VOL.5 เฆมน้อยของพระราชา
VOL.5 เฆมน้อยของพระราชา
ชื่อหนังสือ เมฆน้อยของพระราชา
หนังสือเล่มนี้เล่าถึง เครื่องบินบนท้องฟ้าโปรยฝุ่นขาวฟุ้งกระจาย กลับกลายเป็นก้อนเมฆ ก้อนเมฆเปลี่ยนรูปร่างไปต่างๆ นานา พาให้ผู้คนมีความสุขจากฝนหลวงของพระราชา
View Text Version Category : All
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications