The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BMMB1104 Kesusasteraan & Kebudayaan Melayu_Nur Emiza Binti Azmi

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by emizaazmi, 2022-04-04 10:15:30

BMMB1104 Kesusasteraan & Kebudayaan Melayu_Nur Emiza Binti Azmi

BMMB1104 Kesusasteraan & Kebudayaan Melayu_Nur Emiza Binti Azmi

Kesusasteraan & BMMB1104 Kebudayaan Melayu

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS
PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

SEMESTER 2 TAHUN 2022

2022

NAMA PELAJAR : NUR EMIZA BINTI AZMI
ANGKA GILIRAN : 2021232310096

NO. KAD PENGENALAN : 030727-03-0188
KUMPULAN/ UNIT : PPSIMP BM (D)Pengakuan Pelajar :
Saya mengaku bahawa kerja kursus ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan
yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan : EMIZAAZMI Tarikh : 04 APRIL 2022

Nama Pensyarah : DR. NOR ANITA BINTI MAT ISA

Tarikh Serahan : 04 APRIL 2022 Tarikh Terima :

(Diisi oleh Pensyarah)

Pengesahan Pelajar :

Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuki dan fahami.

Tandatangan : EMIZAAZMI Tarikh : 04 APRIL 2022

ISI KANDUNGAN

01 Penghargaan 2 - 2

02 Pengenalan 3- 3

03 Pantun 4- 9

04 Syair 10 - 14

05 Gurindam 15 - 19

06 Seloka 20 - 24

07 Rumusan 25 - 25

08 Rujukan 26 - 26

PENGHARGAAN

Assalamualaikum W.B.T., terlebih dahulu ucapan syukur ingin saya lafazkan
kerana dengan izin Allah saya berjaya menyiapkan tugasan kerja kursus ini
dalam masa yang telah ditetapkan. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan

terima kasih yang tidak terhingga kepada Dr. Nor Anita Binti Mat Isa
selaku pensyarah BMMB1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu
kerana dengan berkat tunjuk ajar dan pertolongan beliau dapat juga saya
siapkan tugasan ini dengan jayanya. Bukan itu sahaja, beliau juga banyak
membantu berdasarkan format serta isi kandungan yang perlu dilengkapkan

dalam tugasan ini.Akhir kata, tidak lupa juga kepada ahli keluarga dan sahabat-sahabat yang
banyak memberi sokongan dan dorongan kepada saya semasa menyiapkan

tugasan ini.

PANTUN SYAIR GURINDAM SELOKA

PENGENALAN

PANTUN

Bentuk pantun terdiri daripada dua

bahagian iaitu pembayang dan maksud. Pantun direka adalah sebagai suatu


bentuk pengucapan untuk
Pembayang adalah merupakan dua baris meluahkan perasaan dan fikiran

yang pertama yang mana selalunya terhadap seseorang mahupun
berkaitan dengan sumber alam manakala mengenai sesuatu perkara di
bahagian maksud pula adalah merupakan samping bertujuan untuk menyindir,
tujuan mahupun makna sesuatu pantun berjenaka dan memberi nasihat

tersebut. dalam bentuk kiasan.

APA ITU
PANTUN ?

Pantun adalah merupakan hasil karya Setiap bait terdiri daripada 4 baris.
kreatif masyarakat Melayu yang terawal

yang dinamakan sebagai puisi tradisional
masyarakat Melayumalah pantun adalah Setiap baris terdiri daripada lapan hingga 12
merupakan sebuah khazanah silam yang suku kata.
amat bernilai serta melambangkan sifat

kreatif masyarakat Melayu yang tinggi
Mempunyai rima akhir a,b,a,b.
akan nilai sastera.

