The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suhailshaharudin, 2019-12-17 20:16:55

7. SOLAF

7. SOLAF Hipotesis

Keywords: Hipotesis

SOLAF SPS

JILID 1

HIPOTHESIS

JPN PERAK

SOLAF SPS

JILID 1

Membuat penerangan umum mengenai hubungan diantara pemboleh
ubah Manipulasi (PM) dan pembolehubah Bergerakbalas (PBB) bagi
menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Penyataan ini boleh
dibuktikan jika eksperimen dijalankan.

Cara untuk membuat ayat hipotesis dari satu eksperiment:
- Kenalpasti PM dan juga PBB dalam soalan utama.
- Kenalpasti corak ( Jika ada)
- Hubungkan PM dengan PBB

- Bentuk ayat hipotesis

_______________ ______________ ,

( corak/pola ) (PM)

______________ _____________

(Corak/pola) ( PBB)

Contoh ayat hipotesis:

corak PM corak PBB

Semakin bertambah ketinggian struktur, semakin berkurangan masa yang diambil bagi struktur
untuk tumbang

- Semakin panjang tali, semakin berkurangan bilangan ayunan bandul
- Semakin lama masa yang diambil, semakin tinggi suhu air.

atau

_______________ ______________ , ______________
( PM )
(corak/pola) (PBB)
__________
(corak/pola)

Contoh ayat hipotesis CORAK PBB CORAK
PM

- Bila ketinggian struktur bertambbah, masa yang diambil untuk struktur tumbang berkurangan.

- Jika panjang tali meningkat, bilangan ayunan bandul akan berkurangan.
- Apabila masa yang diambil bertambah, suhu air akan berkurangan

JPN PERAK

SOLAF SPS

JILID 1

Catatan:
Jika tiada corak bagi PM atau PBB, maka ayat
hipotesis perlu diubah dengan cara yang lain pula

Contoh:

- Jika jenis permukaan berbeza, maka jarak yang dilalui oleh bola juga berbeza.
- Jika jenis objek adalah berbeza, maka keupayaan untuk menyerap air juga

berbeza.
- Tumbuhan memerlukan air untuk tumbuh dengan subur

Nota: Bergantung pada maklumat / data yang diberi dan
juga sub soalan.

Membuat hipotesis dari penyataan :
 Baca dan fahami penyataan
 Kenalpasti PM dan juga PBB
 Bina ayat hipotesis

Contoh:
PBB PM

Penyataan : Kelajuan kereta dipengaruhi oleh saiz tayar
Ayat hipotesis: Semakin besar saiz tayar, semakin laju kelajuan kereta.

PM PBB
Penyataan: Saiz tayar mempengaruhi kelajuan kereta
Ayat hipotesis : Semakin besar saiz tayar, semakin bertambah kelajuan kereta.

Contoh soalan: Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini?

Maklumat: PM PBB

sangkar Bilangan tikus Purata berat tikus
M 4 corak 72 g corak- menurun
N 12 meningkat 50 g

The answer:

Semakin bertambah bilangan tikus, semakin berkurangan purata jisim tikus.

(corak) (PM) ( Corak) (PBB)

Membuat hipotesis daripada inferens:

JPN PERAK

SOLAF SPS

JILID 1

 Baca dan fahami penyataan
 Kenalpasti PBB dari pemerhatian
 Kenalpasti PM daripada inferens / alasan
 Bina ayat hipotesis
Contoh:
Pemerhatian : Amat mudah untuk mengerakkan kereta
mainan diatas permukaan gelas daripada permukaan
permaidani.(PM)
Inferens : Kerana daya geseran pada permukaan gelas
adalah berkurangan dari permaidani.
Ayat hipotesis:
Semakin berkurangan daya geseran. Semakin mudah untuk
mengerakkan kereta mainan
Semakin berkurangan daya geseran, semakin berkurangan
keupayaan untuk mengerakkan kereta mainan
Semakin berkurangan daya geseran, semakin berkurangan
daya yang diperlukan untuk menolak kereta mainan.

JPN PERAK

SOLAF SPS

JILID 1

Corak parameter:

Trend/corak

Parameter Increase Decrease

Amount/jumlah meningkat menurun
Size/ saiz
Number/nombor More/bertambah lesser
Quantity/kuantiti
Height/tinggi Bigger/besar smaller/kecil
Width/lebar
Mass/jisim More/ lebih lesser/kurang
Volume/isipadu
Length/panjang More/lebih lesser/kurang
Time/masa
Distance/jarak higher/ketinggian lower/ menurun
Presence/kehadiran
Condition/keadaan more / wider/lebar lesser / narrower
Temperature/suhu
Hotness/kepanasan heavier/berat lighter/ ringan
Ability/ keupayaan
Thickness/ketebalan more lesser/kurang
Strength/kekuatan
Stability/kestabilan Longer/panjang shorter/pendek
Quality/kualiti
Speed/kelajuan Longer / more shorter / lesser
Area/luas
Smoothness/kelembutan Further/jauh nearer/ dekat
Roughness/kekasaran
Brightness/keterangan --
Type/jenis
--

