The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-16 23:27:38

BITARA 2019 17 dis- mai 7.30

BITARA 2019 17 dis- mai 7.30

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

MAKLUMAT PERIBADI

NAMA :

NO KP : GRED :

JAWATAN : TELEFON (HP) :

TELEFON (PEJ.) : NO. PASPORT :

EMAIL :

PERINGATAN

NO. FAIL JPS : KOD PPD :

LANTIKAN

PERTAMA :

LANTIKAN

JAWATAN SEMASA :

MULA BERTUGAS :

NO. CUKAI PENDAPATAN :

MAKLUMAT WARIS

NAMA :

ALAMAT :

NO. TELEFON :

PROFIL SEKOLAH

MAKLUMAT SEKOLAH

BIL. GURU JANTINA PAGI PETANG JUMLAH STAFF JUMLAH
LELAKI MELAYU 4 18
86 14 - -
CINA - 2
INDIA -- -

11 2

PEREMPUAN JUMLAH 9 7 16 4 20
MELAYU 69 42 111 11 122
- 1
CINA 2 - 1 -1
INDIA 2 -2

JUMLAH 71 43 114 11 125

“From Amateurs To League Of Legends” 1

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

SEKAPUR SIRIH DARIPADA PENGETUA

Assalamualaikum w.b.t. Segala puji-pujian hanya bagi Allah, selawat dan salam
kepada junjungan Nabi Muhammad s.a.w. Alhamdulillah, dan syukur kita ke hadrat
Ilahi kerana dengan segala rahmat dan nikmat yang dikurniakan serta dengan izinNya,
kita dapat meneruskan lagi amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita sebagai
pendidik di SMK TTDI JAYA pada tahun 2019 ini.

Syabas dan setinggi-tinggi tahniah serta jutaan terima kasih kepada Ahli
Jawatankuasa Pengurusan Sekolah SMK TTDI JAYA kerana telah berjaya
menyempurnakan buku Pengurusan Sekolah untuk tahun 2019 . Buku Pengurusan
Sekolah ini diterbitkan setiap tahun untuk dijadikan rujukan dan garis panduan kepada guru-guru untuk
mengetahui senarai tugas dan melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan efektif dan sempurna.

Tahun 2019 ini merupakan tahun terakhir kita sebelum melangkah ke tahun 2020, suatu tahun penentu
kejayaan wawasan yang diimpikan semua sejak berdekad yang lalu. Segala perancangan yang telah
disusun teliti terutamanya transformasi dalam bidang pendidikan berdasarkan PPPM 2013-2025,
menuntut kita sebagai pendidik untuk lebih bersiap-siaga yakni memastikan terutamanya kita semua
menguasai teknik Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPC) berteraskan PAK-21; sesuai dengan
perkembangan semasa. Oleh kerana kesemua perubahan pendidikan ini berpusatkan di sekolah,
sewajarnyalah warga pendidik yang menjadi pelaksana dapat menjalankan amanah ini dengan
cemerlang ke arah kejayaan transformasi pendidikan negara.

Pendidikan kini bukan sahaja menjadi alat pembangunan minda anak-anak pelajar namun ianya menjadi
peneraju utama dalam membangunkan modal insan yang mempunyai nilai yang tinggi dan
berkeperibadian mulia. Situasi ini amat menuntut warga pendidik lebih prihatin, komited dan
mempunyai daya juang yang tinggi dalam menghasilkan generasi Malaysia yang terunggul sahsiahnya,
seperti sasaran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Semua tugasan yang disusun buat semua guru diharapkan akan dilaksanakan bersungguh-sungguh
demi memastikan tercapainya objektif akhir yakni melahirkan anak-anak bangsa yang kita didik berjaya
dalam semua aspek iaitu cemerlang dalam akademik, di samping gemilang sahsiah dan budi pekertinya
ke arah menjadi insan yang terbilang.

Saya amat yakin guru-guru dan kakitangan di sekolah ini berupaya untuk merealisasikan harapan
Kementerian Pendidikan Malaysia dan sekolah ke arah melahirkan modal insan yang cemerlang
akademiknya juga tinggi budi pekertinya.
Oleh itu, marilah kita bekerja dengan seikhlas hati tanpa mengharapkan apa-apa balasan kerana segala
keikhlasan dan pengorbanan kita sudah pastinya dinilai dan diberikan ganjaran yang setimpal oleh-Nya.

Sekian,terima kasih dan Selamat Bertugas

‘SMK TTDI JAYA Sentiasa Cemerlang’

“From Amateurs To League Of Legends” 2

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

ISI KANDUNGAN HALAMAN
1
PERKARA 2
Maklumat Peribadi 3-5
Sekapur Sirih Daripada Pengetua 6
Isi Kandungan 7
Pengurusan & Pentadbiran 8
Visi, Misi dan Moto Sekolah 9
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 10
Aspirasi Sistem Pendidikan 11
11 Anjakan 12
My Bos 13
Pelantikan Jawatan Dan Tanggungjawab Guru SMK TTDI Jaya 2019 14
Persiapan Untuk Hari Pertama Persekolahan 2019 15
Buku Rekod Persediaan Mengajar Guru 16
Struktur Organisasi SMK TTDI Jaya 2019 17
Struktur Organisasi Pejabat SMK TTDI Jaya 2019
Kutipan Bayaran dan Sumbangan Tahun 2019 18-20
Mata Pelajaran Elektif 21
Penggal Persekolahan 2019 22
Hari Kelepasan Am Negeri Selangor 2019 23
Kalendar Kuda 2019 24
Masa Persekolahan
Takwim SMK TTDI Jaya 2019 25-47
Pelan Bangunan Sekolah 48
Pelan Tindakan Kebakaran 49
Guru Sesi Pagi 2019
Guru Sesi Petang 2019 50-54
Nombor Telefon Staf Sokongan SMK TTDI Jaya 2019 55-57
Senarai Penyelaras Bilik-Bilik Khas
Senarai Guru Tingkatan Dan Guru Pendamping 58
Jadual Guru Bertugas 2019 (Sesi Pagi) 59-62
Penyampaian Nilai Moral 63-65
Bidang Tugas Guru Bertugas Harian / Mingguan 66-68
Jadual Guru Penyayang (Sesi Pagi) 69-70
Senarai Nama Pentadbir Bertugas 2019
Analisis Tugas Guru-Guru SMK TTDI Jaya 2019 (Sesi Pagi) 71
Pengurusan Dan Pentadbiran Sekolah 72
Pengurusan Kewangan Sekolah 73-74
Lembaga Tatatertib Sekolah 75-83
84
“From Amateurs To League Of Legends” 84
85

