The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TUGASAN STAF UNIT KURIKULUM 2018

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by farhanahazmi86, 2019-12-18 21:14:36

tugasan 2018

TUGASAN STAF UNIT KURIKULUM 2018

BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2018

UNIT
KURIKULUM

BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2018

CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM

2018

PENGERUSI
PN NORMI BT MUSTAFA

(GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI I NAIB PENGERUSI II NAIB PENGERUSI III
EN ELIAS B HJ YUSOFF PN ZAINAB BT ZAINUDIN PN RODZIYAH BT OTHMAN
(PK HAL EHWAL MURID)
(PK KURIKULUM) (PK KURIKULUM)
SETIAUSAHA
PN NOORHASANAH BT ABU BAKAR

PANITIA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN / JADUAL WAKTU
MATAPELAJARAN
HEAD COUNT EN ABDUL HALIM B ISMAIL
PN NOORHASANAH BT ABU BAKAR
DATA
B.MELAYU RBT ICT/P.AKSES EN IBRAHIM MOHD ISA
PN BASHIRAH BT MOHD SAAD EN AMRAN B ABDULLAH EN YUSNI B YUSUF
LINUS
B.INGGERIS PSV PUSAT SUMBER
PN FAUDZIAH BT IBRAHIM EN ABDUL WAHAB B ISMAIL PN AZIZAH BT AHMAD PN HAMISYAH BT HALIT

MATEMATIK MUZIK PBS/KSSR NILAM
EN AHMAD SUBRI B HUSSAIN EN MUHAMAD FAUZI B HALIM PN HASLINA BT CHE ISMAIL PN AZIZAH BT AHMAD

SAINS TMK P.KHAS UPSR
EN SHUK KERI B SALIM EN YUSNI B YUSUF EN SHUK KERI B SALIM
EN MOHAMMAD ARIFF B AB.SAMAT
B.ARAB PJPK P.STRATEGIK
PN RUSNIZA BT ABDUL RAZAK EN HISHAMUDIN B HASHIM PRA SEKOLAH PN NUHA BT ISHAK
PN SALIZA BT BAKAR
SEJARAH PEMULIHAN
PN NOR HAYATI BT MAT MBMMBI PN NURSHAM BT HASSAN
PN BASHIRAH BT MOHD SAAD
PN HJH FAUDZIAH BT IBRAHIM I-THINK/KBAT

HIP PN FAUDZIAH BT IBRAHIM

PN FAUDZIAH BT IBRAHIM

BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2018

JAWATAN KUASA INDUK KURIKULUM SEKOLAH
(JKS)

Pengerusi : Pn Normi bt Mustafa Guru Besar
Naib Pengerusi I : En Elias b Hj Yusoff PK. Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Pn Zainab b Zainudin PK. Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi III : Pn Rodziyah bt Othman PK. Kokurikulum
Setiausaha : Pn Noorhasanah bt Abu Bakar

AJK : Semua Pengerusi Panitia
: Penyelaras P.Khas
: Penyelaras Pra Sekolah
: Guru Bimbingan dan Kaunseling
: Guru Pemulihan
: Penyelaras Peperiksaan
: Penyelaras PBS/KSSR
: Penyelaras Pra Sekolah
: Penyelaras MBMMBI
: Penyelaras UPSR
: Guru Media
: Penyelaras I -Think
: Penyelaras P. Strategik
: Penyelaras Nilam
: Penyelaras Linus
: Penyelaras Jadual Waktu
: Penyelaras Data
: Penyelaras ICT/Akses
: Penyelaras J-Qaf

BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2018

BIDANG TUGAS

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangya 3 kali setahun.

2. Menentukan dasar kurikulum sekolah yang selaras dengan dasar Pendidikan Kebangsaan.

3. Menguruskan pelaksanaan sukatan dan harian sukatan pelajaran sekolah yang terkini.

4. Memastikan pengurusan buku rekod dan penyediaan rancangan mengajar dipatuhi oleh seluruh

warga.

