The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suhailshaharudin, 2019-12-16 23:31:09

2. SOLAF

2. SOLAF Tujuan

Keywords: Tujuan

SOLAF KPS

JILID 1

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

MENTAFSIR MAKLUMAT

Soalan-soalan berdasarkan kepada

 Jadual
 Graf
 Carta Palang
 Gambarajah

Untuk menyatakan:

 Tujuan sesuatu penyiasatan

 Hubungan di antara Pembolehubah Manipulasi dengan
Pembolehubah Bergerakbalas

 Corak atau pola perubahan sesuatu data yang diberi

Kesimpulan (rumusan) atau apa yang dipelajari dari penyiasatan yang
telah dijalankan.

Tujuan sesuatu penyiasatan / eksperimen atau
perkara yang dikaji

Cara-cara membina ayat:

 Kenalpasti Pembolehubah Manipulasi dan Pembolehubah
Bergerakbalas

 Bina ayat seperti dibawah

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

Nota : Didalam ayat, Pembolehubah Manipulasi ditulis
sebelum Pembolehubah Bergerakbalas.

Contoh ayat

Untuk menyiasat hubungan di antara ____ (pembolehubah
manipulasi) dengan _____________(pembolehubah bergerakbalas)

(ayat cadangan)

Untuk mengkaji kesan ________ (pembolehubah manipulasi) ke
atas / terhadap (pembolehubah bergerakbalas)

Contoh – contoh ayat

Untuk menyiasat hubungan di antara bilangan bateri dengan

kecerahan mentol Pem. Manipulasi

Pem. Bergerakbalas

Untuk mengkaji kesan haba terhadap/ke atas pengembangan cecair.

manipulasi

bergerakbalas

Contoh soalan : Apakah tujuan penyiasatan/eksperimen di atas?
Bergerakbalas

Manipulasi
Maklumat:

Kandang Bilangan tikus Purata jisim tikus
M 4 72 g
N 12 50 g

Jawapan :

Untuk menyiasat hubungan di antara bilangan tikus dan purata jisim tikus.

(manipulasi) (bergerakbalas)

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

Contoh- contoh soalan :
a) Apakah tujuan penyiasatan/eksperimen di atas?
b) Apakah yang telah kamu dapati daripada penyiasatan tersebut?
c) Nyatakan tujuan penyiasatan.
d) Apakah yang akan kamu dapati daripada eksperimen di atas?

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

LATIHAN
1 Jadual di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan.

Bilangan sudu yis 12 3
14
Ketinggian doh (cm) 6 10

a) Apakah tujuan penyiasatan?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 Dalam satu penyiasatan, tiga bilah kapak yang berbeza kelebaran telah digunakan untuk
memotong kayu. Jadual di bawah menunjukkan keputusan dari penyiasatan.

Kapak PQ R
Lebar belakang kapak(mm) 36 9
Bilangan kayu yang dikapak dalam tempoh 30 minit 4 8 12

a) Apakah yang ingin kamu dapati daripada eksperimen di atas?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3 Isipadu awal air di dalam beberapa buah bekas ialah 30 ml. Jadual di bawah
menunjukkan aras air di dalam bekas selepas diletakkan di bawah matahari selama
sejam.

Diameter bekas (cm) Paras air di dalam bekas(ml)
3 25
6 15
10 10

a) Apakah tujuan eksperimen ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

4. Dalam satu eksperimen, sekumpulan murid telah menggunakan kereta mainan berkuasa
spring.

Jadual di bawah menunjukkan hasil pemerhatian

Bilangan kali spring diputar Jarak yang dilalui(cm) Masa(s)
3 40 10
5 40 8
7 40 6

a) Nyatakan tujuan eksperimen

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Sarah, Sufi dan Safwan menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji hubungan di antara
jarak sumber cahaya dari objek dengan panjang dan saiz bayang-bayang. Mereka
mencatatkan pemerhatian di dalam jadual.

Jarak sumber cahaya dari objek (cm) Saiz bayang-bayang (cm)
6 16
10 X
14 8
18 6

a) Nyatakan tujuan penyiasatan/ eksperimen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

6. Satu penyiasatan telah dijalankan untuk mengkaji hubungan diantara pengguna
dengan sumber makanan dalam satu habitat. Ianya melibatkan tikus dan ular di
kawasan sawah padi. Pemerhatian tentang penyiasatan dicatatkan dalam jadual
berikut.

Minggu 1 234
Bilangan ular 9 14 18 23
Bilangan tikus 48 38 32 22

a) Apakah tujuan penyiasatan?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

7 Jadual di bawah menunjukkan hasil pemerhatian satu eksperimen yang telah
dijalankan oleh beberapa orang murid. Empat ketinggian objek yang berbeza telah
digunakan untuk menyokong berat.

Objek P Q RS
Jisim yang dapat disokong (g) 50 100 150 200

a) Apakah tujuan eksperimen di atas?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui oleh blok kayu selepas ditolak di atas
permukaan plastik, simen dan permaidani.

