The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suhailshaharudin, 2019-12-16 23:32:24

4. SOLAF

4. SOLAF CORAK

Keywords: CORAK

SOLAF KPS

JILID 1

CORAK

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

CORAK

Soalan berdasarkan :
 Jadual
 Graf
 Carta bar
 Rajah

Nyatakan:
 Tujuan penyiasatan
 Hubungan diantara dua benda yang di manipulasi dan bergerakbalas
 Corak berdasarkan dari data yang diberi

 Kesimpulan atau apa yang telah dipelajari dari penyiasatan.

Corak

Cara mengenalpasti corak:
 Perhatikan data dalam bentuk nombor/bar atau rajah

 Kenalpasti susunan data yang diberi :
Cth: Nombor yang kecil ke nombor yang besar
Nombor besar ke nombor kecil
Nombor yang sama
Campuran nombor besar, kecil atau nombor yang sama

Ayat

 Meningkat ( Dari data menunjukkan peningkatan- dari kecil ke besar )

Cth: Apakah corak yang berubah pada jisim objek tersebut?

Jisim objek ( g) 1 2 3 4

Jarak (cm) 25 20 15 10

/ Data dari kecil ke besar

Jawapan adalah meningkat

 Menurun ( Dari data( maklumat ) menunjukkan penurunan- Dari besar
ke kecil )

Cth: Apakah corak perubahan bagi jarak yang dilalui?

Jisim objek (g) 1 2 3 4

Jarak ( cm ) 25 20 15 10

Data adalah dari besar ke kecil

Jawapan adalah menurun

 Sama/ tiada perubahan ( Dari maklumat ianya tetap sama )
JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1
Contoh:
Apakah corak yang berubah bagi masa yang diambil untuk troli bergerak?

Ketinggian kecuraman 10 20 30 40
Masa yang diambil (s) 55 55
Jarak yang dilalui oleh troli (cm ) 50 65 80 95

Maklumat adalah sama

Jawapan adalah sama atau tiada perubahan

 Meningkat , menurun dan meningkat ( dari maklumat yang bercampur )

Contoh : Apakah corak bilangan strawberi yang dikeluarkan?

Suhu (ºC ) 40 35 30 25 20 15 10 5
Bilangan strawberi dikeluarkan 34566643

Maklumat dari kecil ke besar Maklumat adalah sama Maklumat dari besar ke kecil

Jawapan adalah meningkat, sama( tiada perubahan ), menurun

Contoh soalan:
a) Nyatakan corak perubahan bagi ketinggian tumbuhan.
b) Tuliskan corak perubahan bagi bilangan ayunan.
c) Apakah corak perubahan bagi suhu planet apabila jarak planet dari matahari

semakin berkurangan.
d) Nyatakan corak bagi pembolehubah yang dimanipulasikan.
e) Apakah corak saiz belon apabila di panaskan?

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1
LATIHAN

1. Sekumpulan murid menjalankan satu eksperimen bagi membuktikan
mikroorganisma boleh membesar. Mereka merenjis tiga keping roti dengan
beberapa titis air. Roti itu kemudiannya dibiarkan didalam plastik selama
tiga minggu. Carta Bar menunjukkan keputusan yang diperolehi.

Bilangan tompok hitam

Minggu

a) Nyatakan corak perubahan dalam bilangan tompok hitam dalam masa tiga
minggu?

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Terdapat tiga bekas X,Y dan Z yang dipenuhi dengan 100ml air dan dicampur
dengan bilangan gula yang berbeza. Setiap bekas terdapat sekeping mangga.
Selepas tiga hari, rasa setiap keping mangga direkodkan seperti yang
ditunjukkan dijadual dibawah.

Bilangan gula Rasa sekeping mangga
1 sudu penuh Tiada rasa
2 sudu penuh Manis
3 sudu penuh Amat manis

a) Nyatakan corak perubahan bagi kemanisan sekeping mangga apabila
bilangan gula meningkat ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Satu eksperimen dijalankan dimana satu objek di golek menuruni satu satah
condong dan jarak yang dilalui oleh objek telah direkodkan dijadual dibawah.

Jisim objek ( g ) 1 23 4
Jarak dilalui 25 20 15 10

a) Nyatakan corak perubahan bagi jarak yang dilalui oleh objek.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1
4. Carta bar di bawah menunjukkan bilanagn rusa yang terdapat dihutan dari

tahun 2004 hingga 2007

Bilangan rusa 2005 2006 2007 Tahun

80
70
60
50
40
30
20
10

0

2004

a). Apakah corak bagi bilangan rusa di dalam hutan apabila tahun meningkat?

……………………………………………………………………………………………………………………………

5. Carta bar dibawah menunjukkan masa yang diambil bagi bola ping pong untuk
berhenti pada permukaan yang berbeza apabila di tolak dengan daya yang
sama.

Masa yang diambil

Permukaan

a. Apakah corak bagi masa yang diambil untuk bola ping pong untuk
berhenti diatas permukaan yang berbeza apabila ianya ditolak?

………………………………………………………………………………………………………………………..

6.. Jadual dibawah menunjukkan bilangan penyu yang dijumpai dinegara ini dari
tahun 2001 hingga 2005

Tahun 2001 2002 2003 2004 2005
Bilangan penyu 250 205 155 105 55

a) Nyatakan corak/ pola perubahan bilangan penyu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………
JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

7. Keputusan dari satu eksperimen yang direkodkan adalah seperti berikut.

Ketinggian lampu dari meja (cm) 30 25 20
Panjang bayang-bayang (cm) 8 13 18

a) Nyatakan corak perubahan bagi panjang bayang-bayang.
……………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Jadual dibawah menunjukkan keputusan bagi satu penyiasatan.