5. Merancang pelaksanaan sukatan pelajaran yang selaras dalam setiap panitia.

6. Memastikan Pengurusan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah melaksanakan pendidikan

bestari.

7. Menyelaraskan pengurusan fail panitia

8. Menyelaraskan pelaksanaan penilaian dan peperiksaan yang terancang,

9. Menyelaraskan pelaksanaan jadual waktu persekolahan, jadual waktu guru dan jadual waktu

kelas mengikut keperluan kurikulum.

10. Menyelaraskan Pengurusan buku teks dan buku rujukan pelajar.

11. Merancang dan melaksanakan pemantauan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dan

penyeliaan buku latihan murid.

12. Melaksanakan pengurusan PSS yang berkesan dan menyeluruh dan berusaha untuk

memperbanyakkan bahan sumber pendidikan di sekolah.

13. Menguruskan program perkembangan staf yang terancang berasaskan keperluan profesionalisma

guru.

14. Menguruskan dan mengalakkan kajian tindakan untuk pembangunan pendidikan di sekolah.

15. Memastikan semua program Kementerian dilaksanakan dengan terancang dan diuruskan

dengan berkesan seperti MBMMBI dan KSSR.

16. Merancang dan menyelaraskan program kecemerlangan akademik, program pengukuhan

dan pemulihan pelajar.

17. Menyelaras, melaksana dan memantau semua program kecemerlangan akademik sekolah.

18. Menggalakkan warga menguruskan pembinaan bahan bantuan mengajar, pengurusan ICT

dalam P&P, ke arah meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meninggikan lagi

prestasi pelajar.

19. Mengkaji analisa keputusan UPSR dan Peperiksaan Dalaman dan merangka

program jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi kelemahan.

20. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan pengetua dari semasa ke semasa.

21. Mengemukakan laporan pelaksanaan program kepada Guru Besar dari masa ke semasa.

BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2018

PENGURUSAN
PANITIA MATA PELAJARAN

PANITIA PENGERUSI SETIAUSAHA

BAHASA MELAYU PN BASHIRAH BT MOHD SAAD EN ISMAIL B AHMAD
BAHASA INGGERIS PN FAUDZIAH BT IBRAHIM PN HAMISYAH BT HALIT
MATEMATIK EN AHMAD SUBRI B HUSSAIN PN NOR HAYATI BT MAT
SAINS/DST EN SHUK KERI B SALIM EN MUHAMAD FAUZI B HALIM

PENDIDIKAN ISLAM EN ABDUL HALIM B LEBAI ISMAIL PN FAUZIAH BT AHMAD
BAHASA ARAB PN RUSNIZA BT ABDUL RAZAK EN MOHD SAAD B SAFAR
SEJARAH PN NOR HAYATI BT MAT EN AHMAD SUBRI B HUSSAIN
TMK/RBT EN AMRAN B ABDULLAH EN YUSNI B YUSUF
P.JASMANI/KESIHATAN EN HISHAMUDIN B HASHIM EN ABDUL WAHAB B ISMAIL
PENDIDIKAN SENI VISUAL EN ABDUL WAHAB B ISMAIL NOORHASANAH BT ABU BAKAR
MUZIK EN MUHAMAD FAUZI B HALIM EN SHUK KERI B SALIM

