The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-18 00:36:39

Handbook

Handbook

employee
handbook

GREECE

2

EMPLOYEE HANDBOOK

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

4 1. ΆΔΕΙΕΣ
6 2. ΜΙΣΘΟΔΟΣΊΑ
10 3. ΠΑΡΟΧΈΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑ
14 4. ΩΡΆΡΙΟ, ΕΥΈΛΙΚΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
16 5. ΥΓΙΕΙΝΉ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ
18 6. ΕΤΑΙΡΙΚΌ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ
28 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΤΑΞΊΔΙΑ
30 8. ΚΏΔΙΚΑΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ
31 9. EWC
32 10. ΠΡΟΣΛΉΨΕΙΣ ΣΤΗΝ NOVO NORDISK ΕΛΛΑΣ
36 11. ΔΙΑΚΟΠΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ
38 12. EΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

3

AΔΕΙΕΣ

1. ΆΔΕΙΕΣ

1.1.1 Ο εργαζόμενος κάθε τμήματος οφείλει έως 30 Μαΐου κάθε χρόνου
να παραδίδει πλάνο λήψης της κανονικής του άδειας στον Προϊστά-
κανονική μενό του με κοινοποίηση στο Τμήμα Προσωπικού. Οι άδειες κάθε
άδεια έτους πρέπει να εξαντλούνται έως 31 Δεκεμβρίου του έτους.

Οι ημέρες άδειας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, καθώς και ο τρόπος
λήψης της άδειας καθορίζονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

1.1.2 Το βιβλίο αδειών καθώς και οι Αιτήσεις Αδειών παραμένουν στα
αρχεία του τμήματος Προσωπικού.
βιβλίο
αδειών Ο εργαζόμενος κάθε φορά που θέλει να χρησιμοποιήσει τις ημέρες
αδείας του, αιτείται τις ημέρες αδείας που επιθυμεί συμπληρώνο-
ντας τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εντός του συστήματος Figgo.

Η αιτηθείσα άδεια εγκρίνεται από τον Προϊστάμενό του και τον Γενι-
κό Δ/ντή και προωθείται στο τμήμα Προσωπικού για να ελεγχθεί το
υπόλοιπο αδείας και να συμπληρωθεί το Βιβλίο Αδειών.

Οι προϊστάμενοι όλων των τμημάτων πρέπει έως 31 Οκτωβρίου
κάθε έτους να παραδίδουν κατάσταση αδειών των υφισταμένων
τους στο τμήμα Προσωπικού, και στην περίπτωση που υπάρχουν
υπόλοιπα αδειών να προγραμματίζουν τις άδειες των υφισταμένων
τους, ώστε να εξαντληθούν αυτές εντός του έτους.

1.1.3 Ο εργαζόμενος, όταν για λόγους υγείας δεν μπορεί να εργασθεί,
οφείλει:
άδεια
ασθένειας 1. Να ενημερώσει τηλεφωνικά τον Προϊστάμενό του για την απου-
σία του.

2. Να καλέσει το γιατρό του ασφαλιστικού του Ταμείου, ο οποίος
θα δώσει βεβαίωση για την ασθένεια.

3. Για ασθένεια μιας ημέρας μπορεί ο εργαζόμενος να προσκομίσει
και απλή βεβαίωση του Θεράποντος Ιατρού (Ιδιώτης)

4. Σε περίπτωση ασθένειας πέραν της μιας ημέρας απαιτείται βε-
βαίωση και άδεια Ιατρού του ασφαλιστικού του ταμείου.

Ο Προϊστάμενος ενημερώνει άμεσα το πρόγραμμα αδειών.

4

EMPLOYEE HANDBOOK

Όταν επιστρέψει ο εργαζόμενος στην εργασία του, οφείλει να υπο-
βάλλει σκαναρισμένη την βεβαίωση ασθένειας (από τον ιατρό του ή
από το ασφαλιστικό του ταμείο) για να ενημερωθεί το πρόγραμμα
Αίτησης Αδειών.

Άδεια ασθένειας πέραν των 3 ημερών ετησίως, χωρίς βεβαίωση ια-
τρού ασφαλιστικού ταμείου θεωρείται κανονική άδεια.

