The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by suhailshaharudin, 2019-12-17 20:15:38

6. SOLAF

6. SOLAF RAMALAN

Keywords: RAMALAN

SOLAF KPS

JILID 1

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

Menyatakan sesuatu hasil yang terjadi berdasarkan
pengalaman lampau.
Pengetahuan diperolehi dari pengalaman lampau atau
pengumpulan data.
Dapat menyatakan apa yang akan berlaku berdasarkan
sesuatu kejadian.
Menggunakan pola dari maklumat yang terkumpul untuk
meramalkan keadaan akan datang berasaskan keadaan
sekarang.
Yakin dengan kejadian yang berlaku dalam meramal.
Dapat mengesahkan pernyataan yang menghubungkan
kejadian akan datang berdasarkan bukti atau kejadian lang
lepas.
Membuat anggaran berdasarkan maklumat-maklumat sedia
ada untuk meramal.

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

Membuat Ramalan :

1. Berdasarkan dari pengiraan dari data yang diberi. Jawapan
yang diperolehi dari pengiraan adalah tepat. ( dalam
bentuk nombor bulat )

2. Jika jawapan dalam bentuk anggaran atau dalam satu
lingkungan nombor, berikan salah satu nombor dalam
lingkungan tersebut.

3. Ramalan juga boleh dibuat berdasarkan pengalaman lepas
atau maklumat- maklumat yang dikumpulkan.

Cara – cara meramal :

 Memerhati dan mengenalpasti maklumat ( pembolehubah manipulasi
dan pembolehubah bergerakbalas )

 Cari perbezaan diantara maklumat yang diberi
 Buat pengiraan untuk mendapatkan jawapan

Atau

 Teliti dan fahami maklumat berdasarkan pernyataan yang diberi
 Kaitkannya dengan fakta sains
 Buat ramalan berdasarkan pernyataan yang diberi.

Contoh 1 :

- Berdasarkan maklumat dari data, ramalan dibuat dari pengiraan

Soalan : Ramalkan jisim cecair jika isipadunya 600 ml.

Isipadu (ml) Jisim (g) +50
150 50 +50

+150 100

+150 300 150
+150 450

600 200 +50

Isipadu bertambah sebanyak 150 Jisim bertambah sebanyak 50

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1
Jika isipadu cecair bertambah sebanyak 150 ml, jisim akan bertambah sebanyak
50 g
Oleh itu pada 600 ml, jisim adalah 200 g

Contoh 2

- berdasarkan pada pemerhatian, pengalaman dan pengetahuan saintifik.
Soalan : Apa akan berlaku jika kaca jernih digunakan untuk menggantikan

bola sebagai objek?

Ramalan dibuat berdasarkan fakta sains. ch. Bayang-bayang terbentuk
apabila cahaya dihalang oleh objek legap. Tetapi, kaca jernih adalah objek lut
sinar dan membenarkan cahaya menembusinya.
Oleh sebab itu jawapannya:
Tiada bayang-bayang terbentuk ( pada skrin) Tiada bayang-bayang.

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1
Contoh soalan :
 Ramalkan panjang tali jika 5 kg beban digunakan.
 Ramalkan anak benih dalam pasu mana lebih subur
 Ramalkan keadaan haiwan dalam bekas B selepas 2 minggu.
 Apa yang akan berlaku jika pokok di tutup menggunakan kotak?
 Apa yang kamu fakir akan berlaku pada tuala tersebut selepas 20 minit?
 Ramalkan jumlah guli yang diperlukan untuk mendapat isipadu 200 ml.

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

LATIHAN

1. Dalam satu penyiasatan, sekumpulan murid manggunakan kereta mainan berkuasa
spring

Jadual di bawah menunjukkan hasil pemerhatian

Bilangan kali spring diputar Jarak dilalui(cm) Masa
diambil(s)
3 40
5 40 10
7 40 8
6

Ramalkan masa yang diambil jika bilangan kali spring diputar adalah 9.

…………………………………………………………………………………………

2. Sarah, Sufi dan Safwan menjalankan eksperimen untuk menguji hubungan
di antara jarak sumber cahaya dari objek dengan panjang dan saiz
bayang-bayang. Mmereka mencatatkan pemerhatian di dalam jadual seperti
berikut.

