The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

hashavua-benetanya_2022-05-12_2702

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Mekomonim Basharon, 2022-05-12 00:58:10

השבוע בנתניה 2702

hashavua-benetanya_2022-05-12_2702

‫מודעות חוק תכנון ובניה‬

‫חוק התכנון והבניה‪ ,‬התשכ"ה‪1965-‬‬ ‫חוק התכנון והבניה‪ ,‬התשכ״ה‪1965-‬‬
‫מרחב תכנון מקומי נתניה‬ ‫מרחב תכנון מקומי נתניה‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מספר ‪408-0965897‬‬
‫הודעה עפ"י סעיף ‪ 149‬לחוק התכנון והבניה תשכ"ה ‪ 1965‬בהתאם לתיקון ‪ 43‬לחוק התכנון והבניה‬ ‫נת‪/‬מק‪ - 68/553/‬החשמונאים ‪ 50‬נתניה‬
‫ניתנת בזאת הודעה כי לועדה הוגשה בקשה לאישור‪ :‬בניה חדשה ‪ -‬הקמת בית משותף הכולל ‪ 6‬קומות‬ ‫נהממסקרותמיבתזלהתהכונודןעוהל‪,‬בנבייההתנאתםנילהסועבימףש‪9‬ר‪8‬דילהחוווקעדההתהכנמוןחווזיהבתניליתה‪,‬כנוןת ושבכנ״ייה‪-‬ה‪5‬מ‪96‬חו‪,1‬ז וכויעדבהמשמרחודזייתהוומערדכהז‬
‫ר‪+‬חוקוב‪:‬מרתחקורבקאעברמבפנולאלש‪,‬תש‪+‬כונמהר‪:‬תףרמ‪+‬תחאדפרירייםציתא‪.‬הב‪:‬לג‪8‬ג‪8+98‬פימ‪.‬תבו‪:‬ח‪/2‬ש‪2‬ט‪0‬ח‪21+03‬חנ‪0‬י‪2‬ות ‪ +‬ממדים ‪ -‬סה"כ ‪ 7‬יח"ד‪.‬‬ ‫משויפנוקידלתתותכונכינית‪:‬תשמיפנווירנטתת‪00:/‬מ‪1‬ס‪/‬פשר‪89,71/‬שי‪5‬נ‪6‬וי‪09‬נ‪-‬ת‪40400/8‬ה‪/‬מ‪.7‬הווה שינוי לתוכניות הבאות‪:‬‬
‫גבוסשט‪:‬י‪8‬ה‪23‬מ‪8‬ה‪,‬תחכלניקתה‪:‬ה‪0‬ח‪0‬ל‪4‬ה‪ ,‬במגמרקושם‪5 :‬ה‪2‬כ‪,‬ולתלוכתניאתת‪ :‬נהתה‪/‬ק‪0‬ל‪0‬ו‪7‬ת‪1/‬ו‪//‬אאו שימוש חורג כפי שנמסרו לוועדה ע"י עורך‬ ‫כהתחולבפתה‪:‬נרת‪/‬חו‪0‬ב‪2:3‬ההחששטמחוינםאיהםכלבוילתי‪:‬ם‪0‬ב‪.5‬תוכנית ומיקומם‪ :‬רשות מקומית ‪ -‬נתניה‪.‬‬
‫גושים‪/‬חלקות לתכנית‪ :‬גוש‪ 8267 :‬חלקות במלואן‪.891 :‬‬
‫פהרבוקטשהה‪:‬הקלות‪:‬‬ ‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫‪ .1‬הוספת ‪ 2‬קומות נוספות מעל ל‪ 5-‬הקומות המותרות‪ .‬סך כל מספר הקומות המבוקש קרקע ‪+ 6 +‬‬ ‫א‪ .‬תוספת יח"ד עפ"י סעיף ‪62‬א(א)(‪.)8‬‬
‫ב‪ .‬הגדלת שטחי הבניה עפ"י סעיף ‪62‬א(א‪()1()1‬א)(‪.)2‬‬
‫חדרי יציאה לגג‪.‬‬ ‫ג‪ .‬הקטנת קו בניין אחורי והבלטת מרפסות בקו בניין קדמי ואחורי עפ"י סעיף ‪62‬א(א)(‪.)4‬‬
‫‪ .2‬שינוי לבינוי‪ ,‬ביטול נסיגות בקומות עליונות והגדלת תכסית‪.‬‬ ‫דה‪ ..‬נשייונדוישלטביחנועייעקפר"יימסעעליףאל‪62‬מא(תאח)(ת‪)5‬ל‪.‬קרקע עפ"י סעיף ‪62‬א(א)(‪.)9‬‬
‫כמולנהמעתונדיפןירסשהואיראלועיתי‪:‬ן‪6‬ב‪2‬תמכונניהת‪,‬תבדיופיםסב'התמששרעיהט‪ 121.070:‬עד ‪ ,16.00‬וביום ד' משעה ‪ 8:30‬עד ‪ 11:30‬וכן‬
‫‪ .3‬ניוד שטחים עיקרים ושירות בין הקומות‪.‬‬ ‫במעאותנירן בהקאירנקטערנבטבניהןעיארוונביכלב פמרדוטרת"כהנוונדיעואתחרבעהניריוניאהתכאנותןעוצבנמיוהנ"פג‪l‬ע‪.i‬ע‪o‬ל‪.c‬י‪s‬ד‪i‬י‪ag‬ה‪y‬ת‪n‬כ‪a‬נ‪t‬י‪e‬ת‪.n,‬ו‪a‬כ‪d‬ן‪a‬כ‪a‬ל‪/v‬ה‪/‬ז‪:‬כ‪tp‬א‪t‬י‪h‬לככלך‬
‫‪ .4‬הבלטת מרפסת בקו בנין קידמי צפוני (לשצ"פ) עד ‪ 40%‬מהמרווח ‪ 1.2‬מ' במקום ‪ 3‬מ'‪.‬‬ ‫על פי סעיף ‪ 100‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 60‬ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת‬
‫‪ ..65‬ההבקלמטתתממחרספניסםת בבקקוומבונתיןטקייפדומסייומתז‪.‬רחי (לרחוב) עד ‪ 40%‬מהמרווח ‪ 1.2‬מ' במקום ‪ 3‬מ'‪.‬‬ ‫מבין הפרסומים בעיתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המקומית לתכנון ובניה‪ ,‬הצורן ‪ ,6‬אזה"ת ק‪ .‬ספיר‪ ,‬נתניה‪,‬‬
‫טלפון‪ .09-8603170 :‬בהתאם לסעיף ‪(103‬א) לחוק‪ ,‬התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם‬
‫‪ ..87‬השנינמויכתלהמנפחליוסתחמצררחאבניגולתיתעילצומבפיולתס‪.‬המרתף‪.‬‬ ‫כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם‬
‫‪.1.90‬כהנגידסלתתנחידפררדיצתילאמהרלתגףג עמדמ‪0‬פ‪6‬לסמ"הררבחומב‪.‬קום ‪ 40‬מ"ר‪.‬‬ ‫לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט‪.1989-‬‬
‫בעל הקרקע או בניין או המחזיקים בהם‪ ,‬אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה‪,‬יכול לעיין בבקשה‪,‬‬ ‫מר אלי דלל‪ ,‬אינג'‪ ,‬יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה‬ ‫א' אייר תשפ"ב‬
‫במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר‪ /‬אישור הנ"ל במקום זה רשאי להגיש למזכירות הועדה‬ ‫‪02/05/2022‬‬
‫המקומית לתכנון ובניה‪ ,‬תוך ‪ 15‬יום מקבלת מכתב זה‪ ,‬או לשלוח בדואר רשום לכתובת הר"מ כאשר‬
‫חותמת הדואר תהא ‪ 15‬יום מתאריך פרסום הודעה זו לדיון בפני הועדה‪ .‬יש לציין כתובת מדוייקת ומס'‬ ‫חוק התכנון והבניה‪ ,‬התשכ"ה‪1965-‬‬
‫טלפון‪ .‬ניתן לעיין בבקשה להיתר ו‪/‬או להגיש התנגדות לבקשה באתר הוועדה המקומית בכתובת‪:‬‬ ‫מרחב תכנון מקומי נתניה‬
‫‪n‬מי‪o‬נ‪ti‬ה‪a‬ל‪lic‬הנ‪b‬ד‪u‬ס‪P‬ה‪ch‬ו‪r‬ל‪a‬ה‪e‬גי‪l\S‬ש‪.i‬ה‪co‬ת‪.‬נ‪s‬ג‪i‬ד‪g‬ו‪a‬ת‪y‬ל‪n‬ב‪ta‬ק‪e‬ש‪.n‬ה‪da‬ב‪a‬מ‪a‬ז‪v‬כ‪/‬י‪/‬ר‪:‬ו‪p‬ת‪htt‬ה‪.‬וועכדמוה כהן‪,‬מקנוימתיןתלעביימןינהבלבקהנשדהסלה‪.‬היכתתרובבתא‪:‬ררכיחב'‬
‫‪0‬ה‪0‬צ‪:‬ו‪6‬רן‪:0,06-1‬א‪2‬ז‪1‬ו‪.‬רטהל'ת‪:‬ע‪0‬ש‪7‬י‪1‬ה‪60,3‬ק‪3/8.‬ס‪7‬פי‪1‬ר‪0,3‬נ‪86‬ת‪-‬ני‪9‬ה‪ ,.0‬יפמקיס‪:‬ק‪7‬ב‪4‬ל‪8‬ת‪08‬ק‪86‬ה‪-‬ל‪09‬א‪ '.‬ד' ה' בין השעות‪ 8:30-11:30 :‬יום ב'‬ ‫הודעה עפ"י סעיף ‪ 149‬לחוק התכנון והבניה תשכ"ה ‪ 1965‬בהתאם לתיקון ‪ 43‬לחוק התכנון והבניה‬
‫בכבוד רב‪ ,‬אינג' אלי דלל‪ ,‬מ"מ יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה‬ ‫ניתנת בזאת הודעה כי לועדה הוגשה בקשה לאישור‪ :‬הקמת ‪ 2‬יח"ד חדשות הכוללות קומה ‪ 1‬מעל‬

