The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TIME NO_SALG MARKED_Combined 2022

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Protector insurance, 2019-06-11 04:16:53

TIME SALG/MARKED NO

TIME NO_SALG MARKED_Combined 2022

våre
verdier

time

SALG / MARKEDTROVERDIG
Som medarbeider i Salg/Marked vil jeg:
• Forstå meglernes hverdag og deres behov/

drivere.
• Love det jeg kan holde - og holde det jeg lover.
• Kommunisere åpent, direkte og med rette

vedkommende.
• Kjenne, bruke og utvikle egen kompetanse -

trekke på andre når nødvendig.

INNOVATIV
Som medarbeider i Salg/Marked vil jeg:
• Alltid søke å finne små stegs forbedringer.
• Alltid søke å utvikle unike relasjoner til alle

nøkkelpersoner i min portefølje.
• Sette agenda for å utvikle mine meglerhus og

skape de beste løsningene.
• Forstå konsekvensene og reagere proaktivt for

å påvirke utfallet.

MODIG
Som medarbeider i Salg/Marked er jeg opptatt av:
• Å gjøre riktige prioriteringer - også når de er

ubehagelige.
• Alltid være bedre enn i går.
• Utfordre bransjen og etablerte sannheter.
• Å konfrontere de brutale fakta.

ENGASJERT
Som medarbeider i Salg/Marked er jeg:
• Lagspilleren som alltid viser ansvarsglede.
• Bidra til trivsel, trygghet og stolthet i miljøet.
• En pådriver for å aktivt søke feedback fra

kollegaer og meglere som en mulighet til å bli
bedre.
• Energisk og entusiastisk som Protectors ansikt
utad.

TROVERDIG

Som medarbeider i Salg/Marked vil jeg:

Forstå meglernes hverdag og
deres behov/drivere

• Aktivt interessere meg for hver enkelt megler
for å bygge unik relasjon og forståelse.

• Holder meg løpende oppdatert på meglerens
organisasjon, utvikling i bransjen og
konkurransesituasjon.

• Forstå caseprosessene og meglernes
sluttkunde.

Love det jeg kan holde - og holde
det jeg lover

• Ha oversikt over egne frister og oppgaver.
• Forventningsstyring og informerer

umiddelbart ved avvikelser.
• Styre og avstemme forventninger til kvalitet

og innhold.

Kommunisere åpent, direkte og
med rette vedkommende

• Være lyttende og kommunisere med riktig
"tone of voice".

• Jeg stiller de vanskelige spørsmålene.
• Skape felles forståelse for det tema vi

kommuniserer om.

Kjenne, bruke og utvikle egen
kompetanse - trekke på andre
når nødvendig

• Jeg involverer rett vedkommende til rett tid.
• Jeg er åpen om min egen kompetanse

ovenfor meglere.
• Sørge for fremragende beslutninger gjennom

internt samspill.

INNOVATIV

Som medarbeider i Salg/Marked vil jeg:

Alltid søke å finne små stegs
forbedringer

• Være løsningsorientert og utfordre mine
kollegaer og meglere til å tenke nytt.

• Gjøre det enkelt for megler å forstå våre
tilbud og prosesser.

• Tørre å gjøre og dermed også risikere å feile.

Alltid søke å utvikle unike
relasjoner til alle
nøkkelpersoner i min portefølje

• Agendasatte møter som skal resultere i minst
en action.

• Jeg vet hvilke nøkkelpersoner som jobber
proaktivt og jobber med dem slik at de tar
tak.

• Skape arenaer for samhandling og utvikling.

Sette agenda for å utvikle mine
meglerhus og skape de beste
løsningene

• Alltid ha kontroll på Protectors målsetninger
og hvor hvert meglerhus spiller inn på dem.

• Involvere mine kolleger i aktiviteter mot
meglerhuset.

• Skape prosesser for samhandling med og
mot meglerhuset.

Forstå konsekvensene og reagere
proaktivt for å påvirke utfallet

• Forstå kjernen i situasjonen, være forberedt
og planlegge for ulike scenarier i fremtiden.

• Identifisere utfordringer innen de blir et
problem.

• Ha et perspektiv der jeg forstår
konkurransesituasjonen og kan løfte
Protector i alle situasjoner.

MODIG

Som medarbeider i Salg/Marked er jeg opptatt av:

Ågjøre riktige prioriteringer -
også når de er ubehagelige

• Jeg prioriterer alltid Protectors langsiktige
beste først.

• Umiddelbart ta tak i vanskelige spørsmål og
ubekvemme oppgaver.

• Utfordre mine kollegaer og ledere til å
prioritere riktig.

Alltid være bedre enn i går

• Jeg lærer av gårsdagens feil og forsikrer meg
om at jeg aldri gjentar dem.

• Jeg "learning looper".
• Tørre å gå utenfor komfortsonen.

Utfordre bransjen og etablerte
sannheter

• Jeg har kontroll på hvordan markedet
fungerer i dag.

• Jeg utfordrer basert på hva som ligger i linje
med Protectors målsettinger.

• Jeg har alltid kontroll på fakta og bruker det
aktivt i hverdagen.

Åkonfrontere de brutale fakta

• Være tydelig på Protectors vilje til å ta risiko
og jobbe utifra det sammen med meglere.

• Jakte og forstå Skadereduserende-
og Regresspor (RR), samt Margin
Managementspor (MM) i alle sammenhenger.

• Innhente og anvende riktig
markedsinformasjon for å sikre riktig
faktagrunnlag.

ENGASJERT

Som medarbeider i Salg/Marked er jeg:

Lagspilleren som alltid viser
ansvarsglede

• Kjenne og vise eierskap, samt ta ansvar for
teamets oppgaver og utvikling.

• Jeg stoler på mine kollegaer og hjelper dem
med å lykkes.

• Jeg er oppmerksom og tilbyr min hjelp til
kollegaer.

Bidragsyter til trivsel, trygghet og
stolthet i miljøet

• Ta initiativ til samspill og inkludering.
• Være raus med oppriktig ros og

anerkjennelse.
• Oppmerksom på at eget humør smitter.

En pådriver for å aktivt søke
feedback fra kollegaer og meglere
som en mulighet til å bli bedre

• Jeg tar action på feedback.
• Være positiv innstilt og søke essensen i det som

blir sagt.
• Lytt til budskap i tilbakemeldinger og betrakte

det som godt ment.

Energisk og entusiastisk som
Protectors ansikt utad

• By på deg selv - vær den du er.
• Synlig på relevante arenaer og tenker på at

jeg alltid representerer utfordreren.
• Alltid der for megleren, selv om det er

utenfor "min arena".


Click to View FlipBook Version