3

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019 85
86
Pembangunan Dan Fizikal Sekolah 86
Buku Pengurusan Bitara 2019 87
Ladap Sekolah 2019 87
Pengurusan Sekolah Kualiti (SPSK) 2019 88
Jawatankuasa Sarana Sekolah 88
Jawatankuasa Bencana 2019 89
Jawatankuasa Bimbingan Dan Kaunseling 90
Jawatankuasa Stok Dan Aset 91
Kurikulum 92
Jawatankuasa Kurikulum/PLC 2019 93
Jawatankuasa Penilaian Dan Peperiksaaan 2019 94
Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah 2019 94
Jawatankuasa i-THINK dan KBAT Sekolah 2019 95
Jawatankuasa ICT 2019 96
Jawatankuasa Jadual Waktu dan Relief 97
Inspiring Success 98
Pelaksanaan Professional Learning Communities (PLC) Kitaran 1 99
Pelaksanaan Professional Learning Communities (PLC) Kitaran 2 100
Panduan Operasi PBS PT3 101
Jadual Peperiksaan/Ujian Untuk Kerja Kursus/Projek/Lisan 2019 101
Jadual Kerja Kursus 102
Jadual Pengisian Data 103
Panduan Markah SAPS 104
Program Peningkatan Prestasi 106-110
Jadual Penyemakan Buku 111-113
Jadual Pencerapan 114
Peraturan Peperiksaan 115
Hal Ehwal Murid 115
Jawatankuasa Penyelaras Tingkatan 115
Jawatankuasa Keselamatan, Kebersihan dan Kesihatan (3K) 115
Jawatankuasa Kebajikan & Biasiswa 116
Jawatankuasa SPBT 117
Jawatankuasa Disiplin Sekolah 117
Jawatankuasa MPP 117
Jawatankuasa MPK dan Penyelaras Kunci 117
Jawatankuasa Perhimpunan 117
Jawatankuasa Siaraya 117
Jawatankuasa Kantin 118
Jawatankuasa Pendaftaran & SMM
Penyelaras Jadual Kedatangan Murid (JKM) 4

“From Amateurs To League Of Legends”

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019 118
119-122
Jawatankuasa Kerohanian, Badan Insan & Bina Insan
Senarai Semak Guru Tingkatan 123
Kokurikulum 124
Pengurusan Kokurikulum 124
Sidang Redaksi SMK TTDI Jaya 2019 125
Kooperasi SMK TTDI Jaya BHD 2019 126-127
Senarai Permainan dan Guru Penasihat 128-129
Senarai Rumah Sukan dan Guru Rumah Sukan 130-132
Senarai Kelab/Persatuan dan Guru Penasihat 133-134
Senarai Unit Beruniform dan Guru Penasihat 135
Senarai Unit-Unit Khas dan Guru Penasihat 136
Jadual Waktu Umum Aktiviti Kokurikulum 137
Pendidikan Khas 138
Carta Organisasi PPKI 2019 139
Kurikulum PPKI 140
Kokorikulum PPKI 141
Penilaian Peperiksaan 142
Kurikulum Bermasalah Pembelajaran 142-144
KSSM Pendidikan Khas 144
Guru Mata Pelajaran PPKI 145-147
Takwim PPKI 148
Sesi Petang 149
Carta Organisasi Sesi Petang 2019 150-156
Analisis Tugas Guru-Guru SMK TTDI Jaya 2019 (Sesi Petang) 157-158
Jadual Guru Bertugas 2019 (Sesi Petang) 159-168
Jadual Guru Penyayang (Sesi Petang) 169
Kaunseling 170-172
Takwim Unit pagi 173-175
Takwim Unit Petang 176-200
Catatan Eksekutif

“From Amateurs To League Of Legends” 5

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

“From Amateurs To League Of Legends” 6

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

“From Amateurs To League Of Legends” 7

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) 2013-2025

“From Amateurs To League Of Legends” 8

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

“From Amateurs To League Of Legends” 9

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

“From Amateurs To League Of Legends” 10

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

“From Amateurs To League Of Legends” 11

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

“From Amateurs To League Of Legends” 12

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

“From Amateurs To League Of Legends” 13

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

“From Amateurs To League Of Legends” 14

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019
STRUKTUR ORGANISASI SMK TTDI JAYA, SHAH ALAM 2019

“From Amateurs To League Of Legends” 15

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019
STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT SMK TTDI JAYA, SHAH ALAM 2019

“From Amateurs To League Of Legends” 16

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019
KUTIPAN BAYARAN DAN SUMBANGAN TAHUN 2019

1.0 MAJALAH SEKOLAH
Majalah Sekolah
JUMLAH RM 15.00 + RM 5.00 (PIBG)
RM 20.00

- -Tambahan RM 5.00 untuk cetakan berwarna

2.0 PUSAT SUMBER SEKOLAH

Kad Pinjaman PSS RM 10.00

JUMLAH RM 10.00

-Bayaran wajib kepada murid Tingkatan 1 dan kepada yang belum

memilikinya.

.

3.0 PIBG

Sumbangan PIBG RM 50.00

JUMLAH RM 50.00

Sumbangan aktiviti kokurikulum RM 10.00
Bayaran Sistem e kehadiran RM 10.00
Sumbangan aktiviti PPKI RM 10.00

Dibayar oleh seorang murid daripada setiap keluarga (tingkatan
paling rendah).

4.0 PENINGKATAN PRESTASI
Tingkatan 5 RM 100.00
Tingkatan 4 RM 50.00
Tingkatan 3 RM 100.00
Tingkatan 2 RM 50.00
Tingkatan 1 RM 50.00

Dibayar oleh setiap murid daripada setiap keluarga

5.0 SENARAI BARANG KEPERLUAN BOLEH DIDAPATI DI
KOPERASI
SAHAM RM 10 + fi masuk RM 1 = RM 11

“From Amateurs To League Of Legends” 17

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

MATA PELAJARAN ELEKTIF TINGKATAN 1, 2 & 3 TAHUN 2019

BIL KELAS MATA PELAJARAN ELEKTIF
1 GAMMA Dual Language Program (DLP)
Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)
2 ZETA
3 SIGMA Kelas Aliran Agama (KAA)
4 EPSILON Dual Language Program (DLP)
5 NANO Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)
6 LAMBDA
7 DELTA Asas Sains Komputer (ASK)
8 TETRA
9 NEUTRON Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)
10 OMEGA
11 BETA Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)
12 MIKRON Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)

Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)

Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)

Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)

Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)

Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)

Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)

“From Amateurs To League Of Legends” 18

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

MATA PELAJARAN TINGKATAN 4 & 5 TAHUN 2019
(TERAS DAN ELEKTIF)

SAINS TULEN

BIL KELAS M/P TERAS M/P ELEKTIF KEPUTUSAN PT3

1 4 Gamma Bm, Bi, Mat, Fizik, Kimia, Sekurang-kurangnya B
/5 Sej Matematik Matematik dan Sains
Gamma Pend Tambahan,
Islam/Moral Biologi

Bm, Bi, Mat, Fizik, Kimia,

2 4 Zeta/ Sej Matematik Sekurang-kurangnya C
5 Zeta Pend Tambahan, Matematik dan Sains

Islam/Moral Prinsip Akaun

Fizik, Kimia,

Bm, Bi, Mat, Matematik

3 4 Sigma/ Sej Tambahan, Sekurang-kurangnya C
5 Sigma Pend Grafik Matematik dan Sains

Islam/Moral Komunikasi

Teknikal (Gkt)

4 4 Epsilon/ Bm, Bi, Mat, Fizik, Kimia, Sekurang-kurangnya C
5 Epsilon Sej Matematik Matematik dan Sains
Pend Tambahan,
Islam/Moral Sains
Komputer

SASTERA IKHTISAS

Ekonomi,

5 4 Nano/ Bm, Bi, Mat, Prinsip Akaun, Sekurang-kurangnya D
5 Nano Sej, Sains Matematik Matematik
Pend Tambahan

Islam/Moral Atau Pend.

Seni Visual

6 4 Lambda/ Bm, Bi, Mat, Ekonomi, Sekurang-kurangnya E
5 Lambda Sej, Sains Sains KHB DAN Matematik
Pend Rumahtangga
Islam/Moral Atau
Perniagaan

7 4 Delta/ Bm, Bi, Mat, Perniagaan, Sekurang-kurangnya B
5 Delta Sej, Sains Tassawur Pendidikan Islam , BM dan
Pend Islam BI
Islam/Moral

“From Amateurs To League Of Legends” 19

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

8 4 Tetra/ Bm, Bi, Mat, Perniagaan, Sekurang-kurangnya C
5 Tetra Sej, Sains Pend. Seni BM dan BI
Pend Visual
Islam/Moral

Pend. Seni

Visual ,

Sains

4 Neutron Bm, Bi, Mat, Rumahtangga

9 Sej, Sains , Sekurang-kurangnya D
Pend Atau BM dan BI

Islam/Moral Perniagaan

Pend. Seni

5 Neutron Visual ,

Perniagaan

Pend. Seni

Bm, Bi, Mat, Visual,

10 4 Omega/ Sej, Sains Sains Murid lelaki dan Perempuan
4 Omega Pend Rumahtangga

Islam/Moral Atau

Perniagaan

Tassawur

4 Beta Bm, Bi, Mat, Islam, Murid lelaki dan perempuan
11 Sej, Sains Pend. Seni
Pend Visual

5 Beta Islam/Moral Pend. Seni
Visual

VOKASIONAL

Bm, Bi, Sej, PPU-HVAC
(Penyejukan
4 PVMA Matematik Dan Sekurang-kurangnya D
Penyamanan BM dan BI,
12 (Program Aliran Udara-Heating Menguasai 3M
Vokasional Kemahiran, And Ventilation
Air
Men Atas) Pend Conditioning
System)
Islam/Moral

“From Amateurs To League Of Legends” 20

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
MINGGU
1 PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI
12
2 02.01.2019 31.01.2019 23 1
8
01.02.2019 28.02.2019 20 2
9
01.03.2019 22.03.2019 16 1

JUMLAH HARI 59 14

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 5
52
23.03.2019 31.03.2019 9

01.04.2019 30.04.2019 22

01.05.2019 24.05.2019 18

JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

25.05.2019 09.06.2019 16

10.06.2019 30.06.2019 15

01.07.2019 31.07.2019 23

01.08.2019 09.08.2019 07

JUMLAH HARI 45

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

10.08.2019 18.08.2019 9

19.08.2019 31.08.2019 10

01.09.2019 30.09.2019 21

01.10.2019 31.10.2019 23

01.11.2019 22.11.2018 16

JUMLAH HARI 70

CUTI AKHIR TAHUN

23.11.2019 31.12.2019 39

JUMLAH HARI 287

Jumlah hari persekolahan termasuk cuti am 214

Jumlah hari cuti penggal 73

“From Amateurs To League Of Legends” 21

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019
HARI KELEPASAN AM NEGERI SELANGOR 2019

