เมนูผักกุ๊กน้อย 4 ภาค
เมนูผักกุ๊กน้อย 4 ภาค หนังสือเมนูผักกุ๊กน้อย 4 ภาค เล่มนี้สำนักโภชนาการ ได้รวบรวมและจัดทำขึ้นจากเมนูอาหารของโรงเรียนที่เข้าร ่วมประกวดระดับประเทศประกอบด้วยเมนูอาหารสำรับ อาหารจานเดียว และอาหารว่าง รวมทั้งสิ้น39 เมนูโดยมีการพัฒนาต่อยอดปรับปรุงสูตรเพิ่มปริมาณผักให้เพียงพอกับ
ความต้องการของเด็กวัยเรียน และปรับปรุงรสชาติให้มีความเป็นกลางมากขึ้นซึ่งโรงเรียนทุกภาคสามารถนำไปปรุงเป็นอาหารสำหรับเด็กในแต่ละมื้อได้ตามความเหมาะสม ที่สำคัญคณะผู้จัดทำยังได้เพิ่มเติมคุณค่าทางโภชนาการสำหรับ1 คนกิน เพื่อให้ครูพ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้สนใจสามารถนำไปใช้ในการกำหนดพลังงานที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเผยเคล็ดลับในการปรุงอาหารแต่ละเมนูเพื่อให้เข้าใจวิธีการปรุงอาหารที่สงวนคุณค่าทาง
โภชนาการและรสชาติอร่อยเหมือนกับต้นตำรับ ท้ายเล่มยังให้ความรู้เพิ่มเติม
ในเรื่องของผักพื้นบ้านแต่ละชนิด ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการกินให้ทุกภาคได้เรียนรู้ร่วมกัน
View Text Version Category : All
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications