The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

hashavua-behadera_2019-12-31_2436

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mekomonim Basharon, 2020-01-01 20:45:24

השבוע בחדרה 2436

hashavua-behadera_2019-12-31_2436

‫אוטם‬ ‫עבודות איטום‪:‬‬
‫מורשה‬
‫  •יריעות•ביטומניות‬
‫  •בט•קל‬

‫  •חומרים•אקרילים‬

‫  •ייעוץ•חינם‬ ‫מומחים לאיטום ריצוף‪:‬‬
‫  •אחריות•ל‪•10-‬שנים‬
‫  •מרפסות•‪•/‬מקלחות•‪•/‬שירותים‬
‫  •וותק•‪•20‬שנה‬ ‫•ללא הריסה!‬

‫לפרטים‪ :‬מאור ‪052-6666-003‬‬

‫גליון מס' ‪ / 2436‬ג' טבת תש"פ ‪ / israelnow.co.il / 31.12.19‬רח' רוטשילד ‪ 15‬חדרה ‪04-6226868‬‬

‫מגרשים‬
‫למכירה‬

‫בנווה חיים החדשה‬
‫בנייה מיידית‬

‫החל מ‪ 300-‬מ"ר‬

‫גיא ‪054-3111588‬‬

‫‪ / 2‬השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫יחידות ‪99‬‬

‫במלאי יחידות‬
‫במלאי‬
‫‪990 992,0490₪‬מבצמעביצסעויפסושנפהש!נה!‬

‫באשראימלאי מוגבל‬
‫אברמולאנהוברןו‪/‬ןלתבשןה‪/‬זמזנשה‪,‬תמנרותחבלאב‪0‬רןו‪/3‬ן‪126‬ש‪/,‬הז‪0‬מזנ‪06‬ה‪1,‬ת‪,9‬ר‪,6‬ו‪20‬ח‪₪9‬ב‪,0‬ב‪10‬א‪2₪3‬ש‪/‬בר‪0‬אא‪₪6‬יש‪,1‬רא‪₪‬י‪₪1,090‬‬ ‫זוג‬ ‫לתושבי קרי לתתוששמובינהק‪,‬ריחתצורש‪,‬מוצנפה‪,‬ת וחהצוסר‪,‬ביצבפהת והסביבה‬
‫על‬

‫ססטטוודדייוו‬

‫‪3,99031,39,990₪‬‬ ‫"דמסנזילנוואןןל "‪+‬פישנולתיח ן"דניאל"‪2,990 2,990 2,990‬‬ ‫ב‪0‬כסכחוו‪4‬למד‪.‬וללגןר‪1‬ול‪/‬לו"ן‪0‬ש‪8‬י‪29‬צ‪.‬מ‪1‬נז‪1‬ב‪2‬כה"ורען‪,‬ידרג‪0‬םסמ‪,‬ם‪.7‬את"‪2‬נלתובה!אמדי"זתננזבכסיוהלמב!ולגןרולו"ן‪28‬צ‪1‬ב‪2‬כ"וע‪,‬יר‪0‬םס‪.7,‬א‪02‬ת‪9‬ב‪,2‬מד‪3‬זתנ‪₪‬נזיבהב!ארשרא‪₪‬י‪2,990‬‬
‫ד‪.0‬ג‪3‬ם‪"1211.0"/‬‬
‫באשראי‪690‬‬ ‫בכסולמולגןולו"ן‪208‬צ‪419‬ב‪2‬כ‪",‬ו‪3‬ע‪,‬יר‪0₪‬םס‪,‬ב‪.7‬אא‪2‬שתרבאמדי‪₪‬זתננזיהב!‪0‬ר‪0,49‬ס‪.3‬ל‪3₪‬ו‪/‬ןב‪.0‬אפ‪2‬ישנרתאיי‪4"90₪‬ד‪,‬נ‪3‬י‪₪‬אבל"‪0‬סא‪.‬ל‪3‬שו‪/‬ןר‪.0‬אפי‪2₪‬ינתי‬
‫‪1 ,48₪,92490,3090‬ב‪₪‬א‪ ₪‬שבבראאא‪₪‬ישש‪0‬ר‪ 9‬ר‪3‬אא‪,‬י‪₪‬י‪₪4₪‬‬

‫חדרמשינלהאדיגם "מיומיגת"מב‪,‬ללאי מוגבל‬ ‫מוגבל‬ ‫בכס‪0‬ולמ‪9‬ולן‪2‬ב‪,‬ל‪3‬חד‪₪‬כ‪2‬גרובםכברוא"דסירשקוראסקאב‪₪‬ייאטומיותתפת"‪,‬נה‪,‬מה‪0‬בכס!ו‪7‬למת‪.‬ולןנמב‪2‬לחדהלמ!‪2‬ג'רםכבאו"דיירקמוסקבלמיאטויוותאפגת"‪,0‬יה‪9,‬במ‪97,200‬ת‪.‬מל‪23‬נ ‪2‬ו‪4,‬ה‪₪‬גמ! '‪₪‬בבבאאלמשש רלראיא‪₪₪‬יאי‬
‫‪₪‬‬
‫‪1,490 3,990₪‬‬ ‫‪0‬כחכפמווי‪4‬ד‪.‬נטללר‪1‬רל‪/‬תל‪0,‬ש‪6‬נאי‪9‬ו‪.‬מנפכזכ‪1‬התסלרןדחא"וגאלמתםבעיתו"דנבדגלו"‪,‬הם‪!1‬אי"ק"מו'אטר‪0‬כחזרו‪"4‬ד‪.‬ל‪0‬ר‪/1‬ל‪0.8‬ש‪1‬י‪.9‬מנ*ז‪01‬ה‪.‬רן‪1‬דגמםת"‪0‬נ‪0‬ל‪9‬ו‪9‬ה‪!2‬א‪,,2‬י‪₪₪5"3‬בבאאששרראאי‪₪₪‬י‪42,,999900‬‬

‫באשראי‪13,490 32,,999900 2,990‬‬
‫‪₪₪1,690‬‬ ‫‪90‬ח‪,2‬ד‪4‬ר‪ ₪‬בשיאנשהראדיגם "י‪0‬ח‪4‬ומ‪.‬יפ‪1‬ית*"ת‪1.90*1.401,.9",0‬‬
‫‪ ₪13,690‬באשראי‬ ‫‪0‬צ‪4‬ב‪.‬ע‪*1‬א‪0‬ל‪9‬ו‪.‬ן‪1‬בשילוב שמנת‬

‫מוגבל‬ ‫מלאי‬ ‫מלאי‬
‫מוגבל‬

‫המשובצורע‬ ‫פינת אוכל "שחר" ‪ 1.30*1.30‬מ'‪,‬המשובצורע‬ ‫‪₪3,990‬‬ ‫מתנה!‬ ‫מב‪-‬ת‪9‬נ‪9‬ה‪₪!2‬‬
‫כולל ‪ 6‬כסאות דגם "מרי"‬
‫‪₪2,990‬‬ ‫סלון ‪ 2+3‬כולל‬ ‫‪4‬ס‪4‬סלרוילרןויקן‪3‬קל‪3‬י‪+‬ליי‪2+‬ני‪2‬נרכיורכיוםלםללל‬
‫אי‪0‬ן‪9‬כ‪,2‬פ‪3‬ל‪₪‬מבבאצעשירםאו‪₪‬יהנח‪0‬ו‪9‬תכ‪2‬בס‪,0‬כסו‪.‬ו‪3‬למל‪3‬לול‪*₪‬ןבלל ב‪".0‬פחאי‪2‬מ‪,1‬רשנשזו ‪0‬רנתבליבוא‪2‬יןמ"דח‪,‬דןיב ג‪0 +‬חםס‪.‬קר"‪3‬לשפו‪/1‬בוןל‪0‬דצי‪'2.‬מחי"‪2‬ןקנתופנ‪,‬ומהצ'!תיננוה!מלאי מוגבל!מלאי מוגבל!‬
‫מ'‪,‬‬ ‫‪0‬פי‪9‬נ‪,2‬ת‪₪4‬אובכאלש"ראשיחר" ‪1.30*1.30‬‬ ‫‪ 4‬ריקליינרים ‪₪₪44,2,29900‬בבאאששרראיאי‪₪₪‬‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬ ‫כולל ‪ 6‬כסאות דגם "מרי"‬
‫ ‪32,7990 2,990 33,9,99900₪₪‬‬

‫‪ ₪₪3 ,32,99900‬בבאאששרראאייסניף טבריה רח' יהודה הלוי ‪1-700-50-86-50 55‬‬
‫ט‪.‬ל‪.‬ח‪ .‬אין כפל מבצעים והנחות‬
‫ססניניףףעפוטלחבהדרקרהיילהת צריושןחד‪1'7‬ר׀יוחהדתורהדהשהדחרורהתוהלחותריות‪ 5• 252‬שעו‪0‬ת פ‪05‬ת‪-‬יח‪5‬ה‪-:6‬א'‪--68‬ה'‪-90:500--0251:-0008‬ו' ‪ 9-:1070--1047:000‬מ‪1‬וצ"ש עד ‪22:00‬‬
‫עעפופוללההקקהיהיללתתציצויןון‪1177‬׀׀טחבדרריה רשחד'ריוהתודההחרהולותי‪• •552‬שעשועתותפתפיתחיהח‪:‬ה‪:‬א'‪-‬א'ה'‪-‬ה‪:090:0-02-12:010:0'0‬ו'‪ 9‬ו‪9:090:0-01-41:040:0'0‬מומצו"צש"שעדע‪0‬ד‪222:020:0‬‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪3 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫בקרוב פתיחת פארק הסוללות‬
‫גן ציבורי נוסף עומד להיפתח בחדרה ונקרא פארק הסוללות בגלל‬
‫רצועת הסוללות שהוקמה כחלק משיקום מורד נחל חדרה‬

‫בתחום הפארק‪ .‬הפארק מציע‬ ‫גיתית ברגר‪ ,‬יועצת סטטוטוריקה‬ ‫מאת ברק גולן‬
‫לתושבים סוללות נופיות‪ ,‬צמחייה‬ ‫סוזי שירז‪ ,‬ובכירים נוספים‪.‬‬
‫עשירה‪ ,‬שבילים להולכי רגל‪ ,‬שבילי‬ ‫בכירי העירייה ערכו סיור בפארק‬
‫אופניים‪ ,‬ספסלים‪ ,‬פרגולות ומתקת‬ ‫הסיור התמקד בפארק המשתרע‬ ‫הסוללות‪ ,‬העומד לקראת סיומו‬
‫על שטח של כ‪ 30-‬דונם‪ ,‬הבנוי‬ ‫ופתיחתו כפארק ציבורי‪ .‬הפארק‬
‫נים נוספים להנאת הציבור‪.‬‬ ‫משלול סוללות מגוננות ומטופחות‬ ‫זכה לכינויו בגלל רצועת הסוללות‬
‫הכניסה לפארק תהיה מרחוב הזגג‬ ‫על שצ"פ (שטח ציבורי פתוח) שית‬ ‫שהוקמה כחלק משיקום מורד נחל‬
‫באזור התעשייה הדרומי‪ ,‬שם יוכלו‬ ‫היה פתוח לציבור במשך כל ימות‬ ‫חדרה‪ ,‬בגדה המזרחית של הנחל‪,‬‬
‫המטיילים לעלות על גשר מאסיבי‬
‫ומשתלב בסביבה‪ ,‬המחבר את שתי‬ ‫השבוע‪.‬‬ ‫בשטח הצמוד למפעלי נייר‪.‬‬
‫חדוה יחזקאלי שליוותה את הפרות‬ ‫בסיור השתתפו ראש העיר צביקה‬
‫גדות הנחל עם הפארק‪.‬‬ ‫יקט מתחילתו אמרה‪" :‬אין סיפוק‬ ‫גנדלמן‪ ,‬המשנה לראש העיר חדוה‬
‫ראש העיר צביקה גנדלמן אמר‬ ‫גדול יותר לנבחר ציבור מאשר לרת‬ ‫יחזקאלי הממונה על תיק איכות‬
‫במהלך הסיור כי הפארק נבנה‬ ‫אות לנגד עיניו כיצד צומחת ריאה‬ ‫הסביבה‪ ,‬מ"מ ראש העיר ניר בן‪-‬‬
‫באופן מתקדם וראוי לתושבי העיר‪,‬‬ ‫ירוקה מדהימה ביופייה בשטחה של‬ ‫חיים‪ ,‬סגן ראש העיר טל אליהו‪ ,‬וצת‬
‫וכי הוא מהווה עוד נדבך תיירותי‬ ‫העיר חדרה‪ .‬זוהי עוד ריאה ירוקה‪,‬‬ ‫וות או‪.‬פי‪.‬סי‪ ,‬החברה שהקימה את‬
‫לעיר‪ ,‬ומצטרף לחמשת הפארקים‬ ‫בריאה ומעשירה את איכות החיים‬ ‫תחנת הכוח המופעלת על גז בשטח‬
‫המטופחים שהוקמו בתחומה של‬ ‫של מפעלי נייר‪ ,‬והקימה גם את‬
‫של תושבי העיר"‪.‬‬ ‫הפארק‪ :‬המנכ"ל גיורא אלמוגי‪ ,‬מנת‬
‫העיר חדרה‪.‬‬ ‫לדבריה‪ ,‬חברת או‪.‬פי‪.‬סי השקיעה‬ ‫הלת רגולציה נעמה שווקה‪ ,‬סמנכ"ל‬
‫בסיור סוכם כי בקרוב יתקיים טקס‬ ‫בפארק כ‪ 10-‬מיליון שקלים‪ ,‬ורשות‬ ‫מסחרי ערן המויאל‪ ,‬היועמ"ש עו"ד‬
‫הניקוז בנתה על הנחל גשר להולת‬
‫מסירת הפארק ופתיחתו לציבור‪.‬‬ ‫כי רגל והרחיבה את גדות הנחל‬

‫מנכ"ל ועורך‪ :‬אפי ישראל | מנהלת משרד‪ :‬ליזה בן שימול | מנהל לוח‪ :‬ברק גולן‬
‫כתבים‪ :‬ניסים מסורי‪ ,‬ישי פלדמן‪ ,‬ברק גולן | גרפיקה‪ :‬יריב אלטמן‪ ,‬מרינה מלכין‪ ,‬רויה בכשי‬
‫מו"ל‪ :‬מקומונים בשרון (תעשיות) בע"מ | דפוס‪' :‬גרפופרינט' | הנהלה‪ :‬רח' גורדון ‪ ,10‬חדרה‬
‫טל‪ ,054-2645044 ,04-6226868 .‬פקס ‪ | 04-6341482‬משרד ראשי‪' :‬מקומונים בשרון'‪,‬‬
‫'בית רמז'‪ ,‬רמז ‪ 13‬נתניה‪ ,‬מיקוד ‪ ,42310‬טל‪ ,09-8307777 .‬ת‪.‬ד‪ 2121 .‬נתניה‪ ,‬מיקוד ‪42121‬‬

‫אימייל‪ | [email protected] :‬אתר אינטרנט‪israelnow.co.il :‬‬
‫אין המערכת אחראית לתוכן המודעות והן מתפרסמות באחריות המפרסם בלבד‪.‬‬
‫אין בפרסום המודעות משום המלצה של רשת מקומונים בשרון או בדיקה שעשה ביחס למידע המפורסם‬
‫ולא תחול על הארגון כל אחריות בקשר עם המודעות ופרסומן‪ .‬כל הידיעות המופיעות במדורים פרסומיים‬
‫ובצרופות‪ ,‬הינן ידיעות יזומות על ידי החברות המפרסמות‪ © .‬כל הזכויות שמורות‪.‬‬

‫‪ / 4‬השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫לגור מול הגןהזדרזו!‬

‫נותרו דירות אחרונות‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪5 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫השמבסובעיבבחלדעורלהם חוגגים סוף שנה‬

‫ברחבי העולם‬
‫חוגגים את סוף ‪.2019‬‬
‫הרחובות המוארים מלאים‬
‫בחוגגים ואווירת חג ניכרת‪.‬‬

‫תמונות מספרות‬

‫לונדון‬

‫לונדון‬ ‫לונדון‬ ‫לונדון‬

‫פריז פריז פריז‬
‫‪ / 6‬השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫ססננייףףננתנתיניהה‬

‫ההאואוממנונותת‪1212‬נ נתנתינהיה‬
‫‪090-97-67666996600‬‬

‫‪5‬קו‪6‬סמקנ‪0‬וסבי‪5‬נמ‪86‬היבף‪0‬ה‪88‬ף‪282‬ח‪3553‬ח‪8‬ד‪-8‬דחח‪4‬דרר‪0-‬דררהה‪4‬הה‪0‬‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪7 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫חוגגים סוף שנה‬
‫בניו‪-‬יורק‬

‫גם בניו יורק‬
‫חוגגים עם היהודים את חנוכה‬

‫‪ / 8‬השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫הנכם מוזמנים להתחדש בפנטהאוז ‬
‫לשנה החדשה‬

‫למכירה ברח' הגיבורים‬

‫‪ 2‬פנטהאוזים מדהימים‬
‫כניסה מיידית‬

‫במחיר חסר תקדים של‬

‫‪₪ 2,150,000‬‬

‫לתאום סיור בפנטהאוזים‪050-5304310 :‬‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪9 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫אירוע חג לאזרחים ותיקים‬
‫אזרחים ותיקים ממרכזי היום לאוכלוסייה המבוגרת וממועדונים חברתיים‬
‫לניצולי שואה‪ ,‬נהנו מאירוע חגיגי שקיימה העירייה עם העמותה למען הקשיש‬

‫זו‪ .‬חשוב לזכור ולא לשכוח שהאזת‬ ‫מנהלת מרכז היום בגבעת אולגה‬ ‫מאת ברק גולן‬
‫רחים הוותיקים וניצולי השואה הם‬ ‫חגית כץ‪ ,‬וכן חברי הנהלה ועובדי‬
‫אלו אשר בנו וייסדו את מדינתנו ועל‬ ‫אזרחים ותיקים ממרכזי היום לאוכת‬
‫כן אנו צריכים להודות להם ולהוקיר‬ ‫העמותה למען הקשיש‪.‬‬ ‫לוסייה המבוגרת וממועדונים חברת‬
‫האירוע התקיים באולם האירועים‬ ‫תיים לניצולי השואה‪ ,‬נהנו מאירוע‬
‫אותם"‪.‬‬ ‫"יארה" וכלל הדלקת נרות חגיגית‪,‬‬ ‫חגיגי שקיימה עיריית חדרה בהובלת‬
‫תוכנית אמנותית‪ ,‬הרקדה והופעת‬ ‫מחלקות הרווחה והקליטה‪ ,‬בשיתוף‬
‫ראש העיר צביקה גנדלמן בירך את‬ ‫מקהלה ממרכז היום של גבעת אות‬
‫החוגגים והבטיח שבהובלת אגף‬ ‫עם העמותה למען הקשיש‪.‬‬
‫הרווחה העירוני‪ ,‬ובשיתוף עם העמות‬ ‫לגה בניצוחה של רגינה גורודצקי‪.‬‬
‫תה למען הקשיש‪ ,‬יתקיימו פעילויות‬ ‫לדברי סגן ראש העיר רומן גישר‪:‬‬ ‫באירוע השתתפו ראש העיר צבית‬
‫רבות נוספות לרווחתם ולהנאתם‪,‬‬ ‫"כמידי שנה וכמיטב המסורת אנו‬ ‫קה גנדלמן‪ ,‬מ"מ ראש העיר ניר בן‬
‫במרכזי היום‪ ,‬במועדונים הקהילת‬ ‫עושים הכל על מנת להנעים את‬ ‫חיים‪ ,‬סגן ראש העיר והממונה על‬
‫תיים ובכל רחבי העיר‪" .‬אני עצמי‬ ‫זמנם ולהפיג את בדידותם של‬ ‫תיקי הקליטה ואזרחים ותיקים רומן‬
‫בן לשורד שואה"‪ ,‬אמר גנדלמן‪,‬‬ ‫האזרחים הוותיקים‪ .‬בכל שנותיי‬ ‫גישר‪ ,‬מנכ"ל העירייה יעקב זיגדון‪,‬‬
‫"ומודע לתרומה האדירה של שורת‬ ‫במועצת העיר הייתה האוכלוסייה‬ ‫מנהלת אגף הרווחה זיווה היימברג‪,‬‬
‫די השואה לתקומת מדינת ישראל‪,‬‬ ‫המבוגרת בראש סדרי העדיפויות‬ ‫מנהלת המחלקה לאזרחים ותיקים‬
‫ולתודה העמוקה שאנו חבים להם‬ ‫מבחינתי‪ ,‬ומשנה לשנה אנו מגדית‬ ‫רויטל פוקס‪ ,‬יו"ר העמותה למען‬
‫על אומץ לבם ועל נחישותם לשרוד‬ ‫לים את התקציב וגם לקראת ‪2020‬‬ ‫הקשיש טובה בן זאב‪ ,‬מנכ"לית‬
‫התקציב גדל בתקווה לתת מענים‬ ‫העמותה למען הקשיש סיגל זיידה‪,‬‬
‫ולהקים בית בישראל"‪.‬‬ ‫רחבים יותר לצרכים של אוכלוסייה‬

