The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suhailshaharudin, 2019-12-17 20:56:45

MODUL SAINS TAHUN 3

MODUL LULUS SAINS TAHUN 3

Keywords: Tahun 3

TAHUN 3

SAINS TAHUN 3
1.Kenal pasti ciri-ciri haiwan di bawah. Kelaskan haiwan berdasarkan ciri yang sesuai.

kuda singa semut belalang kura-kura

ikan paus kucing siput kuda laut ular
Haiwan

Melahirkan anak bertelur

_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________
_____________________________ _____________________________

TAHUN 3

gigi taring memecah dan melumatkan makanan
menyiat makanan gigi kacip

gigi geraham memotong makanan

2. Perhatikan rajah di bawah. Isikan jawapan dengan menyatakan jenis gigi dan fungsinya.

a.

Fungsi ______________________ adalah untuk

_____________________________________.

b.

Fungsi ______________________ adalah untuk

_____________________________________.

c.
Fungsi ______________________ adalah untuk
_____________________________________.

TAHUN 3

3. Kenal pasti cara tumbuhan membiak.. 4.
Namakan cara tumbuhan membiak yang berikut.

1.

2. 5.

3. 6.

TAHUN 3

4.Rajah 4 menunjukkan sebuah magnet dan beberapa objek yang boleh ditarik oleh magnet
dan objek yang tidak ditarik oleh magnet.

paku
magnet

Rajah 4
Berdasarkan pemerhatian kamu, lengkapkan tempat kosong berikut,
1. _________________, _________________, dan _________________ dapat ditarik oleh magnet.
2. _________________, _________________, dan _________________ tidak dapat ditarik oleh

magnet.
3. Objek yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan ___________________.
4. Objek yang tidak dapat ditarik oleh magnet dinamakan ____________________

_________________.

TAHUN 3

5. Rajah 5 menunjukkan beberapa jenis bahan yang boleh menyerap air.

daun span tuala Surat khabar

Susunan bahan mengikut keupayaan menyerap air secara urutan menaik:

TAHUN 3

6. Rajah 6 menunjukkan sejenis tumbuhan . Labelkan ciri-ciri yang terdapat pada bahagian
tumbuhan pada rajah 6.

1 Daun 2 Bunga

3 Batang 4 Buah

5 Akar
6 Cara membiak

Rajah 6

TAHUN 3

7. Rajah 7 menunjukkan objek yang diperbuat daripada bahan yang berlainan . Label kan
objek di bawah dengan perkataan boleh menyerap air atau kalis air.
a) b)

c) d)

e) f)

TAHUN 3

8. Buat pemerhatian ke atas tumbuhan di bawah. Tuliskan ciri-ciri luaran tumbuhan berikut.

a) a) Habitat: _________________________

b) Akar : _____________________

c) Cara membiak: _____________________

b)

a) Habitat: __________________________

b) Akar : ______________________

c) Cara membiak: _____________________

c)

a) Habitat: ___________________________

b) Akar : ______________________

c) Cara membiak: : ______________________

TAHUN 3

9. Maklumat berikut merupakan ciri-ciri luaran sebuah tumbuhan Y.

 Saya hidup di darat
 Saya mempunyai akar serabut
 Daun saya berduri
 Saya juga ada bunga.
 Saya membiak melalui sulur.

Apakah tumbuhan Y?
A. Pokok bunga raya
B. Pokok tebu
C. Pokok nanas
D. Pokok bunga ros

10. Farid mendapati pokok yang ditanam dalam pasu menggunakan tanah pasir kurang
Subur. Walaupun pokoknya disiram setiap hari.
Apakah yang perlu dilakukan untuk menyuburkan pokoknya?
A. Siram air dengan lebih kerap
B. Tambahkan baja kimia pada tanah
C. Letakkan pokok dibawah tempat redup
D. Gaulkan tanah kebun dengan tanah pasir

TAHUN 3

11. Rajah11 menunjukkan sbuah komponen .

X

Apakah kompenen X?
A. Gandar
B. Engkol
C. Takal
D. Gegancu

TAHUN 3

12. Rajah menujukkan sebuah kenderaan yang digunakan dalam bidang pembinaan.

X

Kenderaan akan bergerak ke hadapan apabila komponen X berpusing mengikut arah jam,
manakala akan ke belakang apabila komponen x bergerak mengikut arah lawan jam.
Apakah komponen X?
A. Gandar
B. Gegancu
C. Takal
D. Engkol

