VOL.1 ในหลวงของฉัน
VOL.1 ในหลวงของฉัน
ชื่อหนังสือ ในหลวงของฉัน
หนังสือเล่มนี้จะเล่าเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านการเล่าเรื่องของคุณยายที่เก็บภาพในหลวงไว้ในอัลบั้มรูป แล้วเปิดเล่าให้หลานฟัง
View Text Version Category : All
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications