The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by alias yahya, 2019-12-12 00:11:24

BUKU PENGURUSAN 2020

BUKU PENGURUSAN 2020

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN
MALAYSIA

BUKU PENGURUSAN
2020

0

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8,
06010 CHANGLUN, KEDAH

ORGANISASI, PERANCANGAN, SENARAI TUGAS
DAN TAKWIM 2020

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”

1

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH m/s
3
KANDUNGAN 4
5
Daftar Kandungan 6
Profile Sekolah 7
Visi dan Misi 8
Lagu Sekolah 9
Sejarah Sekolah 10
PPPM 2012-2025 11
Naratif Baharu 13
Piagam Pelanggan 15
Fokus 2020 16
Sekolah Penyayang 20
Amalkan Budaya 8S 22….30
Penerapan Nilai Murni 32
Maklumat Guru 33….37
Senarai Mantan Guru Besar 38
Pengurusan Dan Pentadbiran 39
Carta Organisasi Kurikulum 40
Jawatankuasa Induk Kurikulum 2020 41
Jadual Semakan Buku RPH 41
Jadual Pencerapan 43
Jadual Semakan Buku Latihan Murid 44….57
Jadual Agihan Pemantauan Prestasi Murid 59
Jadual Agihan Tugas Pemantauan Pengurusan Bilik Darjah 60….73
Carta Organisasi Pengurusan Hal Ehwal Murid 2020 75….80
Jawatankuasa Induk Hal Ehwal Murid 2020 81….91
Carta Organisasi Kokurikulum 2020
Jawatankuasa Induk kokurikulum 2020
Jadual Bertugas Mingguan 2020
Takwim Tahunan Sekolah 2020

2

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

Kod Sekolah Profil Sekolah
Nama Sekolah
Alamat Sekolah : KBA 4003
: SK BATU 8, CHANGLUN
Gred Sekolah : JALAN KODIANG, 06010 CHANGLUN,
Jenis Sekolah
Jenis Bantuan KEDAH.
No. Tel : GRED A
No. Fax : SK
Emel : SEKOLAH KERAJAAN
Sesi Persekolahan : 04-9244278/04-9241405
: 04-9244278
: [email protected]
: Pagi Sahaja

3

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

VISI DAN MISI SEKOLAH
VISI

Pendidikan Berkualiti,
Insan Terdidik, Negara

Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem
Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi

Individu Bagi Memenuhi
Aspirasi Negara

4

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

LAGU SEKOLAH

ILMU PANDUAN HIDUP

Sekolahku Sungguh Indahnya
Warisan Anak Bangsa

Sekolah Kebangsaan Batu 8
Sekolahku Yang Tercinta

Pelajaran, Utamakan
Menjana Masa Hadapan,
Bina Budi, Bina Pekerti

Menuju Kejayaan

Ilmu Panduan Hidup Kami
Jadi Insan Cemerlang
Kami Berjanji Setia
Berusaha Dan Berjaya
Ilmu Panduan Hidup

5

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

SEJARAH SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8

Sekolah Kebangsaan Felda Batu 8, Changlun Kedah adalah sebuah sekolah
bantuan kerajaan yang telah siap dibina pada tahun 1962. Sekolah ini dibuka pada
19hb Januari 1963. Seramai 93 orang murid telah mendaftar iaitu 41 orang murid
lelaki dan 52 orang murid perempuan. Guru Besar yang pertama ialah En. Zainal
Bin Mohammad. Sehingga kini seramai 24 orang Guru Besar telah berkhidmat di
sekolah ini. Kini, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Batu 8 ialah En Mafezzul Bin
Mohamad
Kebanyakan murid pada awal pembukaan sekolah ini terdiri daripada anak-anak
peneroka dan anak-anak penduduk sekitar kawasan sekolah. Kebanyakan murid
adalah berbangsa Melayu. Hanya segelintir murid berbangsa Siam dan Cina yang
belajar di Sekolah Kebangsaan Batu 8.
Sekolah Kebangsaan Batu 8 dibina di atas tanah seluas 4.55 ekar milik Felda Batu
8 tetapi pembinaannya telah dibiayai oleh Kerajaan Persekutuan. Terdapat 2 buah
bangunan asal sekolah dan sebuah bangunan tandas. Namun begitu, pada tahun
2000 sebuah bangunan baru 2 tingkat telah dibina untuk menampung murid-murid
yang semakin ramai.
Murid yang mendaftar pada tahun 2020 adalah seramai 330 orang Untuk itu
pengurusan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Batu 8 telah merancang dan
mengatur pelbagai strategi bagi meningkatkan prestasi sekolah. Dengan kekuatan
seramai 28 orang tenaga pengajar, Sekolah Kebangsaan Batu 8 diharap dapat
mengorak langkah dan bersaing dipersada pendidikan negara agar dapat
membentuk pelajar yang bertanggungjawab, berilmu, beriman dan beramal selaras
dengan nilai-nilai hidup masyarakat di Malaysia.

6

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

PPPM 2013-2025

Kami Warga SK Batu 8,
Changlun Kedah,
Berjanji Untuk Komited Bagi
Merealisasikan Pelan
Pembangunan Pendidikan
Malaysia 2013-2025 Bagi Mencapai

- 5 Aspirasi Sistem
- 6 Aspirasi Murid
- 11 Anjakan

7

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

NARATIF BAHARU AMALAN PENDIDIKAN

8

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

PIAGAM PELANGGAN

KAMI WARGA SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8
DENGAN PENUH TEKAD BERAZAM AKAN MENUMPUKAN

SELURUH TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK

 Sentiasa melayan pelanggan dengan mesra, cepat dan tepat.
 Memastikan pihak sekolah sentiasa peka dengan kehendak dan

keperluan pelanggan.
 Bersedia menerima cadangan, syor dan teguran membina daripada

semua pihak demi kemajuan sekolah.
 Melaksanakan pengurusan dan pentadbiran sekolah dengan cekap dan

penuh tanggungjawab untuk meningkatkan prestasi kurikulum dan
kokurikulum selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan.
 Sentiasa berusaha ke arah “zero defect” dalam pengurusan disiplin.
 Melayan semua anak didik dengan adil dan saksama.

9

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

FOKUS 2020

PENTADBIRAN

1.1 Meningkatkan lagi pengurusan SKBL menjadi lebih cekap dan efisien.
1.2 Memastikan semua guru dan staf bekerja dalam suasasana yang kondusif dan

menggembirakan

KURIKULUM

2.1 Meningkatkan peratus pencapaian UPSR 2020 kepada 79 daripada 68.87 peratus.
2.2 Meningkatkan bilangan pencapaian semua A UPSR 2020 kepada sekurang kurangnya 3

orang.
2.3 Mencapai tahap lulus minima 100 peratus dalam UPSR.
2.4 Meningkatkan tahap pencapaian murid dalam Pentaksiran Bilik Darjah, PAJSK, SEGAK dan

Psikometrik
2.5 Meminimumkan murid pemulihan
2.6 Pengurusan panitia yang cemerlang
2.7 Semua murid Islam celik Al-Quran dan solat
2.8 Memperkasakan program “hot seat”
2.9 Memastikan pelaksanaan PdPc berasaskan ICT
2.10 Setiap panitia melaksanakan “Amalan Terbaik”

HEM

3.1 Mengekalkan sifar salah laku kes berat
3.2 Mencapai 95% kehadiran
3.3 Pengurusan HEM yang berkesan
3.4 Melaksanakan “Amalan Terbaik” dalam bidang HEM.
3.5 Memastikan murid seronok datang ke sekolah
3.6 Memperkasakan program 3S (senyum, sapa dan salam)
3.7 Sekolah sebagai penggerak komuniti

KOKURIKULUM

4.1 Memastikan pengurusan kokurikulum yang cekap.
4.2 Pengurusan fail unit kokurikulum yang cemerlang.
4.3 Pasukan ragbi menjadi johan daerah
4.4 Memastikan pasukan softball perempuan menjadi johan peringkat daerah.
4.5 Memastikan pasukan bola sepak sekolah memasuki final peringkat daerah.
4.6 Memenangi pingat emas olahraga peringkat negeri.
4.7 Memastikan setiap penyertaan pertandingan aktiviti ko akademik layak ke peringkat negeri
4.8 Menganjurkan pertandingan “Spelling Bee” dan “Singging Competition” peringkat daerah dan

negeri
4.9 Melaksanakan “Amalan Terbaik” dalam bidang kokurikulum

KEWANGAN

5.1 Memastikan Pengurusan kewangan yang cepat dan mengikut prosedur.
5.2 Memastikan audit tanpa teguran
5.3 Memastikan sifar akaun belum bayar.