Higher/tinggi Lower/rendah

Hotter/kepanasan Colder/sejuk

More/lebih Lesser/kurang

thicker/ketebalan Thinner/kurus

stronger/kekuatan Weaker/lemah

more/lebih Lesser/kurang

--

Faster/cepat Slower/pelahan

bigger/besar Smaller/kecil

more/lebih Lesser/kurang

more/lebih Lesser/kurang

brighter/terang Dimmer/malap

--

Contoh soalan:

a) Nyatakan hipotesis berdasarkan eksperimen diatas
b) Apakah hipotesis bagi penyiasatan ini?
c) Tuliskan hipotesis berdasarkan maklumat yang diberi
d) Apakah yang dapat dibuktikan dari eksperimen diatas
e) Apakah yang dibuktikan dalam eksperimen diatas?

JPN PERAK

SOLAF SPS

JILID 1

LATIHAN
1. Dalam satu eksperimen, sekumpulan murid menggunakan kereta mainan spring
berputar.

Jadual dibawah menunjukkan pemerhatian.

Bilangan kali spring Jarak dilalui (cm ) Masa diambil
diputar (saat)
3 40 10
5 40 8
7 40 6

a) Nyatakan hipotesis dalam eksperimen ini.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Razak, Kamila dan Suresh menjalankan satu eksperimen mengenai hubungan diantara
jarak sumber cahaya dari objek dan saiz bayang-bayang. Mereka merekodkan
pemerhatian seperti jadual dibawah.

Jarak sumber cahaya dari objek Saiz bayang-bayang
(cm)
6 16
10 12
14 8
18 4

a) Nyatakan hipotesis berdasarkan eksperimen diatas.

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

JPN PERAK

SOLAF SPS

JILID 1

2. Tiga bekas R,S dan T mengandungi kuantiti tanah yang sama banyak ditanam
dengan biji benih kacang yang sama tinggi. Biji benih ditanam pada jarak 5cm
diantara satu sama lain. Ketiga-tiga bekas dibiarkan ditempat lapang dan disiram
setiap hari. Selepas tiga minggu , purata tinggi biji benih dalam bekas diambil
dan direkodkan dalam jadual dibawah.

Bekas Bilangan Biji benih Purata tinggi biji benih (cm)
P 3 16
Q 6 12
R 9 8

Apakah hipotesis yang ingin diuji dalam eksperimen?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Empat ekor tikus putih diletakkan ke dalam sangkar M dan 12 ekor kedalam
sangkar N. Kedua-dua sangkar adalah sama saiz. Tikus dalam sangkar N diberi
jumlah makanan dan air yang sama banyak dengan tikus dalam sangkar M pada
setiap hari. Setiap ekor tikus dalam sangkar M dan N akan ditimbang berat
mereka setiap tiga minggu. Purata berat tikus diambil.

Sangkar Bilangan tikus Purata jisim tikus (g)
M 4 72
N 12 50

Nyatakan hipotesis berdasarkan eksperimen diatas.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. 100ml air dituang ke dalam tabung didih dan suhu air diukur. Kemudian air itu
dipanaskan setiap 3 minit sehingga minit ke 6.

Masa ( minit) 036
Suhu air (˚C) 28 40 52

Nyatakan hipotesis berdasarkan jadual diatas.

JPN PERAK

SOLAF SPS

JILID 1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Rajah di atas menunjukkan kaedah menuai padi.

Kaedah menuai Saiz tanah yang telah dituai
Tenaga manusia ( hektar )
1.5
Mesin menuai
5

Apakah yang ingin dibuktikan dalam gambar di atas?

....………………………………………………………………………………………………………………………………

...……………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Sekumpulan murid menjalankan satu eksperimen untuk mengetahui mikroorganisma
boleh membesar. Mereka merenjis sekeping roti dengan beberapa tits air. Roti itu
dibiarkan didalam beg plastik selama tiga minggu. Carta bar menunjukkan hasil dapatan
mereka.

Bilangan tompok hitam

Minggu
Nyatakan hipotesis berdasarkan eksperimen di atas.

JPN PERAK

SOLAF SPS

JILID 1

….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

8 Carta bar menunjukkan bilangan rusa yang dijumpai di dalam sebuah hutan dari
tahun 2004 hingga 2007.

Bilangan rusa
80

60

40

20

0 Tahun
2004
2005 2006 2007

Nyatakan hipotesis berdasarkan eksperimen di atas.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Rajah 8 menunjukkan eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan murid.

Anak
pokok

pasu bunga

PQ
Pemerhatian : Anak pokok R lebih tinggi daripada anak pokok Q.
(a) Berikan satu inferens bagi pemerhatian di atas.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(b) Tuliskan satu hipotesis berdasarkan inferens dalam (a)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

JPN PERAK

SOLAF SPS

JILID 1

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk menunjukkan bahawa cahaya
matahari merupakan keperluan asas bagi tumbuhan.

kotak hitam

disiram air tidak disiram
P Q

Apakah yang cuba dibuktikan dalam eksperimen diatas?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Rajah dibawah menunjukkan tiga saputangan yang berbeza dari segi saiz tetapi sama
dari segi jenis dan ketebalan telah disidai dibawah cahaya matahari.