‫‪ / 10‬השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫חדש!‬ ‫בס"ד‬

‫נפתחהמחלקתאפיהשגרה מבורכת‬
‫סופר מבצעים שיגרמו לכם לאהוב את השגרה‬ ‫חדש!‬

‫שרות משלוחים‬
‫בסניף‬

‫נהקטועדונתה‬ ‫כל הירקות כל השנה‬ ‫ימים שלישי רביעי ג'‪-‬ד' בטבת (‪)31.12.19-1.1.20‬‬
‫בקופות‬ ‫בד"ץ עדה"ח‬

‫רביעיית שום‬ ‫תפו"ע חרמון‪/‬זהוב‪/‬‬ ‫פלפל אדום‪/‬צהוב‪/‬‬ ‫בננה‪/‬קלמנטינה‪/‬‬ ‫בצל‪/‬חציל‬ ‫תפו"א לבן ארוז‪/‬‬
‫סמיט‪ /‬אגס‬ ‫כתום‪/‬לימון‬ ‫פומלית‪/‬תפוז‬ ‫סלק‪/‬גזר‬

‫אין כפל מבצעים | הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחיר בכל עת‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה התמונות להמחשה בלבד | המכירה מוגבלת ל‪ -2‬מימושים‪ 6/‬יח'‪/‬ק"ג ללקוח | עד גמר המלאי | ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬ ‫‪ 2‬ב‪990 -‬‬‫קוד‪3348787 :‬‬ ‫קוד‪1273738807/45 :‬‬ ‫‪690‬‬ ‫קוד‪311142/66/97 :‬‬ ‫‪590‬‬ ‫קוד‪16711974 :‬‬ ‫‪490‬‬ ‫קוד‪16711301 :‬‬ ‫‪390‬‬ ‫קוד‪497198 :‬‬ ‫‪290‬‬

‫בייגלה רגיל‪/‬שומשום‬ ‫לק"ג‬ ‫לק"ג‬ ‫לק"ג‬ ‫לק"ג‬ ‫לק"ג‬
‫‪ 330-400‬גר'‬
‫ברטיב‬ ‫ביסקויט מעורב‪/‬‬ ‫עוגיות קוקילה‬ ‫קורנפלקס‬ ‫קמח לבן‬ ‫עשיריית פיתות אסלי‬
‫ספארי ‪ 1.2‬ק"ג‬ ‫‪ 180‬גר'‬ ‫‪ 1‬ק"ג‬ ‫ברמן‬
‫מן‬ ‫רגיל‪/‬שוקו‪/‬דבש‬ ‫מעולה‬
‫מצות יהודה‬ ‫‪ 500‬גר'‬ ‫‪1‬ב‪-‬‬
‫מעולה‬ ‫‪4‬ב‪-‬‬
‫‪2‬ב‪-‬‬ ‫‪1‬ב‪-‬‬ ‫‪3‬ב‪-‬‬ ‫‪890‬‬
‫‪1‬ב‪-‬‬ ‫‪890‬‬
‫‪1290‬‬ ‫‪1590‬‬ ‫‪10‬‬
‫‪890‬‬

‫דגם‪1245 :‬‬ ‫מנת השף‬ ‫קוד‪3681785 :‬‬ ‫אורז פרסי‬ ‫דגם‪420 :‬‬ ‫פסטה‪/‬ספגטי‬ ‫קוד‪15033312 :‬‬ ‫פירורי לחם‬ ‫דגם‪325/79/223 :‬‬ ‫בבפוממפיבלקווהי‪///‬דבאויבפסורנלויי‪/‬פםוב‪/‬מבה‬ ‫קוד‪ :‬דגם ‪224‬‬ ‫קליק ‪OK/IN‬‬
‫‪ 70‬גר'‬ ‫‪ 1‬ק"ג‬ ‫‪ 500‬גר'‬ ‫‪ 400‬גר'‬ ‫‪ 45-60‬גר'‬ ‫‪ 35-38‬גר'‬
‫ויליפוד‬ ‫מיה‬ ‫טעמן‬ ‫מעולה‬ ‫אסם‬
‫‪4‬ב‪-‬‬
‫‪3‬ב‪-‬‬ ‫‪2‬ב‪-‬‬ ‫‪5‬ב‪-‬‬ ‫‪2‬ב‪-‬‬ ‫‪10‬ב‪-‬‬
‫‪1090‬‬
‫‪10‬‬ ‫‪1190‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪790‬‬ ‫‪25‬‬
‫רטבי מעולה‬
‫קוד‪2522171/88 :‬‬ ‫עוף שלם‬ ‫‪1‬ב‪-‬‬ ‫מאגדת דנונה‬ ‫קוד‪16104141 :‬‬ ‫סילאן תמרים‬ ‫דגם‪446:‬‬ ‫בעאחוגרפוומבוננטיוסהב‪//‬תעאתגיפ‪%‬רבו‪2‬ננסי‪2‬וה‪ /‬ותשג‪/‬זערורסע‪/‬יקת‬ ‫קוד‪466170/7177 :‬‬ ‫שימורי מלפפון‬ ‫דגם‪11240 :‬‬ ‫‪ 500-600‬גר'‬
‫רובין‬ ‫‪ 900‬גר'‬ ‫שימורי מעולה‬ ‫גודל‪10-12 :‬‬
‫נתח‬ ‫‪1390‬‬ ‫קוד‪7956963 :‬‬ ‫מעולה‬ ‫‪ 550‬גר' ‪3‬ב‪-‬‬ ‫בית השיטה‬ ‫‪1‬ב‪-‬‬
‫‪ 12‬יח'‬
‫שטראוס‬ ‫‪1‬ב‪-‬‬ ‫‪1190‬‬ ‫‪2‬ב‪-‬‬ ‫‪990‬‬

‫‪2190‬‬ ‫‪1‬ב‪-‬‬ ‫מיני מילקי‬ ‫‪10‬‬ ‫טיטולי פרימיום‬ ‫‪1190‬‬ ‫פילה נסיכת הנילוס‬
‫בלדי‬
‫לק"ג‬ ‫‪1490‬‬ ‫קוד‪7956710 :‬‬ ‫נייר טואלט לילי‬ ‫כוסות לשתיה קרה‬
‫‪ 16‬יח'‬ ‫‪ 30‬גלילים‬ ‫‪ 100‬יח'‬ ‫‪1990‬‬
‫מרכך כביסה בדין‬ ‫לבן‪/‬פסטל‬
‫כולל בייבי‬ ‫שטראוס‬ ‫‪5‬ב‪-‬‬ ‫לק"ג‬
‫‪ 960‬מ"ל‬ ‫‪1‬ב‪-‬‬
‫דגם‪699 :‬‬ ‫קוד‪5805106 :‬‬ ‫אבקת כביסה ביומט‬ ‫קוד‪190853 :‬‬ ‫דגם‪1248 :‬‬ ‫קוד‪14731264 :‬‬ ‫‪10‬‬ ‫קוד‪2621973 :‬‬
‫‪1‬ב‪-‬‬ ‫‪ 5‬ק"ג‬ ‫‪2990‬‬

‫‪1290‬‬ ‫‪1‬ב‪-‬‬ ‫‪5‬ב‪-‬‬ ‫בחחאסדדריפיזששרהההה‬

‫‪2790‬‬ ‫‪100‬‬

‫לכבוד שבת קודש ימים חמישי שישי ה'‪-‬ו' בטבת (‪)2-3.1.20‬‬

‫קוד‪3598922 :‬‬ ‫פילה דג מושט‬ ‫דגם‪901 :‬‬ ‫זוג קטשופ‬ ‫דגם‪901 :‬‬ ‫שישיית פריטוב‬ ‫קוד‪681051/19986:‬‬ ‫גר'‬ ‫גר'‪/‬‬ ‫פפיקסאןטוסקיניחל‪00‬ב‪2‬י‬ ‫קוד‪72753 :‬‬ ‫קפה טסטר צ'ויס‬
‫‪ 200‬גר'‬
‫גודל‪5-7 :‬‬ ‫‪ 750*2‬גר'‬ ‫‪ 190‬גר'‬ ‫‪150‬‬
‫בלדי‬ ‫טעמן‬
‫מיה‬

‫‪2490‬‬ ‫זוג ב‪-‬‬ ‫‪1‬ב‪-‬‬ ‫‪2‬ב‪-‬‬ ‫‪1‬ב‪-‬‬

‫לק"ג‬ ‫‪1590‬‬ ‫‪1690‬‬ ‫‪2290‬‬ ‫‪2690‬‬

‫דגם‪517/502 :‬‬ ‫רשחמצפוה‪/‬ללמארקכשךק‪/‬שיתםחליב‬ ‫קוד‪ 260839 :‬מגוון‬ ‫ספרינג‬ ‫קוד‪16711066 :‬‬ ‫תירס גמדי‬ ‫קוד‪491558 :‬‬ ‫שישיית שוקולד‬ ‫קוד‪2495006 :‬‬ ‫כריות נוגט‬
‫‪ 686‬גר'‬
‫פינוק‬ ‫‪ 1.5‬ליטר‬ ‫‪ 400‬גר'‬ ‫‪ 100*6‬גר'‬ ‫תלמה‬
‫מעולה‬ ‫ורד הגליל‬

‫‪4‬ב‪1 -‬ב‪-‬‬ ‫‪1‬ב‪1 -‬ב‪2 -‬ב‪-‬‬

‫‪790 20‬‬ ‫‪10 1590 1990‬‬

‫בבברעכלולתלחשדעבשרה!‬ ‫הגיבורים ‪ 52‬חדרה‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪11 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫מחלקת גיימרים מקצועית יעוץ חינם!‬

‫מצלמה לרכב‬ ‫מחשב גיימרים‬ ‫מעבד‪Intel i7-9700F :‬‬ ‫אוזניות אלחוטיות לסלולר‬
‫זיכרון‪32G DDR4 :‬‬ ‫‪TUNE 220‬‬
‫קדמית ‪ +‬אחורית‬ ‫דיסק‪1T SSD :‬‬
‫כ‪ .‬מסך‪Nvidia RTX2060 6G :‬‬ ‫‪₪399‬‬
‫מסך "‪IPS 4‬‬ ‫המפעעכרולכלהלת‪5999‬‬
‫‪₪‬‬ ‫אוזניות אלחוטיות‬
‫‪439Full HD‬‬
‫מחשב גיימרים‬ ‫מעבד‪Intel i5-9400F :‬‬ ‫‪TUNE 500 BT‬‬
‫‪₪‬‬ ‫זיכרון‪16G DDR4 :‬‬
‫דיסק‪1T SSD :‬‬ ‫‪₪199‬‬
‫מצלמה אלחוטית לבית‬ ‫כ‪ .‬מסך‪ATI RX570 8G :‬‬
‫רמקול אלחוטי‬
‫‪2992mp 1080P‬‬ ‫המפעעכרולכלהלת‪3799‬‬ ‫‪₪‬‬
‫‪FLIP 5‬‬
‫‪₪‬‬ ‫מחשב גיימרים‬ ‫מעבד‪Intel i5-9400F :‬‬
‫זיכרון‪8G DDR4 :‬‬ ‫‪₪399‬‬
‫מטען מהיר לרכב‬ ‫דיסק‪480G SSD :‬‬
‫מסך מחשב "‪IPS 24‬‬
‫‪QUALCOMM 3.0‬‬ ‫בשבניותתהאלחקרויוחת‪24"3 ₪479‬‬
‫כ‪ .‬מסך‪Nvidia GTX1050 :‬‬ ‫‪IPS‬‬ ‫‪HDMI‬‬
‫‪₪79‬‬
‫המפעעכרולכלהלת‪2799‬‬ ‫‪MI‬ככב‪D‬ולל‪H‬ל‬
‫כסא גיימרים‬
‫‪₪‬‬ ‫מסך מחשב "‪IPS 22‬‬
‫‪₪699‬‬
‫סט גיימרים‬

‫מקלדת עכבר‬ ‫‪₪199‬‬ ‫מעבד דור ‪9‬‬ ‫מעבד‪Intel i3-9100F :‬‬ ‫"‪22‬‬ ‫‪IPS HDMI‬‬
‫אוזניות‬ ‫זיכרון‪8G DDR4 :‬‬
‫המפעעכרולכלהלת‬ ‫דיסק‪240G SSD :‬‬ ‫בשבניותת האלחקרויוחת‪3‬‬ ‫‪MI‬ככב‪D‬ולל‪H‬ל‪349‬‬

‫כ‪ .‬מסך‪Nvidia GT730 :‬‬ ‫‪₪‬‬
‫אוזניות גיימרים מוארות ‪RGB‬‬ ‫מקלדת מכנית מוארת ‪RGB‬‬
‫‪₪1999‬‬
‫‪EROS M1‬‬ ‫‪₪299‬‬
‫מעבד‪Intel G5400 :‬‬ ‫‪ 7‬צבעים‬
‫‪₪149‬‬ ‫זיכרון‪8G DDR4 :‬‬ ‫‪HERMES-M1‬‬

‫עכבר גיימרים מואר ‪RGB‬‬ ‫המפעעכרולכלהלת‬ ‫דיסק‪240G SSD :‬‬ ‫רמקולים עוצמתיים ‪Z333 2.1‬‬
‫כולל משטח‬ ‫כ‪ .‬מסך‪Intel HD :‬‬

‫‪₪99‬‬ ‫‪₪1499‬‬ ‫‪25980W ₪‬‬

‫למבצעים נוספים בקרו באתר שלנו ‪www.mechkar.co.il‬‬

‫‪ / 12‬השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫מחשבים וסלולר‬

‫‪04-6343338‬‬

‫מגוון ניידים לכל כיס!‬

‫‪X543‬‬ ‫מעבד‪Intel N5000 :‬‬ ‫‪X543‬‬ ‫מעבד‪Intel N5000 :‬‬
‫מסך‪ | 15.6 :‬זיכרון‪4G :‬‬ ‫מסך‪ | 15.6 :‬זיכרון‪4G :‬‬
‫שנה אחריות‬ ‫שנה אחריות‬
‫איסוף והחזרה‬ ‫דיסק‪256G SSD :‬‬ ‫איסוף והחזרה‬ ‫דיסק‪256G SSD :‬‬
‫מבית הלקוח‬ ‫כ‪ .‬מסך‪Intel HD :‬‬ ‫מבית הלקוח‬ ‫כ‪ .‬מסך‪Intel HD :‬‬

‫* אין כפל מבצעים * תשלומים בכרטיס אשראי ‪ /‬המחאות בתוספת מחיר * התמונות להמחשה בלבד * ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬ ‫המפעעלרללכהאת‪999‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫המפעעכרולכלהלת‪1499‬‬‫‪₪‬‬

‫מעבד‪Intel i3 :‬‬ ‫‪X543‬‬ ‫מעבד‪Intel i5-8250 :‬‬
‫מסך‪ | 15.6 :‬זיכרון‪4G :‬‬ ‫מסך‪ | 15.6 :‬זיכרון‪8G :‬‬
‫שנה אחריות‬ ‫דיסק‪256G SSD :‬‬
‫דיסק‪256G SSD :‬‬ ‫איסוף והחזרה‬ ‫כ‪ .‬מסך‪Nvidia MX110 :‬‬
‫כ‪ .‬מסך‪Intel HD :‬‬ ‫מבית הלקוח‬

‫שנה אחריות‬ ‫המפעעכרולכלהלת‪1699‬‬‫‪₪‬‬ ‫המפעעכרולכלהלת‪2499‬‬‫‪₪‬‬
‫איסוף והחזרה‬
‫מבית הלקוח‬

‫מעבד‪X512 VivoBook Intel i5-8265 :‬‬ ‫‪X509‬‬ ‫מעבד‪Intel i7-8565 :‬‬
‫מסך‪ | 14" :‬זיכרון‪8G :‬‬ ‫מסך‪ | 15.6" :‬זיכרון‪8G :‬‬
‫‪ g‬מ‪K‬ש‪.5‬קל‪1‬‬ ‫דיסק‪256G SSD+1T :‬‬ ‫מחשב גיימרים‬ ‫דיסק‪512G SSD M2 :‬‬

‫ממוקאלרדתתכ‪ .‬מסך‪:‬‬ ‫כ‪ .‬מסך‪Nvidia MX230 :‬‬
‫המפעעכרולכלהלת‬ ‫‪Intel HD‬‬
‫‪3199₪‬‬ ‫המפעעכרולכלהלת‪3199‬‬
‫שנה אחריות‬ ‫‪₪‬‬
‫איסוף והחזרה‬
‫מבית הלקוח‬

‫‪X560‬‬ ‫מעבד‪Intel i5-8250 :‬‬ ‫‪X571‬‬ ‫מחשב‬ ‫מעבד‪Intel i7-9750 :‬‬
‫מסך‪ | 15.6" :‬זיכרון‪8G :‬‬ ‫מסך‪ | 15.6" :‬זיכרון‪16G :‬‬
‫מחשב גיימרים‬ ‫דיסק‪128G SSD+1T :‬‬ ‫גיימרים‬ ‫דיסק‪512G SSD M2 :‬‬

‫שנה אחריות‬ ‫כ‪ .‬מסך‪ GTX 1050-4G :‬המפעעכרולכלהלת‪3499‬‬ ‫שנה אחריות‬ ‫כ‪ .‬מסך‪ GTX 1050-4G :‬המפעעכרולכלהלת‪4599‬‬
‫איסוף והחזרה‬ ‫‪₪‬‬ ‫איסוף והחזרה‬ ‫‪₪‬‬
‫מבית הלקוח‬ ‫מבית הלקוח‬

‫הנשיא ‪ 83‬חדרה | טל‪ | 04-6343338 .‬שעות פעילות‪ :‬א‪-‬ה ‪ ,9:00-19:00‬ו' ‪9:00-14:00‬‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪13 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫מסע להעצמת הזהות‬
‫המשלחת של מית"ר נירים חזרה ממסע שורשים באתיופיה‪ ,‬שנועד לחזק את‬
‫הזהות הישראלית של בני נוער‪ ,‬תוך העצמת הגאווה בשורשיהם ומורשתם‬

‫בישראל והן במורשתם האתיופית‪,‬‬ ‫המשלחת יצאה בליווי נציגי מחלת‬ ‫מאת ברק גולן‬
‫היא אחת הדרכים היעילות שנועדו‬ ‫קת הנוער של אגף הרווחה העירוני‪,‬‬
‫לסייע להם לבנות ביטחון ולפתח‬ ‫ביניהם מנהלת המחלקה לטיפול‬ ‫בתום מסע של שמונה ימים שבה‬
‫בנוער וצעירים ורדה ביטון‪ ,‬מנהל‬ ‫לארץ המשלחת של מית"ר נירים‬
‫מיומנויות של מנהיגות‪.‬‬ ‫מית"ר נירים שלומי פורקוש‪ ,‬מנהלת‬ ‫שיצאה למסע שורשים באתיופיה‪.‬‬
‫במסע השתתפו בני נוער הפעית‬ ‫יחידה טיפולית לנוער חנה בריהון‪,‬‬ ‫המשלחת מנתה בני נוער בגילאי‬
‫לים במית"ר נירים בגבעת אולת‬ ‫וכן צוות המית"ר‪ .‬בהמשך הצטרת‬ ‫‪ 15‬עד ‪ ,17‬הורים ואנשי צוות‪ ,‬שיצאו‬
‫גה‪ .‬המית"ר‪ ,‬שאותו מנהל שלומי‬ ‫פו גם חבר הנהלת העיר טספאי‬ ‫למסע שמטרתו לאפשר לבני הנוער‬
‫פורקוש‪ ,‬הוא חלק משירותי אגף‬ ‫אדרג'או ומנהלת אגף הרווחה זיוה‬ ‫היכרות מעמיקה יותר עם מורשת‬
‫הרווחה העירוני ומהווה מסגרת התת‬ ‫הוריהם‪ ,‬העצמת הגאווה במורשת‬
‫ערבות ייחודית‪ ,‬חמה ותומכת לבני‬ ‫היימברג‪.‬‬ ‫ובתרבות האתיופית‪ ,‬וחיזוק זהותם‬
‫נוער מרחבי העיר‪ .‬המית"ר פועל‬ ‫המסע החל כחלום למסע שורשים‬
‫כרשת ביטחון לבני נוער המנותת‬ ‫והעצמת הזהות‪ ,‬והתאפשר אודות‬ ‫כיהודים וכישראלים‪.‬‬
‫קים מבית הספר וזקוקים למסגרת‬ ‫לתמיכת העירייה בראשות צביקה‬ ‫במסגרת המסע ביקרו בכפרים‬
‫יום תומכת‪ .‬במרכז מגוון רחב של‬ ‫גנדלמן‪ ,‬שאף הביע נכונותו להפוך‬ ‫שמהם או כמותם הגיעו הוריהם‪,‬‬
‫הכשרות מקצועיות‪ ,‬שפע פעילויות‬ ‫הכירו את החיים הכפריים באתיופיה‬
‫חברתיות‪ ,‬וחיזוק בכל תחומי החיים‬ ‫את מסע השורשים למסורת‪.‬‬ ‫ואת המסע הקשה שעברו הוריהם‬
‫על מנת לקדם את בני הנוער ולסת‬ ‫או קרוביהם בהליכה דרך סודן במת‬
‫ייע להם להשתלב במסגרות חינוך‪,‬‬ ‫היוזמה למסע נבעה מההכרה בכך‬ ‫טרה להגיע לישראל‪ .‬החוויה הענית‬
‫צבא ותעסוקה באופן הטוב ביותר‪.‬‬ ‫שבני נוער ממוצא אתיופי שחונת‬ ‫קה לבני הנוער תובנות חדשות לגבי‬
‫מסע השורשים נועד לטפח מנהיגות‪,‬‬ ‫כו וגדלו בישראל‪ ,‬נקלעים לעתים‬ ‫מורשתם‪ ,‬תחושת גאווה במאות‬
‫אהבת המולדת‪ ,‬ציונות ומורשת‪ ,‬ובד‬ ‫למשבר זהות‪ .‬הם חצויים בין זהות‬ ‫שנות היהדות באתיופיה‪ ,‬התייחסות‬
‫בבד לסייע לבני הנוער בהתמודדות‬ ‫תם כישראליים וזהותם כאתיופיים‪,‬‬ ‫מחדש למסעות הקשים של הוריהם‬
‫עם משברי הזהות שלהם ולטפח‬ ‫וכתוצאה מכך יש להם נטייה לדו‬ ‫ותחושת שייכות חדשה לא לעבר‪,‬‬
‫ערכיות כלפי שתי התרבויות‪ .‬העצת‬
‫בהם תחושת שייכות לישראל‪.‬‬ ‫מת תחושת השייכות והגאווה‪ ,‬הן‬ ‫אלא לישראל ולהווה‪.‬‬

