The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-19 05:51:57

BOOKLET PLC

BOOKLET PLC

1

ISI KANDUNGAN Halaman
3
Bil. Perkara 6
1 Takwim Pelaksanaan Professional Learning Community 9
2 Manual Pengisian PLC Secara Online
3 Pelaporan Pelaksanaan 11
15
Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC) 15
4 Pelaporan Program/Projek/Aktiviti Sekolah 20
5 Pengenalan Kepada PLC 23
6 Lesson Study 24
7 Learning Walks (Jelajah Pembelajaran) 26
8 Pembimbing Instruksi (Peer Coaching)
9 Sesi Perkongsian Guru (Teacher Sharing Session) 26
10 Pasukan Melintang & Pasukan Menegak
28
(Horizontal Teams & Vertical Teams -VHT) 29
11 Kumpulan Penyelesaian Masalah

(Problem Solving Group - PSG)
12 Kumpulan Rakan Kritikal - KRK (Critical Friends Group)
13 Kumpulan Belajar Guru (Teacher Study Group – TSG)

2

TAKWIM PELAKSANAAN PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY

Penggal 1 (2019)

UNIT/PANITIA BULAN MINGGU PELAKSANAAN PELAPORAN
Bahasa Melayu Januari 2
Bahasa Inggeris
Pentadbiran Januari 4 

Matematik (men. atas) Februari 2 
Matematik (men. rendah)
Hal Ehwal Murid (HEM) Februari 4 

Rekabentuk Teknologi Mac 2 
Asas Sains Komputer Mac 4 
Kokurikulum April 2 

Kimia
Fizik
Biologi
Sains (menengah rendah
dan menengah rendah)

Pend. Agama Islam
Pend. Moral
Sejarah
Geografi

Pend. Seni Visual
Pend. Sivik &
Kew arganegaraan
Pendidikan Jasmani &
Kesihatan
Bahasa Melayu/ Bahasa
Inggeris
Pentadbiran

Matematik (men. atas) April 4 
Matematik (men. rendah)
Hal Ehwal Murid (HEM)

Rekabentuk Teknologi Mei 2 
Asas Sains Komputer Mei 3 
Pend. Agama Islam
Pend. Moral
Sejarah
Geografi
Kokurikulum

Kimia
Fizik
Biologi
Sains (menengah rendah
dan menengah rendah)

3

Penyerahan Laporan PLC Mei 4 
Kepada GK
Dan Penggal 2 (2019)

Key in Laporan PLC oleh BULAN MINGGU PELAKSANAAN PELAPORAN
Ketua Kumpulan
Jun 2 
UNIT/PANITIA
Bahasa Melayu Jun 4 
Bahasa Inggeris
Pentadbiran Julai 2 

Matematik (men. atas) Julai 4 
Matematik (men. rendah)
Hal Ehwal Murid (HEM) Ogos 2 

Rekabentuk Teknologi Ogos 4 
Asas Sains Komputer 
Kokurikulum September 2

Kimia September 4
Fizik
Biologi Oktober 2 
Sains (menengah rendah 
dan menengah rendah) Oktober 3

Pend. Agama Islam
Pend. Moral
Sejarah
Geografi

Pend. Seni Visual
Pend. Sivik &
Kew arganegaraan
Pendidikan Jasmani &
Kesihatan
Bahasa Melayu/ Bahasa
Inggeris
Pentadbiran

Matematik (men. atas)
Matematik (men. rendah)
Hal Ehwal Murid (HEM)

Rekabentuk Teknologi
Asas Sains Komputer
Pend. Agama Islam
Pend. Moral
Sejarah
Geografi
Kokurikulum
Kimia
Fizik
Biologi

4

Sains (menengah rendah November 1 
dan menengah rendah)

Penyerahan Laporan PLC
Dan

Key in Laporan PLC melalui
SPLKPMG oleh Ketua
Kumpulan

i. Ketua Kumpulan/Ketua Panitia perlulah menyediakan sekurang -kurang dua laporan
pelaksanaan PLC kepada Guru Kanan bidang masing -masing bagi setiap penggal.

ii. Ketua Kumpulan/Ketua Panitia perlulah menghantar 2 salinan bagi setiap laporan yang
telah disediakan.