‫חוק התכנון והבניה‪ ,‬התשכ"ה‪1965-‬‬ ‫קומת קרקע עליית גג ומרתף חניה ומגורים‪,‬פיתוח שטח וגדרות‪.‬‬
‫מרחב תכנון מקומי נתניה‬ ‫רחוב‪ :‬רחוב רבי טרפון‪ ,‬שכונה‪ :‬פרדס הגדוד ת‪.‬ב‪ 2447 :‬מ‪.‬ב‪20220334/1 :‬‬

‫הודעה עפ"י סעיף ‪ 149‬לחוק התכנון והבניה תשכ"ה ‪ 1965‬בהתאם לתיקון ‪ 43‬לחוק התכנון והבניה‬ ‫גוש‪ ,8274 :‬חלקה‪ ,231 :‬תוכנית‪ :‬נת‪/100/‬ש‪1/‬‬
‫ניתנת בזאת הודעה כי לועדה הוגשה בקשה לאישור‪ :‬שינויים פנימיים וחיצוניים תוספת שטח עיקרי‬ ‫בסטיה מהתכנית החלה במקום הכוללת את ההקלות ו‪/‬או שימוש חורג כפי שנמסרו לוועדה ע"י עורך‬

‫ושרות ליח"ד מערבית בקומת קרקע במבנה משותף קיים בהיתר‪.‬‬ ‫הבקשה‪:‬‬
‫רחוב‪ :‬רחוב אנילביץ מרדכי ‪ 19‬כניסה א‪ ,‬שכונה‪ :‬רמת אפרים ת‪.‬ב‪ 4220 :‬מ‪.‬ב‪20210018/2 :‬‬ ‫פרוט ההקלות‪:‬‬
‫‪ .1‬תוספת זכויות בניה עד ‪ 6%‬משטח המגרש‪.‬‬
‫גוש‪ ,8233 :‬חלקה‪ ,326 :‬מגרש‪ ,326/8233 :‬תוכנית‪ :‬נת‪/100/‬ש‬ ‫‪ .2‬הבלטת מרפסת גזוזטרה מעבר לקו בניין קדמי עד ‪ 40%‬או עד ‪ 2.00‬מ'‪.‬‬
‫בסטיה מהתכנית החלה במקום הכוללת את ההקלות ו‪/‬או שימוש חורג כפי שנמסרו לוועדה ע"י עורך‬ ‫‪ .3‬הבלטת מרפסת גזוזטרה מעבר לקו בניין צדי עד ‪.10%‬‬
‫בעל הקרקע או בניין או המחזיקים בהם‪ ,‬אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה‪,‬יכול לעיין בבקשה‪,‬‬
‫הבקשה‪:‬‬ ‫במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר‪ /‬אישור הנ"ל במקום זה רשאי להגיש למזכירות הועדה‬
‫פרוט ההקלות‪:‬‬ ‫המקומית לתכנון ובניה‪ ,‬תוך ‪ 15‬יום מקבלת מכתב זה‪ ,‬או לשלוח בדואר רשום לכתובת הר"מ כאשר‬
‫‪ .1‬הקלה לשיפור תכנון ‪.6% -‬‬ ‫חותמת הדואר תהא ‪ 15‬יום מתאריך פרסום הודעה זו לדיון בפני הועדה‪ .‬יש לציין כתובת מדוייקת ומס'‬
‫בעל הקרקע או בניין או המחזיקים בהם‪ ,‬אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה‪,‬יכול לעיין בבקשה‪,‬‬ ‫טלפון‪ .‬ניתן לעיין בבקשה להיתר ו‪/‬או להגיש התנגדות לבקשה באתר הוועדה המקומית בכתובת‪:‬‬
‫במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר‪ /‬אישור הנ"ל במקום זה רשאי להגיש למזכירות הועדה‬ ‫‪ .http://vaada.netanyagis.co.il\SearchPublication‬כמו כן‪ ,‬ניתן לעיין בבקשה להיתר בארכיב‬
‫המקומית לתכנון ובניה‪ ,‬תוך ‪ 15‬יום מקבלת מכתב זה‪ ,‬או לשלוח בדואר רשום לכתובת הר"מ כאשר‬ ‫מינהל הנדסה ולהגיש התנגדות לבקשה במזכירות הוועדה המקומית במינהל הנדסה‪ .‬כתובת‪ :‬רח'‬
‫חותמת הדואר תהא ‪ 15‬יום מתאריך פרסום הודעה זו לדיון בפני הועדה‪ .‬יש לציין כתובת מדוייקת ומס'‬ ‫הצורן ‪ ,6‬אזור התעשיה‪ ,‬ק‪ .‬ספיר‪ ,‬נתניה‪ .‬ימי קבלת קהל א' ד' ה' בין השעות‪ 8:30-11:30 :‬יום ב'‬
‫טלפון‪ .‬ניתן לעיין בבקשה להיתר ו‪/‬או להגיש התנגדות לבקשה באתר הוועדה המקומית בכתובת‪:‬‬ ‫‪ .12:00-16:00‬טל'‪ ,09-8603173/8603170 :‬פקס‪.09-8608847:‬‬
‫‪ .http://vaada.netanyagis.co.il\SearchPublication‬כמו כן‪ ,‬ניתן לעיין בבקשה להיתר בארכיב‬ ‫בכבוד רב‪ ,‬אינג' אלי דלל‪ ,‬מ"מ יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה‬
‫מינהל הנדסה ולהגיש התנגדות לבקשה במזכירות הוועדה המקומית במינהל הנדסה‪ .‬כתובת‪ :‬רח'‬
‫הצורן ‪ ,6‬אזור התעשיה‪ ,‬ק‪ .‬ספיר‪ ,‬נתניה‪ .‬ימי קבלת קהל א' ד' ה' בין השעות‪ 8:30-11:30 :‬יום ב'‬ ‫חוק התכנון והבניה‪ ,‬התשכ"ה‪1965-‬‬
‫‪ .12:00-16:00‬טל'‪ ,09-8603173/8603170 :‬פקס‪.09-8608847:‬‬ ‫מרחב תכנון מקומי נתניה‬
‫בכבוד רב‪ ,‬אינג' אלי דלל‪ ,‬מ"מ יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה‬
‫הודעה עפ"י סעיף ‪ 149‬לחוק התכנון והבניה תשכ"ה ‪ 1965‬בהתאם לתיקון ‪ 43‬לחוק התכנון והבניה‬
‫חוק התכנון והבניה‪ ,‬התשכ"ה‪1965-‬‬ ‫ניתנת בזאת הודעה כי לועדה הוגשה בקשה לאישור‪ :‬הקמת ‪ 4‬יח"ד הכוללות ‪ 2‬קומות ‪ +‬קומת חדר על‬
‫מרחב תכנון מקומי נתניה‬
‫הגג מעל קומת מרתף‪ ,‬חניה תת‪-‬קרקעית ובריכות שחיה בקומת חדרי הגג‪.‬‬
‫הודעה עפ"י סעיף ‪ 149‬לחוק התכנון והבניה תשכ"ה ‪ 1965‬בהתאם לתיקון ‪ 43‬לחוק התכנון והבניה‬ ‫רחוב‪ :‬מסריק‪ ,‬שכונה‪ :‬פרדס הגדוד ת‪.‬ב‪ 10033 :‬מ‪.‬ב‪20200283/2 :‬‬
‫ניתנת בזאת הודעה כי לועדה הוגשה בקשה לאישור‪ :‬הכשרת מצב קיים ביחידת דיור מערבית בלבד‪.‬‬ ‫גוש‪ ,8274 :‬חלקה‪ ,883 :‬תוכנית‪ :‬נת‪/28/307/‬ג‪3/‬‬

‫תוספת ושינויים פנימיים וחיצוניים‪ ,‬בחזית ובפיתוח‪ .‬תוספת מחסן ופרגולות‪ .‬תוספת בריכת שחיה‪.‬‬ ‫בסטיה מהתכנית החלה במקום הכוללת את ההקלות ו‪/‬או שימוש חורג כפי שנמסרו לוועדה ע"י עורך‬
‫רחוב‪ :‬רחוב מאיר אבנר ‪ ,5‬רחוב מאיר אבנר ‪ ,7‬שכונה‪ :‬נווה איתמר ת‪.‬ב‪ 2798 :‬מ‪.‬ב‪20200059/1 :‬‬ ‫הבקשה‪:‬‬
‫גוש‪ ,8234 :‬חלקה‪ ,132 :‬מגרש‪ ,18 :‬תוכנית‪ :‬נת‪371/‬‬
‫פרוט ההקלות‪:‬‬
‫בסטיה מהתכנית החלה במקום הכוללת את ההקלות ו‪/‬או שימוש חורג כפי שנמסרו לוועדה ע"י עורך‬ ‫‪ .1‬הגבהת גובה קומה מ‪ 3.20-‬ל‪ 3.60-‬מ'‪.‬‬
‫הבקשה‪:‬‬ ‫‪ .2‬הגבהת מפלס כניסה (‪ )0.00‬ב‪ 1.45-‬מ'‪.‬‬

