The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ZINKAE fotografen met zin, 2019-12-04 04:36:17

2019 12 ZINKAE Magazine

Editie December 2019

 T

   

 

Magazine december 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Philippe Digneffe 
 
 
 
 
 
 

 

   

Agenda  20.00 u lokaal 
20.00 u
  lokaal 
 
 
December 2019 
20.00 u lokaal 
  20.00 u
lokaal 
 
 
Vrijdag 6 december 
11.00 u   Restaurant DEBOEVERIES 
Foto-Atelier  Lijnstraat 2
  9831 Sint-Martens-Latem 

Vrijdag 20 december 

Foto-Atelier 
 
 
 

 
 

Januari 2020 
 

Vrijdag 10 januari 

Foto-Atelier 
 

Vrijdag 24 januari 

Foto-Atelier 
 
 
 
 

 
 

Februari 2020 
 

Zaterdag 1 februari 

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
Reserveer nu AL deze datum in je agenda!

 

 

 

Opinie 

 
 

Eigentijdse sprookjes 

 
 
Jaar na jaar, en dit sinds meer dan 10 jaar, reiken onze auteurs jaarlijks meer dan 1800 beelden aan. 
Gepassioneerd  zoals  ze  zijn,  zitten  ze  vol  ambitie  om  het  ultieme  statuut  van  kunstenaar  te 
bereiken.  ZINKAE ontvouwt voor hen diverse projecten als ijkpunten met als enig doel hun status te 
vergroten.  Daarbuiten  speelt  ze  een  grote  rol  door  hun  werk  in  eerste  lezing  niet  alleen  te 
bespreken, maar tevens kansen aan te reiken binnen verschillende domeinen. Hierdoor zijn we een 
uitstekende draaischijf om talent te laten bloeien met partners die daadwerkelijk een duw kunnen 
geven aan de terechte verwachtingen van onze gemeenschap. We zetten dan ook een zoektocht op 
waarbinnen openlijk gereflecteerd wordt over de grensgebieden van de creative denkpatronen van 
onze leden. 
 
ZINKAE onderzoekt ook de vertelkracht van het fotografisch medium en hiervoor oriënteren we ons 
naar  sprookjes  waar  alles  fictie  is.  Beeldcultuur  moet  figuren  en  plaatsen  immers  naar  buiten 
brengen  met  de  inzichten  en  kennis  van  de  maker.  Of,  hoe  gaan  we  om  met  imperfectie  en  het 
verlangen naar perfectie. 
 
Het jaar loopt stilaan ten einde, maar alvast kijken we naar 2020 met veel vertrouwen. We kijken uit 
naar  de  lente  om  uit  te  pakken  met  onze  tweede  editie  van  IN-BETWEEN.  Alle  elementen  zijn 
aanwezig  om  terug  op  een  andere  eigentijdse  manier  naar  buiten  te komen. We tasten trouwens 
summier de grenzen af om samen te werken met beeldende kunstenaars.  
 
Binnen  de  stilte  neemt  een  mentale  zoektocht  plaats.  We  kunnen  daar  reflecteren  over 
grensgebieden,  een  noodzaak  voor  het  denken  van  de  artiest  om  te  komen  in  een  tussenwereld 
waar  het  bestaan  een  andere  dimensie  krijgt  en  elke  poging  tot  betekenisgeving  vast  loopt.  Met 
Kerstmis voor de deur lijkt mij dat het moment om met ons allen de resetknop in te drukken en te 
genieten van de schoonheid van het onuitspreekbare. 
 
Prettige Kerst en alvast een schitterend 2020 voor jullie allen. 
 
 
Freddy 
 

PRETTIGE FEESTDAGEN 

VOOR IEDEREEN! 

 

 

 

Lidgeld 2019-2020 

 
 
 

Voor het werkjaar 2019-202 bedraagt het lidgeld € 30 (*).  

Is het lidgeld van ZINKAE (nu nog) niet betaald? 

Dan is dit een ultieme oproep! 

 

Overzicht van de tarieven voor 2019-2020 

 

Lidmaatschap van ZINKAE 

 

- lid van ZINKAE (Fotoclub Het Spoor Gent vzw) € 30 

- steunend lid: betaal dan een bedrag naar keuze van meer dan € 30 

 

Lidmaatschap van ZINKAE+OVU 

  
- lid van ZINKAE+OVU (Oost-Vlaamse Unie voor Fotografie vzw) € 45 

Lidmaatschap  OVU  geeft  recht  op  gratis  deelname  aan  FotoTalent,  Leo Baekelandt expo, 
cursussen en workshops. 
 

