The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mohamad ismail angu, 2021-02-18 03:24:02

PKL 2021

BACAAN TINGKATAN 3

Keywords: DOMAIN BACAAN

EDISI GURU

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

BACAAN

TINGKATAN 3
VERSI BAHASA MELAYU

45 MINIT

Arahan
Baca setiap soalan dengan teliti dan jawab semua soalan.

NAMA: _________________________________________________
KELAS: _________________________________________________
NOMBOR KAD PENGENALAN: ______________________________

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

UNIT 1: IKATAN ISTIMEWA

Fiona mahu membela kucing sebagai haiwan peliharaan tetapi ibunya tidak bersetuju. Ibunya
berasakan bahawa menjaga kucing di rumah merupakan suatu beban. Untuk meyakinkan ibunya
bahawa haiwan peliharaan ialah teman yang bagus, Fiona membaca artikel mengenai hubungan
istimewa antara manusia dan haiwan.

Langgan LOG
MASUK

BERITA POLITIK SUKAN BUDAYA HIBURAN PREMIUM

Mengapa Hubungan Antara Manusia dan Haiwan Peliharaan Ialah Hubungan yang
Utuh

Sesiapa yang pernah memiliki haiwan peliharaan tahu bahawa mereka mempunyai
kemampuan menunujukkan kasih sayang yang selalunya hanya dapat dilihat antara manusia
dan anak yang baru dilahirkan. Cara haiwan peliharaan meluru menyambut kita pulang ialah
salah satu daripada tanda ikatan kuat antara kita dan mereka. Mereka juga pakar dalam
mengesan perubahan perasaan kita.

Kajian menunjukkan bahawa memandang anjing peliharaan
tepat ke matanya dapat meningkatkan kadar oksitosin (hormon
yang terlibat dalam ikatan sosial) bagi kedua-dua pemilik dan
anjing tersebut. Kucing juga datang kepada kita apabila kita
sedang bersedih dan akan menunjukkan bahawa mereka
senang melihat kita dengan menjilat di tangan atau berdengkur
lembut. Ini adalah antara cara mereka melahirkan perasaan
bahagia dan kepuasan mereka.

Haiwan peliharaan memberikan begitu banyak kasih sayang dan sokongan emosi kepada
manusia. Dengan hanya membelai anjing, kucing, arnab ataupun kuda, ia boleh
mengurangkan tekanan darah dan memerangi tekanan. Sentuhan kita boleh memberi kesan
terapeutik kepada haiwan peliharaan dan diri kita sendiri, terutama jika kita berasa tidak
berapa sihat. Kanak-kanak autistik misalnya dapat dibimbing dalam dunia mereka yang
tertutup, membingungkan dan terpencil oleh anjing atau kucing yang sabar dan penyayang.
Kecelaruan keresahan dan kemurungan juga dapat dikurangkan dengan kehadiran haiwan
kesayangan.

Menurut pelbagai kajian, anjing mempunyai kemampuan unik untuk mengetahui perasaan
kita, dan penyelidikan serupa turut dilakukan dengan kucing. Sebagai contoh, saintis kognisi
haiwan menggunakan mesin MRI dan fMRI (pengimejan resonans magnetik berfungsi) untuk
mengesan tindak balas saraf anjing terhadap bau manusia dan haiwan lain. Oleh kerana
anjing memandu arah melalui hidungnya, cara mereka memproses bau memberikan pelbagai
gambaran mengenai cara mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka.

Terdapat juga penyelidikan yang mengkaji aktiviti otak anjing dalam tindak balas terhadap
bunyi yang dikeluarkan oleh manusia dan anjing - termasuk suara, salakan dan bunyi
bermakna bagi kedua-dua spesies. Para penyelidik mendapati bahawa bunyi yang gembira
menerangi korteks pendengaran pada manusia dan anjing. Ini menguatkan hujah bahawa
haiwan, terutama anjing, adalah peneman yang sempurna bagi individu dengan masalah
pendengaran.

1

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

Item 1: IKATAN ISTIMEWA Untuk kegunaan
Berdasarkan artikel, tentukan sama ada pernyataan di bawah betul atau salah. pemeriksa
Tandakan (√) pada pilihan jawapan anda.
Bulatkan skor
Pernyataan Betul Salah bagi jawapan

1. Haiwan peliharaan mampu mengesan murid
perubahan terkecil dalam tingkah laku atau
sikap kita. 019

2. Haiwan peliharaan membantu mengurangkan 019
tekanan dan tekanan darah hanya dengan
kita menyentuhnya. 019
019
3. Haiwan peliharaan adalah teman yang sesuai
kepada orang sakit dan orang tua

4. Sentuhan dari haiwan peliharaan memberi
kesan terapeutik untuk haiwan kesayangan
dan kita

SPESIFIKASI ITEM Memahami: memahami dan mengaitkan apa
yang dinyatakan secara jelas dalam ayat atau
Kehendak item teks
1
Kod Item Memahami maksud tersurat
Proses/ Kompetensi Sederhana
Tuntutan Kognitif Aneka jawapan kompleks
Format Item

PANDUAN PENSKORAN

Pernyataan Betul Salah
√ √
1. Haiwan peliharaan mampu mengesan √
perubahan terkecil dalam tingkah laku atau √
sikap kita.

2. Haiwan peliharaan membantu mengurangkan
tekanan dan tekanan darah hanya dengan
kita menyentuhnya.

3. Haiwan peliharaan adalah teman yang sesuai
kepada orang sakit dan orang tua

4. Sentuhan dari haiwan peliharaan memberi
kesan terapeutik untuk haiwan kesayangan
dan kita

2

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

1. Haiwan peliharaan mampu mengesan perubahan terkecil dalam tingkah laku atau
sikap kita.

Markah Penuh
Kod 1: Betul
Tiada Markah
Kod 0: Salah
Kod 9: Tiada jawapan
2. Haiwan peliharaan membantu mengurangkan tekanan dan tekanan darah hanya
dengan kita menyentuhnya.
Markah Penuh
Kod 1: Betul
Tiada Markah
Kod 0: Salah
Kod 9: Tiada jawapan
3. Haiwan peliharaan adalah teman yang sesuai kepada orang sakit dan orang tua.
Markah Penuh
Kod 1: Betul
Tiada Markah
Kod 0: Salah
Kod 9: Tiada jawapan
4. Sentuhan dari haiwan peliharaan memberi kesan terapeutik untuk haiwan
kesayangan dan kita.
Markah Penuh
Kod 1: Salah
Tiada Markah
Kod 0: Betul
Kod 9: Tiada jawapan

3

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

Item 2: IKATAN ISTIMEWA Untuk kegunaan
pemeriksa

Artikel tersebut bertajuk 'Mengapa Hubungan Antara Manusia dan Haiwan Peliharaan Bulatkan skor
Adalah Hubungan yang Utuh’. Yang manakah antara ayat-ayat dalam artikel yang bagi jawapan
menyokong tajuk yang diberikan?
murid
I. Kucing juga datang kepada kita apabila kita sedang bersedih dan akan
menunjukkan bahawa mereka senang melihat kita dengan menjilat di 019
tangan atau berdengkur lembut.

II. Saintis menggunakan mesin MRI dan fMRI (pengimejan resonans
magnetik berfungsi) untuk mengesan tindak balas saraf anjing terhadap
bau manusia dan haiwan lain.

III. Terdapat juga penyelidikan yang mengkaji aktiviti otak anjing dalam tindak
balas terhadap bunyi yang dikeluarkan oleh manusia dan anjing.

IV. Dengan hanya membelai anjing, kucing, arnab ataupun kuda, ia boleh
mengurangkan tekanan darah dan memerangi tekanan.

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. II dan IV

SPESIFIKASI ITEM Memahami: memahami dan mengaitkan apa
yang dinyatakan secara jelas dalam ayat atau
Kehendak item teks
1
Kod Item Memahami maksud tersurat
Proses/ Kompetensi Sederhana
Tuntutan Kognitif Aneka pilihan
Format Item

PANDUAN PENSKORAN
Markah Penuh
Kod 1: B. I dan IV

Tiada Markah
Kod 0: Jawapan lain
Kod 9: Tiada jawapan

4

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

Rakan Fiona juga menghantar e-mel tentang maklumat tambahan mengenai terapi haiwan yang
boleh ditunjukkan oleh Fiona kepada ibunya.

