The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Protector insurance, 2019-06-13 04:52:18

TIME SALG - MARKED DK

TIME SALG - MARKED DK

vores
værdier

time

SALG / MARKEDTROVÆRDIG
Som medarbejder i Salg/Marked vil jeg:
• Forstå mæglernes hverdag og behov.
• Love det jeg kan holde - og holde det jeg lover.
• Kommunikere åbent, direkte og med rette

vedkommende.
• Kende og udvikle egne kompetencer - hente

og dele kompetencer med andre.

INNOVATIV
Som medarbejder i Salg/Marked vil jeg:
• På jagt efter de små trins forbedring.
• Altid udvikle unikke relationer til

nøglepersoner.
• Udvikle relationer til mæglerhusene og vær

med til at skabe de bedste løsninger.
• Forstå konsekvenser og handle proaktivt for at

påvirke resultatet.

MODIG
Som medarbejder i Salg/Marked er jeg optaget af:
• At foretage de riktige prioriteringer - også når

de er ubehagelige.
• Altid være bedre end i går.
• Udfordre branchen og stille spørgsmål ved de

etablerede sandheder.
• At konfrontere de brutale fakta for at opnå

bedre risiko, kompetence og lønsomhed.

ENGAGERET
Som medarbejder i Salg/Marked er jeg:
• Teamspilleren som viser ansvarsglæde.
• Bidragsyder til trivsel, tryghed og stolthed i miljøet.
• Aktivt efterspørge feedback fra kollegaer og

mæglere som mulighed til at blive bedre.
• Energiskabende og entusiastisk som Protectors ansigt

udadtil.

TROVÆRDIG

Som medarbejder i Salg/Marked vil jeg:

Forstå mæglernes hverdag og
behov

• Aktivt interessere mig for hver enkelt mægler
for at opbygge gensidig forståelse og unikke
relationer.

• Holde mig løbende opdateret på mæglerens
organisation, den generelle udvikling i
branchen og konkurrancesituation.

• Forstå processerne og mæglernes "slut"kunde.

Love det jeg kan holde - og holde
det jeg lover

• Have oversigt over egne frister og opgaver.
• Forventningsstyre: umiddelbart informere

ved afvigelser.
• Styre og afstemme forventninger til kvalitet

og indhold.

Kommunikere åbent, direkte og
med rette vedkommende

• Være lyttende og kommunikere med rigtig
"tone of voice".

• Stille de svære spørgsmål med det samme.
• Skabe fælles forståelse for aktuelle emner.

Kende og udvikle egne
kompetencer - hente og dele
kompetencer med andre

• Involvere rette personer i rette tid for at
opnå de bedste resultater.

• I dialog med mæglerne være åben omkring
mine kompetencer.

• Sørge for at tage fremragende beslutninger
sammen med mine kollegaer.

INNOVATIV

Som medarbejder i Salg/Marked vil jeg:

På jagt efter de små trins
forbedring

• Være løsningsorienteret og udfordre mine
kollegaer og mæglere til at tænke nyt.

• Gøre det enkelt for mæglerne at forstå vores
tilbud og processer.

• Turde at handle og dermed også risikere at
lave fejl.

Altid udvikle unikke relationer til
nøglepersoner

• Agendasætte møder, som skal resultere i
mindst et "handlingspunkt".

• Jag ved hvem, der er mine nøglepersoner.
Og jeg har fokus på, at have et lønsomt
samarbejde.

• Skaber arenaer for samarbejde og udvikling.

Udvikle relationer til mæglerhusene
og vær med til at skabe de bedste
løsninger

• Altid have styr på Protectors målsætninger og på
hvordan de enkelte mæglerhuse har indflytelse
på disse.

• Involvere mine kollegaer i aktiviteter med
mæglerhusene.

• Skabe processer for samarbejdet med
mæglerhusene.

Forstå konsekvenser og handle
proaktivt for at påvirke resultatet

• Forstå hvad der er sagens kerne i situationen,
være forberedt og på forkant tænke forskellige
scenarier igennem.

• Identificere udfordringer inden de bliver til et
problem.

• Have perspektiv, så jeg forstår
konkurrancesituationen og kan finde sagens
"vippepunkt".

MODIG

Som medarbejder i Salg/Marked er jeg optaget af:

At foretage de rigtige
prioriteringer - også når de er
ubehagelige

• Altid tænke langsigtet og prioriterer det
bedste for Protector.

• Uden tøven tage fat på svære spørgsmål og
ubehagelige opgaver.

• Udfordre mine kollegaer og ledere.

Altid være bedre end i går

• Lærer af fejl, så de ikke gentages af mig eller
andre.

• Udvikle mig og tilegne mig nye kompetencer.
• Turde at gå udenfor min komfort zone.

Udfordre branchen og stille
spørgsmål ved de etablerede
sandheter

• Have styr på hvordan markedet fungerer.
• Forstå Protectors målsættinger.
• Altid have styr på fakta og bruge fakta i

hverdagen.

At konfrontere de brutale fakta
for at opnå bedre risiko,
kompetence og lønsomhed

• At være klar og tydelig med Protectors
riskikoappetit, og brug denne som basis til
samarbejde med mæglerne.

• At jagte og forstå Skadereducerende-
og Regresspor (RR) samt Margin
Managementspor (MM).

• At indhente og anvende riktig
markedsinformation for at sikre korrekt
faktagrundlag.

ENGAGERET

Som medarbejder i Salg/Marked er jeg:

Teamspilleren som viser
ansvarsglæde

• Tage ejerskab til egen og til teamets roller og
ansvar.

• Vise mine kollegaer tillid, og spille dem gode.
• Være opmærksom og tilbyde min hjælp.

Bidragsyder til trivsel, tryghed og
stolthed i miljøet

• Tage initiativ til samarbejde og inkludering.
• Være generøs med oprigtig ros og

anerkendelse.
• Opmærksom på at eget humør smitter.

Aktivt efterspørge feedback fra
kollegaer og mæglere som
mulighed til at blive bedre

• Tage handling på feedback.
• Være positivt indstillet og søge essensen i

det som bliver sagt.
• Vær åben overfor budskab i tilbagemeldinger

og betrakte dem som godt ment.

Energiskabende og entusiastisk
som Protectors ansigt udadtil

• Byd på dig selv - vær den du er.
• Være synlig i relevante arenaer og

repræsenter udfordreren.
• Altid være der for mægleren, også selvom

det er udenfor "min arena".


Click to View FlipBook Version