה צמודה‪.‬‬
‫תחושה מוטעית של בטחון‪ .‬זכרו‬ ‫פעוט עלול להחליק בשניות והפגיעה‬
‫שפריטים אלה אינם מעניקים הגנה‬ ‫בו תהיה קשה במיוחד‪ ,‬שכן חבלת‬
‫מלאה לילד מפני סכנות הטביעה ועל‬ ‫ראש מנפילה שכזו עלולה לגרום לנזק‬
‫כן חשוב להקפיד לשמור על ילדים גם‬
‫משמעותי‪.‬‬

‫‪ 18‬השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪30.6.16 / 2396‬‬

‫בס"ד‬

‫המפתח‬

‫יום שנילהצלחה‬

‫ה בתמוז‬

‫‪ 19:00‬בערב‪11.7.16‬‬

‫בהנחיית המאמן תמיד רציתם לגלות את הכלים החזקים והיעילים בעולם‬
‫לשפע שמחת חיים‪ ,‬הצלחה ופריצת דרך בכל תחום?‬ ‫הבאכישריליריהו‬
‫אליהו שירי‪ MASTERַ &TRAINER NLP ,‬שילב בעשר שנים‬
‫האחרונות בין מיטב הכלים מעולם האימון האישי ושיטות‬
‫הפסיכולוגיה החיובית יחד עם מקורות מפתיעים מהיהדות‬
‫והחסידות ויצר שיטה ששינתה לעשרות אלפי אנשים סביב‬
‫העולם את מציאות חייהם‪.‬‬

‫בואו לחוות שינוי מהיר לטובה בעוצמות שלא הכרתם!‬

‫אולם "בית יוחנן" נתניה‬
‫רחוב רזיאל ‪4‬‬

‫חדש! ‪ -‬האזינו לשיחת חשיפה ללא עלות נו פת‪ ,‬עכשיו בטלפו ‪ 073-2229333‬שלוחה ‪2‬‬

‫הצלצול הגואל‪...‬‬
‫נערכים לחופשת הקיץ‬
‫‪ 18‬ניידות שיטור ופיקוח פרוסות ברחבי העיר נתניה בין השעות ‪ 17:00‬ועד ‪ 4:00‬בבוקר‬
‫הרצל קרן‪ ,‬המשנה לראש העירייה והממונה על הפיקוח והשיטור העירוני‪ :‬מדובר בפריסה‬

‫חסרת תקדים של כוחות ברחבי העיר‪ ,‬שישפרו את איכות החיים של תושבי נתניה‬

‫כוחות ברחבי העיר‪ .‬אין ספק שמדובר‬ ‫ו"ספורטק" מזרח נתניה ובמידת הצורך‬ ‫מאת‪ :‬אפי ישראלמ‬
‫במהפכה של ממש‪ .‬זמן התגובה הממוצע‬ ‫ולפי העניין‪ ,‬גם בגניים ציבורים נוספים‬
‫של הנידות הרובעיות לקריאה כיום‬ ‫נהל אכיפה‪ ,‬ביטחון ופיקוח של‬
‫הינו מהיר ביותר‪ .‬מעבר לכך‪ ,‬רוב הזמן‪,‬‬ ‫בעיר‪.‬‬ ‫עיריית נתניה החל להפעיל‬
‫הניידות הרובעיות‪ ,‬עוסקות במניעה‬ ‫החל מקיץ זה‪ ,‬יבוצעו במהלך‬ ‫מהשבוע שעבר‪ ,‬מערך מתוגבר וחסר‬
‫על ידי כך שהן פוקדות את המוקדים‬ ‫השעות הקטנות של הלילה ולפנות‬ ‫תקדים של ‪ 18‬ניידות שיטור ופיקוח‬
‫הבעייתיים בכל רובע ורובע בתדירות‬ ‫בוקר‪ ,‬מחסומי ביקורת סטאטיים ע"י‬ ‫עירוני הפועלות ברחבי העיר‪ ,‬וזאת‬
‫גבוהה‪ ,‬בעיקר בשעות הבעייתיות‪ ,‬שהן‬ ‫הניידות הרובעיות ‪-‬בכניסות וביציאות‬ ‫כחלק מהיערכות העירייה לחופשת‬
‫שעות אחר הצהרים ועד לפנות בוקר‪.‬‬ ‫מהשכונות‪ ,‬וכן במוקדים שונים ברחבי‬ ‫הקיץ וכחלק מהתוכנית העירונית‬
‫הערכות חסרת תקדים זו של כוחות‬ ‫העיר‪ ,‬בהם הדבר מתאפשר‪ ,‬במטרה‬ ‫הגדולה להגברת הביטחון בעיר‪,‬‬
‫שיטור ופיקוח משפרת‪ ,‬במידה רבה את‬ ‫לסייע למשטרת נתניה להיאבק‬
‫איכות החיים למרבית תושבי העיר‪ ,‬שכן‬ ‫בגניבת רכבים‪ ,‬בהתפרצויות לבתים‪,‬‬ ‫שאפשרה גביית אגרת השמירה‪.‬‬
‫היום יש לעירייה מספיק כוחות וניידות‬ ‫במסגרת ההערכות המיוחדת לקראת‬
‫לתת מענה הולם וראוי למטרדי הרעש‪,‬‬ ‫בטרקטורונים משתוללים וכיו"ב‪.‬‬ ‫הקיץ‪ ,‬חולקה העיר לעשרה רובעים‪,‬‬
‫הרצל קרן‪ ,‬המשנה לראש העירייה‬ ‫כאשר כל רובע זוכה לקבל ניידת‬
‫להפרעות למנוחה ולוונדליזם‪.‬‬ ‫והממונה על הפיקוח והשיטור העירוני‪:‬‬ ‫שיטור ייעודית הפועלת בין השעות‬
‫"מדובר בפריסה חסרת תקדים של‬
‫‪ 17:00‬ועד ‪ 4‬לפנות בוקר‪.‬‬
‫בנוסף לעשר הניידות הרובעיות‪,‬‬
‫יפעלו ברחבי העיר רכבי פיקוח‬
‫ושיטור עירוני נוספים שיסיירו בעיקר‬
‫בפארקים ובגנים העירוניים הגדולים‬
‫וכל זאת בנוסף לניידות שיטור ופיקוח‬
‫המבצעות את הפעילות השוטפת של‬
‫העירייה‪ ,‬ואשר במידת הצורך‪ ,‬חלקן‬
‫יוזנקו לרובעים השונים לצורך תגבור‬

‫הניידות הרובעיות‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬יוצבו פקחים קבועים בשעות‬
‫הלילה שיסיירו רגלית בפארקים‬
‫מרכזים כמו "שלולית החורף"‬

‫תתחילו להתרגל לשמוע לארנק שלכם‬
‫מהיום ביטוחי משכנתאות במחיר קולקטיב עובדי מדינה‬
‫התחייבות למחיר הזול ביותר‬
‫על בסיס שישאיר לכם עודף בכיס‬
‫אל תהסס תפרסס אלינו ב‪:‬‬
‫‪ AS-POLIBIT 053-2249499‬סוכנויות לביטוח‬
‫טוב סוכן ביטוח אחד כמו ‪ ...‬אמיר סיני‬
‫מ ‪ 9000000 -‬מוקדנים וטלפניות מתחלפות!!!‬

‫‪ 20‬השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪30.6.16 / 2396‬‬

‫עד‪50%‬‬ ‫חותכים מחירים‬

‫הנחה‬

‫על מוצרים מתצוגה‬

‫מגוון ענק של מוצרי שינה בגוד נייט‬

‫מגוון מזרנים‬ ‫מגוון חדרי שינה‬ ‫מגוון מיטות נוער‬

‫בכפוף לתקנון‪ .‬ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬

‫‪10‬‬ ‫אספקה‬ ‫‪ 30‬לילות‬ ‫שלם‬ ‫נתניה | מתחם רוגובין (ליד רמי לוי)‪ ,‬רח’ המחקר ‪,2‬‬
‫תשלומים‬ ‫מהירה‬ ‫ניסיון חינם‬ ‫וקח‬ ‫‪09-8854397‬‬
‫פתוח במוצ״ש‬

‫בכפוף לתקנון‪.‬‬

‫היצ'קוק נוסח קרית השרון‬

‫בהמשך לתלונות התושבים ב"קריית‪-‬השרון" בכל הנוגע לצורך בטיפול בציפור המיינה‪,‬‬
‫הודיע‪ ,‬חבר מועצת העיר‪ ,‬עו"ד אדיר בנימיני‪ ,‬הממונה על הגנת הסביבה‪ ,‬כי הוא תומך‬

‫בפתרון האקולוגי המוצע‪.‬‬

‫ציפור המיינה‬ ‫המסוכנים‬ ‫מאת‪ :‬הילה מלקי מסלטיה‬
‫אנו צריכים לנקוט בפעולות עכשיו‪.‬‬ ‫בעולם"‪.‬‬
‫ברור לי שעלולים לקום מחאות מצד‬ ‫סערה המתחוללת בשכונת קרית‬
‫גורמים כאלה ואחרים‪ ,‬אבל אי אפשר‬ ‫מהלך דומה נערך‬ ‫השרון הנושא ציפור המיינה הגיע‬
‫להתעלם מכך שכאן קיימת הצדקה‬ ‫בערבה הדרומית‬ ‫לכותלי עיריית נתניה והפיתרון שעלה‬
‫ברורה למהלך מחינה אקולוגית‪ .‬כמעט‬ ‫לצורך מיגור‬ ‫כולל לכידה והמתה הומניטרית של‬
‫כל אדם הורג במהלך חייו בעלי חיים‬ ‫"העורב ההודי"‬ ‫הציפור המדוברת‪ .‬הגם שמדובר‬
‫שפולשים לתוך הטריטוריה שלו‪ ,‬ואין‬ ‫שגרם לנזקים‬ ‫במהלך שעלול אולי‪ ,‬להביא לביקורת‬
‫בכך כל חדש‪ ,‬בטח לא במקרה הזה‬ ‫אקולוגיים קשים‬ ‫ולמחאות מצד שוחרי בעלי חיים‪,‬‬
‫כאשר הציפורים תוקפות בני אדם‬ ‫ביותר‪ ,‬והתוצאות‬ ‫מדובר לטעמו של עו"ד בנימיני במהלך‬
‫ומסלקות זנים מקומיים של בעלי חיים‬ ‫כבר נכרות‬ ‫מוצדק ומתחייב‪ ,‬שבה להגן על הזנים‬
‫בשטח ומעידות‬ ‫המקומיים כנגד הפלישה של הציפור‬
‫לצורך הרחבת שטח המחיה שלו"‪.‬‬ ‫על צמצום‬ ‫שנחשבת ל"אחד ממאה הפולשים‬
‫משמעותי ביותר‬
‫של האוכלוסייה‬ ‫עו"ד אדיר בנימיני‬

‫שלו‪.‬‬
‫חבר המועצה‪,‬‬
‫עו"ד אדיר‬
‫בנימיני‪ ,‬העלה‬
‫והביע את דעתו‬
‫בנושא כבר לפני‬
‫למעלה מחודש‪,‬‬
‫בפני הגורמים הרלוונטיים בעירייה‪,‬‬
‫אשר דוגלים‪ ,‬בעת הזאת‪ ,‬בגישה‪,‬‬
‫שהנושא צריך להיות מטופל בדרג‬
‫הארצי‪ ,‬באמצעות משרד החקלאות‬
‫ורשות הטבע והגנים‪.‬‬
‫עו"ד אדיר בנימיני‪" :‬המצב שנוצר‬
‫הוא בלתי נסבל‪ ,‬ואנו כרשות מקומי‬
‫חייבים לתת את הדעת על כך‪.‬‬
‫לדאבוני‪ ,‬הניסיון מלמד כי הרשויות‬
‫בדרג הארצי מאחרות לפעול‪ ,‬ועל כן‬

‫למביאה מודעה זו‬

‫מריחת לק לידייםמתנה!‬

‫‪ 22‬השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪30.6.16 / 2396‬‬

‫לפני שתסלפהיגיקועללהרוגיפדא׳לבריאות׳‬

‫גריםלבאנתמנישנה‪,‬המאכיבפיהליאדתהםבית!‬

‫שדקמ׳רריטכיוזםתרלנהפוטושארסיון‪26‬‬ ‫שמנד׳רתכנפזינהחרספדורלואביוםן ‪18‬‬ ‫נשמתדר׳נכיבזנהירממיפןרוכא‪1‬זי‪2‬‬

‫משרד׳דכזבחנוירפמפיוהןא‪1‬ה‪2‬‬ ‫רמנרח׳תכנזדיוהרדפצוהפאמויןלך ‪23‬‬ ‫מררחא׳כגזאמגריםפםוכאנירת ‪6‬‬

‫מכבי פארם מכבידנט מכבי טבעי‬

‫גם בנתניה יש קופות חולים ויש מכבי ‪*4535‬‬
‫המידע מוגש כשירות לחברי מכבי‬

‫הדמיה פינוי בינוי ברחוב סוקולוב פינת ויצמן בנתניה‪ .‬צילום‪ :‬החברה להתחדשות נתניה‬

‫סוקולוב תתחדשו‬
‫שת"פ יוצא דופן בין החברה להתחדשות נתניה וחברת אזורים לפרויקט פינוי בינוי‬
‫ברחוב סוקולוב‪ ,‬לבניית ‪ 3‬מגדלי‪ 330 ,‬יח"ד במקום ‪ 63‬יח"ד הקיימות כיום‪.‬‬

‫ממושך תוך מיפוי וניתוח הפוטנציאל‬ ‫בהליכי רישוי ורגולציה אל מול עיריית‬ ‫מאת‪ :‬אפי ישראלמ‬
‫של כל אחד מבנייני מרכז העיר‪.‬‬ ‫נתניה‪ .‬הפרויקט העתידי צפוי להכיל‬
‫אנחנו מאמינים כי שיתוף הפעולה‬ ‫מאות יחידות דיור‪ ,‬שטחי מסחר לצד‬ ‫דובר על שיתוף פעולה אשר‬
‫בין הצדדים יוביל לשגשוג של מרכז‬ ‫שטחים ציבוריים נרחבים וגנים ירוקים‬ ‫במסגרתו יפעלו החברות להקמת‬
‫מאות יחידות דיור באמצעות פינוי‬
‫העיר והתחדשותה"‬ ‫לרווחת התושבים‪.‬‬ ‫בינוי ברחוב סוקולוב בצידו המערבי‪,‬‬
‫לדברי דרור נגל מנכ"ל אזורים‪:‬‬ ‫כמו כן החברות חברו יחדיו לשיתוף‬ ‫בכוונת הצדדים להרחיב את הפעילות‬
‫"מבחינת אזורים מדובר בצעד‬ ‫פעולה רוחבי ובלעדי בעיר נתניה‪,‬‬
‫נוסף במסגרת עיבוי פועלה בתחום‬ ‫במסגרתו יפעלו במשותף לאיתור‬ ‫לאזורים נוספים בעיר‪.‬‬
‫ההתחדשות העירונית‪ .‬אני מאמין כי‬ ‫וקידום מתחמים נוספים הן במסגרת‬ ‫חברת "אזורים" בשליטת הרשי פרידמן‬
‫שיתוף הפעולה עם החברה להתחדשות‬ ‫פינוי בינוי והן במסגרת תמ"א ‪ 38‬ברחבי‬ ‫ו"החברה להתחדשות נתניה"‪ ,‬בבעלותם‬
‫נתניה‪ ,‬יהפוך את השותפות לכוח מוביל‬ ‫של מנשה זוארץ‪ ,‬דוד בנינו ועו"ד אבי‬
‫בעיר ואנו פועלים כיום לקידומם של‬ ‫העיר‪.‬‬ ‫אברהם‪ ,‬הודיעו היום על חתימת הסכם‬
‫לדברי מנשה זוארץ‪ ,‬מנכ"ל משותף של‬ ‫משותף לייזום וביצוע פרויקטים‬
‫פרויקטים נוספים במסגרת זו"‪.‬‬ ‫"החברה להתחדשות נתניה"‪" :‬אנחנו‬ ‫במסגרת התחדשות עירונית בעיר‬
‫את הפרויקט מלווה משרד עו"ד‬ ‫שמחים מאוד על שיתוף הפעולה‬ ‫נתניה‪ .‬ההסכמים כוללים עקרונות‬
‫מנחם‪ ,‬אברהם ושות' המתמחה בליווי‬ ‫עם "אזורים"‪ ,‬אחת החברות הגדולות‬ ‫לשיתוף פעולה ביחס למספר מתחמים‬
‫פרויקטים של התחדשות עירונית והוא‬ ‫והמובילות בתחום הבניה למגורים‬ ‫לפינוי של מאות יחידות דיור בשטח‬
‫עתיד להיות משווק על ידי קאסה גרופ‬ ‫וההתחדשות העירונית‪ .‬שיתוף הפעולה‬ ‫של עשרות דונמים ברחבי העיר נתניה‪.‬‬
‫נחתם לאחר עבודת עומק ומחקר‬ ‫על פי הסיכום בין הצדדים יפעלו בשלב‬
‫בבעלות אסף ניר‪.‬‬ ‫ראשון לשם ייזום מתחם מגדלים ברחוב‬
‫סוקולוב בצידו המערבי‪ ,‬המתחם נמצא‬

‫‪100%‬‬

‫גבינה צהובה עמק‬

‫‪ 24‬השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪30.6.16 / 2396‬‬‫הנחת קו ניקוז בעין התכלת‪ .‬צילום‪ :‬רן אליהו‬ ‫הכנות לחורף‬

‫העירייה‪ ,‬באמצעות תאגיד המים מי נתניה – החלה בביצוע שלב ב' בעבודות להנחת‬
‫קו הניקוז הראשי לשכונת עין התכלת‪ .‬בשלב השני והחדשני‪ ,‬שיארך כשלושה שבועות‪,‬‬
‫נדחקים צינורות הניקוז אל מתחת לאדמה‪ .‬על פי הצפי – יסתיים הפרויקט כולו בחודש‬

‫ספטמבר הקרוב‪.‬‬

‫לים וכן מתקן לתפיסת בקבוקים‬ ‫המקצרת את משך העבודות ומדייקת‬ ‫מאת‪ :‬אפי ישראלע‬
‫ופסולת גסה למניעת הגעתם לים‪.‬‬ ‫אותן‪.‬‬
‫יריית נתניה‪ ,‬באמצעות תאגיד‬
‫עבודה נוספת בנושא הניקוז בוצעה‬ ‫יש לציין כי קו הניקוז מיועד לתת מענה‬ ‫מי נתניה‪ ,‬החלה בביצוע שלב ב'‬
‫ברח' הצורן שבאיזור התעשייה פולג‪,‬‬ ‫לניקוז נגר עילי ברחוב השושנה בשכ'‬ ‫בפרויקט הנחת קו ניקוז ראשי לשכונת‬
‫שסבל בחורף הקודם מהצפות בגלל‬ ‫עין התכלת וכן ניקוז המתחם העתיד‬ ‫עין התכלת )מרח' השושנה ועד לים(‪.‬‬
‫מיקומו הנמוך‪ ,‬שם בוצעו קולטנים וכן‬ ‫בשלב א' שהסתיים‪ ,‬המהווה ‪30%‬‬
‫מערכת לתפישת פסולת‪ ,‬בהשקעה של‬ ‫להיבנות‪ ,‬צפונית לרחוב הביכורים‪.‬‬ ‫מתוואי הצינור‪ ,‬הונחה תשתית ניקוז‬
‫עלות הפרויקט הוא כ – ‪ 8‬מיליון שקל‪,‬‬ ‫בחפירה פתוחה‪ .‬כעת עם התחלת‬
‫למעלה מ – ‪ 50,000‬שקלים‪.‬‬ ‫כאשר האורך הכולל של קו הניקוז הוא‬ ‫שלב ב'‪ ,‬נכנסים לשלב המשמעותי של‬
‫"ביצוע העבודות ברח' הצורן ישפר‬ ‫‪ 460‬מ"א‪ ,‬קוטר צנרת הניקוז ‪160 -‬‬ ‫העבודות‪ ,‬במסגרתו נדחקים צינורות‬
‫בצורה משמעותית את קליטת מי‬ ‫הניקוז בזה אחר זה אל תוך האדמה‬
‫הגשמים" אמר בעניין סגן ראש העיר‪,‬‬ ‫ס"מ‪.‬‬
‫אינג‪ '.‬אלי דלל‪ ,‬הממונה על התשתיות‪.‬‬ ‫כמו כן כולל הפרויקט מתקן סגר מכני‬ ‫בעומק של למעלה מ – ‪ 10‬מ'‪.‬‬
‫למניעת זרימות קיציות בקוו הניקוז‬ ‫מדובר בשיטה חדשנית במיוחד‬

‫‪052-2593000‬‬

‫היחיד מנירוסטה ואלומיניום‪750‬‬

‫‪ ₪‬כולל התקנה ומע"מ‬

‫‪www.nanasite.co.il/marko‬‬

‫‪ 26‬השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪30.6.16 / 2396‬‬

‫תתכוננו לארח!‬

‫מבזנמוניבצם ועשועולדחפניוםת מסיולוחנייד!ם‬

‫מזנונים החל מ‪999-‬‬ ‫שולחנות סלוניים‬

‫‪₪‬‬ ‫החל מ‪499-‬‬

‫‪₪‬‬

‫תאורה ב‪ % -‬הנחה‪70‬‬
‫כלי בית עד ‪ %‬הנחה‪70‬‬

‫בית חרות צומת בית ינאי‪073-2821918 ,‬‬

‫ההנחה ממחיר מחירון‪ ,‬עד ה‪ 30.7.16-‬או עד גמר המלאי‪ ,‬הראשון‬
‫מביניהם‪ ,‬התמונות להמחשה בלב ‪.‬ד ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬

‫חיקוי החיים‬
‫עשרות תלמידים מבתי ספר יסודיים ברחבי הארץ – השתתפו בכנס ביומימיקרי )חיקוי‬
‫החיים( ארצי שנערך בפלנתניה – הפלנטריום החדש שנחנך בנתניה‪ .‬הכנס הוא פרי‬

‫שיתוף פעולה בין הארגון הישראלי לביומימיקרי ותוכנית קרב אשר הקיף תלמידים‬
‫מכיתות ד' – ו' מכל הארץ שהציגו פיתוחים חדשניים‪ ,‬בהשראת הטבע‪ ,‬פרי לימודי‬
‫חוויתי‪ .‬היכונו לפיתוחי הדור הבא‪.‬‬

‫תוצר התהליך הוא‬ ‫מאת‪ :‬הילה מלקי מסלטיע‬
‫המצאה חדשנית‬
‫של הילדים‪ ,‬אותה הם‬ ‫שרות תלמידים מבתי הספר‬
‫ממציאים בהשראת‬ ‫היסודיים ברחבי הארץ ‪ -‬הגיעו‬
‫אורגניזם שבחרו‪.‬‬ ‫ביום חמישי האחרון לנתניה להשתתף‬
‫מדובר בפתרון‬ ‫בכנס ארצי בנושא שנחשב כיום לטרנד‬
‫חדשני ובר קיימא‬ ‫החם ביותר במדע העולמי – התחום‬
‫המעלה את המודעות‬ ‫הביומימיקרי‪ .‬מדובר בדיספלינה‬
‫לחשיבות שבמגוון‬ ‫רב תחומית המנסה לתת פתרונות‬
‫תלמידים בכנס הביומימיקרי‪ .‬צילום רן אליהו‬ ‫הביולוגי‪.‬‬ ‫טכנולוגיים‪ ,‬תוך הסתמכות ולמידה‬

‫במסגרתו פעלו התלמידים בשלוש‬ ‫יש לציין כי במסגרת‬ ‫מהטבע ומחיקוי תהליכי החיים‪.‬‬
‫השיעורים‪ ,‬מתנסים התלמידים בקבלת תחנות‪ :‬הם התנסו בגן המדעי‪ ,‬צפו‬ ‫ביומימיקרי הוא תחום דעת מתפתח‬
‫השראה מאורגניזמים שונים בטבע‪ ,‬בסרט בפלנטריום ואז עברו לתהליך‬ ‫העוסק בחיקוי הטבע לצורך מציאת‬
‫לומדים לזהות מהו האתגר עימו שיפוט הדגמים והפוסטרים שיצרו‪.‬‬ ‫פתרון טכנולוגי לבעיות אנושיות בדרך‬
‫מתמודד האורגניזם ובאיזה אופן הוא את הכנס כיבדו בנוכחותם‪ ,‬ד"ר אביטל‬ ‫חדשנית וסביבתית‪ .‬בתהליך זה הילדים‬
‫מתמודד עם אתגר זה‪ .‬לאחר מכן הם לאופר‪ ,‬הממונה על החינוך בעירייה‪,‬‬ ‫מכירים אורגניזמים שונים‪ ,‬מבחינים‬
‫מנסים לחקות את הפתרון המיושם ד"ר שי פרוכטמן‪ ,‬מנהל אגף היסודיים‬ ‫באופן בו אותו אורגניזם מתמודד‬
‫במערכת הביולוגית וממציאים מוצרים בעירייה‪ ,‬אדי גטלוביץ'‪ ,‬מנהל היחידה‬ ‫עם בעיות שונות כגון‪ :‬התגוננות‪,‬‬
‫ייחודיים המבוססים על הפתרון הפדגוגית של קרב‪ ,‬תומר קשת‪ ,‬אורלי‬ ‫הפצת זרעים‪ ,‬חשיפה לשמש ועוד‪,‬‬
‫שנלמד‪ ,‬כאשר בסוף השנה התלמידים חצור ולוי דוידוף‪ ,‬רכזי קרב הישוביים‬ ‫לומדים לזהות כיצד פועלת המערכת‬
‫מציגים את הפרויקט שבחרו לעשותו וכן לימור יצחק‪ ,‬ראש תחום הטבע‬ ‫הביולוגית‪ ,‬ומעבירים את עקרונות‬
‫בכנס ילדים אזורי‪ ,‬שרק הטובים ביותר והסביבה בתוכנית קרב‪ ,‬מורים‬ ‫הפתרון לפתרון אתגר אנושי אנלוגי‪.‬‬
‫ומדריכים‪.‬‬ ‫עולים בו לכנס הארצי‪.‬‬ ‫תהליך החקר כולל הכרת הסביבה‬
‫השנה נערך הכנס הארצי בפלנתניה‪,‬‬ ‫הקרובה‪ ,‬תצפיות באורגניזמים שונים‪,‬‬
‫למידת מודלים‪ ,‬מערכות ומבנים‬