‫פרוט ההקלות‪:‬‬ ‫‪ .3‬שינוי בינוי‪.‬‬
‫הגדלת תכסית בקומת הקרקע מ‪ 20%-‬ל‪.27%-‬‬ ‫בעל הקרקע או בניין או המחזיקים בהם‪ ,‬אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה‪,‬יכול לעיין בבקשה‪,‬‬
‫במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר‪ /‬אישור הנ"ל במקום זה רשאי להגיש למזכירות הועדה‬
‫ניוד שטח עיקרי מקומה א' לקרקע‪.‬‬ ‫המקומית לתכנון ובניה‪ ,‬תוך ‪ 15‬יום מקבלת מכתב זה‪ ,‬או לשלוח בדואר רשום לכתובת הר"מ כאשר‬
‫הקמת בריכת שחיה מחוץ לקו בניין אחורי‪.‬‬ ‫חותמת הדואר תהא ‪ 15‬יום מתאריך פרסום הודעה זו לדיון בפני הועדה‪ .‬יש לציין כתובת מדוייקת ומס'‬
‫חדר מכונות שאינו צמוד למבנה ומחוץ לקו בניין‪.‬‬ ‫טלפון‪ .‬ניתן לעיין בבקשה להיתר ו‪/‬או להגיש התנגדות לבקשה באתר הוועדה המקומית בכתובת‪:‬‬
‫בעל הקרקע או בניין או המחזיקים בהם‪ ,‬אשר עלול להיפגע מאישור הבקשה‪,‬יכול לעיין בבקשה‪,‬‬ ‫‪ .http://vaada.netanyagis.co.il\SearchPublication‬כמו כן‪ ,‬ניתן לעיין בבקשה להיתר בארכיב‬
‫במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר‪ /‬אישור הנ"ל במקום זה רשאי להגיש למזכירות הועדה‬ ‫מינהל הנדסה ולהגיש התנגדות לבקשה במזכירות הוועדה המקומית במינהל הנדסה‪ .‬כתובת‪ :‬רח'‬
‫המקומית לתכנון ובניה‪ ,‬תוך ‪ 15‬יום מקבלת מכתב זה‪ ,‬או לשלוח בדואר רשום לכתובת הר"מ כאשר‬ ‫הצורן ‪ ,6‬אזור התעשיה‪ ,‬ק‪ .‬ספיר‪ ,‬נתניה‪ .‬ימי קבלת קהל א' ד' ה' בין השעות‪ 8:30-11:30 :‬יום ב'‬
‫חותמת הדואר תהא ‪ 15‬יום מתאריך פרסום הודעה זו לדיון בפני הועדה‪ .‬יש לציין כתובת מדוייקת ומס'‬
‫טלפון‪ .‬ניתן לעיין בבקשה להיתר ו‪/‬או להגיש התנגדות לבקשה באתר הוועדה המקומית בכתובת‪:‬‬ ‫‪ .12:00-16:00‬טל'‪ ,09-8603173/8603170 :‬פקס‪.09-8608847:‬‬
‫‪ .http://vaada.netanyagis.co.il\SearchPublication‬כמו כן‪ ,‬ניתן לעיין בבקשה להיתר בארכיב‬ ‫בכבוד רב‪ ,‬אינג' אלי דלל‪ ,‬מ"מ יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה‬
‫מינהל הנדסה ולהגיש התנגדות לבקשה במזכירות הוועדה המקומית במינהל הנדסה‪ .‬כתובת‪ :‬רח'‬
‫הצורן ‪ ,6‬אזור התעשיה‪ ,‬ק‪ .‬ספיר‪ ,‬נתניה‪ .‬ימי קבלת קהל א' ד' ה' בין השעות‪ 8:30-11:30 :‬יום ב'‬ ‫אבן‪-‬יהודה‪ ,‬כפשרר‪-‬וינוינהם‪,‬ופערדדהסימרה‪,‬חבקידתימלהת‪-‬כנצווןרון‪,‬בנתילה‪-‬מונד‪ ,‬אליכין‬
‫‪ .12:00-16:00‬טל'‪ ,09-8603173/8603170 :‬פקס‪.09-8608847:‬‬ ‫הודעה עפ"י סעיף ‪ 149‬לחוק התכנון והבניה תשכ"ה‪ 1965-‬בהתאם לתיקון ‪ 43‬לחוק התכנון והבניה‬
‫בכבוד רב‪ ,‬אינג' אלי דלל‪ ,‬מ"מ יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה‬ ‫ניתנת בזאת הודעה כי לועדה הוגשה בקשה להיתר‪ :‬תוכנית שינויים להיתר ‪ ,16552‬מיום‬
‫‪ 28.6.06‬ביחידה צפונית‪ ,‬בבית דו משפחתי‪ ,‬ללא תוספת שטח‪ :‬בריכת שחיה ‪ +‬חדר מכונות‬
‫שרונים ועדה מרחבית לתכנון ובניה‬ ‫‪ +‬שינויים פנימיים (שירותים במרתף) ‪ +‬הקלות‪ .‬שם המבקש‪ :‬עידית ויותם גודר תיק‪:‬‬