Jenis permukaan Jarak yang dilalui oleh blok kayu (cm)

Plastik 60
Simen 40
Permaidani 20

a) Nyatakan tujuan penyiasatan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

9. Jadual di bawah menunjukkan keputusan eksperimen yang telah dijalankan oleh
Mariah.

Bilangan penyedut minuman Berat yang dapat disokong (kg)

3 0.4
6 1.0
9 1.4
12 2.0

a) Apakah yang ingin dikaji oleh Mariah?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10 Rajah di bawah menunjukkan tiga helai sapu tangan yang berbeza saiz dibuat dari jenis
kain dan ketebalan yang sama telah disidai di bawah cahaya matahari. Masa untuk sapu
tangan mongering diperhatikan.

. PQR
Apakah tujuan penyiasatan ini?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11 Tiga buah bekas X,Y dan Z diisi dengan 100 ml air kemudian dimasukkan jumlah gula
yang berbeza. Setiap bekas mengandungi sepotong mangga. Selepas tiga hari, rasa
setiap potong mangga dicatat seperti jadual yang ditunjukkan di bawah.

Jumlah gula Rasa potongan mangga
1 sudu besar Tiada rasa
3 sudu besar Manis
5 sudu besar Sangat manis

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

a) Apakah tujuan penyiasatan/eksperimen dijalankan?
…………. ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….......................................................

12 Rajah di bawah menunjukkan dua aktiviti X dan Y yang telah dilakukan oleh Faizal.
Aktiviti X menunjukkan Faizal mengangkat objek paling berat tanpa menggunakan
takal. Aktiviti Y pula menunjukkan Faizal mengangkat objek yang paling berat dengan
menggunakan takal.

Aktiviti X Aktiviti Y

Pemerhatian dicatatkan seperti berikut:

Aktiviti Bilangan takal Berat objek yang dapat diangkat

X0 7 kg
Y1 14 kg

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

13 Maya menjalankan satu eksperimen. Dua ekor tikus diletakkan di dalam dua buah

bekas secara berasingan seperti rajah di bawah. Kedua- dua bekas dibiarkan selama

seminggu. kasa dawai
a)

bekas air
tikus
tikus air

makanan
piring
petri

Apakah tujuan eksperimen yang dilakukan oleh Maya?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1
14 . Seorang murid menjalankan eksperimen yang menunjukkan cahaya matahari adalah

keperluan asas tumbuhan.

kotak hitam

disiram air tidak disiram air

P Q

a) Apakah tujuan eksperimen dijalankan?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

15. Laili menuangkan 100 ml susu dan 100 ml syampu ke dalam dua buah bikar secara
berasingan. Dia mencatatkan masa yang diambil oleh setiap cecair mengalir sehingga
habis.

susu segar syampu
masa = 2 saat masa = 8 saat

a) Apakah tujuan eksperimen dijalankan?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

16. Sekumpulan murid-murid menyusun tiga buah model seperti yang ditunjukkan dalam
rajah di bawah untuk menyiasat kestabilan model-model tersebut.
model polisterina

kadbod
JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

Kadbod dicondongkan perlahan-lahan dan murid-murid mencatatkan pemerhatian
mereka seperti berikut:

i. Model Z tumbang dahulu, diikuti oleh model Y.

ii. Model Y tumbang dahulu, diikuti oleh model X.

a) Nyatakan tujuan penyiasatan tersebut.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

17. Sekumpulan murid diminta untuk membina tiga buah model menara yang sama tinggi
menggunakan manila kad. Ketiga-tiga model yang telah dibina ditunjukkan dalam jadual
di bawah.

Model X Model Y Model Z

Setiap model diletakkan di atas satah condong untuk menyiasat kestabilan setiap
model. Keputusan penyiasatan ditunjukkan di bawah.

Model Y tumbang dahulu, diikuti oleh model X. Model Z tidak tumbang.

a) Nyatakan tujuan penyiasatan ini.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

18. Rajah di bawah menunjukkan penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid.

Anak pokok

pasu bunga

P Q
Apakah tujuan penyiasatan?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

19. Jeane menjalankan eksperimen dengan menggolekkan tiga biji bola yang berbeza
jisim menuruni satah condong. Bola-bola tersebut kemudiannya melanggar blok kayu
dan jarak perubahan blok kayu dicatat.

bola Bongkah kayu
Satah condong

a) Apakah yang ingin dikajidalam penyiasatan ini?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

20 Samy dan kawannya menjalankan satu penyiasatan.
Rajah 7 (i) menunjukkan Samy cuba menggerakkan beban dengan menggunakan tuas.
Dia mendapati sukar untuk menggerakkan beban tersebut.

Rajah 7 (i)

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1
Samy kemudiannya menggerakkan fulkrum mendekati beban seperti Rajah 7 (ii).
Kemudian dia mendapati mudah untuk menggerakkan beban tersebut.

Rajah 7 (ii)
a) Apakah tujuan penyiasatan di atas?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

JPN PERAK


Click to View FlipBook Version