The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-14366209, 2021-10-28 11:51:31

P26 ADAB BERKOMUNIKASI

P26 T3

Akhlak Ting.3
m/s: 203-208

Adab
Berkomunikasi

Selamat
Belajar !

J

Prinsip Kata-kata yang
Komunikasi menggunakan bahasa
Islam yang mudah difahami

Kata-kata yang tepat Kata-kata yang baik
mengenai sasaran dan
memberi kesan kepada

jiwa

Kata-kata yang
menggunakan bahasa

yang lemah lembut

Prinsip
Komunikasi
Islam

Kata-kata yang mulia

Kata-kata yang
benar,jujur, tidak
bohong dan tidak
berbelit-belit.

Adab Berkomunikasi

1. 2. 3.
Menggunakan bahasa
Tidak lalai yang sesuai dan Kesesuaian masa &
daripada ibadah tempat seperti
dan tanggungjawab sopan seperti mengelak penggunaan
seperti menjaga percakapan yang gadget semasa di
penuh hikmah, ada dalam masjid,
solat & tidak nasihat yang baik menunggang
mengabaikan tugas serta menjauhi motosikal dan pada
perdebatan & gurauan kunjungan hari
mahupun perintah yang berlebihan. raya.

ibu bapa.

4. 5.

Memastikan kesahihan Tidak menyebarkan fitnah &
maklumat seperti membuka aib seperti
mengamalkan prinsip: menghindari gosip, kutukan,
“siasat sebelum sebar”, mengadu domba dan tidak
tidak mencetuskan maklumat memanggil seseorang dengan
palsu dan menjauhi panggilan yang tidak
perkataan dusta & bohong. disukai.

Hikmah Meningkatkan ilmu
Terhadap pengetahuan agar
Individu dapat membezakan
antara baik dengan
buruk.

Melahirkan
individu yang
berakhlak mulia
yang dapat menjadi
contoh kepada
orang lain.

Hikmah Dipandang tinggi
Terhadap oleh masyarakat lain
Individu kerana berperibadian
unggul.

Mendapat keredhaan
Allah kerana
mengamalkan adab
yang mulia.

Dapat menyelesaikan
masalah dengan mudah
kerana saling bertolak
ansur.

Hikmah Terhadap Masyarakat

Dapat bertukar-tukar Menimbulkan kemesraan
pandangan supaya & mengukuhkan

masyarakat maju dan perpaduan kerana
makmur. saling bertoleransi.

No.1 No.2 No.3 No.4

Hidup dalam keadaan Menjauhi salah faham
aman dan harmoni supaya masyarakat
kerana sifat
persefahaman yang dapat hidup bersatu
ditunjukkan. padu.

Latihan

a.Nyatakan maksud komunikasi
b.Terangkan dua adab berkomunikasi.
c.Terangkan dua hikmah beradab

ketika berkomunikasi terhadap
individu dan masyarakat.


Click to View FlipBook Version