The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

TIME NO_SKADE_Combined 2022

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Protector insurance, 2019-06-12 03:06:57

TIME SKADE NO

TIME NO_SKADE_Combined 2022

våre
verdier

time

SKADE
OPPGJØRTROVERDIG
Som medarbeider hos Skade vil jeg:
• Alltid innhente relevant fakta og sørge for at

den er veldokumentert.
• Holde det jeg lover - internt og eksternt.
• Kommunisere åpent, direkte og med rette

vedkommende.
• Klargjøre saken i riktig tid og opptre

respektfullt mot alle parter.

INNOVATIV
Som medarbeider hos Skade vil jeg:
• Forstå og bidra til utviklingen av prosesser og

rutiner.
• Alltid søke utviklingsmuligheter (for egen

utvikling).
• Være pådriveren i min jakt etter bedre

lønnsomhet.
• Jakte på X-faktoren.

MODIG
Som medarbeider hos Skade er jeg opptatt av å:
• Gjøre riktige prioriteringer, selv når det er

vanskelig.
• Ta de riktige beslutningene og stå for dem.
• Leve utfordreren i min rolle.
• Gi og ta feedback som en mulighet til

forbedring.

ENGASJERT
Som medarbeider hos Skade er jeg:
• Teamspilleren som viser ansvarsglede.
• Bidragsyter til trivsel, trygghet og stolthet i

miljøet.
• En god ambassadør for Protector.
• Disiplin som kultur.

TROVERDIG

Som medarbeider hos Skade vil jeg:

Alltid innhente relevant fakta og
sørge for at den er
veldokumentert

• Sette meg grundig inn i fakta: Polise og vilkår,
juridisk, teknisk, økonomisk og menneskelig.

• Sortere ut relevante fakta og finne sakens
vippepunkt.

• Være proaktiv i saksbehandling.
• Alltid vurder behovet for ekstern/intern

ressurs.

Holde det jeg lover - internt og
eksternt

• Lojal til besluttede prosesser og rutiner.
• Aldri overrask en megler.
• Være realistisk når du lover ting.

Kommunisere åpent, direkte og
med rette vedkommende

• Involver rette vedkommende til rett tid.
• Begrunn beslutninger med en god tone of

voice.
• Ærlig og lojal i dine tilbakemeldinger.
• Kommunisere respektfullt, enkelt og tydelig.

Klargjøre saken i riktig tid og opptre
respektfullt mot alle parter

• Begrunne beslutninger faglig/pedagogisk
både muntlig og skriftlig (forklare
beslutningen) - kommunikasjon

• Ha respekt og vise forståelse for mottakerens
situasjon.

• Holde involverte parter løpende oppdatert.
• Overholde interne tidsfrister.

INNOVATIV

Som medarbeider hos Skade vil jeg:

Forstå og bidra til utviklingen av
prosesser og rutiner

• Forstå prosess og rutiner, og grunnlaget
deres.

• Være engasjert og jage de små
forbedringene for bedre lønnsomhet.

• Være nysgjerrig og ta initiativ til
prosessforbedringer.

Alltid søke utviklingsmuligheter
(for egen utvikling)

• Løpende tilegne meg, og dele relevant
kompetanse og erfaringer.

• Være bevisst på egne svake sider, og søke
utvikling av disse.

• Ta lærdom av praktiske erfaringer.

Være pådriveren i min jakt etter
bedre lønnsomhet.

• Plasser alltid ansvaret der det hører hjemme.
• Alltid utøve fremragende kremmerskap til

fordel for kundeforhold og egen forretning.
• Gi beskjed om du ser mer effektive løsninger.
• Se alltid etter tidseffektive og strukturerte

løsninger.

Jakte på X-faktoren

• Være i forkant av utvikling og trender på eget
område.

• Utfordre etablert praksis.
• Vær kreativ, tenk alternativt der det er

mulighet for dette.
• Se utfordringer som muligheter i stedet for

hindringer.

MODIG

Som medarbeider hos Skade er jeg opptatt av å:

Gjøre riktige prioriteringer, selv
når det er vanskelig

• Våge å si nei.
• Hold struktur i jobbhverdag og

skadebehandlingen.
• Være kritisk i vurderingen av opplysninger.

Ta de riktige beslutningene og stå
for dem

• Ta alle beslutninger så raskt som mulig.
• Tørre å ta vanskelige beslutninger, uavhengig

av forventninger.
• Stol på egen beslutningsevne.

Leve utfordreren i min rolle

• Stille spørsmål ved etablerte sannheter.
• Utfordre mine kollegaer.
• Alltid forventningsstyre tydelig.

Gi og ta feedback som en
mulighet til forbedring

• Gi konstruktiv feedback - skille på sak og
person.

• Lytte, forstå og vurdere den feedback du får.
• Se bra prestasjoner.
• Be om feedback.

ENGASJERT

Som medarbeider hos Skade er jeg:

Teamspilleren som viser
ansvarsglede

• Ta eierskap til mine og teamets oppgaver.
• Bistå med min kompetanse der det trengs.
• Positiv innstilling til mine arbeidsoppgaver.
• Vise mine kollegaer tillit og spille hverandre

gode.

Bidragsyter til trivsel, trygghet og
stolthet i miljøet

• Behandle alle kollegaer likeverdig.
• Være oppmerksom på at både godt og dårlig

humør smitter.
• Være raus med oppriktig ros og

anerkjennelse.

En god ambassadør for Protector

• Vise og utøve yrkesstolthet, både internt og
eksternt.

• Aktiv i møter.
• Ta initiativ til samarbeid på tvers av

organisasjonen.

Disiplin som kultur

• Vise respekt for andres tid.
• Jobb på jobb.
• Fylle inn alt som kreves i CLAIMS for

datakvalitet - ingen snarveier.
• Ha det gøy på jobb uten å forstyrre andre.


Click to View FlipBook Version