The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

LATIH TUBI UPSR SAINS TAHUN 6(jadual dan Graf)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suhailshaharudin, 2019-12-20 07:51:30

LATIH TUBI UPSR SAINS TAHUN 6(jadual dan Graf)

LATIH TUBI UPSR SAINS TAHUN 6(jadual dan Graf)

Modul Peningkatan Prestasi Sains -

LATIHAN PENGUKUHAN UPSR SAINS TAHUN 6 (JADUAL DAN GRAF)
1. Penyiasatan telah dijalankan dan pemerhatian direkodkan dalam maklumat di bawah.

a) Jarak bola dari sumber cahaya : 20 cm, saiz bayang-bayang : Besar
b) Jarak bola dari sumber cahaya : 30 cm, saiz bayang-bayang :

Sederhana
c) Jarak bola dari sumber cahaya : 40 cm, saiz bayang-bayang : Kecil
Berdasarkan maklumat yang diberi, bina satu jadual untuk menunjukkan keputusan
penyiasatan.

Bilangan ayunan : 10 Bilangan ayunan : 15

2.. Izzah menjalankan penyiasatan terhadap dua bandul yang berlainan panjang talinya.
Bilangan ayunan bandul selama 5 minit dicatatkan seperti rajah di atas

a) Lakarkan carta palang yang sesuai untuk menunjukkan hasil penyiasatan itu.

Modul Peningkatan Prestasi Sains -
3) Sekumpulan murid kelas 5 Berlian ditugaskan untuk menjalankan penyiasatan

tentang perubahan suhu air apabila air dipanaskan. Rajah 4.1 menunjukkan
susunan radas penyiasatan tersebut.

Air

Rajah 4.1
(a) Maklumat di bawah merupakan keputusan penyiasatan tersebut.

1. Masa pemanasan : 1 minit, suhu air : 30oC
2. Masa pemanasan : 2 minit, suhu air : 40oC
3. Masa pemanasan : 3 minit, suhu air : 50oC
4. Masa pemanasan : 4 minit, suhu air : 60oC
Berdasarkan maklumat yang diberi, bina satu jadual untuk menunjukkan keputusan
penyiasatan.

Modul Peningkatan Prestasi Sains -

4. Jadual 1 menunjukkan jumlah petroleum daripada telaga minyak selama tiga tahun.

Tahun Penghasilan petroleum
(dalam ribu tong setahun)

2005 400

2006 350

2007 300

a) Lakarkan carta palang yang sesuai untuk menunjukkan hasil penyiasatan itu.

5. Maklumat di Jadual 1.1 menunjukkan saiz bayang-bayang yang terhasil
apabila jarak objek dari sumber cahaya bertambah jauh.
Jarak objek daripada sumber cahaya ( cm ) Saiz bayang-bayang

30

60

90
Jadual 1.1

Modul Peningkatan Prestasi Sains -
Lukiskan graf palang bagi mewakili maklumat yang diberikan di Jadual 1
dalam ruangan yang disediakan di bawah.

6. Penyiasatan telah dijalankan dan pemerhatian direkodkan dalam maklumat di bawah.
d) Jarak bola dari sumber cahaya : 30 cm, saiz bayang-bayang : Besar
e) Jarak bola dari sumber cahaya : 40 cm, saiz bayang-bayang :
Sederhana
f) Jarak bola dari sumber cahaya : 50 cm, saiz bayang-bayang : Kecil

Berdasarkan maklumat yang diberi, binakan sebuah jadual untuk menunjukkan keputusan
penyiasatan

Modul Peningkatan Prestasi Sains -
7. Rajah 7.1, menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan berkaitan dengan sifat cahaya.

Jarak Objek dari sumber Rajah 7.1
cahaya ( cm )
5 Saiz Bayang-bayang (cm)
6 10
8 12
10 14
16

Jadual 1
a) Merujuk pada maklumat dalam jadual satu, lakarkan graf palang yang sesuai.

8. Maklumat di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan beberapa objek yang
direndam ke dalam air yang bersuhu 60 °C.

besi panas selama 2 minit
plastic tidak seberapa panas
kaca tidak panas selama 2 minit

Berdasarkan maklumat di atas,bina sebuah jadual yang menunjukkan keputusan penyiasatan itu.

Modul Peningkatan Prestasi Sains -

9. Jadual 8.1 menunjukkan maklumat yang dikumpul oleh sekumpulan murid dalam satu penyiasatan

TAHUN BILANGAN HAIWAN YANG TERANCAM
2000 200
2004 400
2008 800
2012 1200

Merujuk pada maklumat dalam jadual satu, lakarkan graf palang yang sesuai

10. Jadual 9.1 menunjukkan kuantiti racun perosak yang digunakan di suatu kawasan pertanian

Saiz Kebun Sayur (Hektar) Kuantiti Racun perosak setahun (kg)
1 100
2 200
3 300

Merujuk pada maklumat dalam jadual satu, lakarkan graf palang yang sesuai

11. Sebiji Guli ditolak dengan daya yang sama di atas empat permukaan berbeza. pemerhatian
direkodkan dalam maklumat di bawah.

