The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nuraa, 2022-09-05 10:53:52

PENGURUSAN BILIK DARJAH

EDUP 3043

Keywords: 6K,SUSUN ATUR,PERANAN GURU,INKLUSIF

PENGURUSAN GRAFIK

EDUP3043

- Penerapan Konsep 6K
- Susun Atur tempat duduk PAK21
- Peranan guru sebagai pemangkin kreativiti bagi mengurus
persekitaran pembelajaran kondusif
- Peranan guru dalam membina hubungan yang positif di dalam bilik
darjah perdana dan pendidikan inklusif

Disediakan oleh :
NUR ALYA BINTI MOHD ROSIDI

21J

PENGENALAN

Bilik darjah merupakan medan utama seorang guru untuk menjalankan
peranan, tugas dan tanggungjawab kepada para pelajar.

Oleh itu, pengurusan bilik darjah perlu diurus dengan keadaan terbaik
dan kondusif agar pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan
dengan efektif.

01 Permikiran Kreatif 03 KONSEP 6K

Permikiran Kritis Proses yang berlaku Kolaboratif Merupakan konsep yang
dengan melibatkan perlu diterapkan oleh guru
Pemikiran kritis berlaku penghasilan sesuatu Kerjasama yang wujud dalam diri murid- murid
apabila murid-murid mula yang baru, berguna dan antara guru dan murid
atau murid dan murid di
meneroka pemikiran juga berkualiti.
mereka untuk menilai mana ia melibatkan
idea-idea yang diterima 02 pertukaran idea,
pendapat atau
secara rasional 05
pengetahuan antara
Komun
ikasi Karekter murid-murid.
Perbualan ya
ng berlaku di
Tingkah laku yang baik Kewargan
egaraan
antara guru dan murid atau dan beradab dan
murid dan murid untuk

berkongsi ilmu yang menjaga dan penting Sikap patriotism dalam
untuk diterapkan dalam
difahami bersama rakan- diri murid-murid supaya diri iaitu cinta akan
rakan lain. ia dapat membentuk jati negara dan mempunyai

06 diri yang tinggi identiti nasional.

04

SUSUN ATUR TEMPAT DUDUK PAK 21 (GAYA KLUSTER)

Petunjuk Meja Pelajar Kelebihan
Ruang Aktiviti
Tempat Duduk 1. Murid yang bijak akan dapat
Meja Guru berkomunikasi tentang pelajaran
dengan yang lemah dalam
kumpulan.

2. Susunan membolehkan berlakunya
kolaborasi antara murid.

3. Dapat meningkatkan daya
pemikiran kreatif dan kritis murid
sewaktu pembelajaran.

Persekitaran Fizikal Menyusun dan reka bentuk fizikal di
dalam kelas menarik.
Peranan Guru Persekitaran Psikososial Ruang mengajar sistematik agar
Pemangkin Kreativiti mudah dilihat oleh pelajar
Peraturan dan Kebersihan dan kekemasan secara
Mengurus Rutin Bilik Darjah kreatif di dalam kelas ditekankan
Persekitaran
Memberikan kepercayaan kepada
Kondusif pelajar untuk menghias kelas.
Suasana yang meransang pemikiran
yang kreatif.
Memastikan komunikasi antara murid
terjadi agar pemikiran lebih terbuka.

Peraturan yang diberikan guru jelas
dan ringkas
Bertujuan membantu proses
pembelajaran
Tidak menggunakan perkataan
jangan untuk melarang pelajar

PERANAN GURU MEMBINA
HUBUNGAN POSITIF

Menunjukkan Prihatinan BILIK DARJAH Persekitaran Psikososial
PERDANA
Menjalinkan hubungan yang Mewujudkan suasana selesa
baik dengan pelajar Peraturan Bilik Darjah dan mesra

Dembatu pelajar yang Melakukan pertimbangan yang Memandang murid apabila
menghadapi masalah sesuai berdasarkan tingkah bercakap dengannya dan
Pelajar akan rasa disayangi laku murid
berlaku kontak mata
Menyelia dan mengawasi bilik Memastikan murid bebas
darjah dengan teliti daripada ancaman dan bahaya

Mendemonstrasi tingkah laku fizikal
yang dikehendaki daripada
murid

TIDAK MEMAKSA MASALAH BILIK MASALAH MENYUSUN PERABUT
MURID MEMBERI KOMUNIKASI DARJAH PENGLIHATAN DI TEMPAT YANG
TINDAK BALAS INKLUSIF SESUAI

YANG CEPAT MEMASTIKAN
SUSUNAN BILIK
ELAK DARI
MEMBETULKAN DARJAH
BAHASA MURID DI KONSISTEN
DEPAN RAKAN LAIN
PENYAKIT MEMBEKALKAN
MENYEBUT SAWAN BAHAN BACAAN
SETIAP YANG MEMPUNYAI
KUALITI CETAKAN
PERKATAAN YANG BAIK DAN
DENGAN JELAS
BESAR

- TENANG DAN YAKIN DAN PERANAN GURU
MENGGALAKKAN KERJASAMA MEMBINA
- TIDAK PERLU MEMEGANG MURID UNTUK
MENGHENTIKAN PERGERAKAN HUBUNGAN
- ALIHKAN SEMUA OBJEK DI SEKITAR POSITIF
MURID UNTUK MENGELAKKAN

KECEDERAAN

PENUTUP

Jelaslah bahawa pengurusan bilik darjah merupakan
tugas penting yang memerlukan pengetahuan,

kemahiran, kesabaran dan komitmen yang optimum
oleh seorang guru bagi memperoleh kesan yang
maksimum.

SUMBER RUJUKAN

Haliza Hamzah & Joy Nesamalar. (2016) Pengurusan Bilik Darjah
dan Tingkah Laku Edisi Kedua. Selangor: Oxford Fajar Sdn Bhd

Suhaimin Isnen. (2017) Konsep 6C dalam Pembelajaran Abad ke 21.
Sabah.

Amjad Shahir. (2017) EDUP 3043 Pengurusan Bilik Darjah Bab 2
Peranan Guru dlm Pengurusan Bilik Darjah. Samarahan.

Akhiar Pardi dan Shamsina Shamsuddin. (2013). Pengurusan Bilik
Darjah dan Tingkah Laku. Kuala Lumpur: Freemind Horizons Sdn
Bhd

Greelane. (2019) 10 Cara Guru Membina Hubungan Positif Dengan
Pelajar.

SSEEKKIIAANN
TTEERRIIMMAA

KKAASSIIHH


Click to View FlipBook Version