The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 - MENGEDIT cikgu Tahir

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by srosyahman5594, 2020-05-11 21:40:58

BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 - MENGEDIT cikgu Tahir

BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 - MENGEDIT cikgu Tahir

Cikgu Mohd Tahir Osman

FOKUS KITA HARI INI :

Tema 5: Warisan Bangsa

Unit 14 : Citra Seni

Tajuk :
*Kesenian Kain Samping

STANDARD KANDUNGAN :

3.8
Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN :

3.8.2
Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan daripada aspek ejaan,
tanda baca, kosa kata dan struktur
ayat dalam penulisan.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN:

Menyenaraikan sekurang-

1 kurangnya 8 daripada 10

kesalahan ejaan yang terdapat
dalam teks dengan ejaan yang
betul.

2 Mengedit teks dengan
menggunakan tanda baca

seperti koma, noktah dan huruf

besar di tempat yang betul.

KRITERIA KEJAYAAN

Saya dapat :

• membaca dan memahami petikan

• mengenal pasti dan menyenaraikan
kesalahan ejaan

• Mengenal pasti kesalahan tanda baca
dalam petikan

• mengedit dan memurnikan hasil
penulisan daripada aspek ejaan dan
tanda baca dalam penulisan dengan
betul.

Kamu sudah bersedia?
Mari kita mulakan
aktiviti hari ini.

Apakah keistimewaan kain
samping?

Mari kita sama-sama
mengetahui fakta yang
menarik tentang kesenian
kain samping.

KESENIAN KAIN SAMPING

KAIN SAMPING IKATAN PANCUNG

KAIN SAMPING IKATAN KEMBUNG

KAIN SAMPING IKATAN DAGANG

Setelah mengetahui tentang kesenian
kain samping, mari kita lakukan aktiviti
yang seterusnya.

Sila rujuk buku
teks muka surat
98 ya...

Dah baca, apakah yang perlu
kamu buat?

Saya perlu …

• Mengenal pasti kesalahan dalam petikan

• Mengedit dan memurnikan teks dengan
membetulkan ejaan dan tanda baca.

Saya sudah …

Baca petikan yang
diberi dengan teliti.

Kenal pasti kesalahan
yang terdapat dalam
petikan.

Senaraikan
kesalahan ejaan
yang terdapat
dalam petikan.

• Saya telah membaca petikan dengan
teliti.

• Saya dapat mengenal pasti kesalahan
ejaan yang terdapat dalam petikan.

• Saya telah menggarisi kesalahan ejaan
yang terdapat dalam petikan.

• Seterusnya, saya akan senaraikan
kesalahan ejaan tersebut.

Kesalahan ejaan yang terdapat dalam
petikan.

1. _________________ 6. _________________
2. _________________ 7. _________________
3. _________________ 8. _________________
4. _________________ 9. _________________
5. _________________ 10. _________________

Tahniah kerana
berjaya

menyenaraikan 10
kesalahan ejaan
yang terdapat
dalam petikan.

Jom kita cuba
selesaikan aktiviti
yang seterusnya.

Selain kesalahan ejaan, terdapat beberapa
kesalahan tanda baca dalam petikan iaitu :

tanda koma
tanda noktah
penggunaan huruf besar
selepas noktah
penggunaan huruf besar untuk
kata nama khas

AKTIVITI sejarah baju kurung cekak musang
PENGAYAAN
baju kurong cekak musang merupakan
Salin semula pakaian adat negeri sembilan dari songket
petikan yang jalur berdiri. pakaian ini diperlengkap
diberi dengan dengan sampin bunga penuh dan
ejaan dan tanda tenggkolok ikatan dendam tak sudah.
baca yang betul.
baju kurong cekak musang adalah
sama dengan baju kurong teluk belangah
kecuali pada bahagian lehernya.
leher baju kurung cekak musang ada kolar.
kolar tersebut hanya selebar satu jari dan
kedudukannya menegak.

pada bahagian hadapan kolar ada
bukaan panjang yang bekancing.
potongan baju ini dipercayai menerima
pengaruh dari india dan china.

Salin semula petikan yang diberi dengan

ejaan dan tanda baca yang betul.

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

AKTIVITI 1. anyaman merupakan seni kraf sejagat
PEMULIHAN melayu wujud sejak 300 ratus tahun
yang lampau.
Tulis semula ayat ________________________________
yang diberi ________________________________
dengan ejaan ________________________________
dan tanda baca
yang betul. 2. hasil rimba seperti buloh, rotan, pandan
dan mengkuang di anyam dengan teliti
untuk menghasilkan barangan harian,
hiasan dan hadiah.
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

Setelah siap, kamu perlu :

• semak semula jawapan kamu.
• jika ada kesilapan semasa menyalin

petikan, padam dan tulis semula dengan
betul.
• jika kamu telah berpuas hati, sila hantar
hasil kerja kamu kepada cikgu melalui
aplikasi telegram.

Terima kasih.

Tahniah. Kamu telah
berjaya menyelesaikan

tugasan yang diberi.
Kita jumpa lagi pada

minggu hadapan.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
คู่มือ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
Next Book
วีดีโอประเมินครูศิริสกุล63