The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

hashavua-benetanya_2018-11-08_2519

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mekomonim Basharon, 2018-11-08 04:40:02

השבוע בנתניה 2519

hashavua-benetanya_2018-11-08_2519

‫מוסמך‬ ‫בס”ד‬
‫משרד הבריאות‬
‫ואיכות הסביבה‬

‫מס’ רישיון‬
‫‪1480‬‬

‫הדברת כל סוגי המזיקים‪,‬‬
‫חרקים ‪,‬מכרסמים ועוד‪...‬‬

‫ניקוי וחיטוי מאגרי מים‬
‫הרחקת יונים בדוקרנים ורשתות‬

‫‪052-2547775‬‬
‫‪09-8342410‬‬
‫חפשו‬
‫אותנו ב‪-‬‬

‫גליון מס' ‪ | 2519‬ל' חשון תשע"ט ‪ | israelnow.co.il | 8.11.18‬רמז ‪ ,13‬נתניה טל‪09-8307777 :‬‬

‫לדמררופאתש״יביםת המרופתאניםד״ נבתיניהם‬

‫בריאים )מעל גיל ‪ ,18‬לא בהריון ולא מניקות(‬
‫לבדיקת יעילות ובטיחות של מוצרי טיפוח‬

‫תמורה כספית או מוצרי טיפוח יוקרתיים‬

‫לפרטים נוספים יש ליצור קשר בטלפון‪09-9512001 :‬‬

‫סניף נתניה רח‘ גיבורי ישראל ‪09-7733563 24‬‬

‫בס״ד‬

‫‪GPARREKEN‬‬ ‫בהעיבנציוהמה!‬

‫נווה איתמר‬

‫אם לא תעשו את זה‬
‫בשביל המיקום‬
‫תעשו את זה‬
‫בשביל הילדים‬

‫לגור בעיר עם ירוק של כפר מסביב‬

‫פרוייקט מגורים איכותי‪ ,‬יוקרתי ויחודי בשכונת נווה איתמר עם איכות חיים שלא תמצאו בשום מקום‬
‫אחר באזור‪ .‬תיכנון ועיצוב פנים חדשני ואיכותי‪ ,‬מפרט ברמה הגבוהה ביותר‪ ,‬מיקום מרכזי‪ ,‬לובי‬
‫בסטנדרט מפואר וקהילה מגובשת‪ .‬זה הזמן שלכם להצטרף‪ .‬לבחירתכם‪ :‬דירות גן‪ ,‬גג ו‪ 4-‬חדרים‬

‫סמוך לאזורי‬ ‫קרוב לכבישים‬ ‫הסעות לבתי ספר‬
‫תעשייה ומסחר‬ ‫ראשיים ולרכבת‬ ‫וגני ילדים‬

‫המבצע ממשיך‪ 2 :‬דירות ו‪ 2-‬דירות גן במחיר מפתיע במיוחד‬

‫שישיית בירה מכבי‪90‬‬ ‫ב‪-‬‬ ‫ב‪9₪ 90-‬‬

‫(מוגבל ל‪ 6-‬יח׳)‪₪ 9‬‬

‫שישיית בירה שנדי בטעמים‬ ‫שישיית בירה מכבי‬

‫(מוגבל ל‪ 6-‬יח׳)‬ ‫(מוגבל ל‪ 6-‬יח׳)‬

‫השני‬
‫ב‪-‬‬
‫יח׳‪90 ₪990 ₪990‬‬ ‫רק‬
‫רק‪9 3 ₪₪9₪99909090 2‬‬ ‫ליח׳‬
‫בה‪-‬ירשחנק׳ביה‪-‬שני‬ ‫לבריה‪-‬קח׳שנ‪0‬ביה‪9-0‬ש‪9‬נ‪0‬י‪999₪₪₪9‬‬
‫השני‬
‫(שמיוגשרביליסלתקש‪-‬י‪4‬בעיישגיחר׳יב)הנתיושבנתידרפיהרבישכטונעזדימיבםטעמי(מםוגבל ל‪ 6-‬יח׳)‪₪ 9 90‬‬ ‫ב‪-‬‬ ‫שניצשילשאיימתרשייבקישיאריהתטמיבכיבוברןיהוימלכבי‬

‫(מוגבל ל‪6(-‬מויגח׳ב)ל ל‪ 6-‬יח׳)‪₪9 90 3‬‬ ‫(מוגבל ל‪46(-‬מויגח׳ב)ל ל‪ 6-‬יח׳)‬
‫שניצל אמריקאי טיבון ויל שישיית בירה מכבי‬
‫לירקחק״׳גלרי‪0‬קח׳‪9 9₪ ₪₪909‬‬
‫שישיית בירה מכבי‬ ‫יח׳‬
‫רק‬

‫(מוגבל ל‪ 6-‬יח׳) פפסי קולה ‪ 1.5‬ליטרהשני‬ ‫יח׳‬ ‫לריקחי׳רחק׳‬ ‫רק‬
‫רק‬ ‫לק״ג‬
‫לא כולל פפסי מקס (מוגבל ל‪ 12-‬יח׳)רק יח׳‪90 ₪2990 ₪ 990 9 99₪90 90‬‬
‫ליח׳ רקב‪29 2₪ ₪₪9090-‬‬
‫שישירק ‪ 90‬יח׳‬

‫(מליח׳ ‪ 2‬ר‪9‬ק‪₪990₪‬‬
‫פילקבהבז‪/‬הרהבסומקןבועפרגרגסבסרנקיקווהעבתסגידפבץרנריהוכהותזאפשדרנויימכצוהזל אמריקאי טיבון ויל‬ ‫שניפיצלהשאזנמיהרצבילוןקאאפימסרטיקיוקבבואיןיץויטילבון ויל‬
‫(מוגבל ל‪ 4-‬יח׳)‬ ‫(מוגבל ל‪4(-‬מוקג״בגל)ל‪6(-‬מויגח׳ב)ל ל‪ 6-‬יח׳)‬
‫((ממווגגבבלל לל‪44(--‬מויקג״ח׳בג))ל ל‪ 4-‬יח׳)‬

‫טאצ׳יח׳‪90‬‬ ‫ונשיייילשיירה (ממגוגבבלת‬ ‫אמריקאי טיבון‬ ‫שניצל‬ ‫ללא התניה‬ ‫ללא התניה‬
‫וללא הגבלה‬ ‫וללא הגבלה‬
‫ל‪ 4-‬יח׳)‪ 2‬רק ‪9‬‬ ‫(מוגבל ל‪ 4-‬יח׳)‬
‫ירחק׳‪ ₪ 90‬יח׳‬ ‫רק רק‬
‫ירלחק׳ק‪0‬״‪9‬גלק‪₪‬״ג‬
‫רק‬
‫‪ 9309 2₪₪‬י‪0‬ר‪9‬ח‪9‬ק׳‪9950909 990 2 9 2 ₪99 ₪9509₪‬לרק‪90₪‬ק״‪9‬ג‪ 9930₪9‬ירח‪9‬ק׳‪29₪0‬לרי‪9‬קח‪0‬׳‪₪99909₪9‬‬‫‪90‬‬‫רק‬‫‪90‬‬‫רק‬ ‫לרטקק״ר‪₪‬גלירי‪90‬קח׳לרי‪₪‬קח׳‬ ‫ירחק׳‪₪ 90‬‬ ‫אורז פרסי וילי פוד‬
‫‪₪₪‬‬ ‫ליח׳‬ ‫יח׳‬
‫ילחי׳ח׳‬ ‫ללא התנילהלא התניה‬
‫רק‬ ‫רק‬ ‫וללא הגבוללהלא הגבלה‬
‫(קממובנגבבהל‪/‬לח‪9‬קה‪37-‬מב‪2‬מעגמה(בוירומג‪/‬ומםרגוית(בוגוהשמליורתגממלםב)‪(-‬בהללר‪6‬ומווילסרג‪-‬חט׳דבג‪5‬ו)לירסחל׳ה‪)-‬ה‪6‬היסח׳אד)דרועהפמו‪0‬יגה‪5‬עוול‪3‬אגיג‪/‬דה(תרושמוזוםמגבגי(הח‪/‬בהחמקלוטבווגיוקלובן‪-‬שפמל‪4‬יוןפ(ליקתמ‪-‬״לוס‪6‬גגל)דיבאקאילחו׳חםלכ)פוו‪-‬בו‪4‬ילפילהץח׳ס)פיפסיקושמנלקיסהצ(ל‪5‬מו‪(.‬גאמ‪1‬בטרירק ‪920‬ירחק׳‪19 ₪9 9₪0 9‬‬ ‫פי (לממוה(נגמבזוהלגפהבליחל‪-‬בל‪3‬ומלן‪-‬ה(מה‪4‬ימזומפקוגת״הבסושגיל)בקמםול)וןר‪4-‬ביפק״ץסג)קוביץעו‪0‬ג‪5‬ו‪ 3‬גתרםב(חמווגבשלולת‪ 6-‬יאח׳ח)ווה‬
‫כבד עוף טריפפסי קולה ‪ 1.5‬ליטר‬ ‫ירחק׳‪90‬ירחק׳‪₪ 9₪0‬‬
‫(מוגבל ל‪ 5-‬ק״ג)‬
‫לא כולל פפסי מקס (מוגאבולרזל‪-‬פ‪2‬ר‪1‬סייח׳ו)ילי פוד‬
‫אקונומיקה ללירקמק״גון‪90‬סנואו‪₪‬לק״ג‬
‫ליטר (מוגבל ל‪4-‬‬ ‫התניה‬ ‫ללא‬ ‫טרי טרי‬
‫הגבלה‬ ‫וללא‬

‫פילה(לרימקזחו׳גהב‪0‬לב‪9‬לולרין‪-‬קח׳‪4‬פק‪0‬״‪₪‬ס‪9‬ג)קובי‪₪‬ץ‬ ‫‪₪‬‬
‫יח׳)‬ ‫‪4‬‬

‫דג קרפיון טריח׳‬

‫(מוגבל ל‪ 6-‬ק״ג)‪ 90 9 9 9 9 9 92 2 9 95 5 9 92 2₪‬רק‪9909₪‬‬
‫כבד עוכףבדטרעיוף טרייח׳ עוגיותעלווגיטוותסלוטוס יח׳ חטיפי יחלטדייפים ילדים יחנייר מגבת טאטרי ‪ ₪‬טרי ‪ 2₪‬ירחק׳‪ 2990 2 ₪990‬רק ‪5‬לק‪90‬״‪9‬ג‪2 ₪ 9 9‬‬‫‪9₪0‬‬‫‪90‬לריקח׳‬‫רק‬‫‪9₪0‬‬‫‪ 0‬ל‪9‬רקק״ג‬‫רק‬ ‫‪₪‬‬ ‫ירחק׳‪9₪0‬‬ ‫‪90‬‬ ‫יח׳‬ ‫ירחק׳‪90‬ירחק׳‪₪ 9₪0‬‬
‫ליח׳‬ ‫לק״ג‬ ‫רק‬

‫רק‬ ‫‪ 279‬גרם (‪9‬מ‪7‬וג‪2‬בגלרםל‪5(-‬מויגח׳ב)ל ל‪ 5-‬יח׳) עוגי‪/‬שוגי‪/‬עוקוגיק‪/‬ושמוןגי(‪/‬מוקוגבקולמןל‪4(-‬מויגח׳ב)ל ל‪ 4-‬יח׳)רק רק‬ ‫(מוגבל ל‪5(-‬מוקג״בגל) ל‪ 5-‬ק״ג)‬ ‫עוגות בעוחגוושתובתחאוחשווותהאחווה‬ ‫מנה חממנההתוחממרה תומר‬ ‫אורז פראוסריזויפלריסיפוודילי פוד‬

‫‪ 350‬גרם (‪0‬מ‪5‬וג‪3‬בגלרםל‪6(-‬מויגח׳ב)ל ל‪ 6-‬יח׳)‬ ‫(מוגבל ל‪3(-‬מומגיבמלושלי‪-‬ם‪)3‬מימושים)‬
‫ללא התניה‬
‫שישייה (מוגבל ל‪4-‬‬
‫ר‪90‬‬ ‫לרריק״קקח׳ג‬ ‫נייר מגבת וללא הגבלהטאצ׳‬
‫רק‬ ‫שישייה (מוגבל ל‪ 4-‬יח׳)‬
‫עפויגלוהתלז‪ ₪₪690 2 ₪1990‬טרי‬ ‫לק״ג‬
‫מנה חמה תומר‬ ‫אורז פרסי וילי פוד‬
‫‪ 350‬ג(רמ‬ ‫(מוגבל ל‪ 3-‬מימושים)‬

‫ב לשל(ארמהותגכניבהתלףל‪6-‬יחרקחלק׳״גק) טרי זו‪ 90 ₪ 90‬י‪₪‬ח׳ ‪9 2 90 9 5 9 2₪ 90‬‬ ‫יח׳‬
‫רק‬
‫וללא הגבלהרק‪ ₪9 2‬ק״ג‬
‫ד(גמוגקבלר לפ‪-‬י‪6‬וןק״גט)ריריחק׳‬
‫יח׳‪0‬ה‪0‬שנ‪9‬י ה‪4‬שרניק‪05‬‬
‫מנה חמה תומר‬
‫רק‪ 2‬ב‪ 9 2 ₪990 -‬ב‪90 -‬‬
‫עוגות בחואקשוונותמאיחקוהוהלימ‬ ‫(מוגבל ל‪ 3-‬מימושים)‬ ‫אורז פרסי וילי פוד‬ ‫יח׳‬
‫רק‬
‫‪ 350‬גרם (מוגבל‪4‬לל‪-‬י‪6‬טירח׳()מוגבל ל‪-‬‬

‫ירחק׳‪₪ 90‬‬
‫טרי‬ ‫טרי‬

‫‪ ₪‬אורז פרסי וילי פלורריקד״קקח׳גב‪0‬ה‪9-‬שני‪(₪‬ממו‪₪‬נגבה‪9690 2 ₪ 990 19 90‬‬
‫‪90‬‬ ‫רק‬ ‫אקונומיקה לימון סנואו‬
‫לק״ג‬ ‫‪ 4‬ליטר (מוגבל ל‪ 4-‬יהח׳)שני‬

‫ב‪-‬‬
‫בשר כתף חלק‪9 9₪‬‬
‫(מוגבל ל‪ 6-‬ק״ג)‬
‫‪₪₪ 907:00-14:45‬רח׳ ‪19‬פינסקר‪69,0172‬נתניה‪ .‬טל‪76-81797777 .9‬טר‪0‬י‬
‫‪1:00‬טלרריקר‪2‬״קקחי׳גש‪-‬י (ש‪0‬ימוי‪:‬גבת‪8‬ל‪,‬בלי‪-‬ג‪6‬ר׳יהח‪-‬׳)מד׳כב‪0‬י‪22:0‬לר‪-‬יקח‪0‬׳‪:00‬שי‪(89‬שימ‪,‬ויגבתלבלי‪-‬ה‪6‬ר׳‪₪‬יהח׳)מ‪0‬כב‪0‬י‪ 3:‬ד‪(2‬בהגמו‪--‬גשקב‪0‬נ‪0‬לרי‪0‬ל‪9‬פ‪-‬י‪6:‬ון‪8‬ק״‪,‬גט)‪₪‬רוי׳‬ ‫א׳‪-‬ב׳‬ ‫טרי‬

‫שלרעקק״וגת‪90‬פתיח‪₪‬ה‪:‬‬
‫המהרכמישברתצתרעדאי(שגמלוםאגכיקובלברתהולפתל‪-‬ילו‪6‬והןקקפא״גףסטס)יורריבקיהאןתמהתהתחמאבתרצילעגיכיביםלשםע(‪:‬ר‪8‬מםו‪1‬גכ‪8‬גוב‪1‬תלמא‪.‬ףלר‪1‬ח‪6-‬הר‪1‬חי‪.‬קמל״‪4‬גלהק)אשעיטלעדריראיהוקח׳‪-‬ב‪0‬כ‪:80‬ל‪.31‬ז‪1.2‬מןז‪1‬ו‪.‬איגש‪7‬בןתש‪1‬טממוחןנכל(אייומהורטג‪.‬בסהעלאטדילס‪-‬ןיא‪5‬גרטכיומחפק׳נ)ירלאסימהטתב‪.‬מצלהעיאתיםמ‪.,‬ונבוהכתמפוולשףיק (שהימלודיגמבתלתםבלחי‪6-‬רקיהח׳שנ)ממוכהןבבינטבי‪.‬ללה‪.‬בםחדי‪...‬רחק׳רק ‪ ₪ 990‬לרקק״יג‪2‬ח׳‪949090‬‬
‫רק ‪₪ 90‬ליח׳ ‪ 2 9 ₪ 990‬רק‪990‬‬

‫כל המוצרים בפלאייר מותנים בקניה מעל ‪ ₪150‬ממוצרי החנות לאשנכיוצלל (לאמומגברהלילקמ‪4-‬ואייחצ׳)טרייבוןםוילשבליפחל׳אייר אלא אם צויין אחרת‬

‫רקטרי‪90‬‬ ‫שניצל אמריקאי טיבון ויל‬ ‫שניצלראמח׳ריקפיאינטסיבקוןר וי‪7‬ל‪ ,1‬נתניה‬ ‫חניה במקום חינם‬

‫(מוגבל ל‪ 4-‬יח׳)שרות משלוחים‬ ‫(מוגבל ל‪ 4-‬יח׳) רק ‪₪ 990‬‬
‫ליח׳‪ 9‬ק״ג ‪9‬‬ ‫לק״ג‬
‫‪₪‬‬ ‫‪90‬‬ ‫רק‬
‫לק״ג‬ ‫פילה זהבון פסקוביץ‬
‫(מוגבל ל‪ 4-‬ק״ג)‬
‫פילה זהבון פסקוביץ‬

‫רק שישיית בירה שנדי בטעמים‪₪990 3‬‬
‫(מוגבל ל‪ 6-‬יח׳)‬
‫פפסי קולה ‪ 1.5‬ליטר‬
‫ב‪.‬ה‪.‬נ‪.‬ו‬ ‫בס״ד‬
‫לא כולל פפסי מקס (מוגבל ל‪ 12-‬יח׳)‬

‫יח׳‪ 90‬בה‪-‬שנ‪0‬י‪9‬‬ ‫יח׳‬
‫רק‬
‫רק‪2 2‬הש‪9‬נ‪0‬י‪₪9 ₪99₪‬‬
‫טרי‬ ‫פפסי קולה ‪.5‬ר‪1‬סלקי(מטעוגגרבבלנלי‪-‬ו‪ 6‬יתח׳)פרינשכייוישזיירה (ממשגויגבבשלתייל‪-‬טת‪(4‬איבמויחצג׳׳)רבלהל‪-‬ש‪6‬ניחד׳)י בטעמים‪ ₪9‬ב‪90 -‬‬