.

Melaksanakan Amalan Terbaik' dalam bidang koko.

10 4.2-
4.3

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

SEKOLAH PENYAYANG
"GURU SAYANG MURID"

1. LATIHAN PROFESIONAL PROGRAM GURU PENYAYANG (KURSUS DALAMAN)
 Menterjemahkan elemen 9PSK (Konsep Guru Penyayang) melalui pendekatan kerohanian
dan kemanusiaan.
 Mengulang-ulang penerapan konsep dalam setiap perjumpaan.

2. MENGALU-ALUKAN KEHADIRAN MURID KE SEKOLAH
 Mengucap salam serta menyambut murid sama ada dipagar atau kawasan hadapan
sekolah.
 Dilaksanakan sewaktu kehadiran murid.

3. PERHIMPUNAN MURID
 Komunikasi yang berkesan.
 Penyampaian maklumat yang tepat, mudah difahami, tiada leteran dan sampai kepada
sasaran

4. PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (PDP) DI BILIK DARJAH
 Sikap kepedulian guru (cakna)
 Pembelajaran dan Pengajaran dilaksanakan.

5. LATIHAN KERJA MURID - KERJA BERTULIS
 Guru menggalas tanggungjawab dengan penuh amanah dan tidak menyerahkan
tanggungjawab ini kepada orang lain.
 Guru menjalinkan hubungan yang harmoni dengan ibu bapa.

6. PELAKSANAAN HUKUM
 Melaksanakan siasatan dengan cermat dan berintegriti berdasarkan SOP.
 Adil dan kelihatan adil.
 Mendapat persetujuan Guru Besar.
 Murid memahami dan menginsafi kesalahan.

7. AKTIVITI SEMASA REHAT
 Murid menikmati masa rehat dengan suasana tenang dan menggembirakan.

8. MESRA ADUAN MURID
 Setiap aduan daripada murid diberi perhatian.
 Agar murid berasa selamat kerana permasalahan mereka disiasat dan diambil berat.

9. AKTIVITI KO KURIKULUM DAN SUKAN
 Guru sebagai penasihat/ guru pembimbing aktiviti kokurikulum dan sukan.
 Murid melaksanakan aktiviti kokurikulum dan sukan secara aktif.
 Bakat dan potensi murid dapat digilapkan.
 Murid menerima merit kokurikulum dan penghargaan.

11

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

10. TAZKIRAH/ BACAAN YASIN/ NILAI MURNI
 Budaya al-Quran dan nilai murni pada setiap hari Khamis (pagi)

11. PEMBUDAYAAN SIKAP PRIHATIN
 Menimbulkan perasaan penyayang, ambil berat, prihatin terhadap kesengsaraan orang
lain
 Pelaksanaan program mengikut kesesuaian dengan penglibatan semua warga sekolah
 Permuafakatan dengan komuniti luar.


12. MURIDKU ANAKKU
 Mewujudkan semangat kekeluargaan dalam sesebuah sekolah.
 Pelaksanaan program secara berterusan dan melibatkan seluruh warga sekolah.

13. PEMBENTUKAN SAHSIAH MURID
 Seluruh warga sekolah bersahsiah mulia.
 Pemantapan aqidah melalui Pendidikan Islam dan pengukuhan nilai kemanusiaan
melalui Pendidikan Sivik dan Pendidikan Moral.

14. KEBAJIKAN UNTUK MURID
 Semua murid mendapat jaminan makanan yang berkualiti.
 Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif, mesra dan selamat.
 Peningkatan harga diri hingga mereka berasa sayang kepada sekolah.

15. AKTIVITI KEMASYARAKATAN (ANJAKAN 9: Sarana ibu bapa, komuniti setempat dan
NGO)
 Komuniti luar dan masyarakat luar gembira dan seronok terlibat dalam program anjuran
sekolah.

12

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

“AMALKAN BUDAYA 8S”

S1- SALAM
Amalan S1
Salam merupakan pembuka bicara apabila berinteraksi. Penjawat awam perlulah memberi salam serta
memperkenalkan diri terlebih dahulu apabila memulakan komunikasi dengan pelanggan. Ucapan salam
boleh membuatkan pelanggan berasa lebih selesa untuk memulakan sesuatu urusan.
Boleh dipraktikkan seperti berikut:

 Menerima pelanggan dengan mesra disusuli ucapan salam dengan nada lembut dan sopan
 Membalas salam dengan mesra.
 Memperkenalkan diri dengan memberitahu nama.
 Menanyakan dengan jelas urusan yang diperlukan menggunakan nada yang sesuai.

S2-SAYANG
Amalan S2
Sifat sayangkan kerja dan organisasi akan mendorong penjawat awam untuk memberikan perkhidmatan
terbaik apabila berurusan dengan pelanggan. Penjawat awam yang sayangkan organisasi akan
memastikan pelanggan mendapat kepuasan daripada khidmat yang diberi.
Boleh dipraktikkan seperti berikut:

 Menjalankan tanggungjawab dengan amanah.
 Sentiasa bersikap professional dan mengikut etika ketika menjalankan tugas.
 Menjaga perilaku dan disiplin sepanjang masa.
 Mengamalkan sikap terbuka seperti menegur sesama penjawat awam supaya kualiti

perkhidmatan dapat ditingkatkan.

S3 - SEGAK
Amalan S3
Segak merujuk kepada keterampilan diri seseorang penjawat awam ketika menjalankan tugas
Penampilan diri yang bersih dan kemas akan mempengaruhi tahap keyakinan pelanggan untuk
berurusan dengan agensi berkenaan.
Boleh dipraktikkan seperti berikut:

 Memastikan pakaian sentiasa bersih dan kemas.
 Memakai pakaian yang lengkap ketika menjalankan tugas.
 Memakai pakaian yang sesuai mengikut masa dan tempat.
 Menunjukkan keyakinan semasa bertugas.

S4-SEGERA
Amalan S4
Sifat segera (sense of urgency) perlu diwujudkan dalam diri setiap penjawat awam. Ini adalah untuk
memastikan setiap urusan yang diamanahkan dilaksanakan dengan cekap, pantas dan tanpa
berlengah. Namun begitu, setiap tindakan perlu mengambil kira peraturan dan prosedur kerja sedia ada.
Boleh dipraktikkan seperti berikut:

 Memberi perhatian kepada pelanggan tanpa berlengah.
 Menjawab telefon dengan segera.
 Mengambil tindakan mengikut keutamaan.

13

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

S5-SEMPURNA
Amalan S5
Perkhidmatan yang sempurna bermaksud perkhidmatan yang lengkap dan memenuhi kehendak
pelanggan. Penjawat awam perlu sentiasa memastikan pelanggan mendapat perkhidmatan yang terbaik
dari agensi kerajaan.
Boleh dipraktikkan seperti berikut:

 Memastikan setiap pelanggan mendapat perkhidmatan dan layanan yang sempurna dan
lengkap tanpa mengira latar belakang pelanggan.

 Menyediakan persekitaran yang kondusif dan kemudahan yang sempurna untuk pelanggan.
 Melengkapkan tahap kompetensi dan produktiviti organisasi untuk memenuhi permintaan

pelanggan.