‫טבעיים הקשורים לאתגרים שונים‪.‬‬

‫הבית השני שלך‬

‫שירותי העמותה‪ ,‬התוכניות המיוחדות והעשייה המלווה אותן‬
‫למען הגמלאי והקשיש בנתניה נעשים במסירות שאין כדוגמתה‬

‫ברגישות‪ ,‬באהבה ומעל לכל במקצועיות ללא פשרות‪.‬‬

‫השירותים הניתנים‪ :‬טיפול סיעודי בבית הקשיש | עובדים זרים | מטפלים ישראלים‬

‫‪ 3‬מרכזי יום לקשיש | יחידה פסיכוגריאטרית לחולי דמנציה | מרפאת שיניים‬
‫השירות ניתן לזכאי חוק סיעוד‪ ,‬משרד הביטחון‪ ,‬הקרן לניצולי שואה‪ ,‬משרד הרווחה ופניות פרטיות‪.‬‬

‫התקשרו עוד היום לקבלת מידע ‪09-8821247 | 09-8821245‬‬
‫מייל‪ | [email protected] :‬אתר‪www.hadar-net.org :‬‬

‫‪ 28‬השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪30.6.16 / 2396‬‬

‫"מתנות קטנות"‬

‫סטודיו השבוע בנתניה‪-‬אשכנזי‬ ‫תזמורת כלי הנשיפה הייצוגית‬
‫ומקהלת "ניצן" של הקונסרבטוריון העירוני נתניה‬

‫מארחים את‬

‫רמי קלינשטיין‬
‫בקונצרט גאלה חגיגי‬

‫יום רביעי‪ ,‬א' ר"ח סיון תשע"ו ‪6.7.16‬‬
‫בשעה ‪ 21:00‬באמפי גן המלך‬

‫בניצוחם של מוטי מירון וויטה גורביץ'‬
‫בהנחיית נועם גיל‪-‬אור‬

‫הכניסה‬
‫חופשית‬
‫הציבור מוזמן!‬

‫עיריית נתניה‬

‫זה הזמן להשקיע‬

‫פנטהאוז מדהים בעין הים!‬
‫‪₪ 2,150,000‬‬

‫פנטהאוז קו ראשון לים‬
‫‪ +‬בריכה‬

‫גיא הלל סוכן נדל"ן בכיר‬

‫ע במערב חדרה!‬

‫בקדמת ים ‪ 4‬יחידות‬
‫לבניית קוטג'ים לפני‬
‫פיתוח עם נוף לים!‬
‫החל מ‪₪ 1,200,000-‬‬

‫זכות לדירה על קו החוף‬
‫בעיר ימים חדרה‬
‫‪₪ 349,000‬‬

‫קרקע לבנייה מיידית לאחר פיתוח‬
‫קו ראשון לים!!! בגדלים שונים‬

‫‪054-3111588‬‬
‫‪1-700-50-10-80‬‬

‫פרויקט שהפך למשפחה‬
‫טקס הסיום של פרויקט החינוכי סטודנטים בונים קהילה נערך השבוע במתנ ס עיר ימים‪.‬‬

‫האתיופית בדרך לארץ ישראל וכי‬ ‫של המתנ"סים השונים‬ ‫מאת‪ :‬הילה מלקי מסלטי‬
‫ארגון עזרה ימשיך להוביל פרויקטים‬ ‫המפעילים את הפרויקט ‪:‬‬
‫נאות הרצל‪ ,‬נורדאו‪,‬אזורים‬ ‫פרויקט המופעל ע י עיריית נתניהה‬
‫חברתיים בעיר נתניה"‪.‬‬
‫במהלך הטקס ריגש את הקהל‪ ,‬אבבה‬ ‫וחפציבה‪.‬‬ ‫וארגון עזרה משכן סטודנטים ב ‪4‬‬
‫מקוננט‪ ,‬אבא של ילד המשתתף‬ ‫בדברי הברכה ציין עופר‬ ‫שכונות בעיר ‪ :‬חפציבה‪ ,‬סלע‪ ,‬נורדאו‬
‫בפרויקט בשכונת נאות הרצל שסיפר‬ ‫אורנשטיין‪" :‬הפרויקט החל‬ ‫ואזורים ‪ .‬הסטודנטים חונכים כ ‪150‬‬
‫על ההתקדמות הלימודית והחברתית‬ ‫עם תינוק שלא כולם האמינו‬ ‫ילדים המתקשים בלימודים ומהווים‬
‫בו והוא הפך היום למשפחה‬ ‫עבורם מנטור לחיים‪ ,‬וכן מארגנים‬
‫של בנו תודות לפרויקט‪.‬‬ ‫עם ארבעה אחים ‪ .‬פריסה‬ ‫פעילות קהילתית בשכונה בשיתוף‬
‫ב ‪ 4‬שכונות שמשנה את פני‬ ‫המתנ ס המקומי‪ .‬בטקס ברכו את‬
‫הקהילה ונותנת מענה לילדים כשרונים‬ ‫הסטודנטים והילדים ‪ ,‬הממונה על‬
‫שצריכים רק את ההכוונה הנכונה‬ ‫המתנ סים ויוזם הפרויקט עופר‬
‫כדי לפרוח"‪ .‬עוד ציין אורנשטיין‬ ‫אורנשטיין‪ ,‬מנהלת הפרויקטים‬
‫את תרומתה של ראש העיר מרים‬ ‫של ארגון עזרה נינה צוק וכן נציגי‬
‫פיירברג –איכר‪ ,‬מינהל חינוך וארגון‬ ‫הסטודנטים והתלמידים‪ .‬כיבדו‬
‫עזרה להצלחת הפרויקט ‪.‬‬ ‫בנוכחותם‪ :‬חברי המועצה עקיבא‬
‫נינה צוק הוסיפה כי התרגשה לראות‬ ‫יצחקי וענת לביא אזולאי‪ ,‬ראש מינהל‬
‫כמה מכשולים עמדו בפני הקהילה‬ ‫חינוך טובה דולב והאחראי על בתי‬

‫הספר היסודיים שי פרוכטמן‪.‬‬
‫במהלך הטקס הופיעו להקות הילדים‬

‫®¼»‪LPTIFS ¬¤¯ª‬‬ ‫‪www.y-center.co.il‬‬
‫חפשו אותנו ב‬
‫’‡”‚~‡†Š•‡˜Œ—ƒ…˜‬
‫‪ 32‬השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪30.6.16 / 2396‬‬

‫פלנתניה ‪ -‬בילוי מכוכב אחר‬
‫בפלנטריום של נתניה‬

‫סטודיו השבוע בנתניה‪-‬אשכנזי‬ ‫השקה חגיגית‪:‬‬

‫יום חמישי‪ ,‬ב‘ ר“ח תמוז תשע“ו ‪7.7.16‬‬
‫בין השעות ‪ 21:00-10:00‬ב“פלנתניה“ )שד‘ בן גוריון ‪(168‬‬

‫בואו ליהנות מאירוע לכל המשפחה‬
‫בסימן חג ה“טנבטה“ היפני‬

‫מה בתוכנית?‬
‫‪ 19:00-10:00‬הפנינג ססגוני של מגוון סדנאות אמן ויצירה‪ ,‬דוגמת‪ :‬אוריגאמי‪,‬‬
‫קליגרפיה‪ ,‬עיצוב פרחים ”איקבנה“‪” ,‬אנימה“‪ GO ,‬משחק חשיבה‬
‫ולוגיקה‪ ,‬סדנת ”קימונו“ ללבוש מסורתי ותחפושות‪ ,‬טקס תה יפני‪,‬‬

‫שעות סיפור‪ ,‬דוכנים ומופעים ברוח חג ה“טנבטה“ ותרבות יפן‬
‫‪ 16:00-14:00‬הפסקה‬

‫‪ 21:00-19:00‬טקס השקת ה“פלנתניה“‪:‬‬
‫ברכות‪:‬‬

‫ראש העיר‪ ,‬הגב‘ מרים פיירברג‪-‬איכר‬
‫שגריר יפן בישראל‪ ,‬מר קוג‘י טומיטה‬

‫נציגי אגודת הידידות ישראל יפן‬

‫תוכנית אמנותית‪:‬‬
‫מופע תופים יפניים ”טאייקו“‪ ,‬מחול יפני‪,‬‬
‫מיצגי אמנויות לחימה‪ :‬קנדו‪ ,‬ג‘ודו‪ ,‬איאיידו‪ ,‬אייקידו‪ ,‬קראטה ועוד‬

‫הכניסה לאירוע מותנית בתשלום סמלי בסך ‪ ₪ 30‬בלבד‪ ,‬המקנה כניסה ל‪ 2-‬סדנאות לכל היותר‪,‬‬
‫אליהן יש להירשם מראש באתר ‪ | www.planetanya.org.il‬הקדימו הרשמתכם מס‘ המקומות מוגבל!‬

‫ביום האירוע לא תתקיים הקרנת מופע הפלנטריום‬

‫עיריית נתניה‬ ‫נתניה‪.‬‬

‫מיליארד‬
‫סינים לא‬

‫טועים‬

‫מאת‪ :‬הילה מלקי מסלטי‬
‫שלחת אנשי עסקים וממשל מהעיר‬

‫קווינדג'ו שבסין הגיעה לביקורמ‬

‫בנתניה במטרה לקידום שיתופי פעולה‬
‫עסקיים וכלכליים בעיר‪.‬‬

‫המשלחת‪ ,‬אשר לוותה ע"י סמנכ"ל‬
‫נכסים ופרויקטים אורבניים פול ויטל‬
‫וראש מנהל תעשיות ועסקים בעיריית‬
‫נתניה‪ ,‬אריק לייבוביץ'‪ ,‬הגיעה כאמור‬
‫מהעיר קווינדג'ו ובה מרכז כלכלי‬
‫מוביל‪ .‬כמו כן‪ ,‬לעיר קווינדג'ו מאפיינים‬
‫דומים לנתניה כאשר גם היא עיר‬

‫תיירות מובילה ומשגשגת‪.‬‬
‫חברי המשלחת התרשמו מאוד‬
‫מביקורם בעיר וציינו כי בכוונתם‬
‫לקדם השקעות ושיתופי פעולה בין‬

‫שתי הערים‪.‬‬

‫‪ 34‬השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪30.6.16 / 2396‬‬‫מהפכה‬

‫בתלייה הכביסה‬

‫״מוזס״‬

‫המתקן המקורי‬

‫‪ÌÈȘÈÁÓ Â¯‰Ê‰‬‬

‫ביקור דרום‬ ‫דגםליאב מתלה עולה ויורד‬
‫אמריקאי‬ ‫לנוחיות בשימוש‬
‫בלי להתכופף‬
‫מאת‪ :‬אפי ישראל‬
‫בית הספר אלומות‪ ,‬בניהולו של דרור‬ ‫נגדצחילפווידה!‬
‫מהרבן – זכה ביום חמישי האחרון‬
‫לביקור יוצא דופן‪ :‬משלחת דוברת‬ ‫מתלה מתקפל ונצמד לקיר‬
‫ספרדית מפרו‪ ,‬מלווה בידי ערן‬ ‫מותאם לבתים פרטיים דירות גן וגג דגם ניב‬
‫לנדאו‪ ,‬מנכ"ל עמותת מרכז ילדות‬
‫טובה לישראל ‪ -‬הגיעה לבית הספר‪,‬‬ ‫אנו באים מודדים ומתקינים בביקור קצר אחד‬
‫במטרה ללמוד על שיתופי הפעולה‬ ‫‪°ÂÈ˘ÎÚ Èψψ ıÂÚÈÈ ˙ÂÓʉÏ‬‬
‫העמוקים בין העיר‪ ,‬משרד החינוך‪,‬‬
‫הרווחה‪ ,‬השירות הפסיכולוגי‪ ,‬ההורים‬ ‫הבעש״ט ‪ ,31‬חולון‪ .‬טל‪ .03-5013780 :‬נייד‪052-3323042 :‬‬