JENIS Pantun Muda/ Percintaan
PAntun
Pantun khas bagi kaum
Menurut Zainal Abidin, Pantun Nasihat muda iaitu remaja serta
(1984) pantun dapat biasanya mempunyai kaitan
Rangkaian kata-kata yang dengan permasalahan cinta
dikelaskan kepada 11 jenis mempunyai makna yang
mengikut tema. menegur seseorang untuk Pantun Teka-Teki
berubah kearah yang lebih
Pantun adat resam Pantun yang berisi teka-teki
manusia baik serta jawapan terhadap teka-
Pantun budi
Pantun Pantun Jenaka & teki tersebut.
kepahlawanan Permainan
Pantun peribahasa Pantun Agama
dan perbilangan Bertujuan menghibur orang & Kepercayaan
Pantun kias dan yang mendengar serta
ibarat wadah untuk menyindir Pantun yang padat dengan
Pantun kembara dan tanpa menimbulkan unsur nasihat dan pedoman
perantauan perasaan tersinggung
hidup malah mempunyai
kata-kata yang menyuruh

kearah kebaikan.

Pantun Kias & Pantun Pantun
Iba
rat Kembara& Peribahasa
Peran
tauan
Ramai orang di pasar Melayu, Hendak belayar di Teluk Betong,
Membeli sambal dengan kelapa, Pucuk pauh delima batu, Sambil mencuba labuhkan pukat,
Anak sembilang di tapak tangan,
Jangan menjual golok kayu, Bulat air kerana pembetung,
Indah khabar dari rupa. Biar jauh di negeri satu, Bulat manusia kerana muafakat.
Hilang di mata, di hati jangan.

Pantun Nasihat CONTOH Pantun Kepahlawanan
PANTUN Apa guna kepuk di ladang?
Burung pipit burung kedidi, Kalau tidak berisi padi,
Hinggap di pokok di tepi sawah; Apa guna berambut panjang?
Kalau tidak berani mati.
Jika hidup tidak berbudi,
Ibarat pokok tidak berbuah.
Pantun Jenaka Pantu
n Budi

Buai-buai dalam buaian, Burung serindit terbang melayang,
Buaian dari rotan saga Singgah hinggap di ranting mati,
Panjang benar janggut tuan, Duit ringgit dipandang orang,
Mari dibuat tali timba. Jarang dipandang bahasa budi.
Pantun Muda Pantun Adat Resam

Hati senang diundang pesta, Anak Cina bertimbang madat,
Sahabat lama yang sedang dinanti, Dari Makasar langsung ke Deli,
Hidup di dunia biar beradat,
Apakah ini artinya cinta,
Jika tanpa tulus di hati. Bahasa tidak terjual beli.


Pantun Agama

Pantun Teka-Teki Sayang-sayang buah kepayang
Buah kepayang hendak dimakan
Tengah hari makan nasi, Manusia hanya boleh merancang
Dengan gulai siput sedut,
Sedap dan manis sungguh kuih ini, Kuasa Allah menentukan
Atas warna hijau di bawahnya ada pulut.

Fungsi
PANTUN

Sebagai alat komunikasi 1 2 Pantun juga dapat
antara golongan masyarakat. membicarakan mengenai
perkara-perkara yang
Ini kerana seluruh aspek penting seperti adat,
kehidupan masyarakat dapat peraturan dan undang-
digambarkan melalui pantun. undang.
3 Berfungsi sebagai medium
Berfungsi sebagai alat 5 pengajaran tentang
hiburan sebagai mengisi kehidupan bermasyarakat,
masa rehat setelah penat nasihat, pelajaran agama dan

bekerja seharian. 4 banyak lagi.

Pantun juga bertujuan
sebagai alat komunikasi
untuk menyatakan hasrat
cinta dan kasih sayang.

FUNGSI PANTUN
Sebagai Wahana Pendidikan

Dapat melahirkan murid yang mampu berkomunikasi dengan
pelbagai cara seperti penggunaan bahasa kiasan dalam berjenaka
agar tidak menimbulkan ketidakpuasan hati sesama rakan dan guru.Dapat menarik minat murid untuk belajar kerana pantun adalah

merupakan salah satu alat hiburan.
Dapat mengembangkan dari segi Pembelajaran dan Pengajaran (PdP)
kearah yang lebih menarik dengan adanya unsur deduktif iaitu pengajaran
tentang kehidupan bermasyakarakat, nasihat, agama dan banyak lagi.Dapat mengubah sikap murid dan guru kearah yang lebih baik dengan kata-

kata nasihat dan pedoman daripada pantun yang dipelajari.