‫לא כולל פפסי מקס (מוגבל ל‪ 12-‬יח׳)‪₪ 9‬‬
‫כרעיים עוף טרי‪ ₪990 ₪299₪09920 ₪9‬בה‪-‬שנ‪0‬י‪ ₪99‬רי ‪4‬רק״קג ‪₪50‬‬
‫שישיית בירה שנדי בטעמים‬ ‫יח׳‬ ‫רק‬
‫(מוגבל ל‪ 4-‬ק״ג)ט‬ ‫רק‬ ‫ליח׳‬
‫(מוגבל ל‪ 6-‬יח׳)‬
‫דג סלמון טרי‪₪690992₪0 990 192 ₪9‬ט‪2‬רי‪4₪9 9909‬רק״קג‪ ₪50‬טר‪0‬י‪₪449‬‬
‫יח׳‬
‫(מוגבל ל‪ 5-‬ק״ג)‪9 9‬‬ ‫רק אקונומיקה לימון סנואו‬
‫‪ 4‬ליטר (מוגבל ל‪ 4-‬יח׳)‬
‫חזה עוף טרי‪9 ₪990690 2‬ה‪4‬רשקנ״קיג ‪₪5090‬טר‪0‬י‪3₪449‬רקט״קרגי‪₪50‬‬ ‫נייר מגבת טאצ׳‬
‫שישייה (מוגבל ל‪ 4-‬יח׳)‬
‫(מוגבלל‪6-‬ק״ג)‪ 9 9 ₪959 0‬לרקב‪9‬ק״‪-‬גט‪4‬רטר‪00‬קי״רק‪99‬גי‪39₪₪₪5490949‬רקט״קר‪9‬גי‪₪50‬‬ ‫קבב ‪ /‬המבורגר הסדרה האדומה רסק עגבניות פריכוזיח׳‬
‫שישיית בירה שנדי בטעמים‬ ‫(מוגבל ל‪ 6-‬יח׳)רק‬ ‫יית בירה מכבי‬
‫(מוגבל ל‪ 6-‬יח׳)טרי‬
‫(מוגבל ל‪ 6-‬יח׳)‬ ‫מוגבל ל‪ 6-‬יח׳) טרי‬

‫‪₪‬‬ ‫‪90‬‬ ‫רק‬ ‫רלרריסק״קקחק׳ג ע‪0‬ג‪9‬בניו‪₪‬ת‪₪‬פריכוז‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪90‬‬ ‫רק‬
‫ליח׳‬ ‫לק״ג‬

‫רק‬ ‫זוג טונה סטארקיסט‬ ‫בשר(מוכגבתלףל‪6-‬ח ילח׳ק) טרירק‬ ‫טרי‬
‫לק״ג‬ ‫(מוגבל ל‪ 6-‬ק״ג) ‪90‬ליח׳ ירחק׳‬
‫בשמן (מוגבל ל‪ 5-‬יח׳)‬
‫כרעיים עוף טרי‬ ‫רק‬

‫(מוגבל ל‪ 4-‬ק״ג)‬ ‫ליח׳‪₪ ₪ ₪‬‬
‫אקוד(‪4‬נגמולויגמקטבירלר (קלפמ‪-‬יהו‪6‬וגןבלקל״יגטל)מ‪-‬רו‪4‬ריןיקח׳ס)נואו‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫רק‬
‫ליח׳‬ ‫לק״ג‬

‫רסק עגבניות פריכוזרק‬ ‫אמ‪1‬בומגלבלרלליי‪-‬ל‪2‬קט‪(41-‬כאריימיובחחג׳׳)ד)בטליעלבו‪-‬ו‪5‬ןףטלקרוריק״טירג״קקח)רי׳לגי‬
‫(מוגבל ל‪ 6-‬יח׳)לי‪0‬ח‪9‬׳ ‪₪ 90 ₪₪‬‬
‫קבב ‪ /‬המבחוטריגפרי יהלסדדירםה האדומה‬ ‫עוגיות לוטוס‬

‫עוגי‪/‬שוגי(‪/‬מקווגקבולמןל(‪6-‬מויגחב׳)ל ל‪ 4-‬יח׳)‬ ‫‪ 279‬גרם (מוגבל ל‪ 5-‬יח׳)‬
‫רק‬
‫ליח׳‬

‫כררקעיים עוף טרי‬ ‫קבב ז‪/‬וגהבשמטמו(בןנומ(ורגמהובגגלבסרללט‪-‬הל‪-6‬איס‪5‬רחי׳ד)חק׳ר)יהסהטאדומהרק‬ ‫בשר כתף חלק טרי‬ ‫רי‬
‫לק(״מגוגבל ל‪ 4-‬ק״ג)‬
‫(מוגבל ל‪ 6-‬ק״ג)טרי‬
‫דג סלמון טרי‬
‫‪₪‬‬ ‫‪90‬‬ ‫רק‬ ‫לריקח׳לי‪0‬ח‪9‬׳ ‪₪‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪90‬‬ ‫רק‬ ‫חק׳א‪0‬צ׳‪₪ 9‬‬
‫(מוגבל ל‪ 5-‬ק״ג)‬ ‫ליח׳‬ ‫לק״ג‬ ‫‪ 4‬יח׳)‬

‫חזה עוף טרי‬ ‫עוגיות לוטוס קבב ‪ /‬המבחוטריגפרי יהלסדדירםה האדומה‬ ‫כבד עוף טרי‬ ‫רק ‪₪ 90‬‬
‫עוגי‪/‬שוגי(‪/‬מקווגקבולמןל‪6(-‬מויגח׳ב)ל ל‪ 4-‬יח׳)‬ ‫‪ 279‬גרם (מוגבל ל‪ 5-‬יח׳)‬
‫(מוגבל ל‪ 6-‬ק״ג)‬ ‫(מוגבל ל‪ 5-‬ק״ג)‬ ‫רמלזוםיגבה(בחמל׳בוווגלןב‪-‬ש‪4‬לופלקת‪-‬״סג‪)6‬יאקחו׳ח)ובויהץטרי‬

‫שי‪( ₪‬שימויגבתלבלי‪6-‬ריהח׳)מכבי‬ ‫‪90‬‬ ‫רק‬ ‫‪₪‬‬ ‫‪90‬‬ ‫רק‬ ‫וגבשטמוןנ(מהוגבסללטרלקק״‪-‬אג‪5‬רי‪0‬חק׳‪)9‬יסט‪₪‬‬
‫ליח׳‬ ‫ליח׳‬

‫דג סלמון טרי‬
‫חטיפי ילדים (מוגבל ל‪ 5-‬ק״ג)‬ ‫עוגיות לוטטרויס‬ ‫כבד עוף טרי‬
‫מון סנואו‬
‫עוגי‪/‬שוגי‪/‬קוקומן (מוגבל ל‪ 4-‬יח׳)כרעיים עוף טרי‬ ‫‪ 279‬גרם (מוגבל ל‪ 5-‬יח׳)‬ ‫(מוגבל ל‪ 5-‬ק״ג)‬
‫‪ 4-‬יח׳)‬

‫ל(רימקח׳וג‪0‬ב‪9‬ל ל‪₪4-‬ק״ג)‬ ‫ירחק׳‪9 2 9₪ 90‬‬

‫עוגיות לוטוס‬

‫‪ 279‬גרם (מוגבל ל‪ 5-‬יח׳)‬
‫‪₪‬י ‪9 9 9‬‬‫‪90‬‬ ‫רק‬ ‫‪90‬‬ ‫רק‬ ‫‪₪ 90‬‬
‫ליח׳‬ ‫לק״ג‬
‫חטיפי ילדיםטרטר‪0‬י‪9‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫רק‬ ‫עוגות בחושות אחווהכרעיים עוף טרי‪9 ₪ 9‬‬

‫עוגי‪/‬שוגי‪/‬קוקומן (מוגבל ל‪ 4-‬יח׳)‪₪ 9‬‬
‫כבד עוף טריליח׳‬ ‫ה חמה תומר‬
‫(מוגבל ל‪ 5-‬ק״ג)‬
‫שניצל אחמזרהיעקואףי טיריבון ויל‪ 3‬רק״קג‪₪₪ 454090‬‬ ‫‪ 350‬גרם (מוגבל ל‪ 6-‬יח׳)‪₪ 90‬‬ ‫בל ל‪ 3-‬מימושים) רק‬
‫ליח׳(מוגבל ל‪ 4-‬ק״ג)‬
‫רק‬ ‫טרי שישזיויגתטובניהרהסטשאנרדקייסבטטעמים‪₪ 9‬‬
‫לק״ג‬ ‫שישיית בירהבששנ(מדןמיו(גבמבוטגלעבמלי‪-‬לם‪5-6‬י יח׳ח)׳)‪₪ 990‬‬
‫(מוגבל ל‪ 6-‬יח׳)בה‪-‬שני‬
‫ד (ג(מומסגולגבלבמוללן‪-‬ל‪-4‬טי‪6‬רחי׳)ק״ג)‬
‫(מוגבל ל‪ 5-‬ק״ג)‬

‫חזה עוף טרי‬ ‫טרי‬ ‫שישיית בירה שנדי בטעמים‬

‫לרקק״גרק״קג‪590 3₪₪ 90‬‬ ‫(מוגבל ל‪ 6-‬יח׳)‬

‫יח׳ דג סלמון טרי‪₪990 2₪₪4₪94‬‬
‫רסק(מעוגגבבלנלי‪-‬ו‪ 6‬יתחר׳)פקריכוז(מוגבל ל‪ 5-‬ק״ג)‪9‬‬

‫(מוגבל ל‪ 6-‬ק״ג)‬ ‫רסק עגבניות פריכוז‬

‫פילה זהבון פסקוביץ‬ ‫(מוגבל ל‪ 6-‬יח׳)‬ ‫‪₪9‬‬

‫(מוגבל ל‪ 4-‬ק״ג)‬ ‫רסק עגבניות פריכוז‬
‫(מוגבל ל‪ 6-‬יח׳)‬

‫‪9₪‬‬ ‫‪90‬‬ ‫רק‬
‫ליח׳‬

‫ללא התניה‬ ‫קבב ‪ /‬המבורגר הסדרה האדומה‬
‫וללא הגבלה‬
‫קבב ‪ /‬המבורגר הסדרה האדומה‬ ‫(מוגבל ל‪ 6-‬יח׳)‬

‫צומת השרון | גיליון ‪31 24.8.2018 | 1856‬‬

‫‪ | 24.8.2018‬גיליון ‪ | 1856‬צומת השרון‬

‫‪4‬‬

‫לבחירתכם דירת ‪ 4 ,3‬חדרים‪ ,‬דירות גן‪ ,‬פנטהוזים דו קומתיים‬
‫הכוללים מחסן דירתי צמוד‬

‫חנות‪m‬המפע‪o‬ל‪Art Ro‬‬
‫עם ארט רום‬ ‫מלאי‪60‬‬

‫ישנים‬ ‫מוגבל‪%‬הנחה‬
‫טובבבב!!‬
‫על תצוגה‬

‫‪₪ 2490‬‬ ‫מיטה מרופדת ‪ ₪ 1990 140/90‬מיטה וחצי חשמלית‬
‫‪₪ 2990‬‬ ‫מזרן אורטופדי ‪ ₪ 990 140/90‬חדר שינה קומפלט‬

‫ארונות הזזה‪/‬פתיחה מחיר שאסור לפרסם‬

‫גיבורי ישראל ‪ 5‬ב’‪ ,‬א‪.‬ת פולג ‪Art Room‬‬
‫נתניה | ‪09-8851119‬‬

‫פתוח‪ :‬א’ ‪ -‬ה’ ‪ | 9:00-21:00‬ו’ ‪ | 9:00-15:00‬מוצ”ש חצי שעה מצאת שבת עד ‪23:00‬‬

‫קורלאימעםרככותתבים‬

‫שלום לכולכם‪,‬‬

‫את המכתב שלי למערכת אני רוצה להקדיש למקום הכי נמוך‬

‫והכי יפה בנתניה וזה הים‪.‬‬

‫לא סוד הוא‪ ,‬כי כדור הארץ הולך ומזדהם‪ .‬מומחים מזהירים‬

‫שעד ‪ 2050‬הים יכיל יותר פסולת מדגים‪.‬‬

‫הבעייה הגלובלית הזאת לא יכולה להיפתר רק על ידי מדינות‬

‫וארגוני סביבה‪ ,‬אלא מצריכה מאמץ משותף וקבוע של כולנו‪.‬‬

‫אנחנו צורכים מים מותפלים ואוכלים דגי ים שמחירם עולה‬

‫ואיכותם יורדת‪ ,‬משתכשכים בים בעונה החמה ויש גם אמיצים‬

‫שבכל ימות השנה‪.‬‬

‫לכן כדי שכולם ימשיכו להנות מהים‪ ,‬חשוב לצמצם את טירוף‬

‫הקניות של רהיטים ומוצרי צריכה בכל הזדמנות‪ ,‬לדאוג‬

‫‪2‬‬ ‫לגלגל הלאה לאחרים דברים משומשים ולא להניח ליד הפח‬

‫בכיוון ההפוך‬ ‫כי זה קל והרי כולנו משלמים ארנונה אז מגיע לנו‪ ,‬להפחית‬

‫לייעוץ פרסומי חייגו כעת‪:‬‬ ‫את השימוש למינימום בשקיות פלסטיק‪ ,‬במוצרים זולים וחד‬
‫סניף נתניה‪:‬‬
‫פעמיים שמקורם מהמזרח בכלל "חנויות השקל" למינהן‪ ,‬למיין‬
‫‪09-8307777‬‬
‫את האשפה לפחים למחזור בקבוקים‪ ,‬זכוכית וקרטונים למחזור‪,‬‬
‫סניף חדרה‪:‬‬
‫ולשמור על סביבה נקייה בכל מקום שנמצאים בו כי יש לנו רק‬
‫‪04-6225888‬‬
‫בית אחד יחיד ומיוחד‪.‬‬

‫ליאור סופר‪ ,‬מהנדס ויזם‪,‬‬ ‫לחיי כדור הארץ‪.‬‬

‫תושב נתניה‬

‫רוצים גם לכתוב למערכת? פנו אלינו במייל‬

‫‬‏‪‪[email protected]‬‬

‫מנכ"לית‪ :‬סיון אור ישראל‪-‬דרי‬ ‫עורך ראשי רשת מקומונים בשרון‪ :‬אפי ישראל‬

‫מנהלת מחלקה מסחרית נתניה‪ :‬אסנת נחום כהן (‪)054-2645030‬‬ ‫עורך מדור מציצים‪ :‬אייל ק‪.‬‬

‫מנהלת מחלקה מסחרית חדרה‪ :‬ליזה בן שימול (‪)04-6225888‬‬ ‫כתבים ואנשי תוכן‪ :‬ברק גולן‪ ,‬יאיר אברהם‪ ,‬יקיר מנשה‪ ,‬ישי פלדמן‬

‫מנהלת מחלקה מסחרית סקטור דתי‪ :‬ירושלים נבט (‪)054-8479526‬‬ ‫כותבי טורים ‪ :‬אסף שחר‪ ,‬אלמוג בראון‪ ,‬עו"ד אייל קורסיה‪,‬‬

‫יועצי פרסום‪ :‬אוהד לוי‪ ,‬דור אלמוג (‪ ,)054-2645026‬ניקי אקהאוז‪,‬‬ ‫הרב יובל אלימלך‪ ,‬עדי דואק‬ ‫ ‬

‫סטפן בן ארוש‪ ,‬מיכה אהרון‬ ‫ ‬ ‫עורך תוכן מדיה‪ :‬גיא טל‬

‫מנהל לוח‪ :‬ברק גולן (‪)054-2645060‬‬ ‫צוות הגרפיקה‪ :‬יריב אלטמן‪ ,‬מרינה מלכין‪ ,‬רינה מנדל‪ ,‬שחר גרדה‬

‫הנהלת חשבונות‪ :‬אולגה אבנטל‪ ,‬רקפת גולדברג‬ ‫מו"ל‪ :‬מקומונים בשרון תעשיות בע"מ‬

‫הפצה‪ :‬דורון שמעוני‬ ‫רוצים לספר לנו משהו? פנו אלינו לתיבת המייל‪[email protected] :‬‬
‫או שלחו לנו הודעה בעמוד הפייסבוק של השבוע בנתניה ‪ /‬השבוע בחדרה‪.‬‬
‫מייל המערכת‪[email protected] :‬‬

‫אתר הבית‪www.israelnow.co.il :‬‬

‫* אין המערכת אחראית לתוכן המודעות והן מתפרסמות באחריות המפרסם בלבד * אין בפרסום המודעות משום המלצה של רשת "מקומונים בשרון"‬
‫או בדיקה שעשתה ביחס למידע המפורסם ולא תחול על הרשת כל אחריות בקשר עם המודעות ופרסומן‪.‬‬

‫* כל הידיעות המופיעות במדורים פרסומיים ובצרופות‪ ,‬הינן ידיעות יזומות על ידי החברות המפרסמות * כל הזכויות שמורות ©‬

‫‪ / 10‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪8.11.18 / 2519‬‬

‫מבצעים והנחות לחודש נובמבר‬

‫ספה מעוצבת דגם מנהטן ריפוד בד ‪ ₪ 5,990‬בלבד‬ ‫‪black friday‬‬

‫חגיגת קניות מטורפת של הנחות‬
‫ומבצעים שעוד לא היו בבית אלי‬

‫מיטה ממתכת מיוצרת על ידי אומן ‪₪ 2490‬‬ ‫סלון ‪ 4‬רקליינרים ‪ 3+2‬דגם ג’מייקה | ריפוד בד ‪₪ 7,900‬‬

‫סלון אמסטרדם בריפוד בד ‪ 200X320‬ס”מ ‪₪ 6,900‬‬ ‫סלון פינתי נפתח למיטה כולל ארגז מצעים ‪ ₪ 4,900‬בלבד‬

