The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Feeka Haslan, 2019-12-13 08:55:15

Trip Winter Beijing

Trip winter Beijing (1)

pergi - D7 316 (KL –PEK (T2)) pukul 7 malam –1.15 pagi ( 16 Dis
balik - D7 317 (SGN – PEK (T2)) pukul 2.30 pagi – 9.00 pagi ( 22 D

Hari 1 (16 Dis 2019) Isnin

Tarikh/Masa Aktiviti Catatan Harga (Yu

- Bergerak ke
KLIA 2

3.00 petang ambil portable
wifi

- drop luggage

- clear kastam

7.00 malam Terbang ke makan malam di dalam flight
Beijing

s 2019 )
Dis 2019)

uan CNY) RM

rm15/ 7 hari

rm15/seorang

Hari 2 (17 Dis 2019) Selasa

Tarikh/Masa Aktiviti Tulisan Cina

1.15 pagi - Tiba di airport Beijing na
(Terminal 2) T2

- ambik luggage
- clear kastam

2.00 pagi check in Beijing Capital
Airport Hotel

solat jamak takhir maghrib &
isyak

11.00 pagi check out hotel

12.00 tengah bergerak ke Airport semula be
hari utk naik Airport Express ke ai
Airbnb Ai
pu
12.30 tengah Bergerak ke Airbnb
hari bo
fa

Ai
(L

Catatan Harga (Yuan RM
CNY)

aik Shuttle bas airport (free) dari
2 / jalan kaki 600 meter

eli kad Yikatong di kaunter Topup pling RM 60
irport Ticket windows of the rendah CNY
irport Express Train (Buka 100
ukul 6.20 pg)

oleh topup dkt supermarket, Deposit CNY RM 12
armasi, 20

irport ekspress Dongzhimen CNY 25 RM 15
Line 2) (23 minit)

Building D55 Fulicheng D, D55 Fulicheng Do
Guang He Li Zhong Jie, D,广和李中杰,北京市朝阳 Ch
Chaoyang Qu, Beijing Shi, 区,中国100022 (D55 5)
China 100022 G
Fulicheng D, guǎng hé EX
lǐzhōngjié, běijīng shì
zhāoyáng qū, zhōngguó
100022)

Be
ke
Be
se

2.00 petang Check in Airbnb

3.00 petang Decathlon 十项全能
Shí xiàng quánnéng No
Olympics Stadium Park 195 Dongsihuan Middle Road,
4.30 petang Chaoyang District, Beijing

(Photoshoot) 奥林匹克体育场公园 Sh
Be
Beijing National Aquatic (Àolínpǐkè tǐyùchǎng
Center gōngyuán) Zh
National Indoor Stadium 
B1
Tu

北京国家水上运动中心 Ja
(Běijīng guójiā shuǐshàng St
yùndòng zhōngxīn) Ja
Aq
国家体育馆 (Guójiā
tǐyùguǎn)

ongzhimen(Line 2) CNY 4 RM 2.40
hongwenmen (Tukar ke Line
)Ciqikou (Tukar ke Line 7) 
Guangqumenwai station (cari
XIT B) (29 minit)

elok kiri selepas Gate & jalan
e GuangHeli Middle Street.
elok Kiri & jalan 50 m ke Gate
ekuriti 1

Guangqumenwai(Line 7)  CNY 3 RM 1.80
Dajiaoting (6 minit) Jalan
kaki 800 meter (EXIT D)

huangjing (Line 10) CNY 5 (Tiket TraRM 3
eitucheng

huxinzhuang (Tukar ke Line 8 )
 Lincuiqiao (41 minit) (EXIT CNY 50 (Tiket MRaM 30

1 @ B2)

utup Pukul 6 petang

alan kaki dlm 10 minit dr CNY 30 (Tiket MRaM 18
tadium CNY 20 (Tiket MRaM12
alan kaki dlm 8 Minit dr
quatic Center

7.00 petang Xin Ao Shopping Center X在AO购物中心 (X zài AO Ja
makan di Restoran Halal gòuwù zhòng xīn) St
(New Yorker Restaurant) re
纽约人餐厅 (Niǔyuē rén
9.00 malam pulang ke Airbnb cāntīng)

