The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-18130091, 2022-05-24 22:59:43

TAKWIM SEKOLAH 2022 2023

TAKWIM SEKOLAH 2022 2023

15 Khamis CUTI PENGGAL 3 SESI 2022/2023
16 Jumaat HARI KRISMAS
17 Sabtu
18 Ahad
19 Isnin
20 Selasa
21 Rabu
22 Khamis
23 Jumaat
24 Sabtu
25 Ahad
26 Isnin
27 Selasa
28 Rabu
29 Khamis
30 Jumaat
31 Sabtu

JANUARI 2023

Bulan Aktiviti
Jan
Hari

Pentadbiran Kurikulum HEM Kokurikulum Catatan

1 Ahad TAHUN BARU

2 Isnin CUTI TAHUN BARU

3 Selasa

4 Rabu

5 Khamis

6 Jumaat

7 Sabtu

8 Ahad

9 Isnin

10 Selasa

50

11 Rabu PERTANDINGAN
12 Khamis KALIGRAFI
13 Jumaat CUTI TAHUN BARU CINA
14 Sabtu
15 Ahad CUTI PERISTIWA HARI KESEMBILAN TAHUN BARU CINA
16 Isnin
17 Selasa

18 Rabu
19 Khamis
20 Jumaat
21 Sabtu
22 Ahad
23 Isnin
24 Selasa
25 Rabu
26 Khamis
27 Jumaat
28 Sabtu
29 Ahad
30 Isnin
31 Selasa

FEBRUARI 2023

Bulan Aktiviti
Jan
Hari

Pentadbiran Kurikulum HEM Kokurikulum Catatan

1 Rabu

2 Khamis

3 Jumaat

4 Sabtu

5 Ahad

51

6 Isnin PENGUMPULAN
7 Selasa DAN PENGEDARAN
8 Rabu BUKU SPBT
9 Khamis
HARI
10 Jumaat PENYAMPAIAN
11 Sabtu
12 Ahad HADIAH
CUTI PERISTIWA HARI PENYAMPAIAN HADIAH
13 Isnin
14 Selasa GOTONG-ROYONG
15 Rabu KAWASAN
16 Khamis SEKOLAH
17 Jumaat
CUTI AKHIR PERSEKOLAH SESI 2022/2023
18 Sabtu
19 Ahad
20 Isnin
21 Selasa
22 Rabu
23 Khamis
24 Jumaat
25 Sabtu
26 Ahad
27 Isnin
28 Selasa

52

JAWATANKUASA TS 25 SJKC CHUNG HUA PORT DICKSON 2022

PENGERUSI : CHOK BEE LAN
NAIB PENGERUSI : ANG SUAT LIANG
TIMBALAN : WONG CHEW FAH
PENGERUSI
LAI HEEN CHOW
PENYELARAS / SU : GAN CHUN HUE

CHEOK MEI HOOI

BIL JAWATANKUASA KERJA SPESIFIKASI TUGAS

1. COACHING DAN MENTORING 1. Menyediakan coaching cascading.

1. Dr. Murni binti Mohd Yasin (SIP+) 2. Menyediakan fail coaching dan

2. Pihak Pengurusan Utama mentoring (CM).
3. Ketua Panitia 3. Melaksanakan coaching dan mentoring

secara terperinci

4. Memantau dan merekod pelaksanaan

cth: program , aktiviti,PdPc,bimbingan dll coaching dan mentoring (CM).

2. DOKUMENTASI / VIDEO KORPORAT / 1. Merakam gambar semua sudut, bilik, laluan,

ALBUM kantin, dewan atau ruang sebelum dan

1. Lok Fook Seong ( K ) selepas transformasi.

2. Liam Hui Lian ( PSS ) 2. Merakam gambar dan video segala aktiviti

3. Shirley Ng ( B&K ) transformasi yang dilakukan untuk kompilasi

4. Yung Pui Wen dan dokumentasi.

5. Goh Huey Ling 3. Menyediakan folder khas untuk

penyimpanan gambar serta laporan bagi

unit Kurikulum / HEM / Kokurikulum

4. Mengaktifkan penyebaran maklumat melalui

facebook dan website sekolah.

5. Menghasilkan kompilasi dalam bentuk

photobook.

Cth: video, gambar atau slide program /

aktiviti

3. PUBLISITI 1.Memastikan informasi TS25 dipaparkan
1. Wong Chew Fah (K) Di setiap papan kenyataan.
2. Lai Heen Chow
2. Menguar-uarkan pelaksanaan TS25 semasa

53

perhimpunan rasmi
3. Menempah banner dan bunting
4. Membuat pamphlet, badge dan brosur

tentang TS25

4. PROFESSIONAL LEARNING 1. Menyampaikan maklumat tentang
COMMUNITY (PLC) pelaksanaan PLC secara terperinci kepada
1. Ayuwandira Bt Azmi (K) semua guru.
2. Lim Mei Mun
3. Chua Li Li 2. Menyediakan fail dan borang-borang yang
4. See Thoo Yuet Lan berkaitan dengan PLC.
5.Siti Fariza Bt. Kamaruzli
6.Chong Chew Yen 3. Mengurus dan menyelaraskan program PLC
7.Chan Meng Har peringkat sekolah.