iii. Setiap laporan PLC perlulah di‘key in’ melalui laman web https://splkpm.moe.gov.my

5

MANUAL PENGISIAN PLC SECARA ONLINE

1. Buka laman web https://splkpm.moe.gov.my
Klik ikon Modul Individual SPL KPM. Masukkan No KP dan Kata Laluan.
No. Kad Pengenalan Tanpa -
4 digit terakhir No. KP

2. Klik Senarai PLC di Bahagian List Menu Utama di sebelah kiri paparan.

3. Klik ikon TAMBAH AKTI VI TI PLC.

4. Masukkan maklumat PLC yang telah dilaksanakan.

6

No Rujukan/Surat Arahan perlulah diisi mengikut bidang/unit masing-masing
seperti berikut:

i. SMART PLC PENTADI BI RAN
ii. SMART PLC HEM
iii. SMART PLC KOKURIKULUM
iv . SMART PLC KEMANUSIAAN
v. SMART PLC VOTEK
vi. SMART PLC BAHASA
vii. SMART PLC SAI NS DAN MATEMATI K
5. Klik SI MPAN dan klik KEMBALI.
6. Untuk menambah ahli kumpulan dan ketua kumpulan klik semula pada tajuk
PLC yang telah anda daftarkan tadi.

7. Klik ikon TAMBAH KEAHLI AN AHLI

Masukkan no. kad pengenalan ahli dan ketua kumpulan seorang demi seorang
dan klik SI MPAN.
Masukkan butiran ahli kumpulan atau ketua kumpulan. Klik Simpan.

7

8. Setelah selesai mendaftar keahlian, kembali semula kepada paparan Senarai

PLC dan klik ikon berwarna hijau pada ruangan Kemaskini.

9. Lengkapkan maklumat pelaksanaan PLC dan pastikan klik status PLC TELAH
SELESAI seperti contoh berikut.

Klik Simpan dan Kembali.
10. I kon di baw ah menunjukkan status PLC telah disokong atau belum disokong oleh

Penyelaras LADAP.

TELAH DI SOKONG OLEH PENYELARAS ( TI DAK BOLEH EDI T)

BELUM DISOKONG OLEH PENYELARAS
( BOLEH EDI T)

8

BIL : PANITIA :
SEKOLAH :
KOD SEKOLAH :
NAMA GURU TERLIBAT :

PENCERAMAH/ :
KETUA KUMPULAN
KELAS :
:
TEMPAT :
TARIKH :
MASA :
MATA PELAJARAN :
ALAT KOLABORATIF :
:
ISU/ MASALAH :
OBJEKTIF
RUMUSAN/REFL EKSI

9

LAPORAN BERGAMBAR

Penerangan: Penerangan:

Penerangan: Penerangan
Disediakan oleh: Disahkan oleh:

Tandatangan guru :…………………………… Tandatangan
:………………………………..
Cap Pengetua/Guru Besar :
Nama guru : Ta ri kh:

Ta ri kh :

10

Tarikh :
Mas a :
Sasaran Murid :

1. Perancangan aktiviti yang dijalankan:

a. Perancangan (1)- penetapan objektif, masa dan sasaran
b. Perancangan (2) – penyediaan bahan
c. Perancangan (3) – penetapan pemantau
d. Perancangan (4) – kesuaian dengan murid

Rujuk Lampiran 1 (OPPM atau Kertas Kerja)

2. Pelaksanaan aktiviti:
a. Langkah (1)
b. Langkah (2)

c. Langkah (3)
d. Langkah (4)
Rujuk Lampiran 2 (Laporan Bergambar)

3. Pemantauan aktiviti yang dijalankan:
a. Pemantauan akan dilaksanakan oleh oleh ___________________________
Rujuk Lampiran 3 (Borang Pemantauan)

4. Penilaian terhadap aktiviti yang telah dijalankan:
a. Kekuatan aktiviti:
i. Kekuatan (1)
ii. Kekuatan (2)
iii. Kekuatan (3)

b. Kelemahan aktiviti:
i. Kelemahan (1)
ii. Kelemahan (2)

iii. Kelemahan (3)

c. Refleksi dan impak aktiviti:
i. ________________________

5. Penambahbaikan aktiviti:
a. Langkah (1)
b. Langkah (2)
c. Langkah (3)

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

11

Lampiran 1 (OPPM)