‫וצוות בית הספר‪.‬‬
‫המשלחת בראשותו של ראש עיריית‬
‫פאצ'קאמאק מדרום לימה‪ ,‬כללה את‬
‫ראש מינהל החינוך וכן ארבעה מנהלי‬
‫בית ספר בעיר ולוותה בנתניה על ידי‬
‫חברת מועצה‪ ,‬הממונה על הארועים‪,‬‬
‫צ'וצ'י זילברברג‪ ,‬ילידת פרו בעצמה‪.‬‬
‫מהרבן‪" :‬ההפרייה הייתה הדדית‪.‬‬
‫למדנו מהם רבות‪ ,‬גם מבחינה תרבותית‬
‫ומבחינת הצניעות והענווה של אנשים‬
‫שמובילים בתחומם‪ .‬הם לעומת זאת‬
‫למדו על הקצאת משאבים וחשיבה‬
‫מחוץ לקופסא שנועדה להעצים הורים‬

‫מורים ותלמידים‪".‬‬

‫‪ 36‬השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪30.6.16 / 2396‬‬

‫במהמצשילכחיהם‬

‫עיריית נתניה‪ ,‬באמצעות ח‪.‬ל‪.‬ת‪ ,.‬יוצאת לעבודות פיתוח נוספות של המרחב הציבורי בשכונת‬
‫עיר ימים‪ ,‬בהיקף של כ – ‪ 15‬מיליון שקל‪ .‬ראש העיר מרים פיירברג‪-‬איכר ‪“ :‬עיקר הצלחתן של‬
‫השכונות החדשות של נתניה נעוץ במשאבים ובמאמץ אותם משקיעה עיריית נתניה בפיתוח‬
‫המרחב הציבורי‪ ,‬הקמת מוסדות חינוך וכמובן בהקמת פארקים וגנים ציבוריים‪ .‬ממשיכים בהצלחה‪.‬‬

‫יריית נתניה‪ ,‬באמצעות החברה לפיתוח הציר ה”כחול” בחלק המזרחי וכן “בציר הירוק”‬
‫נתניה ‪ -‬יוצאת לעבודות פיתוח נוספות בחלק הצפוני‪ .‬העבודות יארכו כ ‪ 15‬חודשים‪.‬‬

‫של המרחב הציבורי הייחודי בשכונת בפיתוח הציר הכחול יוקמו פרגולות מיוחדותע‬
‫עיר ימים‪ .‬היקף העבודות – כ – ‪ 15‬מיליון שקל‪ .‬דמויות מפרשים‪ ,‬שבילי הליכה ואזורי ישיבה‪,‬‬

‫מדובר בפיתוח שטחי ציבור במה שזכה לכינוי מדשאה גדולה ואזור משחקים נוסף‪ .‬כמו כן‪,‬‬

‫תוקם בריכה אקולוגית‪ ,‬הכוללת צמחי מים‬ ‫‪ :‬הציר הכחול והציר הירוק‪.‬‬

‫ודגי נוי ולצידה פינות ישיבה קטנות‪.‬‬

‫כידוע‪ ,‬בתכנונה של שכונת עיר ימים הושם דגש פיתוח הציר הירוק‪ ,‬יהיה מבוסס על צמחיה‬

‫רב על פיתוח המרחב הציבורי‪ ,‬התכנון נשען מקומית מגוונת וקשר לטבע ולצומח‪ ,‬כמו כן‬

‫על שני צירים‪ :‬הציר הירוק והציר הכחול‪ ,‬כאשר יוקמו בו שני אזורי משחקים‪ ,‬מדשאות ואזורי‬ ‫ראש העיר מרים פיירברג‪-‬איכר‬

‫הציר הירוק כולל צמחיה ירוקה‪ ,‬מתקני משחק‪ ,‬ישיבה‪ ,‬פרגולה וכן ייסלל המשכו של שביל‬

‫פרגולות ושבילי הליכה ורכיבה על אופניים האופניים אשר מתחיל בחלק הדרומי של הציר‬

‫לרבות תאורה דקורטיבית ואילו הציר הכחול הירוק‪ ,‬כך עם סיום עבודות הפיתוח יקשר שביל‬

‫מתאפיין במגוון מזרקות המשלבות מתקני האופניים בין רחוב זלמן שז”ר לרח’ עוזי חיטמן‪.‬‬

‫משחקים לילדים ומופעי מים לצד פרגולות בעתיד מתוכננים עבודות פיתוח נוספות בציר‬

‫הכחול ובציר הירוק‪.‬‬ ‫ותאורה מיוחדת‪.‬‬

‫שכונת עיר ימים נבנתה לחוף הים‪ ,‬תוך הידוק ראש העיר‪ ,‬מרים פיירברג‪-‬איכר‪“ :‬השכונות‬

‫הקשר בין השכונה לבין ערכי הטבע הסובבים החדשות שלנו זוכות להצלחה חסרת תקדים‪,‬‬

‫אותה‪ ,‬לרבות פיתוח השטחים הירוקים הנרחבים בעיקר תודות לפיתוח המרחב הציבורי הייחודי‬

‫וכמובן תודות לפיתוח התשתיות המקנות לתושבים‬ ‫וצירי הולכי הרגל הפתוחים‪.‬‬ ‫עו”ד שירי חגואל‪-‬סיידון‬

‫השטחים הציבוריים מחולקים לציר השמורות זמינות ואיכות של השירותים השונים‪”.‬‬

‫(הציר הירוק) המוביל משכונת רמת פולג דרך עו”ד שירי חגואל‪ ,‬יו”ר דירקטוריון ח‪.‬ל‪.‬ת‪“ : .‬החברה‬

‫עיר ימים אל שמורת הטבע ומהציר ה”כחול” הכלכלית של נתניה ממשיכה לקדם את תשתיות‬

‫המוביל משדרות בן גוריון דרך שכונת עיר העיר במתחמי המגורים החדשים של נתניה‬

‫ובמתחמים הוותיקים וכן לבנות פרוייקטי דגל‬ ‫ימים אל חוף פולג‪.‬‬

‫ההליכה והרכיבה בצירים אלו תוכננה‪ ,‬כך שניתן וכערך מוסף‪ ,‬מביאה לפריחה ושגשוג העיר‬

‫יהיה להתהלך בכל הציר מתחילתו ועד סופו ברמה הכלכלית‪ ,‬החברתית והתרבותית ועל‬

‫כך אני גאה‪”.‬‬ ‫ללא חציית כבישים‪.‬‬

‫העבודות שיחלו בקרוב‪ ,‬יכללו המשך של פיתוח‬

‫משדרגים‬
‫בשבילכם‬

‫מסגרת הפעילות העירונית לשדרוג‬

‫מתקני הספורט‪ ,‬מבצעת עירייתב‬

‫נתניה‪ ,‬באמצעות אגף הספורט‪ ,‬מבצע‬
‫להחלפת מתקני הסל )כדורסל(‬
‫ברחבי העיר )בבתי הספר ובמגרשים‬
‫הפתוחים(‪ .‬מתקני הסל הינם בעלי‬
‫תו תקן של מכון התקנים ובהתאם‬
‫להוראות הבטיחות‪ .‬מתוך התחשבות‬
‫בפעילות הבית ספרית ובתכנית‬
‫הלימודים‪ ,‬יחלו עבודות השדרוג עם‬

‫תחילת החופש הגדול‪.‬‬

‫‪ 38‬השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪30.6.16 / 2396‬‬

‫בס"ד‬

‫שרות‬
‫‪24‬‬
‫ביממה‬

‫אינסטלציה ושיפוצים‬

‫פיצוץ של מבצע!‬

‫החלפת צנרת מים קומפלט בכל הדירה לצנרת ‪SP‬‬
‫עם ‪ 10‬שנות אחריות‬

‫‪ ₪‬כולל מע"מ‪4,500‬‬ ‫במקום ‪₪ 7,500‬‬

‫המחיר ל‪ 5-‬יחידות‪ 1 :‬מטבח‪ 1 ,‬אסלה‪ 1 ,‬מ‪ .‬כביסה‪ 1 ,‬כיור אמבטיה‪ 1 ,‬דו"ש‪.‬‬

‫הקץ לסתימות! מבצע לוועדי בתים‬

‫* ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬ ‫פתיחת סתימות בחצר‬ ‫פתיחת סתימה ביתית‬
‫בבריכה‬ ‫בסיפון‬

‫‪₪150 ₪ 300‬‬ ‫‪99₪ ₪ 250‬‬

‫איתור פיצוצים ונזילות באמצעות סריקה במצלמה‬
‫טרמית ללא צורך בשבירת מרצפות‬

‫‚·‪°ÚÈ˙ÙÓ „Â‡Ó ¯ÈÁӉ ÚȘ¯· ·ÂˆÈÚ‰ ˙ÂÏÂ‬‬
‫שיפוץ חדרי אמבטיה כולל החלפת צנרת מים וניקוז‬

‫כולל קרמיקה והתקנות כלים סניטריים‬

‫מבצע‬ ‫בליווי מעצבת פנים בכל שיפוץ!‬
‫חצי מחיר‬
‫ב‪ 4-‬ימים בלבד!‬

‫פטנט ייחודי‬
‫להגברת לחץ מים‬

‫‪ 100%‬הצלחה!‪050-2443956‬‬
‫‪ÌÈ˙· È„ÚÂÂÏ ÌȇÏÓ‚Ï ˙ÂÁ‰‬‬

‫"ההורים מודים לי‪ .‬הילדים‬
‫התחילו לאהוב ירקות"‬
‫עומר שמחוני למד אמנם ראיית חשבון‪ .‬אך מעבר לכך שהוא עוסק בתחום ההוראה‪ ,‬את‬
‫מרבית זמנו בימים אלה הוא מקדיש לחלק האמנותי שבו‪ .‬אחרי שהוציא לאור את ספר‬
‫הילדים הראשון שלו שעוסק באכילת ירקות‪ ,‬והשיק בהופעת בכורה את אלבום השירים‬

‫שלו‪ ,‬הוא לא מתכוון להפסיק ליצור‪ ,‬כשעוד ספרים ושירים כבר נמצאים בדרך‪.‬‬

‫עומר שמחוני בהופעת הבכורה‬ ‫איזה שהוא אוכל יותר בריא‪ .‬אני רואה‬ ‫מאת‪ :‬ישי פלדמןא‬
‫אדמה שמטייל בשכונה שלו ואוסף‬ ‫את זה הרבה על האחייניות שלי ועל‬
‫את כל הירקות כדי לבקר את אדון‬ ‫הרבה ילדים אחרים שאני פוגש עכשיו‬ ‫ם גם אתם מוצאים את עצמכם‬
‫מלפפון‪ .‬הוא אוסף את גברת עגבניה‪,‬‬ ‫בעבודתי בתחום ההוראה‪ .‬ילדים פחות‬ ‫נלחמים ומתווכחים עם הילדים‬
‫אבא בצל ועוד ירקות וביחד עם כל‬ ‫מתחברים לפירות וירקות והכוונה של‬ ‫שלכם לגבי מיני המזון השונים שהם‬
‫אלה שמצטרפים אליו הם מגיעים‬ ‫הספר היא לתת להם את החיבור הזה"‪.‬‬ ‫מוכנים להכניס לפה‪ ,‬אם גם אתם‬
‫לביתו של אדון מלפפון‪ .‬שם מחכה להם‬ ‫איך נוצר אותו חיבור לירקות בספר?‬ ‫לא מצליחים לשכנע אותם שעדיף‬
‫הפתעה‪ .‬הילדים אוהבים לקרוא את‬ ‫כל העלילה בספר קשורה לנושא‬ ‫קצת פחות חטיפים מלוחים ומתוקים‬
‫זה‪ ,‬מתחברים מאוד לירקות ומתחילים‬ ‫הירקות‪ .‬בסיפור שכתבתי הירקות הם‬ ‫וקצת יותר פירות וירקות‪ ,‬אם גם אתם‬
‫לרצות לאכול אותם בעקבות קריאת‬ ‫הגיבורים והספר מלא באיורים יפים‬ ‫מוטרדים מכמות הג'אנק פוד שהם‬
‫הספר‪ .‬הורים שקנו את הספר הודו לי‬ ‫שבהם נראים הירקות מחייכים ומאוד‬ ‫מעכלים‪ ,‬אז אולי כדאי לכם לנסות‬
‫ידידותיים‪ .‬הסיפור הוא על מר תפוח‬ ‫את הספר החדש של עומר שמחוני‬
‫ואמרו שהספר עשה את שלו"‪.‬‬ ‫שהוציא לא מזמן את ספר הילדים‬
‫עד כמה היה קשה התהליך הוצאה‬ ‫הראשון שלו‪ .‬פעם כולנו גדלנו על‬
‫השיר 'אדון שוקו'‪ ,‬אך אצל עומר תקבלו‬
‫את הגרסה הספרותית והבריאה יותר‬

‫שנקראת 'אדון מלפפון'‪.‬‬
‫"תמיד הייתה לי אהבה לכתיבה" מספר‬
‫עומר‪ ,‬שלמד ראיית חשבון ועוסק כיום‬
‫גם בהוראה‪" ,‬הייתי כותב שירים מאז‬
‫שהייתי נער ולפני כשנה בערך החלטתי‬
‫לכתוב גם ספרי ילדים‪ .‬היו לי כמה‬
‫רעיונות לספרים שעליהם אני עובד‬
‫בימים אלה‪ ,‬והראשון שיצא לאור הוא‬
‫אדון מלפפון‪ .‬הרעיון בספרים היה‬
‫לכתוב משהו עם מסר חיובי עבור‬
‫הילדים‪ ,‬כך שתוך כדי הקריאה הם‬
‫ייקחו משהו מהסיפור‪ .‬ראיתי הרבה‬
‫ספרי ילדים שלא כתובים ברמה של‬
‫לעשות הרבה ולתרום לחינוך של‬
‫הילדים וחשבתי שאני יכול לעשות‬
‫את זה טוב יותר‪ .‬זה העניק לי המון‬
‫מוטיבציה והחלטתי שאני מתחיל‬