‫אבן‪-‬יהודה‪ ,‬כפר‪-‬יונה‪ ,‬פרדסיה‪ ,‬קדימה‪-‬צורן‪ ,‬תל‪-‬מונד‪ ,‬אליכין‬ ‫‪ 1-1-2553‬מס' בקשה‪ 1105/21 :‬גוש‪ 8017 :‬חלקה‪ 40 :‬מגרש‪ 2012 :‬רחוב‪ :‬הגולן ‪ 9‬ישוב‪ :‬אבן‬
‫הודעה עפ"י סעיף ‪ 149‬לחוק התכנון והבניה תשכ"ה‪ 1965-‬בהתאם לתיקון ‪ 43‬לחוק התכנון והבניה‬ ‫יהודה‪ .‬בסטיה מהתכנית החלה במקום הכוללת את ההקלות ו‪/‬או שימוש חורג‪ .1 :‬הקלה‬
‫ניתנת בזאת הודעה כי לוועדה הוגשה בקשה להיתר‪ :‬תכנית שינויים להיתר מס ‪ 24563‬מיום‬ ‫בגודל מגרש מינימלי לבריכת שחיה ‪ 445‬מ"ר במקום ‪ 750‬מ"ר‪ .2 .‬הקלה‬
‫‪ 26.05.21‬הזזת בריכת שחיה ‪ +‬גלישה תוספת מעלית שינויים בפיתוח ושינוי גובה גדר‪ .‬שם‬ ‫במרחק מבית המגורים לבריכת שחיה‪ .3 .‬הקלה במיקום ח‪ .‬מכונות‪.‬‬
‫המבקש‪ :‬חן שניר תיק‪ 1-1-9073 :‬מס' בקשה‪ 710/22 :‬גוש‪ 9128 :‬חלקה‪ 39 :‬מגרש‪73 :‬‬ ‫‪ .4‬הקלה בקו בנין צד מערב לבריכת שחיה במקום ‪ 3.00‬מ' מבוקש ‪ 1‬מ'‪.‬‬
‫רחוב‪ :‬הדליות‪-‬הפרגים ישוב‪ :‬אבן יהודה‪ .‬בסטייה מהתכנית החלה במקום הכוללת את‬ ‫‪ .5‬הקלה בקו בנין אחורי צפוני לבריכת שחיה במקום ‪ 6.00‬מ' מבוקש ‪1‬‬
‫ההקלות‪ :‬הזזת בריכת שחיה קיימת בהיתר ‪ .1‬גודל מגרש מינימלי לבריכת‬ ‫מ'‪ .6 .‬כניסה חיצונית למרתף‪ .‬בעל הקרקע או בניין או המחזיקים בהם‪ ,‬אשר עלול‬
‫השחיה (למגרשים פחות מ‪ 750.00-‬מ''ר)‪ .2 .‬קווי בנין לבריכת שחיה‪.‬‬ ‫להיפגע מאישור הבקשה‪ ,‬יכול לעיין בבקשה‪ ,‬במידה שיש לו התנגדות להוצאת היתר‪/‬אישור‬
‫‪ .3‬קווי בנין לחדר מכונות תת קרקעי‪ .4 .‬מרחק מבית מגורים לבריכת‬ ‫הנ"ל במקום זה רשאי להגיש למזכירות הועדה המרחבית לתכנון ובניה "שרונים"‪ ,‬תוך ‪14‬‬
‫שחיה‪ .5 .‬הקלה גדר חזית למגרש פינתי‪ .‬מבוקשת הגבההת גדר פינתית‬ ‫יום מתאריך פרסום הודעה זו‪ ,‬או לשלוח בדואר רשום לכתובת הר"מ כאשר חותמת הדואר‬
‫לשם בטיחות דיירי הבית‪ .‬בשל הפרשי גובה בין בית המגורים לכביש‪,‬‬ ‫תהא ‪ 14‬יום מתאריך פירסום הודעה זו לדיון בפניה הועדה‪ .‬יש לציין כתובת מדייקת ומס'‬
‫ישנה הצדקה תכנונית לכך‪ .6 .‬הקלה לגדר חזית למגרש פינתי במקום‬ ‫טלפון‪ .‬ניתן להגיש התנגדות ו‪/‬או לעיין בבקשה במשרדי ועדה מרחבית "שרונים"‪ ,‬בשעות‬
‫‪ 60‬סמ' מבוקש ‪ 1.00‬מ' ו‪ 60-‬סמ' הקלה‪ .‬כל מי שיש לו התנגדות לבקשה הנ"ל‬ ‫קבלת קהל‪ :‬ב' ו‪-‬ה' מ‪ ,08.30-12.00-‬יום ד' ‪ 14.00-17.00‬ברח' הצורן ‪4‬ג'‪ ,‬אזה"ת דרום‬
‫יכול לעיין בבקשה‪ .‬במידה שיש לו התנגדות‪ ,‬יגיש התנגדות בכתב‪ ,‬לוועדה המקומית לתכנון‬
‫ובניה‪-‬שרונים‪ ,‬תוך ‪ 14‬יום מפרסום הודעה זו‪ ,‬או קבלת הודעה זו לכתובת הצורן ‪ 4‬ג' א‪.‬ת‬ ‫נתניה פולג‪ ,‬ת‪.‬ד‪ ,8490 .‬מיקוד ‪.42504‬‬
‫פולג נתניה מיקוד ‪ 42504‬ת‪.‬ד ‪ .8490‬ימי קבלת קהל‪ :‬ב'‪ ,‬בשעות ‪ 08:30-12:00‬בבוקר‪ ,‬ביום‬ ‫בכבוד רב‪ ,‬דורון אוזן‪ ,‬יו"ר הועדה המרחבית "שרונים"‬

‫ד' בשעות ‪ 14:00-17:00‬אחה"צ‪.‬‬
‫בכבוד רב‪ ,‬דורון אוזן‪ ,‬יו"ר הועדה‬

‫‪ / 14‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪12.5.22 / 2702‬‬

‫בראשות הרב רפאל רובין שליט”א‬ ‫בס"ד‬

‫בהשתתפות‪:‬לתועשרביבנתמנייוה וחהדסביבה‬

‫הרב‬ ‫זכהמריהבןר‬ ‫הרב‬
‫גושאניטרה‬ ‫ררופבאיןל‬
‫שליט"א‬ ‫שליט"א‬
‫שליט"א‬

‫ביום ראשון הקרוב ‪ 15.5.22‬י"ד אייר בשעה ‪19:40‬‬

‫בבית יראנו ניסים החדש‪ ,‬רחוב איתמר בן אבי נתניה‪,‬‬
‫מאחורי ביה"ס יונתן‪ ,‬חפשו אותנו ב‪" -‬יראנו ניסים"‬

‫עזרת נשים פתוחה ‪ -‬הכניסה חופשית‬

‫השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪13 / 12.5.22 / 2702‬‬

‫חגיגות יום העצמאות בעיר כפר יונה‪ .‬ראש עיריית כפר‬
‫יונה‪ ,‬שושי כחלון כידור‪ ,‬קיבלה בחום את הזמרת שרית‬
‫חדד‪ ,‬שהגיעה להופיע בעיר במוצאי יום העצמאות‪ .‬לאחר‬
‫מכן‪ ,‬הזמרת של המדינה נתנה הופעה מחשמלת לעיני‬

‫‪ 1,000‬איש מרוצים ושמחים במיוחד‪.‬‬

‫מברוק למשפחת לחמיש על פתיחת העסק החדש על‬
‫שם האמא האלופה מזליקה שקורנת מאושר עם בניה‬
‫דורון ויוסי לחמיש בבית הקפה‪ .‬המדור ביקר וממליץ!‬