Jarak sumber cahaya Panjang bayang- Saiz bayang-
dari objek bayang (cm) bayang (cm)
6 20
10 16 16
14 12 X
18 8 8
4

Ramalkan saiz bayang-bayang di X.

………………………………………………………………………………………

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

3. Empat ekor tikus putih dimasukkan ke dalam sangkar M dan 12 ekor ke
dalam sangkar N. Kedua-dua sangkar adalah sama saiz. Di dalam setiap
sangkar, bilangan tikus jantan dan tikus betina adalah sama. Tikus-
tikus di dalam sangkar N dan M di beri jumlah makanan dan air yang
sama setiap hari. Setiap tikus di dalam setiap sangkar di ambil selepas 3
minggu. Purata berat tikus dalam setiap sangkar dicatat.

Sangkar Bilangan tikus Purata berat tikus
M 4 72 g
N 12 50 g

Ramalkan purata berat tikus jika 8 ekor tikus yang sama besar
dimasukkan ke dalam sangkar M?

…………………………………………………………………………………

4. Satu eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji hubungan di antara pengguna
dengan sumber makanan dalam satu habitat. Eksperimen ini dijalankan keatas
tikus dan ular di satu kawasan sawah padi. Pemerhatian dari penyiasatan
dicatatkan dalam jadual di bawah.

Minggu 1 234
Bilangan ular 9 14 18 23
Bilangan tikus 48 38 32 22

Ramalkan bilangan tikus pada minggu ke lima.
…………………………………………………………………………………

5. 100ml air dituang ke dalam tabung didih dan suhunya dicatat. Air dipanaskan
dan
Suhu setiap 2 minit dicatat sehingga minit ke 6.

Masa (m) 036
Suhu air (˚C) 28 40 52

Ramalkan suhu air pada minit ke 5

………………………………………………………………………………

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1
6. Sekumpulan murid menjalankan eksperimen untuk mengkaji mikroorganisma

boleh membesar. Mereka merenjiskan sekeping roti denganbeberapa titis air.
Roti itu dimasukkan ke dalam beg plastik dan dibiarkan selama tiga minggu.
Carta palang menunjukkan keputusan yang diperolehi.
Bilangan tompok hitam

25

20

15

10

5

0 Minggu

123

Ramalkan apa yang berlaku kepada roti selepas 3 minggu.
………………………………………………………………………………………

7. Jadual di bawah menunjukkan keputusan eksperimen yang dijalankan oleh Mariah.

Bilangan penyedut minuman Berat yang dapat ditampung(kg)
3 0.4
6 1.0
9 1.4
12 2.0

Ramalkan berapakah bilangan penyedut minuman yang dapat ditampung jika berat
beban ialah 0.8 kg?

………………………………………………………………………………………

8. Rajah di bawah menunjukkan satu litar elektrik

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

Ramalkan apa berlaku jika salah satu mentol terbakar.

………………………………………………………………………………………………….

9. Rajah di bawah menunjukkan dua aktiviti X dan Y yang telah dijalankan oleh Faizal.
Aktiviti X menunjukkan objek terberat yang Faizal mampu angkat tanpa menggunakan
sebarang takal. Aktiviti Y menunjukkan objek terberat yang mampu Faizal angkat
menggunakan satu takal.

Aktiviti X Aktiviti Y

Pemerhatian terhadap penyiasatan tersebut ialah seperti berikut :

Aktiviti Bilangan takal Berat yang mampu diangkat
X 0 7 kg
Y 1 14 kg

Ramalkan berat objek yang mampu diangkat oleh Faizal jika Faizal menggunakan 2
takal.

………………………………………………………………………………………..

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1
10. Dua blok kayu diletakkan di atas meja seperti dalam rajah. Kemudian,meja tersebut

digoyang perlahan-lahan sehingga kedua-dua blok kayu tersebut tertumbang.

AB

Ramalkan blok kayu manakah akan tumbang dahulu.

………………………………………………………………………………………….