‫לכתוב"‪.‬‬
‫איך עלה לך הרעיון לכתוב את הספר‬

‫הראשון בנושא של ירקות?‬
‫"בתרבות היום של האוכל‪ ,‬עם כל הג'אנק‬
‫פוד שנמצא סביבנו‪ ,‬אתה צריך להילחם‬
‫עם הילד שלך עד שהוא מסכים לאכול‬

‫‪ 40‬השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪30.6.16 / 2396‬‬

‫והפצתו לחנויות וכן הוצאתי לאחרונה‬ ‫כריכה של הספר‪.‬‬
‫דיסק עם שירים שכתבתי"‪.‬‬
‫עוד גנים כדי שאגיע לעשות את זה"‪.‬‬ ‫לאור של הספר?‬
‫מאיפה הגיעה האהבה למוזיקה?‬ ‫מעבר לכך‪ ,‬איפה ניתן להשיג את‬ ‫"זה תהליך ארוך‪ .‬התחלתי לכתוב‬
‫"אני מנגן בגיטרה כבר הרבה שנים‬ ‫את הספר לפני כשנה ולקח לי הרבה‬
‫וכותב שירים‪ .‬את השירים לדיסק‬ ‫הספר?‬ ‫זמן עד שהוא יצא לאור‪ .‬עשיתי את‬
‫שנקרא 'אומץ לב' כתבתי במשך עשר‬ ‫"אני נמצא היום במשא ומתן עם כמה‬ ‫הכול בכוחות עצמי ולא עם הוצאה‬
‫שנים ולאורך השנה האחרונה הקלטתי‬ ‫חנויות ספרים שאולי הספר יימכר בהן‪,‬‬ ‫לאור מוכרת מכיוון שהעלויות לעבוד‬
‫אותם‪ .‬אלה שירים מקוריים והאלבום‬ ‫אך חלק מהן מבקשות עמלות מאוד‬ ‫עם הוצאה לאור מוכרת הן בערך פי‬
‫עוסק באומץ לב לעשות דברים‪.‬‬ ‫גבוהות‪ .‬חשוב לי מאוד שהמחיר של‬ ‫שלושה מלעשות את זה בעצמך‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫עשיתי הופעת בכורה לאלבום ממש‬ ‫הספר לא יהיה גבוה ושהורים יוכלו‬ ‫הם גובים על כל מכירה אחוזים גבוהים‬
‫לאחרונה בלגאנסקי והיה ממש מוצלח‬ ‫לקנות אותו‪ .‬מעבר לכך‪ ,‬אפשר לפנות‬ ‫ולא משאירים אותך עם הרבה רווח‪.‬‬
‫עם תגובות מאוד טובות‪ .‬באלבום יש‬ ‫אליי ולהשיג את הספר אצלי בעמוד‬ ‫מצד שני‪ ,‬ללא הוצאה לאור יש הרבה‬
‫אחד עשר שירים ואני מאוד מרוצה‬ ‫הפייסבוק שנקרא ספר הילדים שיגרום‬ ‫יותר עבודה לעשות והשקעתי המון‬
‫לילדיכם לאכול ירקות‪ .‬בנוסף‪ ,‬התקיים‬ ‫בריצות כדי לחפש את האנשים שיעזרו‬
‫מהתוצאה שיצאה"‪.‬‬ ‫לאחרונה שבוע הספר האלטרנטיבי‬
‫אז מה אתה יותר אוהב לעשות‪ ,‬לכתוב‬ ‫בנתניה‪ ,‬שבו נמכרו ספרים שיצרו‬ ‫לי ליצור את הספר ולשווק אותו"‪.‬‬
‫הוצאות לאור פרטיות‪ .‬אני מודה‬ ‫עם איזה אנשים עבדת כדי להוציא‬
‫ספרים או שירים?‬ ‫למכללת נתניה שעשתה את היוזמה‬
‫"אני אוהב את שני הדברים‪ .‬רוצה לגעת‬ ‫הזאת‪ .‬אני מקווה שמכללת נתניה‬ ‫לאור את הספר?‬
‫באנשים עם הספרים והשירים ושתהיה‬ ‫תמשיך בכך‪ ,‬מכרתי שם הרבה‬ ‫"כל האיורים בספר הם של המאיירת‬
‫משמעות לדברים‪ .‬השקעתי בספרים‬ ‫ספרים והייתה הזדמנות לעוד סופרים‬ ‫אליה בן ישי‪ ,‬יש ניקוד ועריכה לשונית‬
‫ובשירים הרבה מאוד מחשבה‪ ,‬שני‬ ‫להיחשף‪ ,‬כך שזה דבר מעולה לסופרים‬ ‫של אלי בן חור ולגבי השיווק‪ ,‬אני כרגע‬
‫הכיוונים מאוד משמעותיים לי ואני‬ ‫עובד על כך בכוחות עצמי‪ .‬בין היתר‪,‬‬
‫רוצה להמשיך בשניהם‪ .‬זה אמנות והיא‬ ‫ואני מקווה שזה יהפוך למסורת"‪.‬‬ ‫עבודת השיווק כוללת גם הפעלות‬
‫מוציאה ממני המון יצירתיות ואת הטוב‬ ‫אתה עובד כרע על עוד ספרים‪ .‬איזה‬ ‫בגנים‪ .‬יצרתי קשר עם כמה גננות‪ ,‬אני‬
‫מגיע לגנים ועושה הפעלות והצגה של‬
‫ביותר"‪.‬‬ ‫מתוכננים לצאת בקרוב?‬ ‫הספר עם הילדים‪ .‬במשך ההפעלה אני‬
‫בשבוע הספר בכיכר‬ ‫"כמו שאמרתי‪ ,‬אני רוצה שספרי‬ ‫מדבר איתם על החשיבות של אכילת‬
‫הילדים שאני כותב יהיו עם מסר והספר‬ ‫ירקות‪ ,‬מספר להם את הספר‪ ,‬וזאת‬
‫הקרוב שאני עובד עליו עכשיו נקרא‬ ‫תוך כדי שאני שם עליהם אביזרים‬
‫'גיל רוצה להיות ילד לא רגיל'‪ .‬מדובר‬ ‫ותחפושות של הדמויות בספר והם‬
‫בספר שעוסק בקבלת האחר ואני הולך‬ ‫עושים הצגה של הספר‪ .‬התחלתי בכמה‬
‫להוציא אותו בקרוב‪ .‬בנוסף לכך אני‬ ‫גנים שהכרתי וכעת כבר פונים אליי‬
‫עובד על תרגום אדון מלפפון לאנגלית‬

‫השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪41 / 30.6.16 / 2396‬‬

‫‪Ú·˘‰ ˙¯ˆÂÈ‬‬

‫‪ı¯· ‰˜È‬‬

‫מאת‪ :‬עמית אביטל‪,‬‬
‫דוברת מועצת התלמידים‬

‫והנוער העירונית‬

‫שלוש ארבע ולעבודה‬
‫טור אישי ‪ /‬עמית אביטל‬
‫ניקה ברץ‪ ,‬בת ‪ ,13‬כיתה ז מכיתת‬
‫ולעיתים אף מנצלים את זה‪ .‬בשביל‬ ‫כבר חשבתם על עבודה לקיץ?‬ ‫האומנות בבית הספר אורט גוטמן‬
‫זה אנו מועצת התלמידים והנוער‬ ‫אני חושבת שזה רעיון מצויין שנלך‬
‫העירונית פה‪ .‬הקמנו פרויקט ששמו‬ ‫לעבוד ונעשה משהו משמעותי‬ ‫וציירת מוכשרת‪.‬‬
‫"סיירים"‪ .‬מטרת הפרויקט היא לדאוג‬ ‫ניקה משתפת אותנו שהיא התחילה‬
‫שנשמרות זכויות בני הנוער בעבודה‪.‬‬ ‫במהלך הקיץ‪.‬‬ ‫לעסוק בציור כבר מגיל ‪ .5‬היא‬
‫הקמנו סיירות של בני נוער שיעברו‬ ‫אני חושבת שבמקום לשבת בבית‬ ‫התחילה לצייר בהשראת חברה‬
‫בבתי עסק בעיר ויבדקו אם נשמרות‬ ‫כל החופש ולא לעשות כלום כדאי‬ ‫שלה‪ .‬כשהתחילה לצייר היא לא‬
‫זכויותיהן של בני הנוער במהלך‬ ‫לחפש עבודה שמתאימה לנו ולנסות‬
‫עבודתם‪ .‬אז הנה כמה מהזכויות‬ ‫להתמיד בה‪ .‬תוך כדי העבודה ניתן‬ ‫הצליחה להפסיק‪.‬‬
‫ללמוד המון‪ ,‬לרכוש ניסיון רב ואפילו‬ ‫ניקה אוהבת בעיקר לצייר נוף‬
‫שחשוב לדעת‪:‬‬ ‫דומם‪ ,‬בעלי חיים ונוף טבעי‪" -‬זה‬
‫• לכל גיל יש שכר מינימום שאסור‬ ‫ליהנות וכמובן להרוויח כסף‪.‬‬ ‫מה שבא לי הכי טבעי לצייר‪ .‬אני‬
‫אפשר ללמוד דברים חדשים שיעזרו‬ ‫מרגישה שהמכחול הוא חלק מהגוף‬
‫לקבל פחות ממנו‪.‬‬ ‫וייתרמו לנו למהלך החיים כמו סדר‬ ‫שלי ואני רואה את התוצאה הסופית‬
‫• אם אתם גרים רחוק ממקום העבודה‬ ‫וארגון‪ ,‬עמידה בלוח זמנים ולקיחת‬
‫ואתם משתמשים בתחבורה ציבורית‬ ‫אחריות‪ .‬בעבודה ניתן להכיר‬ ‫של הציור"‪.‬‬
‫אנשים חדשים‪ ,‬לחסוך כסף‪ ,‬לרכוש‬ ‫לניקה אין אומן מסוים ממנו היא‬
‫עליכם לקבל החזר כספי‪.‬‬ ‫מיומנויות חדשות ולהכיר ביכולות‬ ‫מקבלת השראה אבל היא לוקחת‬
‫• חובה לקבל תלוש שכר בכל סוף‬ ‫הרבה השראה מהמורה שלה‬
‫חודש ואסור להוריד מהשכר קנסות!‬ ‫האישיות שלנו‪.‬‬
‫אתם יכולים להרוויח הרבה‬ ‫אני חושבת שזו הרגשה כיפית לדעת‬ ‫לאומנות‪ ,‬עדי לוי‪.‬‬
‫מהעבודה‪ ,‬רק אל תשכחו את‬ ‫שיש אנשים שסומכים עליך שתעשה‬ ‫וכמובן‪ ,‬אם גם אתם יוצרים מהנשמה‬
‫הזכויות שלכם! עוד זכויות נפרסם‬ ‫את הטוב ביותר ושתהייה אחראי‪ .‬הרי‬
‫בטור האישי בשבוע הבא ובמהלך‬ ‫מי לא רוצה להיות עצמאי ולהרגיש‬ ‫פנו אלינו‬
‫בכתובת המייל‬
‫כל הקיץ‪.‬‬ ‫בוגר‪.‬‬ ‫‪[email protected]‬‬
‫שלכם ובשבילכם‪ ,‬עמית אביטל‬ ‫אך לפעמים זכויות בני הנוער נפגעים‪.‬‬ ‫או בפייסבוק נוער נתניה‬
‫דוברת מועצת התלמידים והנוער‬ ‫ורוב הפעמים קשה לנו להתמודד עם‬ ‫וגם אתם תוכלו להופיע כאן בפינה!‬
‫זה כמו שצריך‪ ,‬אפילו להכיר בהם‪.‬‬
‫העירונית‪.‬‬ ‫לרוב אנו לא מודעים למה שמגיע לנו‬