SENARAI NAMA GURU KELAS

TAHUN SENARAI NAMA GURU SENARAI NAMA GURU PENDAMPING

PRA KENARI PN SALIZA BT BAKAR PN HAMISYAH BT HALIT
PRA MERPATI PN JASSNITA BT JAMIN EN AMRAN B ABDULLAH
1 KENARI PN MARIAH BT MUSTAPA PN HASLINA BT CHE ISMAIL
EN ABDUL HALIM B LEBAI ISMAIL
1 MERPATI PN SITI FATIMAH BTABU BAKAR EN MOHD SAAD B SAFAR
PN NUHA BT ISHAK
2 KENARI EN MUHAMAD FAUZI B HALIM EN YUSNI B YUSOF
2 MERPATI EN MAHAMAD FUAD B ZAKARIA EN KORI B HUSSAIN
3 KENARI EN ABDUL WAHAB B ISMAIL EN IBRAHIM B MOHD ISA
3 MERPATI PN MASITAH BT NOORDIN PN AZIZAH BT AHMAD
4 KENARI EN HISHAMUDIN B HASHIM EN SHUK KERI B SALIM
4 MERPATI PN FAUZIAH BT AHMAD PN BASHIRAH BT MOHD SAAD
5 KENARI PN NORHAYATI BT MAT
5 MERPATI EN ISMAIL B AHMAD
6 KENARI EN AHMAD SUBRI B HUSSAIN
6 MERPATI PN RUSNIZA BT ABDUL RAZAK

BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2018

JAWATANKUASA – JAWATANKUASA
PANITIA MATA PELAJARAN

JK PANITIA BAHASA MELAYU JK PANITA BAHASA INGGERIS

Penasihat Pn Normi binti Mustafa Penasihat Pn Normi binti Mustafa
Pengerusi Pn Bashirah bt Mohd Saad Pengerusi Pn Faudziah bt Ibrahim
Setiausaha En Ismail bt Ahmad Setiausaha Pn Hamisyah bt Halit
Ahli Semua guru Bahasa Melayu Ahli Semua guru Bahasa Inggeris

JK PANITIA MATEMATIK PANITIA SAINS

Penasihat Pn Normi binti Mustafa Penasihat Pn Normi binti Mustafa
Pengerusi En Ahmad Subri b Hussain Pengerusi En Shuk Keri b Salim
Setiausaha Pn Nor Hayati bt Mat Setiausaha En Muhamad Fauzi b Halim
Ahli Semua guru Matematik Ahli Semua guru Sains

PANITIA PENDIDIKAN ISLAM JK PANITIA BAHASA ARAB

Penasihat Pn Normi binti Mustafa Penasihat Pn Normi binti Mustafa
Pengerusi En Abdul Halim B Lebai Ismail Pengerusi Pn Rusniza bt Abdul Razak
Setiausaha Pn Fauziah bt Ahmad Setiausaha En Mohd Saad b Safar
Ahli Semua guru Pendidikan Islam Ahli Semua guru Bahasa Arab

PANITIA BAHASA RBT /TMK JK PANITIA PJK

Penasihat Pn Normi binti Mustafa Penasihat Pn Normi binti Mustafa
Pengerusi En Amran B Abdullah Pengerusi En Hishamudin B Hashim
Setiausaha En Yusni b Yusuf Setiausaha En Abdul Wahab b Ismail
Ahli Semua guru RBT/TMK Ahli Semua guru PJK

BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2018

JK PANITIA P.SENI VISUAL JK PANITA MUZIK

Penasihat Pn Normi binti Mustafa Penasihat Pn Normi binti Mustafa
Pengerusi En Abdul Wahab b Ismail Pengerusi En Muhamad Fauzi b Halim
Setiausaha Pn Noorhasanah bt Abu Bakar Setiausaha En Shuk Keri b Salim
Ahli Semua guru Pendidikan Seni Visual Ahli Semua guru Muzik

JK PANITIA SEJARAH

Penasihat Pn Normi binti Mustafa
Pengerusi Pn Norhayati bt Mat
Setiausaha En Ahmad Subri b Hussain
Ahli Semua guru Sejarah

BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2018

JAWATANKUASA PENINGKATAN AKADEMIK

PERINGKAT PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH(PPD)

Tahun 1 : En Mohd Nasir b Saad PPPD Bahasa Melayu (Rendah)
Tahun 2 : En Solahuddin b Mahmud PPPD Bahasa/Bahasa Inggeris
Tahun 3 : En Hadami b Hamid PPPD Kemanusiaan
Tahun 4 : En Muhamad Anuar b Hamid PPPD Teknik & Vokasional
Tahun 5 : En Mazlan b Ali PPPD Sains dan Matematik