Bilangan sudu yis 1 23
Saiz doh (cm ) 1 23

a) Natakan corak perubahan bagi saiz doh.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Harith menjalankan satu eksperimen bagi mengetahui hubungan diantara
bilangan takal dan jisim objek.

Bilangan takal 1 23
Jisim objek (kg) 2 48

a) Nyatakan corak perubahan jisim objek jika bilangan takal bertambah.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Jadual dibawah menunjukkan keputusan eksperimen yang telah dijalankan
oleh Mariah.

Bilangan straw Berat yang dapat di sokong (kg)
3 0.4
6 1.0
9 1.4
12 2.0

a) Apakah corak berat yang dapat di angkat apabila bilangan straw
berkurangan?

………………………………………………………………………………………………………………………………

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1
11. Rajah dibawah merupakan carta bar yang menunjukkan berapa banyak

perkataan yang difahami oleh murid berumur 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun dan
12 tahun.

Bilangan
perkataan

6 8 10 12 Umur(tahun)

a) Apakah corak/ perubahan bilangan perkataan apabila umur murid
meningkat?

…………………………………………………………………………………..............................................

12. Dalam satu eksperimen, sekumpulan murid menggunakan kekuatan spring untuk
menggerakkan kereta mainan.

Jadual dibawah menunjukkan satu pemerhatian

Bilangan kali spring di pusing Jarak dilalui (cm ) Masa diambil (S)

3 40 10
5 40 8
7 40 6

a) Nyatakan corak perubahan bilangan kali spring dipusing.
…………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Sarah,Sufi dan Safwan menjalankan satu eksperimen untuk mengetahui
hubungan diantara jarak sumber cahaya dari objek dengan panjang dan saiz
bayang-bayang. Mereka merekodkan pemerhatian seperti jadual dibawah.

Jarak sumber cahaya Panjang bayang- Saiz bayang-
dari objek (cm ) bayang (cm) bayang (cm)
6 20
10 16 16
14 12 X
18 8 8
6

a) Nyatakan corak perubahan panjang bayang-bayang.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

14. 4 ekor tikus dimasukkan kedalam sangkar M dan 12 ekor kedalam sangkar N.
Kedua-dua sangkar sama saiz. Tikus dalam sangkar N dan M diberi jumlah
makanan dan air yang sama banyak pada setiap hari. Jisim setiap tikus dalam
kedua-dua sangkar ditimbang setiap tiga minggu. Purata jisim tikus diambil.

Sangkar Bilangan tikus Purata jisim tikus
M 4 72 g
N 12 50 g

a) Nyatakan corak/pola perubahan purata jisim tikus?

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

15. Satu eksperimen dijalankan bagi mengetahui hubungan diantara pengguna dan
sumber makanan di suatu habitat. Pemerhatian direkodkan seperti jadual.

Minggu 1 234
Bilangan ular 9 14 18 23
Bilangan tikus 48 38 32 22

a) Nyatakan corak perubahan bilangan ular dari jadual diatas.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

16. Rajah dibawah menunjukkan dua aktiviti X dan Y yang dijalankan oleh Faizal.
Aktiviti X menunjukkan objek yang paling berat diangkat oleh Faizal tanpa
menggunakan takal.

Activity X Activity Y

Pemerhatian dari penyiasatan adalah seperti berikut:

Aktiviti Bilangan takal Berat objek yang dapat diangkat
X 0 7 kg
Y 1 14 kg

a) Apakah corak perubahan berat objek yang boleh diangkat?

………………………………………………………………………………...................................................

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

17. Rajah dibawah menunjukkan fasa-fasa bulan dari hari pertama hingga hari
ke lima belas berdasarkan Takwim Qamari.

1st day 3rd day 7th day 10th day 15th day

Nyatakan corak perubahan saiz bulan yang dapat dilihat dari hari pertama hingga
hari ke lima belas.

……………………………………………………………………………………………………………………………

18. Rajah dibawah menunjukkan alatan yang digunakan oleh murid dalam satu
eksperimen. Ladung yang digunakan mempunyai jisim yang sama. Jadual
dibawah menunjukkan maklumat yang diambil oleh murid.

Bandul Panjang tali (cm ) Bilangan ayunan dalam 30saat
P 10 35
Q 12 40
R 15 46
S 20 50

a) Nyatakan corak perubahan bilangan ayunan dalam masa 30 saat.
…………………………………………………………………………………….........................................................

19. 100ml air dituang kedalam tabung didih. Suhu air disukat. Kemudian air
dipanaskan dan suhu setiap 2 minit di ambil sehingga minit ke 6.

Masa (minit) 036
Suhu air (˚C) 28 40 52

a) Apakah corak perubahan suhu air?

……………………………………………………………………………………………………………………………..

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

20. Seorang murid memasukkan 100 biji kacang kedalam sangkar. Kemudian dia
meletakan 20 binatang X dan 5 binatang Y kedalam sangkar. Dia membuat
pemerhatian apa yang akan berlaku dan merekodkan pemerhatiannya.

Bilangan kacang Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 Hari 5 Hari 6
Bilangan binatang X
Bilangan binatang Y 100 75 52 48 48 48
20 12 3 0 0 0
5 5 5 5 5 5

a) Nyatakan corak perubahan dalam bilangan biji kacang.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) Apakah corak perubahan binatang bilangan Y

……………………………………………………………………………………………………………………………………

JPN PERAK


Click to View FlipBook Version