5

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

ITEM 3: IKATAN ISTIMEWA Untuk kegunaan
pemeriksa

Berdasarkan artikel ‘Intervensi Bantuan Haiwan’, jenis intervensi apakah yang paling Bulatkan skor
sesuai bagi seseorang yang ingin meningkatkan kemahiran sosialnya? bagi jawapan

A. Terapi Bantuan Haiwan murid
B. Aktiviti Bantuan Haiwan
C. Intervensi Bantuan Haiwan 019
D. Pembelajaran Bantuan Haiwan

SPESIFIKASI ITEM Memahami: mengintegrasi maklumat bagi
keseluruhan teks
Kehendak item 1
Menghubung kait dan membuat inferens
Kod Item Rendah
Proses/ Kompetensi Aneka pilihan
Tuntutan Kognitif
Format Item

PANDUAN PENSKORAN
Markah Penuh
Kod 1: A. Terapi Bantuan Haiwan
Tiada Markah

Kod 0: Jawapan lain
Kod 9: Tiada jawapan

ITEM 4: IKATAN ISTIMEWA Untuk kegunaan
pemeriksa
Set dan Klien yang manakah sesuai untuk Aktiviti Bantuan Haiwan? Tandakan (√)
pada jawapan yang betul dan (x) pada jawapan yang salah. Bulatkan skor
bagi jawapan

murid

Set dan Klien √x

1. Sekolah 019
2. Jagaan Kesihatan 019
3. Rumah Penjagaan 019
4. Mencari & Menyelamat 019

SPESIFIKASI ITEM Memahami: memahami dan mengaitkan apa
yang dinyatakan secara jelas dalam ayat atau
Kehendak item teks
1
Kod Item Memahami maksud tersurat
Proses/ Kompetensi Rendah
Tuntutan Kognitif

6

PANDUAN PENSKORAN PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

Set dan Klien √x

1. Sekolah √

2. Jagaan Kesihatan
x
3. Rumah Penjagaan

4. Mencari & Menyelamat

1. Sekolah
Markah Penuh
Kod 1: √

Tiada Markah
Kod 0: x
Kod 9: Tiada jawapan

2. Jagaan Kesihatan
Markah Penuh
Kod 1: √

Tiada Markah
Kod 0: x
Kod 9: Tiada jawapan

3. Rumah Penjagaan
Markah Penuh
Kod 1: √

Tiada Markah
Kod 0: x
Kod 9: Tiada jawapan

4. Mencari & Menyelamat
Markah Penuh
Kod 1: x

Tiada Markah
Kod 0: √
Kod 9: Tiada jawapan

7

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

ITEM 5: IKATAN ISTIMEWA Untuk kegunaan
pemeriksa
Kehadiran haiwan dapat meningkatkan tingkah laku sosial yang
positif dalam kalangan kanak-kanak autism? (O’Haire, 2013) Bulatkan skor
bagi jawapan
Bagaimanakah kedua-dua artikel menyokong dapatan di atas?
murid

019

I. Artikel 2 menyatakan haiwan membantu dalam Pembelajaran Bantuan
Haiwan.

II. Artikel 1 menyatakan bahawa kucing adalah pakar yang hebat dalam
mengesan perubahan tingkah laku kita.

III. Artikel 2 menyatakan tentang sokongan motivasi dan sokongan
pembelajaran yang diberikan oleh haiwan peliharaan dalam penjagaan
kesihatan.

IV. Artikel 1 menyatakan tentang kanak-kanak autistik yang dibimbing dalam
dunia mereka yang tertutup melalui binatang peliharaan.

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

SPESIFIKASI ITEM Memahami: mengintegrasi maklumat bagi
keseluruhan teks
Kehendak item 1
Menghubung kait dan membuat inferens
Kod Item Sederhana
Proses/ Kompetensi Aneka pilihan
Tuntutan Kognitif
Format Item

PANDUAN PENSKORAN
Markah Penuh
Kod 1: D. III dan IV

Tiada Markah
Kod 0: Jawapan lain
Kod 9: Tiada jawapan

8

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

UNIT 2: DAPUR JALANAN

Amanda sedang keluar bersama-sama ibu saudaranya ketika dia melihat orang ramai beratur
panjang mendapatkan makanan yang sedang diedarkan. Ibu saudaranya menjelaskan
bahawa makanan itu diedarkan oleh dapur jalanan. Amanda mencari maklumat dalam talian
untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dapur jalanan dan terjumpa sebuah poster.

