The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suhailshaharudin, 2019-12-17 21:04:48

MODUL SAINS TAHUN 5

MODUL LULUS SAINS TAHUN 5

Keywords: Tahun 5

TAHUN 5

SAINS HAYAT
STANDARD KANDUNGAN : 3.1
1. Nyatakan ciri dan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri daripada musuh.

Haiwan Ciri dan tingkah laku khas haiwan
1. Ikan buntal Contoh : duri tajam
2. Landak
3. Penyu
4. Tenggiling
5. Kerbau
6. Lipan
7. Sesumpah
8. Kurita
9. Siput
10. Gajah

TAHUN 5

2. Padankan ciri dan tingkah laku khas haiwan untuk melindungi diri daripada cuaca
melampau.

Bulu tebal Penguin

Berhibernasi Burung bangau
Lapisan lemak Unta

Berendam dalam lumpur Musang artik

Bermigrasi Beruang kutub
Bonggol Badak sumbu

TAHUN 5

3. Nyatakan cara kemandirian spesies yang berikut.
Cara kemandirian spesies

Haiwan bertelur Haiwan menjaga anak
i. Menyembunyikan i.

telur ii. Membawa anak
ii. di dalam kantung

iii. Telur berlendir iii.

iv. iv. Membawa anak
di dalam mulut
v. Menjaga telur
v.

TAHUN 5

4. Rajah 1 menunjukkan hidupan yang terdapat dalam habitat X.

padi ayam belalang
helang
ular
Burung
pipit

i. Namakan pengeluar dalam habitat X.
...........................................................................................................................

ii. Berdasarkan habitat X, bina satu rantai makanan.

...........................................................................................................................
iii. Berdasarkan habitat X, bina satu siratan makanan.

TAHUN 5

Soalan KPS :

1. Satu penyiasatan telah dijalankan untuk mengkaji hubungan diantara pengguna dengan
sumber makanan dalam satu habitat. Ianya melibatkan tikus dan ular di kawasan sawah padi.
Pemerhatian tentang penyiasatan dicatatkan dalam jadual berikut.

Minggu 1234

Bilangan ular 9 14 18 23

Bilangan tikus 48 38 32 22

a) Apakah tujuan penyiasatan?

…………………………………………………………………………………………
………............................................................................................................................

TAHUN 5

2 Satu penyiasatan dijalankan utuk mengkaji perhubungan di antara pengguna dan pengeluar
makanan dalam satu habitat. Ia melibatkan tikus dan ular di sawah padi. Pemerhatian dalam
penyiasatan direkodkan di dalam jadual di bawah.

Minggu 1234
Bilangan ular 9 14 18 23
Bilangan tikus 48 38 32 22

Nyatakan: Pembolehubah yang dimanipulasikan
i.

………………………………………………………………………………
ii. Pembolehubah yang bergerakbalas

………………………………………………………………………………
iii. Pembolehubah yang dimalarkan

………………………………………………………………………………

5. Nyatakan ciri-ciri khas pada tumbuhan bagi melindungi diri daripada musuh.

Ciri-ciri khas pada tumbuhan i. Contoh : berbulu halus
ii.
iii.
iv.
v.

TAHUN 5

6. Maklumat pada jadual 1 menunjukkan ciri-ciri dua jenis buah X dan Y.

XY

Sabut berongga Buah menjadi kering

Kulit kalis air Buah merekah dan menggulung

i. Nyatakan cara pencaran buah Y.
Tandakan ( √ ) pada kotak dibawah.

Air Angin

ii. Ramalkan cara pencaran buah X.
..................................................................................................................................

TAHUN 5

SAINS FIZIKAL

STANDARD KANDUNGAN : 5.1
7. Lengkapkan carta dalam rajah 2 dengan menyatakan lima sumber tenaga.

i. Bateri
v.

Biojisim ii.

iv. Nuklear

Bahan api fosil iii.