OPPM BAGI AKTIVITI _________________________

Nama Sekolah Tahun Semasa Tarikh

Logo Ketua Nama
Sekolah Program

Objektif Projek Tema Tanggungjawab
Am Status / Pencapaian Projek

Objektif Khusus Bil
1
2
3

4

5

6

7

8
9
10
11
12
13

Projek M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4
M1
M2
M3
M4

Tarikh Bil Aktiviti Kos Kos Catatan
Sasaran Anggaran Sebenar
1
Objektif Kos 2
Khusus 3
4
Kekunci 5
6
7

1 Orang Pertama dipertanggungjawabkan JUMLAH : 0.00 0.00
2 Orang Kedua dipertanggungjawabkan Objektif Tercapai
3 Orang Ketiga dipertanggungjawabkan Projek Selesai Objektif Belum Tercapai
Projek Separa Selesai
Projek Belum Selesai

12

Lampiran 2 (Laporan Bergambar)

LAPORAN BERGAMBAR AKTIVITI _____________________

Penerangan Gambar 1 Penerangan Gambar 2

Penerangan Gambar 3 Penerangan Gambar 4

13

Lampiran 3 (Borang Pemantauan)

SMK ABDUL RAHMAN TALIB
36000 TELUK INTAN, PERAK (AEA5078)
INSTRUMEN PEMANTAUAN AKTIVITI DI SEKOLAH

Tarikh :

Masa :

Aktivti :

Skala Pengukuran : 1 : Lemah
2 : Sederhana
3 : Memuaskan
4: Baik

BIL PELAKSANAAN SKOR ULASAN (JIKA ADA)

1. Aktiviti bermula tepat pada waktu/Semua

guru terlibat hadir semasa aktiviti
dijalankan/ Murid bersedia sebelum
aktiviti bermula

2. Taklimat diberikan sebelum aktiviti

bermula/ Kawalan disiplin dan
keselamatan murid oleh guru/ Persekitaran
tempat yang selamat

3. Perancangan awal dibuat/ Aktiviti yang

dirancang beransur dengan maju/ Aktiviti
yang dirancang bersesuaian dengan murid

4. Aktiviti dijalankan berdasarkan

perancangan dibuat/ Penglibatan murid

dengan guru/ Kerjasama antara murid

5. Aktiviti mencapai objektif yang ditetapkan /20

Jumlah Skor Yang Diperolehi

Dipantau oleh :
(NAMA)
(JAWATAN)

14

PENGENALAN KEPADA PLC

1. PLC ialah singkatan kepada program Profesional Learning Communities yang merujuk

kepada para pendidik yang komited dan bekerja secara kolaboratif serta berterusan
dalam usaha membuat inkuiri atau kajian tindakan untuk mencapai prestasi yang lebih
baik untuk murid-murid mereka.

2. PLC berteraskan lima strategi utama sebagai usaha menyokong dan memperbaiki

pencapaian murid dan sekolah.

3. Pelaksanaan PLC dapat meningkatkan profesionalisme guru melalui amalan kolaboratif

untuk meningkatkan pencapaian murid dan meningkatkan ketrampilan guru.

LESSON STUDY

1. Lesson Study ialah satu model perkembangan profesional guru yang diamalkan di Jepun
lebih daripada seabad lamanya (Isoda, 2007). Namun, model ini lebih mantap pada tahun
1960an dan kini, telah menjadi sebahagian daripada budaya guru-guru Jepun khususnya
di sekolah-sekolah rendah (Fernandez & Yoshida, 2004).