9

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

Item 1: DAPUR JALANAN Untuk kegunaan
pemeriksa
Berdasarkan poster di atas, slogan bagi organisasi tersebut adalah
Bulatkan skor
A. Wira Makanan bagi jawapan
B. Caring Hearts Soup Kitchen
C. Membantu yang Memerlukan murid
D. Peluang Menyertai Aktiviti Sukarela
019
SPESIFIKASI ITEM Mengenal pasti maklumat: mengesan maklumat
dalam teks tunggal untuk mendapatkan maklumat Untuk kegunaan
Kehendak item yang dikehendaki pemeriksa
1
Kod Item Mengesan dan mengenal pasti Bulatkan skor
Proses/ Kompetensi Rendah bagi jawapan
Tuntutan Kognitif Aneka pilihan
Format Item murid

PANDUAN PENSKORAN 019
Markah Penuh 019
Kod 1: C. Membantu yang Memerlukan 019
019
Tiada Markah
Kod 0: Jawapan lain
Kod 9: Tiada jawapan

Item 2: DAPUR JALANAN

Berdasarkan poster, tentukan sama ada setiap pernyataan berikut betul atau salah.
Tandakan (√) pada pilihan jawapan anda.

Pernyataan Betul Salah

1. Terdapat had umur bagi para sukarelawan.

2. Aktiviti akan dijalankan di Kuala Lumpur.

3. Pelanggan akan datang dan membungkus
makanan mereka.

4. Sukarelawan perlu datang dua jam lebih awal
untuk membantu..

SPESIFIKASI ITEM Memahami: memahami dan mengaitkan apa
yang dinyatakan secara jelas dalam ayat atau
Kehendak item teks
1
Kod Item Memahami maksud tersurat
Proses/ Kompetensi Sederhana
Tuntutan Kognitif Aneka jawapan kompleks
Format Item

10

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

PANDUAN PENSKORAN

Pernyataan Betul Salah

1. Terdapat had umur bagi para sukarelawan. √ √
√ √
2. Aktiviti akan dijalankan di Kuala Lumpur.
3. Pelanggan akan datang dan membungkus

makanan mereka.
4. Sukarelawan perlu datang dua jam lebih awal

untuk membantu..

1. Terdapat had umur bagi para sukarelawan.
Markah Penuh
Kod 1: Betul

Tiada Markah
Kod 0: Salah
Kod 9: Tiada jawapan

2. Aktiviti akan dijalankan di Kuala Lumpur.
Markah Penuh
Kod 1: Betul

Tiada Markah
Kod 0: Salah
Kod 9: Tiada jawapan

3. Pelanggan akan datang dan membungkus makanan mereka.
Markah Penuh
Kod 1: Salah

Tiada Markah
Kod 0: Betul
Kod 9: Tiada jawapan

4. Sukarelawan perlu datang dua jam lebih awal untuk membantu.
Markah Penuh
Kod 1: Salah

Tiada Markah
Kod 0: Betul
Kod 9: Tiada jawapan

11

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

Amanda benar-benar berminat dengan kerja amal seperti dapur makanan dan ingin turut
memberikan bantuan dalam aktiviti sukarela. Dia mencari maklumat di mana dia boleh
menjadi sukarelawan dan terjumpa satu risalah dalam talian.

12

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

Item 3: DAPUR JALANAN Untuk kegunaan
pemeriksa

Apakah langkah yang boleh diambil oleh Amanda untuk memastikan bahawa Bulatkan skor
maklumat dalam brosur itu sah dan boleh dipercayai? bagi jawapan

I. Dia boleh menyertai aktiviti sukarela bersama-sama kawan-kawannya. murid
II. Dia boleh menghubungi nombor telefon organisasi tersebut.
III. Dia boleh bertanya kepada sukarelawan yang hadir. 019
IV. Dia boleh memeriksa alamat organisasi tersebut.