Betalen op rekeningnummer van fotoclub HET SPOOR GENT vzw: 

BE 15 0000 5443 9430 

 
 
 

 

Foto: Patrick Bardyn 

 

   

Online 

 

Ons magazine online lezen 

 

 
Klik hier om naar het online-archief te gaan.​  

Je vindt er alle nummers vanaf 09/2017. Je kan ze er doorbladeren, downloaden als PDF. 

 

Facebook 

Binnen  enkele  dagen  start  de  promotie  van  In-Between  op  onze  Facebook-pagina.  Deel  de 

berichten die er verschijnen op je tijdlijn. ZINKAE op Facebook wordt door onze volgers (*) op prijs 

gesteld als interessante bron van informatie en voor het overzicht van evenementen over fotografie.  
Blijf ze dus volgen: ​https://www.facebook.com/zinkae/ 
 
(*) Aantal volgers op 1/11/2019: 417 
 
 

In-Between 

Deze nieuwe kaartjes zijn vanaf nu beschikbaar tijdens het foto-atelier. Help mee ze te verspreiden! 

 

 

 

Fotobespreking 

 
 

Vrijdag 25 oktober 

 

Patrick Bardyn 

7 kleurenfoto’s  
Na enig overleg is de vergadering het eens dat er 2 beelden aanvaardbaar waren maar toch spraken 
de meeste mensen zich uit voor het straatje met de voetbal en de 7 te zoeken personages.  Patrick, 
je weet wat je te doen staat en dat komt zeker goed. 
 

Daniël De Cort 

13 kleurenfoto’s 
Vooreerst  werden  we  geconfronteerd  met  10  afzonderlijke  beelden.  Daaruit  kwam  een  oogst van 
drie sterke beelden met name ‘Basketpaneel’, ’28 en vrouw met witte stok ‘blinde’ en tot slot ‘man 
met  nog  iemand gevangen in een soort voetbalnet’!  Daniël, wat het laatste werk betreft doe je er 
goed  aan  om  dit  beeld  groot  te  maken.  Uit  de  reeks  die  ons  duidelijk  aan  Monet  deed  denken 
werden  zonder  slag  of  stoot  2  schitterende  beelden  weerhouden  die  zonder  meer  op  een  groot 
formaat  moeten  komen  om het boeiend effect in de verf te zetten. Daniël, goe bezig en vergeet je 
typische humor-fotografie niet ! 
 

Eddy Verloes  

12 kleurenfoto’s + 2 zwart-wit foto’s 
Uit het kleurenwerk ging de vergadering akkoord om 3 werken te weerhouden,  zijnde : ‘De Vis’ mits 
kleine  aanpassing,  de  vrouw  in  povere  omgeving  en  zeker  het  enorm  sterke  beeld  dat  duidelijk 
refereert naar de Latemse School! Wel dient dat werk groot gebracht te worden net zoals het werk 
van Daniël. Daarnaast weerhielden we nog 2 zwart-wit beelden die een aantal kleine aanpassingen 
dienen te ondergaan om op hetzelfde niveau te komen van het beeld dat verwijst naar de Latemse 
School. 
 

Patrick Cohen 

2 kleurenfoto’s 
Hier geen discussie, noch opmerkingen.  De reeks werd dus zonder slag of stoot weerhouden  met in 
het achterhoofd een schitterende abstractie van de werkelijkheid. Patrick, go on man. 
 

Karin Hoste 

11 kleurenfoto’s 
Even  snel  als  bij Patrick Cohen werd er een reeks samengesteld van drie schitterende beelden die 
gewoon onder elkaar moeten gebracht worden. Karin blijven doorgaan! 
 

Hilde Ghesquière 

8 kleurenfoto’s + 6 zwart-wit foto’s 
Ook bij Hilde geen op- en aanmerkingen. Onmiddellijk een reeks van 3 beelden, naast een prachtige 
foto die de start is van een ‘Work in Progress’. Bij het zwart-wit werk was de vergadering onder de 

 

 

indruk  van  de  onderste  drie  werken  die  ons  duidelijk  deden  denken  aan  de  beginjaren  van  de 
fotografie. Hilde, gewoon doorgaan ! 
 

Dirk Berger 

3 kleurenfoto’s + 2 donkere beelden en een reeks van 3 werken 
Meer  en  meer  komt  het  verborgen  talent  van  Dirk  naar  boven.  Hij  mag  dus  onbezonnen  zijn 
fotografie beoefenen en blijven zoeken naar pure originaliteit. De foto met de blauwe kleur  die we 
weerhielden  is  daar  een  mooi  voorbeeld  van.  Maar  neem  vooral  nota  dat  het  werk  dat  we  als 
werktitel ‘Geiser’ meegaven een staaltje is van prachtige fotografie.  
 