‫‪ / 14‬השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫חתונות | בר‪/‬בת מצווה | בריתות | חינות | כנסים‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪15 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫מאור לדור‬
‫בשיתוף פעולה של העירייה ושל חברת החשמל התארחו קבוצות של אזרחים‬
‫ותיקים מחדרה ונכדיהם‪ ,‬לפעילות בין‪-‬דורית במרכז המבקרים בתחנת הכוח‬

‫ריו לפעילות בין‪-‬דורית "מאור‬ ‫חדרה ותיכון בית אליעזר‪ ,‬שהגיעו‬ ‫מאת ברק גולן‬
‫לדור"‪ ,‬לאירוח של סבים וסבתות‬ ‫בליווי נכדיהם לבילוי משותף‪ ,‬כמו‬
‫עם נכדיהם במרכז החדשני‪ ,‬יחד‬ ‫גם חברים מהמועדונים המועשרים‬ ‫שיתוף פעולה של המחלקה לאזת‬
‫עם הדלקת נרות משותפת‪ ,‬סדנת‬ ‫רחים ותיקים באגף החינוך של‬
‫״נתיב האור״ לבטיחות בחשמל‪,‬‬ ‫ליוצאי אתיופיה ונכדיהם‪.‬‬ ‫העירייה עם חברת החשמל‪ ,‬הניב‬
‫מנהלת המחלקה לאזרחים ותיקים‬ ‫פעילות בין‪-‬דורית במרכז המבקרים‬
‫סיור באתר והדרכה מרתקת‪.‬‬ ‫רויטל פוקס‪ ,‬אמרה כי הפעילות‬ ‫של חברת החשמל בתחנת הכוח‬
‫בחברה אמרו כי שמחו לארח קבות‬ ‫היית מדהימה וחווייתית‪ ,‬ושיבחה את‬
‫צות של אזרחים ותיקים מחדרה‬ ‫"אורות רבין" בחדרה‪.‬‬
‫שהגיעו עם הנכדים ונכדות‪ ,‬תוך‬ ‫האירוח של חברת החשמל‪.‬‬ ‫בפעילות לקחו חלק משתתפי כיתות‬
‫בחברת החשמל הסבירו כי מרכז‬ ‫הוותיקים שפתחה העירייה בתיכון‬
‫שיתוף פעולה עם עיריית חדרה‪.‬‬ ‫המבקרים פתח בחנוכה את שעת‬

‫אלכימיה לגברים ונשים‬ ‫בס"ד‬

‫יום ראשון‬ ‫המעבדה לאיזון גוף נפש ורוח ע"פ תורת הקבלה והחסידות‬

‫‪5.1.20‬‬ ‫איבחון טיפולי יחודי וחדשני ע"פ סוגי מתכות‬

‫ח' בטבת‬ ‫מאסטר ‪ NLP‬ומומחהרמי שירי‬ ‫עם‬
‫בשעה ‪20:45‬‬ ‫להכשרת מטפלים‬

‫כניסה ‪₪ 15‬‬

‫חדש ומסקרן‪...‬‬ ‫"מרכז לב לאחים" רח' הנשיא ‪ ,24‬חדרה ‪04-6224747‬‬

‫חפשו אותנו‬ ‫לפרטים ובירורים נוספים‪ :‬חנה איטח ‪050-2730063‬‬
‫בפייסבוק‬

‫‪ / 16‬השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫מכללת ידע‬
‫מכללה ובי"ס לנהיגה‬

‫מגוון קורסי תחבורה לאורך כל השנה‬

‫נהג משא כבד‬ ‫נהג רכב ציבורי‬
‫מעל ‪ 15‬טון‬ ‫אוטובוס‪/‬מונית‬
‫ההרשמה‬
‫בעיצומה‬ ‫ההרשמה‬
‫בעיצומה‬
‫עגורן‬
‫להעמסה עצמית‬ ‫רשיון‬
‫מוביל‬
‫ההרשמה‬
‫בעיצומה‬ ‫ההרשמה‬
‫בעיצומה‬
‫הובלת חומרים מסוכנים‬
‫עבודה‬
‫בגובה‬

‫למעוניינים השמה בעבודה ואפשרויות למימון קורס רכב ציבורי ע"י אגד תעבורה‬

‫מכללת ידע ‪ -‬הבית של מקצועות התחבורה‬

‫טל' ‪ | 1-800-202-227‬פקס‪04-6345793 :‬‬
‫רחוב יהודי פקיעין ‪ 1‬חדרה (מתחם שערי חדרה)‬
‫‪ | E-Mail: [email protected]‬אתר‪www.yedacollege.co.il :‬‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪17 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫נותר פנטהאוז מפואר‬
‫‪ 146‬מ"ר עם מרפסת ענקית ‪ 162‬מ"ר‬
‫לרוכשים פנטהאוז‬
‫ינתן מחסן מתנה!‬

‫הוילה המודרנית‬
‫הרבה מעל כולם!‬

‫נכון שתמיד חלמת לחיות בבית פרטי ולהנות‬
‫מאוויר טוב ומנוף פנורמי? עכשיו זה אפשרי!‬
‫פנטהאוז יוקרתי בקומה עשירית ובלב העיר‬

‫‪ / 18‬השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫פרוייקט 'אחוזת תרנ"א' בניין יוקרתי במרכז חדרה‬
‫עם סטנדרט בנייה ומפרט טכני עשיר ומוקפד‬
‫מאפשר לכם להנות מכל היתרונות של העיר‪.‬‬
‫הקירבה לבתי ספר‪ ,‬גנים‪ ,‬מרכזי קניות ובילוי‬
‫ויחד עם זאת שקט ורוגע‪.‬‬

‫‪050-4633308‬‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪19 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫אופיר רוזן וצוות השופטים‪ .‬צילומים‪ :‬יח"צ‬ ‫בקצב הג'אז‬

‫ההצגה "ג'אז בקו הבלגי" זכתה בפרס הראשון בתיאטרון ביכורים השלישי שנערך‪‪ ‬‬
‫בחנוכה בהפקת המרכז העירוני לאומנויות הבמה והתיאטרון בשיתוף סטודיו במה‬

‫וחבלים"‪ .‬מנהל התיאטרון הוא‬ ‫כול פיס בבית ספר עמל למדעים‬ ‫ההצגה "ג׳אז בקו הבלגי" ‪ -‬מחזה‬
‫אופיר רוזן והמנהל האומנותי הוא‬ ‫ואומנויות‪ .‬עדי אלדדי זכתה בפרס‬ ‫אקשן מאת גיא באומהקר ובבית‬
‫אברהם שלום לוי‪ .‬רוזן אמר בסיום‪:‬‬ ‫שחקנית מצטיינת‪ ,‬ענבל ראובן‬ ‫מויו של אברהם שלום לוי‪ ,‬זכתה‬
‫"תיאטרון ביכורים השלישי הסתיים‬ ‫קיבלה תעודת הצטיינות עבור בימוי‬ ‫בפרס ההצגה המצטיינת של תית‬
‫בהצלחה גדולה‪ .‬המסורת נמשכה‪.‬‬ ‫והשחקן המצטיין היה גדי ויסברט‪.‬‬ ‫אטרון ביכורים השלישי של חדרה‪.‬‬
‫למרות מזג האוויר הסוער היו בסופו‬ ‫ההצגות השנה זכו למחמאות רבות‬ ‫התיאטרון‪ ,‬בהפקת המרכז העירוני‬
‫של דבר ‪ 3‬ערבי תיאטרון איכותיים‬ ‫מצוות השופטים הבכיר‪ ,‬שכלל את‪:‬‬ ‫לאומנויות הבמה והתיאטרון בשית‬
‫ומרגשים‪ .‬תודה לכל מי שתרם‬ ‫יוני זיכהולץ‪ ,‬אוהד קנולר‪ ,‬ורד פלדת‬ ‫תוף סטודיו במה‪ ,‬של פנאי העיר‬
‫להצלחת הפסטיבל ואנחנו כבר‬ ‫מן וריקי בליך‪ .‬ההצגה הזוכה היא‬ ‫חדרה‪ ,‬נערך בחנוכה וכלל גם‬
‫עם הפנים קדימה לתיאטרון הרביעי‬ ‫גם זו שפתחה את התיאטרון‪ ,‬ואחרי‬ ‫השנה שלוש הצגות מקור למבות‬
‫הוצגו "שורדות" וההצגה "סולמות‬ ‫גרים‪ .‬כל ההצגות התקיימו באשת‬
‫בשנה הבאה"‪.‬‬

‫ההצגה הזוכה – ג'אז בקו הבלגי‬

‫‪ / 20‬השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫עיר עעיםראענםרגיאנהרגיהחדחרדרהה‬

‫אנ‬ ‫אנו זחקגויאגנקויהזםחדקגוילמגקוכיהקםםרדלמטמויכתקםתנרד‪-‬מטיבתיבתנםדח‪-‬יביירבוקםחירתיירוקלםרתויוכלםעודודיכיעדדייששהשכשובהכנובחוניחותירותרובתבתעיעיייצרצרללייחחוו‬
‫*חובה‬
‫*‬

‫‪u‬םחםוח‪2‬םת‪:2‬בתבדודוממנר‪l‬גרהתגה‪m‬תווו‪.3i‬הטה‪.‬רטרסויו‪i‬י‪8‬ו‪a‬ובפפבפי‪r‬י‪n‬י‪7‬סוסו‪..‬אאום‪ue‬םםו‪:3‬יהיכבכבהבהבההאאיי‪’0**d‬י*ל’י*בל‪m‬בש*עןעב*בש‪3‬חען‪.‬חכרחכוי‪a‬ושכשרח‪3‬יכהרכנהחרתיוובבושור‪8‬ש‪a‬ימהוהתפשכנה”רתטת‪h‬הו‪r‬ע‪6‬בוורבותעת‪7‬וזםא‪.‬מהיווהנשותאיטבתחל‪e‬ביתע‪3-‬וארבםןתתעושואהיהופת”‪w‬תננ‪*0‬מת*ע‪d‬ו*ב*‪4‬ת‪0‬אי**הח’ו*פ*עללר*ע*‪0‬דימחת*‪:‬קדיוכולרוםכאשכןתר‪a‬שכרשז‪3‬ליו‪0‬וד‪0‬ת‪3w‬ותטבימושזשמותפ”ת‪1‬פ”יתש‪2‬חתפ‪0‬ן”שיתעהבשוב‪h‬ו‪6‬לותוכז–םהת‪’0‬זםקפ‪.‬גהאלולה‪0/‬דרא‪w‬מבב‪0‬בונב‪2‬י‪:‬קבמיוא‪-‬בורא‪/‬ש‪0‬ללזלפי‪0:‬גתהפת‪w‬ת‪1‬תמ‪3‬תקכומתויהא‪4‬ו‪/‬רמת‪2‬פרינ‪61‬דש‪2‬נדהבןי‪7‬אתשאו‪2‬דתבודד‪0‬ט‪w‬מטמחמכ–ו‪2‬םו‪0‬תיבלי‪6‬בודלובולמללבדא‪0‬ארנאגה‪2‬רת‪/‬רק‪w‬מובואפהאלרט‪8‬ברר‪/‬ש‪0‬מולית‪:‬תתהורטה‪1‬ותובפכהכדיאו‪36‬סו‪/‬ראת‪2‬ר‪.‬אטאנבקומםומנםיבל‪7‬ל‪6‬א‪02‬נתעלרדלאחיקםק‪2‬תהבב‪8‬בבמט‪3‬דוטתמטדנירד‪l‬רג‪3‬עהרתורירתו‪6i‬וויאה‪.‬טתרנהסנע‪0‬ננעו**‪*i‬תי*יו*עי*רחו‪-‬כודשכהברפ‪-‬בבפתו‪3‬בישזי‪n‬תיפ”חתרהורסוות‪4‬זםיבקעגהי‪.‬יאבוב‪6‬י‪u‬םייםובפגת‪:‬מתקת‪0‬התריירד‪-‬הכםבחהודבהאטימויםי‪’m‬יבילל*‪3‬ב‪*4‬ד‪.‬איבשר*‪/‬עןיאלררמחתכטרה‪8‬וח‪a‬כ‪10‬הותיושקשאיהק‪r‬מלכנהםר‪7‬ל*בלורו*ראר*‪7‬ת**ק*‪/‬םמהו‪e‬בפשימט‪3‬רטטאטתטדוית‪1‬תעהריש‪3‬בתשתענוו‪d‬ןל**לל‪0‬םא*תנינ*ועמו*עאנא*י‪7‬ךוחוםםתדאביכ‪-‬פוחפ‪a‬שכ‪3‬ר‪3‬לרורירזתותוובבשוייזלרשםי‪3‬ןכתתפןי”ןשבחתו‪h‬להו‪6‬מתמעומ‪0‬תךזםך‪.‬תםק”חיגהפד‪0‬י‪3‬שבעיעזבוזבי‪-‬ידשיהישן’פרדרל‪3‬חל‪0‬דלפיחגאו‪w‬תמממ‪0‬מתקק‪:4‬קיפיופעיירא*יר*הת*לדהזםלהין‪0‬ין‪6‬דדדט‪3‬ו‪3‬ד‪0‬חוח‪w‬תטימששולאםלמםיפ‪1‬שאנבש‪2‬וההםלרןיהפהררות‪-‬שד‪6‬או‪/‬הרגי‪w‬כןיכ–כא‪0‬מעלרךוהמדלהוות‪4‬עז‪-‬בידבשויה‪0‬ורנכל‪2‬יחמ‪6‬מניפעבויפא‪4‬בם‪/‬חשןו‪0‬דדק‪0‬מלחשםא‪:‬להר‪6‬ישנה‪1‬תרכהרלראה‪0‬גאויכתק‪/‬תרה‪2‬הטו‪8‬בבנמטנונתיבט‪7‬חדויא‪2‬ת‪3‬ידררתבחםתות‪2‬רתתבונ‪0‬נעדועימבתנהידב‪-l‬רי‪3‬גהתועו‪i‬יריבעצה‪.‬ריטרצ‪6‬סרייוב‪i‬יללתוירפב‪-‬פיםחי‪n‬ייחיסוו‪4‬י‪.‬חיא‪u‬רםםוו‪0‬ה‪:‬וק*ר*ת*‪m/‬י‪.3‬ט‪1‬תשללם‪a8‬א‪7‬וםפ‪r‬רו‪7‬וי‪3‬כן‪e‬מעך‪3‬ד‪3‬העזידשי‪0*d‬ר*ל*חעמ‪0‬‬

‫ם נוספים‪3783 :‬לש‪0‬א‪3‬לות‪ 6‬ו‪-‬פר‪4‬טי‪0‬ם נ‪/l‬ו‪.i‬ס‪i‬פ‪n‬י‪u6‬ם‪ w/4w0-4w-6.6h33a0d03e37ra88.3m6:‬ו‪60‬ב‪6‬א‪8/‬ת‪31‬ר‪70‬ה‪3‬ע‪63‬יר‪-‬י‪43‬י‪0‬ה‪04-06340-336713/ 0‬‬
‫‪ www.hadera.muni.il‬ובאתר העירייה‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪21 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫רענון נוהלי עבודה בגובה‬
‫אגף החינוך קיים יום עיון לאבות בית של בתי ספר בעיר‪ ,‬לרענון כללי‬
‫בטיחות בעבודה בגובה שעליהם לבצע לעתים במסגרת תפקידם‬

‫לעתים פתחי הניקוז והמרזבים‪ ,‬ויש‬ ‫הציוד כמו סולמות‪ ,‬רתמות וכדומה‪,‬‬ ‫מאת ברק גולן‬
‫לבצע ניקוי הן על הקרקע והן בגובה‬ ‫ונושאים נוספים‪.‬‬
‫המרזב‪ .‬ביום הרענון השתתפו יותר‬ ‫אגף החינוך של עיריית חדרה קיים‬
‫מ‪ 20-‬אבות בית‪ ,‬ששאלו שאלות‬ ‫מנהל המחלקה הבינתחומי באגף‬ ‫יום עיון לאבות בית של בתי הספר‬
‫ענייניות והציעו הצעות ייעול לבטית‬ ‫החינוך‪ ,‬נדב ליפשין‪ ,‬מסביר כי‬ ‫בעיר‪ ,‬לרענון נוהלי הבטיחות של‬
‫במסגרת תפקידם נאלצים אבות‬
‫חות מרבית בעבודה‪.‬‬ ‫הבית לעתים לבדוק גגות ומרזבים‪,‬‬ ‫עבודה בגובה‪.‬‬
‫בנוסף ביקשו אבות הבית‪ ,‬כי פירוט‬ ‫לבצע תיקונים בגובה התקרה ועוד‪.‬‬ ‫יום הרענון כלל הסברים של יועץ‬
‫של נוהלי עבודה ודרישות הבטיחות‬ ‫לביצוע עבודה בגובה יש לעבור‬ ‫בטיחות לעבודה בגובה‪ ,‬שהבהיר‬
‫של עבודה בגובה יועבר גם למנהלי‬ ‫הכשרה מיוחדת‪ ,‬ולרענן את הנהלים‬ ‫מה נחשב לעבודה בגובה (כל עבות‬
‫בתי הספר‪ ,‬על מנת שיידעו מה ניתן‬ ‫דה שמתבצעת מעל גובה של ‪2‬‬
‫ולא ניתן לדרוש במסגרת העבודה‪,‬‬ ‫באופן תקופתי‪.‬‬ ‫מטרים ושיש בה סכנה לנפילה והית‬
‫ויסייעו בהקפדה על בטיחותם של‬ ‫העבודה בגובה הופכת לחיונית‬ ‫פגעות)‪ ,‬על אלו כללי בטיחות חשוב‬
‫בעיקר בימים אלה‪ ,‬של חורף סוער‪,‬‬ ‫להקפיד‪ ,‬על החשיבות של תקינות‬
‫עובדים ותלמידים כאחד‪.‬‬ ‫מאחר שבעקבות הסערות נסתמים‬

‫‪ / 22‬השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫בס"ד‬

‫ביחד קהילת גמלאי ההסתדרות‬

‫הסתדרות העובדים מרחב חדרה‪/‬שומרון‬
‫המכללה לגימלאים‬

‫מקדמים בברכה את כל גמלאי המרחב ומזמינים את כולכם‬
‫לבוא ולקחת חלק בפעילות הענפה‪ ,‬העשירה והמותאמת לכלל ציבור הגמלאים‪.‬‬
‫לקראת שנת הפעילות תש"פ מתכבדים להביא לידיעתכם את רשימת ההרצאות המתוכננות‬

‫לשנה זו‪ .‬ההרצאות יתקיימו בימי שלישי בין השעות ‪ 17:30‬ועד ‪19:00‬‬
‫צוות מועדון הגמלאים‪ ,‬יהושע גרשטיין ‪ -‬יו"ר ההסתדרות ומלכה נוי ‪ -‬רכזת הגמלאים עומדים‬

‫לשרותכם בכל שאלה ורעיון בטלפון ‪.04-6346983‬‬

‫‪31.12.19‬‬

‫גדעון רייכר‬

‫עיתוני ופובליציסט בתחום‬
‫המשפט‪ ,‬צרכנות ובירוקרטיה‬

‫* ייתכנו שינויים במרצים ובהרצאות‬ ‫‪26.05.20‬‬ ‫‪31.03.20‬‬ ‫‪25.02.20‬‬ ‫‪28.01.20‬‬