A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

SPESIFIKASI ITEM

Kehendak item Memahami: mengintegrasi maklumat bagi
keseluruhan teks
Kod Item 1
Proses/ Kompetensi Menghubung kait dan membuat inferens
Tuntutan Kognitif Sederhana
Format Item Aneka pilihan

PANDUAN PENSKORAN
Markah Penuh
Kod 1: C. II dan IV

Tiada Markah
Kod 0: Jawapan lain
Kod 9: Tiada jawapan

13

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

Item 4: DAPUR JALANAN Untuk kegunaan
pemeriksa
‘‘Membantu yang Memerlukan’ dan ‘Rasa Lapar Tidak Mengenal Batasan’ merupakan
slogan bagi Wira Makanan dan Dapur Jalanan. Bagaimanakah dua slogan ini Bulatkan skor
ditunjukkan dalam perkhidmatan yang mereka sediakan? Tandakan (√) pada pilihan bagi jawapan
jawapan anda.
murid

Pernyataan Betul Salah

1. Wira Makanan memberi khidmat kepada 019
pelanggan mereka dengan memberikan 019
makanan yang dibungkus. 019
019
2. Dapur Jalanan membantu pelanggan mereka
tanpa mengira bangsa, agama atau budaya.

3. Sukarelawan Dapur Jalanan terdiri daripada
individu dari pelbagai peringkat umur

4. Wira Makanan menyediakan semua
peralatan memasak untuk sukarelawan
mereka.

SPESIFIKASI ITEM Mengenal pasti maklumat: Mencari maklumat
dalam pelbagai teks
Kehendak item 1
Mencari dan memilih maklumat yang relevan
Kod Item Sederhana
Proses/ Kompetensi Aneka jawapan kompleks
Tuntutan Kognitif
Format Item

PANDUAN PENSKORAN

Pernyataan Betul Salah

1. Wira Makanan memberi khidmat kepada √
pelanggan mereka dengan memberikan √
makanan yang dibungkus.

2. Dapur Jalanan membantu pelanggan mereka √
tanpa mengira bangsa, agama atau budaya.

3. Sukarelawan Dapur Jalanan terdiri daripada
individu dari pelbagai peringkat umur

4. Wira Makanan menyediakan semua
peralatan memasak untuk sukarelawan
mereka.

1. Wira Makanan memberi khidmat kepada pelanggan mereka dengan
memberikan makanan yang dibungkus.
Markah Penuh
Kod 1: Betul

Tiada Markah
Kod 0: Salah
Kod 9: Tiada jawapan

14

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

2. Dapur Jalanan membantu pelanggan mereka tanpa mengira bangsa, agama
atau budaya.
Markah Penuh
Kod 1: Betul

Tiada Markah
Kod 0: Salah
Kod 9: Tiada jawapan

3. Sukarelawan Dapur Jalanan terdiri daripada individu dari pelbagai peringkat
umur.
Markah Penuh
Kod 1: Salah

Tiada Markah
Kod 0: Betul
Kod 9: Tiada jawapan

4. Wira Makanan menyediakan semua peralatan memasak untuk sukarelawan
mereka.
Markah Penuh
Kod 1: Salah

Tiada Markah
Kod 0: Betul
Kod 9: Tiada jawapan

Item 5: DAPUR JALANAN Untuk kegunaan
pemeriksa
Sekiranya Amanda adalah pelajar berusia 16 tahun, aktiviti sukarela yang manakah
lebih selamat untuknya? Bulatkan skor
bagi jawapan
A. Wira Makanan kerana dia masih di bawah umur.
B. Wira Makanan kerana dia hanya perlu membantu membungkus makanan. murid
C. Dapur Jalanan kerana dia boleh pergi menyertai aktiviti sukarela bersama
019
rakan-rakannya.
D. Dapur Jalanan kerana dia hanya perlu pergi ke lokasi sekitar bandar sahaja.

SPESIFIKASI ITEM Memahami: mengintegrasi maklumat bagi
keseluruhan teks
Kehendak item 1
Menghubung kait dan membuat inferens
Kod Item Sederhana
Proses/ Kompetensi Aneka pilihan
Tuntutan Kognitif
Format Item

PANDUAN PENSKORAN
Markah Penuh
Kod 1: A. Wira Makanan kerana dia masih di bawah umur.

Tiada Markah
Kod 0: Jawapan lain
Kod 9: Tiada jawapan

15

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

UNIT 3: JOM MAKAN

Amir tidak pernah mencuba perkhidmatan penghantaran makanan sebelum ini. Rakan Amir telah
mengesyorkan kepadanya sebuah syarikat penghantaran yang cukup popular dan selalu
digunakan oleh orang ramai. Amir melayari laman web syarikat penghantaran makanan tersebut
untuk mengetahui lebih lanjut mengenainya.