Permaidani = jarak guli bergerak , 20 cm
Kaca = jarak guli bergerak , 75 cm
Kertas pasir = jarak guli bergerak , 28 cm
Papan = Jarak guli bergerak 56 cm

Modul Peningkatan Prestasi Sains -
Berdasarkan maklumat yang diberi, binakan sebuah jadual untuk menunjukkan keputusan
penyiasatan

12.Seorang murid telah merekodkan maklumat mengenai perubahan bunga pada sebiji tayar.
Maklumat tersebut adalah seperti dibawah

Bulan1 , ketebalan bunga tayar adalah 8 mm
Bulan 4, ketebalan bunga tayar adalah 7 mm
Bulan 8 , ketebalan bunga tayar adalah 6 mm
Bulan 12 , ketebalan bunga tayar adalah 12 mm
Berdasarkan maklumat yang diberi, binakan sebuah jadual untuk menunjukkan keputusan
penyiasatan

Modul Peningkatan Prestasi Sains -
13. Dalam suatu penyiasatan, seorang murid menggosok tangan dan kemudian menyukat suhu tapak
tanganya. Hasil keputusan tersebut dalah seperti di bawah

Tempoh tapak tangan digosok dalam 2 minit, suhunya 37 darjah celcius
Tempoh tapak tangan digosok dalam 4 minit, suhunya 38 darjah celcius
Tempoh tapak tangan digosok dalam 6 minit, suhunya 39 darjah celcius

Berdasarkan maklumat yang diberi, binakan sebuah jadual untuk menunjukkan keputusan
penyiasatan

14. Azizi merekodkan cara dan masa yang diambil oleh rakanya Tony pergi ke sekolah. Di bawah
menunjukkan maklumat yang direkodkan Azizi

Berjalan kaki ke sekolah = 20 minit
Berbasikal ke sekolah – 10 minit
Menaiki kereta = 5 minit
Berdasarkan maklumat yang diberi, binakan sebuah jadual untuk menunjukkan keputusan
penyiasatan

Modul Peningkatan Prestasi Sains -

15. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui oleh empat kenderaan dalam masa dua jam
pada laluan yang sama

Jenis Kenderaan Jarak (KM)
P 250
Q 150
R 200
S 50

Merujuk pada maklumat dalam jadual satu, lakarkan graf palang yang sesuai

16. Maklumat dibawah menunjjukkan maklumat yang dikumpul oleh sekumpulan murid dalam suatu
penyiasatan,

10 ekor ikan memerlukan 4 kg garam untuk pengasinan

20 ekor ikan memerlukan 8 kg garam untuk pengasinan

30 ekor ikan memerlukan 12 kg garam untuk pengasinan

Berdasarkan maklumat yang diberi, binakan sebuah jadual untuk menunjukkan keputusan
penyiasatan

Modul Peningkatan Prestasi Sains -

17. Jadual di bawah menunjukkan bilangan bateri yang digunakan sebuah model kereta.

Bilangan bateri Kelajuan cm/s
1 10
2 20
3 30
4 40
5 50

Merujuk pada maklumat dalam jadual satu, lakarkan graf palang yang sesuai

18. Jadual di bawah menunjjukan penggunaan petroleum oleh pengguna di kawasan X setiap tahun

Tahun Bilangan pengguna yang menggunakan

petroleum (orang)

2002 200

2004 300

2006 450

2008 650

2010 950

2012 1200

Merujuk pada maklumat dalam jadual satu, lakarkan graf palang yang sesuai

Modul Peningkatan Prestasi Sains -

19. Jadual dibawah menunjukkan kuantiti arang kayu yang dijumpai oleh sebuah syarikat sejak
empat tahun kebelakangan ini

Tahun Kuantiti arang kayu (Tan)

2013 800

2014 650

2015 450

2016 150

Merujuk pada maklumat dalam jadual satu, lakarkan graf palang yang sesuai

20. JAdual di bawah menunjukkan bilangan kebakaran akibat elektrik di kawasan perumahan P dari
tahun 2013 hingga 2016

Tahun Bilangan kes kemalangan elektrik

2013 12

2014 8

2015 6

2016 4

Merujuk pada maklumat dalam jadual satu, lakarkan graf palang yang sesuai

Modul Peningkatan Prestasi Sains -

21. Dalam satu penyiasatan, sekumpulan murid meletakkan satu botol kaca berisi air di belakang
kelas mereka. Mereka merekodkan permerhatian selama empat hari sebelum membuang air di
botol kaca itu. Maklumat tersebut adalah seperti berikut:

Hari pertama sebanyak kosong jentik-jentik hadir
Hari kedua sebanyak 4 jentik-jentik hadir
Hari ketiga sebanyak 8 jentik-jentik hadir
Hari keempat sebanyak 12 jentik-jentik hadir
Berdasarkan maklumat yang diberi, binakan sebuah jadual untuk menunjukkan keputusan
penyiasatan


Click to View FlipBook Version