BIL HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI
1 Tahun Baharu 2019 01 Januari Selasa
2 Hari Thaipusam 21 Januari Isnin
3 Tahun Baru Cina 5 & 6 Februari Selasa & Rabu
4 Hari Pekerja Rabu
5 Hari Wesak 01 Mei Ahad
6 Cuti Hari Wesak 19 Mei Isnin
7 Hari Nuzul Al-Quran 20 Mei Rabu
8 * Hari Raya Aidilfiri 22 Mei Rabu & Khamis
9 * Hari Raya Aidiladha 5 & 6 Jun Ahad & Isnin
11 & 12 Ogos
10 Hari Kebangsaan Sabtu
31 Ogos
11 Awal Muharam Ahad
12 Cuti Awal Muharam 1 September Isnin
13 Hari Keputeraan YDP Agong 2 September Isnin
14 Hari Malaysia 9 September Isnin
15 Hari Deepavali 16 September Ahad
16 Cuti Hari Deepavali 27 Oktober Isnin
17 Maulidur Rasul 28 Oktober Sabtu
18 Hari Keputeraan Sultan Selangor 9 November Rabu
11 Disember
19 Hari Krismas Rabu
25 Disember
* Tertakluk kepada perubahan

“From Amateurs To League Of Legends” 22

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

“From Amateurs To League Of Legends” 23

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019
MASA PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

ANALISIS TUGAS GURU-GURU SMK TTDI JAYA 2017 (SESI PAGI)

“From Amateurs To League Of Legends” 24

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

TAKWIM SEKOLAH 2019

TAKWIM SMK TTDI JAYA BULAN JANUARI 2019

HARI T PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL KOKURIKULUM
SELASA PENTADBIRAN MURID

1 CUTI TAHUN BARU 2019

RABU 2 Pendaftaran Murid
MINGGU 1 Baru

Orientasi T4

KHAMIS 3 Mesy. Koko Bil.2
MINGGU 1

JUMAAT 4 Cakna Biasiswa P1 : Rumah Sukan
MINGGU 1 (RS)

Mesy. Agung RS

SABTU 5
AHAD 6

ISNIN 7 Perhimpunan Program
MINGGU 2 Rasmi Kekemasan Diri &

SELASA 8 Amalan Baik/ P1 : KP/SP/PBB
MINGGU 2 Taklimat Pendaftaran Unit

Keselamatan Kokurikulum

Program
Transformasi Diri T1

(8-11/1)

RABU 9 P2: SP/ RS
MINGGU 2 Mesy. Agung SP/

Larian Percubaan

KHAMIS 10 P2 : KP
MINGGU 2 Mesyuarat Agung KP

JUMAAT 11 P3:RS
MINGGU 2 Merentas Desa

SABTU 12 Latihan Personal LADAP 1 Bidang
HEM Sains Matematik

AHAD 13

ISNIN 14 Perhimpunan PMD Pelajar T1 Kempen Jom Perhimpunan PBB 1:
MINGGU 3 Rasmi “Jom Ke PSS” Datang Awal Ke KRS

Sekolah

“From Amateurs To League Of Legends” 25

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

SELASA 15 Program Bengkel E-Strip
MINGGU 3 Transformasi Diri T2
P2 : PBB
RABU 16 (15-17/1) Mesyuarat Agong
MINGGU 3
PTD T3 PBB
(SIRI 1)

KHAMIS 17 PTD T3
MINGGU 3 (SIRI 2)

JUMAAT 18 Gotong Royong
MINGGU 3 Perdana

SABTU 19 LADAP 1
Bidang Bahasa

AHAD 20 HARI THAIPUSAM
21
ISNIN
MINGGU 4

SELASA 22 P3: KP/SP
MINGGU 4

RABU 23
MINGGU 4

KHAMIS 24 Ceramah
MINGGU 4 Kepimpinan &
Motivasi MPP

PTD T4
(Siri 1)

JUMAAT 25
MINGGU 4

SABTU 26 Latihan Personal Kem Kepimpinan
Kurikulum/PPKI PRS (Sesi Petang)

AHAD 27 Pelancaran Program
Unit 3K –
ISNIN 28 Perhimpunan Skor A T1 Kebersihan
MINGGU 5 Rasmi (28 – 30/1)

SELASA 29
MINGGU 5

RABU 30 PTD T4 P3: PBB
MINGGU 5 (Siri 2) (Bersepadu)

KHAMIS 31 Hari Penetapan Mesyuarat KOOP Bil
MINGGU 5 Target SPM 1

“From Amateurs To League Of Legends” 26

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

TAKWIM SMK TTDI JAYA BULAN FEBRUARI 2019

HARI T PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL KOKURIKULUM
PENTADBIRAN MURID

JUMAAT 1 Hari Penetapan
MINGGU 5 Target PT3 / SPM

SABTU 2 Mesyuarat Agung
PIBG

AHAD 3

ISNIN 4 CUTI PERAYAAN
MINGGU 6 5 CUTI TAHUN BARU CINA
6
SELASA 7 CUTI PERAYAAN
MINGGU 6 8

RABU
MINGGU 6

KHAMIS
MINGGU 6

JUMAAT
MINGGU 6

SABTU 9 PLC 1

AHAD 10

ISNIN 11 Perhimpunan Pelancaran Program
MINGGU 7 Rasmi T’JIANS & Circle Of

The Star

Pelancaran FB Live &
Vle-Frog

SELASA Cakna Bidang Mesyuarat
MINGGU 7
12 Kemanusiaan Fasa 1 Pengurusan Disiplin P4: KP/SP

(12/2 - 28/2) Bil 01

RABU 13 Motivasi Perdana PTD T5
MINGGU 7 Calon SPM (Siri 1)

KHAMIS 14 Mesyuarat PSS Program Selamat
MINGGU 7 Bil 1/2019 Ke Sekolah

JUMAAT 15 Ladap 1 Bidang
MINGGU 7 Kemanusiaan

SABTU 16 Ladap 2
Bidang Bahasa

AHAD 17

“From Amateurs To League Of Legends” 27

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

Pelancaran (Baca Itu

ISNIN 18 Perhimpunan Kool) Pelancaran Amalan Perhimpunan PBB 2:
MINGGU 8 Rasmi Guru Penyayang & Kadet Polis
Skor A : Bidang
Bahasa T4 Program PPDa
(18/2 – 22/2)

