The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by esongecha31, 2022-06-11 23:55:39

wisuda 2022

buku wisuda 2022

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan
Rahmat-Nya yang selalu dilimpahkan kepada kita semua, salam dan
salawat kita kirim kepada Nabi Muhammad SAW.
Perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada pendidik, tenaga kependidikan, orang tua,
mitra SMK Kehutanan Negeri dan semua pihak yang telah berkontribusi
dalam proses pendidikan yang ditempuh oleh angkatan XII selama 3
tahun dengan kelulusan 100 %.

Langkah selanjutnya memasuki dunia kerja yang penuh rintangan dan
tantangan bukan hanya keterampilan dalam bidang kehutanan , tetapi
membutuhkan mental yang baik untuk mengabdi kepada negara dalam
membangun hutan kita.
Jadilah rimbawan tangguh yang siap menjaga dan melestarikan hutan,
negara ini menaruh harapan dan tanggung jawab besar kepada kalian
semua. Selamat bekerja dan sukses selalu

Makassar, 16 Juni 2022
Kepala Sekolah

Mukhamad Ari Hidayanto
NIP. 198302022009121003

Profil
Sekolah

Sekolah Menen ah Kejuruan (SMK) seba ai salah satu ba ian Sistem
Pendidikan Nasional memiliki peran strate is dalam menyiapkan tena a kerja yan
profesional dan terampil serta siap berkompe si dalam merebut pasar tena a kerja.
Sekolah Menen ah Kejuruan (SMK) Kehutanan adalah satuan pendidikan formal
pada jenjan pendidikan menen ah yan berada di bawah pembinaan bersama
Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pendidikan Nasional untuk menyiapkan
peserta didik memasuki lapan an kerja dalam bidan kehutanan. SMK Kehutanan
yan sebelumnya bernama Sekolah Kehutanan Menen ah Atas (SKMA) bertujuan
menyiapkan peserta didik untuk berperan dalam mendukun pemban unan sektor
kehutanan.

Di era lobal ini san at sulit mendapatkan pekerjaan bila dak memiliki
keterampilan. Pasar tena a kerja baik dari dalam maupun dari luar telah terjadi
persain an yan san at ketat. Untuk men an sipasi kondisi tersebut, maka SMK
Kehutanan telah ditetapkan seba ai Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dalam
bidan kehutanan melalui Mou antara Menteri Pendidikan dan Menteri Kehutanan
den an No. PKS.4 Menhut-II/2008 dan No. 02/VI/KB/2008 tan al 20 Juni 2008
tentan penyelen araan dan pembinaan pendidikan Sekolah Menen ah Kejuruan
(SMK) Kehutanan. Kesepakatan bersama antara Menteri Kehutanan dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor NK2/Menhut-IX/2013 serta Nomor
001/VI/KB/2013 tan al 07 Juni 2013 tentan pembinaan Sekolah Menen ah
Kejuruan Kehutanan. SMK Kehutanan Makassar merupakan salah satu dari 5
Sekolah Menen ah Kejuruan yan ada di Indonesia.

SMK Kehutanan Ne eri Makassar memiliki 9 wilayah pelayanan yaitu
Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Ten ara, Sulawesi Ten ah,
Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Nusa Ten ara Timur dan Nusa Ten ara
Barat. Kompetensi keahlian yan dikemban kan SMK Kehutanan Makassar melipu
Bidan Perencanaan Hutan (Planolo i) dan Konservasi Sumberdaya Alam (KSDA).
Lulusan SMK Kehutanan selanjutnya diarahkan untuk menciptakan lapan an kerja
(Wirausaha); melanjutkan pendidikan ke Per uruan Tin i; bekerja di Dunia
Usaha/Dunia Industri dan bekerja di Instansi Pemerintah.

Seruan Rimba

Hai perwira, rimba raya Mari kita bernyanyi
Memuji hutan rimba Dengan lagu yang gembira
Dan nyanyian yang murni
Meski sepi hidup kita Jauh di tengah rimba
tapi kita gembira Sebabnya kita bekerja
Untuk nusa dan bangsa

Reff (2x):
Rimba raya, rimba raya Indah permai dan mulia
Maha taman tempat kita bekerja

Rimba raya, maha indah Cantik molek perkasa
Penghibur hati susah Penyokong nusa dan bangsa
Rimba raya mulia
Di situlah kita kerja di sinar matahari
Gunung lembah berduri Haruslah kita arungi
Dengan hati yang murni

Kembali ke Reff (2x)

Pagi petang siang malam Rimba raya berseru
Bersatulah bersatu Tinggi rendah jadi satu
Bertolonglah selalu
Jauhkanlah sikap kamu Yang mementingkan diri
Ingatlah nusa bangsa minta supaya dibela
oleh kamu semua

Kembali ke Reff (2x)

Satria Rimbawan

Hutan anugerah Tuhan
Dan penyangga kehidupan
Manusia satwa tumbuhan
Syukur kami panjatkan

Satria rimbawan satria rimbawan
Siap siaga mempertahankan
Ekosistem hutan dan lingkungan
Demi lestarinya kehidupan

Hutan anugerah Tuhan
Dan penyangga kehidupan
Manusia satwa tumbuhan
Syukur kami panjatkan

Satria rimbawan satria rimbawan
Terbentang luas lahan pengabdian
Pembangunan hutan dan lingkungan
Demi sejahtera ridho Tuhan...