Pengerusi JAWATANKUASA PENINGKATAN PRA SEKOLAH
Setiausaha
AJK : Pn Rodziyah bt Othman PK. Kokurikulum
: Pn Saliza bt Bakar Guru Pra sekolah
: Pn Jassnita bt Jamin Guru Pra Sekolah
: Pn Mariah bt Mustapa Guru P.Islam
: Pn Rosnani bt Ariffin PPM Pra Sekolah
PPM Pra Sekolah
Pn Azura Azalina bt Abd.Rahim

JAWATANKUASA PENINGKATAN TAHUN 1

Pengerusi : Pn Rodziyah bt Othman PK. Kokurikulum
Setiausaha : Pn Siti Fatimah bt Abu Bakar
AJK : Semua guru Tahun 1

JAWATANKUASA PENINGKATAN TAHUN 2

Pengerusi : Pn Zainab bt Zainudin PK. Hal Ehwal Murid
Setiausaha : En Mahamad Fuad b Zakaria
AJK : Semua guru Tahun 2

BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2018

JAWATANKUASA PENINGKATAN TAHUN 3

Pengerusi : Pn Zainab bt Zainudin PK. Hal Ehwal Murid
Setiausaha : Pn Masitah bt Noordin
AJK : Semua guru Tahun 3

Pengerusi JAWATANKUASA PENINGKATAN TAHUN 4
Setiausaha
AJK : En Elias b Hj Yusoff PK. Pentadbiran
: En Hishamudin b Hashim
: Semua guru Tahun 4

JAWATANKUASA PENINGKATAN TAHUN 5

Pengerusi : En Elias b Hj Yusoff PK. Pentadbiran
Setiausaha : En Ismail b Ahmad
AJK : Semua guru Tahun 5

JAWATANKUASA PENINGKATAN UPSR

Pengerusi : Pn Normi bt Mustafa Guru Besar
Naib Pengerusi I : En Elias b Hj Yusoff PK. Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Pn Zainab bt Zainudin PK. Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi III : Pn Rodziyah bt Othman PK. Kokurikulum
Setiausaha : En Shuk Keri b Salim
AJK : En Abdul Halim b Ismail Guru Kaunseling
: En Ahmad Subri b Hussain
: Pn Faudziah bt Ibrahim
: Pn Fauziah bt Ahmad
: En Kori b Hussain
: Pn Nuha bt Ishak

BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2018
JAWATANKUASA LINUS

Pengerusi : Pn Normi bt Mustafa Guru Besar
Naib Pengerusi I : En Elias b Hj Yusoff PK. Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Pn Zainab bt Zainudin PK. Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi III : Pn Rodziyah bt Othman PK. Kokurikulum
Setiausaha I : Pn Hamisyah bt Halit Guru Tahun 1
AJK : Semua Guru Tahun I, 2 dan 3

JAWATANKUASA PEMULIHAN

Pengerusi : Pn Normi bt Mustafa Guru Besar
Naib Pengerusi I : En Elias b Hj Yusoff PK. Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Pn Zainab bt Zainudin PK. Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi III : Pn Rodziyah bt Othman PK. Kokurikulum
Setiausaha : Pn Nursham bt Hassan
AJK : Semua Guru Tahun I, 2 dan 3

JAWATANKUASA MBMMBI

Pengerusi : Pn Normi bt Mustafa Guru Besar
Naib Pengerusi I : En Elias b Hj Yusoff PK. Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Pn Zainab bt Zainudin PK. Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi III : Pn Rodziyah bt Othman PK. Kokurikulum
Setiausaha : Pn Bashirah bt Mohd Saad
: Pn Faudziah bt Ibrahim
AJK : Semua guru BM dan BI

BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2018

JAWATANKUASA PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

Pengerusi : Pn Normi bt Mustafa Guru Besar
Naib Pengerusi I : En Elias b Hj Yusoff PK. Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Pn Zainab bt Zainudin PK. Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi III : Pn Rodziyah bt Othman PK. Kokurikulum
AJK : Pn Noorhasanah bt Abu Bakar Setiausaha Peperiksaan Dalaman
: Pn Bashirah bt Mohd Saad KP. Bahasa Melayu
: Pn Faudziah bt Ibrahim KP. Bahasa Inggeris
: En Ahmad Subri b Hussain KP. Matematik
: En Shuk Keri b Salim KP. Sains
: En Abdul Halim b Lebai Ismail KP.Pendidikan Islam
: Pn Rusniza bt Abdul Razak KP. Bahasa Arab
: Pn Nor hayati bt Mat KP. Sejarah
: En Amran B Abdullah KP.TMK/RBT
: En Abdul Wahab b Ismail KP. Pendidikan Seni Visual
: En Muhamad Fauzi b Halim KP. Muzik
: En Hishamudin b Hashim KP.PJPK

JAWATANKUASA HEADCOUNT SEKOLAH

Pengerusi : Pn Normi bt Mustafa Guru Besar
Naib Pengerusi I : En Elias b Hj Yusoff PK. Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Pn Zainab bt Zainudin PK. Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi III : Pn Rodziyah bt Othman PK. Kokurikulum
Setiausaha I : Pn Noorhasanah bt Abu Bakar Setiausaha Peperiksaan Dalaman
Setiausaha II : En Ahmad Subri b Hussain KP. Matematik
: Pn Faudziah bt Ibrahim KP. Bahasa Inggeris
: Pn Bashirah bt Mohd Saad KP. Bahasa Melayu
: En Shuk Keri b Salim KP. Sains
: En Abdul Halim b Lebai Ismail KP.Pendidikan Islam
: Pn Rusniza bt Abdul Razak KP. Bahasa Arab
: Pn Nor hayati bt Mat KP. Sejarah
En Amran b Abdullah KP.TMK/RBT
En Abdul Wahab b Ismail KP. Pendidikan Seni Visual
En Muhamad Fauzi b Halim KP. Muzik
En Hishamudin b Hashim KP.PJPK

BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2018

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN DAN PENILAIAN

Pengerusi : Pn Normi bt Mustafa Guru Besar
Naib Pengerusi I : En Elias b Hj Yusoff PK. Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Pn Zainab bt Zainudin PK. Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi III : Pn Rodziyah bt Othman PK. Kokurikulum
Setiausaha I : En Shuk Keri b Salim Peperiksaan UPSR
Setiausaha II : Pn Noorhasanah bt Abu Bakar Peperiksaan Dalaman
AJK : Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BERASAS SEKOLAH PBS

Pengerusi : Pn Normi bt Mustafa Guru Besar
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II : En Elias b Hj Yusoff PK. Pentadbiran
Naib Pengerusi III
Setiausaha : Pn Zainab bt Zainudin PK. Hal Ehwal Murid
AJK
: Pn Rodziyah bt Othman PK. Kokurikulum

: Pn Haslina bt Che Ismail

: Guru Mata Pelajaran Th 1 hingga 6

JAWATANKUASA I-THINK/KBAT

Pengerusi : Pn Normi bt Mustafa Guru Besar
Naib Pengerusi I : En Elias b Hj Yusoff PK. Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Pn Zainab bt Zainudin PK. Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi III : Pn Rodziyah bt Othman PK. Kokurikulum
Setiausaha : Pn Faudziah bt Ibrahim
AJK : Semua guru Tahun 1-6

BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2018

JAWATANKUASA PRASEKOLAH

Pegerusi : Pn Normi bt Mustafa Guru Besar
Naib Pengerusi I : En Elias b Hj Yusoff PK. Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Pn Zainab bt Zainudin PK. Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi III : Pn Rodziyah bt Othman PK. Kokurikulum
Setiausaha : Pn Saliza bt Bakar Guru Pra sekolah
AJK : Pn Jassnita bt Jamin Guru Pra Sekolah
: Pn Mariah bt Mustapa Guru P.Islam
: Pn Rosnani bt Ariffin PPM Pra Sekolah
: Pn Azura Azalina bt Abd.Rahim PPM Pra Sekolah
: AJK PIBG