L
Na
6
Ci
G
(5

Kos Perbelanjaan :
Kos makanan :
Kos Shopping :
Jumlah :

alan kaki dlm 15 minit dari
tadium (EXIT D)
estoran dalam mall

Lincuiqiao Line 8  RM 3
anluoguxiang (Tukar ke Line
Dongsi (Tukar ke Line 5) CNY 5
iqikou(Tukar ke Line 7)
Guangqumenwai (Cari EXIT B)
52 minit)

Hari 3 (18 Dis 2019) Rabu

Tarikh/Masa Aktiviti Tulisan Cina C

7.00 pagi Great Wall of China 中国长城(八达岭长城) Bawa Bekal
(Badaling Great Wall) Zhōngguó chángchéng pasport utk
(bādálǐng chángchéng) masuk utk k

2.00 petang Badaling Ski Resort 八达岭滑雪场 (Bādálǐng Shuangjing
huáxuě chǎng) Shaoyaoju
13)  Huoy

exit G4  j
Huangtudia
Station

take Train S
Railway Sta

ambil Shutt
Wall (2km)

naik teksi/ U
dari Great W

M

4.00 petang bergerak ke Wangfujing 王府井 ( Wángfǔ jǐng) Huoying (L
Lishuiqiao
8.00 malam Restoran Dong lai shun Restoran董来顺 ( Restoran Dongdan
(Wangfujing Street) dǒngláishùn ) 1)Wang
(EXIT A)

Makan

Catatan Harga (Yuan CNY) RM
RM 21
l Makanan (Bawa CNY 35 (Tiket
dptkn free tiket masuk)
kanak-kanak)

insurans CNY 5 RM 3

g (Line 10)  CNY 6 RM 4
(Tukar ke Line
ying (46 minit)

jalan 200 m 
an Railway

S2 to Badaling CNY 7 RM 5
ation (1.5 hours)

tle Bus to Great FREE

UBER (didi) ke sini CNY 10 rm6/ seorang
Wall

Tiket masuk CNY rm12
20

Main Ski sewa baju rm60 (sejam)

Line 13)  rm20
(Tukar ke Line 5) (baju,gloves,
n (Tukar ke Line
helmet)
gfujing (48 minit)
CNY 5 RM 3

Wangfujing Street Wangfujing Street ( Wángfǔ Jalan kaki d
jǐng dàjiē ) restoran
9.00 malam pulang ke Airbnb
Shopping
Kos Perbelanjaan
Kos makanan Wangfujing
Kos Shopping Dongdan (T
Jumlah  Chiqikou
7)  Guang
EXIT B) (20

:
:
:
:

dalam 5 minit ke

g (Line 1)  CNY 3 RM 1.70
Tukar ke Line 5)
u (Tukar ke Line
gqumenwai (Cari
0 minit)

Hari 4 (19 Dis 2019) Khamis

Tarikh/Masa Aktiviti Tulisan Cina

7.00 pagi Tianmen Square 天安门广场 (Tiān'ānmén
guǎngchǎng)

10.30 pagi Forbidden City (Palace 紫禁城(故宫博物院)
Museum)
(Zǐjìnchéng (gùgōng bów
)

17 minit berjalan 牛街清真寺 (Niú jiē qīngz
12.00 tengah hari Niujie Mosque

Catatan Harga (Yuan RM
Melawat & Photoshoot CNY) Rrm 35

CNY 60 (Tiket RM 2
masuk)

Shuangjing (Line 10)  CNY 4
Guomao (Tukar ke Line 1)
 Tian'anmen East (19
minit) (EXIT B)

wùyuàn) CNY 40 RM24
Melawat & Photoshoot seorang (beli

di KLooK)

Berjalan ke utara melalui
Tiananmen Tower (Gate
of Heavenly Peace).
Kemudian cari Meridian
Gate (pagar selatan)

zhēnsì) Solat jamak

Tian'anmen East (Line 1) CNY 3 RM 1.70
Xidan(Tukar ke Line 4)
 Caishikou (Tukar ke
Line 7) 
Guang'anmennei (27
minit)

1.00 petang Niujie Muslim Supermarket 牛街穆斯林超市(牛街穆
2.30 petang (Niujie Muslim Niuyangrou 牛羊路市场) Niú jiē mù
Market) chāoshì (niú jiē mùsīlín n
lù shìchǎng
Qianmen Walk Street
(shopping & sightseeing) 前门步行街 (Qiánmén bù

4.30 petang Wangfujing Street Wangfujing Street ( Wán
dàjiē )

7.00 malam Restoran Dong lai shun Restoran董来顺 ( Restor
dǒngláishùn )