‫חדר שינה פרפקטו במבצע ‪₪ 6,900‬‬ ‫ספה דגם ליסה ריפוד בד במבצע ‪₪ 4,990‬‬

‫בשביל הפרשה פרשת תולדות‬

‫מאת‪ :‬הרב יובל אלימלך‬

‫נניח ואכן עשיו‬ ‫התבשיל כבר הגיע לאפו בכניסתו‬ ‫בכורה ובחירה‬
‫בא מן השדה‬ ‫הביתה‪ ,‬מבקש מיעקב ‪" :‬הלעיטני‬
‫רעב מאוד ובשל‬ ‫נא מן האדום האדום הזה כי עייף‬ ‫פרשתנו משקפת את תמצית‬
‫רעבונו הסכים ביעף למכור את‬ ‫אנוכי" ‪ .‬יעקב מסכים לתת לו‬ ‫המאבק בין יעקב לעשיו‪ ,‬את‬
‫הבכורה‪ ,‬היינו מצפים כי לאחר‬ ‫את הנזיד בתנאי שעשיו ימכור לו‬ ‫נקודת השיא ביריבות בין האח‬
‫שהשקיט את רעבונו‪ ,‬הרווה את‬ ‫בתמורה את הבכורה‪ .‬עשיו מסכים‬ ‫הבכור לצעיר‪ ,‬הפרשה מבררת‬
‫צמאונו‪ ,‬אחר שנח קמעא‪ ,‬יאחוז‬ ‫מיד ועונה‪" :‬הנה אנוכי הולך‬ ‫ומבארת מי יזכה בבכורה‪ ,‬בברכה‬
‫בראשו ויאמר‪' :‬מה עשיתי?‬ ‫למות‪ ,‬ולמה זה לי הבכורה?" עשיו‬ ‫ובירושה ומדוע דווקא הוא‪ ,‬היא‬
‫כיצד מכרתי את הבכורה?' אך‪,‬‬ ‫מקבל את הנזיד ויעקב מקבל את‬ ‫נותנת מענה לשאלה‪ :‬מיהו‬
‫הכתוב מעיד עליו ‪" :‬ויבז עשיו‬
‫את הבכורה"‪ .‬עשיו במעשיו מודה‬ ‫הבכורה‪.‬‬ ‫הממשיך של הסגולה האלוקית?‬
‫כי אין הוא ראוי לבכורה ואף לא‬ ‫ראשית אקדים ואשאל‪ :‬וכי אפשר‬ ‫עוד בהיותם בבטן אימם התרוצצו‬
‫לברכה‪ .‬הוא בז לה – לבכורה‪.‬‬ ‫למכור בכורה? והלא בכורה היא‬ ‫הבנים בקרבה‪ ,‬ולא יכלו לחיות‬
‫לכל אורך סיפורי בראשית במאבק‬ ‫דבר טבעי שאינו תלוי בבחירה‬ ‫בשלום זה לצד זה‪ .‬בשעה שרבקה‬
‫בין האח הצעיר לאח הבכור‪ ,‬ידו‬ ‫ועוד אוסיף ואקשה‪ :‬האם עשיו‬ ‫פוסעת בסמוך לבית המדרש ‪-‬‬
‫של הצעיר על העליונה ובכך באה‬ ‫לא יכול להשביע את רעבונו ללא‬ ‫יעקב כולו גועש ורועש‪ ,‬ובעת‬
‫התורה להדגיש ולומר‪ :‬בחירתו‬ ‫לכתה באזור בתי עבודה זרה ‪-‬‬
‫של הממשיך אינה תלויה אלא‬ ‫עזרתו של יעקב?‬ ‫עשיו מפרכס ומתרגש‪ .‬ונדמה כי‬
‫בהנהגותיו‪ ,‬דעותיו ומידותיו‪.‬‬ ‫בדומה לכך שואל האב"ע וכך‬ ‫מאז הם לא מפסיקים להיאבק‪...‬‬
‫בטיעונו של עשיו "הנה אנוכי הולך‬ ‫בלשונו‪ " :‬ואלו היה לחם רב בבית‬ ‫מה עניין המאבק אצל בניו של‬
‫למות" הוא מגלה כי הסתכלותו‬ ‫אביו והוא נכבד בעיניו לא מכר‬ ‫יצחק ? מה מביא שני אחים‬
‫הינה הסתכלות קצרת טווח‪ ,‬הוא‬ ‫תאומים להיות כל כך שונים עד‬
‫חי את הרגע‪ ,‬את המרק האדום‬ ‫בכורתו בעבור נזיד"‬ ‫כדי יריבות תמידית ? נדמה כי‬
‫והעז המכניע את יצרו‪ .‬עם ישראל‪,‬‬ ‫ונוסיף שאלה ‪ -‬מדוע נושא עשיו‬ ‫סיפור מכירת הבכורה שופך אור‬
‫עם הנצח זקוק להנהגה בעלת‬ ‫את השם אדום לאורך כל הדורות?‬
‫הסתכלות ארוכת טווח‪ ,‬בעלת‬ ‫על נושא זה‪.‬‬
‫האם רק בשל צבעו של המרק?‬ ‫והסיפור פשוט‪ :‬עשיו הינו איש‬
‫ראייה רחבה ‪.‬‬ ‫רבים מהפרשנים התלבטו בשאלה‬ ‫צייד המבלה את רוב שעותיו‬
‫רש"י מפרש "כיום" = כמו היום‪.‬‬ ‫מה רומזת המילה "מכרה כיום"‪,‬‬ ‫בשדה ואילו יעקב הוא איש תמים‬
‫כיום שהוא ברור כשמש‪ .‬ואולי‬ ‫בבקשתו של יעקב ‪ " :‬ויאמר יעקב‬ ‫יושב אוהלים המבלה את רוב ימיו‬
‫חידוש נוסף יש פה‪ ,‬האומר "כיום"‬ ‫מכרה כיום את בכרתך לי" ונראה‬ ‫בלימוד התורה‪ .‬יום אחד חוזר‬
‫כי התירוץ לכל הקושיות שהעלינו‬ ‫עשיו מהשדה‪ ,‬ממלאכת הציד‪,‬‬
‫– כפי צורך השעה‪.‬‬ ‫טמון בפסוק רב הפעלים‪" :‬ויעקב‬ ‫כשהוא עייף ורעב‪ .‬באותה שעה‬
‫נחתום בדברי הרב קוק‪" :‬עם‬ ‫נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים‬ ‫מכין יעקב לעצמו ארוחת צהריים‬
‫ישראל שומע הוא את דפיקת‬ ‫ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשיו‬ ‫פשוטה‪ ,‬נזיד עדשים‪ .‬עשיו שריח‬
‫השעות מתוך רגשי הרת עולמים‬
‫של נצח נצחים" (אגרות הראי"ה)‬ ‫את הבכורה"‪.‬‬
‫ועם נצח כידוע‪ ,‬לא מפחד מדרך‬

‫ארוכה‪.‬‬

‫פרשת תולדות‬
‫כניסת שבת‪16:24 :‬‬
‫יציאת שבת‪17:22 :‬‬

‫‪ / 12‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪8.11.18 / 2519‬‬‫הרמפות על גשר האחדות‪ .‬הדמיה באדיבות נועם גורודצקי‬ ‫פורסם מכרז להכשרת‪:‬‬

‫יציאה חדשה אל כביש החוף‬
‫מגשר האחדות‬

‫אומדן העבודות‪ :‬כ–‪ 38‬מיליון שקל‪ .‬צפי לסיומן‪ :‬כשנתיים ימים‪ .‬סך הקמת שתי‬
‫הרמפות‪ :‬כ–‪ 80‬מיליון שקל‪.‬‬

‫ניהלה העירייה מאבקים אל מול‬ ‫תמך‪ ,‬עבודות גישור והקמת מערכות‬ ‫מאת‪ :‬ברק גולן‬
‫משרדי הממשלה השונים להקמת‬ ‫מים וכן תאורה‪.‬‬ ‫עיריית נתניה באמצעות החברה‬
‫תשתיות תחבורתיות נוספות‬ ‫לפיתוח נתניה – פרסמה מכרז‬
‫אשר יאפשרו כניסות ויציאות‬ ‫הרמפה המזרחית צפוייה להיפתח‬ ‫להקמת הרמפה המערבית לגשר‬
‫נוספות לנתניה‪ ,‬וזאת כאמור‬ ‫במהלך חודש נובמבר‪.‬‬ ‫האחדות‪ ,‬שתהווה יציאה חדשה‬
‫לאחר שבתקופת הפיגועים הקשה‬ ‫מגשר האחדות אל כביש החוף גם‬
‫הסתבר כי העיר נשענת על יציאה‬ ‫במקביל – פועלת העירייה לקדם את‬ ‫לבאים ממרכז העיר וממזרח נתניה‪.‬‬
‫אחת בלבד מרחוב הרצל אל כביש‬ ‫מחלף איינשטיין שבשלב זה נמצא‬ ‫זאת לאחר שהעירייה השלימה‬
‫החוף‪ .‬תחילה עמדה העירייה על‬ ‫באישורים סטטוטוריים סופיים‪.‬‬ ‫עבודות מורכבות להקמת הרמפה‬
‫ההכרה בצרכים הדחופים בנושא‬ ‫המחלף יאפשר כניסה ויציאה‬ ‫המזרחית המהווה כניסה נוספת‬
‫ובהמשך ‪ -‬עמדה העירייה אל מול‬ ‫לכביש החוף מכל ולכל הכיוונים‪,‬‬ ‫לנתניה מכביש החוף‪ ,‬מדרום לצפון‪.‬‬
‫משרד התחבורה ונתיבי ישראל‬ ‫והכל כדי להנגיש את נתניה לנתיבי‬ ‫העבודות כללו סלילת כביש דו‬
‫בבקשה לקבל אישורים ותקציבים‬ ‫תחבורה ארציים ולהקל על העומס‬ ‫מסלולי‪ ,‬פיתוח נופי וגינון‪ ,‬שיושלם‬
‫התחבורתי ביתר הכניסות והיציאות‬ ‫לאחר פתיחת הרמפה‪ ,‬בניית קירות‬
‫לפרוייקטים התחבורתיים השונים‪.‬‬
‫מנתניה‪.‬‬
‫יודגש כי במהלך השנים האחרונות‪,‬‬

‫‪ / 14‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪8.11.18 / 2519‬‬

‫הארון המושלם נמצא מרחק הזזה ממך‬

‫ארובנומתחויחרידרמיפאערלונות‬

‫הנחה על‬ ‫עד ‪30%‬‬
‫זכוכית‬ ‫ארונות‬

‫במטגריירקוותתובשדקלטותותת‬

‫צוקל אלומיניום ברצפת הארון מתנה! למביא מודעה זו‬

‫‪09-8824720 ,050-2526010‬‬

‫רח' האומנות ‪ ,12‬נתניה‬
‫‪www.agam-aronot.co.il‬‬

‫השוק העירוני‪ .‬המראה החדש‬

‫שוק נתניה ‪ -‬המראה החדש‬

‫לקראת ביצוע‪ :‬שדרוג השוק העירוני ‪‎-‬סך ההשקעה‪ :‬כ – ‪ 7‬מיליון שקל‬

‫במשמרת שנייה בשילוב פונקציות‬ ‫נוספים‪ .‬סך ההשקעה המוערכת‬ ‫מאת‪ :‬ברק גולן‬
‫תיירותיות תוביל להחייאתו ותביא‬ ‫עומדת על כ‪ 7-‬מיליון ש"ח‪.‬‬ ‫עם השלמת הכיכר האינטראקטיבית‬
‫את איזור השוק לשמש כאיזור‬ ‫של נתניה והפיכתו של רחוב הרצל‬
‫בילוי ובידור שוקק חיים אשר יכלול‬ ‫תחילה יבוצעו עבודות תשתית ובהן‬ ‫לסטריט מול החדש – יוצאת העיריה‬
‫מסעדות‪ ,‬פאבים‪ ,‬בתי קפה‪ ,‬ירידי‬ ‫הנחת קווי מים חדשים וכן עבודות‬ ‫בחודש הבא לעבודות שדרוג‬
‫תיעול‪ ,‬ביוב ותאורה חדשים‪ .‬בהמשך‬ ‫של השוק העירוני ובכך ‪ -‬הולכת‬
‫אמנים ועוד‪".‬‬ ‫– יחודשו השבילים‪ ,‬תשודרג חזות‬ ‫בעקבות ערים נוספות בארץ שהפכו‬
‫יש לציין כי במהלך השנים האחרונות‬ ‫השוק ויוקמו דוכנים חדשים למזון‬ ‫את השוק למתחם פנאי ובילוי‬
‫כבר השקיעה העירייה משאבים‬ ‫מהיר‪ ,‬מתחמי בילוי ומתחמי ישיבה‪.‬‬
‫רבים בטיפוח ושימור השוק העירוני‬ ‫‪‎‬כמו כן יוקם מתחם חנייה וכן מדרחוב‬ ‫הפועל גם בשעות הערב והלילה‪.‬‬
‫ובין הפרוייקטים הייחודיים‪ :‬קירוי‬ ‫בקטע שברח' זנגויל‪ ,‬אשר יקשר בין‬ ‫התקציב לכך גוייס מהמשרד לפיתוח‬
‫שוק הפשפשים ושדרוג קירוי השוק‬ ‫כל הפרוייקטים ובנוסף ישודרג שוק‬ ‫הפריפריה‪ ,‬הנגב והגליל אשר אישר‬
‫העירוני‪ ,‬שדרוג מערכת החשמל‬ ‫לעירייה סך של כ‪ 4-‬מיליון שקל וכן‬
‫וכן הגגונים ברחובות שוהם וזנגויל‬ ‫הפשפשים‪.‬‬ ‫ממשרד התיירות‪ ,‬אשר תתקצב את‬
‫עלוית פרויינד‪ ,‬ראש מינהלת מרכז‬ ‫הפרוייקט בעוד כ–‪ 3‬מיליון שקל‬
‫וסלילת רח' שוהם‪.‬‬ ‫העיר‪" :‬אני מאמינה כי הפעלת השוק‬

‫‪ / 16‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪8.11.18 / 2519‬‬

‫‪,‬‬ ‫‪17.11.18‬‬

‫‪19:00‬‬

‫כניסה חופשית! ‬

‫‪19‬‬

‫חג הסיגד‬

‫מאת‪ :‬ברק גולן‬
‫כמדי שנה‪ ,‬נתניה חוגגת את חג הסיגד באירוע מיוחד‬
‫שיתקיים ב‪ 12-‬בנובמבר בהיכל התרבות העירוני (רזיאל ‪.)4‬‬
‫במסגרת הפעילות העירונית לרווחת תושבי העיר תציין העיר‬

‫נתניה את חג הסיגד המסורתי באירוע ובמופע אמנותי‪.‬‬
‫החל מהשעה ‪ 18.00‬בערב יוצבו דוכני אמנות אתיופית‬
‫ותערוכות פסלים‪ ,‬ציורים וצילומים אותנטיים של בני העדה‪.‬‬
‫לאחר מכן‪ ,‬תתקיים תפילה לרגל החג מפי הקייסים יאלו‬
‫וובשט‪ ,‬משה יהייס‪ ,‬הרב אברהם אינברם והרב רפאל עלמו‪.‬‬
‫בהמשך‪ ,‬יתקיים מופע אמנותי וסטנד‪-‬אפ של האמן והשחקן‬
‫שמואל בירו ולהקת אינסרה תופיע בקטעי שירה וריקוד‬

‫להנאת המשתתפים‪ .‬הכניסה חופשית‪.‬‬

‫יום עיון עירוני‪ ,‬מעניין ומרתק ‪ -‬נערך השבוע‪,‬‬
‫במטרה להעלות את המודעות לחג הסיגד‪.‬‬

‫במסגרת יום העיון‪ ,‬הרצה עלמו‬ ‫מאת‪ :‬ברק גולן‬
‫אשאה על תרבות ומורשת אתיופיה‬ ‫יום העיון נועד להעלות את‬
‫כעוגנים תרבותיים וכן על חג הסיגד‬ ‫המודעות לחג הסיגד של בני‬
‫ומקורותיו‪ ,‬כאשר בהמשך הועלה‬
‫מופע "מוזיאון במזוודה" ‪ ,‬במהלכו‬ ‫הקהילה בקרב תושבים וותיקים‪.‬‬
‫הוצגו חפצים שונים וריקודים‬ ‫כידוע חג הסיגד מתאר את‬
‫הכיסופים הרבים של בני הקהילה‬
‫אותנטיים מן הבית האתיופי‪.‬‬ ‫באתיופיה לירושלים ולעלייה‬
‫נגה אהרוני‪ ,‬מנהלת התכנית‬ ‫אליה‪ ,‬כאשר במהלך ניסיונות בני‬
‫למניעת אלימות‪ ,‬סמים ואלכוהול‪:‬‬ ‫הקהילה לעלות ארצה נספו כ –‬
‫"חלק מתפקידנו החברתי אנו‬ ‫‪ 4000‬איש ולחלקם לקח אף כ‪4 -‬‬
‫רואים בשימור המורשת האתיופית‬ ‫שנים להגיע ארצה‪ .‬חג הסיגד נכנס‬
‫כתנאי להיקלטות מיטבית בחברה‬ ‫לחגי ישראל בצורה רשמית וחג זה‬
‫ובתוך כך – את העלאת המודעות‬ ‫נחגג ‪ 50‬יום אחרי יום כיפור ונקרא‬
‫למאפייני התרבות הנפלאים של‬
‫גם כיפור קטן‪.‬‬
‫יוצאי העדה‪".‬‬
‫יום עיון לנושא חג הסיגד‪.‬‬

‫‪ / 18‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪8.11.18 / 2519‬‬‫ממוגדביעוריתם‬

‫אלפי תלמידים ישתתפו השנה בתוכנית "מדריכים בדרכים"‬

‫נתניה בפרט ואנו עושים כל מאמץ‬ ‫ההליכה והרכיבה‪ ,‬אליו נרתמה גם‬ ‫מאת‪ :‬ברק גולן‬
‫כדי לפתח תשתית תחבורתית‬ ‫קבוצת מכבי נתניה‪ ,‬נערך פאנל על‬ ‫התכנית החינוכית "מדריכים‬
‫מתאימה לרוכבי אופניים וכמובן‬ ‫זהירות בדרכים ועידוד אורח חיים‬ ‫בדרכים" שנועדה להעלות את‬
‫לכל נושא ההסברה והעמקת‬ ‫בריא ומניעת אלימות וגזענות‪ ,‬יוקמו‬ ‫המודעות לאורח חיים בריא‪ ,‬פעיל‬
‫המודעות לערך המוסף המתלווה‬ ‫חוגי אופניים‪ ,‬בשיתוף אגף הספורט‬ ‫ובטוח‪ ,‬בדגש על זהירות בדרכים‬
‫לרכיבה על אופניים ולהליכה ברגל‪,‬‬ ‫והמתנ"סים‪ ,‬יתווספו מתקני עגינה‬ ‫ומניעת תאונות – תורחב השנה ל‬
‫אשר תורמים לבריאות ומגבירים את‬ ‫לאופניים בעיקר ליד בתי הספר‪,‬‬ ‫– ‪ 32‬בתי ספר יסודיים ותקיף אלפי‬
‫תנתן הדרכה במכונאות אופניים וכן‬
‫איכות החיים‪".‬‬ ‫תלמידים‪.‬‬
‫אייל הרשטיק‪ ,‬מייסד עמותת‬ ‫יופקו אירועי רכיבה בטבע ועוד‪.‬‬ ‫מדובר במיזם אותו מוביל אינג‪ '.‬אלי‬
‫מדריכים בדרכים‪" :‬אנו בארגון‬ ‫גולת הכותרת ‪ -‬פיילוט שיופעל‬ ‫דלל‪ ,‬מ"מ ראש העיר‪ ,‬הממונה על‬
‫שמחים מאד על כך שמצאנו‬ ‫השנה בתיכוניים ומתייחס ללימוד‬ ‫התחבורה‪ ,‬בשיתוף אגף היסודיים‬
‫שותפים מעולים לקידום הנושא‬ ‫במערכת החינוך‪ ,‬מטה הבטיחות‬
‫בנתניה‪ .‬מבין ‪ 35‬רשויות שאנו‬ ‫רכיבה על אופניים חשמלים‪.‬‬ ‫בדרכים וכן ארגון "מדריכים‬
‫פועלים בהן בארץ‪ ,‬נתניה היא‬
‫הרשות עם הפעילות הגדולה ביותר‬ ‫אלי דלל‪ ,‬מ"מ ראש העיר‪" :‬החלטנו‬ ‫בדרכים"‪.‬‬
‫שלנו‪ .‬אנו בטוחים כי ילדי ותושבי‬ ‫להרחיב השנה את המיזם החינוכי‬ ‫התוכנית תתפרש על פני שנת‬
‫נתניה ייהנו ויקבלו ערכים חיוביים‬ ‫'מדריכים בדרכים' ולכלול בו אלפי‬ ‫הלימודים כולה‪ ,‬כאשר בשבוע‬
‫רבים מהפעילות ומקווים כי לחלקם‬ ‫תלמידים נוספים‪ ,‬מתוך רצון להגביר‬ ‫האחרון התקיימו כמה ארועי‬
‫את המודעות לבטיחות בדרכים‬ ‫שיא ובהם הרצאות בבתי הספר‬
‫זה יהפוך לדרך חיים יומיומית‪.‬‬ ‫ולמנוע עד כמה שאפשר היפגעות‬ ‫היסודיים של מ"מ ראש העיר‪ ,‬שהינו‬
‫יש לציין כי מניתוח ממצאים שנאספו‬ ‫רוכב אופניים חובב‪ ,‬אשר התמקדו‬
‫בנושא עולה כי בעקבות התוכנית‬ ‫של ילדים ובני נוער‪".‬‬ ‫בעידוד רכיבה על אופניים ובהנחיות‬
‫ניכר שיפור משמעותי ומובהק בידע‬ ‫"יודגש כי אנו מייחסים חשיבות‬
‫בנושא בטיחות ואורח חיים בריא‪".‬‬ ‫רבה לקידום אורח חיים בריא בקרב‬ ‫לרכיבה בטוחה‪.‬‬
‫תושבי העיר בכלל ובקרב תלמידי‬ ‫כמו כן נעשו פעולות לקידום נושא‬