TAHUN 3

13. Jadual dibawah menunjukkan satu keputusan penyiasatan yang dijalankan oleh
sekumpulan murid
Dapat ditarik oleh magnet Tidak dapat ditarik oleh magnet

*Paku tekan *Pensel
*Penutup botol *Botol
*J *K

Berdasarkan pemerhatian kamu apakah yang diwakili oleh J dan K

J K
A Berus gigi Pin baju
B Gelas sudu
C Pinggang Mata kail
D Skru tisu

14. Rajah menunjukkan dua jenis tumbuhan yang berbeza.

KN

Tanah manakah yang sesuai digunakan untuk menanam tumbuhan di atas.

Tumbuhan K Tumbuhan N
A Tanah Kebun Tanah Kebun
B Pasir Tanah Kebun
C Pasir Tanah Liat
D Tanah Kebun Pasir

15. Antara berikut, apakah kegunaan magnet?

TAHUN 3

A. Digunakan pada jarum kompas
B. Digunakan pada lampu suluh
C. Digunakan pada kamera
D. Digunakan pada telefon

TAHUN 3

SOALAN BERSTRUKTUR KPS
16. Rajah menunjukkan lapisan sejenis tanah di kebun Pak Jojo.

X
kelodak

a) Apakah jenis tanah yang mempunyai lapisan tanah pada rajah di atas?
Tandakan (√) pada jawapan yang betul bagi rajah di atas.

Tanah liat Tanah kebun

b) Ramalkan jenis tanaman yang sesuai ditanam menggunakan tanah di atas.
Tandakan () pada jawapan yang sesuai

padi nanas

c) Pak Jojo membeli sebidang tanah di Cameron Highland. Tandakan (√) bagi jenis tanaman
yang sesuai di tanam pada tanah tersebut.

kobis kelapa sawit

padi cili

TAHUN 3

17. Pernyataan berikut adalah mmaklumat tentang 3 jenis magnet yang berbeza saiz.
 Saiz magnet J lebih besar daripada magnet K
 Saiz magnet L paling kecil.
 Saiz magnet L lebih kecil daripada magnet K

a) Susun magnet J, K dan L mengikut saiz magnet secara menaik.
_______________________________________________________________________

b) Lakarkan saiz magnet J, K dan L di ruang yang disediakan.

JK L
c) Nyatakan kegunaan magnet pada objek di bawah

________________________________________________________________________

TAHUN 3 Y

18. Rajah menunjukkan pengelasan cara pembiakan haiwan
Cara pembiakan haiwan

X

a) Nyatakan cara pembiakan haiwan bagi kumpulan X dan Y.
i) Cara pembiakan haiwan X:
_____________________________________________________________________
ii) Cara pembiakan haiwan Y :
___________________________________________________________________

TAHUN 3

b) Maklumat di bawah menerangkan tentang sejenis kumpulan haiwan
 Makan tumbuhan dan haiwan lain.
 Mempunyai kombinasi gigi yang boleh memotong,
mengoyak dan mengisar makanan.
 Contohnya seperti monyet.

Ramalkan tabiat makan haiwan itu.

__________________________________________________________________________
c) Ramalkan kemungkinan yang akan berlaku jika haiwan mempunyai satu jenis tabiat
makan sahaja.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

19. Rajah menunjukkan sebatang gigi manusia

P

a) Namakan gigi P.

___________________________________________________________________________

b) Nyatakan fungsi gigi yang kamu nyatakan di (a).

___________________________________________________________________________

c) Maklumat berikut menerangkan tentang satu set gigi.

 Bilangan set gigi ini ialah 20
batang

 Saiz gigi ini adalah lebih kecil

 Gigi kurang kuat

 Jangka hayat yang pendek

TAHUN 3

Set gigi manakah yang dimaksudkan dalam pernyataan itu?
Tandakan ( ) pada jawapan yang betul

Set gigi kekal Set gigi susu

d) Berikan satu contoh makanan yang tidak baik untuk kesihatan gigi.

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

e) Berikan satu inferens untuk jawapan kamu di (d)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________


Click to View FlipBook Version