S6- SENSITIF
Amalan S6
Sikap sensitif dan prihatin terhadap keperluan pelanggan perlu diamalkan oleh penjawat awam tanpa
mengira masa. Penjawat awam juga perlu peka dan bijak membuat penilalan apabila berhadapan
dengan apa jua situasi.
Boleh dipraktikkan seperti berikut:

 Mengetahui profil pelanggan.
 Mempunyai sikap menghormati dan mengutamakan pelanggan serta prihatin, peka dan

responsive terhadap keperluan pelanggan.
 Mengambil tindakan mengikut kesesuaian.
 Memastikan maklumat yang diberikan adalah tepat dan betul.

S7- SENYUM
Amalan S7
Senyum merupakan permulaan bagi mewujudkan hubungan yang positif. Penjawat awam perlu
memberi senyuman secara ikhlas mengikut kesesuaian situasi apabila berkomunikasi dengan
pelanggan.
Boleh dipraktikkan seperti berikut:

 Mengarahkan pandangan kepada pelanggan yang datang sambil memberi senyuman yang ikhlas
 Memberi senyuman ketika bercakap walaupun melalui telefon agar pihak yang mendengar

merasai kemesraan.
 Memberi senyuman mengikut kesesuaian situasi walaupun dalam keadaan sibuk dan penat.

S8 - SOPAN
Amalan S8
Sifat sopan dalam pertuturan dan perlakuan akan melahirkan hubungan yang baik dan suasana yang
selesa kepada pelanggan. Penjawat awam yang beradab akan sentiasa menjaga tutur katanya dan
sentiasa memberi layanan yang baik terhadap orang lain. Beliau juga akan memastikan percakapannya
sentiasa sopan, lemah lembut tetapi tegas.
Boleh dipraktikkan seperti berikut:

 Memberi layanan yang mesra dan sopan kepada pelanggan.
 Menggunakan intonasi yang sesuai dan mengarahkan pandangan mata ketika bercakap dengan

pelanggan
 Menyapa pelanggan dengan panggilan yang sesuai.
 Mengawal nada suara dan bersabar dengan kerenah pelanggan walaupun sedang marah.
 Memakal pakaian kemas, sesual dan sopan mengikut peraturan-peraturan berpakalan yang

telah ditetapkan.

14

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

PENERAPAN NILAI MURNI DI SEKOLAH SEPANJANG TAHUN 2020

BULAN NILAI MURNI PENERAPAN NILAI

 Sayangi Diri

Januari Kasih Sayang  Sayangi Keluarga
 Sayangi Komuniti Sekolah

 Cinta Akan Negara

 Sentuhan Selamat

Februari Hormat  Sopan Santun Terhadap Keluarga
Menghormati  Menghargai Golongan Orang Kelainan Upaya

 Menghormati Warga Sekolah

 Celik Wang

Mac Bertanggungjawab  Berdisiplin
 Bijak Teknoogi Maklumat

 Rajin

 Berfikiran Positif

April Kegembiraan  Kebersamaan
 Kemesraan

 Interaksi Sihat.

 Penjimatan Sumber

Mei Kasih Sayang  Pemeliharaan dan Pemuliharaan Flora dan Fauna
 Sayangi Sesama Manusia

 Saya Anak Malaysia

 Malu Melakukan Perkara Negatif

Jun Hormat  Menghormati Kepelbagaian Agama Bangsa Budaya
Menghormati dan Bahasa

 Menghormati Undang-undang Jalan Raya.

 Mematuhi Peraturan setempat.

 Menjaga Persekitaran Sekolah

Julai Bertanggungjawab  Hak asasi Kanak-kanak
 Jujur

 Menghargai dan Menepati Masa

 Sahabat

Ogos Kegembiraan  Jasamu Dikenang
 Negaraku Merdeka!

 Bersyukur

 Menghayati Rukun Negara

September Kasih Sayang  Mengekalkan Warisan dan Budaya Malaysia
 Kesetiaan kepada Raja dan Negara

 Malaysia Tanah Air Ku

 Toleransi

Oktober Hormat  Hindari Rasuah
Menghormati  Menghargai Alam Sekitar (Amalan 3R)

November Bertanggungjawab  Negaraku Aman
 Katakan “Tidak” pada Rokok

 Celik Cukai

 Jenayah Siber

15

SEKOLAH KEBANGSAAN

MAKLUMAT GURU SEK KEB BATU

BIL NO. KP NAMA EMEL

1 710815025839 MAFEZZUL BIN MOHAMAD [email protected]
(GB)

2 690514025311 MAHAZIR BIN RAMLEE mahazirramlee69
(PK PENTADBIRAN) .com

3 760911025762 RUSITA BT AHMAD rusita119@gmail
(PK HEM)

4 770601025467 ALIAS BIN YAHYA aliastm494@gma
(PK KOKURUKULUM)

5 790129025524 NOR SUZANA BINTI SAIDIN sue_suzana79@
(BA) om

ASMIRUL BIN AHMAD vespa_super69@
6 910226025845 WAHAB com

(PJK)

7 731023026000 NASTERAH BINTI BAKAR nasterah22@gma
(SAINS)

16

N BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

U 8 CHANGLUN KEDAH.

Alamat NO. GRED TARIKH
TELEFON KHIDMAT
SEKOLAH
45,JALAN SARINA 3 SEMASA

om TAMAN TUNKU 0134015569 DG48 7-Nov-18
SARINA 06000 JITRA
16-Sep-15
KEDAH
1 Jun
9@gmail NO 18,TAMAN 01111292515 DG48 2019
CASUARINA JALAN
KODIANG 06010 3-Nov-19
CHANGLUN KEDAH
1-Jan-12
l.com LOT 3466 BT 4 JALAN 0195206838 DG44
KODIANG 06100 12-Jun-17
KODIANG KEDAH
1-Jun-04
ail.com NO. 132, JLN BUKIT 0196242285 DG42
TINGGI 1/2, TMN DESA
BUKIT TNGGI, 06200
KEPALA BATAS JITRA

@yahoo.c NO. 91, TAMAN JATI, 0164786689 DG44
@yahoo. CHANGLOON, 06010 012-4227239 DG41
JITRA KEDAH 0125202874 DG48
ail.com
KM 26, JLN MASJID
KG. SANGLANG
MUKIM SANGLANG
06150 ALOR SETAR
KEDAH

NO.82, JALAN
KERUING 6,TAMAN
KERUING,06010
CHANGLUN KEDAH

SEKOLAH KEBANGSAAN

8 731127025539 ZULKIFLI BIN AHMAD zulpon73@gmail.
(PI)

NARITASHEMA BINTI Naritashema@gm
9 780526085492 SAMSUDDIN

(MT)

10 760112095019 MOHD SAPUTRA BIN AHMAD Putra8726@gma
(PM/MT)

11 701115025833 MAHADZIR BIN ABD HAMID mazrinazz@gma
(PM)

12 740624025534 MAZNAH BINTI MD ZIN maznahmdzin511
(MT) ail.com
scorpico86@yaho
13 861027025588 ZAKIRAH BINTI ZULKIFLI
(PM/PS) arazman78@gma

AHMAD RAZMAN BIN ABD
14 780120095121 RAZAK

(BA)

15 650112025654 NOR ASMA BINTI BAHAROM n_baharom@yah
(PM)

17

N BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

.com NO 15 LORONG 0134388500 DG42 1-Jan-15
PULASAN 1/1, TAMAN 0184746129 DG42 1-Jan-02
PULASAN, KEDAH
06000 JITRA KEDAH

133, TAMAN SAYANG
mail.com 2 06010 CHANGLUN

KEDAH

ail.com NO 28 TMN 01113260638 DG42 25-Feb-14
ASUN,06000 JITRA

ail.com 70,TAMAN SAYANG, 0125132455 DG44 1-Jan-00
JALAN KODIANG 1-Jan-06
06010 CHANGLUN 4-Jan-10
KEDAH 7-Jul-08

16@gm LOT 2461, KG KOLAM, 0194055116 DG44 16-Feb-98
oo.com BATU 4 JALAN DG41
ail.com CHANGLUN 06100 DG44
KODIANG KEDAH

NO. 32,TAMAN IHSAN, 0195706343
06000 JITRA KEDAH

LOT 49/2007, BT. 9 01114709197
3/4,KG. LEMBAH
PALAS, JLN KODIANG-
CHANGLUN 06010
CHANGLUN KEDAH

hoo.com NO 8 TAMAN KEPELU 0195964966 DG44
INDAH JALAN
CHANGLUN 06100
KODIANG KEDAH

SEKOLAH KEBANGSAAN

16 760320025816 NOR HALIZA BINTI SHAARI haliza_5@yahoo.
(PM)

17 820801035830 NOR SUHAIBA BINTI AZMI norsuhaibazmi@
(PM) m

HARISSHUN BINTI ABU Shunskb8@yaho
18 741003086064 HASSAN my

(PI) zorroasun@gmai

19 700528025351 ISHAK BIN IBRAHIM
(PM)

20 730508025650 SITI RAHMAT BINTI HJ KASIM itistamhar@gmai
(PRA

21 720324025024 SHARFIZA BINTI SHARIFF sharfizashariff123
(PI) l.com

MASROL NIZAM BIN masrolnizam78@
22 781201025509 MASTAFAR om

(BI/PJ) norjanah9798@g
m.my
23 720627015886 NORJANAH BINTI OTHMAN
(PM)

24 840226025094 NORIMANI BINTI AHMAD norimaniahmad@
(BI) om

18

N BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

.com.au NO. 2, TAMAN 0194805816 DG44 17-Sep-13
CASUARINA JALAN 20-Jun-10
CASUARINA 06010
CHANGLUN KEDAH 7-Jul-08
1-Jan-08
@gmail.co NO.73,JALAN KERANJI 0139973494 DG44 16-Jun-03
4 TAMAN KERANJI 12-Jun-17
CHANGLUN 06010 1-Jan-14
CHANGLUN KEDAH 2-Jan-07
16-Jan-19
oo.com. NO 24 TAMAN 0134449415 DG44
CASUARINA JALAN
KODIANG 06010
CHANGLUN KEDAH

il.com 119, JLN DELIMA
3/1,TMN DELIMA FASA 01112525776 DG42
4, 06000 JITRA KEDAH

il.com NO.3,BELAKANG 01120637311 DG44
TAMAN
KODIANG,06100
KODIANG KEDAH

3@gmai NO.13, JALAN ASUN 2 0123405263 DG44
,TAMAN ASUN , JITRA

,06000 JITRA KEDAH

@gmail.c 31, TMN. SINARAN 01110947547 DG44
INDAH, JALAN
KODIANG-JITRA 06000
JITRA KEDAH

gmail.co 98 TMN SRI HOSBA 0105629667 DG41
06000 JITRA KEDAH

@gmail.c 568 JALAN IMPIAN 4 0125310678 DG41
TAMAN TUNKU INTAN
SAFINAZ 06000 JITRA
KEDAH

SEKOLAH KEBANGSAAN

25 790611025901 MOHD ASYIK BIN ISHAK [email protected]
(MT)
norlilazolkifli@gm
26 670405086328 NORLILA BINTI ZOLKIFLI
(PM) jannahmacbook@
om
NURULJANNAH BINTI ABU
27 901112025092 SEMAN

(BI)

19

N BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

com KAMPUNG TITI 0184073879 DG32 1-Jan-19
mail.com KERBAU, MUKIM 0194167857 DG44 1-Jan-03
SUNGAI LAKA, 06010 12-Jun-16
CHANGLUN KEDAH

768 TAMAN BERSATU
06000 JITRA KEDAH

@gmail.c NO 479 JALAN ILHAM 0134565919 DG41
5 06007 BANDAR

DARUL AMAN

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

SENARAI MANTAN GURU BESAR

BIL NAMA MULA AKHIR
1 EN. ZAINOL BIN MOHAMAD 1963 1970

2 EN BASHAH BIN HASSAN 1970 1974
3 EN.DANIEL BIN ARIFFIN 1974 1978
4 EN.CIK BIN ABD. HAMID 1978 1979
5 EN AHMAD BIN ABDUL HAMID 1980 1983
6 EN SALLEH BIN AHMAD 1983 1986
7 EN MOHD. HASHIM BIN ABDUL MANAF 1986 1987
8 EN ABD. HAMID BIN MAHMUD 1987 1990
9 PN.AZIZAH BT. ABD. RAZAK 1991 1991
10 EN MOHAMAD BIN SAB 1992 1992
11 EN.MOHD. NAYAN BIN JAAFAR 1992 1995
12 EN.AZIZ BIN ABDULLAH 1995 1995
13 HAJI SALLEH BIN TAIB 1995 1998
14 EN HUSHIN BIN OTHMAN 1998 1999
15 PN.AZIZAH BT. ABDUL 2000 2001
16 HJ. ISMAIL BIN SIRAT 2001 2006
17 EN.KU ISHAK BIN KU EMBON 2006 2009
18 EN AZMI BIN YUSOF 2009 2011
19 EN.BURHANUDIN BIN HASAN 2011 2012
20 EN GHAZALI BIN ISMAIL 2012 2013
21 PN.ROSMA BT. HAMID 2014 2014
22 EN NOR AFENDI BIN JOHARI 2014 2015
23 EN RUSLAN SAMAD BIN OTHMAN 2015 MEI 2018
24 EN. MOHD NOOR BIN ALI MEI 2018 NOV 2018

20

SEKOLAH KEBANGSA

PENGU
PENTA

SEK
20

21

AAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

URUSAN
ADBIRAN
KOLAH
020

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8
06010 CHANGLUN, KEDAH

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

1. PENTADBIRAN

Guru Besar : Cikgu Mafezzul bin Mohamad
Penolong Kanan Pentadbiran : Cikgu Mahazir bin Ramlee
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid : Cikgu Rusita binti Ahmad
Penolong Kanan Ko Kurikulum : Ustaz Alias bin Yahya
Ketua Pembantu Tadbir : Pn. Aznita binti Ahmad
Pembantu Am Pejabat : En. Husain bin Jaafar
Pembantu Pengurusan Murid : Pn. Noraziah binti Abdullah

Kontraktor Mencuci Bangunan : Konsortium Perbekalan &
dan Kawasan Perkhidmatan (U) Sdn Bhd
No 875 Rumah Kedai Taman Nuri
Jalan Datuk Kumbar 05300 Alor Setar
Tel: 04-4413424

Pengawal Keselamatan Sekolah : SAZA SECURITY SDN BHD
No.32-2, Tingkat Dua, Jln Pulau Lumut
U10/Q Alam Budiman Seksyen
U10,40150 Shah Alam ,Selangor,
Tel: 03-78436697, Fax 03-78436698,
Email : [email protected]

Pengusaha Kantin : NAJWARAH INTERPRISE
NO. 67, TAMAN DAMAI JAYA,
06010 JITRA, KEDAH

22

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

2. JAWATANKUASA PENGURUSAN

Pengerusi : Cikgu Mafezzul bin Mohamad (Guru Besar)
Setiausaha : Cikgu Mahazir bin Ramlee (PK Pentadbiran)
AJK : Cikgu Rusita binti Ahmad
: Ustaz Alias bin Yahya (PK HEM)
: Pn. Aznita binti Ahmad (PK Ko Kurikulum)
(Ketua Pembantu Tadbir)

BIDANG TUGAS
1. Memastikan matlamat sekolah dilaksanakan dengn sempurna
2. Keprihatinan terhadap guru-guru dan pekerja.
3. Memastikan disiplin dan etika pekerja terpelihara.
4. Menentukan budaya sekolah yang ideal.
5. Mengurus dan mentadbir kewangan sekolah.
6. Merancang nilai kewangan yang berkesan.
7. Menentukan dasar sekolah berhubung dengan kurikulum, ko kurikulum, disiplin staf dan

murid serta mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang selesa.