-Jadual PLC utk m/pel utama 4. Memantau pelaksanaan PLC dijalankan
-Pengalaman mengajar kurang dari 3 secara lancar dan berjadual.
tahun
-setahun 2 kali ( 2 kumpulan ) 5. Mengumpul, menyelaras dan memfailkan
pelaporan PLC daripada semua unit.

6. Merakam gambar pelaksanaan PLC

5. LEARNING WALK 1. Menyampaikan maklumat tentang
1. Ang Suat Liang (K) pelaksanaan Learning Walk secara
2. Ketua Panitia terperinci kepada semua guru.

-Jadual & borang LW 2. Melaksanakan aktiviti Learning Walk
mengikut jadual.

3. Menyediakan fail dan borang-borang
berkaitan Learning Walk.

4. Mengadakan perbincangan bersama guru
yang telah dipantau.

5. Menyediakan pelaporan berkaitan Learning
Walk.

6. LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN 1. Merancang kursus dalaman yang berkaitan
(LADAP) TS25 secara berkala.
1. Gan Chun Hue (K)
2. Membuat anggaran perbelanjaan sebelum
-Jadual LDP/ kursus dari setiap panitia melaksanakn sesuatu kursus.
dan pentadbiran
- key in ESPLG 3. Menjalankan kursus dalaman mengikut
jadual yang telah dirancang secara
sistematik.

4. Membuat dokumentasi secara bergambar
dan bertulis.

5. Merakam gambar pelaksanaan LADAP

7. PROGRAM INTERVENSI 1. Mengumpul data, isu serta program

TRANSFORMASI (PINTAS) & ONE intervensi daripada setiap bidang dan

PAGE PROJECT MANAGER (OPPM) panitia.

1. Pihak Pentadbir Sekolah 2. Membantu dalam penyediaan PINTAS dan

2. Ketua Panitia OPPM.

3. Mendokumentasikan PINTAS dan OPPM.

Kaji kelemahan/ kekurangan pada murid

54

-Rancang program intervensi yang perlu
dijalankan
-Buat pemantauan program

8. KEWANGAN 1. Menguruskan hal-hal berkaitan kewangan 21.
1. Chok Bee Lan TS25.
2. Ang Suat Liang
3. Mashito 2. Menyediakan fail kewangan TS25
3. Memastikan segala kertas kerja berkaitan
9. KELAS PAK 21
1. Kong Woon Siew (K) TS25 difailkan.
2. Cheok Chew Mei
3. Lim Siew Chin 1. Menyediakan dan menghiasi kelas PAK 21
4. Wang Lian Szee untuk PdPc PAK 21 ( Dewan serbaguna )
5. Currina Chew Shen Cheak
2. Memastikan pelaksanaan kelas PAK 21
-Menjadi contoh kelas PAK 21 berjalan lancar ( Jadual PdPc )
-Menyediakan kelas PAK 21
3. Memantau penggunaan tool kit PAK 21
secara maksimum.

4. Merakam gambar pelaksanaan kelas PAK

10. AKTIVITI TRANSFORMASI BIDANG 1. Merancang aktiviti transformasi bidang
KURIKULUM kurikulum sekolah secara berfokus.
1. Ang Suat Liang (K)
2. Tam Mei Kee 2. Membuat anggaran perbelanjaan bagi
3. Cheok Mei Hooi pelaksanaan program yang dirancang.

-Menyemak rekod , menganalisis 3. Menyampaikan maklumat tentang takwim
pencapaian bidang kurikulum secara terperinci kepada
-Membincang dan mencari punca semua guru dan murid
masalah
serta intervensi penyelesaian 4. Melaksanakan aktiviti kurikulum sekolah
yang dirancang berdasarkan takwim.

5. Memantau perjalanan aktiviti yang
dirancang

6. Membuat catatan tentang isu dan program
intervensi sekiranya perlu.

7. Membuat pelaporan secara bergambar dan
bertulis.

8. Memuat naik semua pelaporan ke dalam
folder yang telah disediakan oleh
jawatankuasa dokumentasi.

11. AKTIVITI TRANSFORMASI BIDANG 1. Merancang aktiviti transformasi bidang
HEM HEM sekolah secara berfokus
1. Wong Chew Fah (K)
2. Law Peek Yean 2. Membuat anggaran perbelanjaan bagi
3. Chong Mun Kean pelaksanaan program yang dirancang

3. Menyampaikan maklumat tentang takwim
bidang HEM secara terperinci kepada
semua guru dan murid

4. Melaksanakan aktiviti HEM sekolah yang
dirancang berdasarkan takwim.

5. Memantau perjalanan aktiviti yang
dirancang

6. Membuat catatan tentang isu dan program

55

-Keselamatan persekitaran sekolah intervensi sekiranya perlu.
-Kebersihan bilik darjah, kantin dan 7. Membuat pelaporan secara bergambar dan
tandas
bertulis.
8. Memuat naik semua pelaporan ke dalam

folder yang telah disediakan oleh
jawatankuasa dokumentasi.