SELASA 19 Ceramah Denggi
MINGGU 8

RABU 20 Fire Drill 1 P4: PBB
MINGGU 8
PTD Tg.5
(Siri 2)

KHAMIS 21
MINGGU 8

JUMAAT 22 P5: PBB
MINGGU 8 Perkhemahan Unit

SABTU 23 Ladap Dan Bengkel Uniform 2019
Proses Teknik Buku Perkhemahan Unit

PSS Uniform 2019
Perkhemahan Unit
AHAD 24
Uniform 2019
ISNIN 25 Perhimpunan Skor A Pentauliahan
MINGGU 9 Rasmi Bidang Kemanusiaan Unit-Unit Khas P5: KP/SP

SELASA 26 T4
MINGGU 9 (25/2 – 28/2)

Lawatan Penanda
Aras Guru-Guru PSS

RABU 27
MINGGU 9

KHAMIS 28 Mesy. Pengurusan
MINGGU 9 Kurikulum Bil 02

“From Amateurs To League Of Legends” 28

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

TAKWIM SMK TTDI JAYA BULAN MAC 2019

HARI T PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
PENTADBIRAN
JUMAAT 1 Pelancaran
MINGGU 9 2 Perhimpunan Pertandingan Papan
3 Rasmi
SABTU Kenyataan Ceria
4
AHAD

ISNIN
MINGGU
10

SELASA 5 Mesy Pengurusan
MINGGU HEM Bil. 02
10

RABU 6
MINGGU
10

KHAMIS 7 Mesyuarat Guru Bengkel
MINGGU Bil. 2 Pengurusan Fail
10
Murid

JUMAAT 8
MINGGU
10 Latihan Personal PLC 2 Kursus Bongsu PRS Lawatan Sambil
9 Team Belajar & Khidmat
SABTU
Building/Koko Masyarakat
AHAD Latihan Personal PBB
10 Team
ISNIN Cakna Bidang P4: RS
MINGGU Building/Koko Sains & Mat Fasa 1 Latihan Rumah
11
Perhimpunan (11/3 – 22/3) (Wira, Waja)
SELASA Rasmi
MINGGU Pelancaran Nilam, P4: RS
11 11 HN1S Dan Minggu Latihan
Rumah(Satria,
RABU 12 Pusat Sumber Perdana, Persona)
MINGGU
11 13 Penilaian 1
KHAMIS 12/3-15/3
MINGGU
11 14

“From Amateurs To League Of Legends” 29

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

JUMAAT 15 Kursus Pengurusan
MINGGU Kelas
11

SABTU 16 Ladap 3
Bidang Bahasa

AHAD 17

ISNIN Perhimpunan Perasmian Kempen Perhimpunan PBB 3:

MINGGU 18 Rasmi Unit SPBT PKBM (U)

12

SELASA 19 Karnival Pendidikan P5: RS
MINGGU Kerjaya & Pameran Latihan Rumah
12
PPDa (Wira, Waja)

RABU 20 P5: RS
MINGGU Latihan Rumah
12 (Satria, Perdana,

Persona)

KHAMIS 21 Pemantauan Fail Unit
MINGGU
12 22 Kem Kepimpinan
JUMAAT Sahsiah MPP
MINGGU 23
12 24 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
SABTU 25 (23/3/2019 – 31/3/ 2019)
AHAD 26
ISNIN 27 “PERKAMPUNGAN ILMU SPM”
28 (23/3 -24/3)
SELASA 29
30
RABU 31

KHAMIS

JUMAAT

SABTU
AHAD

“From Amateurs To League Of Legends” 30

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

TAKWIM SMK TTDI JAYA BULAN APRIL 2019

HARI T PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
PENTADBIRAN

ISNIN Perhimpunan Cakna & Skor A Pelancaran Minggu

MINGGU 1 Rasmi Bidang Votek Fasa 1 Amalan Diet

13 (1/4 – 12/4) Seimbang

SELASA 2 P6: RS
MINGGU Latihan Rumah
13
(Wira, Waja)

RABU 3 Kem Membaca 1 Psikometrik T3 P6: RS
MINGGU Malaysia (KM1M) Latihan Rumah
13 (Satria, Perdana,

Persona)

KHAMIS 4 Kem Membaca 1 Psikometrik T3 Mesy. Koko Bil.3
MINGGU Malaysia (KM1M)
13

JUMAAT 5 Kem Membaca 1
MINGGU Malaysia (KM1M)
13
Ceramah Israk Mikraj

SABTU 6

AHAD 7

ISNIN 8 Perhimpunan Ujian DASS 1
MINGGU Rasmi (8-11/4)
14

SELASA 9 My School Goals Int. P7: RS
MINGGU Festival 2019 Sukantara
14

RABU 10 P8: RS
MINGGU Sukantara
14

KHAMIS 11 Motivasi Ting 4 P9: RS
MINGGU Sukantara
14

JUMAAT 12 Ladap 3 P10: RS
MINGGU Bidang Kemanusiaan Saringan/ Raptai
14
Ladap 1 P11: RS
SABTU 13 Bidang Votek Kem Gemilang Kejohanan Sukan

Lawatan Sambil
Belajar Unit MPS

AHAD 14

ISNIN Perhimpunan Cakna Bidang Ujian DASS 2
(15-18/4)
MINGGU 15 Rasmi Bahasa Fasa 1
(15/4 – 19/)
15

“From Amateurs To League Of Legends” 31

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

SELASA 16 P6: KP/SP
MINGGU
15

RABU 17
MINGGU
15

KHAMIS 18
MINGGU
15

JUMAAT 19 Ceramah Bahaya
MINGGU Dadah
15 20
21 (Sesi Petang)
SABTU
22 HAC Akademik
AHAD
Perhimpunan Skor A Perhimpunan PBB 4:
ISNIN Rasmi Bidang Sains & Mat Pengakap
MINGGU
16 (22/4 -30/4)