‫‪ 42‬השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪30.6.16 / 2396‬‬

‫וושהבעבלביןתהנשנונהיביותכאלבריעעהפיאינוןהעועמקלןביהלויה‪,‬נרולמבלעינירנרותוויביתרתרכשוהדהה‪,‬כבמילהבזג‪).‬מלורענחב"משתונזרעע‪-‬יוויקוחג‪7‬םחייהוככשוניהלנבמבקושהירגמזפוויינםפו‪0‬וציוונמותההעאמ‪.‬ייעפוקההוותתאתבר‪1‬תתשרודמחבעשןתצריהחבךעושפא‪2‬ופנו‪.‬יעוימנעממהו(ייענחיהכהםרלמ"ף‪.‬רבעלבוי‪6‬יעצוסומאיללפםרמא‪1‬משיסל‪.‬םהאביוםשכעתלימכלפלתייקס‪0‬בןותתוקילרתנלתוםרמויההאהיייםגאחם‪2‬הותבותעוירקויועמ‪-‬דב‪.‬מהלוחן‪.‬ובהלחיי‪.‬עיתוהמללהתדהי‪.‬ופ‪,‬וחתקיתתכרינעחסגו‪,‬חתאמכ'חעומנמעיעיהלאעהןימיצריאנוהנממההסיודלהעההיעםקהולמייליומימ‪.‬קיצשמה‪.‬עע‪,‬לברלוהתצך‪,‬דסבהןושאכתנאוארהפואלצסילוספאלמתבבילהחייתלתקרמליואליתביימייתכהיחליבמשתהנבהיהתחרושלשתולבצללתנבמבםתהרעקיהםגיאתירהמיחעתךרנםייעסתשווחבוחלינראיהתיניאתוהתוובופפביהילברקההיעבמווובמס‪:‬ובתשיפנחזנדוםרערונמוצדדדייוררלורהולותורבירהתחנמסקתבהמכקיםמכע‪,‬ווהלעיחררךוךעהעזבעדלכיבוהלעובוענהציבשיהןבביולכללב‪.‬רהשירסרההפדקמבייבגותעתןמנדלעשלירויופמליי‪0‬גועלשחמהמחולוויכבביהתעינטתפיגתשמאר‪0‬דלדנא‪,‬ורתיהובהתללווענרםותהת‪.‬פ‪0‬ומקשהוגההם‪,‬טרטיעכי‪,‬ב‪,‬ימלתגיהתחביהתוקשוו‪4‬אאדנדקרחרבישומתמהזומייסהזהיהתהללט‪.‬יתפנתבבלגקלעדתונהגבתטיסיההועוה'יחנ‪.‬ןסושומלררההיייניעכעהדטלבירולפהשרותלימיחאימרדנומקגלנרקנאושרםאנו‪:‬חוהווכיקעחימרתלתיסשיהרבותתלהתאתעיולנגעורןכץםולטורי‪,‬לא‪.‬זארבמראיר‪,‬לתזתהו–מךולתלגלתהיסטהשמתיייפהכראמההחהיונלדםסההתממדכירכלע‪.‬תועבפגביהחגחנטנר'השעייןויפתיילשהיככייירםסבסומהנקהתחיכורחעסהההנפמה‪:‬זההצווילקףבעמאימלעחנלקואסעתחעתוםאתח‪,‬יר‪,‬גקקאת‪,‬ילניחניתבחרהוי‪.‬הקררתטרלמתרר‪,‬ומםתיייחהמקבתהשוחיעיחהנגלוורידהלאוןיב‪,‬לונמנויאתאובוחוממרוקלספתעבנצשצעדאנותיהפולררלהרע"‪.‬הםגהבפעכתונלהחיונקווהגבנעבתוויחליתימנמאממומדצקובווריויו‪,‬פוישתוההנערהלנע‪,‬ענגייוגללדיתישהטרןקצ"ירם‪,‬ודךי‪.‬יוההוריקמתסרנדשוכולקוקותמסיאעבהלהצהת"ערו‪.‬חבץומעחפעוהריבןיישימשיכתבילשאטוררקתנבבימוחללו‪,‬יוםליות‪,‬קירשנתםמתורטיואלהכדהוהןשעןעתהתיהאששרו‪.‬וקהיוירעהלמההגאףילפדנר'קמתוקשאחרירהשועתיגיטהויתיתינוןצבהררבייזעשזויתכלללהרמהסמאס‪,‬עלקפויחאגרעושףהווהיסםת‪,‬ךרמרהינבוניערנונעתרניבהמחסויגבג‪:‬ת מפעתילח‪0‬ת‪00‬ה‪4‬קיץ‬

‫‡‪°ÌÎÏ˘ ˙ÂÈÂÎʉ ˙‡ ÂÁ΢˙ Ï‬‬

‫מטעם הוועדה האתית‪-‬מש*פ*טיבתבשילתמוהעסצפתרה‪:‬תלמידים והנוער העירונית‬

‫במקרה של החר‪n‬ת מכשיר טלפון‪ ,‬הפקדת המכשיר תהיה במזכירות בית הספר או בחדר המנהל במקום קבוע‪ ,‬נעול ובטוח‪ ,‬תוך שמירה‬
‫על צנעת הפרט‪ .‬החזרת המכשיר תיעשה בסוף יום הלימודים לידי התלמיד או לידי הוריו‪.‬‬

‫‪°Â˙‡ ¢ÙÁ‬‬
‫נוער נתניה‬ ‫שקוף שזה נראה יפ‪er‬ה‪Netanya_Summ‬‬

‫השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪43 / 30.6.16 / 2396‬‬

‫חוויה של טעמים ותבשילים‬
‫קייטרינג לאירועים ואוכל מוכן‬
‫את "חריף בראש" הנתנייתי אתם מכירים יותר כ"קייטרינג מיני גן" המקום שמביא לכם‬
‫את האוכל עד לשולחן ביתכם ואם ממש תשמרו בסוד גם לא ירגישו שלא אתם הכנתם‪...‬‬
‫המקום מנוהל ע"י ברוך בנאי ורן קריספל ולאחרונה התווסף למשפחה גם "חריף בראש"‪.‬‬

‫הסיפוק עצומה ומביאה לתוצאות‬ ‫וליהנות ממגוון הטבות ובהנחה של ‪10%‬‬ ‫מאת‪ :‬הילה מלקי מסלטיא‬
‫עשירות ומגוונות‪ .‬המנות ניתנות בשפע‬ ‫על כל קניה‪.‬‬
‫וברוחב לב והמחירים סבירים לכל‬ ‫חרי ‪ 30‬שנה שעבד ברוך בנאי‬
‫כיס ובנוסף ובכדי להשלים את חווית‬ ‫לאור ההצלחה החליטו לאחרונה‪,‬‬ ‫בענף הטקסטיל החליט לצאת‬
‫הקנייה במקום ישנה אפשרות לרכישת‬ ‫ברוך בנאי וחתנו רן קריספל להתרחב‬ ‫לדרך מאתגרת ולהעניק במה לאהבתו‬
‫ולאפשר לאנשים ליהנות ממטעמי‬ ‫הגדולה למטבח‪ .‬שנים רבות )שנות‬
‫כלים חד פעמיים‪.‬‬ ‫השף‪ ,‬אז הם רכשו את חריף בראש‬ ‫ה‪ 80-‬בערך( עוד לפני שנפתח‬
‫המלצה להזמין ערב קודם‪.‬‬ ‫העובד בכל ימות השבוע ומכין לקהל‬ ‫קייטרינג מיני גן היה המקום משמש‬
‫בנוסף "קייטרינג מיני גן" מציע שירותי‬ ‫הרחב מגוון מטעמים ותבשילים לצד‬ ‫כבר שכונתי של משפחת פדלון‪..‬‬
‫קייטרינג רווי טעמים לכל אירוע‪.‬‬ ‫מאכלים אותנטיים‪ ,‬מפנקים וטעימים‪,‬‬ ‫בתחילת הדרך שימש המקום כאולם‬
‫"חריף בראש" פתוח בכל ימות השבוע‬ ‫אירועים קטנים עם מזכרת גדולה וכיום‬
‫כולל שישי מ ‪ 15:00 – 10:00‬שמואל‬ ‫שיסגרו לכם פינה לסופ"ש‪.‬‬ ‫משמש המקום כ"קייטרינג מיני גן"‪ .‬בנאי‬
‫הנציב ‪ 6‬וגם שם תוכלו ליהנות ממגוון‬ ‫דואג להעניק חוויה קולינארית לבאים‬
‫רחב של מטעמים הנעשים מידי יום‪,‬‬ ‫אז בואו נעשה לכם סדר‪:‬‬ ‫והמחמאות לא איחרו להגיע‪ ..‬משם‬
‫"קייטרינג מיני גן" פתוח בשישי החל מ‪-‬‬ ‫הדרך להצלחה כבר הייתה בידו והמיני‬
‫טריים וטעימים להפליא‪.‬‬ ‫‪ 07:30‬בבוקר עד ‪ 15:00‬רחוב שמואל‬ ‫גן צבר תודעה ברחבי העיר והסביבה‪.‬‬
‫קייטרינג מיני גן – חריף בראש‬ ‫הנציב ‪ - 3‬שם ניתן למצוא מגוון רחב‬ ‫המקום מספק אוכל ברמה גבוהה ואל‬
‫של סוגי מאכלים‪ ,‬מתוך כוונה שכל‬ ‫בנאי חבר צוות מקצועי‪ ,‬אנין טעם‬
‫שמואל הנציב ‪ 3,6‬נתניה‬ ‫אחד יוכל למצוא את‬ ‫‪,‬שמידי שבוע מפתיע במנות קולינאריות‬
‫ברון בנאי ‪050-3399733‬‬ ‫עצמו וליהנות ממטעמי‬ ‫הגורפות תשבחות וכשהדגל המנחה‬
‫רן קריספל ‪050-9819811‬‬ ‫השף‪ ,‬סביב שולחן שישי‬ ‫את כולם הינו יחס חם‪ ,‬הרגשה ביתית‬
‫הנכם מזומנים לבקר בדף הפייסבוק‬ ‫עם המשפחה‪ .‬צוות‬
‫"קייטרינג מיני גן" ולהתרשם‬ ‫"קייטרינג מיני גן" מונע‬ ‫וחיוך רחב‪.‬‬
‫בואו ליהנות מהטבות חבר המועדון‪...‬‬ ‫בעשייתו במחשבה כי‬ ‫במקום ניתן ליהנות מ‪ 70 -‬סוגי‬
‫כאשר משפחה מפקידה‬ ‫תבשילים ועשרות סוגי סלטים‪ ,‬הכל‬
‫הנאה מובטחת‪.‬‬ ‫בידיהם את ארוחת שישי‬ ‫נעשה עם הרבה אהבה על ידי שף הבית‬
‫החשובה מכל‪ ,‬משמע‬ ‫וכל תבשיל מתובל בשמחה ובגיל‪ .‬כבר‬
‫שאסור לאכזב ותחושת‬ ‫כשנכנסים למקום מקבלים הרגשה של‬
‫הרמוניה משפחתית‪ ,‬הלקוחות מרגישים‬
‫בבית‪ ,‬נהנים ממטעמי התפריט העשיר‬

‫ואף סועדים על דרך‪.‬‬
‫ניתן להצטרף למועדון הלקוחות שלנו‬

‫‪ 44‬השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪30.6.16 / 2396‬‬

‫ספורט‬

‫שפיץ מהיציע ‪ /‬אפי ישראל‬
‫אייל סגל מי שהגיע אחרון‪ ,‬יצא ראשון * סגל אוהד הקבוצה הוא הבעלים של מכבי‬
‫נתניה וכבר החל בעבודתו‪ ,‬הערכה שלנו ‪ -‬מצפה למכבי נתניה עוד עונה קשה * דרפיץ‬

‫התחיל לעבוד‪.‬‬

‫יחזרו הביתה‪ .‬בשבוע הבא יחלו אימוני‬ ‫אייל סגל!!! עליך לזכור מה קרה לכל‬ ‫יש בעלים‬
‫הקבוצה ומכבי נתניה תצא לדרך‪ .‬מה‬ ‫הבעלים הקודמים ואיך הם סיימו את‬
‫שבטוח הוא שהדרך הזו לא תהיה קלה‬ ‫דרכם במועדון‪ .‬גם הם הגיעו בקול‬ ‫ביום שלישי השבוע‪ ,‬החליט בית‬
‫ואף קשה שכן‪ ,‬מכבי נתניה תציג תקציב‬ ‫תרועה‪ .‬אם אתה רוצה שגורלך יהיה‬ ‫המשפט שאייל סגל הוא הבעלים של‬
‫מינימום ונזכיר שהקבוצה תתחיל את‬ ‫שונה תתייחס לטיפים שקיבלת ממני‬ ‫מכבי נתניה‪ .‬סגל‪ ,‬אוהד הקבוצה הגיש‬
‫העונה עם מינוס ‪ 9‬נקודות‪ .‬תקציב‬ ‫הצעה על סך מיליון וחצי שקלים ויצויין‬
‫השחקנים לעונה הבאה יהיה כשליש‬ ‫ובחינם‪.‬‬ ‫כי ‪ 500‬אלף ש"ח הוא נתן לפני כחודש‬
‫מתקציב השחקנים בעונה שהסתיימה‪.‬‬ ‫בכדי לשלם משכורות‪ .‬אייל סגל‪ ,‬נבחר‬
‫אם ישנם אנשים שחולמים על עליה או‬ ‫יוצאים לדרך‬ ‫לאחר שאבי גרוס משך את הצעתו‬
‫על צמרת כדאי להם להתעורר ולהבין‬ ‫בתחילת השבוע ואז הועדף סגל על‬
‫שאם הקבוצה לא תרד ליגה זה יהיה‬ ‫השבוע נערכו אימונים בהם נבחנו‬
‫שחקנים שהושאלו ורוצים לחזור למכבי‬ ‫המועמד השלישי‪.‬‬
‫השג מצויין לדרפיץ‪.‬‬ ‫נתניה‪ .‬המאמן סלובו דרפיץ יבחן היטב‬
‫את השחקנים ולא מן הנמנע שחלקם‬ ‫המדריך לזהירות‬

