The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-14366209, 2021-10-28 11:53:59

P27 ADAB BERMUSAFIR

P27 T3

Akhlak Tingkatan 3
m/s 209-214

ADAB
BERMUSAFIR

MAKSUDBERMUSAFIR

BAHASA ISTILAH

Keluar Seseorang yang keluar daripada
kawasan bermukim menuju ke
suatu tempat yang jaraknya

melebihi 2 Marhalah

01.

Allahswt berfirman:

Maksud :
Katakanlah, “mengembaralah kamu di dimuka bumi serta lihatlah
bagaimana Allah swt telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk
dari asaljadinya…”

02.

Allahswt berfirman:

Maksud :
Katakan,”mengembaralah kamu di muka bumi kemudian lihatlah
bagaimana kesudahan orang yang telah lalu..”

ADABBERMUSAFIR

● Bermusafir dengan tujuan dan niat yang baik.

Doa menaiki kenderaan dan
bermusafir.

● Menyediakan bekalan dan keperluan secukupnya sebelum
memulakan perjalanan.

● Memohon petunjuk Allah swt dan menunaikan solat sunat
musafir sebelum memulakan perjalanan.

● Mengucapkan selamat tinggal kepada anggota keluarga.

Sunat membaca bismillah sebelum
keluar dari rumah dan membaca doa

musafir

● Melantik seorang ketua jika bermusafir melebihi tiga orang.

● Tidak meninggalkan solat fardu dan berusaha mematuhi
peraturan dan undang-undang serta memelihara alam sekitar.

Rukhsah bagi orang yang bermusafir :
1. 1. Diharuskan mengqasarkan solat

2. Diharuskan menjamakkan solat
3. Diharuskan berbuka puasa

● Disunatkan memperbanyak doa sepanjang bermusafir.

● Segera kembali kepada keluarga setelah selesai urusan.

KELEBIHAN BERMUSAFIR

• Melihat keindahan alam ciptaan Allah swt.

• Doa orang yang bermusafir dimakbulkan.

• Menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan
keimanan.

• Mendidik diri menjadi hamba yang bersabar dan
bersyukur.

• Bergaul dan berkenalan dengan pelbagai bangsa
dan budaya.

HUKUMBERMUSAFIR

Hukum Situasi Contoh

Wajib Bermusafir untuk i. Menunaikan
Sunat menunaikan fardu haji.
Harus kewajipan apabila
cukup syarat. ii. Menuntut
ilmu.
Bermusafir untuk
melakukan perkara i. Menziarahi
sunat. Masjid
Nabawi.
Bermusafir untuk
melakukan ii. Menghubung
perkara yang silaturahim.
harus.
i. Berniaga .
ii. Menyertai

pertandingan
sukan.

Makruh Bermusafir untuk i. Bermusafir
Haram melakukan perkara tanpa tujuan
yang sia-sia. dan matlamat.

Bermusafir untuk i. Menonton
melakukan perkara konsert liar.
yang haram
ii. Isteri
bermusafir
tanpa izin
suami.

Hikmah Mengamalkan Adab
Bermusafir

01. 02.

Perjalanan diberkatiAllah Memberiketenangan hati

Adab bermusafir dapat Musafir yang dimulakan
merapatkan hubungan dengan doa dapat memberi
antara hamba dengan ketenangan jiwa kerana
penciptaNya. pergantungan harapannya
kepada Allah.
03.
04.
Perjalanan mudah&lancar
Mendidikjiwa berdisiplin
Ketua yang dilantik dapat
melancarkan sesuatu Adab bermusafirdapat
perjalanan dan melatihjiwa seseorang
menyelesaikan masalah agar lebihberdisiplin
yang timbul. seperti mengawal emosi
sewaktu menempuh
kesulitan, berusaha
mematuhi undang-undang
serta hak alam sekitar.

Penilaian

1. Nyatakan maksud bermusafir.

2. Jelaskan dua hukum bermusafir beserta contoh.
Sektor pelancongan merupakan salah satu
sumber menjana ekonomi negara.

3. Kemukakan hujah anda untuk menyokong
pernyataan itu.


Click to View FlipBook Version