SYAIR

Syair merupakan salah satu karya puisi ASPYAAIIRTU?
tradisional. Syair sangat berkait rapat dengan
- Syair tidak sama dengan pantun kerana ia tidak
kebudayaan Melayu. Menurut Tim Sigma, mempunyai pembayang.
(2016) Hamzah Fanzuri adalah merupakan
salah satu penyair yang mengembangkan - Setiap rangkap syair terdiri daripada empat
karya sastera syair malah syair pada awalnya baris serta tiap-tiap satu rangkap mengandungi
berasal dari Iran dan telah berkembang di
Indonesia dan Nusantara melalui kedatangan jumlah baris yang tetap.
- Perkataan bagai setiap baris antara empat
Islam.

hingga lima perkataan sahaja.
- Bilangan suku kata sebaris juga adalah tetap
Selain itu juga, syair merupakan karya sastera iaitu antara 8 hingga 12 suku kata dalam setiap
yang sangat efisien dalam penggunaan kata
namun lebih kaya dari segi makna. baris.

- Rima akhir bagi syair dalam serangkap ialah a-
Syair juga merupakan sebuah puisi yang
berlagu dan sejenis puisi Melayu lama yang a-a-a.
berangkap - Dalam satu baris syair, terdapat satu hentian

- Sebagai alat hiburan - Kemerduan suara yang dipanggil 'pause'.
masyarakat lalu atau kelembutan nada

kerana ketiadaan
media elektronik, syair berupaya
internet dan mengusik perasaan
sebagainya (Zahir
dan seterusnya
Ahmad, Indirawati& meninggalkan kesan
Nasir Hashim, 2006)
yang mendalam.
- Dilagukan dalam

majlis
- Digunakan untuk
- Berfungsi dalam menyampaikan
kegiatan kesenian
dan kebudayaan pengajaran melalui
cerita dan lagu
masyarakat. tersebut.

FUNGSI SYAIR

JENIS SYAIR Syair Saduran

Syair Cerita Syair Sejarah Syair Romantis

Syair yang berkisarkan tentang percintaan yang
mengenai sejarah-sejarah umumnya ada di dalam cerita
pelipur lara hikayat atau pun
negara.
dalam cerita rakyat.
Syair Kiasan Syair Alam
Sekitar Syair Patriotik
Syair yang mempunyai unsur
kiasan terhadap sesuatu
perkara.

Syair Syair Ilmu
Keagamaan
Syair Panji
syair ini terbagi menjadi
empat berupa syair sufi, Syair Nasihat Syair jenis panji adalah syair pelipur
syair mengenai sejarah lara. Hal ini biasanya berkait tentang
islam, syair nasihat dan
syair riwayat cerita nabi. kisah pengembaraan serta
peperangan. Bahkan dalam syair panjijuga terdapat kisah percintaan.

CONTOH SYAIR

Syair Sejarah

Syair Romantis Sultan Goa adalah raja yang sabar Syair Kiasan
PuRnayPjaianmdiaboapttdeoanahdmedtaearndmgiaaant’resutaafnpngabahetilgamejamurnakr arTAaYkpanaselgainshedalaakhluumhdaeianlanytgaiglbaaumpntbgaaaknpbgienkrgekgseuisrcaainnan
Namamu kian terdengar mesra Hanya rakyat kecil penuh kehinaan
Rindu tambah menggebu di jiwa
Syair Patriotik
Tertuang dalam bait cinta
Yang ku tulis hanya untukmu saja Namamu kian terdengar mesra
Rindu tambah menggebu di jiwa
Syair Nasihat Syair Panji

Jika berteman jangan bergaduh Berhentilah kisah Raja Hindustan
Tersebutlah pula suatu perkataan
Tak ada gunanya bila bermusuh Tertuang dalam bait cinta Abdul Hamit padaku sultan
Yang ku tulis hanya untukmu saja
Jangan pula bersikap angkuh Duduklah baginda bersuka-sukaan
Karena tersisih membuah hidup keruh


Syair Ilmu

Dengarlah para anak muda Syair Agama

Syair Alam Sekitar Rajinlah belajar sepanjang masa Jauhi semua perbuatan jahat
Jauhi pula pebuatan maksiat
Ilmu itu tak akan habis dieja
Gunakan minda dan kreativiti, Untuk bekal sepanjang usia Mari kita segera bertaubat
Mencanai lukisan ukiran seni, Supaya kita selamat dunia akhirat
Hiasan artifak menambah seri,
Sekitar indah hidup harmoni.