SELASA 23
MINGGU
16

RABU 24 Psikometrik T4 P6: PBB
MINGGU
16

KHAMIS 25 Psikometrik T4
MINGGU
16

JUMAAT 26 Ladap 4 Kem Kepimpinan
MINGGU Bidang Kemanusiaan AJK Kokurikulum
16
2019

SABTU 27 Perkampungan Ilmu Kem Kepimpinan
T4 (27/4 -28/4) AJK Kokurikulum

2019

AHAD 28 Kem Kepimpinan
AJK Kokurikulum

2019

ISNIN 29 Perhimpunan Program Pend.
MINGGU Rasmi Adab & Kesopanan
17

SELASA 30 PPT SEJ 3
MINGGU T4 & T5
17

“From Amateurs To League Of Legends” 32

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

TAKWIM SMK TTDI JAYA BULAN MEI 2019

HARI T PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
PENTADBIRAN

RABU 1 HARI PEKERJA
MINGGU
17

KHAMIS 2 PPT T4 & T5
MINGGU (2/5 - 23/5)
17

JUMAAT 3 Ladap 2 Bidang Bengkel Minda Sihat
MINGGU Sains Matematik
17

SABTU 4
AHAD 5

ISNIN 6 Awal Ramadhan Jaya PT3
MINGGU (6 – 10 /5)
18

SELASA 7
MINGGU
18

RABU 8 Mesyuarat PSS Mesyuarat
MINGGU 9 Bil. 2/2019 Pengurusan Disiplin
18 10
Bil. 02
KHAMIS
MINGGU Bengkel Menangani
18 Emosi

JUMAAT
MINGGU
18

SABTU 11 Ladap 4
Bidang Bahasa

AHAD 12

ISNIN 13 PPT T1, T2 & T3 Perhimpunan PBB 5:
MINGGU 14 (13/5 -17/5) Kadet Bomba
19 15
16
SELASA
MINGGU
19

RABU
MINGGU
19

KHAMIS
MINGGU
19

“From Amateurs To League Of Legends” 33

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

JUMAAT 17 HARI WESAK
MINGGU 18 CUTI HARI WESAK
19 19
20 HARI NUZUL QURAN
SABTU Iftar Jamaie
AHAD 21
ISNIN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
MINGGU 22 (25/5/19 - 09/6/19)
20
23
SELASA
20 24
25
RABU 26
MINGGU 27
20 28
KHAMIS 29
MINGGU 30
20 31

JUMAAT
MINGGU
20
SABTU
AHAD
ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS
JUMAAT

“From Amateurs To League Of Legends” 34

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

TAKWIM SMK TTDI JAYA BULAN JUN 2019

HARI T PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
PENTADBIRAN

SABTU 1

AHAD 2 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
ISNIN 3 (25/5/19 - 09/6/19)
4
SELASA

RABU 5 HARI RAYA AIDILFITRI
KHAMIS 6 (5 - 6 JUN 2019)
JUMAAT 7

SABTU 8 CUTI PERAYAAN
9
AHAD Cakna Bidang
10 Kemanusiaan
ISNIN
MINGGU Fasa 2
21 (10/6 – 28/6)

SELASA P7: KP/SP
MINGGU
21 11

RABU 12
MINGGU
21 13

KHAMIS 14
MINGGU
21 15 Kem Kepimpinan
MPS
JUMAAT
MINGGU 16
21
17 Perhimpunan Rasmi Perhimpunan PBB 6:
SABTU KASPA

AHAD Psikometrik T5

ISNIN 18 Program Bijak
MINGGU Sayangi Diri 1
22

SELASA
MINGGU
22

“From Amateurs To League Of Legends” 35

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

RABU Psikometrik T5 P7: PBB
MINGGU 19 Program Bijak P8: KP/SP
22
Sayangi Diri 1
KHAMIS
MINGGU 20
22
21 Hari Peningkatan
JUMAAT Prestasi 2019
MINGGU
22 22
23
SABTU
24 Perhimpunan Rasmi
AHAD
25
ISNIN
MINGGU 26 Fire Drill 2
23
27 Program Adiwara
SELASA Eksplorasi Kerjaya
MINGGU
23 Program
28 Pemantapan
RABU
MINGGU Sahsiah Gemilang
23
29
KHAMIS
MINGGU 30
23

JUMAAT
MINGGU
23

SABTU

AHAD

“From Amateurs To League Of Legends” 36

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

TAKWIM SMK TTDI JAYA BULAN JULAI 2019

HARI T PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
PENTADBIRAN
Cakna
ISNIN Perhimpunan Bidang Bahasa
MINGGU
1 Rasmi Fasa 2
(1/7 – 12/7)
24
MULUS 1
SELASA 2 (2/7 – 1/8)
MINGGU
24

RABU 3 P8: PBB
MINGGU
24

KHAMIS 4 Mesy. Pengurusan Program Bijak
MINGGU Kurikulum Bil. 03 Sayangi Diri 2
24

JUMAAT 5
MINGGU
24

SABTU 6

AHAD 7

ISNIN 8 Perhimpunan Skor A
MINGGU Rasmi Bidang Kemanusiaan

25 (8/7 – 12/7)

SELASA 9 P9: KP/SP
MINGGU
25 Mesyuarat Guru
10 Bil. 3
RABU
MINGGU
25

KHAMIS 11 Ladap 2 Mesy Pengurusan
MINGGU Bidang Votek HEM Bil. 03
25 12
13 Bengkel Kerjaya
JUMAAT 14
MINGGU Bengkel Kerjaya
25
Program DWEN
SABTU

AHAD

ISNIN 15 Perhimpunan Cakna Bidang Votek Perhimpunan PBB 7:
MINGGU Rasmi PBSM
26 Fasa 2
(15/7 – 31/7)