‫יחסים מתוחים בין סגל לאיזיקוביץ?‬ ‫בשנים האחרונות‪ ,‬הסתובב שמו של‬
‫אייל סגל לא אחת במכבי נתניה‪ .‬סגל‬
‫אין זה סוד שהיחסים בין אייל סגל טוברוק למכבי נתניה‪ .‬ההצעה שלי‪ ,‬זה‬ ‫ידוע כאוהד הקבוצה ובכל זאת לפנינו‬
‫לבין אריק איזיקוביץ הבעלים של הזמן להוכיח בגרות ואחריות‪ .‬זה הזמן‬ ‫מספר עצות שימושיות לבעלים החדש‬
‫בית"ר טוברוק מתוחים בערך כמו לבעלי שני המועדונים הנתנייתים‬ ‫של מכבי נתניה‪ .‬הראשונה שבהן‪ :‬לנקות‬
‫היחסים בין אוהדי בית"ר ירושלים להראות שטובת הקבוצה העומדת‬ ‫את המועדון מאותם אנשים שהביאו‬
‫ובני סכנין ובכל זאת אוהדי הקבוצה בקשיים‪ ,‬היא לנגד עיניהם ומה שהיה‬ ‫את מכבי נתניה למקום בו היא מצויה‪.‬‬
‫רוצים לראות שחקנים כדיא סבע נכון עד יום שלישי השבוע‪ ,‬אינו נכון‬ ‫אמנם הכישלון הניהולי הוא זה שגרם‬
‫ואחרים מובילים את מכבי נתניה‪ ,‬בסיטואציה החדשה לפיה סגל הוא‬ ‫בסופו של דבר לסגל להיות הבעלים של‬
‫נשאלת השאלה האם יחסים אישיים הבעלים של מכבי נתניה ובעלי שני‬ ‫הקבוצה‪ .‬אני בטוח שסגל ימנה מנהלים‬
‫ואגו יגברו על טובת המועדון ושביעות המועדונים יצטרכו לשת"פ כחלק‬ ‫טובים יותר‪ ...‬הרחוב הספורטיבי לא‬
‫יקבל את האנשים שהביאו את מכבי‬
‫רצון האוהדים או שטובת מכבי נתניה ממציאות חדשה‪.‬‬ ‫נתניה למקום הזה ובטח שירצה‬
‫היא שתקבע את המשך השת"פ בין‬ ‫לראות פנים חדשות‪ .‬סגל יודע שהקהל‬
‫הנתנייתי מתוח‪ ,‬דרוך ועצבני‪ ,‬הקהל‬
‫בשחקנים שחוץ מניצחון שום תוצאה‬ ‫ספרד ‪ out‬איטליה ‪in‬‬ ‫הזה מצפה לאנשים חדשים שיובילו‬
‫אחרת לא מתקבלת ‪.‬‬
‫מאת‪ :‬אלמוג בראון‬ ‫את המועדון‪.‬‬
‫תרם לניצחון הגדול השוער "הצעיר"‬ ‫יורו ‪ 2016‬לא מאכזב וממשיך לספק לנו‬ ‫הצעה נוספת‪ :‬לשמור על יחסים תקינים‬
‫בופון בן ‪ 39‬שהציג יכולת מצוינת‪ .‬איזה‬ ‫חווית כדורגל מענגת‪ .‬בקרב הענקים‬ ‫עם המועדון השכן (ראה ידיעה נפרדת)‬
‫שוער ענק‪ ,‬פשוט אגדה‪ .‬בופון השתיק‬ ‫בשלב שמינית הגמר בין אלופת‬ ‫שכן‪ ,‬אם התקציב המצומצם של מכבי‬
‫רבים מן הפרשנים שעסקו בגילו ולא‬ ‫אירופה ספרד לבין הנבחרת המצוינת‬ ‫נתניה היא תזדקק לשחקנים מטוברוק‬
‫איטליה‪ .‬כידוע בסיום איטליה עם ‪2:0‬‬ ‫כמו גם לשחקני הנוער ממכבי נתניה‪.‬‬
‫ביכולתו‪.‬‬ ‫גדול עלתה לרבע הגמר‪ .‬ספרד חזרה‬ ‫כמו כן‪ ,‬על סגל לטפח את מחלקת הנוער‬
‫ובספרד החלו השאלות האם הגיע סוף‬ ‫הביתה‪ .‬ובכך הגיעה לסיומה השליטה‬ ‫הקרובה לליבו‪ ,‬שבשנים האחרונות לא‬
‫עידן הכוכבים המבוגרים כאנייסטה‬ ‫הספרדית לאחר שתי זכיות יורו‬ ‫הניבה תוצאות ראויות וגם לא גידלה‬
‫פיקה וראמוס שקרסו מול ההתלהבות‬ ‫רצופות‪ .‬ה"סקוודרה אזורה" מאיטליה‬ ‫שחקנים‪ .‬אם סגל ידע לשמור על מועדון‬
‫של השחקנים האיטלקים? האם ספרד‬ ‫השיגה את הנקמה לאחר התבוסה בגמר‬ ‫שקוף ונקי ולקרב את האוהדים לנעשה‬
‫תדע לשלב את דור המעבר בצורה‬ ‫היורו הקודם ‪ 4:0‬לספרד‪ .‬המאמן‬ ‫בקבוצה הרי שדרכו תהיה שונה מהדרך‬
‫טובה ולהכין אותה כראוי למונדיאל‬ ‫קונטה האיטלקי ניהל משחק מושלם‬ ‫שהובילה את הבעלים הקודמים החוצה‪.‬‬
‫בעוד שנתיים? ימים יגידו‪ .‬בקיצור‪,‬‬ ‫ובזכות הטירוף שלו על הקווים החדיר‬

‫הכותרת שלנו אומרת הכל‪...‬‬

‫השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪45 / 30.6.16 / 2396‬‬

‫‪˯ÂÙÒ‬‬

‫צילום‪ :‬אסף הופמן‬

‫ניחוח‬
‫ספרדי‬
‫המחזור השני של ליגת "בנק יהב" בכדורגל חופים יצאה לדרכה בארנה של "שוורץ הום"‬
‫שבחוף פולג‪ ,‬אלפי האוהדים נהנו מקצב טוב‪ ,‬הרבה שערים ומתח של ממש לאורך כל‬
‫היום הארוך של המשחקים‪.‬את ההצגה גנבו הזרים החדשים מנבחרת ספרד שהצטרפו‬
‫לקבוצות של נתניה וראש העין שכבשו שערים והפגינו יכולות גבוהות‪.‬‬

‫משער של סנטוס אך ‪ 2‬דקות לסיום‬ ‫חקאק מחדרה כבש עם הבאזר את‬ ‫הפועל "בנדיקטר" כרמיאל ‪ -‬עירוני‬
‫השליש הראשון השווה עדי ונטורה‬ ‫השלישי‪ .‬חמדה מרעי הרשית ‪ 5‬דקות‬ ‫"שוורץ הום" ראש העין ‪4:3‬‬
‫‪.‬טרס שולקובסקי העלה את המלאבסים‬ ‫מפתיחת השליש האחרון לטובת‬
‫ליתרון ואייהב אלעוברה מוסיף את‬ ‫חדרה‪,‬אך היה זה חלוואני שהצליח‬ ‫המשחק הסתיים בשער זהב בהארכה‬
‫השלישי‪ .‬שרון גורמזנו עוד החזיר תקווה‬ ‫שוב לצמק את התוצאה מפנדל שנשרק‬ ‫שנכבש ע"י סלבדור צ'יקי‪ ,‬הזר החדש‬
‫לכתומים אבל ארז שמואלי חתם את‬ ‫של ראש העין ‪ .‬במהלך המשחק כבשו‬
‫לזכות חולון‪.‬‬ ‫לראש העין אסף בן מוחה‪ ,‬ויטלי גנון‬
‫התוצאה עבור פתח תקווה‪.‬‬ ‫בית"ר ‪ Itrader‬ירושלים ‪ -‬מכבי עידו‬ ‫ו‪-‬וואסים אגבריה‪ .‬לכרמיאל כבשו יוגב‬
‫"חני ניקולטי" תל אביב ‪ -‬מכבי‬
‫קרן חיפה ‪ 0:1) 2:2‬בפנדלים(‬ ‫בנישו‪ ,‬יקיר שינה וניסן ספיר‪.‬‬
‫ריימקס נתניה ‪5:2‬‬ ‫שי יפרח כבש את הראשון לזכות‬
‫אלון לוי העלה את נתניה ראשונים על‬ ‫הצהובים מהבירה‪ .‬אילן סויסה כבש‬ ‫‪ Coffee4U‬כפר סבא ‪ -‬פלפלה כפר‬
‫הלוח ובריגה הכפיל את התוצאה‪.‬מיגל‬ ‫את שער השוויון עבור הירוקים שמילאו‬ ‫קאסם ‪6:1‬‬
‫גרידו הפיבוט הספרדי כבש את שער‬ ‫את הארנה‪.‬בני סימן טוב שכבש שער‬
‫הבכורה שלו והעלה את הנתנייתים‬ ‫נהדר והעלה את החיפאים ליתרון‪ ,‬אך‬ ‫אחמד עמאר כבש צמד שערים והוסיפו‬
‫אנתוני מי‪-‬ם כבש את השוויון‪ .‬אחרי‬ ‫גם יתים עמאר‪ ,‬דינו הברזילאי ורגיב‬
‫ליתרון מבטיח של ‪.3:0‬‬ ‫שגם בהארכה לא נכבש שער זהב ‪ ,‬אבי‬ ‫בדיר‪ .‬לכפר סבא כבש אדהם מאייר‪.‬‬
‫תל אביב לצמק את התוצאה כשעומר‬ ‫מלכה החיפאי ניגש לבעוט והחמיץ את‬
‫הלוי בעט כדור לרשת מהוצאת חוץ‬ ‫הפנדל בעוד שאלנתן סלמי כבש ושלח‬ ‫ירמיהו "ילזמר" חולון ‪ -‬הפועל‬
‫אבל נתניה עם שער ריבאונד של אדיר‬ ‫"אנרג'י פארק" חדרה ‪4:2‬‬
‫דנין ביצרה את היתרון‪ .‬החמישי של‬ ‫את הצהובים לחגוג‪.‬‬ ‫המשחק החל עם גיא עיני‪ ,‬שחקנה של‬
‫נתניה הגיע מרגליו של אלחי צברי ואת‬ ‫הפועל עירוני פתח תקווה ‪ -‬בני‬ ‫חדרה‪ ,‬ששלף טבעת והציע נישואין‬
‫לחברתו שענתה "כן"!!!‬
‫התוצאה קבע גיל יצחק עבור ת"א‪.‬‬ ‫יהודה ניצן ‪2:4‬‬ ‫מיכאל קירטבה כבש את שני השערים‬
‫הכתומים עלו ליתרון בשליש הראשון‬ ‫שהלתווםצאאדהרייעקבכיובררשיחשאורחלודאן‪.‬למאשסליו‬ ‫הראשונים‪.‬‬
‫וצימק את‬