2. Lesson Study ialah kajian, penyelidikan atau penelitian terhadap pengajaran guru dalam
bilik darjah.

3. Kitaran Lesson Study.
i. Menentukan goal dan objektif pengajaran.
ii. Merancang dan menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH).
iii. Membuat pemerhatian terhadap pengajaran guru.

iv. Membuat refleksi terhadap pengajaran dan pembelajaran.
v. Mengubahsuai untuk menambahbaik Rancangan Pengajaran Harian (RPH).
4. Contoh Laporan PLC bagi Lesson Study:

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN [RPH]

Tingkatan/Kelas TTarikh

Waktu Tempoh (minit)

Mata Pelajaran Bidang

Pembelajaran

Topik

Standard
Kandungan

Standard
pembelajaran

Objektif
Pembelajaran

Hasil

15

Pembelajaran

Kemahiran
Saintifik/

Kemahiran Berfikir

Sikap Saintifik
/Nilai Murni/Nilai
Patriotisme

Sumber (1) Rujukan
Pengajaran dan (2) Alat
Pembelajaran (3) Bahan

Pendekatan

Pengajaran

Perkembangan Kandungan / Proses Jangkaan Catatan / Nota
Pengajaran Konsep Pengajaran dan Pemikiran Murid
Pembelajaran
Fasa 1 (Tindakan Guru
SET INDUKSI / dan Aktiviti Murid)
PENGENALAN
( minit)

Fasa 2
PERKEMBANGAN
(Penerokaan)
( minit)
Fasa 3
PERKEMBANGAN
(Penerangan)
( minit)
Fasa 4
PERKEMBANGAN
(Aplikasi /
Penel i t i an)
( minit)
Fasa 5
PENUTUPAN
( Pent aksi ran)
( minit)

Nota: Template ini adalah sebagai panduan penyediaan Rancangan Pengajaran Harian
[RPH] / Lesson Plan. Ia boleh diubahsuai mengikut kesesuaian.

16

Tarikh : BORANG PEMERHATIAN
Masa :
Matapelajaran : Nama Ahli Kumpulan Lesson Study
Tajuk : 1)
2)
3)
4)
Nama Guru Yang Mengajar :

Refleksi :
1. Penjelasan hasil pembelajaran P&P dalam RPH :_______________________________________ ____

2. Pemilihan Aktiviti : _______________________________________________________________

3. Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran dalam kalangan murid: ______________________ ____

4. Pencapaian hasil pembelajaran P & P: _______________________________________________

5. Adakah ciri-ciri berikut diperhatikan? (sila tandakan √ )

 Penglibatan aktif ;  Perbincangan antara rakan;

 Pembelajaran berpusatkan murid  Pemupukan kemahiran berfikir

6. Sejauhmanakah soalan yang dikemukakan oleh guru mampu mencabar minda murid?
_______________________________________________________________________________

7. Sejauh manakah penyoalan guru dapat mengukur kefahaman murid?
_______________________________________________________________________________

8. Sejauh manakah aktiviti penutup dapat merumus dan memperkukuhkan P& P?
_______________________________________________________________________________

17

Secara Keseluruhan:
9. Apakah kekuatan P&P?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Apakah kelemahan P&P?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
11. Apakah yang perlu diubahsuai/diperbaiki dalam RPH?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_________________________________
()
Tandatangan/Nama Guru/Pemerhati
Nota: Dapatan data ini akan digunakan sebagai panduan bahan perbincangan
dalam sesi refleksi kumpulan selepas pengajaran

18

LAPORAN REFLEKSI LESSON STUDY

SEKOLAH :

TINGKATAN :

MATAPELAJARAN :

TAJUK :

TARIKH :

ASPEK KOMEN CADANGAN
Rancangan PENAMBAHBAIKAN RPH
Mengajar / Lesson
Plan
Isi Kandungan /
Konten
Soalan-soalan yang
dikemukakan : Aras dan
kesesuaian
Keberkesanan Bahan Bantu
Mengajar
Penglibatan Pelajar
Respon Pelajar
Teknik Pengajaran dan Hasil
Pembelajaran Pelajar
Lain-lain

Nama ahli kumpulan Lesson Study :
1. ________________________________________5. ____________________________________
2. ________________________________________6. ____________________________________
3. ________________________________________7. ____________________________________
4. ________________________________________ 8. ____________________________________

Nama Pakar Rujuk / Knowledgeable Others :_____________________________________________
Pencatat :________________________________________________________________________

19

LEARNING WALKS (JELAJAH PEMBELAJARAN)

Definisi Learning Walks atau Jelajah Pembelajaran ialah:

“Berjalan di sekeliling sekolah dan memerhatikan pengajaran guru lain dan aktiviti
pembelajaran dalam bilik darjah dengan menggunakan peraturan dan fokus yang sp esifik.‟

Dengan pengamalan Jelajah Pembelajaran ini, bukti pengamalan pembelajaran dan
pengajaran di dalam kelas boleh dikumpul dan dijadikan contoh amalan yang terbaik.