FUNGSI SYAIR
Sebagai Wahana Pendidikan

Dapat mengcungkil bakat murid sejak dari bangku sekolah lagi
dengan seni syair yang berlagu yang dapat digunakan di dalam

sesuatu majlis, pesta mahupun apa-apa acara yang akan
dipertandingkan.Dapat menarik minat pelajar untuk tidak berasa bosan ketika belajar.

Guru dapat menyampaikan pengajaran dan ilmu melalui cerita dan
alunan lagu dalam syair yang mana menyentuh aspek-aspek agama

islam kepada murid-murid.Dapat mengubah sikap murid dan guru kearah yang lebih baik dengan
kata-kata nasihat dan pedoman daripada lirik-lirik syair yang dipelajari.

GURINDAM

APA ITU - Sebagai tujuan mendidik, Puisi bebas ataupun tidak terikat serta mempunyai dua
GURINDam ? hiburan, gambaran baris atau lebih dalam satu rangkap.


masyarakat Melayu lama dan
digunakan di dalam majlis- Setiap baris dalam rangkap merupakan maksud dan
perlu bersambung dalam baris-baris dalam rangkap
majlis formal.
- Gurindam mengetengahkan untuk membawa makna yang lengkap.
unsur-unsur iman dan moral


yang baik. Baris pertama = syarat ( menyatakan sesuatu peristiwa)
Baris kedua = keterangan
Maksud


Mempunyai jumlah perkataan dan suku kata sebaris
yang tidak tetap dan rima akhir yang tidak tersusun.


Jenis

Fungsi Bentuk
&
Gurindam adalah merupakan
satu bentuk puisi Melayu lama Ciri
yang terdiri daripada dua baris
serangkap. - Gurindam Berangkai
Perkataan gurindam itu daripada bahasa Sanskrit - Gurindam Berkait
menerusi bahasa Tamil.
Suatu jenis syair melarat yang tiada tetap sukatnya - Gurindam Serangkap Dua
atau rangkapnya, isinya mengandungi fikiran- Baris
fikiran yang bernas dengan bahasa yang riang dan
suka sebagai nyanyian. - Gurindam Serangkap Empat
Baris.

- Gurindam Bebas

JENIS
gurindam

Apabila selalu mencela orang barang siapa tiada memegang agama
Tandanya dia bermain curang sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama
Jika Anda bermain curang
Tentulah lawan menjadi berang Gurindam
Serangkap
Gurindam Dua Baris
Berangkai

Gurindam Gurindam
Berkait Serangkap

Empat
Baris

Siapa tak ingin sesat dunia akhirat Apabila selalu mencela orang
Maka cepatlah taubat sebelum terlambat Tandanya dia bermain curang
Tapi siapa yang lekas bertaubat sebelum kiamat Jika Anda bermain curang
Maka didapatlah itu yang namanya selamat Tentulah lawan menjadi berang

FUNGSI GURINDAM
Sebagai Wahana Pendidikan

-Dapat melahirkan warga sekolah yang mempunyai keinsafan dalam
diri dengan menghayati gurindam dengan sepenuhnya.

- Melahirkan murid dan pelajar yang bertolak ansur iaitu saling tegur
menegur dan nasihat menasihati antara satu sama lain.

- Dapat memberi kesan terhadap pembentukan keperibadian bangsa
seseorang murid untuk menjadi insan yang bermoral danberakhlak mulia

- Dapat melahirkan murid yang berpengetahuan luas mengenai
penggunaan tatabahasa kerana kata-kata yang digunakan dalam gurindam

ialah tersirat dan mempunyai makna yang mendalam.
- Dapat mengubah sikap murid dan pelajar kearah yang lebih baik dengan

nasihat dan pengajaran yang diterapkan dalam gurindam secara tidak
langsung dapat memberikan kesan yang positif kepada mereka