‫מפגש כוכבים‪ .‬אבי סלמה עם עידן חביב זמר העל מזל טוב למשפחת איזיקוביץ להולדת התאומים‪ ,‬להורים‬
‫שהלהיב בשלולית ביום עצמאות את תושבי נתניה שהגיעו נוי וארז ולזיוה ואריק איזיקוביץ‪ .‬אלה הקטנים גדולים‬
‫לחגוג עצמאות למדינה היקרה שלנו‪.‬‬
‫יהיו‪ .‬אמן‪.‬‬

‫‪052-2593000‬‬

‫המינחגינדוןמניאורוטסוטמהטויאלבולמיעניודים!‬

‫‪ ₪‬כולל התקהינזה והמרוע"ממחיקויים‪7590‬‬
‫‪mitle-kvisa.co.il‬‬
‫‪ / 12‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪12.5.22 / 2702‬‬

‫השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪11 / 12.5.22 / 2702‬‬

‫מדור מציצים רוצה לאחל המון מזל טוב‬
‫לאחת הנשים היפות שבעיר ‪ -‬נטלי‬
‫שטיין שהיא גם מנהלת השיווק ויחסי‬
‫הציבור של עמותת ״רגעים״ בעיר‬
‫ואחראית על לא מעט מהאירועים‬
‫השווים שראינו פה לאחרונה‪ .‬מה‬

‫נאחל? כל שתבקשי לו יהי‪.‬‬

‫טל חמד האלוף שאחד מתחביביו הוא‬
‫צילום סלבס המבקרים בעיר נתניה‪,‬‬
‫והפעם נתפס בעדשת המצלמה של‬
‫חמד אמיר שלח כדורגלן העבר‬
‫שביקר בקניון השרון בנתניה והגיע‬

‫עד למדור המציצים שלנו‪.‬‬

‫‪ / 10‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪12.5.22 / 2702‬‬

‫רח׳ סמילנסקי ‪ ,10‬נתניה ‪055-500-3328‬‬
‫‪www.keifhouse.com‬‬

‫קריוקי‬

‫אתם מחפשים מקום בו אתם רוצים לעבור‬
‫רגע מיוחד ומקורי עם חבריכם?‬
‫בואו לשיר באולם הקריוקי שלנו‪.‬‬

‫גיימינג‬ ‫‪ 14‬חדרים‬

‫מתחשק לכם לבלות רגע של גיימינג עם החברים שלכם‪.‬‬ ‫שעוצבו במיוחד‬
‫אתם יכולים להזמין את האולם שלנו המצוייד בקונסולה האחרונה‬ ‫כדי ליצור את התמונות והסרטונים‬

‫של סוני‪ ,‬ה‪ 5-PS-‬וגם שחקו במשחקיכם האהובים‪...‬‬ ‫הטובים ביותר שלכם!‬

‫אירועי הארגון‬ ‫ימי הולדת‬

‫אתם מעוניינים לציין אירוע עם חבריכם לעבודה‪,‬‬ ‫מחפשים לחוות חוויה חדשה ומיוחדת לאירועיכם?‬
‫מוזיאון הסלפי והאולמות שלנו הם המקומות האידיאליים‬
‫מוזיאון הסלפי שלנו הוא המקום האידיאלי לימי הולדת‪ ,‬למסיבות‬
‫להצלחת האירוע‪.‬‬ ‫המשפחתיות‪ ,‬ולקבלות הפנים שאתם רוצים לארגן‪...‬‬

‫השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪9 / 12.5.22 / 2702‬‬ ‫הזמינו את המרחבים המקומיים שלנו והייחודיים בישראל‪,‬‬
‫כמו כן‪ ,‬תנו לנו לארגן עבוריכם את האירועים‬
‫הבלתי נשכחים שלכם‪...‬‬

‫יפית האלופה מסיגל חד פעמי חגגה עצמאות בשלולית‬ ‫השבוע הגיע לנתניה מאסטר קראטה מהבכירים בעולם‪,‬‬
‫החורף בנתניה בתמונה עם הגברת הראשונה מרים‬ ‫סנסאי נקמורה‪ ,‬בעל דרגת דאן ‪ ,8‬ויעביר מחנה אימונים‬
‫פיירברג מימין ליאת חלבי וכנרת מנטין מנהלת אגף‬ ‫לכל ארגון קראטה‪-‬דו ישראל‪ ,‬שמרכזו בנתניה ונוסד‬
‫לפני ‪ 50‬שנה על ידי המורה האגדי‪ ,‬יהודה פנטנוביץ' ז''ל‪.‬‬
‫רובעים ושכונות בנתניה איזה כיף‪...‬‬
‫המועדון הנתנייתי נמצא כיום בבית רמז‪ .‬כבוד!‬

‫מרפאת שיניים בניהול‬ ‫בס"ד‬

‫ד"ר אברהם דוד‬ ‫‪ ‬שיקום פה והשתלות שיניים‬
‫‪ ‬טיפולים אסתטיים‬
‫ום‬‫שירות חיר‬
‫(סתימות ‪ +‬הלבנת שיניים)‬
‫שעות‪24‬‬
‫‪ ‬הרמת סינוס‬

‫(ופתרונות ללא הרמת סינוס)‬

‫‪ ‬השתלות שיניים ביום אחד‬
‫‪ ‬ניתוחי חניכיים‬
‫‪ ‬אורתודנטיה ‪ -‬יישור שיניים‬
‫תעודת אחריות‬ ‫‪ ‬כל סוגי התותבות ‪+‬‬
‫תיקונים במקום‬
‫על כתרים ושתלים‬

‫ציוד חדש‬
‫וחומרים איכותיים‬
‫הסדר מיוחד‬ ‫לכל הלקוחות החדשים ‪20‬‬
‫שנות‬ ‫ניקוי אבנית ‪ +‬פוליש‪ ,‬צילום פנורמי ו‪ CT-‬מתנה!‬
‫לכל חברי קופות החולים‬ ‫ניסיון‬ ‫לקביעת תורים וייעוץ‬