“From Amateurs To League Of Legends” 37

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

SELASA 16
MINGGU
26

RABU 17 P9: PBB
MINGGU P10: KP/SP
26

KHAMIS 18
MINGGU
26

JUMAAT 19
MINGGU
26

SABTU 20

AHAD 21

ISNIN Perhimpunan Cakna Bidang
MINGGU Sains & Math
22 Rasmi
Fasa 2
27 (22/7-23/8)

SELASA 23
MINGGU
27

RABU 24
MINGGU
27

KHAMIS 25
MINGGU
27

JUMAAT 26
MINGGU
27

SABTU 27

AHAD 28

ISNIN Perhimpunan Majlis Pelantikan
AJK Baharu MPP
MINGGU 29 Rasmi
2020
28
P10: PBB
SELASA 30 Pertandingan Kawad
MINGGU
28 Kaki

RABU 31
MINGGU
28

“From Amateurs To League Of Legends” 38

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

TAKWIM SMK TTDI JAYA BULAN OGOS 2019

HARI T PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
PENTADBIRAN

KHAMIS 1 Mesy. Koko Bil.4
MINGGU
28

JUMAAT 2 Pelancaran Bulan
MINGGU 3 Kebangsaan
28 4
5 Peperiksaan
SABTU Percubaan PT3
6
AHAD (5/8 - 9/8)

ISNIN
MINGGU
29

SELASA
MINGGU
29

RABU 7 Mesyuarat PSS Mesyuarat
MINGGU Bil. 3/2019 Pengurusan Disiplin
29 8
Peperiksaan Bil. 03
KHAMIS 9 Percubaan SPM
MINGGU 10
29 11 (SEJ 3)
12
JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
MINGGU
29

SABTU

AHAD

ISNIN

SELASA 13 (10.08.2019 – 18.08.2019)

RABU 14 HARI RAYA AIDIL ADHA
KHAMIS 15 ( 11 – 12 OGOS 2019)
JUMAAT 16

SABTU 17
AHAD 18

ISNIN 19 Peperiksaan Perhimpunan PBB 8:
MINGGU Percubaan SPM PPIM
30
(19/8 -13/9)

“From Amateurs To League Of Legends” 39

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

SELASA 20 Motivasi Ting 4
MINGGU
30 Skor A T4
Bidang Bahasa
RABU 21
MINGGU (26/8 – 30/8)
30 Pecutan Akhir T3 (1)
Pecutan Akhir T3 (2)
KHAMIS 22
MINGGU HARI KEBANGSAAN
30

JUMAAT 23
MINGGU
30

SABTU 24

AHAD 25

ISNIN Perhimpunan

MINGGU 26 Rasmi

31

SELASA 27 P11: KP/SP
MINGGU P11: PBB
31

RABU 28
MINGGU
31

KHAMIS 29
MINGGU
31

JUMAAT 30
MINGGU
31

SABTU 31

“From Amateurs To League Of Legends” 40

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

TAKWIM SMK TTDI JAYA BULAN SEPTEMBER 2019

HARI T PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
PENTADBIRAN P12: KP/SP
AHAD
1 AWAL MUHARAM
ISNIN
MINGGU 2 CUTI AWAL MUHARAM
32
3 Pecutan Akhir PT3
SELASA (3/9 -30/9)
MINGGU
32

RABU 4 P12: PBB
MINGGU 5
32

KHAMIS
MINGGU
32

JUMAAT 6 Ceramah
MINGGU 7 Awal Muharam
32 8
9 HARI KEPUTERAAN YDP AGONG
SABTU Skor A
10
AHAD Bidang Sains & Math
11 (10/9 – 30/9)
ISNIN
MINGGU
33

SELASA
MINGGU
33

RABU
MINGGU
33

KHAMIS 12
MINGGU
33

JUMAAT 13 Majlis Penutupan
MINGGU 14 Bulan Kebangsaan
33
Lawatan Sambil
SABTU Belajar KP

AHAD 15

ISNIN 16 HARI MALAYSIA
MINGGU 17
34 MULUS 2
(17/9 – 2/11)
SELASA
MINGGU
34

“From Amateurs To League Of Legends” 41

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

RABU 18
MINGGU
34

KHAMIS 19
MINGGU
34

JUMAAT 20
MINGGU
34

SABTU 21

AHAD 22

ISNIN Perhimpunan Perhimpunan PBB 9:
Pandu Puteri
MINGGU 23 Rasmi

35

SELASA 24
MINGGU
35

RABU 25
MINGGU
35

KHAMIS 26 Pemantauan Fail
MINGGU
35

JUMAAT 27 Solat Hajat Perdana Majlis Restu Ilmu
MINGGU PT3
35

SABTU 28 Hari Anugerah
Kecemerlangan

Kokurikulum

AHAD 29

ISNIN Perhimpunan Penyampaian
MINGGU Anugerah Nilam
30 Rasmi Peringkat Sekolah

36 Pecutan Akhir SPM
(30/9 -31/10)

“From Amateurs To League Of Legends” 42

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

TAKWIM SMK TTDI JAYA BULAN OKTOBER 2019

HARI T PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
PENTADBIRAN Pengurusan PAJSK
Jaya PT3
SELASA 1 (1 – 4/10)
MINGGU
36

RABU 2 Pecutan Akhir SPM
MINGGU (Siri 1)
36

KHAMIS 3 Pecutan Akhir SPM
MINGGU (Siri 2)
36

JUMAAT 4 PAT
MINGGU SEJ 3 T4
36

SABTU 5
AHAD 6

ISNIN 7 PAT T4
MINGGU (7/10 - 25/10)
37
DRILLING
(7 – 17/10)

SELASA 8 Majlis Graduasi
MINGGU 9
37 10 Mesy. Pengurusan
11 Kurikulum Bil. 04
RABU 12
MINGGU Majlis Apresiasi & Hari Sukan Negara
37 Hi-Tea MPP