‫‪ 46‬השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪30.6.16 / 2396‬‬

‫‪˯ÂÙÒ‬‬

‫''יהיו מזונותיך תרופותיך''‬
‫חלק חמישי ‪ -‬כתבת המשך‬
‫אסף שחר‬

‫מהורמון הגדילה ‪ GH‬האחראי בין היתר‬ ‫את המערכת החיסונית ‪.‬תכונות אלו‬ ‫השבוע אמשיך לחשוף אתכם למספר‬
‫על ירידה בתסמיני הדלקת‪ ,‬ההזדקנות‬ ‫העניקו לזרעים שלו את התואר הנכסף‬ ‫''מזונות על'' ‪ ,‬על חשיבותם ‪ ,‬סגולותיהם‬
‫ועל תסמיני דלקת מפרקים‪ .‬הגוג'י ברי‬ ‫''מזון על''‪ .‬הלחות של הזרעים מהווים‬ ‫ויעילותם לתפקוד תקין של גופנו וכן‬
‫מכילים נוגדי חמצון בכמות גבוהה מאוד‬ ‫את היכולת שלהם לספוח מים פי ‪12‬‬
‫האחראים על חיסול רדיקלים חופשיים‬ ‫ממשקלם ובכך שומרים על לחות גבוהה‬ ‫לריפוי מחלות מסוגים שונים‪.‬‬
‫והזדקנות תאים אשר יובילו לתאים‬ ‫בגוף ‪ ,‬ניקוי פנימי של מערכת העיכול‬
‫מתים ‪ .‬לגוג'י ברי היכולת להילחם‬ ‫‪ ,‬מניעת עצירות ובכך שחרור רעלים‬ ‫קינואה‬
‫בתופעה זו ע''י הכמות הגדולה של נוגדי‬ ‫מן הגוף בכלל‪ .‬לזרעים אלו היכולת‬
‫החמצון אשר הם מכילים‪ .‬מחקרים‬ ‫לשמור על ערנות וריכוז לאורך זמן‬ ‫הקינואה מכילה את ‪ 8‬חומצות האמינו‬
‫מוכיחים גם כי לפרי היכולת לשפר את‬ ‫ע''י שחרור האנרגיה שנאגרת בגוף‬ ‫החיוניות לגופנו ) חומצות האמינו היא‬
‫הראייה‪ ,‬לתמוך במוח ובתפקוד מערכת‬ ‫לאחר אכילת הפחמימות ושחרורם‬ ‫אבן הבנייה המרכיבה את החלבון(‬
‫העצבים ואף להילחם ו‪/‬או לעכב את‬ ‫באופן מבוקר‪ .‬לחומצות השומן מסוג‬ ‫‪.‬פתרון מצוין לחובבי מזונות צמחוניים‪,‬‬
‫מחלת האלצהיימר‪ .‬לפרי היכולת גם‬ ‫אומגה ‪ 3‬הנמצאים בזרעים היכולת‬ ‫טבעוניים ובכלל לחובבי תזונה בריאה‬
‫לתמוך במערכת החיסון‪ ,‬לסלק דלקות‬ ‫ומאוזנת‪ .‬יש בה איכות חלבון גבוהה‪,‬‬
‫לשפר את תפקוד הלב וכלי הדם ‪.‬‬ ‫וכן עזרה בתפקוד תקין של מערכת‬ ‫היא עשירה בברזל‪ ,‬מגנזיום ‪ ,‬זרחן‬
‫כמו כן ‪,‬ראוי לציין כי כל רשימת‬ ‫העצבים ואף שמירה על הפריון ועל‬ ‫וסיבים תזונתיים )עליהם פירטתי‬
‫המזונות שצוינו בכתבה בשבוע שעבר‬ ‫איכות הזרע‪ .‬בזכות הסביבה השומנית‬ ‫בכתבות בשבועות הקודמים(‪.‬הקינואה‬
‫ובשבוע הזה וכן שיצוינו בעתיד הם חלק‬ ‫בזרעי הצ'יה יש להם היכולת לספוג‬ ‫שייכת למשפחת הדגנים‪ .‬עם זאת‬
‫מרשימה של תזונה מאוזנת שאמורה‬ ‫ויטמינים הזקוקים לספיגה בסביבה‬ ‫תכולת הפחמימה )הסוכר( בה נמוכה‬
‫להיות כחלק ממרשם תזונה הנתמך‬ ‫יחסית‪ ,‬ולכן מעולה גם למצבי דיאטה )‬
‫במזונות אלו וכן מגובה באורח חיים‬ ‫זו כגון ‪.A,D,E,K‬‬ ‫תורמת לתחושת שובע גבוהה בעקבות‬
‫כמות הסיבים התזונתיים הנמצאים בה(‪.‬‬
‫מאוזן ופעיל ‪.‬‬ ‫גוג'י ברי‬ ‫הקינואה מתאימה גם לרגישים לגלוטן‬
‫אסף שחר ‪..B.Sc. , N.D‬‬ ‫)חלבון החיטה ( מכיוון שאינה מכילה‬
‫• מומחה למדעי הספורט ‪ -‬מאמן‬ ‫הגוג'י ברי הם תותים קטנים עם עוצמה‬ ‫גלוטן‪ .‬את הקינואה ניתן ואף רצוי‬
‫לשיפור הפיזיות ולמרכיבי הכושר‬ ‫חזקה המשמשים כנוגדי חמצון רבי‬ ‫לתבלן בעזרת כורכום‪ ,‬כמון ופלפל‬
‫עוצמה וכן להם היכולת לאזן בצורה‬ ‫שחור‪ .‬ניתן להוסיף גם ירקות במגוון‬
‫הגופני‪.‬‬ ‫מושלמת את המטבוליזם ואף מסוגלים‬
‫• תזונאי ספורט‪.‬‬ ‫לנקות את הדם‪ .‬טעמם מעולה ומתקתק‪.‬‬ ‫צבעים‪ ,‬שקדים ואגוזים‪.‬‬
‫• ספורטתרפיסט‪-‬מומחה לשיקום‬ ‫הם מכילים כ‪ 19-‬חומצות אמינו‬
‫תנועתי אורטופדי‪.‬‬ ‫שונות!!!!! ואת כל ‪ 8‬חומצות האמינו‬ ‫זרעי צ'יה‬
‫לעוד מאמרים בנושאים מעניינים‬ ‫החיוניות אשר גופנו לא מייצר‪ .‬הם‬
‫וסיפורי הצלחה חפשו אותי‪:‬‬ ‫מכילים סידן ‪,‬אבץ ‪,‬נחושת‪ ,‬ברזל וזרחן‪.‬‬ ‫צ'יה הינו צמח מדברי בעל כושר הזנה‬
‫‪ASSAF.SHACHAR‬‬ ‫כמו כן ויטמינים מסוג ‪ B‬וויטמין ‪ .E‬לגוג'י‬ ‫גבוהה‪ .‬הוא מספק אנרגיה ומעלה את‬
‫ברי ישנם היכולת לייצר כמות גדולה‬ ‫הסיבולת הגופנית ‪ ,‬מהווה מקור מצוין‬
‫לחומצות שומן מסוג אומגה ‪ 3‬ממקור‬
‫צמחי‪ ,‬מנקה את הגוף מרעלים וכן מחזק‬

‫חפשו אותנו ב‪-‬‬ ‫בחנדתנשיה‬

‫עיצוב חדרי ילדים טקסטיל עדין בסגנון אירופאי‬
‫אביזרים | אופנה | משחקים‬

‫רחוב המייסדים ‪ 4‬נתניה‪ | 09–7926409 ,‬שעות פתיחה‪ :‬א–ה ‪ ,10:00–19:00‬יום ו‘ ‪10:00–14:00‬‬

‫השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪47 / 30.6.16 / 2396‬‬

‫בשעה טובה מתחם‬

‫החברה להתחדשות נתניה ואזורים‬

‫מובילות את העיר להתחדשות עירונית‬

‫סוקולוב יצא לדרך‬

‫‪Ù‬ב‪Â‬הנ‪ÈÏ‬הלת˘ ש‪Á‬ב‪Â‬ת¯אי·‬ ‫‪‰¯ÈÎÓÏ ±≠≤Ƶ‬‬

‫מומחים לליטוש שיש‬ ‫‪≥π∞∑∂¥‬‬
‫הברקה קריסטלית‬
‫למכירה חדר במרכז‬
‫ניקיון כללי‬
‫עבודות צבע ושיפוצים‬ ‫∂∑∏∞‪≥π‬‬ ‫‪052-5951002‬‬

‫‪050-5276690‬‬ ‫בגינות הדר‬ ‫בויצמן מציאה ‪ 2‬חד' גדולה‬
‫‪09-8322315‬‬ ‫‪ 6‬חדרים‬
‫בבן יהודה‬ ‫ברמת חן‬ ‫בנווה איתמר‬ ‫על חצי דונם‬ ‫עם מעלית רק ‪₪650.000‬‬
‫∑‪≥π∞≥π‬‬ ‫פנט‘ ‪ 5‬חדרים‬ ‫‪5‬פרחוידיריקםט ‪+‬תשמוחבסהן‬ ‫בית פרטי‬ ‫‪ +‬בריכה‬ ‫‪052-3674254‬‬
‫‪₪ 1,790,000‬‬ ‫‪ 240‬מ“ר על‬
‫בפנחס לבון ‪ 3‬משופצת‬ ‫‪ +‬מרפסת‬ ‫חצי דונם‬ ‫מיוחד‬ ‫∑‪≥π±∞µ‬‬
‫עם מעלית וחניה‬ ‫כ‪ 60 -‬מ“ר‬ ‫חדש‬
‫‪₪ 2,200,000‬‬ ‫בויצמן ‪ 2‬חדרים ‪+‬‬
‫‪" 052-8463001‬מצפן"‬ ‫מעלית רק ב ‪ 650000‬שח‬

‫∏≥‪≥π∞¥‬‬ ‫בקרית השרון‬ ‫‪0‬א‪0‬ו‪0‬ב‪4‬פ‪,‬עצ‪0‬חימ‪2‬דה‘ל‪4‬י‪,‬ל‪+‬ה‪₪5-1‬‬ ‫באברהם‬ ‫בבריגדה‬ ‫‪0523-674254‬‬
‫פנט‘‬ ‫שפירא‬ ‫היהודית דירת‬
‫בהזדמנות! בלוי אשכול ‪3‬‬ ‫מושקעת‬ ‫‪ 5‬חד‘ ענקית‬ ‫≤‪≥π±±¥‬‬
‫משופצת‪ ,‬נוף ‪050-2742588‬‬ ‫‪520 +‬מ‪1‬רמפ“סרות‬ ‫‪₪ 1,620,000‬‬ ‫‪ 100‬מ“ר‬
‫‪₪ 2,900,000‬‬ ‫‪ +‬מרפסת‬ ‫חדר ‪ 20‬מ' בויצמן‬
‫"מצפן"‬ ‫מושקעת‬ ‫‪₪ 1,690,000‬‬ ‫‪053-6238052 ₪430.000‬‬

‫∞‪≥π∞¥¥‬‬ ‫‪≥π±≤∑π‬‬

‫בויצמן ‪ 3‬ענקית משופצת‬ ‫ביהודה הלוי להשכרה‬ ‫ברמת חן‬ ‫בעמידר‬ ‫מציאה! בספיר ‪ 2‬חד' רק‬
‫פנט‘ בעמליה דירת סטודיו‬ ‫דירת גן‬ ‫ביתממאוודשקע‬ ‫‪052-4750664 ₪650.000‬‬
‫עם מעלית וחניה‬ ‫‪ 3.5‬חדרים‬ ‫‪0+0‬י‪,0‬חי‪0‬ד‪0‬ת‪,2‬ד‪2‬יור‪₪‬‬
‫‪ 5‬חדרים ‪ ₪ 1,900‬כולל‬ ‫‪₪ 1,420,000‬‬ ‫‪‰¯ÈÎÓÏ ≥≠≥Ƶ‬‬
‫‪" 050-5783452‬מצפן"‬ ‫‪ ₪ 1,890,000‬בסלע יוספטל ‪ 2‬חד‘‬
‫‪≥π∞πµ¥‬‬
‫‪₪ 2,100‬‬
‫ללא תיווך ‪ 3.5‬בעולי‬

‫הגרדום ק"‪ 2‬ללא מעלית‬

‫חזית‪ +‬אפשרות לתוספת‬

‫‪052-3204754‬‬

‫מילנה מוגילבסקי‬
‫יועצת נדל“ן‬

‫‪050-7583301 È„ÚÏ· ˜ÂÂÈ˘· ‰¯ÈÎÓÏ‬‬

‫‪‰¯Î˘‰Ï‬‬

‫·‪˙ÂÙ˜˙Ï “„ÏÈȇ” ÔÂÏÓ ˙È·· ¯ÈÚ‰ ÊίÓ‬‬ ‫·˜¯‪ÔÒÁÓ ´ ‘„Á µ Ô¯˘‰ ˙ÈÈ‬‬ ‫·‪‰Ï„‚ ‘„Á ≥Ƶ ¨¯ÈÚ‰ ÊίÓ‬‬
‫˜ˆ¯‪‰‰Â·‚ ‰Ó˜· ˙¯‡ÂÙÓ ‘„Á ≥ ˙Â‬‬ ‫·‪‰ÈÙÈÙÈ ˘˜Â·Ó ˘ÈȯÙ‬‬ ‫‪˘˘ ̘ÈÓ· ¨˙Á¯ÓÂ‬‬

‫‪‰¯Î˘‰Ï‬‬ ‫‡‪˙È·È˘¯Ë‬‬

‫·‪ÔÒÁÓ ´ ‘„Á ≥ ¯ÈÚ‰ Êίӷ ¯ÂÈ„ ˙„ÈÁÈ ≤ ®ÌȘÈ˙© ÌÈ‚ ˙‡‬‬ ‫·˜¯‪‘„Á ¥ Ô¯˘‰ ˙ÈÈ‬‬
‫‪ÌÈÏ ÁÂ˙Ù ÛÂ ‰ÈÁÂ‬‬ ‫··‪ÌÈÚ ˘˘ ̘ÈÓ ¨Ú˜¯˜ ˙È‬‬ ‫‪˙ÂÈÁ ≤ ÔÒÁÓ ÌÚ‬‬

‫‪¯“Ó ¥∂∞ ˘¯‚Ó ¯Ó˙ȇ ‰ÂÂ· ‰¯ÈÎÓÏ‬‬

‫רח‘ יהודה‪-‬פרח ‪ ,5‬קרית‪-‬השרון | ‪www.hbait.co.il‬‬


Click to View FlipBook Version