11. Gambarajah di bawah menujukkan eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan

murid. jaring Kadbod

makanan
dan
minuman

Sangkar R Sangkar S

Ramalkan tikus manakah yang akan mati selepas seminggu.

………………………………………………………………………………………….

12. Sekumpulan murid telah menjalankan penyiasatan. Mereka meletakkan seekor arnab dan
menyediakan makanan dan minumam secukupnya. Mereka telah merekod berat arnab setiap
2 minggu. Jadual di bawah menunjukkan hasil rekod kajian mereka.

Minggu 0 2 4 6 8 10
Jisim (kg)
0.5 0.7 1.0 1.3 1.9

Ramalkan berat arnab pada minggu kelapan.
………………………………………………………………………………………………….

JPN PERAK

SOLAF KPS ke-

JILID 1
13. Gambarajah di bawah menunjukkan fasa-fasa bulan dari hari pertama hingga hari

15 mengikut takwim qamari

P QR S T
Ramalkan fasa bulan yang dapat dilihat di T

……………………………………………………………………………………………...

14. Ali telah menjalankan eksperimen untuk mengkaji hubungan di antara panjang tali
dengan bilangan ayunan selama 30 saat. Ali telah menggunakan jenis bandul yang
sama dalam eksperimen. Jadual menunjukkan hasil kajian tersebut.

Bandul Panjang tali (cm) Bilangan ayunan selama 30 saat
W 10 45
X 15 39
Y 34
Z 25 30

Tali
W

X

Y Bandul
Z

Ramalkan panjang tali jika blangan ayunan ialah 34.
…………………………………………………………………………………………

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1
15. Graf di bawah menunjukkan bilangan penyu yang dtemui di Rantau Abang dari tahun

2002 hingga tahun 2006.

Bilangan 60
sepsis
haiwan
yang
pupus

50

40

30

20

10

0 1850 1900 1950 tahun
1800
2000

Ramalkan bilangan spesies haiwan yang akan pupus pada tahun 2010.

………………………………………………………………………………………….

16. Sekumpulan pelajar telah membina 3 menara, K,L dan M seperti ditunjukkan dalam
gambarajah di bawah.

K LM
Menara K,L dan M mempunyai ketinggian yang sama dan diperbuat daripada bata
plastik yang sama. Ketiga-tiga menara telah diletakkan di atas meja dan meja itu
digoncangkan..
Ramalkan menara yang memerlukan masa yang sedikit sahaja untuk tumbang?
……………………………………………………………………………………………..

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1
17. Rajah berkenaan menunjukkan litar sesiri.

Ramalkan yang akan terjadi jika bilangan mentol ditambah dalam litar tersebut.
………………………………………………………………………………………………….
18.RaRajah di bawah menunjukkan 3 helai tuala A,B dan C dengan ketebalan yang berbeza.
Ketiga- tiga tuala ini direndam ke dalam 200 ml air selama 2 minit.

A BC
Tuala A lebih tebal daripada tuala B.
Tuala B lebih tebal daripada tuala C.
Ramalkan tuala yang paling banyak menyerap air.
………………………………………………………………………………………
19. Lima biji benih diletakkan ke dalam setiap bikar K,L dan M seperti yang ditunjukkan
dalam Rajah1. Kesemua bikar diletakkan di bawah meja selama 4 hari.

JPN PERAK

SOLAF KPS

JILID 1

Rajah 1
Apakah akan berlaku pada biji benih di

bikar K : ………………………………………………………..........
bikar L : ……………………………………………………………..
bikar M : ……………………………………………………………..

20. Jeane menjalankan eksperimen dengan menggolekkan bola pada satah condong
dengan menggunakan jenis permukaan yang berbeza. Jarak yang dilalui direkod
dalam jadual di bawah.
bola

Satah condong

Jarak yang dilalui

Permukaan Jarak yang dilalui (cm)

Kaca 10.3
Kayu 8.0
Pasir 6.5

Ramalkan jarak yang dilalui jika bola tersebut digolek pada permukaan rumput.
…………………………………………………………………………………………..

JPN PERAK


Click to View FlipBook Version