Carta Alir Perlaksanaan Strategi Learning Walks

Learning Walks dilaksanakan mengikut langkah-langkah yang berikut:

▪ Penetapan fokus untuk pemerhatian
▪ Pengumpulan bahan bukti melalui pemerhatian terhadap kelas-kelas
▪ Perkongsian dapatan dengan semua guru di sekolah

Modus Operandi

➢ Langkah Pertama
a. Bentuk kumpulan Learning Walks yang terdiri daripada ahli-ahli panitia.
b. Kumpulan ini perlu diketuai oleh seorang yang dikenali sebagai Lead Walker.
c. Berkumpul untuk membincangkan SATU fokus yang akan diperhatikan.
d. Memilih kelas-kelas yang akan dilawati dan menetapkan tarikh dan waktu untuk sesi
Learning Walks.

➢ Langkah Kedua
a. Pelaksanaan sesi Learning Walks mempunyai 3 peringkat:
b. Perbincangan Prapemerhatian (Pre-Walk Discussion)
c. Lawatan Bilik Darjah (Classroom Visit)
d. Perbincangan Pascapemerhatian (Post -Walk Discussion)

➢ Langkah Ketiga
a. Dapatan dan rumusan sesi Learning Walks akan dikongsi bersama dengan semua guru
dalam jangka masa seminggu selepas sesi pemerhatian.

Lampiran Borang

(Rujuk halaman seterusnya

20

BORANG PENETAPAN FOKUS LEARNING WALKS

1. Nama Sekolah :
2. Nama Ketua Panitia / Penyelaras PLC :
3. Nama Ketua (Lead Walker) :
4. Senarai Peserta Learning Walks:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
5. Tarikh Perbincangan :
6. Fokus yang telah dipilih dan disetujui bersama :

… ………………………… … …………………………
Tandatangan Ketua (Lead Walker) Tandatangan Penyelaras PLC

21

BORANG PEMERHATIAN LEARNING WALKSKELAS 1
Fokus yang telah dipilih dan disetujui bersama :
1.KELAS 2
Berdasarkan FOKUS yang disetujui, senaraikan pemerhatian anda.
1.KELAS 3

2.

3.

Berdasarkan FOKUS yang disetujui, senaraikan pemerhatian anda.
1.

2.

3.

Berdasarkan FOKUS yang disetujui, senaraikan pemerhatian anda.
1.

2.

3.

2. Catatan Tambahan (Jika ada) :
3. Tarikh Pemerhatian :

…………………………… ……………………………
Tandatangan Peserta Learning Walks Tandatangan Ketua (Lead Walker)

Nama:…………………………………….. Nama :……………………………………..

22

PEMBIMBING INSTRUKSI (PEER COACHING)

Bimbingan Rakan Sebaya Guru atau Pembimbing Instruksi (Peer Coaching / Instructional
Coaches) merujuk kepada strategi secara sistematik untuk memerhatikan pengajaran guru
lain dengan menggunakan kitaran prakonferensi, pemerhatian dan pascakonferensi. Peer
Coaching (PC) ialah salah satu strategi untuk memperbaiki pelaksanaan kurikulum terhadap
strategi, teknik dan kemampuan guru dalam pembelajaran (Hasbrouck, 1997).

PELAKSANAAN

PENULISAN JURNAL PELAKSANAAN PEER COACHING

Tarikh
Nama Coach

Nama Coache

Re fle ksi

23

SESI PERKONGSIAN GURU (TEACHER SHARING SESSION)

Sesi perkongsian (Sharing Session) merujuk kepada sekumpulan guru (dari institusi yang sama
atau yang berbeza) bertemu secara kerap atau berkala secara formal untuk berkongsi
pengetahuan, kemahiran , pengalaman, dan amalan pedagogi yang terbaik. Amalan ini
tidak mengehadkan bilangan guru dalam sesuatu kumpulan tetapi memadai dengan
hanya dua orang guru yang berkongsi pengalaman sesam a sendiri. Perkongsian dalam
kalangan ahli yang lebih ramai akan memberikan lebih banyak ruang pengisian dan aspek
pengetahuan, kemahiran, pengalaman dan amalan pedagogi yang berbeza dan
pelbagai.

