The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TIME SE_UW & SERVICE_Combined 2022

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Protector insurance, 2019-06-13 04:51:36

TIME UW/SERVICE/ANALYS SE

TIME SE_UW & SERVICE_Combined 2022

våra
värderingar

time

UW SERVICE
ANALYSTROVÄRDIG
Som medarbetare på UW Service Analys kommer jag:
• Ta emot förslag och konstruktiv kritik som en

möjlighet till förbättring.
• Lova det jag kan hålla och hålla det jag lovar.
• Kommunicera öppet och direkt, med rätt

person.
• Agera och ta beslut i linje med min

kompetensnivå.

INNOVATIV
Som medarbetare på UW Service Analys kommer jag:
• Vara på jakt efter stegvisa förbättringar.
• Genomföra förbättringsförslag .
• Se förändring som en möjlighet.
• Jaga X-faktorn .

MODIG
Som medarbetare på UW Service Analys är det viktigt
för mig att:
• Göra riktiga prioriteringar även när de är

obehagliga.
• Argumentera för mina åsikter och vara lojal mot

de beslut som fattas.
• Utmana etablerade sanningar.
• Konfrontera brutal fakta.

ENGAGERAD
Som medarbetare på UW Service Analys är jag:
• Lagspelaren som visar ansvarsglädje.
• Bidragande till trivsel, trygghet och stolthet i

miljön.
• Pådrivande i min egen utveckling.
• Proaktiv och tar ägandeskap.

TROVÄRDIG

Som medarbetare på UW Service Analys
kommer jag:

Ta emot förslag och konstruktiv
kritik som en möjlighet till
förbättring

• Jag är positivt inställd och söker essensen i
det som blir sagt.

• Jag ber aktivt om feedback.
• Jag tar till mig goda förslag och åtgärdar.

Lova det jag kan hålla och hålla
det jag lovar

• Jag har översikt över egna frister och
ärenden.

• Jag förväntansstyr och informerar
omedelbart vid avvikelser.

• Jag förstår vad som efterfrågas, identifierar
behovet och levererar i linje med det.

• Jag förstår konkurrenssituationen och vad
Protector kan och inte kan leverera.

Kommunicera öppet och direkt,
med rätt person

• Jag känner till roller och ansvarsområden,
internt och externt.

• Jag är medveten om vad jag vill uppnå och
kommunicerar med rätt "tone of voice".

• Jag kommunicerar så att det inte råder tvivel
om vem, vad och när.

Agera och ta beslut i linje med
min kompetensnivå

• Jag är ärlig med egna styrkor och svagheter.
• Jag använder min kompetens för att fatta

framstående beslut.
• Jag vet vad andra kan och ber om hjälp när

det är nödvändigt.
• Jag har alltid ett lösningsförslag när jag ber

om hjälp.

INNOVATIV

Som medarbetare på UW Service Analys
kommer jag:

Vara på jakt efter stegvisa
förbättringar

• Jag söker aktivt efter förbättringar i dagliga
processer.

• Jag ser de avgörande detaljerna som
påverkar helheten.

• Jag är vaken, nyfiken och engagerad i
Protectors affär.

Genomföra förbättringsförslag

• Jag identifierar möjliga hinder, kravställer och
skapar framdrift.

• Jag tar själv initiativ till att genomföra mina
förslag.

• Jag uppmuntrar och engagerar mig i samspel
mellan avdelningar.

Se förändring som en möjlighet

• Jag tar tillvara på utvecklingsmöjligheter.
• Jag stöttar och uppmuntrar till förändring.
• Jag går utanför min komfortzon för att

utveckla mig själv och teamet.
• Jag accepterar det jag inte kan förändra och

påverkar det jag kan förändra.

Jaga X-faktorn

• Jag tänker "utanför boxen" och är
lösningsorienterad.

• Jag strävar efter att leverera över förväntan
där det betyder mest.

• Jag är medveten om helheten och vad som
är kärnan i situationen.

• Jag tänker stort och sätter höga mål.

MODIG

Som medarbetare på UW Service Analys är det
viktigt för mig att:

Göra riktiga prioriteringar även
när de är obehagliga

• Jag tar snabbt tag i de svåra
frågeställningarna.

• Jag tvekar inte med att ta de obehagliga
samtalen.

• Jag känner till mina begränsningar och vågar
säga nej.

• Jag prioriterar i linje med Protectors främsta
intresse.

Argumentera för mina åsikter och
vara lojal mot de beslut som fattas

• Jag är påläst inför möten och kommer med
en egen inställning.

• Jag bidrar aktivt till diskussioner.
• Jag står för det jag tror på, men är lojal mot

de beslut som fattas.

Utmana etablerade sanningar

• Jag vågar vara nytänkande och självständig.
• Jag utmanar det som är relevant att utmana

för att nå Protectors målsättningar.
• Jag ifrågasätter och ger förslag till

förändring.

Konfrontera brutal fakta

• Jag erkänner fel och delar med mig av mina
lärdomar.

• Jag bidrar alltid med uppriktig och
konstruktiv feedback.

• Jag fattar beslut baserat på fakta.
• Jag förstår konsekvenserna av mina

handlingar och agerar proaktivt.

ENGAGERAD

Som medarbetare på UW Service Analys är jag:

Lagspelaren som visar
ansvarsglädje

• Jag tar ägandeskap för min och lagets roll
och ansvar.

• Jag är positiv och tar kontroll när det behövs.
• Jag litar på mina kollegor och hjälper dem att

utvecklas.

Bidragande till trivsel, trygghet
och stolthet i miljön

• Jag visar alltid mina kollegor respekt
• Jag är generös med att ge uppriktig beröm

och erkännande.
• Jag förstår att mitt eget humör och

framtoning smittar och påverkar
omgivningen.

Pådrivande i min egen utveckling

• Jag utmanar mig själv och strävar efter att nå
högre.

• Jag sätter höga mål för min egen utveckling.
• Jag söker aktivt efter mer kunskap och större

ansvar.
• Jag förstår och lever vad "Utmanaren"

betyder i min roll.

Proaktiv och tar ägandeskap

• Jag har kontroll över egna uppgifter och
frister, och följer upp där det behövs.

• Jag är handlingskraftig och får saker gjorda.
• Jag är proaktiv i min dialog, internt och

externt.
• Jag känner min egen portfölj och mäklarna.


Click to View FlipBook Version