PQR
Pemerhatian : P mengambil masa paling lama untuk kering.
Nyatakan hipotesis berdasarkan gambar di atas.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. Satu eksperimen telah dijalankan bagi mengetahui hubungan diantara pengguna dengan
sumber makanan disebuah habitat. Ianya melibatkan tikus dan ular di sebuah sawah
padi.

JPN PERAK

SOLAF SPS

JILID 1

Pemerhatian dari eksperimen ini direkodkan seperi jadual dibawah.

Minggu 1 234
Bilangan ular 9 14 18 23
Bilangan tikus 48 38 32 22

Nyatakan hipotesis berdasarkan eksperimen diatas.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
13. Dalam eksperimen , tiga kapak dengan lebar yang berbeza digunakan untuk

membelah kayu. Jadual di bawah menunjukkan keputusan eksperimen.

Kapak PQ R

Kelebaran belakang bilah kapak (mm) 36 9

Bilangan kayu yang dibelah dalam masa 30minit 4 8 12

Nyatakan hipotesis berdasarkan eksperimen diatas.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
14. Rajah dibawah menunjukkan dua aktiviti X dan Y yang dijalankan oleh Faizal.

Aktiviti X menunjukkan objek yang berat diangkat oleh Faizal tanpa menggunakan
takal. Aktiviti Y menunjukkan objek yang berat diangkat oleh Faizal dengan
menggunakan takal.

Aktiviti X Aktiviti Y

Berikut adalah hasil pemerhatian bagi penyiasatan di atas.

Aktiviti Bilangan takal Berat objek yang boleh diangkat (kg)

X0 7

Y1 14

Nyatakan hipotesis bagi penyiasatan diatas.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. Laili menuang 100ml susu dan 100ml syampu ke dalam dua bikar yang berbeza. Dia

JPN PERAK

SOLAF SPS

JILID 1

merekodkan masa yang diambil bagi setiap cecair habis dituang.

susu syampu

Nyatakan hipotesis yanMgasdaa=p2astaadt ibuat daMraisaa-k8tsiavaitti di atas.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Sekumpulan murid diarahkan untuk membina tiga model menara yang mempunyai

ketinggian yang sama dengan menggunakan manila kad. Ketiga-tiga model menara
ditunjukkan dibawah.

Model X Model Y Model Z

Setiap model di letakkan diatas satu satah condong bagi menyiasat kestabilan.
Keputusan dari eksperimen ini adalah seperti dibawah.

Model Y tumbang dahulu dan diikuti oleh model X. Model Z tidak tumbang.

a) Tuliskan hipotesis berdasarkan penyiasatan diatas.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
17. Dinie cuba mematahkan dua pembaris yang sama saiz tetapi dibuat dari bahan yang

berbeza. Pemerhatian yang dibuat direkodkan dalam jadual berikut. Jawab soalan
berikut.

Pembaris plastik Pembaris besi

Jenis pembaris Pemerhatian
Pembaris plastik Boleh dipatahkan

JPN PERAK

SOLAF SPS

JILID 1

Pembaris besi Tidak boleh dipatahkan

Apakah yang ingin dibuktikan dari aktiviti di atas?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
18. Samy dan rakan-rakannya menjalankan satu eksperimen.

Rajah 7 (i) menunjukkan Samy cuba menggerakkan beban dengan menggunakan tuas.
Dia mendapati agak sukar untuk menggerakan beban.

Rajah 7 (i)

Samy menggerakkan fulkrum berdekatan dengan beban seperti yang ditunjukkan
di Rajah 7 (ii)

Rajah 7 (ii)
Nyatakan hubungan diantara jarak fulkrum dari beban dan keupayaan untuk
mengerakkan beban.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

19. Murid A dan murid B bersaing antara satu sama lain untuk menyelesaikan 20 masalah
matematik yang diberi oleh guru mereka dan perlu diselsesaikan dalam masa 10 minit.
Keputusan yang diperolehi direkodkan dalam jadual 4 di bawah.

Murid Bilangan soalan matematik yang dapat
diselesaikan dalam 10 minit

JPN PERAK

SOLAF SPS

JILID 1

A6
B 14

Jadual 4

a) Nyatakan hipotesis dari jadual di atas.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………….…………………………………………...........................................................

20. Rajah 2 di bawah menunjukkan jarak planet dalam system suria.

Marikh

Zurah

Zuhal

Rajah 2

Seorang angkasawan menjalankan satu penyiasatan mengenai suhu 20ml air yang dibawa
ketiga-tiga planet yang berbeza. Dia merekodkan keputusan kedalam jadual 3 di bawah.

Planet Zurah Marikh Zuhal

Suhu air 20ml (º C) 70 28 10
Jadual 3

a) Dari jadual di atas , nyatakan satu hipotesis.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

JPN PERAK


Click to View FlipBook Version