The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Protector insurance, 2019-06-11 04:02:22

TIME INVESTERING - NO

TIME INVESTERING

våre
verdier

time

INVESTERINGTROVERDIG
Som medarbeider i Investering vil jeg:
• Utarbeide fremragende analyser som

beslutningsgrunnlag for investeringene.
• Avdekke relevante risikofaktorer - også hos meg selv.
• Bruke min faglige innsikt til å skape fremragende

økonomiske resultater.
• Etablere et fugleperseptiv som også inkluderer

aktiva-allokering og kapitalkostnader.

INNOVATIV
Som medarbeider i Investering vil jeg:
• Jobbe som en gravende journalist.
• Konfrontere de brutale fakta.
• Til enhver tid lete etter nye innfallsvinkler til å

utvikle vår investeringsprosess/analyser.
• Alltid være på jakt etter X-faktoren og de små

forbedringer.

MODIG
Som medarbeider i Investering er jeg opptatt av:
• Å fokusere på fakta, ikke konsensus.
• Å utfordre etablerte sannheter, uavhengig av

sannhetens eier.
• Å heller investere i få enn mange.
• Å prioritere aktiviteter med høyest forventet

nytte for selskapet.

ENGASJERT
Som medarbeider i Investering er jeg:
• En som gjør kollegaene mine gode.
• En som bidrar til trivsel, trygghet og stolthet.
• Kontinuerlig på jakt etter å forbedre meg selv.
• Alltid oppdatert med ledende analytisk

kunnskap om våre selskaper.

TROVERDIG

Som medarbeider i Investering vil jeg:

Utarbeide fremragende analyser
som beslutningsgrunnlag for
investeringene

• Identifisere de viktigste drivere for fremtidig
verdiskaping.

• Strukturert bruk og videreutvikling av
analyseverktøy.

Avdekke relevante risikofaktorer
- også hos meg selv

• Forstå begrensningene av egen kunnskap.
• Avdekke og aktivt motarbeide kognitive

biaser.
• Dokumentere og overvåke selskapenes

risikofaktorer.

Bruke min faglige innsikt til å
skape fremragende økonomiske
resultater

• Leve Protectors investeringsstrategi.
• Kontinuerlig utfordre nåværende

investeringer med nye kandidater.
• Forstå og tolke resultater relativt til

kapitalkostnader og benchmark.

Etablere et fugleperspektiv som
også inkluderer aktiva-allokering
og kapitalkostnader

• Være i stand til å vurdere hvilke investeringer,
på tvers av aktiva-klasser, som gir best
risikojustert avkastning.

• Forstå helheten av en investeringsbeslutning
for Protector.

• Benytte kompetanse for aktiviteter
som går utover investeringsavdelingens
ansvarsområde.

INNOVATIV

Som medarbeider i Investering vil jeg:

Jobbe som en gravende journalist

• Finner informasjon som få eller ingen andre
finansaktører har.

• Prøver å motbevise viktige forutsetninger
med fakta.

• Avdekke aggressiv regnskapsføring.
• Se etter årsak og løsning når noe går galt.

Konfrontere de brutale fakta

• Være nysgjerrig på andres synspunkt.
• Uavhengig av tidligere standpunkt.
• Tar initiativ til å dele gode og dårlige

erfaringer for kompetanseheving i gruppen.

Til enhver tid lete etter nye
innfallsvinkler til å utvikle vår
investeringsprosess/analyser

• Differensiert (Edge) innsikt i hvert case.
• Utfordre investeringsstrategi.
• Ta lærdom fra et område inn i våre andre

case og prosesser.

Alltid være på jakt etter
X-faktoren og de små
forbedringer

• Nysgjerrig på driverne bak selskapers suksess
og fiaskoer.

• Nysgjerrig på driverne bak andre investorers
suksess og fiaskoer.

• Søke relevant kunnskap innenfor og utenfor
eget fagfelt.

MODIG

Som medarbeider i Investering er jeg opptatt av:

Åfokusere på fakta, ikke
konsensus

• Utarbeide og stå for egen analyse.
• Våge å gå motstrøms når analysen leder

dithen.
• Koble bort eventuelle biaser og følelser.
• Stå støtt, selv om det blåser hardt.

Åutfordre etablerte sannheter,
uavhengig av sannhetens eier

• Kontroller og still spørsmål ved alle viktige
forutsetninger.

• Kok caset ned til fundamentet, og bygg så
analysen derfra.

• Ta stilling - selvstendig og uavhengig.
• Stå for og kommuniser de meninger jeg har.

Åheller investere i få enn mange

• La analysen styre antall og størrelsen på
investeringsbeslutningene.

• Tørre å være tålmodig dersom vi ikke finner
den rette.

• Små posisjoner er en stor feil ved "no-
brainers".

Åprioritere aktiviteter med
høyest forventet nytte for
selskapet

• Kontinuerlig vurdere nåværende allokering
mot alle allokeringsalternativ i Protector.

• Proaktivt bidra med initiativ og kompetanse
selv utenfor eget ansvarsområde.

• Utfordre på tidsbruk og prioritering av
arbeidsoppgaver - tørre å si nei.

ENGASJERT

Som medarbeider i Investering er jeg:

En som gjør kollegaene mine
gode

• Dele alt av relevant kunnskap og erfaringer.
• Stå opp for hverandre og proaktivt avlaste

ved behov.
• Gi hverandre kontinuerlige tilbakemeldinger

for å forbedre team og individer.

En som bidrar til trivsel, trygghet
og stolthet

• Genuint opptatt av at kollegaene har det gøy
og bra på jobb.

• Vi tør å dumme oss ut overfor hverandre.
• Vi ønsker å være de beste ambassadørene for

Protector.

Kontinuerlig på jakt etter å
forbedre meg selv

• Lidenskap for og elitesatsende i eget fagfelt.
• Villig til å gå utenfor boksen for å forbedre

meg.
• Går gjerne utenfor komfortsonen dersom

det er nødvendig.
• Åpenhet for tilbakemeldinger.

Alltid oppdatert med ledende
analytisk kunnskap om våre
selskaper

• Ikke fornøyd med noe annet enn
fremragende.

• Vi tar med analysen i dusjen.


Click to View FlipBook Version