Strategi Perkongsian

➢ Strategi 1: Show, Tell, Share
a. Peserta sesi perkongsian membentangkan kaedah/ inovasi/ amalan yang berjaya di
hadapan semua orang secara bergilir-gilir.
b. Pembentang boleh menggunakan pelbagai kaedah untuk menyampaikan maklumat
c. Cth: pembentangan Power Point, demonstrasi dan modelling.
d. Pembentang boleh mengedarkan bahan (hard copy/ soft copy) kepada setiap ahli.

➢ Strategi 2: Pillow Talk & Gall ery Walk
a. Peserta dibahagikan kepada beberapa kumpulan kecil (cadangan 5 orang dalam
satu kumpulan).
b. Sebiji bantal akan diletak di tengah dan seorang peserta diminta mengambil bantal
tersebut. Apabila peserta tersebut telah berkongsi SATU kaedah /inovasi /pengalaman
yang berkaitan dengan pembelajaran dan pengajaran, pengurusan kelas /murid dan
lain-lain, bantal tersebut akan diambil secara bergilir-gilir oleh peserta lain yang
bersedia untuk berkongsi kaedah /inovasi atau pengalamannya yang berjaya. Setiap
peserta diwajibkan mengambil bahagian secara aktif. (Cadangan peruntukan masa:
5 – 10 minit)
c. Fasilitator meminta peserta mencatat aspek yang menarik daripada sesi pillow talk.
d. Peserta menghasilkan nota /catatan bagi tujuan aktiviti gallery wa lk pada kertas
mahjong.
e. Kertas mahjong ditampal pada dinding dan seorang ahli kumpulan dilantik untuk
menyampaikan penerangan semasa sesi gallery walk.
f. Semasa sesi gallery walk semua peserta akan pergi ke setiap stesen dan penerangan
diberikan oleh wakil yang dilantik.

➢ Strategi 3: Tongkat Sakti
a. Anda telah menjumpai satu tongkat sakti yang membolehkan anda membuat
perubahan kepada TIGA aktiviti berkaitan kerja anda. Anda boleh mengubah apa
sahaja yang anda mahu iaitu mengubah diri, kerja, pentadbir, rakan s ekerja, projek
penting anda dan sebagainya.
b. Minta peserta berbincang mengapa perlu ada perubahan.
c. Variasi yang lain: peserta berbincang apa yang akan diubah oleh mereka sekiranya
mereka diberi peluang menjadi guru besar/ pengetua untuk tempoh sebulan.
d. Aktiviti ini membantu mereka mempelajari keinginan (desires) dan kekecewaan
(frustrations) orang lain.
e. Strategi di atas membolehkan guru menjana idea dan kerangka dalam usaha
merancang sesi perkongsian bersama guru-guru lain. Anda boleh menggunakan
kerangka ini sebagai panduan asas dalam sesi perkongsian. Namun, sesi perkongsian
anda akan lebih memberikan m akna dan lebih Berjaya sekiranya anda mampu

24

menyesuaikannya dengan konteks dan suasana sekolah dan institusi tempat anda
bertugas.
f. Oleh sebab sesi perkongsian bersifat komunikasi verbal, elemen pertuturan dan
pendengaran menjadi focus utama aktiviti ini. Bagi memberikan impak yang
maksimum dalam sesi perkongsian ini, sesi refleksi (Sarana 1) boleh digunakan bagi
membantu guru untuk mencatat isi-isi penting secara ringkas semasa sesi perkongsian
dijalankan.

Sesi Perkongsian Guru

Nama Ahli Kumpulan:

Tempat/Tarikh/Masa:

Deskripsi: Apa yang telah berlaku/dikaji/dipelajari?

Interpretasi : Apakah yang menarik/relevan/penting tentang perkongsian ini?
Adakah amalan ini sama dengan apa yang anda praktikkan sebelum ini?

Hasil : Apa yang saya pelajari terhadap profesionalisme saya?