9.00 malam pulang ke Airbnb

Keluar pintu EXIT C2.
Jalan ke timur
Guang'anmennei Street
dan ke selatan Niujie
Street

穆斯林 Makan kudap-kudap
(foodcourt)
ùsīlín
iú yáng

Jalan kaki dalam 4 minit CNY 3 RM 1.70
ùxíngjiē) Guang'anmennei (Line 7) CNY 3 RM 1.70

 Caishikou (Tukar ke CNY 3 RM 1.70
Line 4)  Xuanwumen 
(Tukar ke Line 2) 
Qianmen (17 minit)

ngfǔ jǐng Qianmen (Line 2) 
Jianguomen ( Tukar ke
Line 1)  Wangfujing (19
minit)

Jalan & Shopping

ran makan
Jalan kaki dalam 5 minit
ke restoran
Wangfujing (Line 1) 
Dongdan (Tukar ke Line
5)  Chiqikou (Tukar ke
Line 7) 
Guangqumenwai (Cari
EXIT B) (20 minit)

Kos Perbelanjaan
Kos makanan
Kos Shopping
Jumlah

:
:
:
:

Hari 5 (20 Dis 2019) Jumaat

Tarikh/Masa Aktiviti Tulisan Cina

7.00 pagi Beijing Zoo 北京动物园 (Běijīng
dòngwùyuán)

11.00 pagi Beijing Aquarium 北京水族馆 (Běijīng shu
2.00 petang Hongbin Lou Restaurant guǎn)

红宾楼餐厅 (Hóng bīn ló
cāntīng)

3.30 petang Dongsi Mosque 东四清真寺 ( Dōng sì
qīngzhēnsì)
4.30 Petang Ya Show Market
雅秀市场 (Yǎxiù shìchǎn

Shopping

Catatan Harga (Yuan
Melawat & Photoshoot CNY)

CNY 11 (Tiket
masuk & panda
hall)

Boleh pakai
yikatong kad

Shuangjing (Line 10)  CNY 5
Haidian Huangzhuang (Tukar
ke Line 4)  Beijing Zoo (53
mnit)

Keluar dari EXIT B & akan CNY 100 sekali
nampak pintu Zoo tiket masuk ke
uǐzú Melawat & Photoshoot
Beijing Zoo
Jalan ke pintu Utara Zoo

óu makan tengahari

Beijing Zoo (Line 4)  Ping'anli CNY 3
(Tukar ke Line 6)  CNY 4
Chegongzhuang West (17
minit)
Jalan kaki 500 m (6 minit) ke
restoran

Solat
Chegongzhuan West (Line 6) 
Dongsi (13 minit)

Jalan kaki 100 meter (2 minit)
ng) Dongsi (Line 6)  Hujialou

(Tukar Line 10)  Tuanjiehu (12 CNY 3
minit) (EXIT A)

Jalan kaki 9 minit (750 meter)

8.00 malam Sanlitun Village 三里屯村 (Sānlǐtún cūn)
10.30 malam
Shopping
pulang ke Airbnb

Kos Perbelanjaan
Kos makanan
Kos Shopping
Jumlah

Jalan kaki 5 minit dari Ya Show CNY 3

Jalan kaki 7 minit (1km) ke
stesen Tuanjiehu

Tuanjiehu (Line 10) 
Songjiazhuang (Tukar ke Line
5)  Ciqikou (Tukar ke Line 7)
 Guangqumenwai (45 minit)

:
:
:
:

RM
RM 11.20

RM 3
RM 88

RM 1.70

RM 2
RM 1.70RM 1.70Hari 6 (21 Dis 2019)Sabtu

Tarikh/Masa Aktiviti Tulisan Cina

11.00 pagi Check out Airbnb

Misi Silk Street Russian Market (ala- 丝绸街俄罗斯市场 (Sīchóu
menghabiskan
duit ala Kenanga) èluósī shìchǎng)

1.30 petang Kena tawar 70% dari harga 东四清真寺 ( Dōng sì
sebenar qīngzhēnsì)
Dongsi Mosque

2.30 petang Wangfujing Street Wangfujing Street
Wángfǔ jǐng dàjiē )

4.00 petang Restaurant Donglaishun Restoran董来顺 ( Resto
dǒngláishùn )