8. Rajah 3 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan oleh budak.

Rajah 3
Isikan tempat kosong dibawah untuk menunjukkan perubahan bentuk tenaga

TAHUN 5

9. Nyatakan sumber tenaga tidak boleh dibaharui.
Tandakan ( √ ) pada kotak dibawah.

Arang batu
Matahari
Petroleum
Biojisim
Gas asli

10. Maklumat berikut menunjukkan sifat cahaya. Sifat cahaya
i. Padankan maklumat berikut dengan sifat cahaya.
Maklumat

Straw di dalam air  - Cahaya bergerak lurus
minuman kelihatan - Cahaya boleh dipantulkan
- Cahaya boleh dibiaskan
bengkok

ii. Nyatakan satu alat yang menggunakan prinsip cahaya boleh dipantulkan.
..................................................................................................................................

TAHUN 5

11. Rajah 4 menunjukkan satu litar elektrik.

i. Lukiskan gambar rajah litar elektrik bagi litar di atas dengan menggunakan
simbol.

ii. Ramalkan nyalaan mentol jika satu lagi mentol ditambah secara selari dalam
litar tersebut.
...........................................................................................................................

TAHUN 5

12. Azrul mendapati radio yang biasa digunakan setiap pagi telah rosak. Azrul cuba
membaikinya sendiri. Pada pendapat kamu, wajarkah tindakan Azrul itu ?

Tandakan ( √ ) pada kotak di bawah.

Ya Tidak

Berikan alasan kamu.

.........................................................................................................................................
13. Kamal memanaskan air di dalam satu bikar. Carta palang pada rajah di bawah

menunjukkan perubahan suhu air pada masa yang berbeza.

Suhu 70
60
50
40
30
20
10
0

2 4 6 Mas8a (minit)

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?
...........................................................................................................................

b) Apakah corak perubahan suhu air yang ditunjukkan oleh carta palang itu?
...........................................................................................................................

TAHUN 5

c) Nyatakan satu inferens bagi perubahan suhu.
...........................................................................................................................

d) Berdasarkan situasi di atas, nyatakan
i) pembolehubah dimanipulasi
........................................................................................................
ii) pembolehubah bergerak balas
........................................................................................................

e) Ramalkan suhu air itu pada minit ke -10.
...........................................................................................................................

14. 100ml air dituang kedalam tabung didih. Suhu air disukat. Kemudian air
dipanaskan dan suhu setiap 2 minit di ambil sehingga minit ke 6.

Masa (minit) 036
Suhu air (˚C) 28 40 52

a) Apakah corak perubahan suhu air?

…………………………………………………………………………………..

TAHUN 5

TEMA ; SAINS BAHAN

TAJUK : JIRIM.

9.1 Keadaan Jirim.

Jirim wujud dalam tiga keadaan iaitu pepejal, cecair dan gas.

1. Garis jawapan yang betul.

(a) Jirim ialah objek yang ( mempunyai / tidak mempunyai ) jisim , ( memenuhi / tidak
memenuhi ruang ), ( boleh dilihat / tidak boleh dilihat ), (disentuh / tidak boleh
disentuh ) dan ( dirasa / tidak boleh dirasa )

2. Rajah 2 menunjukkan semangkuk sup. Labelkan keadaan jirim pada rajah 2.

P…………………….
Q………………………
R……………………….

Rajah 2

TAHUN 5

3. Lengkapkan peta pokok berikut pada rajah 3

botol asap karbon dioksida oksigen

kicap air oren buku kertas

minyak kotak dakwat wap air

Keadaan Jirim

Pepejal Cecair Gas

………………………… ………………………… …………………………
………………………… ………………………… …………………………
………………………… ………………………… …………………………
…………………......... …………………......... ………………….........

Rajah 3 Dipanaskan sehingga
4. Rajah 4 menunjukkan tiga keadaan jirim air. mendidih

Dibiarkan pada suhu bilik

dibekukan disejukkan

Rajah 4

(i) Lengkapkan maklumat di bawah.

Ais yang dikeluarkan dari petis ais dibiarkan pada suhu bilik akan mencair
menjadi __________________. Apabila air dipanaskan sehingga mendidih air
akan berubah menjadi _______________________. Wap air yang disejukkan
akan berubah menjadi _______________________dan apabila dimasukkan ke
dalam peti sejuk dan dibekukan ,air akan membeku menjadi ______________.

TAHUN 5

(ii) Kesimpulan.
Air wujud dalam tiga keadaan jirim iaitu _________________,
________________________dan ____________________.