‫אלי לוי‬ ‫לי אברמוביץ‬ ‫יום טוב סמיה‬ ‫יוסי יהושע‬

‫קולות מבטן האדמה‪,‬‬ ‫צרכנות‬ ‫צבא וביטחון‬ ‫כתב ערוץ ‪12‬‬
‫המנהרות של החיזבאללה‬ ‫צבא ובטחון‬

‫נשמח לראותכם‪,‬‬

‫יהושע גרשטיין‬ ‫ניר בן חיים‬ ‫שרה גובס‬

‫יו"ר הסתדרות הגימלאים‬ ‫יו"ר ההסתדרות במרחב‬ ‫יו"ר נעמ"ת‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪23 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫סניף חדרה בפארק‪ ,‬משמר הגבול‪ ,‬אקו פארק טל' ‪ | 074-7157190‬סניף קניון עופר לב חדרה‪ ,‬שד' רוטשילד ‪40‬‬

‫קרנבל הבשר‬

‫חזה עוף שלם‬ ‫שניצל עוף‬
‫כשרות רבנות‬ ‫כשרות רבנות‬
‫טרי‪19.90 29.90‬‬
‫‪₪‬‬ ‫טרי‬ ‫‪₪‬‬
‫לק ג‬ ‫לק ג‬
‫מחיר קודם ‪ ₪ 31.90‬לק"ג‬ ‫מחיר קודם ‪ ₪ 34.90‬לק"ג‬

‫שלישוק‬

‫תינוקות‬ ‫עגבנייה ‪ /‬בצל יבש ‪ /‬גזר‬
‫ארוז ‪ /‬מלפפון ‪ /‬תפו"א לבן‬
‫מגבוני בייביסיטר‬
‫מארז רביעייה‬ ‫‪ ₪‬לק"ג‪2.90‬‬
‫מחירים קודמים שונים‬
‫יח' ב‪262-‬‬
‫חיתולי בייביסיטר‬
‫‪₪‬‬ ‫מידות ‪3-6‬‬

‫מחיר קודם ‪ ₪ 17.90‬לק"ג‬ ‫יח' ב‪1004-‬‬

‫‪₪‬‬

‫מחיר קודם ‪ ₪ 34.90‬לק"ג‬

‫המבצעים בתוקף עד התאריך ‪ 10.01.20‬בלבד או עד גמר המלאי בקנייה מעל‬
‫עופות ודגים טריים‪ ,‬מזון תינוקות וחיתולים‪ ,‬כל מחלקת הפירות והירקות ומוצרים‬
‫יחידות ו‪/‬או מימוש ללקוח | כפוף למגוון הקיים | אין מכירה סיטונאית | התמונות‬
‫המוצרים לפני הנחה בסניפי הרשת‪ ,‬מחירם הקודם של המוצרים שבמבצע מוצג על‬
‫מהסניפים והיה בתוקף לפחות יום אחד | הרשת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק‪/‬‬

‫‪ / 24‬השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫מבצעים מנצחים‬

‫ג'ייקובס‬
‫‪ 200‬גרם‬

‫מחיר קודם ‪ ₪ 15.90‬ליח'‬ ‫יח' ב‪103-‬‬ ‫מחירים קודמים שוני‪₪‬םליחידה‪19.90‬‬

‫שקדי מרק‬ ‫‪₪‬‬ ‫קוקה קולה‪/‬זירו‬
‫‪ 350-500‬גרם‬ ‫‪ 1.5‬ליטר‬
‫אורז פרסי‬
‫מחיר קודם ‪2₪.90‬לי‪1‬חיד‪₪‬הליח'‪9.90‬‬ ‫‪ 1‬ק"ג‬ ‫מארז שישייה‬
‫בקנייה מעל ‪₪ 200‬‬
‫הוואי שמפו‪/‬מרכך‬ ‫‪ ₪‬ליחידה‪6.90‬‬
‫‪ 700‬מ"ל‬ ‫מחיר קודם ‪₪₪ 35.90‬ללייחחי'דה‪29.90‬‬
‫מחיר קודם ‪ ₪ 9.90‬ליח'‬
‫יח' ב‪203-‬‬ ‫צ'יפס תפוגן‬
‫הד אנד שולדרס‬ ‫‪ 1.5‬ק"ג‬
‫‪₪‬‬ ‫‪ 500‬מ"ל‬
‫‪ ₪‬ליחידה‪24‬‬‫‪.90‬‬
‫מחיר קודם ‪ ₪ 8.90‬ליח'‬ ‫יח' ב‪332-‬‬ ‫מחיר קודם ‪ ₪ 27.90‬ליח'‬

‫‪₪‬‬

‫מחיר קודם ‪ ₪ 24.90‬ליח'‬

‫‪ ₪ 100‬לא כולל סיגריות‪ ,‬מחלקת‬
‫המופיעים בפרסום מוגבל ל‪ 3-‬ק"ג‪2/‬‬
‫להמחשה בלבד | תיתכן שונות במחירי‬
‫המוצרים או בסמוך להם‪ ,‬בכל אחד‬
‫לשנות את המבצעים בכל עת‪ .‬ט‪.‬ל‪.‬ח‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪25 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫מופע בביצוע תלמידי תיכון חדרה‪ .‬צילום חנן זיסו‬ ‫ברודווי בתיכון חדרה‬

‫בית אליעזר‪ .‬ערב הפרמיירה התת‬ ‫סיקלי רונן ויליאמס‪ .‬סיפור המחזה‬ ‫מאת ברק גולן‬
‫קיים במעמד ראש העיר צביקה‬ ‫נושא את המסר של אחווה אנושית‬
‫גנדלמן והנהלת אגף החינוך בעית‬ ‫ותואם את הנושא השנתי שקבע‬ ‫מופע מרהיב בביצוע תלמידי תיכון‬
‫רייה‪ .‬ההצגה זכתה לתשבחות ומחת‬ ‫חדרה הוצג באולם רנה שני תחת‬
‫מאות רבות מכל מי שצפה במופע‪,‬‬ ‫משרד החינוך הערבות הדדית"‪.‬‬
‫אשר הועלה ‪ 14‬פעמים בפני הורים‪,‬‬ ‫מדובר בקומדיה מוזיקלית שהופקה‬ ‫הכותרת "ברודווי בתיכון חדרה"‪.‬‬
‫מורים‪ ,‬תלמידי התיכון ותלמידי‬ ‫והועלתה בביצוע תלמידי החטיבה‬ ‫המופע נקרא "המופע הגדול מכות‬
‫כיתות ו' מבתי הספר המזינים את‬ ‫העליונה‪ ,‬כיתות ט' עד י"ב‪ ,‬הלומדים‬ ‫לם ‪ -‬המחזמר"‪ .‬כתיבה ובימוי דני‬
‫במגמת התאטרון והמחול ובמגמות‬ ‫אופק‪ ,‬הפקה רותם לוינסקי‪ ,‬תנועה‬
‫חטיבות הביניים של תיכון חדרה‪.‬‬ ‫אחרות בתיכון חדרה ותיכון חדרה‬ ‫וכוריאוגרפיה אפי אשכנזי‪ ,‬ניהול מות‬

‫עובדי מרכנתיל חגגו עם‬
‫דיירי הוסטל "גל" בעיר‬

‫עובדי סניף בנק מרכנתיל בחדרה הגיעו‬
‫כבכל חג ובכל שנה למסיבת החנוכה של‬
‫דיירי הוסטל "גל" בעיר ובסיום האירוע חית‬
‫לקו לדיירים ולצוות שי מתוק מתנת הבנק‪.‬‬
‫רונן צדיק מנהל סניף מרכנתיל חדרה ציין‬
‫כי‪" :‬עובדי הבנק שמחו להיפגש שוב עם‬
‫דיירי ההוסטל והצוות המדהים של ההוסטל‬
‫ושהקשר ארוך השנים נותן תחושה של‬
‫משפחתיות‪ .‬אנו עובדי הבנק רואים בפעית‬
‫לות קהילתית חלק מההוויה השוטפת שלנו‪.‬‬
‫הבנק שלנו חגג לפני שנה ‪ 100‬שנים להקמתו‬
‫ולכל אורכן תמיד שילב בין העשייה הבנקאית‬
‫לעשייה החברתית‪ .‬אנו שמחים וגאים להיות‬
‫חלק מפעילות זו ורווים נחת מהמשך מסורת‬

‫זו גם במאה השנייה של הבנק שלנו ‪".‬‬

‫‪ / 26‬השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫בס"ד‬

‫‪Meat Resturant‬‬

‫כשר‬

‫בהשגחת הרבנות‬

‫עסקית ‪ 2‬שיפודים‪68‬‬ ‫תפריט עסקיות‬
‫החל מ‪₪ -‬‬
‫מוגש בימים א’‪-‬ה’ בימי חו”ל בלבד‬
‫בין השעות ‪11:30-17:00‬‬

‫ר ח ו ב ב ר ק ת ר א ו ב ן ‪ ,1 6‬נ ת נ י ה‬

‫‪077-558-6397 050-5999-447‬‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪27 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫הקתדרה של חדרה מציגה‬

‫והביטוי העצמי‪ ,‬שלוש שעות של גית‬ ‫‪ 19.4.20‬קפקא‪ :‬הגלגול ‪ -‬הסיפור‬ ‫מועדון קריאה‬
‫לוי‪ ,‬יצירה וכתיבה משותפת‪ ,‬בסופן‬ ‫ש"המציא" את ספרות המאה העשת‬ ‫עם קובי מידן‬
‫כל משתתפ‪/‬ת יצא עם תוצר – שיר‬ ‫רים‪ .‬גרגורי סמסא מתעורר‪ ,‬והנה‬
‫הקתדרה של חדרה‪ ,‬הפועלת במרת‬
‫פרי עטה‪/‬ו‪.‬‬ ‫הוא מקק‪.‬‬ ‫כז הפנאי בית אליעזר‪ ,‬מציגה לכם‬
‫המשתתפים יקבלו כלים ליצור‪ ,‬לית‬ ‫עלות קורס ברישום מוקדם (עד‬ ‫קורס מרתק עם איש התקשורת והת‬
‫זום ‪ ,‬לפעול מחוץ לקופסא ולתווך‬ ‫‪ .₪ 60 : )2.2.20‬עלות קורס‪120 :‬‬
‫סופר קובי מידן‪ :‬מועדון קריאה‪.‬‬
‫רעיונות מופשטים באופן מילולי‪.‬‬ ‫‪.₪‬‬ ‫מדובר בקורס שייערך בימי ראת‬
‫קצת על עמיר לב‪:‬‬ ‫לרישום‪ :‬מרכז פנאי בית אליעזר‪,‬‬ ‫שון (‪ )11:00-12:25‬ויכלול שלושה‬
‫מפגשים‪ ,‬בחודשים פברואר‪ ,‬מרץ‬
‫כותב‪ ,‬מלחין‪ ,‬זמר וגיטריסט‪ ,‬זוכה‬ ‫רח' השיזף ‪ 6‬בית אליעזר‪.‬‬
‫פרס אקו"ם למחבר השנה ‪.2014‬‬ ‫‪04-6207540‬‬ ‫ואפריל‪.‬‬
‫מלבד יצירתו האישית עבד וכתב‬ ‫‪ 16.2.200‬ג"ד סלינג'ר‪ :‬מחבר ה�ת‬
‫עם המוזיקאים הגדולים בישראל‪:‬‬ ‫וגם‪ :‬סדנת כתיבה‬ ‫פסן בשדה השיפון ואחד הסופרים‬
‫אביתר בנאי‪ ,‬גבע אלון‪ ,‬ברי סחרוף‬ ‫בהנחיית עמיר לב‬ ‫הנערצים והמסתוריים של המאה‬
‫ועוד‪ .‬מועדים‪ :‬ימי חמישי ‪11:00-‬‬ ‫העשרים‪ .‬במפגש – יום נפלא לדגי‬
‫‪,23.1.20 ,16.1.20 ,2.1.20( .14:00‬‬ ‫לא רק חובבי הקריאה יכולים ליהנות‬ ‫בננה‪ ,‬שנכתב בהשפעת הטראומה‬
‫‪ .)30.1.20‬עלות קורס‪* ₪ 280 :‬‬ ‫מקורסים מרתקם בקתדרה‪ .‬בשנת‬ ‫של סלינג'ר שלחם במלחמת העולם‬
‫‪ 2020‬תיפתח סדנת כתיבה מיוחד‪.‬‬
‫מספר מקומות מוגבל‪.‬‬ ‫ארבעה מפגשים על טהרת הכתיבה‬ ‫השנייה‪.‬‬
‫‪ 1.3.20‬טולסטוי‪ :‬מי שבעיני רבים‬
‫הוא גדול הסופרים מאז ומעולם‪.‬‬
‫במפגש – מותו של איוון איליץ‪ ,‬אחת‬
‫מפסגות אמנות הסיפור אי פעם‪.‬‬
‫בעל אחוזה רוסי שוכב על ערש דווי‬
‫ועורך חשבון נפש‪ ,‬המשתנה עם‬

‫השינויים במצבו הרפואי‪.‬‬

‫‪ / 28‬השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫* בהתאם לתקנון‬ ‫עוברים לגור‬

‫ליד ברחודרטהשילד‬

‫* ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬ ‫‪1,440,000‬‬ ‫דירות ‪ 5 ,4 ,3‬חדרים‬

‫פרוייקט רוטשילד ‪ ,9‬הינו פרוייקט תמ"א ‪ 38‬הראשון בחדרה‪.‬‬
‫הבניין בן ‪ 6‬קומות‪ 4 ,‬דירות בקומה‪ 2 ,‬דירות גן‪ ,‬דירות ‪ 4‬ו‪ 5-‬חד' ושני פנטהאוזים‬

‫מפוארים‪ .‬הדירות מעוצבות בקפידה בפרקטיקה מירבית ובמפרט טכני עשיר‪.‬‬
‫"רוטשילד ‪ "9‬ממוקם במרכז העיר ונהנה מכל היתרונות של קירבה‬
‫לבתי ספר‪ ,‬גני ילדים‪ ,‬אזורי קניות‪ ,‬בילוי ופנאי‪...‬‬

‫שיווק פרויקטים נדל"ן‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪29 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫שבעה קנים וזיכרון‬

‫מנורת שבעה הקנים‪ ,‬שנעשתה מאדני מסילת הרכבת שהובילה‬
‫לאושוויץ‪-‬בירקנאו‪ ,‬הוענקה כשי למועדון שורדי השואה בחדרה‬

‫מאת ברק גולן‬

‫שורדי השואה שהשתתפו בהדלקת‬
‫נרות במועדון "קפה אירופה"‪ ,‬קית‬
‫בלו שי מרגש‪ :‬מנורת שבעה קנים‬
‫שנעשתה מאדנים של פסי הרכבת‬
‫שהובילה למחנה ההשמדה אושת‬

‫וויץ‪-‬בירקנאו‪.‬‬
‫מועדון "קפה אירופה" מופעל על‪-‬‬
‫ידי המחלקה לאזרחים ותיקים באגף‬
‫הרווחה של העירייה והעמותה למען‬
‫הקשיש ומציע שלל אפשרויות להת‬
‫עשרה ובילוי פנאי לשורדי שואה‬

‫בחדרה‪.‬‬
‫בהדלקת הנרות השתתפו מנהלת‬
‫המחלקה לאזרחים ותיקים רויטל‬
‫פוקס‪ ,‬מקהלת שורדי השואה "הלת‬
‫לויה"‪ ,‬שורד השואה יהושע גורדון‬
‫התכבד בהדלקת הנרות‪ ,‬ותלמידי‬
‫בית ספר "אילן רמון" אשר שימחו‬
‫את הניצולים ביצירה משותפת ושי‬

‫איש‪.‬‬
‫יצוין כי בין תלמידי "אילן רמון" לבין‬
‫"קפה אירופה" קיים מזה שנים קשר‬
‫אמיץ שוטף ומרגש‪ .‬תלמידי בית‬
‫הספר וניצולי השואה נפגשים מספר‬
‫פעמים בשנה‪ ,‬לפעילויות ואירועים‬

‫משותפים‪.‬‬

‫היצירות הללו גרמו התרגשות‬ ‫קה גנדלמן‪ ,‬במסגרת ביקורו במועת‬ ‫אחד המתנדבים‪ ,‬המלווה כבר שנים‬
‫בקרב חברי המועדון‪ ,‬שכולם חוו‬ ‫דון‪ ,‬מגן דוד העשוי מאדני המסילה‪,‬‬ ‫את פעילות המחלקה לאזרחים ותית‬
‫על בשרם את אימת השואה ושרת‬ ‫באופן אישי מידי האמן הגרמני קלת‬ ‫קים לטובת שורדי שואה‪ ,‬הוא גרמני‬
‫דו‪ ,‬וחידדו אצלם את משמעות החג‬ ‫אוס דואלר‪ ,‬המקדיש עצמו להנצת‬ ‫במקור אשר הביא מגרמניה מנורת‬
‫ואת הברכה‪ :‬שהחיינו וקיימנו והגיענו‬ ‫חה ותיעוד של השואה באמצעות‬ ‫שבעה קנים‪ ,‬יצירה של אמן גרמני‬
‫מאדנים (פסי עץ השקועים לרוב‬
‫לזמן הזה‪.‬‬ ‫האמנות‪.‬‬ ‫ברבד חצץ‪ ,‬ומחוברים לזוג פסי‬
‫פלדה במוטות ברזל וברגים‪ ,‬וכך‬
‫מורכבת מסילת הרכבת)‪ ,‬של פסי‬

‫הרכבת לאושוויץ‪-‬בירקנאו‪.‬‬
‫לאחרונה הוענק לראש העיר צבית‬

‫‪ / 30‬השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫באדיבות‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪31 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫‪ / 32‬השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫יבנה – הנגב ‪ 3 ,3‬בינואר‪9:00 ,‬‬ ‫בתי הספר לפי א״ב‬
‫לב (המכיל) – ארלוזורוב ‪ 26 ,27‬בינואר‪20:00 ,‬‬
‫אחד העם – הרצל פינת אחד העם‪ 14 ,‬בינואר‪16:30 ,‬‬
‫ניצנים – הכנסת ‪ 26 ,16‬בינואר‪16:30 ,‬‬ ‫אילן רמון – יצחק רבין ‪ 20 ,56‬בינואר‪17:00 ,‬‬
‫מוריה – עולי הגרדום ‪ 17 ,1‬בינואר‪8:30 ,‬‬ ‫ארלוזורוב – הגיבורים ‪ 16 – 114‬בינואר‪17:00 ,‬‬
‫פארק‪ ,‬תמנע ‪ -‬שכ׳ הפארק‪ 19 ,‬בינואר‪20:00 ,‬‬
‫צליל ‪ -‬השקמה ‪ 27‬ב״א‪ 19 ,‬בינואר‪17:30 ,‬‬ ‫גבעול – מבצע עזרא ‪ 29 ,7‬בינואר‪ 3 ,‬ו‪ 16-‬בפברואר‪ ,‬בתיאום עם ביה״ס‬
‫קפלן – יגאל ‪ 39‬ב״א‪ 15 ,‬בינואר‪17:00 ,‬‬ ‫דמוקרטי – חורשת ברנדס‪ 24 ,‬ו‪ 31-‬בינואר‪ 7 ,‬בפברואר‪ ,‬בתיאום מול ביה״ס‬
‫שילה – מבצע עזרא – ‪ 24‬בינואר‪8:45 ,‬‬
‫תחכמוני – יצחק עפגין ‪ 12 ,5‬בינואר‪17:00 ,‬‬ ‫הגורן – סמטת שז״ר ‪ 13 ,7‬בינואר‪16:30 ,‬‬
‫תל״י צפרירים – האלון ‪ 4 ,28‬בפברואר‪16:30 ,‬‬ ‫השחף – הנגב ‪ 19 ,5‬בינואר‪17:00 ,‬‬

‫חב״ד בנות – תמנע ‪ 10 ,2‬בינואר‪8:30 ,‬‬
‫חב״ד בנים – הרב קוק ‪ 10 ,4‬בינואר‪10:30 ,‬‬

‫חופים – אדני פז ‪ 17 ,1‬בינואר‪10:15 ,‬‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪33 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫ההסתדרות מאירה בחנוכה‬

‫מעל ‪ 1000‬חברי הסתדרות נהנו‬
‫ממסיבת החנוכה שאירגן יו"ר ההסת‬
‫תדרות במרחב ניר בן חיים יחד עם‬
‫צוות העובדים‪ .‬לראשונה התקיים‬
‫האירוע לא בבית הסתדרות אלא‬
‫במלון רמדה וזאת על מנת לאפת‬
‫שר למאות חברי ההסתדרות לקחת‬
‫חלק‪ .‬המשתתפים נהנו מכיבוד‬
‫עשיר והופעה של "הפרוייקט של‬
‫רביבו"‪ .‬לדברי בן חיים‪" :‬כל נר קטן‬
‫מחולל שינוי גדול‪ ,‬וכולם יחד יוצרים‬
‫עוצמה גדולה‪ ".‬יו"ר המרחב הודה‬
‫לכל המשתתפים על האמון והתמית‬
‫כה בעשייה של ההסתדרות במרחב‪.‬‬