Inge Vinck 

9 kleurenfoto’s 
Inge weet altijd waar ze mee bezig is! Tekst en uitleg zijn dus nooit nodig met als gevolg dat ook hier 
drie onafhankelijke beelden geselecteerd werden. Verder zijn we in blijde verwachting van nog wel 1 
à 2 reeksje(s).   
 

Ria Verswijver 

2 kleurenfoto’s 
Het was vrij duidelijk: de 2 werken waren opgenomen in dezelfde biotoop. Na een kort overleg ging 
de vergadering vol voor het werk dat we als werktitel ‘Chambre Séparée’ meegaven. Ria, doorgaan 
is de boodschap! 
 

Marc Devriese 

8 kleurenfoto’s 
Het werk was opgedeeld in 4 losse beelden en een reeks van 4 werken. De reeks van 4 werd zonder 
veel  commentaar  aanvaard,  naast nog 2 losse beelden die ons voornamelijk aanspraken vanwege 
de blauwe en groene kleur. Marc, blijven doorgaan en vooral blijven zoeken naar originaliteit ! 
 

Dannie Driedijk 

7 zwart-wit foto’s 
Zonder  slag  of  stoot  werden  6  van  7  werken weerhouden maar de vergadering gaf wel mee dat 4 
foto’s het onderwerp duidelijk in de verf zetten. Belangrijk is verder dat de werken duidelijk de stijl 
van Dannie uitstralen en dus kijken we uit wat hij ons in de komende maanden gaat aanreiken! 
 

Valérie Delahaye 

4 zwart-wit foto’s 
Het  idee  van  de  auteur  bracht  vrij  snel  iedereen  in  de  ban.  Knap  was  dat  de  inhoud  door  de 
toeschouwer  ingevuld  moet  worden,  met  als gevolg dat iedereen aangezogen werd. De 2 sterkste 
beelden weerhielden we met de vraag aan Valérie om op haar elan door te gaan. 
 

Johan Vanden Bussche 

22 zwart-wit foto’s 
Had de auteur die voor de eerste maal werk naar voren schoof  verschillende onderwerpen, de life 
beelden  die  duidelijk  refereerden  naar  goede  ​street  photography  spraken  ons  het  meest  aan. 
Gevolg:  5  werken  stopten  we  in  de  koelkast  en  gaven  Johan  mee  dat  hier  en  daar  nog  wat 
aanpassingen dienen te gebeuren.   
 

 

 

Jef Bex 

6 kleurenfoto’s 
Na lang overleg met talrijke diverse argumenten weerhielden we twee werken, maar de slotsom was 
dat  bij  nader  toezien  toch  één  foto  er  werkelijk  bovenuit  stak  vanwege  de  inhoud  die  ons  deed 
denken  aan  François Mitterand. ‘Et Al...’ was geboren dankzij de doordringende blik van de vrouw 
met de rode hoofddoek!   
 

Patrick Lybaert 

17 kleurenfoto’s 
Uit het ruime aanbod was de oogst enorm groot! Zo selecteerden we achtereenvolgens : 
- een reeks met 2 roze niet te omschrijven abstracte beelden 
- een werk met een specifiek rode lijn die een weinig refereert naar het werk van Mondriaan  
- een grijs werk dat duidelijk een pluim verdient! 
- de foto met de paraplu’s 
- het werk met de Brug die we Belfast meegaven en tot slot 
- het prachtig landschap met de floue achtergrond die ruimte laat voor pure mijmering. 
 
De oogst van dit foto-atelier was groot en bij de nieuwkomers zien we duidelijk een grote potentie. 
Anderen  boeken  dan  niet  alleen  vooruitgang  in  hun  denkproces,  ze  zoeken  ook naar originaliteit 
gesteund  op  een  goede  documentatie  gekoppeld  aan  luisterbereidheid  naar  de  input  van  de 
medeleden. 
 
 
 

Vrijdag 8 november 

 

Erwin Acke 

4 kleurenfoto’s 
Het  concept  werd  direct  goedgekeurd  door  de  vergadering.  Wel  dient  Erwin  de  werken  specifiek 
naar  buiten  brengen  door  een  luik  van 2 foto’s in een klein formaat aan te maken en de 2 andere 
werken  gewoon  groot  om  ze  naast  het  luik  van  2  te  presenteren  en  met  veel poeha in de verf te 
zetten! 
 