JAWATANKUASA PENDIDIKAN KHAS

Pegerusi : Pn Normi bt Mustafa Guru Besar
Naib Pengerusi I : En Elias b Hj Yusoff PK. Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Pn Zainab bt Zainudin PK. Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi III : Pn Rodziyah bt Othman PK. Kokurikulum
Setiausaha : En Mohammad Ariff b Ab. Samat Guru Pendidikan Khas
AJK : Pn Norhayati bt Ismail Guru Pendidikan Khas
: Pn Farah Wahida bt Mohd Zahir Guru Pendidikan Khas
Pegerusi : Pn Rosnani bt Ahmad Guru Pendidikan Khas
Naib Pengerusi I : Pn Mahani bt Hashim PPM Pendidikan Khas
Naib Pengerusi II : AJK PIBG
Naib Pengerusi III
Setiausaha JAWATANKUASA JADUAL WAKTU
P.Setiausaha
: Pn Normi bt Mustafa Guru Besar
: En Elias b Hj Yusoff PK. Pentadbiran
: Pn Zainab bt Zainudin PK. Hal Ehwal Murid
: Pn Rodziyah bt Othman PK. Kokurikulum
: En Abdul Halim b Lebai Ismail
: En Yusni b Yusuf
: Pn Noorhasanah bt Abu Bakar
: Pn Nuha bt Ishak

BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2018

JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER

Pegerusi : Pn Normi bt Mustafa Guru Besar
Naib Pengerusi I : En Elias b Hj Yusoff PK. Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Pn Zainab bt Zainudin PK. Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi III : Pn Rodziyah bt Othman PK. Kokurikulum
Setiausaha : Pn Azizah bt Ahmad
AJK : Semua Ketua Panitia Mata pelajaran

JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER

Ketua : Pn Norhayati bt Mat Unit Perpustakaan
AJK : Pn Rusniza bt Abdul Razak

Ketua : Pn Masitah bt Noordin Unit BBM

Ketua : Pn Noorhasanah bt Abu Bakar Bilik Tayangan/Media Elektronik

JAWATANKUASA HIGHLY IMMERSIVE PROGRAMME (HIP)

Pengerusi : Pn Normi bt Mustafa Guru Besar
Naib Pengerusi I : En Elias b Hj Yusoff PK. Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Pn Zainab bt Zainudin PK. Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi III : Pn Rodziyah bt Othman PK. Kokurikulum
Setiausaha : Pn Faudziah bt Ibrahim
: En Kori B Hussain
AJK : Semua guru & AJK PIBG

BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2018

JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

Pengerusi : Pn Normi bt Mustafa Guru Besar
Naib Pengerusi I : En Elias b Hj Yusoff PK. Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Pn Zainab bt Zainudin PK. Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi III : Pn Rodziyah bt Othman PK. Kokurikulum
Setiausaha : Pn Nuha bt Ishak
P.Setiausaha : Pn Rosnani bt Ahmad
AJK : Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA ICT/PUSAT ACESS

Penasihat : Pn Normi bt Mustafa Guru Besar
Pengerusi : En Elias b Hj Yusoff PK. Pentadbiran
Penyelaras : En Yusni B Yusuf
AJK : En Abdul Halim b Lebai Ismail Pen.Pegawai Teknologi Maklumat
: En Mahamad Fuad b Zakaria
: En Ibrahim b Mohd Isa
: Pn Farhanah bt Azmi

BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2018

PEMANTAUAN P&P, SERAHAN
BUKU LATIHAN / KERJA BERTULIS

DAN KELAS

1. Tarikh dan waktu pencerapan boleh dimaklumkan terlebih dahulu
atau tanpa dimaklumkan terlebih dahulu dan guru-guru boleh dicerap lebih daripada 1 kali.

