The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

דוח 2570 עדכון 26.1.2020 קויפמן 8 ירושלים

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info-for-you, 2020-01-26 09:05:20

דוח 2570 עדכון 26.1.2020 קויפמן 8 ירושלים

דוח 2570 עדכון 26.1.2020 קויפמן 8 ירושלים

‫‪26/1/2020‬‬

‫לכבוד‬
‫אהרון בוטבול‬
‫רח' קויפמן ‪ 8‬דירה ‪8‬‬

‫ירושלים‬

‫הנדון‪ :‬דוח ‪ ,2570‬עדכון‬

‫במסגרת האחריות שניתנה ללקוח התברר שקיים כשל בעבודתנו שגורם לחדירת מים‬
‫באזור צינור היציאה של מערכת הביוב מהקומה השניה לקומה הראשונה‪ ,‬כפי שניתן‬

‫לראות בתמונה מס' ‪.1‬‬

‫‪1‬‬

‫הדבר מתרחש רק בעונות הגשמים ולכן הסברה שמדובר בכשל במערכת האיטום‬
‫שטופלה על ידינו‪ .‬כפי שאובחן קיימות מספר אפשרויות לתיקון דרך חברתנו‪ ,‬כגון‬
‫מניעת הולכה של מים דרך צינורות שככל הנראה עוברים באותו תוואי לכיוון צינור ה‪-‬‬

‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪5‬‬

‫‪ 4‬צול‪ ,‬כפי שניתן לראות בתמונות מס' ‪ .3-2‬הדבר יטופל בהקדם במסגרת כתב‬
‫האחריות‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫מלבד זאת‪ ,‬בעלי הבית סובלים מבעיות של חדירות מים נוספות באזור חדר האוכל‪,‬‬
‫אזור חדר שינה יחידת הורים וכן אזור ספריה‪ ,‬כפי שניתן לראות בתמונות מס' ‪.7-4‬‬

‫‪54‬‬

‫‪76‬‬

‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪5‬‬

‫האזור המהווה מקור לחדירת מים זו הינו המרפסת שנמצאת בדיוק מעל אזור יחידת‬
‫ההורים‪ ,‬כולל אזור סף הדלת והקיר המחבר בין המרפסת לדירה‪ .‬כפי שניתן לראות‬
‫מערכת ניקוז המרפסת נבנתה באופן שאינו תקין‪ ,‬ולכן היא מהווה מקור להצטברות‬

‫מים מתחת לשכבת המדרך‪ .‬ניתן לראות זאת בתמונה מס' ‪.8‬‬

‫‪8‬‬

‫הדבר גורם להצטברות רבה של מים והתפשטות מים שמתחת לשכבת המדרך דרך‬
‫אזור סף הדלת אל תוך שכבת המצע שבתוך הדירה ומשם כאשר המים מתרבים אף‬

‫חלחול לתוך התקרה שמתחת‪ ,‬דהיינו אזור פינת האוכל והאזורים הנוספים‪ ,‬חדר‬
‫שינה וכד'‪.‬‬

‫מלבד זאת המים מבצעים עליה קפילארית על הקירות שבאזור המבואה של חדר‬
‫המדרגות‪.‬‬

‫אין מנוס מטיפול יסודי במרפסת הזאת‪ .‬על ידי פירוקה ועשיית איטום חדש כפי‬
‫שמתבקש לפי המפרטים הבאים וזאת על מנת להימנע מפעולות סרק חוזרות ונשנות‬

‫שלא יעניקו פתרון ממשי‪.‬‬

‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪5‬‬

‫המלצות לביצוע‬

‫‪ .1‬מפרט ‪ ,LU25‬פירוק כל המרפסת ועשיית מערכת איטום חדשה כולל החזרת‬
‫שכבת מצע תקני‪ ,‬סומסום‪ ,‬וריצוף מחדש על ידי מרצפות שיסופקו על ידי‬

‫הלקוח‪ .‬מדובר רק ברצפה בשורה היקפית מסביב למרפסת‪ .‬במידה ויידרש‬
‫לבצע יותר מזה‪ ,‬כלומר לפרק גם את הקירות‪ ,‬הדבר יובא בחשבון ויתומחר‬

‫בהתאם‪ .‬מחיר לסעיף‪₪ 15,000 :‬‬

‫‪ .2‬עשיית מערכת ניקוז כפולה כפי שמתבקש לפי מפרט ‪ .LU31‬מחיר לסעיף‪:‬‬
‫‪.₪ 1,800‬‬

‫‪ .3‬עשיית מערכת איטום יציאה למרפסת לפי מפרט ‪ .LU100‬מחיר לסעיף‪:‬‬
‫‪.₪ 1,200‬‬

‫‪ .4‬עשיית איטום באזור התחברות עם קיר האבן לפי מפרט ‪ .LU26‬מחיר לסעיף‪:‬‬
‫‪.₪ 4,500‬‬

‫‪ .5‬לאחר מכן יהיה צורך בשיקום כל המקומות שנפגעו לפי מפרט ‪.LU357‬‬
‫המחיר לסעיף זה‪.₪ 1,500 :‬‬

‫סה"כ‪ ₪ 24,000 :‬לא כולל מע"מ‪ ,‬סה"כ כולל מע"מ‪₪ 28,080 :‬‬

‫בברכה‬

‫מאיר לוזון‬
‫מאתר מוסמך‬

‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪5‬‬

‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪5‬‬


Click to View FlipBook Version