3. JAWATANKUASA TINDAKAN DAN TATATERTIB SEKOLAH

Pengerusi : Cikgu Mafezzul bin Mohamad (Guru Besar)
Setiausaha : Cikgu Rusita binti Ahmad (PK HEM)
AJK : Cikgu Mahazir bin Ramlee (PK Pentadbiran)
: Ustaz Alias bin Yahya (PK Ko Kurikulum)

BIDANG TUGAS
1. Menjaga, mengendali serta membuat keputusan berkaitan dengan sosial, tingkahlaku

atau tatatertib guru dan pekerja.
2. Mengendali serta menangani atau membuat keputusan berkaitan dengan salahlaku atau

disiplin murid yang agak serius.
3. Membuat keputusan tentang pengisytiharan harta guru dan pekerja.
4. Hal-hal lain yang bersangkutan dengan etika kerja dan peraturan sekolah.

23

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

4. JAWATANKUASA KEWANGAN DAN AKAUN SEKOLAH

Pengerusi : Cikgu Mafezzul bin Mohamad (Guru Besar)

Setiausaha : Pn. Aznita binti Ahmad (K.Pembantu Tadbir)

AJK : Cikgu Mahazir bin Ramlee (PK Pentadbiran)

: Cikgu Rusita binti Ahmad (PK HEM)

Ustaz Alias bin Yahya (PK Ko Kurikulum)

Cikgu Siti Rahmat binti Hj Kasim (Pra Sekolah)

Cikgu Nor Haliza binti Shaari (Penyelaras PSS)

Cikgu Nasterah binti Bakar (Guru B&K)

Cikgu Norjanah binti Othman (Guru Pemulihan)

Semua Ketua Panitia

BIDANG TUGAS
1. Memastikan prestasi pengurusan Kewangan Sekolah (Surat

Pekeliling JPN Bil. 5/1994)
2. Membuat anggaran perbelanjaan tahunan sekolah.
3. Menyediakan borang-borang kewangan tertentu.
4. Memastikan tatacara pembelian dan pembayaran dipatuhi.
5. Memastikan semua terimaan dibankkan mengikut peraturan Buku

Garis Panduan Pengurusan Kewangan.

24

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

5. JAWATANKUASA PENARAFAN, SKPM, MAKLUMAT DAN DATA

Pengerusi : Cikgu Mafezzul bin Mohamad (Guru Besar)
(PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi : Cikgu Mahazir bin Ramlee (PK HEM)
(PK Ko Kurikulum)
: Cikgu Rusita binti Ahmad (Data)

: Ustaz Alias bin Yahya

Setiausaha : Cikgu Mohd Saputra bin Ahmad

AJK : Cikgu Masrol Nizam bin Mastafar (Guru ICT)

Cikgu Nor Suhaiba binti Azmi (S/U Kurikulum)

Ustazah Nor Suzana binti Saidin (S/U HEM)

Cikgu Asmirul bin Ahmad Wahab (S/U KO)

Cikgu Nor Haliza binti Shaari (SU PB/SU P. Dalaman)

Cikgu Naritashema binti Samsuddin (SU UPSR/ SI LDP)

Pn. Aznita binti Ahmad (PT)

BIDANG TUGAS
1. Sentiasa mengemaskini maklumat dan data
2. Menyediakan maklumat dan data yang dikehendaki dari semasa ke semasa.
3. Menghantar maklumat ke PPD, JPN, JNJK atau Kementerian Pendidikan mengikut jadual

yang disediakan.
4. Meningkatkan prestasi akademik dari segi kualiti dan kuantiti dalam peperiksaan awam.
5. Meningkatkan kualiti bidang ko kurikulum, hal ehwal murid, keceriaan, pentadbiran,

perkhidmatan dan kewangan secara sistematik.
6. Melakukan pemantauan secara konsisten yang melibatkan semua peringkat pengurusan.
7. Meningkatkan penglibatan murid dalam bidang kurikulum dan ko kurikulum secara

bersepadu.
8. Menanam budaya senggara dalam kalangan warga sekolah.

25

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

6. JAWATANKUASA PERANCANGAN, PEMBANGUNAN DAN BEKALAN

Pengerusi : Cikgu Mafezzul bin Mohamad (Guru Besar)
(PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi : Cikgu Mahazir bin Ramlee (PK HEM)
(PK Ko Kurikulum)
: Cikgu Rusita binti Ahmad

: Ustaz Alias bin Yahya

Setiausaha : Cikgu Mohd Saputra bin Ahmad

AJK : Cikgu Masrol Nizam bin Mastafar
: Cikgu Naritashema binti Samsuddin
: Pn. Aznita binti Ahmad
: Semua Guru Kelas
: Semua Pekerja Sekolah

BIDANG TUGAS

1. Menyelia dan mengawasi keadaan fizikal bangunan sekolah serta melakukan tindakan
yang perlu dan membaiki kerosakan kecil bilik darjah, kerusi meja dan lain-lain.

2. Menyelia kebersihan kawasan sekolah dan tugas-tugas pekerja di kawasan masing-
masing.

3. Membantu dan mengurus pembelian barang-barang keperluan untuk sekolah.
4. Mengurus dan mengemaskini fail-fail mengenai pembangunan sekolah.
5. Bekerjsama dengan pihak pentadbiran dan jaga sekolah serta mengambil tindakan

sewajarnya bagi memastikan keselamatan murid-murid dan harta benda sekolah terjamin.

26

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

7. JAWATANKUASA INVENTORI DAN DAFTAR STOK

Pengerusi : Cikgu Mafezzul bin Mohamad (Guru Besar)

Naib Pengerusi : Cikgu Mahazir bin Ramlee (PK Pentadbiran)

: Cikgu Rusita binti Ahmad (PK HEM)

: Ustaz Alias bin Yahya (PK Ko Kurikulum)

Setiausaha : Cikgu Mahadzir bin Abd Hamid

AJK : Pn. Aznita binti Ahmad
: Pn. Noraziah binti Abdullah
: Cikgu X
: Semua Ketua Panitia

BIDANG TUGAS
1. Memastikan semua peralatan yang diterima, dibeli, diperolehi didaftarkan.
2. Menyenaraikan semua peralatan/bahan yang masih boleh diguna.
3. Memastikan semua peralatan yang diperolehi diberi nombor perolehan.
4. Memastikan pengurusan inventori dan stok mengikut pekeliling yang ditetapkan.

8. JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF/ LDP

Pengerusi : Cikgu Mafezzul bin Mohamad (Guru Besar)

Naib Pengerusi : Cikgu Mahazir bin Ramlee (PK Pentadbiran)

: Cikgu Rusita binti Ahmad (PK HEM)

: Cikgu Alias bin Yahya (PK Ko Kurikulum)

Setiausaha : Cikgu Naritashema binti Samsuddin

AJK : Cikgu Nasterah binti Bakar

Cikgu Mahadhir bin Abd Hamid

Ustaz Zulkifli bin Ahmad

BIDANG TUGAS
1. Menganjurkan kursus dalaman
2. Mencalonkan guru untuk mengikuti kursus
3. Menyediakan pencerapan untuk peningkatan profesionalisme.
4. Mengedarkan bahan-bahan yang sesuai untuk guru.

27

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

9. JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS

Pengerusi : Cikgu Mafezzul bin Mohamad (Guru Besar)

Naib Pengerusi : Cikgu Mahazir bin Ramlee (PK Pentadbiran)

: Cikgu Rusita binti Ahmad (PK HEM)

: Ustaz Alias bin Yahya (PK Ko Kurikulum)

Setiausaha : Cikgu Nuruljannah binti Abu Seman

AJK : Ustaz Zulkifli bin Ahmad (Dewan Hj.Ahmad Kasa)

Cikgu Nor Haliza binti Shaari (PSS)

Ustaz Ahmad Razman bin Abd Razak (Surau)

Ustazah Harisshun binti Abu Hasan (Bilik j-Qaf)

Cikgu Nasterah binti Bakar (B&K/ Makmal Sains)

Cikgu Norjanah binti Othman (Perm. Pintar/ BOSS)

Cikgu Mahadzir bin Abd Hamid (Bilik Guru)

En Hussain bin Jaafar (Stor Pejabat)

Cikgu Ishak bin Ibrahim (KH)

Cikgu Mahadhir bin Abd Hamid (PA System)

Cikgu Asmirul bin Ahmad Wahab (Stor PJ)

Cikgu Masrol Nizam bin Mastafar (M. Komputer)

Ustazah Sharfiza binti Shariff (P. Kenyataan Sekolah)

Ustazah Suzana binti Saidin (Bilik Rawatan)

BIDANG TUGAS
1. Menyelia keceriaan, kebersihan, hiasan dan keberkesanan tempat tersebut.
2. Menentu dan mempamerkan peraturan penggunaan dan langkah keselamatan.
3. Mewujudkan sudut/ papan kenyataan yang memuatkan perkara-perkara yang

bersesuaian.
4. Mempamerkan jadual bertugas murid jika perlu.
5. Mengadakan rekod penggunaan tempat tersebut dan merekodkan setiap aktiviti yang

dijalankan secara rasmi.
6. Mengemaskini alatan, papan kenyataan atau stok (jika ada)
7. Lain-lain perkara yang perlu mengikut arahan dari semasa ke semasa.