SELOKA

MAKSUD Sejenis puisi Melayu tradisional. Seloka dikarang untuk

menyampaikan kritikan dan sindiran terhadap sesuatu

kepincangan yang berlaku di dalam masyarakat. Kritikan

dan sindiran ini amat tajam dan disampaikan secara

- dapat menggambarkan masyarakat yang berlapik dan berkias dalam nada bergurau. Melalui seloka

melahirkannya iaitu masyarakat yang amat akan terpancar budaya masyarakat Melayu tradisional yang
mementingkan keharmonian dan tidak mengkritik secara berterus terang tetapi secara halus.
ketatasusilaan. Kata-kata yang digunakan di dalam seloka adalah lambang-

- untuk mengkritik sebarang perlakuan negatif lambang yang mengandungi makna yang tersirat.

anggota masyarakat tanpa menyinggung BENTUK & CIRI

FUNGSIperasaan individu sasaran.

APA ITU
SELOKA ?

Seloka sindiran Sejenis puisi 2 baris/ kerat
Seloka mengejek Mempunyai 16 suku kata yang disusun dalam 4 unit
Seloka menempelak
Mempunyai 4 baris seloka / lebih
Seloka nasihat Bebas dari segi rima
Seloka pengajaran
Isi ialah pengajaran dan nasihat tetapi disampaikan dalam
Seloka khayal nada yang berbentuk nada menyindir dan mengejek /
Seloka gurau senda dalam nada jenaka

JENIS

Contoh Seloka
Mengikut Tema

Seloka Gurau Seloka Nasihat Seloka Seloka
Senda Sindiran Pendidikan
Sudahkan kita tanam
JIka kita pegang kuas, iman, Candu bungkus daun Anak ayam turun
Melukislah pada talas, delapan,
kertas, Menutup aurat seluruh
Jika anak bangsa badan, Makan dia mata bilas, Mati satu tinggallah
cerdas, Mandi segan kerja tujuh,
Bangsa pun Ke sana sini dilindungi malas,
berkualitas Tuhan, Harta orang hendak Hidup harus penuh
digalas. harapan,
Keluarga menjadi
contoh teladan. Jadikan itu jalan yang
dituju.

FUNGSI SELOKA
Sebagai Wahana Pendidikan

- Dapat melahirkan murid dan pelajar yang dapat mengkritik sesuatu
perkara yang kelihatan negatif tanpa menyinggung mana-mana
pihak.
- Guru dapat menerapkan nilai harmoni dan tatasusila dalam
kalangan murid.- Dapat melatih murid untuk jadikan seloka sebagai alat kawalan sosial
supaya mereka dapat memanfaatkan sosial dan teknologi dengan
sebaiknya.

- Dapat memberi pengajaran kepada murid supaya tidak terikut dengan
perkara negatif yang terkandung dalam seloka seperti sikap menyindir dan

mengejek.

RUMUSAN

Sebagai rumusan, prosa - Selain itu juga, puisi
tradisional dapat dibahagikan dihasilkan dalam dua
bentuk iaitu bentuk
kepada banyak jenis terikat dan bentuk
antaranya pantun, seloka, bebas.
gurindam dan syair. Sepertiyang kita tahu, prosa

tradisional masih kekal hingga


ke hari ini kerana
mempunyai fungsinya yang

tersendiri .

Puisi Melayu tradisional Bentuk-bentuk puisi Melayu
juga telah diamalkan sejak tradisi seharusnya dihidupkan

dahulu kala lagi. Dalam dan dicipta agar ia terus
pada itu juga, puisi ini telah berkembang dan hasilnya
menggunakan bahasa dan turut bertambah. Dalam pada

hati nurani yang itu juga, sebagai bangsa
menyentuh hati. Melayu, kita seharusnya
mengekalkan puisi-puisi


tradisional agar tidak
ketinggalan zaman.

RUjukan

Tim Sigma. (2016). Top book SMP kelas IX. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Zainal Abidin Bakar. (1984). Kumpulan pantun Melayu. Dewan Bahasa dan
Pustaka.

Zahir Ahmad, Indirawati Wahid & Mohd Nasir Hashim. (2006). Syair naratif:
keindahan bahasa dan melodi. Prosiding Persidangan Antarabangsa Pengajian

Melayu.

tamat


Click to View FlipBook Version
Previous Book
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์(แผนที่)
Next Book
Avon Аутлет Апрель 2022