5. Jadual 5 menunjukkan sifat-sifat keadaan jirim pepejal, cecair dan gas.
Tandakan ( √ ) pada jawapan yang betul.

Sifat- sifat Pepejal Cecair Gas

Mempunyai jisim Ada ( ) Tiada ( ) Ada ( ) Tiada ( ) Ada ( ) Tiada ( )

Memenuhi ruang Ya( ) Tidak ( ) Ya( ) Tidak ( ) Ya( ) Tidak ( )

Mempunyai isi padu Tetap () Tetap () Tetap ()

Tidak tetap ( ) Tidak tetap ( ) Tidak tetap ( )

Mempunyai bentuk Tetap () Tetap () Tetap ()

Tidak tetap ( ) Tidak tetap ( ) Tidak tetap ( )

Jadual 5

6. Maklumat dalam jadual 6 menerangkan tentang susunan zarah – zarah pepejal, cecair
dan gas.

Pepejal Cecair Gas

●Susunan zarah rapat ●Susunan zarah longgar ●Susunan zarah terpisah
●Ruang antara zarah jauh
kecil ●Ruang antara zarah
sederhana ●Ruang antara zarah besar

Jadual 6

TAHUN 5

Lukis susunan zarah berdasarkan maklumat pada jadual 6.

Pepejal Cecair Gas

9.2 Perubahan Keadaan Jirim

1. Jirim boleh berubah bentuk melalui proses peleburan , kondensasi, pendidihan,
penyejatan dan pembekuan

Rajah 1 menunjukkan perubahan keadaan jirim.

P Q
Gas
Pepejal Cecair

SR

Rajah 1.1
(a) Nyatakan proses perubahan keadaan berikut.

P :__________________________
Q :________________ / _______________
R :__________________________
S :__________________________

TAHUN 5

(b) Perubahan keadaan jirim berlaku apabila jirim menerima haba atau kehilangan haba.
Padankan gambar dengan perubahan keadaan jirim yang menerima haba atau
kehilangan haba pada rajah

●● ● ●

Menerima haba Kehilangan haba

Rajah 1.2
9.3 Kitaran Air Semula Jadi
Kitaran air semula jadi melibatkan proses penyejatan dan kondensasi.

1. Rajah 1 menunjukkan proses kitaran air semula jadi.

Rajah 1
(a) Apakah proses perubahan keadaan jirim yang berlaku di X dan Y?

X :___________________________________

TAHUN 5

Y :___________________________________
(b) Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.

hujan tersejat wap air proses hujan

hujan hujan hujan hujan hujan

(i) Kitaran air semula jadi ialah ____________________ air dari permukaan
Bumi ke udara dan kembali semula ke permukaan __________.

(ii) ________________memanaskan air di permukaan Bumi dan menyebabkan air
menjadi ________________.

(iii) Proses perubahan keadaan jirim air kepada wap air dikenali sebagai
proses_______________.

(iv) Kejadian awam dan hujan terbentuk apabila air _______________dan
menjadi_______________. Wap air naik, menyejuk dan membentuk
________________. Apabila titisan air menjadi terlalu _____________,
titisan air itu turun sebagai ______________.

TAHUN 5

(c) Lengkapkan peta buih di bawah untuk menunjukkan kepentingan kitaran air
semula jadi bagi mengekalkan sumber air.

Kepentingan
Kitaran Air

9.4 Kepentingan Sumber Air.

1. Nyatakan sumber air semula jadi yang terdapat di Bumi kita.

(i) ________________________ (ii) ________________________

(iii) ________________________ (iv) ________________________

TAHUN 5

2. Rajah 2 di bawah menunjukkan kepentingan sumber air.

Kepentingan sumber
air

Rajah 2
Jawab soalan berdasarkan rajah 2 di atas.

(a) Nyatakan alasan mengapa kita perlukan sumber air bersih ?
(i) Kita memerlukan air untuk__________________________________
(ii) Kita memerlukan air untuk__________________________________
(iii) Kita memerlukan air untuk__________________________________
(iv) Kita memerlukan air untuk__________________________________
(v) Kita memerlukan air untuk__________________________________
(vi) Sesetengah haiwan dan tumbuhan memerlukan air sebagai
______________________________________________

TAHUN 5

SOALAN BERSTRUKTUR KPS

1. Naufal melembabkan sehelai tuala mandi. Jisim tuala selepas dilembapkan ialah 500
gram. Tuala itu dibiarkan kering dan jisim tuala dicatatkan setiap jam. Keputusan
penyiasatan dicatat dalam jadual 1.