‫מ"מ ראש העיר ניר‬
‫בן חיים הגיע לברך‬
‫את ציבור הגימלאים‬
‫מעמותה למען הקשיש‪,‬‬
‫והתכבד להדליק נר‬
‫שלישי של חנוכה‪.‬‬

‫‪ / 34‬השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫שטיבל‬ ‫בס"ד‬

‫פתרונות שיער חדשניים‬

‫פתרונות מגוונים וחדשניים‬ ‫מאמץ למנוע‬
‫בהתאמה אישית לדלילות שיער‬ ‫העברת סניף הדואר‬

‫והתקרחות לנשים וגברים‬ ‫מגבעת אולגה‬

‫החלקות שיער משקמות בהתאמה אישית‬ ‫הצעה לסדר שהגיש חבר מועצת‬
‫תוספות שיער‬ ‫העיר צ'יקו וקנין‪ ,‬בנושא הדואר‬
‫במרכז גבעת אולגה‪ ,‬התקבלה‬
‫מילוי שבילים ‪ /‬אורך ‪ /‬נפח ‪ /‬עיבוי שיער‬ ‫במועצה ברוב קולות ותקודם בסיוע‬
‫מבחר גדול של סוגי פאות ויחידות שיער‬
‫העירייה‪.‬‬
‫‪ 100%‬שיער טבעי אירופאי‬ ‫בהצעה לסדר טען וקנין כי הובא‬
‫פאות רפואיות ‪ -‬פתרון למטופלי כימותרפיה‬ ‫לידיעתו שמרכז הדואר בגבעת‬
‫טיפול בפאות קיימות ‪ -‬חפיפה‪ ,‬סירוק ועיצוב‬ ‫אולגה אינו מתפקד כראוי ולכן יש‬

‫דיסקרטיות מובטחת‬ ‫כוונה להעבירו למתחם הוויליג'‪.‬‬
‫לזכאים מימון מלא ע"י קופות החולים‬ ‫לדברי וקנין‪ ,‬ההצעה לסדר נבעה‬
‫מהעובדה שבגבעת אולגה מתגות‬
‫‪ +‬שירות לשנה‬ ‫ררת אוכלוסייה מבוגרת רבה אשר‬
‫שירות‪ ,‬אחריות‪ ,‬אמינות!‬ ‫משתמשת בשירותים הללו‪ ,‬הן‬
‫מבחינת הכנסה‪ ,‬ביטוח לאומי וכיוצא‬
‫‪053-2868997 | 050-8779826‬‬ ‫בזה‪ ,‬והן מבחינת תשלומים שותפים‪.‬‬
‫וקנין‪" :‬אבקש את מעורבות העיריה‬
‫הרברט סמואל ‪ ,43‬חדרה | ‪shtibel-wigs.com‬‬ ‫בנושא לטובת גידול בכוח אדם‬
‫הקיים על מנת לתת מענה ושירותים‬
‫השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪35 / 31.12.19 / 2436‬‬ ‫לתושבי המקום‪ ,‬שכן אין מספיק כוח‬
‫אדם ואין מספיק ימים שבהם המקום‬
‫פתוח‪ .‬כמו כן‪ ,‬המקום אינו מתוחזק‬
‫כראוי‪ ,‬ולשם כך יש צורך בהתייחת‬

‫סות ומעורבות העירייה"‪.‬‬
‫ההצעה לסדר הוצגה בישיבת המת‬
‫עצה האחרונה‪ ,‬ולאחר דיון שהתת‬
‫פת בנושא‪ ,‬סיכמה מועצת העיר כי‬
‫מצוקת שירותי הדואר ברחבי העיר‬
‫ידועה ומוכרת‪ ,‬ולשם כך ייוועדו‬
‫בימים הקרובים ראש העיר צביקה‬
‫גנדלמן ומנכ"ל העירייה יעקב זיגת‬
‫דון עם נציגי דואר ישראל כדי לדון‬
‫בפריסה מחודשת של סניפי הדואר‬
‫ברחבי העיר‪ ,‬וזאת במטרה להביא‬
‫לשיפור השירות לתושבי חדרה‬

‫בכלל ובגבעת אולגה בפרט‪.‬‬

‫ספורט‬

‫שפיץ מלונדון ‪ /‬אפי ישראל‬
‫כמדי שנה כשעולם הכדורגל יוצא לפגרת סוף השנה‪ ,‬באי הבריטי‬
‫מתחיל מרתון משחקים באווירת חג‪ .‬אלפי ישראלים מגיעים‬

‫לחגיגה הזו‪ ,‬הקבוצות משחקות שלושה משחקים בשבוע‪ .‬לפעמים‬
‫נדמה שבאנגליה‪ ,‬מולדת הכדורגל‪ ,‬החג הוא הכדורגל‪...‬‬

‫לא מדובר בעוד משחק מדובר‬ ‫הרבה לפני השריקה הראשונה‪.‬‬ ‫ארסנל מארחת‬
‫בדרבי‪ .‬צ'לסי בצמרת‪ ,‬ארסנל מחת‬ ‫כדורגל הוא לא לגברים בלבד‪,‬‬ ‫ומפסידה לצ'לסי‬
‫פשת את עצמה‪ ,‬אך לדרבי חוקים‬ ‫בדרך לאמירויות ראינו הרבה נשים‪,‬‬ ‫בדרבי הלונדוני‬
‫משלו‪ ,‬האצטדיון מלא‪ ,‬על הדשא‬ ‫ילדים ומשפחות המגיעות כבילוי‬
‫הרבה כוכבים והרבה יוקרה‪ .‬בסקר‬ ‫משפחתי‪ .‬הלבוש בהתאם לקבוצה‬ ‫אצטדיון האמירויות בלונדון‪ ,‬הוא‬
‫שנערך בין אוהדי צ'לסי‪ ,‬נמצא כי‬ ‫האהודה‪- ,‬כ‪ 30-‬דקות לפני השר�י‬ ‫מבצרם הביתי של "התותחנים"‬
‫ארסנל היא יריבתם הגדולה ביותר‪.‬‬ ‫קה הראשונה האצטדיון כמעט ריק‪,‬‬ ‫והוא מכיל ‪ 60,400‬מקומות‪ .‬כבר‬
‫רומן אברמוביץ הבעלים היהודי של‬ ‫האלפים בחוץ‪ ,‬ביניהם לא מעט ישת‬ ‫בדרך לאצטדיון הרגשנו מתח באת‬
‫צ'לסי נלחם בתדמית האנטישמית‬ ‫ראלים‪ ,‬העברית נשמעת ולא מעט‪,‬‬ ‫וויר הקר‪ ,‬לפנינו דרבי לונדוני בין‬
‫שדבק בקבוצה‪ .‬אלפי אוהדי צ'לסי‬ ‫ישראלים רבים מגיעים מדי שנה‬ ‫ארסנל המארחת לבין צ'לסי‪ .‬מיות‬
‫יושבים אחרי השער הצפוני‪ .‬השות‬ ‫למרתון הכדורגל בשילוב אווירת‬ ‫תר לציין‪ ,‬שקופות הכרטיסים כלל‬
‫פט מוציא את הדרבי לדרך‪ ,‬הקהל‬ ‫החג והקניות‪ 15 .‬דקות לפתיחת‬ ‫לא נפתחו‪ ,‬אך ניתן היה להשיג‬
‫דוחף את ארסנל קדימה‪ ,‬צ'לסי‬ ‫המשחק‪ ,‬מתחילה תזוזה פנימה‪,‬‬ ‫כרטיסים מחוץ לאצטדיון‪ .‬מעניין‬
‫עוד לא הגיעה למשחק‪ ,‬דקה ‪13‬‬ ‫תוך ‪ 10‬דקות‪ ,‬האזור מתרוקן‪ ,‬אין‬ ‫שהספסרים נראים אותו דבר בכל‬
‫האצטדיון רועד‪ ,‬לא‪ ,‬אין רעידת‬ ‫לחץ בשערים הכל מתקתק‪ ,‬התור‬ ‫העולם‪ ...‬המחיר ‪ 300‬ליש"ט‪ .‬אוהדי‬
‫אדמה‪ ,‬יש כדור ברשת של צ'לסי‬ ‫היחיד היה לשירותים‪ ,‬מה לעשות‬ ‫הקבוצות בפאבים שמסביב לאמית‬
‫‪ 0:1‬לארסנל משער של אובמיינג‪.‬‬ ‫שגוף האדם חייב להוציא מה שנכת‬ ‫רויות‪ ,‬יש לי הרגשה שבמים משת‬
‫הקהל ברובו של ארסנל רוצה שער‬ ‫נס ודומה שלחלק מהאנשים היתה‬ ‫תמשים שם רק כדי לשטוף ידיים‬
‫נוסף‪ ,‬צ'לסי נכנסת למשחק שהות‬ ‫ובשירותים‪ ,‬לפחות ראיתי למה‬
‫לך ומתאזן‪ 2 .‬דקות למחצית נהירה‬ ‫בירה בגוף יותר מדם‪...‬‬ ‫מתכוונים כשאומרים הבירה נשפת‬
‫לכיון המזנונים תחילה לשירותים‬ ‫כה כמים‪ ...‬במקום דוכני אוכל מכל‬
‫ולאחר מכן תידלוק נוסף בבירה‬ ‫לשם כך התכנסנו‬ ‫הסוגים והטעמים‪ ,‬אוכלים‪ ,‬שותים‬
‫לקראת החצי השני‪ .‬אוהדי ארסת‬ ‫ולפתע קריאות עידוד‪ ,‬המשחק עוד‬
‫נל במצב רוח טוב‪ ,‬עוד ‪ 45‬דקות‬ ‫לפנינו משחק זוכרים? ארסנל‬ ‫לפנינו‪ .‬ההנאה מהמשחק מתחילה‬
‫והדרבי שלהם‪ .‬עם פתיחת המחצית‬ ‫וצ'לסי עולות לכר הדשא באמית‬
‫רויות‪ ,‬כאילו שהר געש מתפרץ‪,‬‬

‫הכניסה לאוהדי ארסנל בלבד‬ ‫צ'לסי חוגגת ניצחון‬

‫‪ / 36‬השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫בכניסה לאצטדיון עמדה של חבד‬
‫עם חנוכיה וסופגניות‬

‫אלי שגב עם צעיף של בית"ר‬ ‫תרבות ספורט אמרנו‬ ‫"מתדלקים" בירה במחצית‬
‫באמירויות‬ ‫לאהדת הקבוצה אין גיל‬

‫פגשנו אוהדי כדורגל רבים מישראל‪,‬‬ ‫רומן אברמוביץ‪ .‬אוהדי ארסנל‪ ,‬עם‬ ‫השניה‪ ,‬ארסנל התבצרה צ'לסי חית‬
‫בינהם אוהדי בית"ר ירושלים שבאו‬ ‫פנים נפולות ולא מעט קללות שקת‬ ‫פשה שוויון‪ ,‬דקה ‪ ,84‬הלם באצטדיון‬
‫עם צעיף צהוב ועם זה של צ'לסי‪,‬‬ ‫טות‪ ,‬מבינים שזה רק ספורט‪ ,‬הפסד‬ ‫האמירויות צ'לסי משווה ובצדק ‪1:1‬‬
‫עברית שמענו בכל מקום והרבה‪.‬‬ ‫כואב ובעיקר בדרבי לקבוצה השת‬ ‫ז'ורז'יניו נוגח פנימה‪ .‬אוהדי צ'לסי‬
‫אוהדי הכדורגל מארץ הקודש מוכת‬ ‫נואה ובכל זאת עומדים ומריעים‬ ‫חזרו לחיים‪ ,‬חולפות ‪ 4‬דקות‪ ,‬צ'לסי‬
‫נים לשלם והרבה כדי לקבל תצוגה‬ ‫לשחקניהם‪ .‬כן‪ ,‬זו תרבות ספורט‬ ‫משלימה מהפך ‪ ,2:1‬תאמי אברהם‬
‫שכזו‪ ,‬הן על הדשא והן מחוצה לו‪.‬‬ ‫שמתחילה בהתנהגות לפני המשת‬ ‫קובע הדרבי כחול‪ .‬כמה אלפי אוהדי‬
‫על הדשא קיבלנו משחק מהיר ומת‬ ‫חק‪ ,‬במהלכו ובסיומו בלי קשר לתות‬ ‫צ'לסי בקרנבל‪ ,‬מעל ‪ 50,000‬אוהדי‬
‫עניין שהשאיר טעם של עוד‪ .‬מחוץ‬ ‫צאה‪ .‬היריבות הסתימה‪ ,‬אוהדי שתי‬ ‫ארסנל נרשמו למנזר השתקנים‪,‬‬
‫לאצטדיון‪ ,‬אין לחץ בדרך לאצטדיון‪,‬‬ ‫הקבוצות יוצאים יחדיו בדרכם הבית‬ ‫אצטדיון האמירויות נכבש על ידי‬
‫גם לא בכניסות וביציאות וגם לא‬ ‫תה‪ .‬הבארים מסביב לאצטדיון שוב‬ ‫הכחולים הן על הדשא והן ביציעים‪.‬‬
‫בדרך הביתה‪ .‬קוראים לזה תרבות‬ ‫מלאים‪ ,‬שילוט מכוון שהכניסה לאות‬ ‫שריקת סיום‪ ,‬צ'לסי מנצחת בדרבי‬
‫ספורט‪ .‬ואנחנו נשארנו עם טעם של‬ ‫הדי ארסנל בלבד‪ .‬כשעתיים לאחר‬ ‫השחקנים רוקדים ורצים לאוהדים‬
‫המשחק האזור מתרוקן‪ .‬באצטדיון‪,‬‬ ‫ביציע הכחול חגיגה במחנה של‬
‫עוד‪...‬‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גיליון ‪37 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫פרמסדומרתמיק‪-‬צועמניכםרתי‬ ‫י‬

‫‪04-6226868‬‬ ‫‪0‬‬

‫הדרלךו החקצהרהשלבהוצלעחה‬ ‫ם‬

‫בחדרה‬
‫‪04-6226868‬‬

‫המדריך הארוטי ‪+18‬‬ ‫פמרכסרמתיתי‬ ‫מדור הכרויות‬

‫הכרויות‬ ‫לוליטה‬ ‫‪04-6226868‬‬ ‫‪FREE LOVE‬‬
‫כחולות‬ ‫אקספרס‬
‫ודיסקרטיות‬ ‫גברים מכירים נשים בשיחות אישיות‬
‫שיחה ארוטית‬
‫מספרי טלפון של נשים‬ ‫ישירה‬ ‫‪1-900-72-7002‬‬
‫‪ 50‬אג'‪+‬זמן אויר‬
‫‪1919-12-0671‬‬ ‫‪1919-12-0926‬‬ ‫מפגשים‬
‫בנ"ל ‪ ₪ 7‬לדקה‬ ‫בנ"ל ‪ ₪ 9‬לדקה‬ ‫שיחות חיות ‪1x1‬עם נשים וגברים‬

‫מועדון ‪69‬‬ ‫שיחות‬ ‫‪1-900-72-1160‬‬
‫השיחות‬ ‫אירוטיות‬ ‫‪ 50‬אג'‪+‬זמן אויר‬

‫הכי חמות בעיר‬ ‫בכרטיס אשראי‬ ‫‪Gays ExspREss‬‬
‫חי‪ 24 -‬שעות‬ ‫מספרי טלפון של גברים (גייז)‬
‫‪1919-12-0661‬‬
‫בנ"ל ‪ ₪ 7‬לדקה‬ ‫‪03-5770012‬‬ ‫‪1-900-72-7014‬‬
‫‪ 50‬אג'‪+‬זמן אויר‬
‫לא מצליח לחייג? חייג לשרות לקוחות ועזרה ‪054-7233233‬‬
‫לא מצליח לחייג? חייג לשרות לקוחות ועזרה ‪054-7233233‬‬

‫מדור מיסטיקה‬

‫קוראת בקפה‬ ‫בס”ד אורנה מדב גרונר‬
‫מבכירות הנומרולוגים הותיקה בשרון!‬
‫בעלת ניסיון‬ ‫פותרת בעיות חיים‬
‫של כ‪ 20-‬שנה‬ ‫עבר‪ ,‬הווה‪ ,‬עתיד‬ ‫הכוונה זוגית אישית ומקצועית‬
‫לכל תחומי החיים‬

‫פרחיה‪050-6760097‬‬ ‫וידחיססקאירטשיי‬ ‫■ נומורולוגיה‬
‫מכירת תכשיטים‬ ‫■ קריאת קלפי טארות‬

‫■ תקשור ■ קבלה‬
‫■ במקרים מיוחדים‪:‬‬
‫התייעצות עם רבנים‬

‫לקביעת פגישה (לא בשבת) ‪09-8614701‬‬

‫‪ / 38‬השבוע בחדרה ‪ /‬גליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫מדור מקצוענים‬

‫קניון הרהיטים‬

‫בהנהלת‪ :‬קעדאן עמר‬

‫יצור ושיווק רהיטים ועיצוב הבית‬

‫חידוש וריפוד רהיטים‬
‫כל סוגי הבדים ‪ +‬דמוי עור‬
‫איסוף והחזרה לבית הלקוח‬

‫בס”דאור וחשמל‬ ‫בקה אלגרבייה‪ ,‬כניסה צפונית‪-‬כיכר ראשונה ימינה‬
‫חשמלאי מוסמך | רשיון מס’ ‪106415‬‬
‫‪050-5664471 ,04-6280454‬‬
‫תכנון וביצוע כל מערכות החשמל‬
‫תיקון תקלות קיימות‬ ‫שרות‬
‫למחשב‬
‫קבלת אישורים מול חברת חשמל‬
‫לבית הלקוח‬
‫אלי ‪050-2839923‬‬
‫לחומרה‪/‬תוכנה‬
‫התקנה‪/‬אינטרנט ורשת‬

‫קובי ‪04-6202807‬‬
‫‪050-7742116‬‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גליון ‪39 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫מדור עורכי דין‬

‫‪1‬טפ‪9‬ל‪.‬ק‪7‬ס‪000757222---222222236354502001:‬‬ ‫בס"דרפאל תירם ושות' משרד עורכי דין‬
‫ •דיני משפחה‪ :‬גירושין‪ ,‬צוואות‪ ,‬הסכמי ממון‬
‫ •מקרקעין‪ :‬חוזי שכירות ורכישה‬
‫ •הוצל"פ‪ :‬פשיטות רגל‪ ,‬איחוד תיקים וכינוס‬
‫ •פלילים‬

‫רח’ גרדח'מגנדלמהגל‪,1‬הא‪,1‬זוארזוהרתהעתשעישהיהפופלוגל‪,‬ג‪,‬נ נתנתיניה‪,‬ה‪,‬קוקוממהה ‪ ',44‬חמדשרר‪4‬ד‪ .14.144‬מייל‪[email protected] :‬‬

‫בגידות‬ ‫חקירות כלכליות‬
‫חקירות אישיות‬
‫מידע וחקירות‬
‫מעקבים‬
‫בהנהלת איתי כהן ברשיון משרד המשפטים‬ ‫בדיקות פוליגרף‬
‫גילוי האזנות סתר‬
‫ננתתננייהה‪,,‬ררחח'’ההממלאכהה ‪,4,455‬ככננייססהה‪,1,1‬קוקוממההד’‪,‬ד'‪,‬מחשרדדר ‪email: [email protected] | 11446‬‬
‫טל'‪ +972-9-8851855 :‬פקס‪www.tiram.co.il +972-9-8851811 :‬‬ ‫ססניניפפייםם‪::‬ייששרראאל‪ ,‬ארה”"בב‪,‬‬
‫ווהונגריה‪.‬‬

‫מחיקת חובות‪-‬לפי החוק החדש‬ ‫דיני משפחה‪-‬גירושין‪ ,‬מזונות‬
‫פשיטת רגל והפטר‬ ‫הסכמי ממון‪ ,‬הסכמי גירושין‬
‫איחוד תיקים‬
‫חייב מוגבל באמצעים‬ ‫ירושות וצוואות‬
‫מקרקעין ותביעות פינוי‬
‫הוצאה לפועל ובנקאות‬ ‫הסכמי מכירה וקניית דירה‬
‫ביטוח לאומי‪-‬תאונות עבודה‪ ,‬נכויות‬