16

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

Item 1: JOM MAKAN Untuk kegunaan
pemeriksa

Tentukan sama ada manfaat berikut yang boleh diterima oleh Amir sekiranya dia Bulatkan skor
membuat pesanan melalui JomMakan adalah betul atau salah. Tandakan (√) pada bagi jawapan

pilihan jawapan anda. murid

Pernyataan Betul Salah

1. Dia boleh mendapat potongan 25% sebagai 019
ahli. 019

2. Dia boleh membuat pesanan makanan pada 019
bila-bila masa. 019

3. Dia boleh menentukan cara mendapatkan
makanan yang lazat dengan cara yang
paling mudah.

4. Dia boleh menikmati lebih penjimatan jika
dia memesan dengan lebih banyak.

SPESIFIKASI ITEM Mengenal pasti maklumat: mengesan maklumat
dalam teks tunggal untuk mendapatkan maklumat
Kehendak item yang dikehendaki
1
Kod Item Mengesan dan mengenal pasti
Proses/ Kompetensi Rendah
Tuntutan Kognitif Aneka jawapan kompleks
Format Item

PANDUAN PENSKORAN Betul Salah
√ √
Pernyataan √

1. Dia boleh mendapat potongan 25% sebagai √
ahli.

2. Dia boleh membuat pesanan makanan pada
bila-bila masa.

3. Dia boleh menentukan cara mendapatkan
makanan yang lazat dengan cara yang
paling mudah.

4. Dia boleh menikmati lebih penjimatan jika
dia memesan dengan lebih banyak.

1. Dia boleh mendapat potongan 25% sebagai ahli.
Markah Penuh
Kod 1: Salah

Tiada Markah
Kod 0: Betul
Kod 9: Tiada jawapan

17

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

2. Dia boleh mendapat potongan 25% sebagai ahli.
Markah Penuh
Kod 1: Betul

Tiada Markah
Kod 0: Salah
Kod 9: Tiada jawapan

3. Dia boleh menentukan cara mendapatkan makanan yang lazat dengan cara
yang paling mudah.
Markah Penuh
Kod 1: Salah

Tiada Markah
Kod 0: Betul
Kod 9: Tiada jawapan

4. Dia boleh mendapat potongan 25% sebagai ahli.
Markah Penuh
Kod 1: Betul

Tiada Markah
Kod 0: Salah
Kod 9: Tiada jawapan

Item 2: JOM MAKAN Untuk kegunaan
pemeriksa
Arahan mengenai cara membuat pesanan dari JomMakan ditunjukkan dalam bentuk
sedemikian untuk Bulatkan skor
bagi jawapan
A. menunjukkan betapa mudahnya membuat pesanan dari JomMakan.
B. menjimatkan masa pelanggan semasa membuat pesanan dari JomMakan. murid
C. membantu pelanggan menunggu dengan tenang ketika membuat pesanan
D. menerangkan secara terperinci mengenai cara membuat pesanan dari 019

JomMakan.

SPESIFIKASI ITEM Menilai dan membuat refleksi: Menilai mengenai
Kehendak item bagaimana kandungan teks ditunjukkan
Kod Item 1
Proses/ Kompetensi Membuat refleksi mengenai kandungan dan
bentuk teks
Tuntutan Kognitif Sederhana
Format Item Aneka pilihan

PANDUAN PENSKORAN
Markah Penuh
Kod 1: A. menunjukkan betapa mudahnya membuat pesanan dari JomMakan.

Tiada Markah
Kod 0: Jawapan lain
Kod 9: Tiada jawapan

18

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

Amir terus melayari untuk membaca ulasan yang diberikan oleh pelanggan.

19

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

Item 3: JOM MAKAN Untuk kegunaan
pemeriksa
Pelanggan yang menulis ulasan positif mengenai JomMakan memberi komen
mengenai Bulatkan skor
bagi jawapan
I. manfaat penjimatan
II. makanan yang bagus murid
III. perkhidmatan pelanggan yang bagus
IV. perkhidmatan penghantaran pesanan yang bagus 019

A. I, II and III
B. I, II and IV
C. I, III and IV
D. II, III and IV

SPESIFIKASI ITEM Memahami: memahami maksud tersurat dalam
ayat
Kehendak item 1
Memahami maksud tersurat
Kod Item Sederhana
Proses/ Kompetensi Aneka pilihan
Tuntutan Kognitif
Format Item