Masa Jisim tuala (gram )
1 450
2 400
3 350
4 300

(a) Apakah tujuan penyiasatan di atas ?

__________________________________________________________________

(b) Padankan maklumat berikut dengan pemboleh ubah yang betul dalam penyiasatan
ini.

Maklumat Pemboleh ubah

Masa Pemboleh ubah bergerak balas
Jisim tuala Pemboleh ubah dimanipulasi
Pemboleh ubah dimalarkan

(c) Apakah corak perubahan jisim tuala ?

__________________________________________________________________

(d) Nyatakan hubungan di antara masa dengan jisim tuala.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TAHUN 5

(e) Namakan proses perubahan keadaan jirim yang terlibat dalam penyiasatan di atas.
Tandakan ( ) pada kotak yang di bawah.

Proses penyejatan
Proses kondensasi

TAHUN 5

TAJUK : ASID DAN ALKALI.

10.1 Sifat Kimia Bahan

Makanan mempunyai rasa yang berbeza. Bahan makanan mempunyai rasa yang
berbeza disebabkan oleh sifat kimianya. Sifat kimia makanan ditentukan oleh
kandungan asid dan alkali di dalam makanan itu.

1. Tuliskan sifat kimia bahan di bawah sama ada berasid, beralkali atau neutral.

2. Berikan tiga sifat bahan dan contoh bahan yang mempunyai sifat-sifat tersebut.

Sifat kimia bahan

TAHUN 5

3. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan yang bersifat asid, alkali dan neutral ?
Padankan maklumat berikut dengan sifat kimia bahan dengan betul.

Maklumat Sifat kimia bahan
Neutral
Menukarkan kertas litmus Berasid
biru kepada merah. beralkali
Berasa masam.

Tidak menukarkan warna
kertas litmus biru dan
merah.
Berasa tawar, manis dan
masin.
Menukarkan kertas litmus
merah kepada biru.
Berasa pahit.

4. Tandakan ( ) pada penyataan yang betul.
(a) Rasa makanan bergantung pada sifat kimia bahan makanan tersebut. ( )

(b) Bahan berasid menukarkan warna kertas litmus biru kepada merah. ( )

(c) Makanan beralkali berasa masin ()

(d) Bahan neutral menukarkan warna kertas litmus biru kepada merah. ( )

(e) Bahan neutral tidak mengubah warna kertas litmus biru dan merah. ( )

TAHUN 5

5. Lengkapkan penyataan yang berikut.

Berasid asid bakteria gastrik neutral magnesia

1. Ubat gigi adalah bahan beralkali. Ubat gigi meneutralkan ____________ yang
dihasilkan oleh _____________dalam mulut dan mencegah pereputan gigi dan
mulut berbau.

2. Jus oren bersifat asid. Air masak dan gula yang bersifat ________________boleh
mengurangkan rasa jus oren yang berasa masam.

3. Penyakit _______________ terjadi disebabkan oleh kandungan asid yang
berlebihan di dalam perut. Susu ______________digunakan untuk meneutralkan
asid di dalam perut.

4. Cuka bahan berasid yang boleh digunakan untuk meneutralkan sengatan tebuan
yang ______________.

TAHUN 5

SOALAN BERSTRUKTUR KPS
1. Izzuddin menjalankan penyiasatan tentang sifat kimia bahan.
Cecair

cuka ubat

Berasa masam Berasa pahit
Menukarkan kertas Menukarkan kertas
litmus biru kepada litmus merah kepada
merah biru

(a) Apakah yang dapat diperhatikan pada jenis cecair cuka ?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(b) Berikan satu sebab ( inferens ) berdasarkan jawapan di (a).

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(c) Mengapakah cecair ubat menukarkan kertas litmus merah kepada biru ?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TAHUN 5

(d) Padankan maklumat berikut dengan pemboleh ubah yang betul

Maklumat Pemboleh ubah

Jenis cecair Pemboleh ubah bergerak balas
Pemboleh ubah dimanipulasi
Perubahan warna kertas
litmus dan rasa cecair

(e) Apakah tujuan penyiasatan di atas ?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TAHUN 5

TEMA ; BUMI DAN SAINS ANGKASA

TAJUK : BUMI , BULAN DAN MATAHARI.