‫עו"ד לינדה אללי‬

‫צוואות וירושות‬

‫שני עדים והשפעה בלתי הוגנת של האחות‬ ‫בית משפט לענייני משפחה בתל‪-‬אביב‬
‫על המנוחה‪ .‬בהמ"ש קיבל את טענותיה‬ ‫קיבל את ההתנגדות לקיום צוואה שהגישה‬
‫של עו"ד לינדה אללי ובפסק הדין הוחלט‬ ‫עו"ד לינדה אללי בשמם של שני אחים‬
‫כי אין מדובר כלל בצוואה וכי לא התקיימו‬ ‫תושבי העיר ראשון לציון‪ ,‬אשר הגישו‬
‫מרכיבי היסוד בצוואה בעדים ולכן הבקשה‬ ‫התנגדות על מסמך הנושא כותרת "צוואה"‬
‫שהגישה האחות נמחקה וחייב את האחות‬ ‫של אימם המנוחה‪ ,‬כאשר אחותם טענה כי‬
‫בהוצאות גבוהות לטובת האחים‪ .‬האחים‬ ‫מדובר בצוואה המורישה לטובתה בלבד‬
‫המיוצגים ע"י עו"ד לינדה אללי הגישו‬ ‫את דירת הפנטהאוז של אימה ואת כל‬
‫לרשם לענייני ירושה בקשה לצוו ירושה על‬ ‫הכספים בחשבונות הבנק‪ .‬עו"ד לינדה‬
‫מנת שדירת המנוחה וכל רכושה יתחלקו‬ ‫אללי טענה בבהמ"ש כי מדובר במסמך‬
‫מזויף וכי הצוואה אף לא נעשתה כדין בפני‬
‫שווה בין כל האחים‪.‬‬

‫רח' רמז ‪ 13‬נתניה (בית רמז ק' ‪ )4‬משרד‪ 09-9741944 :‬נייד‪052-4511625 :‬‬

‫‪ / 40‬השבוע בחדרה ‪ /‬גליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫דרושים לחברת גשש ז‪.‬א בע"מ‬ ‫אנא בכח‬ ‫בס"ד‬ ‫ תקליטנים‪/‬‬
‫זמרים‬
‫מאבטחים‪/‬ות‬ ‫יהלומי לזרין שירי‬
‫וראשי משמרת‬ ‫בעלת שם בכל הארץ מהרדיו והטלויזיה‬
‫גגגגגגג‬ ‫‪430237‬‬ ‫  ‬
‫לאבטחת מתקני חברת חשמל‬
‫באזור חדרה והסביבה‬ ‫מומחית בתורת הקבלה המעשית‬ ‫ תקליטים! מעוניין‬
‫תקשור ונומרולוגיה‬ ‫לקנות תקליטים!‬
‫שכר גבוה‬ ‫‪09-7414524‬‬
‫מוכר כעבודה מועדפת‬ ‫פתיחה בשיטה צוענית עתיקה‬
‫תנאים סוציאליים מלאים‬ ‫קלפי טארות קלפים איטלקיים‬ ‫ הכרויות‬

‫צחי ‪050-3776203‬‬ ‫כישוף‬ ‫ג‬ ‫תחושות כף יד‬ ‫‪430052‬‬ ‫  ‬
‫אתי ‪04-6561112‬‬ ‫טיפול באנרגיות ותדרים חיוביים‬
‫קו"ח למייל ‪[email protected]‬‬ ‫הסרת עין רעה ואנרגיות שליליות‬ ‫ צרפתי היכרויות‪/‬‬

‫שירינה‪052-2852634 :‬‬ ‫שידוכים ‪:‬‬

‫ דרושים‬ ‫‪430055‬‬ ‫  ‬ ‫‪429867‬‬ ‫  ‬ ‫‪052-7427836‬‬

‫ מטפלת בבעיות‬ ‫ בפרדס חנה‪ ,‬עיסוי‬ ‫ הלוואות‪/‬‬
‫שוודי משולב‬ ‫משכנתאות‬
‫‪429693‬‬ ‫  ‬ ‫גב ועמוד שידרה‪,‬‬ ‫טכניקות‪ ,‬אבנים‬

‫ דרוש עובד לצבע‬ ‫לנשים וגברים‪ ,‬בעלת‬ ‫חמות וקואצ'ינג‪.‬‬ ‫‪427421‬‬ ‫  ‬

‫‪ 050-8236608‬ואדים‬ ‫ביו אנרגיה בידיים‪.‬‬ ‫‪050-5550357‬‬ ‫ הלוואות לכולם!‬

‫מגבעת אולגה‪.‬‬ ‫‪429872‬‬ ‫  ‬ ‫עד ‪ 5,000‬ש''ח‪,‬‬

‫‪429880‬‬ ‫  ‬ ‫ לרציניים!! פרטי!!‬ ‫פריסת צ'קים‪/‬‬

‫  דרוש עוזר נהג‪,‬‬ ‫‪- 050-7326418‬‬ ‫מסאג' מרגיע ונעים‬ ‫כרטיסי אשראי‪.‬‬
‫‪ +‬רפלקסולוגיה (ללא‬
‫לקו חלוקה‪.‬‬ ‫סבטלנה‬ ‫מין) ‪054-5253178‬‬ ‫‪055-9816099‬‬

‫‪052-2487734‬‬ ‫‪430144‬‬ ‫  ‬ ‫‪430049‬‬ ‫  ‬ ‫ רפואה‬
‫משלימה‬
‫‪430249‬‬ ‫  ‬ ‫ בחדרה מקום פרטי‪,‬‬ ‫ מסאג' מקצועי‬
‫‪ +‬מסאג' שוודי‪,‬‬
‫ דרושים עובדים‬ ‫טיפול מיוחד‪,‬‬ ‫באוירה טובה‪,‬‬ ‫‪427233‬‬ ‫  ‬

‫מקצועיים באזור‬ ‫מקצועי ומפנק‪.‬‬ ‫דיסקרטי‪( ,‬ללא מין)‬ ‫ טיפול שוודי‪ ,‬אבנים‬
‫חמות‪ ,‬רקמות‪:‬‬
‫השרון והמרכז‬ ‫‪054-8185712‬‬ ‫‪050-2448385‬‬ ‫‪052-8869017‬‬

‫לעבודות שפכטל‬ ‫‪428941‬‬ ‫  ‬

‫וצבע ‪050-6708089‬‬ ‫  מסאג' רפואי‬
‫ומקצועי באווירה‬
‫נעימה ‪052-3777979‬‬
‫שיעורים‬ ‫‪( 054-9560800‬ללא‬
‫פרטיים‬ ‫מין)‬

‫‪429094‬‬ ‫  ‬

‫מורה ותיקה‬ ‫ ויקטוריה עיסויים!‬
‫בהוראה מתקנת‬ ‫מסאג' שוודי‬
‫ובחינוך מיוחד‬ ‫מפנק‪ ,‬ללא מין!‬
‫‪052-7049226‬‬
‫בכיתות א'‪-‬ו' בכל המקצועות‬
‫מכירה היטב את חומר‬ ‫‪429570‬‬ ‫  ‬
‫הלימודים‪.‬‬
‫ותק של ‪ 38‬שנות הוראה‬ ‫ חדש בנתניה! עיסוי‬
‫במשרד החינוך‬ ‫שוודי מרגיע קלאסי‬
‫‪ +‬דרושה מעסה עם‪/‬‬
‫אפשרות לימוד בבית התלמיד‪/‬ה‬ ‫בלי ניסיון‪( .‬ללא מין)‬
‫‪054-6527734‬‬
‫אתי ‪052-2472833‬‬
‫‪429665‬‬ ‫  ‬

‫ עיסוי מקצועי!‬
‫‪050-2542544‬‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גליון ‪41 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫‪050-2818188‬‬ ‫בס"ד‬
‫‪050-6511511‬‬

‫נכסים מובחרים למכירה‬

‫למכירה בבלעדיות‬ ‫דירת ‪ 5‬חד' ‪ +‬מחסן‬ ‫בית פרטי ‪ 7‬חדרים גדולים‬
‫דירתי צמוד בניין בוטיק ‪ 2‬קוטג'ים בפארק בחדרה‬ ‫במרכז העיר ‪ 180/250‬מ"ר קרוב‬
‫‪ 2‬דיירים בקומה מרכז‬ ‫לבתי ספר‪ ,‬גנים ועוד‪ .‬רחוב שקט‬
‫פרויקט נכסי המרינה יוצא לדרך!‬ ‫העיר וקרוב לסינמה‬
‫סיטי הנפתח בקרוב ◆ קוטג'ים חדשים בשכונת הפארק חדרה‬ ‫וצדדי‪ ,‬כל הקודם זוכה!‬
‫◆ מגרש ‪ 250‬מ"ר‪ 175 ,‬מ"ר בנוי‬
‫◆ ‪ 6‬חדרים‬ ‫‪₪1,670,000‬‬
‫◆ לוקיישן הכי טוב בפארק‬
‫◆ סיום בניה משוער ‪10/2020‬‬
‫‪ ₪1,620,000‬הח‪0‬למ‪ ₪2,340,00-‬הבניה החלה‬

‫קוטג' חדש‬ ‫במרכז העיר חדרה‬ ‫בבניין בוטיק‬ ‫למכירה‬ ‫בבית אליעזר‪ ,‬דירת‬
‫בשכונת‬ ‫דירת ‪ 4‬חד' חדשה‬ ‫דירת ‪ 4‬חד'‬ ‫‪ 4‬חד' משופצת‬
‫הפארק‬ ‫משודרגת כולל מטבח‪,‬‬ ‫במרכז העיר‬ ‫מגרש בשכונת הפארק‬
‫חדרה‬ ‫מיזוג‪ ,‬חניה ומרפסת‬ ‫חדרה ‪ 280‬מ"ר‪ ,‬זכויות‬ ‫מהיסוד‪ ,‬מטבח ריצוף‬
‫בהזדמנות‬ ‫חדרה‬ ‫בניה ‪ 160‬מ"ר‪ 50 ,‬מ"ר‬ ‫מקלחות‪ ,‬בקרבת בתי‬
‫שמש מושכרת‬ ‫קומה ראשונה‬
‫לא להחמיץ‬ ‫‪₪ 3,800‬‬ ‫מטבח גדול‬ ‫מרתף אין מגרשים‬ ‫ספר וגני ילדים‬
‫נוספים הזדרזו‬
‫‪₪2,260,000‬‬ ‫‪₪1,510,000‬‬ ‫‪₪985,000‬‬
‫‪₪890,000 ₪1,135,000‬‬

‫בשכונת הפארק חדרה‬ ‫בשכונת הפארק חדרה‪,‬‬ ‫עם נוף לפארק‪ 4 ,‬חד'‪,‬‬ ‫בשכונת האוצר‪ ,‬קוטג'‬ ‫למכירה משרד ‪ 150‬מ"ר‬
‫‪ 3‬חדרים ‪ +‬מחסן צמוד‪,‬‬ ‫דירה חדשה‪ 4 ,‬חד' ‪+‬‬ ‫בניין חדש‪ ,‬מרפסת‬ ‫‪ 6‬חד' עם מטבח‬ ‫משודרג ויפה ‪ +‬ממ"ד‬
‫חניה‪ ,‬מרפסת‪ ,‬הליכה‬ ‫‪ 18‬מ"ר‪ ,‬מרפסת‪ ,‬מזגן‬ ‫צמוד‪ ,‬מרכז לב העיר‬
‫קרובה לפארק הקסום‬ ‫מיני מרכזי‪ ,‬אסלות‬ ‫גדולה‪ ,‬מזגן מיני מרכזי‪,‬‬ ‫משודרג‪ ,‬גינה אופציה‬ ‫חדרה‪ ,‬חניה‪ ,‬מעלית‪,‬‬
‫בקרבת בתי ספר‪ ,‬גני‬ ‫סמויות עם נוף לאגם‬ ‫מחסן‪ ,‬קו ראשון לאגם‬ ‫ליחידת דיור מקום‬ ‫קרוב לבנקים‪ ,‬דואר‪,‬‬
‫שקט ופסטורלי‬ ‫עירייה‬
‫ילדים ועוד‬ ‫והפארק‬

‫‪₪1,385,000 ₪1,525,000 ₪1,385,000 ₪1,980,000 ₪1,300,000‬‬

‫נכסים מובחרים להשכרה‬

‫להשכרה‬ ‫להשכרה‬ ‫חדש להשכרה‬ ‫להשכרה‬
‫במרכז העיר חדרה חנות ‪ 44‬מ"ר עם‬ ‫בפארק‬ ‫דירת ‪ 4‬חדרים‬
‫מזגן ‪ +‬מרתף ‪ 80‬מ"ר‪ ,‬מתאים לחנות‬ ‫קוטג' חדש‬ ‫פנטהאוז חדש במרכז‬ ‫בקרבת הפארק‪,‬‬
‫‪ 5‬חדרים‬ ‫העיר‪ 136 ,‬מ"ר‪ ,‬מרפסת‬ ‫משודרגת ‪ +‬מרפסת‬
‫בגדים‪ ,‬נעלים וכו'‪ ,‬כניסה מיידית‬ ‫‪ 105‬מ"ר‪ ,‬מפרט עשיר‪,‬‬ ‫שמש וחניה‬
‫‪₪6,200‬‬
‫שווה לראות‬

‫‪₪6,000‬‬ ‫‪₪3,600‬‬

‫משרדנו ‪ -‬רח' גורדון ‪ ,10‬בית דניאל‪ ,077-5589558 ,‬פקס ‪077-5589557‬‬

‫‪ / 42‬השבוע בחדרה ‪ /‬גליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫לוח השבוע‬
‫רשת מקומונים בשרון‬

‫צוות המשרד ישמח לעמוד לשרותכם‬ ‫רשת התיווך נדל"ן ישיר גל גורדון‬
‫שרה‪,‬קרלה‪,‬נבו‪,‬אברהם‪,‬אריאל‪,‬רדמילה וגל‬
‫סניף חדרה‪ ,‬סניף פרדס חנה‪-‬כרכור הבית להשקעות בנדל"ן מכירה והשכרה‬
‫‪04-6333230‬‬ ‫יועץ משכנתאות מוסמך וניהול נכסים להשקעה‬
‫‪00 54 0- -36743102 32 35 36‬‬
‫‪050-5715316‬‬ ‫רח' הרברט סמואל ‪ 59‬קומת קרקע (בניין הפיאצה) בחדרה‬

‫בחדרה‬ ‫ישירלמכירה‬ ‫גל‬ ‫בבלעדיות‬ ‫בחדרה‬ ‫ישירלמכירה‬ ‫גל‬ ‫בבלעדיות‬ ‫נמכר ע"י נדל"ן ישיר סניף חדרה‬ ‫בחדרה‬ ‫ישירלמכירה‬ ‫אריאל‬ ‫בבלעדיות‬ ‫חנה‬ ‫בפרדס‬ ‫גל‬ ‫בבלעדיות‬
‫נדל"ן‬ ‫נדל"ן‬ ‫גל גורדון‬ ‫נדל"ן‬ ‫נדל"ן ישיר‬
‫גל גורדון‬ ‫גל גורדון‬ ‫גל גורדון‬ ‫גל גורדון‬
‫משרד בלב חדרה‪,‬‬ ‫נמכר ע"י‬
‫‪ 2‬חד' בלסקוב ק'‬ ‫אחרי שיפוץ‬ ‫סניף חדרה‬ ‫‪ 2.5‬חד' בצפרה דירה‬ ‫‪ 2.5‬חד' בפרדס‬
‫שנייה ממוזגת ‪+‬‬ ‫‪ 4‬חד' בגיבורים‬ ‫חנה ‪ +‬מרפסת‬
‫מטבח ‪ +‬מרפסת‪,‬‬ ‫מהיסוד‪ ,‬מושקע‬ ‫משופצת ‪ +‬שוכרים‬ ‫שמש ‪ 20‬מ"ר ‪+‬‬
‫ב‪₪ 1,100,000-‬‬
‫נכס מצויין להשקעה‬ ‫מאוד‬ ‫נכס מצוין להשקעה‬ ‫ב‪00-‬שו‪0‬כ‪,‬ר‪0‬ים‪₪ 80‬‬
‫נדל"ן ישיר‬
‫ב‪₪ 660,000-‬‬ ‫ב‪₪ 320,000-‬‬ ‫גל גורדון‬ ‫ב‪₪ 720,000-‬‬
‫אריאל‬
‫בחדרה‬ ‫ישילרהשכרה‬ ‫נדל"ן‬ ‫בבלעדיות‬ ‫בחדרה‬ ‫ישילרהשכרה‬ ‫גל‬ ‫בבלעדיות‬ ‫בחדרה‬ ‫ישירלמכירה‬ ‫קרלה‬ ‫בבלעדיות‬ ‫בחדרה‬ ‫ישירלמכירה‬ ‫אריאל‬ ‫בבלעדיות‬
‫נדל"ן‬ ‫נדל"ן‬ ‫נדל"ן‬
‫גל גורדון‬ ‫גל גורדון‬ ‫גל גורדון‬ ‫גל גורדון‬
‫משרד בהרברט סמואל‬ ‫‪ 2‬חד' בהרצל ‪+‬‬
‫מזגנים חדשים ‪+‬‬ ‫קוטג' ‪ 6‬חד' בחדרה‬ ‫‪ 4‬חד' בנציב ‪ +‬מטבח‬
‫הצעירה ‪ 2 +‬מטבחים‬ ‫חדש ‪ +‬מקלחת‬
‫מושקע ‪ +‬חיבור למים‬ ‫מעלית ‪ +‬חנייה‬ ‫‪ +‬יחידת הורים ‪ +‬חצר‬
‫ושירותים ‪ 2 +‬מזגנים‬
‫וכיור‪ ,‬ממוזג‪ ,‬מתאים‬ ‫מקורה קומת קרקע‬ ‫הצטרפו אלינו בפייסבוק‬ ‫עם פרגולה‪ ,‬עם אופציה‬ ‫כ‪ 100-‬מ"ר ‪ +‬מעלית‬
‫נדל"ן ישיר גל גורדון‪,‬‬
‫לכל מטרה‬ ‫ב‪₪ 3,000-‬‬ ‫שם תמצאו עוד‬ ‫ליחידת דיור‬
‫ב‪₪ 1,400-‬‬ ‫מגוון רחב של נכסים‬
‫ב‪₪ 1,810,000-‬‬ ‫ב‪₪ 950,000-‬‬
‫אריאל‬ ‫קרלה‬ ‫שרה‬
‫בחדרה‬ ‫ישירלהשכרה‬ ‫גל‬ ‫בבלעדיות‬ ‫בחדרה‬ ‫ישירלהשכרה‬ ‫נדל"ן‬ ‫בבלעדיות‬ ‫בחדרה‬ ‫ישילרהשכרה‬ ‫נדל"ן‬ ‫בבלעדיות‬ ‫בחדרה‬ ‫ישילרהשכרה‬ ‫גל‬ ‫בבלעדיות‬ ‫בחדרה‬ ‫ישילרהשכרה‬ ‫נדל"ן‬ ‫בבלעדיות‬
‫נדל"ן‬ ‫גל גורדון‬ ‫נדל"ן‬ ‫גל גורדון‬
‫גל גורדון‬ ‫גל גורדון‬ ‫גל גורדון‬
‫‪ 4.5‬חד' במרכז העיר‬
‫‪ 4‬חד' בפיק"א‬ ‫‪ 2‬חד' בלסקוב‬ ‫‪ 3‬חד' בגני אלון‬ ‫חדרה לאחר שיפוץ ‪+‬‬ ‫‪ 3‬חד' ברמב"ם‪ ,‬ק'‬
‫לאחר שיפוץ‬ ‫דירה ממוזגת‬ ‫קומה ראשונה‬ ‫ראשונה‪ ,‬מסודרת‪,‬‬
‫ומסודרת‬ ‫כ‪ 75-‬מ"ר‪ ,‬ממוזגת‬ ‫יחידת הורים ‪ +‬מיזוג‬ ‫ממוזגת ‪ +‬פרקט‬
‫מרכזי ‪ +‬מעלית ‪ +‬חניה ‪+‬‬
‫‪ +‬חנייה‬ ‫ב‪00-‬אר‪6‬ו‪,‬ן‪3‬בגד‪₪‬י‪,‬םפנוי‬ ‫‪ +‬חניה‬
‫ב‪ ,₪ 2,500-‬פנוי‬ ‫ב‪ ,₪ 2,100-‬פנוי‬
‫ב‪ ,₪ 2,500-‬פנוי‬ ‫ב‪₪ 2,700-‬‬

‫ וילות ובתים‪/‬‬ ‫‪430040‬‬ ‫  ‬ ‫ ‪ 3-3.5‬למכירה‬ ‫ חדרה‬
‫דירות גן‬
‫ ‪ 3.5‬חד'‪ ,‬בבית‬

‫אליעזר‪ ,‬קומת‬ ‫‪429799‬‬ ‫  ‬ ‫ ‪ 1-2.5‬למכירה‬

‫‪429800‬‬ ‫  ‬ ‫קרקע‪ ,‬מסודרת‬ ‫ ‪ 3‬חד'‪ ,‬בנציב‪,‬‬

‫ קוטג' חזיתי‪6 ,‬‬ ‫‪ +‬גינה קדמית‬ ‫שכונת גזית‪,‬‬ ‫‪430041‬‬ ‫  ‬

‫חד'‪ ,‬בשכונת ניסן‪,‬‬ ‫קומה ‪ ,4‬שמורה‪.‬‬ ‫ נדל"ן ישיר גל‬
‫גורדון מצויינות‬
‫‪ 160/250‬מ"ר‪,‬‬ ‫ואחורית‪1,150.000 .‬‬ ‫בנדל"ן ‪ 2.5 -‬חד'‪,‬‬