28

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

10. TUGAS-TUGAS KHAS : Cikgu Mahadhir bin Abd Hamid
: Cikgu Mohd Saputra bin Ahmad
1. SETIAUSAHA SEKOLAH : Cikgu Nor Suhaibah binti Azmi
2. SETIAUSAHA PENARAFAN : Ustazah Nor Suzana binti Saidin
3. SETIAUSAHA KURIKULUM : Cikgu Asmirul bin Ahmad Wahab
4. SETIAUSAHA HEM : Cikgu Masrool Nizam bin Mastafar
5. SETIAUSAHA KOKURIKULUM : Cikgu Naritashema binti Samsuddin
6. SETIAUSAHA SUKAN : Cikgu Zakirah binti Zulkifli
7. SETIAUSAHA PEPERIKSAAN UPSR : Cikgu Nasterah binti Bakar
8. SETIAUSAHA PBS/OFFLINE : Cikgu Mohd Asyik bin Ishak
9. KAUNSELOR & PPDA : Pn. Aznita binti Ahmad (PT)
10. FOTOGRAFI
11. PENYAMBUT TETAMU

BIDANG TUGAS

1. Mengurus dan menyediakan tempat dan keperluan mesyuarat.
2. Mengurus surat panggilan mesyuarat.
3. Mencatat dan menyediakan minit mesyuarat yang berkaitan.
4. Memberi penerangan dan maklumat sekolah kepada pihak tertentu.
5. Membuat liputan dan laporan secara bertulis dan bergambar segala aktiviti sekolah.
6. Menyambut tetamu yang hadir.

29

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

11. JAWATANKUASA PENGURUSAN PIBG SEKOLAH

Penasihat : Cikgu Mafezzul bin Mohamad (Guru Besar)

Yang Dipertua PIBG : Datuk Hj Samsuddin bin Hj Ahmad

Naib Yang Dipertua : En. Nik Kun bin Nik Man

Setiausaha : Cikgu Mahadzir bin Abd Hamid

Bendahari : Cikgu Naritashema binti Samsuddin

AJK (Guru)

: Cikgu Mohd Saputra bin Ahmad

: Ustazah Nor Suzana binti Saidin

: Cikgu Mohd Asyik bin Ishak

: Cikgu Norjanah binti Othman

: Cikgu Siti Rahmat binti Hj Kassim

AJK (WARIS) : En Dewa bin Yahya
: En Mohd Yusoff bin Idris
: En Zulkifli bin Salleh
: Pn Rubiza binti Abdullah
: Pn Suaini binti Ahmad
: Pn Latifah binti Omar

GURU KAFA : Pn Nor Diyana binti Saad

WAKIL FELDA : En Muhamad Ilyieh bin Ismail

JURU AUDIT : Pn. Rubani binti Musa
: Cikgu Mahadzir bin Abd Hamid

30

SEKOLAH KEBANGSA

PENGU
KURI

20

31

AAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

URUSAN
IKULUM
020

PENOLONG KANAN HEM SEKOLAH KEBANGSA
CIKGU RUSITA BINTI AHMAD
CARTA ORGAN
PEMANTAUAN KURIKULUM
BERKUALITI GURU BESAR
CIKGU MAFEZZUL BIN M
PANITIA MATA PELAJARAN & UNIT-UNIT
PENOLONG KANAN K
BM SEJ TMK / ICT CIKGU. MAHAZIR BIN

BI PJK BA JAWATANKUASA INDUK
MT PS
SC MZ PEM. PEPERIKSAAN DAN P
KHAS
UPSR
PI/ RBT MBMMBI
PM DALAMAN
(SAPS)
PBD

KAFA

32

AAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

NISASI KURIKULUM 2020

MOHAMAD

KURIKULUM PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
N RAMLEE USTAZ ALIAS BIN YAHAYA
KURIKULUM
JADUAL WAKTU
PENTAKSIRAN
KETUA ALIRAN PUSAT SUMBER

SEGAK GURU DARJAH AJK KERJA
PAJSK
PSIKOMETRIK TH. 1 TH. 4
TH. 2 TH. 5
TH. 3 TH. 6

PRA

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

PENGERUSI JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM 2020
: Cikgu Mafezzul bin Mohamad (GURU BESAR)

NAIB PENGERUSI : Cikgu Mahazir bin Ramlee (PK PENTADBIRAN)

SETIAUSAHA : Cikgu Nor Suhaiba binti Azmi

KETUA PANITIA KETUA PANITIA
BAHASA MELAYU
BIL NAMA GURU BAHASA INGGERIS
1. Cikgu Norjanah binti Othman MATEMATIK
2. Cikgu Norimani binti Ahmad SAINS
3. Cikgu Maznah binti Md Zin PENDIDIKAN ISLAM/ MORAL
4. Cikgu Nasterah binti Bakar BAHASA ARAB
5. Ustaz Zulkifli bin Ahmad PJ/ PK
6 Ustazah Nor Suzana binti Saidin SEJARAH
7 Cikgu Asmirul bin Ahmad Wahab PEND.SENI/ PEND.MUZIK
8. Cikgu Mahadzir bin Abd Hamid RBT
9. Cikgu Zakirah binti Zulkifli TMK
10 Cikgu Ishak bin Ibrahim PRA SEKOLAH
11. Cikgu Mohd Saputra bin Ahmad
12. Cikgu Siti Rahmat binti Hj Kasim

SETIAUSAHA/ PENYELARAS SETIAUSAHA/ PENYELARAS
SU JADUAL WAKTU
BIL NAMA GURU SU PEPERIKSAAN UPSR &LDP
1. Cikgu Maznah bt Md Zin SU PEP. DLMN/SAPS
2. Cikgu Naritashema bt. Samsuddin SU PBD
3. Cikgu Zakirah bt. Zulkifli PAJSK & SEGAK
4. Cikgu Nor Suhaibah bt Azmi PSS
5. Cikgu Asmirool B. Ahmad Wahab KSSR & TRANSISI TAHUN1
6 Cikgu Nor Haliza bt. Shaari PEMULIHAN KHAS
7 Cikgu Norlila bt. Zulkifli DATA
8. Cikgu Norjannah bt. Othman BESTARI & ICT & GOOGLE
9. Cikgu Mohd Saputra bin Ahmad CLASSROOM
PDP A-21
10 Cikgu Masrol Nizam Bin Mastafar MBI/CFER/HIP
PRA SEKOLAH
11. Cikgu Nur Asma Bt. Baharom
12. Cikgu Norimani Binti Ahmad
13 Pn. Siti Rahmat bt. Kasim