25

PASUKAN MELINTANG & PASUKAN MENEGAK

(HORIZONTAL TEAMS & VERTICAL TEAMS -VHT)

Pasukan Menegak (VT)

Sekumpulan pendidik, daripada aras yang berbeza dalam sesuatu MP, yang bekerjasama
secara koperatif untuk membangunkan dan melaksanakan satu program merentasi aras ke
arah membantu murid menguasai kemahiran akademik yang perlu untuk mencapai
kejayaan.

Pasukan Melintang (HT)

Satu Pasukan Melintang (HT) terdiri daripada guru-guru yang mengajar aras/kandungan yang
sama dan berjumpa secara berkala dengan tujuan mempertingkatkan outcome
pembelajaran murid. Guru-guru ini bekerjasama merancang pengalaman pembelajaran
untuk seluruh bilik darjah dan juga individu murid yang memp unyai keperluan tertentu.

Protokol

• Bentuk kumpulan guru yang TIDAK • Bentuk kumpulan guru yang
mempunyai kesamaan tahap mengajar mata pelajaran yang

murid yang diajar eg. Guru-guru sama dan mempunyai
mengajar Prinsip Perakaunan kesamaan tahap murid yang
Tingkatan 4 dan 5. diajar eg. Guru-guru mengajar
• Bincangkan isu-isu berkaitan PdPc
dan cara-cara mengatasinya atau Prinsip Perakaunan Tingkatan
• Bincangkan isu-isu berkaitan 5./subjek berbeza tingkatan
yang sama./hubungkait 2 subjek
prestasi murid tertentu (berikutan
kesinambungan dari T4 kepada guna konsep yang sama.
T5). • Bincangkan isu-isu berkaitan
• Laksanakan tindakan yang
dibincangkan. PdPc dan cara-cara
• Buat perjumpaan untuk
mengatasinya.
membincangkan perkembangan • Laksanakan tindakan yang
seterusnya.
dibincangkan.
• Buat perjumpaan untuk

membincangkan
perkembangan seterusnya.

KUMPULAN PENYELESAIAN MASALAH (PROBLEM SOLVING GROUP - PSG)

Satu kumpulan guru yang bersama-sama membincangkan suatu masalah/isu. Guru memberi
deskripsi tentang suatu masalah. Guru-guru yang lain bersama-sama meminta penjelasan
dan mengemukakan cadangan penyelesaian masalah/isu.

Ahli PSG

Ahli dalam kumpulan penyelesai masalah tidak tetap. Ia boleh berubah mengikut isu
/masalah yang hendak diselesaikan. Ahli kumpulan bol eh terdiri daripada

➢ Fasilitator (ketua)
➢ Pencatat
➢ Ahli

26

Kategori Masalah
1. Masalah rutin - masalah yang biasa dan kerap berlaku, perlu diselesaikan segera, sifat

masalah diketahui, cara penyelesaian mudah serta sedia diketahui.
2. Masalah bukan Rutin – timbul bila sesuatu itu menyimpang dari yang sepatutnya,

punca tidak diketahui tetapi memerlukan kaedah penyelesaian masalah untuk
atasinya.
3. Masalah kreatif / inovatif – masalah berkaitan dengan usaha untuk menigkatkan
prestasi sesuatu keadaaan atau sistem (pengurusan)

Cadangan Alat-Alat Untuk Penyelesaian Masalah
Dan Membuat Keputusan Yang Boleh Digunakan

➢ Matriks Keutamaan
➢ Fishbone Diagram
➢ SWOT
➢ PMI
➢ Peta Minda
➢ Diamond 9
➢ Forcefield Analysis
➢ Diagram Pokok

27

KUMPULAN RAKAN KRITIKAL - KRK (CRITICAL FRIENDS GROUP)

Kumpulan Rakan Kritikal (KRK) merujuk kepada kumpulan guru yang komited untuk
meningkatkan prestasi sekolah. Ahli kumpulan Rakan Kritikal merupakan mereka yang
menyokong dan menggalakkan rakan-rakan lain melalui maklumbalas yang ikhlas.