‫‪ | 077-7023300 | 054-6867311‬שמואל הנציב ‪ ,34‬נתניה‬

‫‪ / 8‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪12.5.22 / 2702‬‬

‫השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪7 / 12.5.22 / 2702‬‬

‫חוגגים למדינה‬

‫אלפים חגגו בעיר את חגיגות ‪ 74‬למדינת ישרא‪ .‬בין המופעים בבמות ניתן היה למצוא את רינת גבאי‪ ,‬רמי קליינשטיין‪,‬‬
‫שירי מימון‪ ,‬נועה קירל‪ ,‬לירן דנינו‪ ,‬הדוד חיים‪ ,‬סטפן ועוד רבים אחרים‪ .‬בית הכנסת הגדול במרכז העיר נשאו תפילה‬
‫והלל בהובלת הזמר אהרון רזאל‪ .‬רבים הגיעו‪ ,‬רקדו ושרו‪ ,‬חלקם חגגו עצמאות במדינת ישראל זו הפעם הראשונה‬
‫והשמחה היתה כפולה‪ .‬המשנה לראש העיר והממונה על התרבות‪ ,‬אהרון אורגד ל"מציצים"‪" :‬השנה התאפיינו‬
‫הבמות בשילוב מהנה של מופעי אמנים בולטים בארץ לצד אמנים מקומיים מוכשרים‪ ,‬תודה לצוות היכל התרבות‬

‫בהנהלת בני אפרים ולכל השותפים"‪ .‬צילומים‪ :‬רן אליהו‪ ,‬נורית מוזס‪ ,‬נמרוד גליקמן‬

‫הגנה עצמית! כושר! ביטחון עצמי!‬

‫בית הספר לקראטה הותיק בנתניה‬

‫מיסודו של‬ ‫מזמין אתכם להצטרף!‬
‫יהודה פנטנוביץ ז״ל‬

‫מבצע חודש מתנה לנרשמים חדשים!‬

‫בית רמז‪ ,‬רמז ‪ ,13‬קומה ‪ ,8‬נתניה | ‪052-2223880‬‬

‫‪ * www.karatenetanya.com | [email protected]‬בהתאם לתקנון‬

‫‪ / 6‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪12.5.22 / 2702‬‬

‫עם‬

‫פעמי‬ ‫חד‬

‫קלשוני במבוק‬ ‫כוסות שיש‬ ‫כוס יין על רגלית‬ ‫סכום דמוי וינטג‬
‫‪ 100‬יח במארז‬ ‫‪ 50‬יח במארז‬ ‫זהב‪/‬כסף‬ ‫‪ 10‬יח במארז‬

‫‪ ₪‬למארז‪2‬‬ ‫במגוון צבעים‬ ‫‪ 10‬יח במארז‬

‫חבק פרחים‬ ‫‪ ₪‬למארז‪7‬‬ ‫‪ ₪‬למארז‪12‬‬ ‫‪ ₪‬ל‪ 4-‬מארזים‪10‬‬
‫‪ 6‬יח במארז‬
‫חבקי במבוק‬ ‫זר פרחים‬ ‫זרי פרחיםֿ‬
‫‪ 12‬יח במארז‬ ‫לשיער‬
‫מגוון צבעים‬

‫‪ ₪‬למארז‪5‬‬ ‫‪ ₪‬למארז‪4‬‬ ‫‪ ₪‬ליחידה‪3‬‬ ‫‪ ₪‬ל‪ 4-‬יחידות‪10‬‬

‫מרית לעוגה‬ ‫שקיות זילוף‬ ‫שקיות זילוף גדולות‬ ‫מעמד מסתובב‬
‫‪ 100‬יח במארז‬ ‫‪ 72‬יח בגליל‬ ‫לעוגה‬

‫‪ ₪‬ליחידה‪2‬‬ ‫‪ ₪‬למארז‪10‬‬ ‫‪ ₪‬לגליל‪25‬‬ ‫‪ ₪‬ליחידה‪20‬‬

‫כוס קינוח ‪ +‬מכסה‬ ‫קופסה לעוגה ‪ +‬סרט‬
‫‪ 40‬יח במארז‬ ‫‪32*32‬‬

‫גובה ‪ 15‬ס"מ‬ ‫חג שמח‬

‫‪ ₪‬למארז‪9‬‬ ‫‪ ₪‬ליחידה‪10‬‬

‫שעות פתיחה‪ :‬א'‪-‬ה' ‪ | 9:30-19:30‬יום ו' ‪8:30-13:30‬‬

‫השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪5 / 12.5.22 / 2702‬‬

‫בס״ד‬

‫חוגגים‬

‫שבועות‬

‫סכו"ם מוזהב‬ ‫צלחת גדולה‬ ‫צלחת קנה סוכר קטנה‬ ‫צלחת קנה סוכר גדולה‬
‫‪ 10‬יח במארז‬ ‫עשויה מעלי דקל‬ ‫עבה במיוחד‬ ‫עבה במיוחד‬
‫‪ 75‬יח במארז‬ ‫‪ 75‬יח במארז‬
‫‪ 10‬יח במארז‬

‫‪ ₪‬למארז‪5‬‬ ‫‪ ₪‬למארז‪8‬‬ ‫‪ ₪‬למארז‪15‬‬ ‫‪ ₪‬למארז‪25‬‬

‫זר שיבולים‬ ‫סלסלה‬ ‫ראנר "חג שמח"‬ ‫פלייסמנט חג שמח‬
‫לבן‪/‬טבעי‬ ‫לבן‪/‬טבעי‬

‫‪ 12‬יח במארז‬

‫‪ ₪‬ליחידה‪6‬‬ ‫‪ ₪‬ליחידה‪3‬‬ ‫‪ ₪‬ליחידה‪10‬‬ ‫‪ ₪‬למארז‪6‬‬

‫קאפ קייקס גדול‪/‬קטן‬ ‫מנגט לבן‬ ‫אינגליש קייק‬ ‫מעמד לעוגה‬
‫מתאים לאפייה‬ ‫קרטון‬ ‫לבן‬
‫במגוון צבעים‬ ‫‪ 600‬יח במארז‬

‫‪ 40‬יח במארז‬

‫‪ ₪‬למארז‪4‬‬ ‫‪ ₪‬למארז‪10‬‬ ‫‪ ₪‬ל‪ 14-‬יח׳‪10‬‬ ‫‪ ₪‬ליחידה‪10‬‬

‫קופסאות במגוון גדלים‬ ‫קינוח לב בינוני‬ ‫מעמד לקונוסים‬ ‫סיר שקוף‬
‫שקוף‬ ‫קרטון‬