33

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

KETUA ALIRAN KETUA ALIRAN
Pra Sekolah
BIL NAMA GURU Tahun 1
1. Cikgu Siti Rahmat binti Hj Kasim Tahun 2
2. Cikgu Norlila binti Zolkifli Tahun 3
3. Cikgu Nuruljannah binti Abu Seman Tahun 4
4. Cikgu Nor Asma binti Baharom Tahun 5
5. Cikgu Naritashema binti Samsuddin Tahun 6
6 Ustaz Ahmad Razman bin Abd Razak
7. Cikgu Maznah binti Md Zin GURU KELAS
PRA SEKOLAH
GURU KELAS 1 INOVATIF
1 KREATIF
BIL NAMA GURU 2 INOVATIF
1. Cikgu Siti Rahmat binti Hj Kasim 2 KREATIF
2. Cikgu Norlila binti Zolkifli 3 INOVATIF
3. Cikgu Nor Suhaiba binti Azmi 3 KREATIF
4. Cikgu Nuruljannah binti Abu Seman 4 INOVATIF
5. Ustazah Nor Suzana binti Saidin 4 KREATIF
6 Cikgu Nor Asma binti Baharom 5 INOVATIF
7 Ustazah Sharfiza binti Shariff 5 KREATIF
8. Cikgu Ishak bin Ibrahim 6 INOVATIF
9. Ustaz Zulkifli bin Ahmad 6 KREATIF
10 Cikgu Zakirah binti Zulkifli
11 Ustaz Ahmad Razman bin Abd Razak
12 Cikgu Maznah binti Md Zin
13 Cikgu Mahadzir bin Abd Hamid

34

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

JAWATANKUASA KURIKULUM

PENGERUSI Cikgu Mafezzul bin Mohamad (GB)

Cikgu Mahazir bin Ramlee (PKP)

NAIB PENGERUSI Cikgu Rusita binti Ahmad (PKHEM)

Ustaz Alias bin Yahya (PKKO)

PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI

SETIAUSAHA Cikgu Nor Suhaiba binti Azmi

AJK Semua Ketua Panitia
SETIAUSAHA JADUAL WAKTU
AJK
Cikgu Maznah binti Md Zin
SETIAUSAHA Cikgu Naritashema binti Samsuddin Ustazah
BENDAHARI Harisshun binti Abu Hassan
AJK Cikgu Nor Suhaiba binti Azmi
SETIAUSAHA PENINGKATAN UPSR
Cikgu Naritashema binti Samsuddin
AJK Cikgu Maznah binti Md Zin
Semua guru tahun 6
SETIAUSAHA DASHBOARD/PSA/ HEADCOUNT
AJK Cikgu Nor Suhaiba binti Azmi
Cikgu Naritashema binti Samsuddin (UPSR)
SETIAUSAHA Cikgu Asmirul bin Ahmad Wahab (PAJSK)
AJK Cikgu Zakirah binti Zulkifli (SAPS)
Semua KP
SETIAUSAHA Cikgu Mohd Saputra bin Ahmad (DATA)
AJK MBM MBI
SETIAUSAHA Cikgu Mahadzir bin Abd Hamid
AJK KP BI
SETIAUSAHA KP BM
AJK JAWATANKUASA ICT SEKOLAH
Cikgu Masrol Nizam bin Mastafar (ICT)
Cikgu Mohd Saputra bin Ahmad (TMK/ DATA)
Cikgu Nor Haliza binti Shaari ( PSS)
Cikgu Ishak bin Ibrahim

PBD
Cikgu Nor Suhaiba binti Azmi
Semua Guru Mata Pelajaran

SAPS
Cikgu Zakirah binti Zulkifli
Semua Guru Mata Pelajaran
PEMULIHAN KHAS
Cikgu Norjanah binti Othman
Semua Guru BM

35

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

PENYELARAS PUSAT SUMBER SEKOLAH
Cikgu Nor Haliza binti Shaari
AJK Cikgu Mohd Saputra bin Ahmad (TMK/ DATA)
Cikgu Masrol Nizam bin Mastafar (ICT)
PENYELARAS Cikgu Ishak bin Ibrahim
AJK Semua KP

PENYELARAS TRANSISI TAHUN 1
AJK
Cikgu Norlila binti Zolkifli
PENYELARAS
AJK Semua Guru Tahun 1
PEMBELAJARAN ABAD KE-21/ KBAT
PENYELARAS
AJK Cikgu Nur Asma binti Baharom
Cikgu Nuruljannah binti Abu Seman
KETUA PANITIA Cikgu Mohd Asyik bin Ishak
SETIAUSAHA
AJK KSSR
Cikgu Norlila binti Zolkifli
KETUA PANITIA Semua Ketua Panitia
SETIAUSAHA Guru Pemulihan Khas
AJK PRA SEKOLAH
Cikgu Siti Rahmat binti Hj Kasim
KETUA PANITIA Pn. Noraziah binti Abdullah
SETIAUSAHA Ustaz Zulkifli bin Ahmad
AJK PANITIA BAHASA MALAYSIA
Cikgu Norjanah binti Othman
KETUA PANITIA Cikgu X
SETIAUSAHA Semua guru Bahasa Malaysia
AJK PANITIA BAHASA INGGERIS
Cikgu Norimani binti Ahmad
Cikgu Masrol Nizam bin Mastafar
Semua guru
PANTIA MATEMATIK
Cikgu Maznah binti Md Zin
Cikgu Mohd Asyik bin Ishak
Semua guru
PANITIA SAINS
Cikgu Nasterah binti Bakar
Cikgu Mohd Saputra bin Ahmad
Semua guru

36

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

KETUA PANITIA PANITIA BAHASA ARAB
SETIAUSAHA Ustazah Nor Suzana binti Saidin
AJK Ustaz Ahmad Razman bin Abd Razak

KETUA PANITIA Semua guru Bahasa Arab

SETIAUSAHA PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL
AJK Cikgu Zakirah binti Zulkifli

KETUA PANITIA Cikgu Norlila binti Zolkifli
SETIAUSAHA Semua guru
AJK PANITIA PJ/PK
Cikgu Asmirul bin Ahmad Wahab
KETUA PANITIA Cikgu Mohd Asyik bin Ishak
SETIAUSAHA Semua guru
AJK PANITIA SEJARAH
Cikgu Mahadzir bin Abd Hamid
KETUA PANITIA Cikgu Maznah binti Md Zin
SETIAUSAHA Semua guru Sejarah
AJK
PANITIA RBT
KETUA PANITIA Cikgu Ishak bin Ibrahim
SETIAUSAHA Cikgu Mohd Saputra bin Ahmad
AJK Semua guru RBT
PANITIA TMK
KETUA PANITIA Cikgu Mohd Saputra Bin Ahmad
SETIAUSAHA Cikgu Ishak bin Ibrahim
AJK Semua guru TMK
PANITIA PENDIDIKAN ISLAM
KETUA PANITIA Ustaz Zulkifli bin Ahmad
SETIAUSAHA Ustazah Harisshun binti Abu Hassan
AJK Semua guru Pendidikan Islam
PANITIA MUZIK
Cikgu Naritashema binti Samsuddin
Cikgu Zakirah binti Zulkifli
Semua guru Muzik

37

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH LAMPIRAN A 1

JADUAL SEMAKAN BUKU REKOD PENGAJARAN & PEMBELAJARAN 2020

Kump Nama Guru Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogs Sept Okt Nov

Cikgu Mahazir bin Ramlee ( PKP)

Cikgu Rusita binti Ahmad (PK HEM) GB PKP
GB GB
Ustaz Alias bin Yahya (PKKK) GB PK KK

A Cikgu Mahadzir bin Abd Hamid GB PK HEM
GB PKP
Cikgu Norlila binti Zolkifli GB PK HEM
GB GB
Ustazah Sharfiza binti Shariff GB PK KK
GB PK HEM
Ustaz Zulkifli bin Ahmad GB PKP
GB GB
Ustazah Harisshun binti Abu Hassan

Cikgu Nor Haliza binti Shaari

B Ustaz Ahmad Razman bin Abd Razak

Cikgu Nor Asma binti Baharom PK HEM
PKP
Cikgu Mohd Saputra bin Ahmad GB

Cikgu Ishak bin Ibrahim PK KK
PK HEM
Cikgu Siti Rahmat binti Hj Kasim
GB
PKP
GB
PK KK
PK HEM
GB