11.1 Pergerakan Bumi.

Sistem suria mempunyai lapan buah planet .Bumi adalah planet kita , iaitu planet
ketiga daripada Matahari . Bumi mempunyai satu satelit semula jadi , iaitu Bulan.
Bumi berputar di atas paksinya dan pada masa yang sama beredar mengelilingi Bumi.

1. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

24 jam beredar pusingan barat timur paksinya

(a) Bumi berputar dari ____________________ ke _________________.

(b) Bumi berputar di atas _________________

(c) Satu putaran Bumi mengambil masa selama ___________________

(d) Bumi ___________________mengelilingi Matahari di atas orbitnya dan
mengambil masa selama 365 ¼ hari untuk melengkapkan satu
_________________.

2. Berdasarkan simulasi di atas jawab soalan yang berikut. Glob mewakili Bumi dan
lampu suluh mewakili Matahari. Bahagian glob yang bertanda X dan W mewakili
kawasan bandar di Bumi

X Y

Glob Lampu suluh
(a) Lukiskan arah putaran Bumi.

TAHUN 5

(b) Kawasan bahagian Bumi yang bertanda X yang ____________Matahari
mengalami ____________________________kerana ia menerima
_______________________.

(c) Kawasan bahagian Bumi yang bertanda Y yang ______________
mengalami____________________ kerana ia tidak menerima
_________________.

(d) Jika masa di bandar Y ialah 12.00 tengah hari , ramalkan masa di bandar X.

Masa di bandar X ialah _________________.

(e) Putaran Bumi di atas ___________________menyebabkan kejadian siang dan
malam.

3. Aiman menjalankan satu penyiasatan untuk melihat perubahan panjang dan
kedudukan bayang – bayang sebatang tiang dari waktu pagi hingga petang. Aiman
meletakkan sebatang tiang di kawasan yang lapang seperti yang ditunjukkan dalam
rajah 3.

Kedudukan Matahari
pada waktu pagi

Tiang kayu

Rajah 3

TAHUN 5

Lakarkan panjang bayang – bayang dan kedudukan bayang- bayang dalam jadual 3 di
bawah.

8.00 pagi 10.00 pagi 11.00 pagi 12.00 2.00 4.00 6.00
petang petang
tengah hari petang

Jadual 3

Garis jawapan yang betul.

(a) Arah bayang- bayang pada waktu pagi di sebelah ( barat / timur )

(b) Arah bayang-bayang pada waktu petang di sebelah ( barat / timur )
(c) Bayang –bayang adalah ( lebih pendek / lebih panjang ) pada awal pagi dan lewat

petang.
(d) Panjang dan arah bayang – bayang berubah dari pagi hingga petang kerana bumi

( beredar mengelilingi Matahari / berputar di atas paksinya )

11.2 Fasa –Fasa Bulan
1. Tandakan ( ) bagi penyataan yang betul.

(a) Bulan adalah lut sinar. ()

(b) Bulan memancarkan cahayanya sendiri. ()

(c) Bulan memantulkan cahayanya sendiri. ()

(d) Bulan memantulkan cahaya daripada Matahari. ()

(e) Peredaran Bulan mengelilingi Bumi menyebabkan ()

berlakunya fasa-fasa Bulan.
(f) Takwim Qamari ialah kalender yang berasaskan fasa – fasa Bulan. ( )

TAHUN 5

(g) Bulan mengambil masa lebih kurang 29 hari untuk ()
melengkapkan satu peredaran lengkap mengelilingi Bumi.

2. Rajah 2 menunjukkan urutan fasa- fasa Bulan.

Rajah 2
(a) Tulis fasa-fasa bulan mengikut urutan berpandukan rajah 2 di atas.