KHAMIS
MINGGU
37

JUMAAT
MINGGU
37

SABTU

AHAD 13 Program PASCA
14 PT3
ISNIN 15
MINGGU
38

SELASA
MINGGU
38

“From Amateurs To League Of Legends” 43

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

RABU 16 Mesy Pengurusan
MINGGU 17 HEM Bil. 04
38 18
19 PAT T1 & T2
KHAMIS 20 (18/10 - 24/10)
MINGGU 21
38
22
JUMAAT
MINGGU 23
38

SABTU

AHAD

ISNIN
MINGGU
39

SELASA
MINGGU
39

RABU
MINGGU
39

KHAMIS 24 CUTI PERAYAAN
MINGGU 25 Majlis Apresiasi MPS
39 26
CUTI DEEPAVALI
JUMAAT CUTI HARI DEEPAVALI
MINGGU
39 CUTI PERAYAAN

SABTU Mesyuarat PSS
Bil 4/2019
AHAD 27
28
ISNIN 29
MINGGU 30
40 31

SELASA
MINGGU
40

RABU
MINGGU
40

KHAMIS
MINGGU
40

“From Amateurs To League Of Legends” 44

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

TAKWIM SMK TTDI JAYA BULAN NOVEMBER 2019

HARI T PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
PENTADBIRAN
Majlis Restu Ilmu
JUMAAT 1 SPM
MINGGU
40

SABTU 2

AHAD 3

ISNIN Perhimpunan Peperiksaan SPM
(4/11 – 4/12)
MINGGU 4 Rasmi

41

SELASA 5
MINGGU
41

RABU 6
MINGGU
41

KHAMIS 7
MINGGU
41

JUMAAT 8
MINGGU
41

SABTU 9 MAULIDUR RASUL
AHAD 10

ISNIN 11
MINGGU
42

SELASA 12
MINGGU
42

RABU 13
MINGGU
42

KHAMIS 14
MINGGU
42

JUMAAT 15
MINGGU
42

“From Amateurs To League Of Legends” 45

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

SABTU 16 Mesyuarat Guru
Bil. 4
AHAD
ISNIN 17
MINGGU
43 18

SELASA 19
MINGGU
43 20

RABU 21
MINGGU
43 22 CUTI AKHIR TAHUN
(23/11/19 – 31/12/19)
KHAMIS 23
MINGGU 24
43 25

JUMAAT 26
MINGGU
43 27
SABTU
AHAD 28
ISNIN 29
30
SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT
SABTU

“From Amateurs To League Of Legends” 46

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019

TAKWIM SMK TTDI JAYA BULAN DISEMBER 2019

HARI T PENGURUSAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
PENTADBIRAN

JUMAAT 1

SABTU 2

AHAD 3

ISNIN 4 CUTI AKHIR TAHUN
( 23/11/19 – 31/12/19)
SELASA 5
RABU 6 Mesyuarat Guru Bil 1 2020
KHAMIS 7 (27/12/2019)
JUMAAT 8
SABTU 9 Mesyuarat Bidang Bil 1 2020
AHAD 10 (28/12/2019)
ISNIN 11
SELASA 12 Persediaan Keceriaan Kelas
RABU 13 (29/12/2019)
KHAMIS 14
JUMAAT 15 Orientasi Ting 1
SABTU 16 (30/12/2019)
AHAD 17
ISNIN 18
SELASA 19
RABU 20

KHAMIS 21

JUMAAT 22
SABTU 23
AHAD 24
ISNIN 25
SELASA 26
RABU 27
KHAMIS 28
JUMAAT 29
SABTU 30
AHAD 31

“From Amateurs To League Of Legends” 47

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019
PELAN BANGUNAN SEKOLAH

“From Amateurs To League Of Legends” 48

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019
PELAN TINDAKAN KEBAKARAN

“From Amateurs To League Of Legends” 49

PENGURUSAN BITARA SMK TTDI JAYA 2019
GURU-GURU SESI PAGI 2019

BIL NAMA GURU JAWATAN GRED OPSYEN MP NO. TEL
DIAJAR 019-3337023
1. Hj. Azahar Nor Arifin Pengetua DG 54 Pengajian
B Ahmad (KUP) Melayu PSK

DG 52 Pendidikan Pend Seni
(KUP) Seni
2. Rohaidah Bt Zainal P.Kanan Visual 013-3141419
DG 52 Biologi
(KUP) Sains.PSK.
Pendidikan
3. Hjh. Sarzini Bt Aziz P.K HEM DG 52 Islam RPOL 012-2556836
(KUP)
Mohd Yazid B Abd. PK Pengajian Pendidikan
Rahaman Kokurikulum DG 44 Melayu/Seni
4. Islam 013-3636651

5. Mohd Norhizar B Penolong Pend Khas 017-2389823
Umar Kanan PPKI

6. Adibah Bt Omar Gkmp Bahasa DG 44 Tesl Bahasa 012-9263623
(HAKIKI) Inggeris
Fizik
7. Jamilah Bt Rosdi Gkmp Sains & DG 52 Fizik 019-2688983
Matematik (KUP) Perakaunan
dan
8. Normegawati Bt Mat GKMP Votek / DG 52 Perdaga- Perakaunan 019-2724711
Taib KP Prinsip (KUP) ngan
Perakaunan

9. Hazlina Bt Mansor Gkmp DG 48 Geografi Bahasa 013-3262937
Kemanusiaan (KUP) Melayu/
Geografi

10. Nor Hasnah Bt Mohd Kaunselor DG 44 Bahasa Kaunselor 019-6349642
Yusof Sepenuh (KUP) Inggeris
Masa
11. Zuraida Bt Hassan DG 44 Pengajian Kaunselor 012-6548706
Kaunselor (KUP) Melayu
12. Hjh. Aini Bt Hassan Sepenuh Bahasa 013-2927444
Masa DG 54 Bahasa Melayu
(KUP) Melayu
Guru
Cemerlang
Bahasa
Melayu

“From Amateurs To League Of Legends” 50


Click to View FlipBook Version