‫‪ / 20‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪8.11.18 / 2519‬‬‫"אפשר לשנות‬
‫את המציאות‬
‫בעזרת הכתיבה"‬

‫הסופרת זוהר אביב‪ ,‬שהחלה את קריירת הכתיבה‬
‫שלה לפני יותר משלושה עשורים‪ ,‬ממשיכה להוציא‬
‫את ספרי הילדים והנוער המוכרים והאהובים בימים‬
‫אלה‪ .‬כעת‪ ,‬היא מוציאה גם ספר למבוגרים‪ ,‬ומקווה‬

‫שלמרות המסכים הדיגיטליים הסובבים אותנו‪,‬‬
‫תרבות הקריאה והספרות תמשיך להשפיע ותהיה‬

‫חלק בלתי נפרד מחיינו‪.‬‬

‫בחבורת ילדים שפותרת את‬ ‫להם טוב‪ .‬רציתי לעופף בין הילדים‬ ‫מאת‪ :‬ישי פלדמן‬
‫הבעיות שבהן הם נתקלים בבית‬ ‫עם מטה קסמים ולהסב להם‬ ‫את קריירת הכתיבה שלה‪ ,‬החלה‬
‫הספר בעזרת חשיבה ולא בכוח‪.‬‬ ‫אושר‪ .‬כשגדלתי‪ ,‬הבנתי שמטה‬ ‫הסופרת זוהר אביב אי אז לפני‬
‫בכל פעם יש להם אתגר חדש‬ ‫הקסמים הוא למעשה הכתיבה ושזו‬ ‫שלושה עשורים‪ .‬ככתבת צעירה‬
‫שמולו הם ניצבים‪ .‬בסדרת הספרים‬ ‫הדרך עבורי להגשים את החלומות‬ ‫בעיתוני הילדים והנוער 'ראש אחד'‬
‫'כוח הלב'‪ ,‬שנכתבה בהשראת ילד‬ ‫ו'כולנו'‪ ,‬היא סחפה אחריה אלפי‬
‫שאותו אהבתי בבית ספר היסודי‬ ‫האלה"‪.‬‬ ‫קוראים צעירים ונלהבים ובנוסף‪ ,‬גם‬
‫ושהתביישתי להתוודות בפניו‪ ,‬אני‬ ‫באיזה שלב בחייך הגיעה אלייך‬ ‫את חברות ההוצאה לאור שהציעו‬
‫עוסקת בענייני אהבה בין ילדים‪ .‬יש‬ ‫לה להתחיל להעלות את התוכן‬
‫את הסדרה 'יד הפלא'‪ ,‬שבה אני‬ ‫התובנה הזאת?‬ ‫שייצרה גם לספרי קריאה‪ .‬מאז‪ ,‬היא‬
‫כותבת על קבלת השונה‪ ,‬ויש גם‬ ‫"באופן מפתיע‪ ,‬זה קרה במהלך‬ ‫הספיקה להוציא למעלה משישים‬
‫את סדרת 'מסע מצמרר' שמאופיינת‬ ‫תקופת הלידות של ילדיי‪ .‬עד‬ ‫ספרים‪ ,‬רובם לילדים‪ ,‬כשסדרות‬
‫יותר בסיפורי פנטזיה‪ ,‬שדרכם אני‬ ‫אז למדתי תיאטרון וספרות‬ ‫הספרים שלה 'חבורת כוח המוח'‪,‬‬
‫מעבירה את המסר‪ .‬המשותף לכל‬ ‫באוניברסיטה ולימדתי דרמה בבתי‬ ‫'כוח הלב'‪' ,‬יד הפלא' ו – 'מסע‬
‫הסדרות הוא‪ ,‬שבכולן אני מעבירה‬ ‫ספר בנתניה‪ .‬אחרי הלידות‪ ,‬הייתי‬ ‫מצמרר'‪ ,‬הפכו לתופעה ייחודית‬
‫מסרים חינוכיים וערכים לילדים‪ ,‬וכל‬ ‫בחופשה בבית והרגשתי לא מועילה‪.‬‬ ‫בספרות העברית‪ .‬גם היום‪ ,‬כאשר‬
‫זאת תוך כדי עלילה מעניינת שבה‬ ‫לכן החלטתי להתחיל לכתוב בצורה‬ ‫מסכי הסמארטפון והאייפד נוגסים‬
‫יותר רצינית‪ .‬זה התחיל בעיתוני‬ ‫בחלק ניכר מתרבות הפנאי של‬
‫עוסקים הספרים"‪.‬‬ ‫הילדים והנוער עם סיפורים קצרים‪,‬‬ ‫הילדים‪ ,‬ספריה נשארו פופולאריים‬
‫כתבת המון ספרים ובקצב גבוה‪.‬‬ ‫ולאחר מכן כשהגיעה ההצעה‬ ‫ביותר‪ ,‬והיא עדיין מקבלת פניות‬
‫מאיפה מגיעים הרעיונות לכתיבה?‬ ‫מהוצאת הספרים‪ ,‬הגיע השלב‬ ‫רבות מצד קוראיה להמשיך ולהוציא‬
‫"בכל מה שקשור לספרי הילדים‪,‬‬ ‫שבו כתבתי את הספרים שהפכו‬ ‫ספרי המשך בסדרות המיתולוגיות‪.‬‬
‫הרבה פעמים הרעיונות מגיעים‬ ‫במרוצת השנים לראשונים בסדרת‬ ‫"בתור ילדה באודים‪ ,‬עם הורים‬
‫מהקוראים הצעירים‪ .‬לאחר‬ ‫'חבורת כוח המוח'‪ .‬שמחתי מאוד‬ ‫שעבדו המון‪ ,‬הייתי מבלה הרבה‬
‫שהתחלתי לכתוב ספרים‪ ,‬קיבלתי‬ ‫על ההזדמנות שניתנה לי לכתוב‬ ‫מהזמן בספריה" מספרת זוהר‬
‫מכתבים מילדים שרצו להציע‬ ‫ספרים לילדים‪ ,‬ומאז נוספו לסדרת‬ ‫אודות שורשי אהבתה לספרות‬
‫לי רעיונות לספרים נוספים ואף‬ ‫ולכתיבה‪" ,‬שם נוצר החלום‬
‫להשתתף בספרים כדמויות‬ ‫הספרים הזו סדרות נוספות"‪.‬‬ ‫והתפתח הדמיון‪ .‬חלמתי אז להיות‬
‫מהי הייחודיות שבספרי הילדים‬ ‫פייה שנוגעת בהרבה ילדים ועושה‬

‫שאת מוציאה?‬
‫"לכל אחת מהסדרות יש קונספט‬
‫שונה‪ .‬ב'חבורת כוח המוח' מדובר‬

‫‪ / 22‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪8.11.18 / 2519‬‬

‫סטודיו השבוע בנתניה‪-‬אשכנזי‬ ‫נתניה‪ ,‬תתחדשי!‬

‫עיריית נתניה באמצעות החברה לפיתוח ולתיירות נתניה (ח‪.‬ל‪.‬ת)‬
‫שמחה לבשר על פתיחת הרמפה המזרחית‬
‫המתחברת לגשר האחדות (האר”י)‬

‫שתאפשר כניסה נוספת לנתניה מכביש החוף ‪ -‬לבאים מדרום‬

‫וזאת מיום שלישי‪ ,‬ה’ בכסלו תשע”ט ‪13.11.18‬‬

‫בברכת נסיעה טובה בטוחה!‬
‫כי נתניה בראש פיתוח!‬

‫של הספר יש גם סיפור שנכתב‬ ‫יותר‪ .‬ראיתי שהכתיבה מועילה‬ ‫בעלילה‪ .‬ואכן‪ ,‬הפניות הרבות‬
‫בהשראת זוג חברים שעבר פרידה‬ ‫גם לילדים שעליהם אני כותבת‬ ‫והסיפורים ששמעתי מאותם ילדים‬
‫קשה‪ .‬המסר למבוגרים בסיפור‬ ‫וגם לכלל החברה‪ ,‬שמקבלת את‬ ‫סיפקו המון רעיונות‪ .‬נוצר מנהג‬
‫הזה מדבר יותר על הסבל שחווים‬ ‫אצלי במהלך השנים‪ ,‬שאני כותבת‬
‫הילדים בכל הקשור לפרידות‪,‬‬ ‫המסרים והערכים שאני מעבירה"‪.‬‬ ‫הקדשה בספר לילדים שהעניקו לי‬
‫ורציתי לכתוב משהו שאולי יעזור‬ ‫זאת הרגשה נהדרת להשפיע‬
‫לזוגות לנסות ולהתאמץ ולא לוותר‬ ‫את ההשראה לכתוב אותו"‪.‬‬
‫בצורה הזאת?‬ ‫איזה דוגמאות למשל יש לך?‬
‫על הזוגיות שלהם"‪.‬‬ ‫"כשקיימת איזו שהיא מצוקה אני‬ ‫"כתבתי למשל את אחד הספרים על‬
‫אם נחזור לספרי הילדים‪ ,‬עד כמה‬ ‫תמיד חושבת שאפשר לעשות‬ ‫ילדה עם צליאק שפנתה אליי‪ .‬ספר‬
‫לדעתך נפגעת תרבות הקריאה‬ ‫משהו טוב דרך הכתיבה‪ .‬אתה יכול‬ ‫נוסף עסק בילד עיוור‪ ,‬ואחר עסק‬
‫לשנות את המציאות ואת העולם‬ ‫בילד כבד שמיעה‪ .‬ספר נוסף עסק‬
‫בעידן הדיגיטלי?‬ ‫בעזרת הכתיבה ויש לזה הרבה כוח‬ ‫בילד שפנה אליי והיה קטוע רגל והיה‬
‫"עם כל המסכים מסביב‪ ,‬אנשים‬ ‫והשפעה כשהמסרים עוברים בצורה‬ ‫סיפור שהתמקד בילד עם בעיות‬
‫קוראים פחות‪ .‬למרות זאת‪ ,‬אני‬ ‫קשב וריכוז‪ .‬רעיונות נוספים הגיעו‬
‫מקווה שהורים עדיין זוכרים עד כמה‬ ‫טובה"‪.‬‬ ‫מילדים עם כל מיני בעיות חברתיות‬
‫הספרים והקריאה עוזרים לפתח את‬ ‫לאחרונה הוצאת ספר גם‬ ‫או בעיות במשפחה‪ .‬כל ילד שנכנס‬
‫הילדים‪ .‬הם מפתחים את הסבלנות‪,‬‬ ‫למבוגרים‪ .‬איך הגיעה ההחלטה‬ ‫אליי לספרים‪ ,‬הוא ילד שאיתו יש‬
‫את הדמיון ואת אוצר המילים‪.‬‬ ‫לי קשר מדהים‪ .‬הם מלמדים אותי‬
‫היום בעידן שבו הרבה מהשיחות‬ ‫לפנות לקהל אחר?‬ ‫המון‪ .‬כשהתחלתי לכתוב את סדרת‬
‫מתנהלות בוואטסאפ ובמקום להגיד‬ ‫"הייתי צריכה כנראה אומץ בשביל‬ ‫הספרים 'יד הפלא'‪ ,‬קיבלתי פנייה‬
‫דברים במילים מביעים את הרעיונות‬ ‫זה‪ ,‬ואחרי הרבה שנים של כתיבת‬ ‫מילד עם אוטיזם שרצה לספר לי‬
‫באימוג'י‪ ,‬היכולת להביע את עצמינו‬ ‫ספרי ילדים הרגשתי שזה הזמן‪.‬‬ ‫על כך שהוא ילד מיוחד‪ .‬הוא סיפר‬
‫קטנה‪ .‬אני מעבירה סדנאות כתיבה‬ ‫הספר נקרא 'זוגות וסודות' והוא‬ ‫לי הרבה מאוד על החיים שלו ועזר‬
‫ודרמה לילדים‪ ,‬ושם אני רואה עד‬ ‫מכיל ‪ 36‬סיפורים קצרים שקשורים‬ ‫לי לכתוב ספר בנושא‪ ,‬שעסק בילד‬
‫כמה קריאה וכתיבה עושה להם טוב‪.‬‬ ‫בזוגיות‪ .‬האמת היא שהדרישה‬ ‫אוטיסט‪ .‬בעזרת הספר הזה ילדים‬
‫עד כמה הפעילות הזאת מגבירה את‬ ‫לספר הזה הגיעה מילדים‪ ,‬שסיפרו‬ ‫יכולים למעשה להבין מהו אוטיזם‬
‫היצירתיות‪ .‬בקריאה ובכתיבה יש‬ ‫לי הרבה על הפרידה של ההורים‬ ‫וללמוד איך לקבל ילד אוטיסט‬
‫משהו משחרר ואני מקווה שלמרות‬ ‫שלהם ועד כמה זה קשה עבורם‪ .‬לכן‬ ‫בחברה עם השוני שלו‪ .‬לאחר‬
‫הסחות הדעת שמסביב‪ ,‬עדיין יהיה‬ ‫רציתי לכתוב משהו גם למבוגרים‬ ‫כתיבת הספר‪ ,‬המורה של אותו ילד‬
‫שקשור בזוגיות‪ .‬באופן כללי‪ ,‬מרבית‬ ‫הקריא אותו בכיתה שלו‪ ,‬וזה עזר‬
‫מקום לפעילויות האלה"‪.‬‬ ‫הסיפורים בספר הם כאלה שאגרתי‬ ‫לו להתקבל חברתית בצורה טובה‬
‫לאורך השנים מסיפורים של גברים‪,‬‬
‫נשים‪ ,‬רווקים ונשואים‪ ,‬והם בעלי‬
‫אופי הומוריסטי‪ .‬בחלק השני‬

‫‪ / 24‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪8.11.18 / 2519‬‬

‫אבטחיוןפיולציבמהקוצומעניחבאבועריוטותפרדיפוחאייונתם!המדרסים המובילים בעולם!‬‫מדרסים בהתאמה אישית‬
‫אביזרים אורטופדיים‬
‫הנעלה אורטופדית‬

‫מבצע נעליים במתנה!‬

‫בקניית מדרסים אורטופדיים‬

‫ממגוון דגמי ‪ Saucony‬ו‪ Hoka-‬הנחות לחברי‬

‫כל קופות החולים‬

‫נתניה שדרות בנימין ‪054-6695660 23‬‬

‫‪ 36‬סניפים בפריסה ארצית‬

‫מדור סטייל‬

‫נובמבר חג הקניות‬
‫בדואר ישראל נערכים ל‪ 15.3-‬מיליון חבילות בחגי הקניות הבינלאומיים‬
‫במשקל שיא של ‪ 3,050‬טון ומתגברים את מערך מיון ומסירת החבילות‪.‬‬

‫אינטימה‪ .‬צילום‪ :‬גולי כהן ודור מלכה‬ ‫למלא ‪ 50‬מטוסים‪.‬‬ ‫מאת‪ :‬ברק גולן‬
‫בדואר ישראל צופים גידול של‬ ‫חברת דואר ישראל יוצאת בשיתוף‬
‫במבצע מיוחד לבלאק פריידי על‬ ‫כ‪ 10%-‬בהזמנת חבילות לארץ בחגי‬ ‫פעולה עם ענקית הסחר המקוון‬
‫קולקציית סתיו‪-‬חורף ‪.2018/19‬‬ ‫הקניות בחודשים נובמבר דצמבר‪,‬‬ ‫עלי אקספרס‪ ,‬לקראת יום הרווקים‬
‫במסגרת המבצע רוכשים ב‪500-‬‬ ‫הסיני במסגרתו ניתן להזמין בימים‬
‫ומשלמים רק ‪ !₪ 350‬המבצע‬ ‫מול תקופה מקבילה אשתקד‪.‬‬ ‫‪ 11-12/11‬עשרות אלפי מוצרים‬
‫בתוקף החל מבלאק פריידי החל‬ ‫מנתוני דואר ישראל‪ ,‬חמשת‬ ‫במאות חנויות נבחרות באתר עלי‬
‫ב‪ 23.11.18-‬עד ה‪ 25.11.18-‬או עד‬ ‫האתרים האהובים על הישראליים‬ ‫אקספרס‪ ,‬שיקודמו בבאנרים באתר‬
‫בהזמנות מחו"ל הם‪Aliexpress, :‬‬ ‫דואר ישראל ובעלי אקספרס‪.‬‬
‫גמר המלאי‬ ‫החבילות יגיעו לישראל בשיטת‬
‫רשת נעלי האופנה הבינלאומית‪ ,‬ניין‬ ‫‪ eBay ,Amazon next‬ו‪.Asos-‬‬ ‫שילוח מהיר ‪ ,e-packet‬עם טיפול‬
‫ווסט‪ ,‬יוצאת במבצע לרגל הבלאק‬ ‫בשנת ‪ 2017‬חילקה חברת דואר‬ ‫מועדף בחבילות שיגיעו לנקודות‬
‫פריידי שיחול ב‪ .23.11.18-‬במסגרת‬ ‫ישראל כ‪ 61-‬מיליון חבילות שהוזמנו‬ ‫המסירה תוך ‪ 3‬ימים מהגעתן לארץ‬
‫המבצע ‪ 30%‬הנחה על פריטים‬ ‫מחו"ל‪ ,‬בשווי מוערך של כ‪12-‬‬ ‫ועל פי רוב ללא תוספת תשלום‬
‫נבחרים מקולקציית חורף ‪.2018‬‬ ‫מיליארד שקל‪ ,‬כאשר ההערכה היא‬ ‫עבור השילוח המהיר‪ ,‬בהתאם‬
‫המבצע יערך בכל סניפי נין ווסט ותקף‬ ‫שבשנת ‪ 2018‬יוזמנו מעל ‪ 70‬מיליון‬ ‫לחנות השולחת (במידה ותהיה‬
‫תוספת עלות‪ ,‬היא תצוין מראש‬
‫עד ‪ 23.11.18‬או עד גמר המלאי‪.‬‬ ‫חבילות‪.‬‬ ‫בעת ההזמנה)‪ .‬השילוח יכלול גם‬
‫רשת ההלבשה התחתונה והפנאי‬ ‫מעקב אחר הפריט משלב ההזמנה‬
‫"אינטימה" מציגה מבצע מפנק‬ ‫ניין ווסט‪ .‬צילום‪ :‬יח"צ חו"ל‬
‫לחורף לכבוד ה‪BLACK FRIDAY-‬‬ ‫ועד לרגע המסירה ללקוח‪.‬‬
‫‪ 40%‬הנחה על מגוון פריטים‬ ‫אז איזה מבצעים יש לנו?‬ ‫מנתוני עלי אקספרס עולה כי כמות‬
‫מקולקציית סתיו חורף ‪.2018-2019‬‬ ‫השפתונים שנמכרו בעלי אקספרס‬
‫תוקף המבצע החל מ ‪20.11.2018‬‬ ‫‪SHOPPING IL - 7-8/11‬‬ ‫ביום הרווקים הסיני ב‪ 2017-‬היתה‬
‫‪ - 11-12/11‬יום הרווקים הסיני‬ ‫שווה לגובה של ‪ 47‬מגדלי אייפל‪.‬‬
‫ועד ‪ * 26.11.2018‬ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬ ‫‪BLACK FRIDAY – 23-25/11‬‬ ‫כל הטלפונים שנמכרו ב ‪ 11.11‬יכלו‬
‫להשיג בסניפי "אינטימה" ברחבי‬ ‫לכסות ‪ 92‬מגרשי כדורגל‪ ,‬ומספר‬
‫‪CYBER MONDAY - 26/11‬‬ ‫התיקים והארנקים שנרכשו יכול היה‬
‫הארץ ‪.‬‬
‫‪CAROLINA LEMKE BERLIN‬‬ ‫קרולינה‪ .‬צילום‪ :‬זוהר שיטרית‬