5.00 petang Ambil beg semula di Airbnb

Catatan Harga (Yuan RM
CNY)
Simpan luggage di airbnb
sementara waktu

u jiē Shuangjing (Line 10)  Guomao CNY 3 rm 1.70
(Tukar ke Line 1)  Yong'anli (12
( minit) (EXIT A) CNY 3 RM 1.70
oran CNY 3 RM 1.70
Jalan kaki 500 meter (4
CNY 3 RM 1.70
minit)

Solat

Yonga'anli (Line 1)  Dongdan

(Tukar ke Line 5)  Dengshikou

(10 minit)

Jalan kaki 700 meter (8 minit)
Shopping last
Dengshikou (Line 5)  Dongdan
(Tukar ke Line 1)  Wangfujing (8
minit) (EXIT A)

makan tengah hari
Jalan kaki dalm 250 meter (3
minit)
Jalan kaki 700 meter (8 minit)
Wangfujing (Line 1)  Dongdan
(Tukar ke Line 5)  Chiqikou
(Tukar ke Line 7) 
Guangqumenwai (Cari EXIT B) (20
minit)

6.00 petang bergerak ke airport 北京机场(2号航站楼)
(Beijing Airport Terminal 2)
(Běijīng jīchǎng (2 hào há
zhàn lóu))

8.30 malam tiba di airport Terminal 2
berehat seketika di airport
clear kastam

2.30 pagi berlepas ke KL

Kos Perbelanjaan
Kos makanan
Kos Shopping
Jumlah

áng Guangqumenwai (Line 7)  CNY 4 RM 2
Ciqikou (Tukar ke Line 5)  CNY 25 RM 15
Huixinxijie Nankou (Tukar ke Line
10)  Sanyuanqiao (42 Minit)
Sanyuanqiao  Airport Express
(1 jam 30 minit)

Boleh makan di airport
Restoran Halal Majia Shumai
di (5th floor Terminal 3)

cuti sudah habis :)

:
:
:
:

Beijing Airport Express Train Schedule To B
To Downtown Area

Stations First Train Last Train First Tr

T3 06:22 22:52 --
T2 06:36 23:10 --
Sanyuanqiao 06:55 23:28 06:04
Dongzhimen 06:00
-- --

How to Take Airport Express from Downtown t
Airport

1. Enter into Dongzhimen subway station at ground level and t
elevator downstairs to B1

2. Purchase ticket and go through security check
3. Take the elevator downstairs to B4

4. Wait and board the Airport Express Train

How to Take Airport Express from Capital Ai
Downtown

1. Follow the signs to the Airport Express Train Station

2. Purchase a ticket and enter into the waiting platform

Beijing Capital
Airport

rain Last Train
--
--

4 22:34
0 22:30

to Capital

take the

irport to

3. Take Airport Express to Sanyuanqiao or Dongzhimen.
4. Get off the train and return the ticket
5. Exit from the station or purchase another ticket to transfer t

Huangtudian to Badaling S2 Train Schedule

Train Number Huangtudian Badaling
Depareture Arrival
S203 08:52
*S287 07:46 09:24
S205 08:08 10:15
S209 09:09 12:47
S211 11:32 13:04
*S213 12:40 13:32
S217 13:08 16:52
S219 15:35 17:59
*S221 16:53 18:26
17:20

Badaling to Huangtudian S2 Train Timetable

Train Number Badaling Huangtudian
Departure Arrival
S204 08:40
S208 07:27 11:11
S210 09:55 12:17
*S288 11:04 12:34
S214 11:21 15:03
S216 13:34 16:07
*S218 14:54 16:38
S222 15:25 19:01
17:39

to subway.

S224 19:01 20:26
*S226 19:39 21:01

Pick-up points of free shuttle bus: opposite Badaling Railw
Operating Time from Badaling Railway Station: 06:00

Operating Time from Badaling Great Wall: shuttle from 06

way Station
to 16:00
6:15 to 16:15

Nama Stesen Kereta api Tulisan Cina
Sanyuanqiao 三元桥
Huixinxijie Nankou
Ciqikou Huixinxijie Nankou
Guangqumenwai station 磁器口
Shuangjing
广渠门外站
Beitucheng 双井

(Zhuxinzhuang 北土城
Lincuiqiao
Nanluoguxiang 朱辛庄

Dongsi Lincuiqiao
Shaoyaoju 南锣鼓巷
Huoying
Huangtudian Railway Station 北京东四
Lishuiqiao 芍药居
Dongdan 霍营

黄土甸火车站
立水桥
东单Matawang China ke Malaysia


Click to View FlipBook Version