PANDUAN PENSKORAN
Markah Penuh
Kod 1: D. II, III and IV

Tiada Markah
Kod 0: Jawapan lain
Kod 9: Tiada jawapan

Item 4: JOM MAKAN Untuk kegunaan
pemeriksa
Beto D tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberikan oleh JomMakan
kerana Bulatkan skor
bagi jawapan
A. dahulu, perkhidmatan JomMakan okey
B. dia tidak dilayan seperti pelanggan tetap murid
C. lalu lintas sibuk pada waktu makan tengahari
D. dia terpaksa menunggu lebih lama untuk pesanannya 019

SPESIFIKASI ITEM Mengenal pasti maklumat: mengesan maklumat
dalam teks tunggal untuk mendapatkan maklumat
Kehendak item yang dikehendaki
1
Kod Item Mengesan dan mengenal pasti
Proses/ Kompetensi Sederhana
Tuntutan Kognitif Aneka pilihan
Format Item

20

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

PANDUAN PENSKORAN
Markah Penuh
Kod 1: D. dia terpaksa menunggu lebih lama untuk pesanannya

Tiada Markah
Kod 0: Jawapan lain
Kod 9: Tiada jawapan

Item 5: JOM MAKAN Untuk kegunaan
pemeriksa
Setelah membaca kedua-dua butiran servis penghantaran dan ulasan di laman web,
adakah anda fikir Amir akan membuat pesanan di JomMakan? Pilih semua Bulatkan skor
kemungkinan pilihan yang sesuai. bagi jawapan

Tandakan (√) pada jawapan yang betul dan (x) pada jawapan yang salah. murid

√x

1. Amir akan membuat pesanan dari JomMakan 019
jika dia menyukai semua manfaat yang dapat 019
diperolehi apabila membuat pesanan di 019
JomMakan. 019

2. Amir tidak akan membuat pesanan di
JomMakan sekiranya dia tidak suka
menunggu lama untuk makanannya.

3. Amir akan membuat pesanan di JomMakan
jika dia melihat bahawa kebanyakan ulasan
adalah positif.

4. Amir tidak akan membuat pesanan di
JomMakan jika dia mendapati makanannya
tidak begitu bagus seperti yang dipromosikan
di laman web.

SPESIFIKASI ITEM Memahami: mengintegrasi maklumat yang
terdapat dalam dua atau lebih teks
Kehendak item 1
Menghubung kait dan membuat inferens
Kod Item Tinggi
Proses/ Kompetensi Aneka jawapan kompleks
Tuntutan Kognitif
Format Item

21

PENTAKSIRAN KOMPETENSI DAN LITERASI 2020

PANDUAN PENSKORAN √ x
√ x
1. Amir akan membuat pesanan dari JomMakan jika
dia menyukai semua manfaat yang dapat √
diperolehi apabila membuat pesanan di √
JomMakan.

2. Amir tidak akan membuat pesanan di JomMakan
sekiranya dia tidak suka menunggu lama untuk
makanannya.

3. Amir akan membuat pesanan di JomMakan jika dia
melihat bahawa kebanyakan ulasan adalah positif.

4. Amir tidak akan membuat pesanan di JomMakan
jika dia mendapati makanannya tidak begitu bagus
seperti yang dipromosikan di laman web.

1. Amir akan membuat pesanan dari JomMakan jika dia menyukai semua manfaat

yang dapat diperolehi apabila membuat pesanan di JomMakan.

Markah Penuh
Kod 1: √

Tiada Markah
Kod 0: x
Kod 9: Tiada jawapan

2. Amir tidak akan membuat pesanan di JomMakan sekiranya dia tidak suka

menunggu lama untuk makanannya.

Markah Penuh
Kod 1: √

Tiada Markah
Kod 0: x
Kod 9: Tiada jawapan

3. Amir akan membuat pesanan di JomMakan jika dia melihat bahawa kebanyakan

ulasan adalah positif.

Markah Penuh
Kod 1: √

Tiada Markah
Kod 0: x
Kod 9: Tiada jawapan

4. Amir tidak akan membuat pesanan di JomMakan jika dia mendapati makanannya
tidak begitu bagus seperti yang dipromosikan di laman web.
Markah Penuh
Kod 1: x

Tiada Markah
Kod 0: √

Kod 9: Tiada jawapan

22


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หลักสูตรกรอบท้องถิ่น
Next Book
วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ชั้นเอก