‫בית חכם‪ ,‬חניות‬ ‫ש''ח‪ .‬תיווך מלב‬ ‫חייבת להמכר!!‬ ‫בגיבורים‪ ,‬דירה‬

‫צמודות‪+‬מחסן ענק‪.‬‬ ‫אל לב ‪ -‬מטיה ‪-‬‬ ‫‪,058-3203343‬‬ ‫משופצת ומושקעת‬

‫‪ 2,295.000‬ש''ח‪.‬‬ ‫‪050-5648256‬‬ ‫‪.054-8451337‬‬ ‫מאוד‪ .‬רק ‪900,000‬‬
‫ש''ח‪,04-6333230 .‬‬
‫‪050-6889899‬‬ ‫‪430042‬‬ ‫  ‬ ‫‪430039‬‬ ‫  ‬ ‫‪050-6412256‬‬

‫‪429856‬‬ ‫  ‬ ‫ נדל"ן ישיר גל גורדון‬ ‫ ‪ 3‬חד'‪ ,‬ברח' הרברט‬ ‫‪430043‬‬ ‫  ‬

‫ בבית אליעזר‪ ,‬ברח'‬ ‫מצויינות בנדל"ן ‪3 -‬‬ ‫סמואל ‪ ,100‬קומה‬ ‫ נדל"ן ישיר גל‬
‫גורדון מצויינות‬
‫קיבוץ גלויות‪ ,‬קוטג'‬ ‫חד'‪ ,‬בפרדס חנה‪,‬‬ ‫ראשונה ‪ +‬מעלית‪,‬‬ ‫בנדל"ן ‪ 2.5 -‬חד'‪,‬‬

‫חדש‪ 250/200,‬מ"ר‪,‬‬ ‫משופצת ‪ +‬מטבח‬ ‫מסודרת‪850,000 ,‬‬ ‫בשפירא‪ ,‬מושכרת‪,‬‬

‫‪ 5‬חד'‪2,100.000 ,‬‬ ‫חדש ‪ .‬רק ‪700,000‬‬ ‫ש''ח‪ .‬תיווך מלב‬ ‫ממוזגת ומשופצת‪.‬‬
‫רק ‪ 850,000‬ש''ח‬
‫ש''ח כניסה ניידית‪.‬‬ ‫ש''ח‪,04-6333230 .‬‬ ‫אל לב ‪ -‬מטיה ‪-‬‬ ‫‪,04-6333230‬‬

‫‪.054-4261850‬‬ ‫‪050-6412256‬‬ ‫‪050-5648256‬‬ ‫‪050-6412256‬‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גליון ‪43 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫ משרדים‬ ‫להשכרה‬ ‫ ‪ 1-2.5‬להשכרה‬
‫להשכרה‬ ‫דירת ‪ 2‬חדרים‬
‫ברח' הנשיא‬ ‫‪429591‬‬ ‫  ‬

‫‪430045‬‬ ‫  ‬ ‫‪₪ 2,200‬‬ ‫  להשכרה חדר או ‪2‬‬
‫‪050-7208993‬‬
‫ נדל"ן ישיר גל‬ ‫החל מ ‪ 1400‬ש''ח‬
‫גורדון מצויינות‬
‫בנדל"ן ‪ -‬משרד‬ ‫קרקע‪ ,‬סמוך לתחנת‬

‫במרכז העיר ‪ +‬חיבור‬ ‫רכבת ‪052-8287546‬‬

‫למים ‪ ,‬רק ‪1,000‬‬ ‫‪429868‬‬ ‫  ‬

‫ש''ח‪,04-6333230 .‬‬ ‫ ‪ 2‬חד'‪ ,‬במרכז‪ ,‬קרוב‬

‫‪050-6412256‬‬ ‫לקניון‪ ,‬חנייה צמודה‪,‬‬

‫‪430230‬‬ ‫  ‬ ‫מיידי‪ 2,200 .‬ש''ח‪.‬‬

‫ להשכרה‬ ‫‪052-3679494‬‬
‫חנות‪/‬משרד ברח'‬
‫הנשיא ‪ 33 ,1‬מ"ר‪,‬‬ ‫ ‪ 4‬ויותר‬ ‫‪430036‬‬ ‫  ‬ ‫‪430038‬‬ ‫  ‬
‫להשכרה‬
‫ בקאנטרי קלאס‪,‬‬ ‫ ‪ 2‬חד'‪ ,‬ברח' הרצל‪,‬‬

‫שירותים‪+‬מטבחון‪.‬‬ ‫קומת קרקע‪3.5 ,‬‬ ‫קומת קרקע‪ ,‬מרוהטת‬
‫שאול ‪-‬‬
‫‪050-5533135‬‬ ‫ומסודרת‪ ,‬מיידי‪.‬‬

‫‪430046‬‬ ‫  ‬ ‫חד'‪ ,‬מסודרת‪ ,‬מיידי‪.‬‬ ‫‪ 2,300‬ש''ח‪ .‬תיווך‬

‫ מבני תעשיה‬ ‫ נדל"ן ישיר גל‬ ‫‪ 3,200‬ש''ח‪ .‬תיווך‬ ‫מלב אל לב ‪ -‬מטיה ‪-‬‬
‫להשכרה‬
‫גורדון מצויינות‬ ‫מלב אל לב ‪ -‬מטיה ‪-‬‬ ‫‪050-5648256‬‬

‫‪429696‬‬ ‫  ‬ ‫בנדל"ן ‪ 5 -‬חד'‪,‬‬ ‫‪050-5648256‬‬ ‫ ‪ 3-3.5‬להשכרה‬

‫ מבנה תעשיה מסודר‪,‬‬ ‫בהרצל ‪+‬חנייה‪+‬יחידת‬ ‫‪430037‬‬ ‫  ‬ ‫‪429798‬‬ ‫  ‬

‫‪ 160‬מ"ר‪ ,‬באזוה"ת‬ ‫דיור‪+‬מיזוג‪4,000 .‬‬ ‫ ‪ 3‬חד'‪ ,‬ברח' הרברט‬ ‫ ‪ 3‬חד‪ ,‬בפרדס‬
‫צפוני חדרה‪ .‬קומת‬
‫קרקע‪ ,‬גובה ‪ 6‬מטר‪,‬‬ ‫סמואל ‪ ,100‬קומה‬ ‫חנה‪ ,‬רח' הנדיב‬
‫ש''ח‪,04-6333230 .‬‬
‫‪ 5,000‬ש''ח ‪ +‬מע"מ‪.‬‬ ‫‪ + 4‬מעלית‪ ,‬מיידי‪.‬‬ ‫‪ ,8‬קומה ‪.4‬שאול ‪-‬‬

‫‪054-5838399‬‬ ‫‪050-6412256‬‬ ‫‪ 2,800‬ש''ח‪ .‬תיווך‬ ‫‪ . 050-5533135‬משה‬

‫‪430048‬‬ ‫  ‬ ‫מלב אל לב ‪ -‬מטיה ‪-‬‬ ‫‪054-4999357 -‬‬

‫חדרה‬ ‫ מבחר דירות ‪,4‬‬ ‫‪429855‬‬ ‫  ‬

‫‪050-5648256‬‬ ‫ ‪ 3‬חד‪ ,‬במרכז‪ ,‬גיבורים‬

‫ ‪ 1-2.5‬למכירה‬ ‫בפרויקט היוקרתי‬ ‫‪430044‬‬ ‫  ‬ ‫‪ ,66‬קומה ‪ 1‬ללא‬

‫סוהו‪3,500 ,‬‬ ‫ נדל"ן ישיר גל‬ ‫מעלית‪ ,‬מושקעת‬

‫‪430041‬‬ ‫  ‬ ‫ש''ח‪ .‬ללא תיווך!‬ ‫גורדון מצויינות‬ ‫ומפנקת‪ ,‬משופצת‬

‫ נדל"ן ישיר גל‬ ‫‪052-7674919‬‬ ‫בנדל"ן ‪ 3.5 -‬חד'‪,‬‬ ‫וממוזגת‪ 2,600 .‬ש''ח‪.‬‬

‫גורדון מצויינות‬ ‫מיידי‪ .‬לא בשבת!‬

‫בנדל"ן ‪ 2.5 -‬חד'‪,‬‬ ‫ וילות ובתים‬ ‫בקאנטרי קלאס ‪+‬‬ ‫‪052-4711400‬‬
‫להשכרה‬
‫בגיבורים‪ ,‬דירה‬ ‫מעלית‪ .‬רק ‪3,000‬‬ ‫‪429869‬‬ ‫  ‬
‫משופצת ומושקעת‬
‫מאוד‪ .‬רק ‪900,000‬‬ ‫ש''ח‪,04-6333230 .‬‬ ‫ מיידי! ‪ 3‬חד'‪,‬‬

‫ש''ח‪,04-6333230 .‬‬ ‫‪050-6412256‬‬ ‫קומה ‪ ,2.5‬ברח'‬

‫‪050-6412256‬‬ ‫‪429679‬‬ ‫  ‬ ‫‪430073‬‬ ‫  ‬ ‫הרצל‪ ,‬מקום שקט‬

‫‪430043‬‬ ‫  ‬ ‫ בית קרקע‪6 ,‬‬ ‫ ללא תיווך!! ‪ 3‬חד'‬ ‫ומרכזי‪ 2,700 ,‬ש''ח‪.‬‬

‫ נדל"ן ישיר גל‬ ‫חד'‪+‬מרפסת גדולה‪,‬‬ ‫‪ 2 +‬מרפסות‪ ,‬ברח'‬ ‫‪052-2976712‬‬

‫גורדון מצויינות‬ ‫במרכז‪ ,‬מסודרת‬ ‫‪429978‬‬ ‫  ‬

‫בנדל"ן ‪ 2.5 -‬חד'‪,‬‬ ‫ירושלים‪ ,‬קומה‬ ‫ ‪ 3.5‬חד'‪ ,‬ברח'‬

‫בשפירא‪ ,‬מושכרת‪,‬‬ ‫וממוזגת‪ ,‬כניסה‬ ‫א'‪ ,‬ממוזגת‪3,000 ,‬‬ ‫הגיבורים‪ ,‬קומה‬

‫ממוזגת ומשופצת‪.‬‬ ‫ב ‪4,500 .1/1/20‬‬ ‫ש''ח‪ ,‬מיידי‪ .‬אחה"צ‬ ‫‪ ,2‬מסודרת‪ ,‬מיידי‪.‬‬

‫רק ‪ 850,000‬ש''ח‬ ‫ש''ח לא בשבת!‬ ‫‪, 050-8644266 -‬‬ ‫‪ 2700‬ש''ח‪ .‬תיווך‬

‫‪,04-6333230‬‬ ‫מלב אל לב ‪ -‬מטיה ‪-‬‬

‫‪050-6412256‬‬ ‫‪053-3371773‬‬ ‫‪050-7437395‬‬ ‫‪050-5648256‬‬

‫‪ / 44‬השבוע בחדרה ‪ /‬גליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫שיווק נדל"ן בקשר אישי‬ ‫אולי יש לך מתווך‬ ‫יענקלה זיני‬
‫אבל אין לך‬
‫‪054-6343536‬‬
‫שיווק נדל"ן בקשר אישי‬

‫נכסים למכירה בבלעדיות‬

‫‪03‬‬ ‫‪02‬‬ ‫במרכז העיר ‪01‬‬
‫(ששת הימים)‪,‬‬
‫למכירה מהירה‪ :‬רחוב‬ ‫בקיבוץ גלויות‪ ,‬בית חד קומתי ‪4‬‬ ‫דירת ‪ 6‬חדרים‬
‫ארלוזורוב ‪ ,28‬קוטג' פינתי‪,‬‬ ‫חד' ‪ 150‬מ"ר במצב מעולה על‬ ‫משופצת כולל‬
‫‪ 5‬חדרים‪ ,‬סלון מטבח ‪ +‬פינת‬ ‫מגרש ‪ 857‬מ"ר מאושר לבניית‬ ‫מחסן וחניה‬
‫בית נוסף (מתאים לשני קונים ‪-‬‬ ‫בטאבו‬
‫אוכל ‪ +‬מחסן (היה חניה‬
‫שנסגרה) ‪ 140/300‬מ"ר‪ ,‬שמור‬ ‫משפחה‪/‬חברים)‬ ‫‪₪ 1,450,000‬‬

‫‪₪ 1,650,000‬‬ ‫‪₪ 2,930,000‬‬ ‫‪04‬‬

‫בעליה השניה פינת הרב קוק‪,‬‬
‫דירת ‪ 4.5‬חד'‪ ,‬קומה א'‬
‫בתוך פרויקט פינוי בינוי‬

‫מתקדם‪ ,‬מעולה למשקיעים‬
‫‪₪ 1,180,000‬‬

‫‪08‬‬ ‫ברח' הלל יפה ‪07‬‬ ‫‪06‬‬ ‫ברחוב הרצל ‪84‬‬ ‫רחוב ‪05‬‬
‫דירת ‪ 5‬חד'‪130 ,‬‬ ‫דירת ‪ 4.5‬חד'‬ ‫הלל יפה ‪22‬‬
‫למכירה מהירה‪,‬‬ ‫מ"ר‪ ,‬קומה ‪2/4‬‬
‫נחל פרת ‪,5‬‬ ‫‪ +‬מעלית ‪ +‬חניה‬ ‫‪ +‬מרפסת ‪ 120‬מ"ר‬ ‫דירת ‪ 4‬חדרים‬
‫דירת ‪ 5‬חד'‬ ‫(כניסה גם‬ ‫קומה ‪ ,8‬דירה‬
‫מקורה‪ ,‬משופצת‪3 ,‬‬ ‫מרחוב רון)‬ ‫חדשה מושקעת‬
‫בת ‪( 4‬חדשה)‪,‬‬ ‫אסלות‪ 2 ,‬מקלחות‬
‫קומה א'‪ ,‬מיידי‬ ‫‪₪ 1,740,000‬‬ ‫מיידי‬
‫‪₪ 1,200,000‬‬
‫‪₪ 1,440,000‬‬ ‫‪₪ 1,550,000‬‬

‫‪11‬‬ ‫דירת גן ‪ 3.5‬חדרים ‪10‬‬ ‫‪09‬‬
‫מגרש ‪ 300‬מ"ר פינתית‬
‫למכירה בהלל יפה ‪44‬‬ ‫מגרש חצי דונם מתוך דונם‬
‫דירת מיני פנטהאוז ‪ 5‬חד'‪,‬‬ ‫רח' הלל יפה ‪ 46‬בתוך מע"ר‬ ‫לבניית ‪ 2‬יחידות דיור‪,‬‬
‫‪( !!1001‬למשקיעים!)‬ ‫רח' הרצל‬
‫קומה ‪ ,5‬מושקעת‪ ,‬טאבו‬
‫‪ ₪ 1,100,000‬לרבע דונם‬
‫‪₪ 1,550,000‬‬ ‫‪₪ 1,650,000‬‬

‫נכסים להשכרה בבלעדיות‬

‫דירה מדהימה ‪26‬‬ ‫ברח' הנשיא ‪25 34‬‬ ‫ברח' הנשיא ‪24 78‬‬ ‫ברנדס ‪23‬‬ ‫חנות ‪ 85‬מ"ר ‪22‬‬ ‫בנחל פרת ‪21 5‬‬ ‫ברח' הלל יפה‪20‬‬
‫חדשה ‪ 5‬חד' יפה‬ ‫קומה ‪( 3‬ללא)‬ ‫דירת ‪ 3‬חדרים גדולה‬ ‫דירת ‪ 2‬חד' מפרט‬ ‫‪ +‬גלריה ברח'‬ ‫דירת ‪ 5‬חד'‬ ‫חדשה קומה ‪,8‬‬
‫נוף ‪( 19‬אפריקה)‬ ‫מושקעת ומפנקת‬ ‫גבוה‪ ,‬חצי מרתף‪,‬‬ ‫קומה א'‬ ‫‪ 4‬חדרים‪ ,‬כניסה‬
‫ללא מעלית‬ ‫הרברט סמואל ‪25‬‬ ‫מיידי‬
‫קומה ‪ 11‬מיידי‬ ‫(כולל ריהוט חלקי)‬ ‫מיידית‬ ‫מרוהטת‪ ,‬כולל ארנונה‬ ‫מיידי (חזית גדולה)‬ ‫מיידית‬
‫‪₪ 3,600‬‬
‫‪₪ 4,100‬‬ ‫‪₪ 2,700‬‬ ‫‪₪ 2,000‬‬ ‫‪₪ 2,700‬‬ ‫‪₪ 3,500‬‬ ‫‪₪ 3,800‬‬

‫להשכרה משרדים חדשים מושקעים ‪ 90-300‬מ"ר‬
‫בניין קורן ‪ 2‬בקומות גבוהות‪ ,‬כניסה מיידית‬

‫‪[email protected]‬‬ ‫נכסים נוספים בדף הפייסבוק שלנו איש מפתח שיווק נדל”ן‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גליון ‪45 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫ ‪ 1-2.5‬להשכרה‬ ‫להשכרה ללא תיווך‬
‫באור עקיבא החדשה‬
‫‪429591‬‬ ‫  ‬
‫דירה חדשה מקבלן‬
‫  להשכרה חדר או ‪2‬‬ ‫‪ 3‬חדרים‪ ,‬קומה ‪3‬‬

‫החל מ ‪ 1400‬ש''ח‬ ‫מעלית ‪ +‬חניה‬
‫ומחסן צמוד‬
‫קרקע‪ ,‬סמוך לתחנת‬ ‫‪ 78‬מ"ר ‪ +‬מרפסת ‪ 10‬מ"ר‬

‫רכבת ‪052-8287546‬‬ ‫‪₪3,500‬‬

‫‪429868‬‬ ‫  ‬ ‫‪054-6100158‬‬

‫ ‪ 2‬חד'‪ ,‬במרכז‪ ,‬קרוב‬

‫לקניון‪ ,‬חנייה צמודה‪,‬‬

‫מיידי‪ 2,200 .‬ש''ח‪.‬‬

‫‪052-3679494‬‬ ‫‪429856‬‬ ‫  ‬ ‫ וילות ובתים‪/‬‬ ‫ ‪ 3-3.5‬למכירה‬
‫דירות גן‬
‫‪430038‬‬ ‫  ‬ ‫ בבית אליעזר‪ ,‬ברח'‬

‫ ‪ 2‬חד'‪ ,‬ברח' הרצל‪,‬‬ ‫‪429799‬‬ ‫  ‬

‫קומת קרקע‪ ,‬מרוהטת‬ ‫קיבוץ גלויות‪ ,‬קוטג'‬ ‫‪429800‬‬ ‫  ‬ ‫ ‪ 3‬חד'‪ ,‬בנציב‪,‬‬
‫חדש‪ 250/200,‬מ"ר‪,‬‬
‫ומסודרת‪ ,‬מיידי‪.‬‬ ‫ קוטג' חזיתי‪6 ,‬‬ ‫שכונת גזית‪,‬‬
‫‪ 5‬חד'‪2,100.000 ,‬‬
‫‪ 2,300‬ש''ח‪ .‬תיווך‬ ‫ש''ח כניסה ניידית‪.‬‬ ‫חד'‪ ,‬בשכונת ניסן‪,‬‬ ‫קומה ‪ ,4‬שמורה‪.‬‬