‫‪ 25‬יח במארז‬ ‫לבן‪/‬טבעי‬

‫‪ ₪‬ל‪ 3-‬יחידות‪10‬‬ ‫‪ ₪‬למארז‪18‬‬ ‫‪ ₪‬ליחידה‪7‬‬ ‫‪ ₪‬ליחידה‪5‬‬

‫החרמון ‪ 5/1‬קרית השרון‪ ,‬נתניה | ‪054-4844110‬‬

‫‪ / 4‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪12.5.22 / 2702‬‬

‫אסלה תלויה‬ ‫מרכז הקרמיקה והשיש‬
‫שחור מט‬ ‫חנות היבואן‬
‫מבצעים מטורפים‬
‫‪₪790‬‬ ‫במרכז הקרמיקה והשיש‬
‫אמבטיה אקרילית‬
‫‪ +‬מע״מ‬
‫ברז יסמין למטבח‬
‫נשלף שחור‬

‫‪₪299‬‬ ‫‪₪990‬‬ ‫‪₪599‬‬ ‫‪₪990‬‬

‫‪ +‬מע״מ‬ ‫‪ +‬מע״מ‬ ‫‪ +‬מע״מ‬ ‫‪ +‬מע״מ‬
‫ברז ניל‬
‫מבחר ברזים‬
‫אורגינל גרמני‬

‫‪1590‬‬ ‫‪₪890‬‬ ‫‪₪99‬‬ ‫אינטרפוץ ‪ 3‬דרך‬
‫מבית חמת הפצה‬
‫‪₪‬‬ ‫‪ +‬מע״מ‬ ‫‪ +‬מע״מ‬
‫‪ +‬מע״מ‬ ‫מקלחון שחור‬ ‫הכי זול בארץ!‬

‫כיורים מונחים‬ ‫סט קומפלט‬

‫החל מ‪99-‬‬ ‫‪₪690‬‬ ‫‪₪590‬‬ ‫‪₪399‬‬

‫‪₪‬‬ ‫‪ +‬מע״מ‬ ‫‪ +‬מע״מ‬ ‫‪ +‬מע״מ‬
‫‪ +‬מע״מ‬

‫שעות פתיחה‪ :‬א׳‪-‬ה׳ ‪ | 9:00-19:00‬שישי ‪9:00-13:00‬‬

‫רח׳ שער הגיא ‪ ,8‬נתניה | ‪*5779 | 050-9907228 | 050-7100735‬‬

‫השבוע בנתניה ‪ /‬גליון ‪3 / 12.5.22 / 2702‬‬

‫פתחנו!‬

‫מותג הריהוט היוקרתי מאיטליה‬

‫סניף הדגל הירקון ‪ 19‬בני ברק‬ ‫‪ -‬מביאים את היוקרה האיטלקית אליכם לסלון‪ :‬מותג העל קובו‬
‫‪03-6382090‬‬ ‫רוסו נולד מתשוקה גדולה לעיצוב ואלגנטיות‪ .‬החזון הינו ליצור מערכות ישיבה‪ ,‬ספות‪,‬‬
‫‪c05u2b-o2r3o0s9s5o5.4co| .0i5l 0-5227275‬‬ ‫ספות מודולריות‪ ,‬כורסאות‪ ,‬מיטות ואביזרים מיוצרים בעבודת יד מקומית על ידי בעלי‬
‫‪in‬ב‪a‬קר‪m‬ו‪o‬א‪s‬ו‪s‬תנ‪o‬ו‪r‬ב‪o‬פ‪b‬יי‪u‬ס‪c‬ב‪/‬וק‪ss/o‬ב‪o‬אי‪r‬נ_ס‪o‬ט‪b‬ג‪u‬ר‪c‬ם‬ ‫המלאכה איטלקיים מקצוענים תוך הקפדה על כל פרט קטן‪,‬‬
‫לא קונים ריהוט‪ ,‬קונים פיסת אומנות יחידה במינה‬ ‫כאשר קונים‬
‫שיוצרה בעבודת יד ובאיכות שתחזיק שנים רבות‪.‬‬

‫מחלקת ארונות ושינה בהתאמה אישית‪ ,‬עיצוב ואיכות ללא פשרות‬

‫‪ / 2‬השבוע בנתניה ‪ /‬גיליון ‪12.5.22 / 2702‬‬

‫רשת מקומונים בשרון‬ ‫יוסי חורב שיפוצים‬

‫כל עבודות השיפוצים‬

‫אינסטלציה | חשמל | שיפוצי מקלחות‬
‫גבס | צבע | ריצוף | ניקיון ליטוש ופוליש‬

‫העיתון המוביל בנתניה והסביבה‬ ‫‪ 30‬שנות ניסיון‪050-5314454‬‬

‫חפשו‬ ‫גליון מס' ‪ / 2702‬י״א באייר תשפ״ב ‪ / www.israelnow.co.il / 12.5.22‬רמז ‪ ,13‬נתניה ‪09-8307777 /‬‬
‫אותנו ב‪-‬‬

‫כשרות למהדרין‬ ‫חדש בנתניה!‬

‫מבצעי השבוע בקפה מזליקה‬ ‫שעות פתיחה‪:‬‬

‫מבצע בוקר על הדרך‬ ‫א׳‪-‬ה׳ ‪ 7:00‬בבוקר‬
‫עד ‪ 1:00‬בלילה‬
‫קפה ומאפה ‪12₪‬‬
‫יום ו׳ ‪ 6:00‬עד שעה‬
‫בכל יום שישי‬ ‫לפני כניסת השבת‬
‫חלה‪/‬עוגת שמרים מתנה‬ ‫מוצ״ש ‪ 40‬דקות אחרי צאת‬
‫השבת עד ‪ 1:00‬בלילה‬
‫בקניה מעל ‪₪ 100‬‬

‫בורקס טורקי ‪ +‬ביצה‬

‫‪ +‬פחית שתיה ‪25₪‬‬

‫כריכים | לחם מחמצת‬
‫מאפים מובחרים ואיכותיים במשקל‬

‫מבחר שייקים קפואים ומרעננים‬
‫מפירות טריים‬

‫עוגות של חברת ביסקוטי‬
‫במבחר טעמים‬

‫חלות טריות ואיכותיות לשבת כל יום שישי‬

‫שדרות בנימין ‪17‬‬
‫נתניה‬


Click to View FlipBook Version
Previous Book
JURNAL UAS PRAKTEK 2021-2022
Next Book
หนังสืออนุสรณ์ 70 ปี กองการพยาบาล