‫חוגגת את ‪ SHOPPING IL‬במבצע‬
‫אטרקטיבי‪:‬‬

‫כל משקפי השמש באתר האונליין‬
‫ב‪carolinalemke.com/il ₪ 99.9-‬‬
‫• בתוקף בין התאריכים ‪7-11.11‬‬
‫• בכפוף לתנאי המבצע‬

‫רשת האופנה לי קופר יוצאת‬

‫‪ / 26‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪8.11.18 / 2519‬‬

‫הועד להקמת‬ ‫בי“תק‪-‬דוהכשיננסתאנתיח”הילעדולקיר”לוב‬
‫אנדרטת הזיכרון‬
‫הארגון העולמי‬
‫נובמברל‪5‬צ‪4‬יו‪9‬ן‪,1‬היופניר‪8‬ע‪4‬ו‪19‬ת‪ ,‬יבונליו‪7‬ב‪196‬‬ ‫של יהודים יוצאי לוב‬

‫לקורבנות‬

‫הפרעות בלובעצרת זיכרון והנצחה‬
‫תתקיים אי”ה ביום חמישי‪ ,‬ז’ בכסלו תשע”ט (‪ 15.11.2018‬למניינם) שעה ‪17:30‬‬
‫באנדרטת הזיכרון ברחבת בית‪-‬הכנסת “קדושי אח”י דקר”‪,‬‬
‫רח’ גליקסון פינת ניסבאום‪ ,‬נתניה‬

‫בתוכנית‪:‬‬ ‫בהשתתפות‪:‬‬
‫מצעד דגלנים‪ :‬חניכי בני עקיבא סניף נתניה‬ ‫הרב יונה גולן רב ביהכנ”ס דקר‬
‫מר זאב אלקין‪ ,‬השר למורשת ישראל וירושלים‬
‫הנפת הדגל‪ :‬אהרון חכמון‬ ‫אינג’ אלי דלל‪ ,‬סגן ומ”מ ראש העיר‬
‫הדלקת המשואה‪ :‬נציגי משפחות הנרצחים‬
‫וחברי וועד בית הכנסת‬ ‫ד”ר יצחק בן‪-‬גד‬
‫עמוס כמיסה ויצחק מכלוף‬ ‫רבנים‬
‫שירה‪ :‬תלמידי בי”ס “ריגלר” בהדרכת המורה מור יוסף‬
‫דברים מפי הרב יונה גולן רב ביהכנ”ס דקר‬ ‫חברי מועצת העיר נתניה‬
‫ועד בית‪-‬הכנסת “קדושי אח”י דקר”‬
‫פרק בתהילים‪ :‬חיים סמיה‬ ‫משה ג’יאן נשיא כבוד של ביהכנ”ס דקר‬
‫קדיש‪ :‬נציג משפחות שכולות‬ ‫חיים סמיה נשיא כבוד של ביהכנ”ס דקר‬
‫השכבה‪ :‬ר’ משה ג’עאן‪-‬זרקינה‬
‫ראשי הקהילה ונכבדים‬
‫ישאו דברים‪:‬‬ ‫משפחות הקורבנות ואורחים‬
‫שמעון דורון‪ ,‬יו”ר הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב‬ ‫העצרת בחסות‬

‫מר זאב אלקין‪ ,‬השר למורשת ישראל וירושלים‬ ‫רהדעיצור‪M‬ת‪0F‬ב‪9‬שיתוף‪:‬‬
‫אינג’ אלי דלל‪ ,‬סגן ומ”מ ראש העיר‬ ‫(לע”נ האב ר’ שלמה מכלוף ז”ל)‬

‫ד”ר יצחק בן‪-‬גד סקירה על המאורעות בלוב‬ ‫דפוס המרכז נתניה‬
‫מנחה‪ :‬יעקב ברנס‬ ‫(לזכר ההורים מרים ושלמה תשובה ז”ל)‬

‫חבר מועצת הארגון העולמי וממייסדי הקמת האנדרטה‬
‫סעודת מצווה באולם ברוך בבית‪-‬הכנסת‬

‫‪ 2017.indd 1‬הינתנב ןורכיז תרצעל הנמזה‬ ‫‪06/11/2018 10:55:54‬‬

‫מדור סטייל‬

‫אדום‬
‫אדום‬
‫ועוד קצת‬
‫אדום‬

‫מעצב האופנה הבינ"ל‬
‫אדם סלמן בחר להציב‬
‫את הלק האדום כהדפס‬

‫על פריטים נבחרים‬
‫בקולקציית‬
‫חורף ‪.2019‬‬

‫הסתייע ב"נבחרת המובילים" ("טים‬ ‫של אוסקר דה לה רנטה‪ ,‬נינה‬ ‫מאת‪ :‬מיטל גואטה‬
‫לידרס") של מותג הלק הבינלאומי‬ ‫ריצ'י ופטר פילוטו אימצו אותו‬ ‫בקטגוריית צבע הלק האולטימטיבי‬
‫‪ ORLY‬שנתבקשה לאבזר ולהשלים‬ ‫והוכיחו את כוחו של הלק האדום‬ ‫לסתיו ‪ 2018‬הזוכה הגדול הוא‬
‫את הופעתן הבלתי נשכחת של‬ ‫החושני והקלאסי‪ ,‬כששלחו אל‬ ‫ללא ספק האדום‪ .‬כן‪ ,‬כן‪ ,‬בניגוד‬
‫"הילדות הרעות" שהגיחו למרכז‬ ‫המסלולים בשבוע האופנה דוגמניות‬ ‫לצבעוניות האפרורית השכיחה כל‬
‫הבמה בתצוגת סתיו חורף ‪ 2019‬עם‬ ‫בציפורניים אדומות‪ .‬אל המגמה‬ ‫כך בסתיו‪ ,‬שהרי קשה להתעלם‬
‫פריטי לבוש המעוטרים בפרינטים‬ ‫האדומה הצטרף גם המעצב הצעיר‬ ‫מהדומיננטיות של האדום‪ ,‬שבתי‬
‫של לק אדום שאייר והציב כהדפסים‬ ‫פראבל גורונג אך את האישור‬ ‫אופנה רבים בחרו "לקשט" בו את‬
‫בפריטי הקולקציה שלו‪ .‬וכך את‬ ‫הרשמי‪ ,‬אם אתן זקוקות לאחד כזה‪,‬‬
‫פריטי הלבוש השובבים השלים‬ ‫סיפק הפעם המעצב המשופם בעל‬ ‫קצות ציפורני הדוגמניות שלהם‪.‬‬
‫מותג הלק אורלי בלק צעקני שזכה‬ ‫המראה הנערי אדם סלמן‪ ,‬מעצב‬ ‫למעשה מדובר באדום בוהק‪ ,‬זועק‬
‫התלבושות של ריהאנה‪ ,‬אשר‬ ‫ופייתני המכונה בפי רבים "פאם‪-‬‬
‫לכינוי ‬"‪."‪ BlazingSunset‬‬ ‫פאטאל" ובתי האופנה הנחשקים‬

‫‪ / 28‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪8.11.18 / 2519‬‬

‫סטודיו השבוע בנתניה‪-‬אשכנזי‬ ‫נתניה חוגגת סיגד‬

‫יום שני‪ ,‬ד' בכסלו תשע"ט ‪12.11.18‬‬
‫בשעה ‪ 19:00‬בהיכל התרבות העירוני (רח' רזיאל ‪)4‬‬

‫בחסות‬
‫ראש העיר מרים פיירברג‪-‬איכר‬

‫מה בתוכנית?‬
‫‪ 18:30‬התכנסות‪ ,‬דוכני אמנות אתיופית‬
‫תערוכת פסלים‪ ,‬ציורים וצילומים אותנטיים‬
‫‪ 19:00‬תפילה לרגל החג מפי הקייסים‪:‬‬

‫יאלו וובשט‪ ,‬משה יהייס‬
‫הרב אברהם אינברם‬
‫ברכות‬

‫על משמעות החג מפי הרב רפאל אלמו‬
‫מופע אמנותי‬

‫האמן והשחקן שמואל בירו במופע סטנדאפ‬
‫להקת אינסרה בקטעי ריקוד ושירה‬

‫הכניסה‬
‫חופשית‬

‫כולם‬
‫מוזמנים!‬

‫מדור עיצוב‬

‫שמרת הזורע‪ .‬צילום‪ :‬יח"צ‬

‫לא רק שוקו ומרק‪...‬‬
‫‪ 7‬טיפים כדי להפוך את המטבח שלכם לחמים ונעים יותר לקראת החורף‬

‫עץ‪ ,‬עץ ועוד פעם עץ – שימוש‬ ‫במהלך הכנת הארוחות‪ .‬השנייה –‬ ‫אין ספק שהמטבח הוא המקום הכי‬
‫בכלים שמזכירים לנו כמה שיותר‬ ‫הוא מאפשר לבני משפחתכם לשבת‬ ‫מרכזי בבית‪ ,‬שכן מדובר באזור‬
‫את הטבע‪ ,‬מחברים אותנו במובן‬ ‫לצדכם או אפילו להיות שותפים‬ ‫שבו כל המשפחה מתאספת‪,‬‬
‫מסוים אל המקורות ומשרים אווירה‬ ‫לעשייה בזמן שאתם במטבח‪ .‬האי‬ ‫מבשלת ומעבירה זמן איכות ביחד‪.‬‬
‫של חמימות‪ .‬נסו לשלב במטבח‬ ‫מהווה סימן לכך שהמטבח הוא‬ ‫בחורף‪ ,‬המנהג הזה אפילו הרבה‬
‫שלכם כלים או אביזרים מעץ‪ ,‬כמו‬ ‫מקום משפחתי שבו כולם מוזמנים‬ ‫יותר דומיננטי‪ ,‬שכן עם צניחת‬
‫קרש חיתוך‪ ,‬קעריות במבוק ואפילו‬ ‫הטמפרטורות אנחנו מחפשים אחר‬
‫להיות‪ ,‬לשתף ולעזור‪.‬‬ ‫פתרונות לחמם את הגוף שלנו‪,‬‬
‫תמונה עם מסגרת עץ‪.‬‬ ‫כלי בית חשופים – חלקנו מסתירים‬ ‫והדרך הכי טובה לעשות את זה היא‬
‫חימום מלמטה – כשמדובר על‬ ‫את הצלחות‪ ,‬הסכו"ם והכוסות‬ ‫באמצעות אוכל‪ .‬עם זאת‪ ,‬האירוניה‬
‫חימום החלל‪ ,‬שטיח לחלוטין יעשה‬ ‫בתור מגירות ייעודיות‪ ,‬אבל לא‬ ‫חוגגת כשהמקום הכי מתוק ומרכזי‬
‫את העבודה‪ .‬אין צורך להגזים עם‬ ‫פעם הפעולה הזו גורמת למטבח‬ ‫בבית‪ ,‬נראה מנוכר ולא מזמין‪ .‬אז‬
‫אחד גדול‪ ,‬מאחר שמלכתחילה‬ ‫להראות סטרילי כמו מיצג במוזיאון‪.‬‬ ‫מה צריך לעשות כדי להפוך את‬
‫החלל של המטבח הינו קטן יחסית‪.‬‬ ‫איך תמנעו מזה? השתמשו במדפים‬ ‫המטבח שלכם לחממה המשפחתית‬
‫צרפו שטיח קטן בעל מראה וינטג'‬ ‫הפתוחים במטבח‪ ,‬כדי להציג‬ ‫המושלמת? מומחי העיצוב של מרכז‬
‫ליצירת האווירה המשפחתית‬ ‫לראווה כלים יפים‪ .‬בנוסף‪ ,‬ניתן‬ ‫העיצוב דיזיין פלוס בבאר שבע‬
‫והנעימה שאתם רוצים‪ .‬בעזרת‬ ‫לשלב את כלי הבישול היומיומיים‬
‫שטיח תוכלו להכניס בקלות נגיעת‬ ‫כחלק מהעיצוב‪ .‬כך גם תוכלו‬ ‫מסבירים איך לעשות זאת נכון‪.‬‬
‫צבע לחלל‪ ,‬ואף לבחור בכזה עם‬ ‫לפנות מקומות אחסון עבור פריטים‬ ‫הרבה אור ‪ -‬כדי להקנות לו מראה‬
‫נוספים‪ ,‬בהם אתם משתמשים‬ ‫כמה שיותר מרווח‪ ,‬נקי ונעים‪ ,‬וודאו‬
‫הדפסים מעניינים‪.‬‬ ‫שהמטבח מואר היטב‪ .‬כדי לשוות‬
‫חמצן – מדובר כמובן על שילוב של‬ ‫בתדירות נמוכה יותר‪.‬‬ ‫אווירה יותר חמימה לחלל‪ ,‬אתם‬
‫צמחייה ירוקה שמשתלבת נהדר‬ ‫נשנושים – כאמור‪ ,‬מטבח הוא‬ ‫יכולים להשתמש במנורה שבדרך‪-‬‬
‫בחלל המטבח‪ ,‬מעניקה לו מראה‬ ‫חלק מהבית ולא ממצא ארכיאולוגי‬ ‫כלל נהוג לתלות בחדרי השינה או‬
‫חי יותר ומזמין יותר‪ .‬אל תהססו‬ ‫שמוצג במוזיאון‪ .‬כדי לגרום לו‬
‫לשלב צמחיה אמתית‪ ,‬שלבו גוונים‬ ‫להראות נגיש יותר‪ ,‬כדאי לעטר‬ ‫בסלון‪.‬‬
‫שונים של ירוק וצמחים מטפסים‪ .‬אם‬ ‫את המטבח באמצעות קערת פירות‬ ‫אי לא בודד – אי עם מקומות ישיבה‬
‫עניין ההשקיה מרתיע אתכם‪ ,‬אתם‬ ‫ענקית המלאה בכל טוב‪ .‬תוכלו‬ ‫במטבח הוא חשוב משתי סיבות‬
‫יכולים לבחור עציצים שלא דורשים‬ ‫להניח אותה על האי‪ ,‬ובאזור אחר‬ ‫עיקריות‪ .‬הראשונה – הוא מעניק‬
‫לכם משטח נוסף שתוכלו להיעזר בו‬
‫תחזוקה גבוה‪.‬‬ ‫להניח צנצנת עוגיות מזכוכית‪.‬‬

‫‪ / 30‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪8.11.18 / 2519‬‬

‫לדיהרכנתיהסחזהלומנממיוהדתיכת!ם!‬

‫דירות אחרונות‬
‫עם נוף פנורמי מדהים‬
‫שתי דירות ‪ 5‬חדרים‪,‬‬
‫יזם הפרויקט‪ :‬ניסים פרג'וןדירת ‪ 6‬חדרים ופנטהאוז‬
‫במירוח'חדגבע ‪,16‬‬ ‫מפרט טכני עשיר‬
‫נתניה‬ ‫*‬
‫צולמה בדירה !‬ ‫התמונה לא להמחשה ‪-‬‬

‫טל' ‪054-7493680 | 052-8114006‬‬

‫משפטי‬

‫עיכוב הליכי הוצאה לפועל‬
‫מנת להביא את החייב לשלם את‬ ‫עיכוב הליכי הוצאה לפועל לצורך‬
‫עו"ד אייל קורסיה‬ ‫חובו‪.‬‬ ‫פנייה להליך פשיטת רגל‬

‫בישיבה עם צוות המשרד הוחלט‬ ‫מאידך‪ ,‬במצב דברים בו חייב יודע‬ ‫הליכי הוצאה לפועל הוא מושג כללי‬
‫להפנות את החייב להליך פשיטת‬ ‫כי הוא אינו יוכל לעמוד בהסדרי‬ ‫בו מתארים פעולות של נושה‪/‬זוכה‪/‬‬
‫רגל ומשכך משרד עוה"ד אייל‬ ‫החובות ו‪/‬או בצו התשלומים‬ ‫תובע כנגד חייבים‪ .‬כחלק מאותם‬
‫קורסיה ושות' פנה בבקשה לרשות‬ ‫בהוצאה לפועל ומעוניין לפנות‬ ‫הליכים רשאי הזוכה לאחר שהמציא‬
‫האכיפה והגבייה על מנת לעכב‬ ‫להליכי חדלות פירעון לצורך מחיקת‬ ‫לידי החייב אזהרה‪/‬מכתב התראה‬
‫הליכים בעניינו של ג' למשך ‪ 90‬ימים‪.‬‬ ‫חובותיו [פשיטת רגל] מומלץ לו‬ ‫לנקוט כנגדו בפעולות אשר יש בהם‬
‫עוד השבוע התבשרנו בהחלטה בה‬ ‫לחייב לגשת לעו"ד מהתחום על‬ ‫להביא את החייב לשלם את חובו‪.‬‬
‫מעוכבים הליכי ההוצאה לפועל‬ ‫מנת לייצר צו לעיכוב הליכי הוצאה‬ ‫כחלק מאותם הליכי הוצאה לפועל‬
‫כנגד ג' ולטובתנו עומדים עתה‬ ‫רשאי הזוכה להגיש בקשה לקבלת‬
‫‪ 90‬ימים להגשת תיק הפש"ר מה‬ ‫לפועל‪.‬‬ ‫צו מידע ממנו יילמד הנושה‪/‬תובע‬
‫שיאפשר "אוויר" לאיסופם של כלל‬ ‫סעיף ‪ 77‬א' לחוק ההוצאה לפועל‬ ‫על מקום העבודה בו עובד החייב‪,‬‬
‫מאפשר לקבל עיכוב הליכי הוצאה‬ ‫על קופות גמל‪ ,‬קרנות השתלמות‪,‬‬
‫האסמכתאות‪.‬‬ ‫לפועל לפרק זמן של עד ‪ 90‬ימים‬ ‫נכסי נדל"ן‪ ,‬רכבים ועל חשבונות‬
‫"לא מזניחים חובות"‪.‬‬ ‫לצורך פניית החייב להליכי חדלות‬ ‫הבנק המצויים לטובת החייב לרבות‬