9 NILAI DASAR RIMBAWAN
Jujur

Tanggung Jawab
Disiplin
Ikhlas
Visioner

Kerjasama
Adil

Peduli
Profesional

Teknik Inventarisasi Dan
Pemetaan Hutan

Adelia Apriliani Ahmad Akibli

20190858 / 0040810565 20190865 / 0046724539

Aldyansyah Amar Alpri Sri Jenos

20190868 / 0033963950 20190870 / 0034302236

I Putu Widi Ardika Imam Hawari Otoluwa

20190900 / 0046921859 20190901 / 0049159182

Joel Graciano Sequeira Jonathan Ricardo Ximenes Pinto

20190905 / 3033723809 20190906 / 3046428792

Lisa Amelia Putri Marsela

20190911 / 0049121589 20190915 / 0039016033

Moh. Fikri Kasim Muammar Khadafi

20190920 / 0041733916 20190922 / 0039682879

Andi Farhan Hidayat Djaelani Batara Wali

20190872 / 0031588858 20190886 / 0043864151

Gabriella Tiaki Himawan Yudha Ramdhana

20190893 / 0038669959 20190899 / 0035779405

Indra Winakum Jerry Roedny Althary T

20190902 / 0044310456 20190904 / 0036780174

Josua Prayoga F Woof Kevin Kariwangan

20190907 / 0042162633 20190908 / 0032296719

Nurainun Laras Dianti Rahmad Rezza Subyakto

20190939 / 0041654964 20190941 / 0049449775

Muhammad Fatwa Zulkarnain Zulfikar Rahman

20190928 / 0041454118 20190960 / 0042435632

Shafira Mutmainnah Asra Muflihatunnisa

20190953 / 0044455003 20190923 / 0040536238

Nabila Oktaviani Sadam Ikhwanul Ihsan

20190926 / 0036643482 20190949 / 0028595922

Muh. Syariah Saputra Muhammad Zalkeyfal Nusbih

20190926 / 36643482 20190932 / 0045586679

Muh. Surya Fitrahadhyaksa Ardi Marjan Dinata

20190925 / 0042435707 20190914 / 0043948357

Sylvan Diosphyran Leokandar

20190955 / 0050399126

Teknik Rehabilitasi Dan
Reklamasi Hutan

Adha Febrianti Forestryani Adytia Zacky Ardhana

20190859 / 0011146175 20190861 / 0045984166

Al Munawara Aldy Kurniawan

20190866 / 0043298863 20190867 / 0036929970

Arya Fajar Pratama Billy Graham Randa Parmma'

20190877 / 0031132005 20190880 / 0031452673

Almunajat Alyon Sosang

20190869 / 0043298853 20190871 / 0040552267

Anisa Fadila Jaya Arifin

20190873 / 0049806317 20190870 / 0023163246

Egawasan Bahar Fendi Ferdian

20190887 / 0040450446 20190891 / 0036340765

Avia Zulfia Musahida Deden Ferdiansyah

20190879 / 31132005 20190883 / 0037542569

Hafizam Roy Herwin

20190895 / 0022382291 20190898 / 0041515692

Helmi Telespian Leonardo Da Costa

20190897 / 0037884133 20190910 / 3028682791

Elsya Prabowo Grace Finesya

20190888 / 0048667960 20190894 / 0043734103

Inri Angriani Marshanda Djolo M Asbar S Taher

20190903 / 0043998770 20190912 / 0048846390

Mohamad Iqbal Pulukadang Rimba Aditya Rampun

20190921 / 0043192126 20190945 / 0023822642

Mulyani Ridwan Thalib

20190933 / 0047893833 20190943 / 0047608028

Riswandi Siti Rahma Eka Maharani

20190946 / 0029878407 20190954 / 0048106326

Sarina Da Silva Pinto Vira Larashati

20190951 / 3039505579 20190957 / 0051211948

Winni Febryan Arsyi Akiva Ahmad

20190958 / 0048445873 20190876 / 0044338356

Teknik Konservasi dan
Sumber Daya Hutan

Abdul Rahman Aditya Syech Hanafi

20190857 / 0051521047 20190860 / 0038693977

Agni Prastika Dewi Agra Aidil Nadiarta

20190862 / 0048369039 20190863 / 0039600124

Arian Trasna Boy Herovius Kurniadi Fanggi

20190874 / 0044310459 20190881 / 0053162277

Demmarantang Didiet Ardiansyah Musawir

20190884 / 0031216207 20190885 / 0044813317

Asyla Fajrianti Kotjo Brians Ferdinan Salindeho

20190878 / 0046069320 20190882 / 0036161092

Fadlan Farrel Rheznandya Reynata

20190889 / 0032449130 20190890 / 0054659901

Feronsyah Akwilah S Hasdi Yanum Yuliawati

20190892 / 0044013337 20190896 / 0050497974

M. Fitrah Hidayat Martinus Maurits Florian Rumbiak

20190913 / 0038049831 20190916 / 0040915893

Meriska Cristin Amtaran Moh. Bintang Aditya

20190917 / 0049120133 20190919 / 0046664655

Michella Lolinha L. Das N,Da Costa Muh. Riski Ramadhan

20190918 / 3032999982 20190924 / 0034193190

Muh. Thoriq Muhammad Hidayat

20190927 / 0037857008 20190929 / 0047063163

Muh. Rifky Daselva Muhammad Rijal

20190930 / 0042608305 20190931 / 0028436066

Natalia Nur Iskandar

20190936 / 0034026725 20190938 / 0041293048

Nurlaely Al Qadar Raul Falaq

20190940 / 0041955011 20190942 / 0049038471

Rikaldi Pabarrung Roy Jones Christian Alapu

20190944 / 0034146388 20190948 / 0036886268

Sahrul Setdol Marius Ranonto

20190950 / 0039559761 20190952 / 0042055325

Yosia Triofin Nur Adinda Ramadhani Hidayat

20190959 / 0047625978 20190937 / 0039123451


Click to View FlipBook Version
Previous Book
ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน 1/2565
Next Book
Resume