Patrick Bardyn 

1 zwart-wit foto + 3 kleurenfoto’s 
Uit de reeks van de 3 kleurenfoto’s was het derde beeld onvoldoende in dezelfde stijl en deed ons 
meer aan een puur landschap denken. Over het tweeluik dat bestond uit een zwart-wit beeld en een 
kleurenfoto was de vergadering unaniem overtuigd dat het kleurenwerk gewoon een topper was! 
 

Philippe Digneffe 

8 kleurenfoto’s 
Onze  nieuwkomer  verbaasde  de  vergadering  dermate  dat  er  zonder  slag  of  stoot  4  werken 
weerhouden  werden  waarvan  het  bed  en  de  building  als  tweeluik  gewoon  prachtig  visuele 
poëtische expressie is. 
 
 
 

 

 

Wim Reybroeck 

24 kleurenfoto’s 
Het werk was opgedeeld in 2 luiken. Het deel over het kerkhof bracht een prachtige reeks op van 5 
beelden  maar  de  auteur  moet  nog  wel  1  werk  vervangen om het totale kleurenpalet op zijn volle 
waarde  te  krijgen.  Uit  de  andere  12  foto’s  waren 2 beelden van zo een kwaliteit dat we de auteur 
aanmoedigden om ze elk apart groot naar buiten te brengen. 
 

Karin Hoste 

12 kleurenfoto’s en 1 zwart-wit foto 
De vergadering was voor Karin streng omdat ze al in het verleden bewezen heeft sterk uit de hoek te 
kunnen komen. Ook nu zijn de 3 geselecteerde beelden uitzonderlijk omdat beeld 1 ons regelrecht 
deed denken aan Op-Art. Het tweede beeld, een soort waterval, moet in het vierkant om een parel 
van  abstracte  kunst  te  brengen  en  tot  slot  dient  beeld  drie  wat  bijgewerkt  te  worden  om  ons 
letterlijk te doen dromen in de wolken van Karin. 
 

Dirk Janssens 

9 kleurenfoto’s 
Ook hier een schitterende reeks waarvan de vergadering zonder meer in de ban was en waar Dirk 1 
foto moet verwijderen om het verhaal op zijn summum naar voren te schuiven. 
 
 
 

Vrijdag 22 november 

 

Patrick Bardyn 

10 zwart-wit foto’s + 1 kleurenfoto 
Uit  het  ruime  aanbod  was  de  vergadering  het  erg  vlug  eens  dat  er  één  zwart-wit  foto  mag 
toegevoegd  worden  aan  een  project  in  progress.  Vervolgens  werden  er  2  foto’s  weerhouden  die 
duidelijk  respectievelijk  refereren  naar  het  werk  van  enerzijds  Braque  en  anderzijds  naar  Luc 
Tuymans. En, of dat nog niet genoeg was, werd ook het zwart-wit beeld vanwege zijn inhoud zonder 
meer  weerhouden.  Dus,  Patrick,  een  knappe  oogst  en  steeds  meer  voldoet  uw  werk  aan  de 
beeldcultuur van vandaag. 
  

Erwin Acke 

19 kleurenfoto’s 
Na  ruim  overleg  werden  7  beelden  weerhouden  die  in  een  bepaalde  combinatie  schitterende 
verhalen geven. Erwin, de idee is knap. 
 

Johan Vanden Bussche 

9 zwart-wit foto’s 
Moet de auteur zeker nog zijn weg zoeken, feit is: potentie is er genoeg om tot het juiste resultaat te 
komen. Johan bewees dit met een mooie opname van een vrouw en een kindje. We weerhielden het 
werk  en  gaven  Johan  mee  dat  hij  zich  minder  moet  concentreren  op  de  techniek en meer op de 
inhoud.  In  het  bijzonder  doet  hij  er  verder  goed  aan  om  zich  nu  te  concentreren  op  zijn 
straatfotografie,  waarvoor  hij  zeker  een  hart  heeft  en  de  personages weet te kaderen binnen een 
juiste setting. 
 

 

 

Patrick Cohen 

4 zwart-wit foto’s 
De  vergadering  kwam  snel  tot  het  besluit  dat  er  één  mooi  portret  zat  binnen  het  aanbod,  maar 
helaas  onvoldoende  outstanding  om  het  beeld  in  de  koelkast  te  steken.  Patrick,  vooral  verder 
werken  binnen  de  onderwerpen  waar  je  meer  voeling  mee  hebt  zoals  het  tweeluik  uit  de  vorige 
vergadering. 
 