‫הכותב‪:‬‬ ‫פירעון‪.‬‬ ‫על חסכונות‪/‬פקדונות בהם‪.‬‬
‫אייל קורסיה ‪ -‬משרד עו"ד‬ ‫יש לשים דגש על העובדה כי היה‬ ‫כמו כן הנושה‪/‬תובע רשאי אף‬
‫ולא יופקד צו הכינוס תוך פרק הזמן‬ ‫להטיל עיקולים על חשבון הבנק‬
‫‪050-6351208‬‬ ‫של ‪ 90‬ימים ברי כי החייב יחזור‬ ‫ועל משכורתו של אדם כמו גם‬
‫‪www.adv-dk.co.il‬‬ ‫להיות מוגדר כחייב בהוצאה לפועל‬ ‫ולאחר תקופה מסוימת ניתן אף‬
‫לקחת רישיון הנהיגה של החייב‬
‫על כל ההגבלות והעיקולים‪.‬‬ ‫ולהטיל כנגדו צו עיכוב יציאה‬
‫אם כן אף אם בכוונתכם לפנות‬ ‫מהארץ לרבות על הפקדת דרכונו‪.‬‬
‫להליך פשיטת רגל‪ ,‬מחיקת חובות‬ ‫אם כן נראה אפוא כי לטובת הזוכה‪/‬‬
‫‪-‬חוק השמיטה ברי כי לטובתכם‬ ‫נושה‪/‬תובע עומדים אין ספור‬
‫עומד סעיף ‪ 77‬א' לחוק ההוצל"פ‪.‬‬ ‫פעולות אשר רשאי הוא לנקוט על‬
‫השבוע נכנס ג' למשרדנו לאחר‬
‫שכלל ההליכים הוטלו כנגדו‪,‬‬

‫זיסו ויזל‪ ,‬מנכ”ל‬ ‫התאחדות המלאכה והתעשייה ‪-‬‬
‫וחברי ההנהלה‬ ‫מחוז נתניה והשרון‪ ,‬מברכת את‬

‫ראש עיריית נתניה‪ ,‬ידידתנו‬

‫מרים פיירברג‪-‬איכר‪,‬‬

‫על בחירתה לקדנציה נוספת‪.‬‬
‫מאחלים למרים המשך הצלחה‬

‫ועשייה מבורכת בתפקיד‪.‬‬
‫מקווים להמשך שיתוף פעולה פורה‪.‬‬

‫‪ / 32‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪8.11.18 / 2519‬‬‫משפטי‬

‫אזהרות ברכישת עסק‬
‫מטרת מאמר זה הינה להציג על קצה המזלג ממה‬
‫עלינו להיזהר בהקשר לעובדי העסק שנרכש‪.‬‬

‫‪ 3‬חודשים‪.‬‬ ‫זכויותיהם מכל מין וסוג שולמו‪,‬‬ ‫מאת‪ :‬עו"ד ונוטריון מימון דוד‬
‫ב‪ .‬כל התביעות שיוגשו בתקופת‬ ‫במקרים רבים‪ ,‬במיוחד בתקופה ולחילופין לבדוק היטב את כל‬
‫שלשת החודשים יטופלו על דרך‬ ‫בה עסקים רבים אינם מצליחים חובותיו של המעביד כלפי עובדיו‬
‫תשלום או הסדר פשרה עם העובד‬ ‫לשרוד והם נרכשים על ידי אדם או ולדאוג לתשלומם או להפחית‬
‫ורק לאחר שכל התביעות הוסדרו‬ ‫גוף המעדיף להמשיך ולנהל עסק מסכום הרכישה סכומים אלה‪ ,‬כמו‬
‫ניתן לשחרר את הכספים שהופקדו‬ ‫קיים במקום לבנותו מחדש‪ .‬רבים גם לדאוג לכך שכספים המהווים‬
‫סבורים כי אין זה מעניינם מה היו סכום לכיסוי פיצויי הפיטורים עבור‬
‫להבטחת תשלומים אלה‪.‬‬ ‫חובותיו של המעביד הקודם לעובדיו תקופת עבודתו של העובד החדש‬
‫ג‪ .‬ככל שעובדים מסוימים אינם‬ ‫או כי אין להם כל סיכון בהמשך אצל המעסיק הקודם יופקדו בקופת‬
‫נכונים להגיע להסדר פשרה או‬ ‫העסקתם של העובדים אצל בעל פיצויים לטובת תשלומם בעתיד‪.‬‬
‫סילוק תביעותיהם יש להותיר כספים‬ ‫העסק הקודם ואינם בוחנים כלל ‪ .2‬לחילופין‪ ,‬ניתן למנוע או לצמצם‬
‫בנאמנות שתבטיח את תביעתם‪ ,‬או‬ ‫סוגיה זו ואף שמחים שעובד מנוסה הסיכון הנ"ל על ידי פיטורי העובדים‬
‫בעסק ממשיך לעבוד אצלם‪ .‬גישתם על ידי המעסיק הקודם ותשלום‬
‫את הסיכון הטמון בה‪.‬‬ ‫ונוהגים של רוכשים אלה לוקה פיצויי פיטורים על ידו כמו גם‬
‫‪ .3‬בנוסף‪ ,‬על מנת להימנע מהסיכון‬ ‫בנטילת חיוב כלכלי שעלול לגרום ביצוע תחשיב משוערך של חובותיו‬
‫של תשלום פיצויי פיטורים עבור‬ ‫לקריסת העסק עוד בתחילת דרכו‪ .‬לעובדיו שיופקדו בנאמנות עד‬
‫תקופת העבר ניתן לבטל את הסיכון‬ ‫הוראת סעיף ‪(30‬א) לחוק הגנת לביצוע הפרוצדורה הבאה שתמנע‬
‫בתשלום פיצויי פיטורים על ידי‬ ‫השכר קובעת כי המעסיק החדש מהעובדים לתבוע את המעביד‬
‫המעסיק החדש על ידי מעבר למקום‬ ‫של העסק אחראי לכל התחייבויותיו החדש על חובות המעסיק הקודם‪.‬‬
‫לשכר והתחייבויותיו לקופת הגמל‪ /‬א‪ .‬המעביד החדש‪ ,‬בתיאום עם‬
‫עבודה פיזי אחר‪.‬‬ ‫פנסיה של המעסיק הקודם ובפועל המעביד הקודם ותוך הסדרת‬
‫סיכומו של דבר‪ :‬בכל רכישת עסק‬ ‫יהיה אחראי לתשלום פיצויי פיטורים‪ .‬הנושא בהסכם הרכישה‪ ,‬יפרסם‬
‫קיים‪ ,‬מן הראוי על מנת למנוע סיכונים‬ ‫אשר על כן‪ ,‬יש לבצע את הפעולות במקום העסק החדש ובעיתונות‬
‫מיותרים‪ ,‬צריך הרוכש להיות מלווה‬ ‫מודעה לפיה על כל עובד‪ ,‬שיש לו‬ ‫הבאות‪:‬‬
‫בעורך דין הבקיא בדיני העבודה ולא‬ ‫‪ .1‬יש לוודא כי כל העובדים פוטרו דרישה לתשלום מהמעביד הקודם‪,‬‬
‫על ידי מעבידם הקודם וכי כל להגיש תביעות לתשלומים אלה תוך‬
‫רק בתחום המסחרי‪/‬אזרחי‪.‬‬

‫עו"ד ונוטריון מימון דוד‬
‫טלפון ‪09-8629592‬‬
‫‪[email protected]‬‬

‫‪052-2593000‬‬

‫היחיד מנירוסטה ואלומיניום‪750‬‬

‫‪ ₪‬כולל התקנה ומע"מ‬

‫‪www.nanasite.co.il/marko‬‬

‫‪ / 34‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪8.11.18 / 2519‬‬‫צילום‪ :‬כפר עידוד‬

‫הספרים והמאפרים עם איש העסקים אסף קוסטין ודיירי הכפר‪.‬‬ ‫יום של יופי‬

‫ואנשים טובים בכפר עידוד‬

‫יפים ומיוחדים"‪ .‬שוש זיסמן‪ ,‬מנהלת‬ ‫הקמתי את עמותת "יופי עד הבית"‬ ‫מאת‪ :‬ברק גולן‬
‫כפר עידוד‪" :‬הדיירים של כפר‬ ‫ששמה לה למטרה להגיע לבתים‬ ‫מי מאיתנו לא אוהב טיפוח ויופי?‬
‫עידוד מעורבים במהלך השנה כולה‬ ‫ולמקומות בהם נמצאים אנשים‬ ‫השבוע‪ ,‬הגיעו לכפר אנשים טובים‬
‫בחברה ובחיים הקהילתיים‪ .‬פשוט‬ ‫עם צרכים מיוחדים ולהעניק להם‬ ‫מעמותת "מביאים יופי הביתה" אותה‬
‫נפלא לראות את האנשים הטובים‬ ‫כמה שעות של יופי ואושר גדול‪ .‬כל‬ ‫הקים היזם החברתי ואיש העסקים‬
‫שיש סביבנו שהגיעו על חשבון זמנם‬ ‫זאת‪ ,‬מתאפשר בזכות אנשים טובים‬ ‫הנתנייתי אבי קוסטין‪ ,‬להעביר יום‬
‫החופשי לכפר לפנק את הדיירים‪.‬‬ ‫ממקצועות היופי‪ ,‬כולם נתיינתים‬ ‫של יופי ושימחה לדיירי ודיירות כפר‬
‫אני רוצה בהדמנות זאת להודות‬ ‫אשר נרתמים למשימה באהבה‬ ‫עידוד‪ .‬לכפר הגיעו בשעות הבוקר‬
‫לכל מי שבא וכמובן לאסף שזו אינה‬ ‫גדולה‪ .‬לראות את הדיירים יפים‪,‬‬ ‫הספרים מאיה פרץ‪ ,‬קובי לייבוביץ‬
‫הפעם הראשונה שהוא מביא אנשים‬ ‫ואבי גוואטה‪ ,‬המאפרת יעלה שדה‬
‫טובים לכפר‪ .‬פעילויות משותפות הן‬ ‫שמחים ומחייכים שווה זהב"‪.‬‬ ‫והפדיקוריסטית לימור חדד‪ ,‬כולם‬
‫מצע מצויין להסרת חסמים ודעות‬ ‫בעלי מקצוע מנתניה‪ .‬עשרות‬
‫קדומות‪ .‬ותמיד אנחנו שומעים‬ ‫אופיר‪ ,‬אחד מדיירי הכפר סיפר כי‬ ‫מדיירים כפר עידוד חיכו לתורם‬
‫את המשפט "באנו לתרום ויצאנו‬ ‫"איזה יום מדהים היה לנו‪ ,‬כולם היו‬ ‫ויצאו כולם כאילו היו כוכבי קולנוע‪.‬‬
‫נחמדים וחייכנים‪ ,‬עשו לנו יום שמח‬ ‫אבי קוסטין מספר‪" :‬לאחרונה‬
‫נתרמים"‪.‬‬ ‫במיוחד ואני והחברים שלי הרגשנו‬

‫סט של ‪ 4‬מצלמות אבטחה דיגיטליות‪ ,‬לפנים וחוץ‬
‫‪ 2mp‬באיכות תמונה של ‪3650fullHD 1080‬‬
‫ב‪-‬‬

‫חדשה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫*כולל רכזת ‪pOE‬‬ ‫‪₪‬‬
‫*כולל התקנה‬
‫קורוזיה‬ ‫עמידות בפני‬

‫‪ / 36‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪8.11.18 / 2519‬‬

‫נתניה עד הבית‬

‫שירותי העקיורשימיביתאנאלתינכיםהאתעד הבית‬

‫אוטובוס נייד ונגיש בו ניתן לקבל שירותי ארנונה‪ ,‬מים ועוד‬

‫הקו יפעל במסלול חודשי קבוע בימים א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ד'‬
‫בין השעות ‪ 13:00-8:30‬בימי ד' גם בין השעות ‪18:00-16:30‬‬

‫נובמבר ‪2018‬‬ ‫יום א' ‪ 11.11‬רח' דברי חיים (קריית צאנז)‬
‫יום ב' ‪ 12.11‬רח' דברי חיים (קריית צאנז)‬

‫יום ד' ‪ 14.11‬בוקר‪ :‬רח' סמילנסקי (מול קולנוע "שרון" בחניית המוניות)‬
‫אחה"צ‪ :‬רח' מורדי הגטאות‪-‬רמת אפרים (סמוך לגן אנילביץ')‬

‫יום א' ‪ 18.11‬רח' ריינס (בסמוך למרכז המסחרי)‬

‫יום ב' ‪ 19.11‬רח' גליקסון ‪( 22‬במרכז המסחרי)‬

‫יום ד' ‪ 21.11‬בוקר‪ :‬שד’ איתמר בן אב”י (סמוך לבי"ס "יונתן")‬
‫אחה"צ‪ :‬מתנ"ס רמת ידין‪-‬דורה (רח' נחום ‪)35‬‬

‫יום א' ‪ 25.11‬רח' פנחס לבון (סמוך לבנק "הפועלים")‬

‫יום ב' ‪ 26.11‬רח' גרינבוים ‪( 25‬סמוך לגן "שקד")‬

‫יום ד' ‪ 28.11‬בוקר‪ :‬מרכז תרבות וקהילה ע"ש אריק איינשטיין (רח' בני ברמן ‪ ,6‬עיר ימים)‬
‫אחה"צ‪ :‬מתנס – היכל תרבות ע”ש ספי ריבלין‬

‫הלו”ז הינו ראשוני וכפוף לשינויים‪ ,‬התעדכנו ב‪“ -‬עיריית נתניה” ובאתר ‪www.netanya.muni.il‬‬
‫או באגף רובעים ושכונות בטל‪09-8605826 .‬‬

‫יום ההתרמה הארצי המשותף‬
‫לעמותת עלם והמרכז לעיוור‬

‫ב‪ 13.11.18-‬פותחים את הלב ומושיטים יד לעשרות אלפי עיוורים ובני נוער בסיכון‪.‬‬

‫צילום‪ :‬רעות גיא‬ ‫מאת‪ :‬ברק גולן‬
‫ביום שלישי ה‪ 13.11.18-‬יתקיים יום‬
‫ההתרמה המשותף לעמותת עלם‬
‫והמרכז לעיוור‪ .‬מטרת יום ההתרמה‬
‫הינה לאפשר את המשך קיומן של‬
‫פעילות העמותות למען שיפור‬
‫חייהם של בני נוער וצעירים להם‬
‫הן מסייעות‪ .‬כהכנה לפעילות יום‬
‫ההתרמה‪ ,‬מגיעים נציגי העמותות‬
‫ומקיימים הסברות לתלמידים‬
‫המתרימים בנושא חשיבות פעילות‬

‫העמותות‪.‬‬

‫פעילות עמותת עלם לנוער בסיכון‬

‫בס"ד למיכה פדרינג‬
‫משתתפים בצערך‬
‫על מות אימך היקרה‬

‫סוניה פדרינגז"ל‬

‫שלא תדע עוד צער‬

‫עובדי השבוע בנתניה‬
‫מבית מקומונים בשרון‬

‫‪ / 38‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪8.11.18 / 2519‬‬‫מ‪.‬‬

‫”שובו” ‪ -‬מסורת של מצוינות במתמטיקה‬

‫גסה‪ ,‬לימוד אותיות ותרגול כתיבה‪,‬‬ ‫ב”שובו” שנת ‪2019‬‬ ‫כשימי החורף הקרים מכים בפנינו‪,‬‬
‫פיתוח הבנה מתמטית‪ ,‬אנגלית‬ ‫בעיצומה!‬ ‫וכבר ירד היורה‪ ,‬בבית ספר “שובו”‬

‫מדוברת ואלקטרוניקה‪.‬‬ ‫אירוע פתיחה ‪!Pre-school‬‬ ‫מתחממת האווירה‪...‬‬
‫כך‪ ,‬מאמינים בהנהלת בית הספר‪,‬‬ ‫בכל בתי הספר פותחים את‬ ‫מבצע מתמטיקה בית ספרי “מבול‬
‫יוכלו תלמידינו לעתיד להשתלב‬ ‫שנת הלימודים ‪ 2018‬בצפייה‪,‬‬ ‫של פתרונות” יוצא לדרך‪ ,‬וסוחף‬
‫ברמה הגבוהה אותה מציע בי”ס‬
‫בהתרגשות ובהשקעה‪.‬‬ ‫עמו את כולם‪...‬‬
‫“שובו” לתלמידיו‪.‬‬ ‫אך לא כך ב”שובו”‪ ,‬כמו תמיד‪,‬‬ ‫התלמידים נקראים בשלטים‬
‫ביה”ס “שובו” צועד כמה צעדים‬ ‫ובמדיה לפתור חידות חשבוניות‬
‫מורכבות המדורגות לרמות שונות‬
‫קדימה ושנת ‪ 2019‬בעיצומה!‬ ‫ע”פ שכבות‪ ,‬במבצע מובנה נושא‬
‫מסדרונות ביה”ס מתמלאים בילדי‬
‫גן חובה נרגשים שפותחים את שנת‬ ‫פרסים‪.‬‬
‫קדם בית הספר בפיתוח מיומנות‬ ‫האווירה התחרותית והמאתגרת‬
‫והרגלי למידה‪ ,‬פיתוח מוטוריקה‬ ‫האופפת את תלמידי בית‪-‬הספר‪,‬‬
‫סוחפת את כולם לחדד מוחות‬
‫ועפרונות ולפצח את החידה‬

‫השבועית‪.‬‬
‫אכן‪ ,‬לא לחינם זוכה ביה”ס “שובו”‬
‫להיות בין בתי הספר הפותחים‬
‫בנתניה בחינוך‪ ,‬יחס אישי ורמת‬