(i) _________________ (v) ___________________

(ii) _________________ (vi) ___________________

(iii)_________________ (vii) ___________________

(iv)_________________ (viii) ___________________

SOALAN BERSTRUKTUR KPS

TAHUN 5

1. Maklumat di bawah satu keputusan penyiasatan yang telah dijalankan oleh Nabihah
tentang panjang bayang – bayang pada waktu yang berbeza. Sebatang tiang dipacak
di tengah-tengah padang dan panjang bayang- bayang diukur.
 Masa 9.00 pagi , panjang bayang - bayang 70 cm
 Masa 10.00 pagi, panjang bayang - bayang 50 cm
 Masa 11.00 pagi, panjang bayang - bayang 30 cm
 Masa 12. 00 tengah hari , panjang – bayang 10 cm
(a) Berdasarkan maklumat di atas bina satu carta palang untuk menunjukkan
keputusan penyiasatan.

(b) Berdasarkan carta palang yang dibina nyatakan ;
(i) Pemboleh ubah dimanipulasi
________________________________________
(ii) Pemboleh bergerak balas
________________________________________

(c) Apakah tujuan penyiasatan di atas?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TAHUN 5

(d) Apakah corak perubahan panjang bayang – bayang ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(e) Nyatakan hubungan di antara masa dengan panjang bayang - bayang
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

TEMA ; TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
TAJUK : TEKNOLOGI
12.1 Kestabilan Dan Kekuatan Sesuatu Objek dan Binaan.
Semua objek yang dapat dilihat dan disentuh mempunyai bentuk.
Kubus, kuboid, silinder, piramid, sfera dan hemisfera bentuk – bentuk asas objek.

1. Namakan bentuk – bentuk asas objek. .

(a) ___________________ (b)__________________ (c)________________

(d) __________________ (e) ________________ (f) ________________

TAHUN 5

(f) _________________
2. Lengkapkan peta pokok di bawah.
(a) Nyatakan faktor yang mempengaruhi kekuatan sesuatu struktur.

Faktor yang mempengaruhi kekuatan.

(b) Nyatakan faktor yang mempengaruhi kestabilan sesuatu struktur.
Faktor yang mempengaruhi kestabilan.

3. Rajah 3.1 dan 3.2 di bawah menunjukkan susunan struktur berdasarkan faktor yang
mempengaruhi kestabilan. Lengkapkan hubungan faktor dan kestabilan struktur.

Semakin bertambah _________________,semakin ______________,
________________

TAHUN 5

Rajah 3.1

Semakin bertambah___________________, semakin_______________,
______________

Rajah 3.2

4. Rajah 4.1 menunjukkan binaan P, Q dan R dengan bentuk binaan yang berbeza..
Kemudian nyatakan faktor yang mempengaruhi kekuatan binaan.

(a) Susun binaan dari struktur yang kurang kuat kepada yang paling kuat

PQ R

Rajah 4.1
(i) Kekuatan sesuatu binaan dipengaruhi oleh

_____________________________.
(ii) Binaan manakah yang paling kuat?

________________________________________________

TAHUN 5

(iii) Apakah yang dimanipulasikan?
________________________________________________

(b) Rajah 4.2 menunjukkan binaan P, Q dan R dengan bentuk binaan yang berbeza

X YZ

Rajah 4.2
(i) Nyatakan bahan yang paling kuat.

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(ii) Kekuatan sesuatu binaan dipengaruhi oleh
_______________________________________________________________
(iii) Apakah pemboleh ubah dimanipulasi ?
________________________________________________

TAHUN 5

SOALAN BERSTRUKTUR KPS
1. Naufal menjalankan penyiasatan untuk mengkaji kekuatan struktur binaan. Naufal
menggunakan kadbod P dan Q yang berbeza bentuk untuk memDeruhiat tsiykileinugpayaan
kedua-dua kadbod untuk menampung duit syiling seperti yang ditunjukkan dalam
rajah 1 .

Duit syiling

Kadbod P Kadbod Q

Rajah 1

Keputusan dicatatkan dalam jadual 1.

Kadbod Bilangan duit syiling yang dapat
ditampung.

P5

Q 10

(a) Nyatakan pemboleh ubah dalam penyiasatan ini.
(i) Pemboleh ubah dimanipulasi.
________________________________________________
(ii) Pemboleh ubah bergerak balas.
________________________________________________

TAHUN 5

(b) Nyatakan satu pemerhatian tentang bilangan duit syiling yang dapat di tampung
oleh kadbod Q berbanding kadbod P.
________________________________________________

(c) Apakah tujuan penyiasatan ini ?
________________________________________________

TAHUN 5


Click to View FlipBook Version