Kepentingan KRK

Melihat semula

➢ hasil guru seperti RPH dan keputusan yang dibuat oleh guru
➢ hasil kerja murid-murid
➢ Dilema/isu yang wujud dalam bilik darjah dan sekolah
➢ kaedah yang digunakan untuk menjana idea baru dalam
➢ Perancangan RPH

Panduan Pelaksanaan KRK

a. Ahli kumpulan terdiri daripada 4 - 7 orang
b. Sesi pertemuan dan masa ditentukan oleh Fasilitator
c. Pembentang akan mengutarakan satu isu dan ahli kumpulan akan memberi

pandangan mereka terhadap isu tersebut
d. Pembentang TIDAK terlibat dalam perbincangan isu yang dibincangkan tetapi boleh

mengambil nota semasa perbincangan dijalankan
e. Ahli kumpulan memberi cadangan berpandukan kepada pengalaman dan

kepakaran mereka
f. Perbincangan tidak merujuk kepada nama pembentang

PROTOKOL KRK

➢ Langkah 1 : Taklimat Fasilitator ( 3 Minit )
1. Fasilitator menetapkan masa untuk perbincangan
2. Fasilitator membuat penerangan mengenai proses KRK

➢ Langkah 2 : Pembentangan Isu/Masalah Oleh Pembentang (5 Minit)
1. Isu dibentang untuk perkongsian
2. Pembentang menerangkan konteks isu
3. Pembentang menyenaraikan beberapa soalan berkaitan isu yang ingin
ditangani untuk mendapat pandangan dan cadangan daripada ahli
kumpulan.

➢ Langkah 3 : Persoalan Berkaitan Isu Dan Penjelasan ( 5 Minit)
1. Ahli kumpulan bertanya soalan kepada pembentang untuk memahami is i
dengan lebih jelas
2. Ahli kumpulan tidak dibenarkan memberi cadangan atau memulaka n
perbincangan

➢ Langkah 4 : Perbincangan Ahli Kumpulan ( 12 Minit)
1. Ahli kumpulan berbincang mengenai isu yang telah dibentangkan secara
positif dan kritikal
2. Pembentang tidak terlibat dengan perbincangan tetapi boleh mencatat nota
3. Ahli kumpulan memberi beberapa cadangan untuk menanga ni isu

28

➢ Langkah 5 : Maklumbalas Pembentang ( 5 Minit)
1. Pembentang memberi maklumbalas kepada cadangan ahli kumpulan

➢ Langkah 6 : Rumusan ( 5 Minit)
1. Fasilitator membuat rumusan dan memberi penekanan terhadap proses yang
berlaku semasa perbincangan

KUMPULAN BELAJAR GURU (TEACHER STUDY GROUP – TSG)

Kumpulan Belajar Guru adalah satu bentuk pembangunan profesional secara kolaboratif di
mana guru ditugaskan untuk belajar sendiri.

• Satu cara pembelajaran kolaboratif
• Menggalakkan perbualan professional, kebersamaan dan pembelajaran tentang isu

yang mempengaruhi PdPc
• Bertindak sebagai landasan untuk para guru menjadi ‘pelaja r sepanjang hayat’

(lifelong learners) dan pengkaji tindakan (action researches)
• Menggalakkan jalinan rakan sejawatan (peer interaction) melalui peluang

perkongsian idea secara kerap
• Terdiri daripada individu yang berkumpul bersama untuk meningkatkan kapasiti

memenuhi keperluan murid
PROSES PELAKSANAAN TSG

29

GARIS PANDUAN PERJUMPAAN TSG
a. Galakkan dialog dan refleksi (Encourage dialogue and reflection)
b. Galakkan semua orang memberi sumbangan dalam perbincangan (Allow everyone

the chance to contribute to the discussion)
c. Bentuk kumpulan berdasarkan kepentingan bersama (form groups based on common

interest)Jadualkan perjumpaan (Keep a regular schedule)
d. Kumpul dan gunakan sumber professional (Collect and utilise professional resources)
e. Tetapkan dan bangunkan peranan ahli (Develop roles for members)
f. Wujudkan corak kepimpinan (Establish a pattern of leadership)
g. Raikan kejayaan (Celebrate successes)
h. Cipta dan kekalkan suasana yang positif (Create and maintain a positive atmosphere)

30


Click to View FlipBook Version