‫מלב אל לב ‪ -‬מטיה ‪-‬‬ ‫‪.054-4261850‬‬ ‫‪ 160/250‬מ"ר‪,‬‬ ‫חייבת להמכר!!‬

‫‪050-5648256‬‬ ‫בית חכם‪ ,‬חניות‬ ‫‪,058-3203343‬‬

‫ ‪ 3-3.5‬להשכרה‬ ‫צמודות‪+‬מחסן ענק‪.‬‬ ‫‪.054-8451337‬‬

‫‪429798‬‬ ‫  ‬ ‫‪ 2,295.000‬ש''ח‪.‬‬ ‫‪430039‬‬ ‫  ‬

‫ ‪ 3‬חד‪ ,‬בפרדס‬ ‫‪050-6889899‬‬ ‫ ‪ 3‬חד'‪ ,‬ברח' הרברט‬

‫חנה‪ ,‬רח' הנדיב‬ ‫סמואל ‪ ,100‬קומה‬

‫‪ ,8‬קומה ‪.4‬שאול ‪-‬‬ ‫ראשונה ‪ +‬מעלית‪,‬‬

‫‪ . 050-5533135‬משה‬ ‫מסודרת‪850,000 ,‬‬

‫‪054-4999357 -‬‬ ‫ש''ח‪ .‬תיווך מלב‬

‫‪429855‬‬ ‫  ‬ ‫אל לב ‪ -‬מטיה ‪-‬‬

‫ ‪ 3‬חד‪ ,‬במרכז‪ ,‬גיבורים‬ ‫‪050-5648256‬‬

‫‪ ,66‬קומה ‪ 1‬ללא‬ ‫בשכ' הפארק‬ ‫‪430040‬‬ ‫  ‬

‫מעלית‪ ,‬מושקעת‬ ‫ ‪ 3.5‬חד'‪ ,‬בבית‬

‫ומפנקת‪ ,‬משופצת‬ ‫אליעזר‪ ,‬קומת‬

‫וממוזגת‪ 2,600 .‬ש''ח‪.‬‬ ‫לניסצןמבורדנדס בהזדמנות!‬ ‫קרקע‪ ,‬מסודרת‬

‫מיידי‪ .‬לא בשבת!‬ ‫‪ +‬גינה קדמית‬

‫‪052-4711400‬‬

‫‪429869‬‬ ‫  ‬ ‫ואחורית‪1,150.000 .‬‬

‫ מיידי! ‪ 3‬חד'‪,‬‬ ‫דירת‪ 4‬חד'‬ ‫ש''ח‪ .‬תיווך מלב‬

‫קומה ‪ ,2.5‬ברח'‬ ‫‪ 116‬מ"ר‬ ‫אל לב ‪ -‬מטיה ‪-‬‬

‫הרצל‪ ,‬מקום שקט‬ ‫‪ +‬מרפסת‬ ‫‪050-5648256‬‬

‫ומרכזי‪ 2,700 ,‬ש''ח‪.‬‬ ‫‪430042‬‬ ‫  ‬

‫‪052-2976712‬‬ ‫‪1,480,000‬‬ ‫בנין פינתי‬ ‫ נדל"ן ישיר גל גורדון‬

‫‪429978‬‬ ‫  ‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪1,520,000‬‬ ‫מצויינות בנדל"ן ‪3 -‬‬

‫ ‪ 3.5‬חד'‪ ,‬ברח'‬ ‫‪₪‬‬ ‫חד'‪ ,‬בפרדס חנה‪,‬‬

‫הגיבורים‪ ,‬קומה‬ ‫משופצת ‪ +‬מטבח‬

‫‪ ,2‬מסודרת‪ ,‬מיידי‪.‬‬ ‫חדש ‪ .‬רק ‪700,000‬‬

‫‪ 2700‬ש''ח‪ .‬תיווך‬ ‫ש''ח‪,04-6333230 .‬‬

‫מלב אל לב ‪ -‬מטיה ‪-‬‬

‫‪050-5648256‬‬ ‫‪050-6412256‬‬

‫‪ / 46‬השבוע בחדרה ‪ /‬גליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫אנטולי עזייב‬ ‫בס"ד‬
‫יועץ הנדל"ן שלך‬

‫‪058-6189730‬‬

‫נכסים חמים למכירה‬

‫למכירה ברח' ששת הימים‪ ,‬דירת‬ ‫למכירה ברח' שדרות החרות‪ ,‬פנטהאוז‬
‫‪ 3‬חד'‪ ,‬קומה ראשונה‪ ,‬כ‪ 111-‬מ"ר‪,‬‬ ‫‪ 6‬חד'‪ ,‬קומה ‪ ,6‬מעלית פרטית לתוך‬
‫מרפסת כ‪ 12-‬מ"ר‪ ,‬מחסן פרטי‪ ,‬דירה‬ ‫הדירה‪ ,‬כ‪ 480-‬מ"ר‪ ,‬ממוזגת‪ ,‬מרפסת‬
‫ממוזגת‪ ,‬בניין בוטיק של ‪ 10‬דירות עם‬ ‫סביב הנכס כ‪ 100-‬מ"ר‬
‫‪ 2‬דירות בקומה‬ ‫‪₪ 2,080,000‬‬

‫נכסים חמים להשכרה‬
‫הושכר הושכר‬

‫להשכרה‬ ‫להשכרה בבית אליעזר‪,‬‬ ‫להשכרה‬ ‫להשכרה בבית אליעזר‪ ,‬דירת‬
‫ברח' תרנ"א‪,‬‬ ‫ברח' גפנוביץ‪,‬‬ ‫ברח' מיכאל חזני‪,‬‬ ‫‪ 4‬חד'‪ ,‬משופצת מהיסוד‪,‬‬
‫דירת ‪ 3‬חדרים‪,‬‬ ‫דירת ‪ 3‬חדרים‬ ‫דירת ‪ 3‬חדרים שמורה‪,‬‬ ‫הכל חדש ‪ -‬המטבח‪,‬‬
‫קומה ‪2/2‬‬ ‫קומה ‪ 2‬מתוך ‪4‬‬
‫קומה ‪3‬‬ ‫‪₪ 2,650‬‬ ‫אינסטלציה‪ ,‬ריצוף‪ ,‬מזגן בכל‬
‫‪₪ 2,600‬‬ ‫‪₪ 2,600‬‬ ‫חדר‪ ,‬דירה מושלמת‬
‫‪₪ 3,200‬‬

‫להשכרה ברח' ששת הימים‪,‬‬ ‫להשכרה ברח' הנרייטה‬ ‫להשכרה ברח' יחיעם‪,‬‬ ‫להשכרה בבית אליעזר‬
‫דירת ‪ 5‬חד' משופצת וממוזגת‪,‬‬ ‫סולד‪ ,‬דירת ‪ 2‬חדרים‬ ‫דירת ‪ 2‬חדרים‪ ,‬קומה‬ ‫הישנה‪ ,‬יחידת דיור‬
‫קומה שנייה‪ 3 ,‬חדרי שירותים‬ ‫משופצת וממוזגת‪ ,‬קומה‬ ‫‪ 5‬חדרים‬
‫שנייה ‪ -‬כניסה מיידית‬ ‫ראשונה‪ ,‬ממוזגת‬ ‫כולל ארנונה ומים‬
‫‪ 3 +‬מקלחות‪ ,‬מעלית‪,‬‬ ‫‪₪ 2,000‬‬ ‫‪₪ 3,800‬‬
‫כניסה מיידית‬ ‫‪₪ 2,350‬‬

‫‪₪ 4,500‬‬

‫משרדים בקורן ‪ 2 -‬בגודל של ‪152‬‬ ‫להשכרה ברח' ההגנה‪,‬‬ ‫להשכרה ברח' פרנק‬
‫מ"ר‪ ,‬קומה ‪ ,6‬קרוב להכל‪ :‬בנקים‪,‬‬ ‫יחידת דיור חדשה ‪ 2‬חדרים‬ ‫דירת ‪ 3.5‬חדרים‬
‫דואר‪ ,‬בית משפט‪ ,‬ביטוח לאומי‪ ,‬ניתן‬ ‫כולל מים‪ ,‬ארנונה‪ ,‬אינטרנט‪,‬‬
‫לחלק לגדלים שונים לפי הדרישה‪,‬‬ ‫כבלים‪ ,‬רהיטים‪ ,‬מוצרי חשמל‬ ‫‪₪ 3,100‬‬

‫מחיר למ"ר ‪ ₪ 75‬לפני מע"מ‬ ‫‪₪ 3,000‬‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גליון ‪47 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫חדרה‬ ‫‪430230‬‬ ‫  ‬ ‫ וילות ובתים‬ ‫‪430036‬‬ ‫  ‬
‫להשכרה‬
‫ להשכרה‬ ‫ בקאנטרי קלאס‪,‬‬

‫ ‪ 1-2.5‬למכירה‬ ‫חנות‪/‬משרד ברח'‬ ‫קומת קרקע‪3.5 ,‬‬

‫‪429679‬‬ ‫  ‬ ‫חד'‪ ,‬מסודרת‪ ,‬מיידי‪.‬‬

‫‪430041‬‬ ‫  ‬ ‫הנשיא ‪ 33 ,1‬מ"ר‪,‬‬ ‫ בית קרקע‪6 ,‬‬ ‫‪ 3,200‬ש''ח‪ .‬תיווך‬

‫ נדל"ן ישיר גל‬ ‫שירותים‪+‬מטבחון‪.‬‬ ‫חד'‪+‬מרפסת גדולה‪,‬‬ ‫מלב אל לב ‪ -‬מטיה ‪-‬‬

‫גורדון מצויינות‬ ‫במרכז‪ ,‬מסודרת‬ ‫‪050-5648256‬‬

‫בנדל"ן ‪ 2.5 -‬חד'‪,‬‬ ‫שאול ‪-‬‬ ‫וממוזגת‪ ,‬כניסה‬ ‫‪430037‬‬ ‫  ‬

‫בגיבורים‪ ,‬דירה‬ ‫‪050-5533135‬‬ ‫ב ‪4,500 .1/1/20‬‬ ‫ ‪ 3‬חד'‪ ,‬ברח' הרברט‬

‫משופצת ומושקעת‬ ‫ש''ח לא בשבת!‬ ‫סמואל ‪ ,100‬קומה‬

‫מאוד‪ .‬רק ‪900,000‬‬ ‫ מבני תעשיה‬ ‫‪053-3371773‬‬ ‫‪ + 4‬מעלית‪ ,‬מיידי‪.‬‬
‫להשכרה‬
‫ש''ח‪,04-6333230 .‬‬ ‫‪ 2,800‬ש''ח‪ .‬תיווך‬

‫‪050-6412256‬‬ ‫ משרדים‬ ‫מלב אל לב ‪ -‬מטיה ‪-‬‬
‫להשכרה‬
‫‪430043‬‬ ‫  ‬ ‫‪429696‬‬ ‫  ‬ ‫‪050-5648256‬‬

‫ נדל"ן ישיר גל‬ ‫‪430044‬‬ ‫  ‬

‫גורדון מצויינות‬ ‫ מבנה תעשיה מסודר‪,‬‬ ‫‪430045‬‬ ‫  ‬ ‫ נדל"ן ישיר גל‬

‫בנדל"ן ‪ 2.5 -‬חד'‪,‬‬ ‫‪ 160‬מ"ר‪ ,‬באזוה"ת‬ ‫ נדל"ן ישיר גל‬ ‫גורדון מצויינות‬

‫בשפירא‪ ,‬מושכרת‪,‬‬ ‫גורדון מצויינות‬ ‫בנדל"ן ‪ 3.5 -‬חד'‪,‬‬

‫ממוזגת ומשופצת‪.‬‬ ‫צפוני חדרה‪ .‬קומת‬ ‫בנדל"ן ‪ -‬משרד‬ ‫בקאנטרי קלאס ‪+‬‬

‫רק ‪ 850,000‬ש''ח‬ ‫קרקע‪ ,‬גובה ‪ 6‬מטר‪,‬‬ ‫במרכז העיר ‪ +‬חיבור‬ ‫מעלית‪ .‬רק ‪3,000‬‬

‫‪,04-6333230‬‬ ‫‪ 5,000‬ש''ח ‪ +‬מע"מ‪.‬‬ ‫למים ‪ ,‬רק ‪1,000‬‬ ‫ש''ח‪,04-6333230 .‬‬
‫‪050-6412256‬‬
‫ש''ח‪,04-6333230 .‬‬ ‫‪050-6412256‬‬

‫ ‪ 3-3.5‬למכירה‬ ‫‪054-5838399‬‬ ‫‪050-6412256‬‬ ‫‪430073‬‬ ‫  ‬

‫ ללא תיווך!! ‪ 3‬חד'‬

‫‪429799‬‬ ‫  ‬ ‫‪ 2 +‬מרפסות‪ ,‬ברח'‬

‫ ‪ 3‬חד'‪ ,‬בנציב‪,‬‬ ‫ירושלים‪ ,‬קומה‬
‫שכונת גזית‪,‬‬
‫קומה ‪ ,4‬שמורה‪.‬‬ ‫א'‪ ,‬ממוזגת‪3,000 ,‬‬

‫חייבת להמכר!!‬ ‫ש''ח‪ ,‬מיידי‪ .‬אחה"צ‬

‫‪,058-3203343‬‬ ‫‪, 050-8644266 -‬‬

‫‪.054-8451337‬‬ ‫לההעישרק בעהזהדמנות!‬ ‫מרכז‬ ‫‪050-7437395‬‬

‫‪430039‬‬ ‫  ‬ ‫מעולה‬ ‫ ‪ 4‬ויותר‬
‫להשכרה‬
‫ ‪ 3‬חד'‪ ,‬ברח' הרברט‬
‫סמואל ‪ ,100‬קומה‬
‫ראשונה ‪ +‬מעלית‪,‬‬ ‫‪430046‬‬ ‫  ‬
‫‪ 3‬חד' עם מעלית בטאבו‬
‫מסודרת‪850,000 ,‬‬ ‫ נדל"ן ישיר גל‬

‫ש''ח‪ .‬תיווך מלב‬ ‫גורדון מצויינות‬

‫אל לב ‪ -‬מטיה ‪-‬‬ ‫בנדל"ן ‪ 5 -‬חד'‪,‬‬

‫‪050-5648256‬‬ ‫בהרצל ‪+‬חנייה‪+‬יחידת‬

‫‪430040‬‬ ‫  ‬ ‫דיור‪+‬מיזוג‪4,000 .‬‬

‫ ‪ 3.5‬חד'‪ ,‬בבית‬ ‫‪₪ 1,070,000‬‬ ‫ש''ח‪,04-6333230 .‬‬

‫אליעזר‪ ,‬קומת‬ ‫‪050-6412256‬‬

‫קרקע‪ ,‬מסודרת‬ ‫‪430048‬‬ ‫  ‬

‫‪ +‬גינה קדמית‬ ‫ מבחר דירות ‪,4‬‬

‫ואחורית‪1,150.000 .‬‬ ‫בפרויקט היוקרתי‬

‫ש''ח‪ .‬תיווך מלב‬ ‫סוהו‪3,500 ,‬‬

‫אל לב ‪ -‬מטיה ‪-‬‬ ‫ש''ח‪ .‬ללא תיווך!‬

‫‪050-5648256‬‬ ‫‪052-7674919‬‬

‫‪ / 48‬השבוע בחדרה ‪ /‬גליון ‪31.12.19 / 2436‬‬

‫פרטי ללא תיווך‬

‫‪₪ 1,150,000‬‬

‫למכירה דירה מדוגמת‬

‫ברח' הרצל ‪ 19‬קומה א'‬
‫מרכז העיר חדרה ‪ 95‬מ״ר!!!‬

‫מקרר אינטגרלי של ‪Gaggenau‬‬ ‫משופצת מהיסוד ברמה הכי גבוהה שיש‬
‫מכונת קפה של ‪Gaggenau‬‬ ‫בידוד בכל הדירה ‪ -‬תקרה וקירות‬
‫מגירת חימום של ‪Gaggenau‬‬ ‫ריצוף ‪ 240‬על מטר‬
‫מדיח כלים של ‪Gaggenau‬‬ ‫‪ 95‬מ״ר!!!‬
‫כיריים חשמלי של ‪Gaggenau‬‬
‫קולט‪-‬אדים של ‪Gaggenau‬‬ ‫במקור ‪ 3.5‬חדרים שהוסבה לאופן ספייס‬
‫הדירה מושקעת ב‪₪ 600,000-‬‬ ‫לאחרונה נבנה חדר שינה גדול ‪ +‬ארונות‬

‫כל מוצרי החשמל של המטבח בשווי‬ ‫מטבח יוקרתי חשמלי חיפוי זכוכית‬
‫‪ ₪ 150,000‬נשארים בדירה‪,‬‬ ‫מזגן מיני מרכזי אינוורטר‬
‫מערכת מים רכים‬
‫המטבח עצמו נבנה ע"י חני בוקובזה‬
‫בעלות של ‪₪ 150,000‬‬ ‫מקלחון עם טוש גשם מואר עם ‪ 6‬ג'טים‬
‫ג’קוזי מפנק ועוד‪...‬‬

‫נא להתקשר מראש לתיאום איציק ‪052-8832200‬‬

‫‪todaysale.com | Bestsale.net‬‬

‫השבוע בחדרה ‪ /‬גליון ‪49 / 31.12.19 / 2436‬‬

‫‪430042‬‬ ‫  ‬

‫ נדל"ן ישיר גל גורדון‬

‫מצויינות בנדל"ן ‪3 -‬‬

‫חד'‪ ,‬בפרדס חנה‪,‬‬ ‫המשרד המוביל באיזור‬

‫משופצת ‪ +‬מטבח‬ ‫אורן מוצרפי ‪054-6108083‬‬

‫חדש ‪ .‬רק ‪700,000‬‬

‫ש''ח‪,04-6333230 .‬‬

‫‪050-6412256‬‬ ‫למכירה במרכז‬ ‫למכירה במרכז‪,‬‬
‫דירת ‪ 3‬חד'‪ ,‬חדשה‬ ‫דירת ‪ 4‬חדרים‪ ,‬מעלית‪,‬‬
‫ וילות ובתים‪/‬‬ ‫מעלית‪ ,‬חניה‪ ,‬מרפסת‬ ‫מרפסת שמש וחניה‪,‬‬
‫דירות גן‬
‫‪₪ 1,160,000‬‬ ‫‪₪ 1,250,000‬‬
‫‪429800‬‬ ‫  ‬

‫ קוטג' חזיתי‪6 ,‬‬ ‫בקרבת שכונת האוצר‬
‫קוטג' מהמם ‪ 6‬חד'‬
‫חד'‪ ,‬בשכונת ניסן‪,‬‬ ‫להשכרה במרכז‬ ‫‪ 2‬חניות‬
‫דירת ‪ 3‬חד' חדשה‬ ‫‪₪ 2,200,000‬‬
‫‪ 160/250‬מ"ר‪,‬‬
‫‪₪ 2,900‬‬
‫בית חכם‪ ,‬חניות‬

‫צמודות‪+‬מחסן ענק‪.‬‬

‫‪ 2,295.000‬ש''ח‪.‬‬

‫‪050-6889899‬‬ ‫למכירה בהרצל‬ ‫למכירה‬
‫דירת ‪ 4‬חד' חלומית‪,‬‬ ‫דירת ‪ 4‬חד' חדשה‬
‫‪429856‬‬ ‫  ‬ ‫מעלית‪ ,‬חניה‪ ,‬מרפסת‬
‫‪ 175‬מ"ר‪,‬‬
‫ בבית אליעזר‪ ,‬ברח'‬ ‫מרפסת ‪ 30‬מ"ר‬ ‫‪₪ 1,260,000‬‬

‫קיבוץ גלויות‪ ,‬קוטג'‬

‫חדש‪ 250/200,‬מ"ר‪,‬‬

‫‪ 5‬חד'‪2,100.000 ,‬‬ ‫מגרש‬
‫ושרותי בניה‬
‫ש''ח כניסה ניידית‪.‬‬ ‫בשכונת הפארק‬ ‫לקוטג' חדש‬
‫דירת ‪ 5‬חדרים‬ ‫‪₪ 2,000,000‬‬
‫‪.054-4261850‬‬ ‫‪₪ 1,520,000‬‬

‫ ‪ 1-2.5‬להשכרה‬

‫‪429591‬‬ ‫  ‬

‫  להשכרה חדר או ‪2‬‬ ‫בקרבת הרכבת‬ ‫בויצמן‪ ,‬קוטג' ‪ 5‬חד'‪,‬‬
‫דירת ‪ 3‬חד'‪ ,‬קומה ‪2‬‬ ‫מפלס אחד‪ ,‬מושכר עם‬
‫החל מ ‪ 1400‬ש''ח‬ ‫אפשרות לבנות קומה‬
‫‪₪ 730,000‬‬
‫קרקע‪ ,‬סמוך לתחנת‬ ‫שנייה‪₪ 1,850,000 ,‬‬

‫רכבת ‪052-8287546‬‬

‫‪429868‬‬ ‫  ‬

‫ ‪ 2‬חד'‪ ,‬במרכז‪ ,‬קרוב‬ ‫בפארק‬ ‫באור עקיבא‬
‫רח' עין בוקק‬ ‫דירת ‪ 3‬חדרים‬
‫לקניון‪ ,‬חנייה צמודה‪,‬‬ ‫פנטהאוז ‪ 5‬חד'‪ 165 ,‬מ"ר‬
‫‪₪ 1,920,000‬‬ ‫‪₪ 740,000‬‬
‫מיידי‪ 2,200 .‬ש''ח‪.‬‬ ‫משרדים להשכרה‬
‫להשכרה‬
‫‪052-3679494‬‬ ‫דירת גן‪ 2 ,‬חד'‬ ‫במרכז העיר‬
‫בקיבוץ גלויות‬ ‫‪ 2-3-6‬חדרים‬
‫‪430038‬‬ ‫  ‬ ‫החל מ‪₪ 2,200-‬‬

‫ ‪ 2‬חד'‪ ,‬ברח' הרצל‪,‬‬

‫קומת קרקע‪ ,‬מרוהטת‬

‫ומסודרת‪ ,‬מיידי‪.‬‬

‫‪ 2,300‬ש''ח‪ .‬תיווך‬

‫מלב אל לב ‪ -‬מטיה ‪-‬‬

‫‪050-5648256‬‬

‫‪ / 50‬השבוע בחדרה ‪ /‬גליון ‪31.12.19 / 2436‬‬


Click to View FlipBook Version