12. AKTIVITI TRANSFORMASI BIDANG 1. Merancang aktiviti transformasi bidang

KOKURIKULUM kokurikulum sekolah secara

1. Lai Heen Chow (K) berfokus .

2. Cheok Yee Jin 2. Membuat anggaran perbelanjaan bagi

3. Sim Qiu Mei pelaksanaan program yang dirancang.

3. Menyampaikan maklumat tentang takwim

bidang kokurikulum secara terperinci

kepada semua guru dan murid

4. Melaksanakan aktiviti kokurikulum sekolah

yang dirancang berdasarkan takwim.

5. Memantau perjalanan aktiviti yang

-Membantu GPKKK dalam membuat dirancang

pelaporan 6. Membuat catatan tentang isu dan program

-Mengemaskini pameran sudut aktiviti KK intervensi sekiranya perlu.

di bilik pameran TS 25 7. Membuat pelaporan secara bergambar dan

bertulis.

8. Memuat naik semua pelaporan ke dalam

folder yang telah disediakan oleh

jawatankuasa dokumentasi.

13. AKTIVITI TRANSFORMASI 1. Merancang perubahan kepada persekitaran

PERSEKITARAN CERIA & BERMAKNA supaya lebih ceria dan bermakna.

/ BILIK PAMERAN TS 25 2. Membuat anggaran perbelanjaan sebelum

1. Lok Fook Seong ( ICT )( K) melaksanakan aktiviti.

2. Shirley Ng (K) ( Penyayang ) 3. Menyampaikan maklumat tentang

3. Liew Wai Ming ( Sains ) transformasi persekitaran ceria secara

4.Goh Yok Hua ( BBM ) berfokus kepada semua guru dan murid.

5.Chong Siew Foo ( PSV ) 4. Mendapatkan bantuan komuniti bagi

6.Tee Yien Nee ( RBT/ TMK ) pelaksanaan transformasi.

7. Lok Hui Mei ( Kitar semula ) 5. Melaksanakan aktiviti yang dirancang.

8. Ngui Kwai Ngor ( Kebersihan & Info 6. Memantau perjalanan aktiviti yang

TS25 B. pameran) dirancang

9.Chan May Ling ( Kebersihan & Info TS 7. Membuat catatan tentang isu dan program
intervensi sekiranya perlu.
25 B. pameran )
10. . Nur Izzah ( Kebersihan & Info TS 25 8. Membuat pelaporan secara bergambar dan
bertulis.
B. pameran )
9. Memuat naik semua pelaporan ke dalam

folder yang telah disediakan oleh

jawatankuasa dokumentasi.

Info TS 25:
-Laporan program / aktiviti / gambar dari

56

GPK / ketua panitia

14. PROGRAM PENGLIBATAN PIBG DAN 1. Memastikan penglibatan PIBG dan komuniti

KOMUNITI dalam pelaksanaan TS25.

1. Wong Chew Fah (K) 2. Menyebarluaskan maklumat program TS25

2. Lai Heen Chow kepada komuniti.

3. Lok Fook Seong 3. Merancang anggaran perbelanjaan dan

mencari tajaan bagi menjalankan

- Program melibatkan ibu bapa dan projek/program.

komuniti 3. Merancang program yang melibatkan ibu

-Membantu pihak sekolah dalam jalinan Bapa dan penjaga.

luar 4. Melaksanakan program yang telah

dirancang

5. Memantau perjalanan program yang telah

dirancang.

6. Membuat pelaporan secara bergambar dan

bertulis.

7. Memuat naik semua pelaporan ke dalam

folder yang telah disediakn oleh

jawatankuasa dokumentasi.

15. JAWATANKUASA KESELAMATAN & 1. Menyampaikan maklumat mengenai

ASET jawatankuasa dan bidang tugas.

2. Mengumpul maklumat tentang keselamatan

1. Mashito Bt. Saad (K) dan aset.

2. Norzunaida Bt. Md. Gaos 3. Memastikan semua aset sekolah dalam

3.Noorazira Bt. Ahmad Jamil keadaan baik dan direkodkan.

4.Zaleha 4. Memastikan pengagihan dan penyimpanan

aset dilakukan secara sistematik.

5. Memastikan kawasan sekolah dalam

-sentiasa memastikan aset sekolah dijaga keadaan selamat .

dengan baik. 6. Menyediakan laluan keselamatan bagi

warga sekolah.

7. Bekerjasama dengan pengawal

keselamatan.

8. Menyampaikan maklumat mengenai

pelaksanaan keselamatan sekolah.

8. Memantau pelaksanaan perkara-perkara di

atas

9. Membuat pelaporan secara bergambar dan

bertulis.

10.Memuat naik semua pelaporan ke dalam

folder yang telah disediakan oleh

jawatankuasa dokumentasi.

57


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Majlis Persaraan
Next Book
ClassPoint Certificate of Training -นางประภาวรรณ บัวเพชร-20220521073424