Philippe Digneffe 

2 kleurenfoto’s 
Opnieuw  wist  Philippe  ons  te  verbazen  met als resultaat dat we het tweeluik weerhielden met de 
boodschap dat Philippe er goed aan doet een paar minieme aanpassingen aan te brengen. 
 

David Benoit 

24 kleurenfoto’s 
Waren  sommige  beelden  individueel  erg  sterk  en  konden  met  andere  foto’s  tweeluiken  gemaakt 
worden of een formatie vormen van 9 beelden, we sloten de zaak af met de melding aan de auteur, 
die  erg  veel  artistiek  talent  in  zijn  mars  heeft,  dat  we  20  beelden  weerhouden  om  later  de juiste 
selectie te maken voor de komende expo. Go on! 
 

Jef Bex 

3 zwart-wit foto’s en 1 kleurenfoto 
De stijl waarbinnen de auteur voornamelijk werkt is geen gemakkelijke opdracht. Toch slaagt Jef er 
regelmatig  in  ons  te  verbazen  en  zo  namen  we  1  fantastisch  beeld  aan  zijnde:  de  dame  met  het 
blonde haar en de gespierde rug. Jef, een typisch werk om groot te brengen of naar een bijkomend 
beeld  te  zoeken  maar  dat  laatste  zal  geen  probleem  zijn  want  de  foto  die  we  zagen  in  Brugge 
kunnen we hiervoor gebruiken. 
 

Dannie Driedijk 

9 zwart-wit foto’s 
Erg  snel  werden  4  werken  van  de  eerste  reeks  van  5  weerhouden  vanwege  de  inhoud.  Uit  de 
volgende 4 beelden selecteerden we er twee, niet alleen omdat ze schitterend waren, maar vooral 
omdat  duidelijk  het  duimmerk  van  de  auteur  naar  voren  kwam. En wat dit laatste betreft, kan er 
nota genomen worden dat dit juist het belangrijkste is, met name de stijl van de auteur herkennen 
zonder naamsvermelding.  
 

Yasmina Besseghir 

30 kleurenfoto’s 
Het oeuvre was opgedeeld in 6 fases van ongeveer 4 à 5 werken. Vijf van de zes werkstukken waren 
bovendien  van  zo’n orde dat commentaar overbodig was en wij gewoon konden genieten van het 
prachtig  werk.  Verder  kan  Yasmina  nog  nadenken over het integreren van één beeld dat best kan 
opgenomen  worden  en  dit  ter  vervanging  van  een andere foto die qua vrouwelijke tederheid wat 
harder overkomt. Enfin, we zien het wel, maar feit is zeker : Yasmina kan op beide oren slapen. 
 

Dirk Janssens 

5 kleurenfoto’s 
Ook hier was er weinig of geen commentaar. De beelden op zich waren knap, maar over de volgorde 
was  er  nog  niet  nagedacht.  Kortom,  opnieuw  een  mooi  werkstuk bij en de rest komt wel in orde. 
Dirk, goed bezig man! 

 

 

 

Katia Vandendriessche 

6 kleurenfoto’s 
De auteur volgt een opleiding portretfotografie. Of onze Katia hier voeling mee heeft is een andere 
zaak. In elk geval, de specifieke invalshoek van onze Katia was in de verste verte niet te bespeuren 
met  als  gevolg  dat  we  haar  aanmoedigden  om  bij  haar  leest  te  blijven,  zijnde:  de  imaginaire 
fotografie of het magisch realisme à la Octaaf Landuyt. 
 
 
 

In the picture 

 
 
ZINKAE-Magazine  wordt  verfraaid  met  foto’s  die  op de recentste foto-ateliers voorgelegd werden. 
Wil jij je foto gepubliceerd zien op de cover of een pagina in ZINKAE-Magazine, stuur de foto(‘s) naar 
[email protected]  
Bezorg een aantal foto’s die in een foto-atelier werden  voorgelegd zodat er voldoende aanbod 
is voor publicatie in dit magazine. Dank voor je medewerking!  
 
Deze  maand  foto’s  van  Erwin  Acke,  Patrick  Bardyn,  Philippe  Digneffe,  Karin  Hoste  en  Patrick 
Lybaert. 
 

 

Foto: Patrick Lybaert 

 

 

 

Foto: Karin Hoste 

  

 

 

 

Affiche van in-Between 2020. Campagnebeeld: Jef Sleeckx. 

 

 

 


Click to View FlipBook Version