‫לימודים גבוהה‪.‬‬

‫‪ / 40‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪8.11.18 / 2519‬‬

‫בס"ד‬

‫תתתווודדדההה!!!‬

‫לתושבי נתניה היקרים‬
‫על האמון והתמיכה‬

‫לכל חבריי בסיעת קשת‬
‫לפעילים והתומכים הרבים‬

‫שפעלו להצלחתנו‬
‫תודה שנתתם לנו את הכוח‬

‫להמשיך ולפעול עבורכם‬
‫זו הקדנציה הרביעית‬

‫כל עיסוקי הינם שירות לציבור‬
‫מתוך ענווה והערכה‬

‫זמין לכולכם תמיד הנייד שלי‬
‫‪, 0522888212‬ואנחנו נמשיך לקיים‬

‫יותר בועטות‪ ,‬יותר נושכות‬
‫רגע לפני פתיחת עונת המנויים קובע בני אפרים‪ ,‬מנכ"ל היכל התרבות‪:‬‬
‫"ההצגות השנה יותר בועטות‪ ,‬יותר נושכות ולא פוחדות לטפל בנושאים‬

‫החמים ביותר המעסיקים את הציבוריות הישראלית על שלל גווניה"‬

‫מאת‪ :‬ברק גולן‬

‫עונת המנויים הקרובה בתיאטרון‪,‬‬

‫שתיפתח בשבועות הקרובים באופן‬

‫רשמי‪ ,‬תכלול מחזות והצגות הרבה‬

‫יותר בועטות ונושכות מהרגיל‪.‬‬

‫"בחירת ההצגות השנה"‪ ,‬כך מסביר‬

‫בני אפרים‪" :‬כללה מלבד הצגות‬

‫שזכו בפרסים רבים‪ ,‬גם הצגות‬

‫העוסקות בנושאים המעסיקים את‬

‫הציבוריות הישראלית על שלל‬

‫גווניה וגישותיה"‪.‬‬

‫בסוף החודש תעלה מעל בימת היכל‬

‫התרבות‪ ,‬ליתר דיוק בתאריכים ‪28-‬‬

‫‪ ,29.11‬ההצגה "על מי ועל מה"‪,‬‬

‫המבוססת על דרמה קומית מאת‬

‫המחזאי זוכה פרס הפוליצר‪ ,‬איאד‬

‫צילום‪ :‬אלון שפרנסקי‬ ‫אקטאר‪ .‬אפזל (השחקן איציק כהן)‪,‬‬

‫פרשנות של כתבי הקודש שפוגעת‬ ‫אב למשפחת מהגרים מפקיסטן‪,‬‬
‫בה‪ .‬זה מזמין לדיון‪ .‬זו לא פרובוקציה‬
‫לשם פרובוקציה‪ ,‬לא נאמרים פה‬ ‫הגשים את החלום האמריקאי והקים מלכתחילה כי המחזה של תיאטרון‬
‫דברים קיצוניים ולמעשה המחזה‬
‫לא בוחר צד‪ .‬יש פה דמות שעוברת‬ ‫את חברת המוניות המצליחה בעיר‪ .‬חיפה יעורר עניין ציבורי רב‪.‬‬
‫תהליך עומק ומשלמת מחיר‪.‬‬
‫העמדות שמיוצגות מנומקות‪ .‬רק‬ ‫אפזל האלמן רוצה להשיא את בתו האם ההצגה אינה קריאת תיגר‬
‫בגלל שזה לא שיר הלל לאסלאם‬
‫אני אמור להימנע ממנו? למה זה‬ ‫הבכורה זרינה (השחקנית אלמה על דרכי האיסלאם‪ ,‬או לחילופין‬
‫בסדר להציג מחזות ביקורתיים‬
‫כלפי נוצרים או חרדים ובאסלאם‬ ‫דישי) ונקרע בין שתי נאמנויות‪ :‬ביקורת מרומזת על הגישה‬

‫אסור לי לגעת? זה צבוע בעיניי"‪.‬‬ ‫ניסיון לשמור על ערכי המשפחה השמרנית בכל הדתות – כולל הדת‬

‫והמסורת בהן הוא דוגל‪ ,‬תוך חיפוש היהודית כאן בארץ?‬

‫אחר חתן ראוי‪ ,‬מנגד גישתה של "זה מחזה שמציג עמדה מוסרית של‬

‫זרינה העצמאית והסוערת המבקשת דור חדש שרוצה אבולוציה בתוך‪49 49‬‬
‫המדע‪₪‬רתבויזתהלהגגימורניי וכלאשאבתפ‪₪‬הקיסחיטן‪.‬בחהבגיורניה‬ ‫למרוד בגישה הדתית והשמרנית –‬
‫וזאת בכתיבת רומן המקים עליה את‬

‫כל קהילת המהגרים הפקיסטנית‪ .‬שמוסדות הדת יכילו את זה‪ ,‬יעברו‬

‫לבמאי המחזה‪ ,‬משה נאור‪ ,‬היה ברור שינוי כלשהו‪ .‬זרינה מדברת על‬

‫‪Black Friday‬‬
‫ראה עמ’ ‪48-49‬‬
‫‪ / 42‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪8.11.18 / 2519‬‬

‫מתחם‬
‫פארק טרמפולינותטרמ‪P‬פפ‪M‬אור‪U‬לי‪J‬קנ‪2‬ות‬

‫נימתןשוללשבלבמשמפתחחהם‪+‬סגשורף לפראיטריוע‬

‫‪050-2354654‬‬

‫"כמה שווה הנוף‬
‫הנשקף מדירות הפנטהאוז?"‬

‫סביון באגם נתניה‬ ‫אינו עומד בפני עצמו‪ ,‬אלא משווה‬ ‫מאת‪ :‬ברק גולן‬
‫ביחס לנוף אחר‪ .‬בעיר נתניה לדוגמא‪,‬‬ ‫קל יותר להעריך מספרית שווי‬
‫ישראל מגורים‪ ,‬פרויקט טבע ייחודי‬ ‫בנייני המגורים חשופים לסוגים שונים‬ ‫של מרכיב הקשור ישירות ובאופן‬
‫בשכונת אגמים‪ ,‬אחת השכונות‬ ‫של נופים‪ ,‬החל מנוף עירוני ושמורות‬ ‫ממשי לדירה‪ ,‬כמו מחיר חניה‪,‬‬
‫החדשות והמבטיחות בעיר נתניה‪,‬‬ ‫טבע וכלה בשדות ושטחים פתוחים‪.‬‬ ‫עלות מעלית‪ ,‬שטח דירה או מטבח‬
‫הינו מגדל יוקרה בן ‪ 116‬דירות‬ ‫מבין מגוון הנופים‪ ,‬הנוף ה"סקסי"‬ ‫משודרג‪ .‬אולם‪ ,‬אחד המרכיבים‬
‫בלבד‪ ,‬הנבנה בתוך שמורת הטבע‬ ‫ביותר‪ ,‬שמשדר יוקרה ומוסיף עשרות‬ ‫הבולטים לתמחור דירות אלה הוא‬
‫שלולית החורף ונהנה מנוף פתוח לים‬ ‫אחוזים לשווי הדירות הינו נוף ים‪.‬‬ ‫דווקא מאפיין חיצוני‪ ,‬שלכאורה אין‬
‫ומקרבה לשמורת האירוסים וממרחק‬ ‫בקומה ה‪ 29-‬בפרויקט סביון באגם‬ ‫לו קשר ישיר לחיים בתוך הבית‪ ,‬סוג‬
‫בנתניה‪ ,‬של חברת אפריקה ישראל‬
‫של כ‪ 900-‬מטר מהים‪.‬‬ ‫מגורים‪ ,‬נמצאות שתי דירות זהות‪,‬‬ ‫הנוף הנשקף מהדירה‪.‬‬
‫הבמגדל כולל דירות גדולות ומרווחות‬ ‫דירות פרימיום בנות ‪ 4.5‬חדרים כל‬ ‫בני אדם נוטים להעדיף נופים מסוג‬
‫במיוחד בנות ‪ 4.5‬חדרים ומעלה‪,‬‬ ‫אחת‪ ,‬ששטחן כ‪ 137-‬מ"ר ובנוסף‬ ‫מסוים על פני נופים אחרים‪ .‬קיימת‬
‫שכולן נהנות מנוף לים ולשמורת‬ ‫מרפסת בשטח של כ‪ 25-‬מ"ר‪ .‬אחת‬ ‫בעיקר העדפה לנופים שמילאו‬
‫אגם החורף‪ .‬הפרויקט נמצא בסביבת‬ ‫הדירות פונה לכיוון דרום מערב‬ ‫תפקיד מהותי ושימשו תפאורה‬
‫מגורים אידיאלית למשפחות צעירות‪,‬‬ ‫ונשקף ממנה נוף ים פתוח ולשמורת‬ ‫באבולוציה של האדם‪ ,‬ושהיוו חלק‬
‫האוהבות טבע ומחפשות אווירה‬ ‫האירוסים ואילו השנייה פונה לדרום‬ ‫אינטגרלי מסביבת החיים שלו‪,‬‬
‫דוגמת חוף ים‪ ,‬שדות ירוקים‪ ,‬עצים‪,‬‬
‫שלווה משולבת בחיי פנאי עשירים‪.‬‬ ‫מזרח ונשקף ממנה נוף‬ ‫אגמים‪ ,‬נהרות‪ ,‬וכיוצא באלה‪ .‬אין‬
‫לנוחיות הדיירים שולבו במגדל לובי‬ ‫אורבני וחלקי לים‪ ,‬שאף הוא מיוחד‪,‬‬ ‫ספק שלמה שנשקף מבעד לחלון‬
‫עם חלל כפול‪ ,‬חדר כושר מעדון דייר‬ ‫אולם מאחר ונוף ים נתפס בעיני‬ ‫ולמרפסת יש משמעות לחיינו עד‬
‫ועוד‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬דיירי הפרויקט‬ ‫רוכשים רבים ליותר אטרקטיבי‬ ‫כדי כך שאנשים מוכנים לעיתים‬
‫נהנים משירותי קהילתיים ענפים‬ ‫ויוקרתי‪ ,‬הדירה המערבית תומחרה‬
‫וביניהם‪ :‬מוסדות חינוך‪ ,‬מרפאות‪,‬‬ ‫בכ‪ 200-‬אלף ‪ ₪‬יותר מזו המזרחית"‪.‬‬ ‫לשלם אף מחיר כפול ומכופל‪.‬‬
‫מרכזי קניות ובילוי‪ ,‬מגרשי ספורט‪,‬‬ ‫פרויקט סביון באגם של אפריקה‬ ‫דן גינגיס‪ ,‬סמנכ"ל שיווק ומכירות‬
‫קאנטרי קלאב וטיילת הולכי רגל‬ ‫אפריקה ישראל מגורים‪" :‬ערך‬
‫ואיכות הנוף באים לידי ביטוי‬
‫לאורך כל רצועת החוף‪.‬‬ ‫בנכונותם של אנשים לשלם יותר‬
‫עבור דירות מגורים המשקיפות‬
‫לנוף‪ ,‬מבין כל סוגי הנוף‪ ,‬ה"נוף‬
‫הכחול" בולט מאוד מבחינת‬
‫השפעתו החיובית על ערכם של‬
‫בתי מגורים‪ .‬במחקר שנעשה בארץ‬
‫על השפעתו של נוף על שוויין של‬
‫דירות מגורים בבניה רוויה ובוצע על‬
‫ידי השמאי הממשלתי הראשי עולה‬
‫כי‪ ,‬תרומתו של נוף המשקיף לאגם‬
‫מוסיף לערך הדירה בין ‪ 1.7%‬ל‪3.4-‬‬
‫שבעוד נוף לים מוסיף לערך הדירה‬

‫בין ‪ 4%‬ל‪.12% -‬‬
‫גינגיס מוסיף עוד כי‪" :‬ההתייחסות‬
‫כלפי אותו הנוף אף עשויה להשתנות‬
‫לחלוטין בהתאם למיקום וכאשר הוא‬

‫‪ / 44‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪8.11.18 / 2519‬‬

‫מרפאת שיניים שעושה לך את ההבדל‬

‫טיפולי שיניים והשתלות‬ ‫ניצנים‬
‫ע"י טובי רופאי השיניים‬ ‫בחופשות‬

‫מומחה לכירורגיה פה ולסת‬ ‫"ניצנים בחופשות"‪,‬‬
‫תוכנית משרד החינוך‬
‫תעודת אחריות‬ ‫מומחה לחניכיים‬ ‫לחופשת החנוכה נסגרת‬
‫בכתב על‬ ‫מומחה ליישור שיניים‬
‫לרישום ב‪11.11.18-‬‬
‫כתרים ושתלים‬ ‫שיקום פה מורכב‬
‫שתלים מונחי מחשב‬ ‫מאות תלמידים כבר נרשמו לתוכנית‬
‫"ניצנים בחופשות"‪ ,‬קייטנות משרד‬
‫שיקום מיידי למקרים מתאימים‬ ‫החינוך לחופשת החנוכה שיופעלו‬
‫למשך ‪ 5‬ימים רצופים החל משעה‬
‫צוות הרופאים במרפאה בוגרי "הדסה" ירושלים‬ ‫‪ .8:00-13:00‬הרישום לפעילות‬
‫יסתיים ביום ראשון ה‪.11.11.18-‬‬
‫שעות פתיחה‪ :‬א'‪-‬ה' ‪10:00-20:00‬‬ ‫התכנית מיועדת לתלמידים מגילאי‬
‫גן (מגיל ‪ )3‬ועד לתלמידים בכיתה ג'‪.‬‬
‫בית שקד‪ ,‬רמז ‪( 16‬קומה ‪ 7‬מעל הסופר‪-‬פארם) נתניה‬ ‫בימי הפעילות יקבלו הילדים תכנית‬
‫אתר‪drbsoulloay.co.il :‬‬ ‫עשירה של משחקים ופעילויות‬
‫העוסקות במגוון הנושאים הקשורים‬
‫השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪45 / 8.11.18 / 2519‬‬ ‫לחג‪ .‬כמו כן מידי יום תתקיים פעילות‬
‫העשרה של חוג בתחום הספורט או‬
‫האמנויות כגון ציור ופיסול‪ ,‬והכל‬
‫ע"י מדריכים מוסמכים‪ .‬התכנית‬
‫תופעל בכל הרשויות במחוז תל‬
‫אביב‪ .‬התשלום ל‪ 5-‬ימים משתנה‪:‬‬
‫‪ 100‬ש"ח ברשויות‪ :‬אור יהודה‪,‬‬
‫אזור‪ ,‬בני ברק‪ ,‬בת ים‪ ,‬חולון‪ ,‬נתניה‪,‬‬
‫פתח תקווה ו‪ 150-‬ש"ח ברשויות‪:‬‬
‫גבעתיים‪ ,‬הרצליה‪ ,‬חוף השרון‪ ,‬כפר‬
‫שמריהו‪ ,‬קריית אונו‪ ,‬רמת גן‪ ,‬רמת‬
‫השרון‪ ,‬תל אביב‪ .‬פרטי ההרשמה‬
‫פורסמו באתרי הרשויות או בלוחות‬
‫המודעות בגנים או בבתי ספר ע"י‬

‫מפעילי הצהרונים‪.‬‬

‫פארק שלולית החורף נתניה‪ :‬יום‬
‫ההליכה העולמי בסימן המשפחה‬
‫הספורטיבית אשר מתקיימת‬
‫בנתניה עם ‪ 4‬בתי ספר‪ :‬רזיאל‪,‬‬
‫אהרון דוידי‪ ,‬אילן רמון ובית‬
‫שז"ר‪ .‬בתמונה מר מוטי שעיבי‬
‫ומר בוריס צירולניק הממונים על‬
‫אגף הספורט בעירייה‪ ,‬הצטלמו‬
‫עם אלופי אירופה בקראטה‬
‫מסורתי ‪, 2017‬שמתכוננים לטוס‬
‫לאליפות עולם לקראטה מסורתי‬
‫‪ 23‬לחודש נובמבר ‪ 2018‬אשר‬
‫תתקיים בליטא‪ ,‬ליאם זולוטניצקי‪,‬‬
‫דן צ'ולסקי ואיליי זולוטניצקי בני‬
‫‪ 7-9‬תלמידי בית ספר אהרון דוידי‬