Cikgu Norimani binti Ahmad

C Cikgu Nor Suhaiba binti Azmi

Cikgu Nasterah binti Bakar PK KK
PK HEM
Cikgu Norjanah binti Othman
PKP
Cikgu Nuruljannah binti Abu Seman
GB
Ustazah Nor Suzana binti Saidin PK KK

GB
PK HEM

PKP
GB
PK KK
GB

Cikgu Mohd Asyik bin Ishak

D Cikgu Asmirul bin Ahmad Wahab

Cikgu Naritashema binti Samsuddin GB
PK KK
Cikgu Maznah binti Md Zin PK HEM

Cikgu Masrol Nizam bin Mastafar PKP
PK KK

GB
PK KK
PK HEM
PKP
PKP

GB

Cikgu Zakirah binti Zulkifli

Catatan

1. Guru Besar (GB), PK Pentadbiran (PKP), PK Hal Ehwal Murid (PK HEM), PK Kokurikulum (PK KK)
2. Semua guru dikehendaki menyerahkan buku rekod PdPc pada setiap hari Khamis mulai jam 12.00 tgh

dipejabat ( u.p PAR – En. Hussin Bin Jaafar)
3. Ahad pada minggu berikutnya hendaklah dihantar buku rekod jika hari Khamis merupakan hari cuti

dan pastikan buku rekod sentiasa dikemaskini sebelum disemak oleh Pentadbir.

38

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

LAMPIRAN B1

JADUAL PENCERAPAN PENGAJARAN & PEMBELAJARAN GURU TAHUN 2020

Kump Nama Guru Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogs Sept Okt Nov

Cikgu Mahazir bin Ramlee ( PKP)

Cikgu Rusita binti Ahmad (PK HEM) PK HEM

Ustaz Alias bin Yahya (PKKK) GB
PKP
A Cikgu Mahadzir bin Abd Hamid
GB
Cikgu Norlila binti Zolkifli
PK KK
Ustazah Sharfiza binti Shariff GB

Ustaz Zulkifli bin Ahmad GB

Ustazah Harisshun binti Abu Hassan

Cikgu Nor Haliza binti Shaari

B Ustaz Ahmad Razman bin Abd Razak

Cikgu Nor Asma binti Baharom GB

Cikgu Mohd Saputra bin Ahmad PK KK
PK HEM
Cikgu Ishak bin Ibrahim
PKP
Cikgu Siti Rahmat binti Hj Kasim

Cikgu Norimani binti Ahmad

C Cikgu Nor Suhaiba binti Azmi

Cikgu Nasterah binti Bakar PK KK
GB
Cikgu Norjanah binti Othman PKP

Cikgu Nuruljannah binti Abu Seman PK HEM

Ustazah Nor Suzana binti Saidin

Cikgu Mohd Asyik bin Ishak

D Cikgu Asmirul bin Ahmad Wahab

Cikgu Naritashema binti Samsuddin PKP
PK HEM
Cikgu Maznah binti Md Zin
GB
Cikgu Masrol Nizam bin Mastafar PK KK

Cikgu Zakirah binti Zulkifli

39

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

LAMPIRAN C 1

JADUAL SEMAKAN BUKU LATIHAN MURID TAHUN 2020

Bulan Subjek Tarikh GB PK 1 PK HEM PKKK
Januari
Februari B. Melayu 29.1.2020 6I 6G 5I 4I

Mac Matematik 29.1.2020 4K 3I 3K 2I
B.Inggeris 6.2.2020 2K 1I 1K 6I
April
Mei Sains 13.2.2020 6K 5i 4K 4I
Jun PAI &B.Arab 19.2.2020 3I
Julai Matematik 26.2.2020 1I 3k 2I 2K
Ogos Muzik 5.3.2020 5I
1k 6I 6k
September P.Kesihatan 12.3.2020 3K 4K 4I 3I
Oktober KH/RBT/TMK 26.3.2020 1K
B. Melayu 31.3.2020 4K 2I 2K 1I
Matematik 2.4.2020 2I 6I 6K 5I
4i 3I 3K
B. Inggeris 9.4.2020 6I 2K 1I 1K
Sains 16.4.2020 4I
PAI &B.Arab 23.4.2020 2K 6K 5I 4K
Muzik 3.5.2020 6K 3I 3K 2I
1I 1K 6I
KT / PSK/Sej 10.5.2020 3I 5I 4k 4I
KH/RBT/TMK 17.5.2020 1I
P. Kesihatan 20.5.2020 5I 3K 2I 2K
B. Melayu 10.6.2020 3K 1K 6I 6K
4K 4I 3I
Matematik 17.6.2020 1K 2I 2K 1I
Sains 24.6.2020 4K
B. Inggeris 30.6.2020 2I 6I 6K 5I
Sains 2.7.2020 6I 4I 3I 3K
2K 1I 1K
PAI & B. Arab 9.7.2020 4I 6K 5i 4K
Muzik 16.7.2020 2K
P. Kesihatan 23.7.2020 6k 3I 3K 2I
Matematik 6.8.2020 3I 1I 1K 6I
5I 4K 4I
KT / PSK/Sej 13.8.2020 1I 3K 2I 2K
B. Melayu 18.8.2020 5I
1K 6i 6K
Matematik 25.8.2020 3K 4K 4I 3I
Sains 3.9.2020 1K
KH/RBT/TMK 10.9.2020 4K 2I 2K 1I
B. Inggeris 17.9.2020 3K 6I 6K 5I
PAI &B.Arab 4.10.2020 1K
4I 4K 3I
B.Melayu 12.10.2020 4K
Matematik 19.10.2020 2I 2I 2K 1I
Sains 25.10.2020 6I 6I 6K 5I

4I 3I 3K
2K 1I 1K
6K 5I 4K

Tindakan semua guru:
1. Semua buku latihan hendaklah dihantar mengikut jadual yang telah ditetapkan. Semakan secara berfokus akan dijalankan dari masa ke
semasa dengan tidak berpandukan jadual yang disediakan. Pastikan semua buku latihan hendaklah sentiasa disemak.
2. Sila dapatkan borang daripada PK Pentadbiran.
3. Bilangan buku mesti dihantar mengikut jumlah murid di dalam kelas.
4. Sila kepilkan bersama borang semakan, senaraikan murid yang tidak hantar buku latihan dengan alasan / bersebab.
5. Pastikan semua buku latihan murid disemak denganteliti sebelum diserahkan kepada pentadbir.
6. Sila maklumkan kepada Guru Besar jika buku latihan murid gagal dihantar kepada pentadbir mengikut jadual yang ditetapkan.
7. Kerjasama semua guru amat diharapkan bagi memastikan Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB) adalah yang terbaik.

40

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU 8, CHANGLUN, KEDAH

JADUAL AGIHAN PEMANTAUAN PRESTASI MURID LAMPIRAN D 1

BIL PENGURUSAN TAHUN KUMPULAN

1 GURU BESAR 6 INOVATIF CEMERLANG

2 PK PENTADBIRAN 6 INOVATIF SEDERHANA

3 PK HEM 6 KREATIF GALUS

4 PK KOKURIKULUM 6 KREATIF HARAPAN

Kumpulan merujuk kepada kumpulan cemerlang, sederhana, galus, harapan dan sebagainya
seperti yang ditetapkan oleh sekolah dalam head count. Pembahagian kumpulan dan
pelaksanaannya terpulang kepada pihak sekolah. Keutamaan diberikan kepada kelas
peperiksaan.

LAMPIRAN E1

JADUAL AGIHAN TUGAS PEMANTAUAN PENGURUSAN BILIK DARJAH

BIL PENGURUSAN JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT

1 GURU BESAR 6I 6K 5I 5K 4I 4K 3I 3K 2I 2K

2 PK 1I 1K PRA 6I 6K 5I 5K 4I 4K 3I

PENTADBIRAN

3 PK HEM 3K 21 2K 1I 1K PRA 6I 6K 5I 5K

4 PK 4I 4K 3I 3K 2I 2K 1I 1K PRA 6I

KOKURIKULUM

41

SEKOLAH KEBANGSAAN BA

PENGU
HAL EHWA

202

42


Click to View FlipBook Version