2. Semua guru dinasihatkan supaya bersedia untuk dicerap oleh Pencerap Dalaman atau
Pegawai-Pegawai JPN, PPD dan Jemaah Nazir. Pastikan buku rekod mengajar dibawa
dan ditunjukkan kepada pencerap sewaktu pencerapan.

3. Pencerapan proses pengajaran dan pembelajaran adalah bertujuan untuk meningkatkan
kualiti dan keberkesanan P&P.

4. Pencerap akan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pelaksanaan P&P, disusuli oleh
perbincangan, bimbingan, atau cadangan-cadangan baru.

5. Dapatan pencerapan juga dijadikan asas perancangan program perkembangan staf.

6. Serahan buku latihan pelajar / kerja bertulis dan pemantauan kelas-kelas adalah seperti
ketetapan berikut:

PN NORMI BT MUSTAFA - Tahun 6
EN ELIAS B HJ YUSOFF - Tahun 4 & 5
PN ZAINAB BT ZAINUDIN - Tahun 2 & 3
PN RODZIYAH BT OTHMAN - Pra Sekolah &Tahun 1

BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2018

JADUAL PENCERAPAN PdPc/SKPMg(S4) , SERAHAN
BUKU LATIHAN / KERJA BERTULIS

BIL NAMA STAF J FMAMJ J OS O N
1 EN MUHAMMAD FAUZI B HALIM
2 EN ABDUL HALIM B ISMAIL GB PKKK KP
3 EN MOHAMMAD ARIFF B AB SAMAT
4 EN ABDUL WAHAB B ISMAIL GB PKP PKH
5 EN AHMAD SUBRI B HUSSAIN
6 EN IBRAHIM B MOHD ISA PKKK PKH PKP
7 EN KORI B HUSSAIN
8 EN MAHAMAD FUAD B ZAKARIA GB PKP KP
9 EN AMRAN B ABDULLAH
10 EN YUSNI B YUSUF GB PKP PKKK
11 EN SHUK KERI B SALIM
12 EN NURAZLAN SHAH B RAMLI PKP KP PKKK
13 EN HISHAMUDIN B HASHIM
14 EN MOHD SAAD B SAFAR KP PKKK PKP
15 EN ISMAIL B AHMAD
16 PN HAMISYAH BT HALIT KP PKP GB
17 PN NUHA BT ISHAK
18 PN BASHIRAH BT MOHD SAAD PKH KP GB
19 PN MARIAH BT MUSTAPA
20 PN MASITAH BT NOORDIN PKH KP GB
21 PN JASSNITA BT JAMIN
22 PN NORHAYATI BT MAT PKKK PKH PKP
23 PN NURSHAM BT HASSAN
24 PN RUSNIZA BT ABDUL RAZAK PKH PKKK PKP
25 PN SALIZA BT BAKAR
26 PN NOORHASANAH BT ABU BAKAR PKP GB KP
27 PN FAUDZIAH BT IBRAHIM
28 PN AZIZAH BT AHMAD PKKK PKP PKH
29 PN HASLINA BT CHE ISMAIL
30 PN ROSNANI BT AHMAD PKH KP PKKK
31 PN FARAH WAHIDA BT MOHD ZAHIR
32 PN NOR HAYATI ISMAIL PKP PKH KP
33 PN FAUZIAH BT AHMAD
34 PN SITI FATIMAH BT ABU BAKAR GB PKP KP

NOTA: GB PKKK PKH
GB - Guru Besar
PKH : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid PKP PKH KP