‫שכונת אגמים נתניה‪.‬‬

‫צילום‪ :‬קוסטה זולוטניצקי‬

‫ננג‪1‬ללללבערככהההחהההההממממהתקתתששששששו‪.‬י‪.‬ותמפ‪-‬זלפסחתמצתלרמעתמתמתמאאתטטטטניטששוו‪0‬י‪/‬כקמקועעסיכלאח‪.‬כככר‪:‬אררר‪.‬שבאחחחקחירבי‪5‬נרטונרנניתיברהאתו‪3‬החע‪-‬יח‪:‬יוובויתףמי‪,0‬הוטפךךרעחוו‪1‬ת‪2‬רםהןןתןלח‪1‬מבלןעעי‪0‬י‪:‬ד'רהל‪/‬יותהלוסתו‪(2‬ההרועתלועו‪8‬ט‪-‬לוקעוית‪0‬םולבכ‪68‬מדלתהבכשהת"הת‪7‬נתהלהבלטזרמר‪5‬מי‪-‬נח‪1‬ךהיחארשרפנבאמ‪,‬יבכפובקיהםלייי(‪0‬יאיהב"י‪0‬נאסלבנעחואנננהןועדויכישוי‪:‬ן‪7‬יתי‪2‬תפדלהלהאמהדעאןבב‪.‬ללל‪)/:‬ש‪:‬הוהתותהכקרהבהמתצו(כבפמקמ‪.2‬ג‪.‬יא‪1.‬נ‪0‬דוה‪/:‬בוטה‪:‬פתש‪4‬לה‪"9‬ורק‪2‬סצ‪:‬דהדס‪1‬מ‪5‬רידהכ‪5‬ויפדן‪:‬ב''‪15‬חתוב‪1/6‬ור‪:‬בל‪-‬קתב)ערלןמרת‪9‬ושתם‪040.‬תאמ‪1‬סעתבחמק‪.‬כ‪2‬ת‪7‬יהוהמגמכחבהס‪9‬י‪60/‬יה)‪",‬ע"נאע‪0‬בנ‪7‬נאאוש‪6‬מלצ‪,+,‬ידו‪9‬ק‪37‬הש‪.‬ימפיתרתוהמ‪2/‬ליסת‪)1‬דהמ‪685‬ףתרןו‪:‬בששיע‪5‬ת‪,‬הת‪,‬טתאושביכא‪85‬בהדוב‪-‬ונקקו‪:‬הבטכ‪0‬נ‪2‬מב‪-‬חנתמבשט‪0‬םיע‪1‬הסמעיןבנשקבי‪-0‬ש‪1‬םט‪9-‬תחןס‪/‬איי‪1‬יוהןחשמ‪.‬צהר‪2‬י‪1‬ב‪0‬מ‪.‬אתרל‪7‬ןה‪0‬ןז‪0‬עא‪/‬וע"‪.‬ו‪1‬םסב‪,‬ע‪0‬ברכפ‪5‬ותנ‪1‬תבל‪5‬י"יבבנבותום(כטליא‪1‬ש‪4‬א‪,-‬ישןדמ(כי‪-‬הלא‪-‬חוהתטתתתתןרח(יןחמ‪1‬ם‪:‬ובו‪9‬שעאהלחבקו‪,‬וצ‪/‬כםחניוויהחו‪1‬תבר‪8‬בח‪/‬מנ"קדאודתי‪9‬נסוקה‪4‬ו‪,‬ע"ירצ‪,‬כ‪59‬מו"ולדלוהעחב‪4‬ו‪/‬םהגקםהיד‪/‬דלגיק‪1‬יתוראבע‪,‬רוםהת‪.4‬ב"תמ‪1‬צוחיפימהףרת‪:‬בשו‪,‬תי‪8‬פצשעהשתקהמללפליהמתשתקןקרלנוו‪-8‬הקפורלא‪/‬כר‪/‬אמת‪9‬תמונרדווהלי‪0‬ינ‪37‬מינבד‪52‬קיבטונ‪85‬חכמודק‪,-‬בצג‪0‬תשת‪59‬יאיי‪-‬םעןניותותב‪/‬תל‪-‬נ‪0‬שכ‪8‬סדו‪1‬ר‪.)1‬ת'תוללכהןתו‪5‬וב‪8‬מתה‪/7‬ה)דששטיתהננ‪-6‬תיכהדגו‪0‬חיעיהכויהמ‪05‬תמילבנתוב)ח‪1‬יונכנלעחן"תפו‪.‬ע‪29‬בב"המו‪/‬עתנכארייהנ'פ"נלקפש‪,‬יךוה‪2‬וננו‪38‬ד‪/‬ברוב‪0‬ויסיי‪..‬ען)ןו‪.‬תיפבנ‪4‬כ‪5‬פקל‪0‬מעהב‪+‬ןלמיהמהיהןוי‪--‬הג‪1‬י‪33‬ה‪1‬נאד‪1‬אמהבתמ‪.‬צ‪,‬הכ‪,‬ובר‪0‬מתויהוהרגפתמורת‪.‬הכחוהב‪,‬נפזסייאבשמיהצבבתונוןמכגתש‪2‬רייחתהאתטריס‪,‬מנבצביןההנרםהסאדסחלבמונסצכוכיםוובסתממוןייפוםה‪/‬נסמ'יטתמעווהבהממזעוכ‪.‬ישיתאנברי‪5‬כהרכת‪"/‬יןולתוהבתמדושש‪-‬שוףשטםבת‪1‬מרתשחו(מתתהסה‪1‬כתמרהואהאארת‪2‬מעחבבות‪/‬ק‪2‬ווויסתעב‪1‬בוע"ד‪/‬והתסליאנהונינ‪0‬ךו‪6‬יסרודואעמדי‪23‬שושכיקיהתקתתף‪.0‬תעהעפרואדאנרב‪0‬רשה‪-‬אקההמכ(‪1‬יםוהדשבבוודירולו‪6,‬שנה‪5‬ירוו‪3‬ה"ןתלע‪:‬תאואהנטותהבתמ‪6‬מתל)הי‪0,‬ןוולביעמלה‪6‬ח‪9‬עתמלכ‪6‬ביה‪1‬קבל‪2‬ממווהדהמ(נודבו‪10‬תיקצ‪1‬העיוסאשל‪1‬וםנבול(נ(ועש'מי‪9‬קאהלןצינמוימכם)ל‪-‬ואיבדררייי‪9‬א‪/‬ימובשו‪9‬ב"ן‪.‬חיהתדמ‪5‬י‪52‬שהההחםהת‪2‬במהנלי)יי"הניה‪-‬ש‪5‬צנתבבבונותימ‪-‬פפודמ‪1‬חתייעת‪0‬תםימונהלגהוו‪/5‬ת‪.‬תעךנחקאייותלי‪-‬האעתחודגעימ‪6‬חי‪,‬להקבאואא‪7‬ור‪.‬םםוז‪2‬ש‪9,,‬םרידדפ‪.‬חל‪.‬זםעיע‪5‬אפווירהו‪1‬עקש‪4‬יללישל‪4‬ה‪,‬יתפלתז‪.5‬מהבהמצומהית‪.‬יוטכיסטויסמטפהסצג(הסקרתנרתכירזעת‪/‬רחעגודעחנתודכעאקתייכיי‪8‬ןיייסןג‪5‬ידללזבכ‪1‬והב‪1‬ףתל‪-‬מ‪2‬ףקבםףדולףי‪.‬נ‪1‬נובתתהו‪1‬ומת(גימתלחעבתמפ‪2‬בת'‪22/‬ןין‪2‬כגמנותתהללהשנ‪6‬ות‪660‬הית‪6‬תחפוהאכישצאומראתק‪0‬ר‪:‬נאנהאז"אלשאיזשהיקרד((תת(י‪2‬כי(חההדא‪,‬לבתשטי)דוד"טהדםאהאאתסקאונייי)ה)כ)‪",‬ה)סחידתינ‪-‬םשרבהנהת‪5‬ה‪16‬ובע‪4‬רתיולרמתצההשילוצהההוהות‪.‬ושככל‪/‬ווללללהתמנבפמשקיןכתוכבבמני‪7‬וסעדיעוחיחנחחדיעא‪/1‬האנליוותלותוופודעאבוכלםול‪59‬תלגל‪,‬לםיק‪.‬קתההתראקתקא‪,‬אר‪,‬ת)יה"‬ ‫מודעות חוק‬
‫תכנון ובניה‬

‫שרונים ועדה מרחבית לתכנון ובניה‬

‫אבן‪-‬יהודה‪ ,‬כפר יונה‪ ,‬פרדסיה‪ ,‬קדימה‪-‬צורן‪ ,‬תל‪-‬מונד‪ ,‬אליכין‬
‫נהיותדנעתהבעזפא"ית סהועידףע‪9‬ה‪4‬כ‪1‬יללחוווקעדההתכהנווגן ושההבנביקהשתהשלכ"היהת‪-‬ר‪96:5‬ת‪1‬ובכנהיתתאשםינלותיייקםוןמ‪3‬ה‪4‬ילתחרוקבניההתכנמובן'ו‪2‬ה‪0‬בנ‪8‬י‪1‬ה‪1‬‬
‫מתאריך ‪ 20.12.199‬כולל‪ :‬תוספת שטח מגורים בקרקע ובקומה א' בשטח ‪ 129.50‬מ"ר‪ .‬שינוי‬
‫מיקום חניה מקורה שינויים בחזיתות‪ .‬שם המבקש‪ :‬רותם מליחי‪ .‬תיק‪ 1-6-11 3/2 :‬מס' בקשה‪:‬‬

‫‪3‬ה‪9‬ח‪8‬ל‪0‬ה‪18‬ב‪0‬מ‪2‬קגווםש‪:‬הכ‪2‬ו‪2‬ל‪9‬ל‪7‬תחאלתקהה‪:‬ה‪2‬ק‪5‬ל‪1‬ותמ‪:‬גרהשק‪:‬ל‪2‬הרבחותבכ‪:‬סהירתשב"ששי‪2‬ע‪1‬וירש‪9‬וב‪:‬מ"ארל‪.‬יככיןל‪.‬מביסשטיישיהלומההתתנגכנדיותת‬

‫לבקשה הנ"ל יכול לעיין בבקשה‪ .‬במידה שיש לו התנגדות‪ ,‬יגיש התנגדות בכתב‪ ,‬לוועדה המקומית‬
‫לתכנון ובניה‪-‬שרונים‪ ,‬תוך ‪ 14‬יום מפרסום הודעה זו‪ ,‬או קבלת הודעה זו לכתובת הצורן ‪ 4‬ג' א‪.‬ת‬
‫פולג נתניה מיקוד ‪ 42504‬ת‪.‬ד ‪ .8490‬ימי קבלת קהל‪ :‬בימי ב' בשעות ‪ 08:30-12:00‬בבוקר‪ ,‬ביום ד'‬

‫בשעות ‪ 14:00-17:00‬אחה"צ‪.‬‬
‫בכבוד רב‪ ,‬דורון אוזן‪ ,‬יו"ר הועדה‬

‫‪ / 46‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪8.11.18 / 2519‬‬

‫אין רוטציה בגל‬

‫הרב שמעון שר ור' יוסי ביטון יכהנו‬
‫במועצת העיר מטעם רשימת גל‬
‫שהשיגה ‪ 2‬מנדטים בבחירות‬

‫לאחרונה נפוצו שמועות ברחוב החרדי ולפיהן‪ ,‬ר' יוסי ביטון‬
‫מספר ‪ 2‬בגל יקיים רוטציה עם הרב זמל מספר ‪ 3‬ברשימה‪.‬‬
‫בסופו של דבר נודע לנו כי למרות הפירסומים והשמועות‪,‬‬
‫ר' ביטון יתחיל ויסיים את הקדנציה ולא תהיה רוטציה כלל‬
‫וכלל‪ .‬ר' יוסי ביטון ציין‪" :‬אתחיל את הקדנציה ואמשיך עד‬
‫סיומה‪ .‬לא יודע מי אחראי לכל השמועות הללו שחסרות‬

‫כל שחר והדבר ידוע לכל הגורמים והנוגעים בדבר"‪.‬‬
‫כידוע‪ ,‬ר' יוסי ביטון חבר לרשימת "גל" אותה מוביל מזה‬

‫שנים הרב שמעון שר‪.‬‬
‫הרשימה השיגה ‪ 2‬מנדטים למועצת העיר הקרובה כך‬
‫שהרב שר והר' יוסי ביטון יהיו נציגיה בקדנציה שתחל‬

‫בקרוב ולכל אורכה‪.‬‬

‫טכנאי השיניים – האיש שאחראי‬ ‫מרכז להשתלות‪ ,‬שיקום‬
‫על החיוך שלך לשנים הקרובות!‬ ‫ואסתטיקת הפנים והפה‬

‫עבודת הטכנאי מתבצעת במעבדה‪.‬‬ ‫הטיפולים מבוצעים על ידי צוות מיומן עם נסיון‬
‫תכנון מערכת השיניים‬ ‫מעל ‪ 20‬שנה‪ ,‬כולל מומחים בכירורגיה‪ ,‬ומחלות חניכיים‬

‫נעשה באמצעות הדמיה תלת מימדית‪.‬‬ ‫חדש במרפאה!! כתרים דיגיטליים‬
‫גם יצירת כתרים למטופלים עברה שינוי של ממשֿ‬
‫המרפאות מעניקות למטופליהם‬
‫מהימים שבהם נוצרו בעבודת יד‪.‬‬ ‫תעודת אחריות בכתב על כתרים ושתלים‬
‫כיום הכתרים נעשים במדפסות תלת מימד‬
‫פנחס לבון ‪ 18‬נתניה (בנין לב יסמין)‬
‫המתאימות את הכתרים הדנטליים‬
‫באופן ייחודי ללסת של המטופל‪.‬‬ ‫‪077-2060977/6‬‬
‫חלק מתפקידו של הטכנאי הוא דאגה לאיכות החומרים‬
‫ולוודא שיחזיקו לטווח הארוך‪.‬‬ ‫אתר ‪www.place-2-smile.co.il‬‬
‫במרפאת השיניים "מקום לחיוך"‬ ‫מייל ‪[email protected]‬‬
‫המעבדה ממוקמת כחלק מהמרפאה‬
‫כך שניתן לקצר את זמן קבלת הכתרים‪.‬‬

‫המוצר הסופי עמיד וחזק יותרג‬
‫שמירה על אסתטיקה ‪ -‬ללא כל מגע בשןג‬

‫השיטה החדשה מקצרת זמן ותוריםג‬
‫יעיל גם במקרים של סתימות מאד גדולותג‬

‫פגישת יעוץ חינם!‬

‫השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪47 / 8.11.18 / 2519‬‬

‫הפנ‪8‬ינ‪1‬ג‪/‬מ‪1‬כי‪1‬רו‪/‬ת‪6‬כ‪1‬לי‪-‬ע‪5‬בו‪1‬דה‬

‫מוצרי חשמל‬

‫פלטת שבת‬ ‫קומקום חשמלי ‪ 2‬לי‬ ‫מגן ברקים‬ ‫זוג נורות לד ‪12w‬‬
‫‪ 4‬סירים‬ ‫צבעוני‬

‫‪ 5‬ר‪8‬ק ב‪-₪‬‬ ‫‪ 5‬ר‪4‬ק ב‪-₪‬‬ ‫‪ 9‬ר‪1‬ק ב‪-₪‬‬ ‫‪ 1‬ר‪1‬ק ב‪₪-‬‬

‫כריים קרמיות כפולות‬ ‫תנורון להכנת פיצה‬ ‫מיקרוגל ‪ 21‬ל'‬ ‫מיחם ‪ 30‬כוסות‬
‫‪3000w‬‬

‫‪ 19‬ר‪2‬ק ב‪₪-‬‬ ‫‪ 99‬ר‪1‬ק ב‪-₪‬‬ ‫‪ 99‬ר‪1‬ק ב‪-₪‬‬ ‫‪ 49‬ר‪1‬ק ב‪-₪‬‬

‫תאורת חירום‬ ‫מוצרי חורף‬
‫‪ 60‬לד ‪Milano‬‬
‫תנור אמבטיה‬ ‫מפזר חום עומד‬ ‫תאורת חירום‬
‫‪ 3‬גופי חימום ‪1500w‬‬ ‫‪2000w‬‬ ‫‪ 30‬לד‬

‫‪ 9‬ר‪4‬ק ב‪-₪‬‬ ‫‪ 5‬ר‪4‬ק ב‪₪-‬‬ ‫‪ 5‬ר‪4‬ק ב‪-₪‬‬ ‫‪ 7‬ר‪2‬ק ב‪-₪‬‬

‫מפזר חום לאמבטיה‬ ‫תנור קורן ‪ 4‬גופי חימום‬ ‫תאורת חירום‬ ‫חמם דוד מאיץ חימום‬
‫‪1600w‬‬ ‫‪2400w‬‬ ‫‪ 28‬לד‬ ‫‪2500w‬‬
‫‪Elegant‬‬

‫‪ 49‬ר‪1‬ק ב‪-₪‬‬ ‫‪ 39‬ר‪1‬ק ב‪-₪‬‬ ‫‪ 9‬ר‪4‬ק ב‪-₪‬‬ ‫‪ 9‬ר‪4‬ק ב‪-₪‬‬

‫דוד פנקס ‪ ,14‬אזה"ת הישן‪ ,‬נתניה‪ ,‬כביש הראשי טל‪09-7744071/2 .‬‬

‫‪Black Friday‬‬

‫* עד ‪ 15/11/2018‬או עד גמר המלאי * מוגבל ליחידה אחת מכל מוצר ללקוח * התמונות להמחשה בלבד * החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת * ט‪.‬ל‪.‬ח‪.‬‬ ‫מערכת מים‬

‫בר‪-‬מים‬ ‫מערכת סינון‬ ‫סיליפוס‬ ‫פילטר קוקוס‬
‫‪ 3‬שלבים‪1+‬‬

‫ר‪9‬ק‪9‬ב‪₪ 4-‬‬ ‫‪ 99‬ר‪1‬ק ב‪₪-‬‬ ‫‪ 5‬ר‪3‬ק ב‪₪-‬‬ ‫‪ 0‬ר‪2‬ק ב‪₪-‬‬

‫ברזים‬ ‫ברז פרח קצר‬

‫ברז מטבח נשלף פשוט ברז מטבח נשלף מעוצב‬ ‫ברז ברבור‬

‫‪ 49‬ר‪3‬ק ב‪-₪‬‬ ‫‪ 39‬ר‪1‬ק ב‪₪-‬‬ ‫‪ 19‬ר‪1‬ק ב‪-₪‬‬ ‫‪ 09‬ר‪1‬ק ב‪₪-‬‬

‫מוט פינוק לילך‬ ‫אביזרי אמבטיה‬

‫מוט קומפלט‬ ‫ראש מקלחת ‪ 160‬מ״מ‬ ‫מזלף יד‬

‫‪ 49‬ר‪1‬ק ב‪-₪‬‬ ‫‪ 9‬ר‪4‬ק ב‪₪-‬‬ ‫‪ 9‬ר‪2‬ק ב‪₪-‬‬ ‫‪ 9‬ר‪1‬ק ב‪-₪‬‬

‫מראה ‪ -‬מצלמת דרך‬ ‫אביזרי רכב‬ ‫מעמד לסמרטפון לרכב‬
‫קדמית‪-‬אחורית‬
‫כבלים התנעה לרכב‬ ‫זוג מגבים לרכב‬

‫‪ 49‬ר‪1‬ק ב‪-₪‬‬ ‫‪ 9‬ר‪3‬ק ב‪₪-‬‬ ‫‪ 0‬ר‪3‬ק ב‪-₪‬‬ ‫‪ 5‬ר‪2‬ק ב‪₪-‬‬

‫חנייה בקרבת מקום‪ ,‬שעות פתיחה‪ :‬א'‪-‬ה' ‪ ,9:00-19:00‬יום ו' ‪9:00-15:00‬‬

‫תפללעיווחפסליברינרטגוימיתלםא‬

‫השכרת רכב‬ ‫התחייבות מלאה לבדיקה‬
‫החל מ‪ ₪ 99 -‬ל‬ ‫‪ 100%‬מימון‬

‫עד ‪ 60‬תשלומים שווים ונוחים‬
‫שירות אמין אישי ואדיב‬

‫סיאט איביזה‬ ‫פולקסוואן ג'טה ‪2009‬‬ ‫יונדאי ‪2015 i25‬‬ ‫פג'ו ‪2015 301‬‬
‫יד ר‬ ‫יד ראשונה‪ 75,000 ,‬ק"מ‬ ‫יד ראשונה‬
‫‪₪ 17,000‬‬
‫‪000‬‬ ‫‪₪ 51.900‬‬ ‫‪₪ 34.900‬‬

‫סקודה או‬ ‫סיטרואן ברלינגו ‪2015‬‬ ‫סוזוקי ג'ימני ‪2015,‬‬ ‫מרצדס ‪250 CLA‬‬
‫יד ראשונה‬ ‫יד ראשונה‬ ‫יד ראשונה‬ ‫יד ראשונה‬
‫‪ 70,000‬ק"מ‬
‫‪900‬‬ ‫במבצע ‪₪ 39.000‬‬ ‫‪₪ 75.000‬‬

‫קיה פיקנטו‬ ‫טויוטה פריוס ‪2015‬‬ ‫קאיה פורטה‪2016,‬‬
‫במבחר ענק‬ ‫יד ראשונהֿ‪ 60,000,‬ק"מ‬ ‫יד ראשונה‪56,000,‬ק"מ‬

‫‪2014, 2015‬‬ ‫‪₪ 81.900‬‬ ‫מבצע‬
‫‪2016 ,2017‬‬

‫מבצע‬

‫בני‪ ,‬מנהל מכירות‪1518 :‬‬ ‫רח' דוד פנקס ‪,41‬‬
‫א‪.‬ת‪ .‬הישן‪ ,‬נתניה‬


Click to View FlipBook Version