PKP KP PKKK

PKH GB PKKK

PKH PKKK PKP

PKH GB PKKK

KP PKP PKH

PKP PKKK PKH

KP PKH PKKK

PKKK GB PKP

PKKK PKP KP

PKP KP GB

KP PKP PKKK

GB PKP PKH

PKKK GB PKH

KP GB PKKK

PKP PKKK KP

PKP : Guru Penolong Kanan Pentadbiran
PKKK: Guru Penolong Kanan Kokurikulum

BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2018

KUMPULAN SEMAKAN REKOD PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN

KUMPULAN A KUMPULAN C

EN MUHAMMAD FAUZI B HALIM EN HISHAMUDIN B HASHIM
EN ABDUL HALIM B ISMAIL PN NORHAYATI BT MAT
EN ABDUL WAHAB B ISMAIL PN NURSHAM BT HASSAN
EN IBRAHIM B MOHD ISA EN MOHAMMAD ARIFF B AB SAMAT
EN KORI B HUSSAIN PN RUSNIZA BT ABDUL RAZAK
EN MAHAMAD FUAD B ZAKARIA PN SALIZA BT BAKAR
EN AMRAN B ABDULLAH PN ROSNANI BT AHMAD
PN MAHANI B HASHIM PN NOORHASANAH BT ABU BAKAR
EN AHMAD SUBRI B HUSSAIN PN FARAH WAHIDA BT MOHD ZAHIR

KUMPULAN B KUMPULAN D

EN SHUK KERI B SALIM PN HASLINA BT CHE ISMAIL
PN FAUDZIAH BT IBRAHIM EN YUSNI B YUSUF
PN AZIZAH BT AHMAD EN NURAZLAN SHAH B RAMLI
PN BASHIRAH BT MOHD SAAD PN JASSNITA BT JAMIN
PN HAMISYAH BT HALIT PN NOORHAYATI BT ISMAIL
PN NUHA BT ISHAK EN MOHD SAAD B SAFAR
PN MARIAH BT MUSTAPA PN AZURA AZALINA BT ABD RAHIM
PN SITI FATIMAH BT ABU BAKAR PN ROSNANI BT ARIFFIN
PN FAUZIAH BT AHMAD EN ISMAIL B AHMAD
PN MASITAH BT NOORDIN

 Hari serahan ialah pada hari Khamis setiap Minggu
 Lengkapkan RPH anda sehingga hari Ahad minggu berikutnya.

BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2018

TARIKH PENGHANTARAN REKOD
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

BULAN GB PKP PKH PKKK
JANUARI
FEBUARI KUMP A KUMP B KUMP C KUMP D
KUMP B KUMP C KUMP D KUMP A
MAC KUMP C KUMP D KUMP A KUMP B
APRIL KUMP D KUMP A KUMP B KUMP C
MEI KUMP A KUMP B KUMP C KUMP D
JUN KUMP B KUMP C KUMP D KUMP A
JULAI KUMP C KUMP D KUMP A KUMP B
OGOS KUMP D KUMP A KUMP B KUMP C
SEPTEMBER KUMP A KUMP B KUMP C KUMP D
OKTOBER KUMP B KUMP C KUMP D KUMP A
NOVEMBER KUMP C KUMP D KUMP A KUMP B

BUKU PENGURUSAN & PENTADBIRAN 2018

JADUAL AGIHAN PEMANTAUAN PRESTASI MURID
2018

BIL PENGURUSAN TAHUN KUMPULAN

1 GURU BESAR 6 KENARI CEMERLANG
6 MERPATI SEDERHANA
2 PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
5 KENARI GALUS
3 PENOLONG KANAN PENTADBIRAN 5 MERPATI CEMERLANG
SEDERHANA
4 PENOLONG KANAN HAL EHWAL 4 KENARI
MURID 4 MERPATI GALUS
CEMERLANG
5 PENOLONG KANAN HAL EHWAL 3 KENARI SEDERHANA
MURID 3 MERPATI
GALUS
6 PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM 2 KENARI CEMERLANG
2 MERPATI SEDERHANA
7 PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM
1 KENARI GALUS
1 MERPATI CEMERLANG
PRA SEKOLAH KENARI SEDERHANA
PRA SEKOLAH MERPATI
GALUS
CEMERLANG
SEDERHANA

GALUS
SEDERHANA

GALUS

NOTA:

- Kumpulan merujuk kepada kumpulan cemerlang ,sederhana,galus seperti yang ditetapkan
oleh sekolah dalam headcount/berdasarkan pencapaian dalam peperiksaan.


Click to View FlipBook Version