1.1.4 Ειδικές άδειες θεωρούνται οι γονικές, κύησης, σπουδαστικές, κλπ.

ειδικές Η Άδεια Γάμου ορίζεται σε 5 εργάσιμες ημέρες, εφόσον δεν ορίζεται
άδειες διαφορετικά από την νομοθεσία.

Η γονική άδεια, χορηγείται στους γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν
σε νηπιαγωγείο-Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο, και εφόσον υπάρχει
σχετική βεβαίωση από το σχολείο. Η γονική άδεια υπολογίζεται σε
ώρες. Η αίτηση ειδικής αδείας με τις ώρες απουσίας του εργαζόμε-
νου γονέα συμπληρώνεται και υποβάλλεται εκ των προτέρων.

Για όλες τις ειδικές άδειες εφαρμόζεται ό,τι ορίζει η νομοθεσία σχετικά.

1.1.5 Άδειες άνευ αποδοχών δίνονται κατά περίπτωση, και μετά από προ-
ηγούμενη έγκριση από τον Προϊστάμενο και το τμήμα Προσωπικού.
άδειες άνευ
αποδοχών Για την χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών θα ενημερώνεται το Τμή-
μα Προσωπικού 15 ημέρες πριν από την έναρξη της άδειας, προ-
κειμένου να ενημερωθούν εμπρόθεσμα οι αρχές, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

5

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

2. ΜΙΣΘΟΔΟΣΊΑ

2.1.1 Η μισθοδοσία είναι μυστική και καθορίζεται μετά από συμφωνία ερ-
γαζόμενου - προϊσταμένου και με την έγκριση του Γενικού Δ/ντή,
μισθός του Business Area VP και σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας. Οι
μισθοί αναπροσαρμόζονται μια φορά το χρόνο.

Στους εργαζόμενους χορηγείται μπόνους το ύψος του οποίου καθο-
ρίζεται από την ατομική απόδοση του εργαζόμενου, και τα οικονο-
μικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Τα ανώτατα και κατώτατα όρια του μπόνους καθορίζονται κάθε
φορά από τις οδηγίες της NN A/S.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ακυρώσει το
bonus ενός, κάποιων ή όλων των εργαζομένων, εφόσον συντρέ-
χουν ιδιαίτεροι λόγοι. Για το σκοπό αυτό απαιτείται απόφαση του
Γενικού Διευθυντή και έγκριση από τον Business Area VP.

2.1.2 Η Μισθοδοσία πληρώνεται κάθε μήνα με κατάθεση στον λογαρια-
σμό κάθε υπαλλήλου, στην Τράπεζα με την οποία συνεργάζεται η
πληρωμή εταιρεία για την έκδοση της μισθοδοσίας.
μισθοδοσίας
Υπεύθυνος για τη μισθοδοσία και την πληρωμή είναι ο Υπεύθυνος
Προσωπικού.

Ο υπεύθυνος Προσωπικού συγκεντρώνει:
• Όλα τα έξοδα εκτός έδρας (Αποζημίωση διατροφής και εκτός έδρας

διανυκτέρευση)
• Προκαταβολές μισθών,
• Οποιαδήποτε άλλη έξτρα αμοιβή ή αλλαγή μισθού,
• Τα ημερομίσθια, τις άδειες, ασθένειες κλπ των εργαζομένων.

Οι μισθοί των νεοπροσλαμβανομένων καθώς και οι αλλαγές μισθών
εγκρίνονται από το Γενικό Δ/ντή της NNH.

Ο Υπεύθυνος Προσωπικού ελέγχει και φροντίζει για την κατάθεση
της μισθοδοσίας στην Τράπεζα το νωρίτερο την 26η κάθε μηνός.
Η εταιρεία επεξεργασίας μισθοδοσίας, φροντίζει επίσης και για την
πληρωμή όλων των ασφαλιστικών ταμείων που συνδέονται με τη
μισθοδοσία. Η NNH διατηρεί το δικαίωμα να καταβάλει τους δεδου-
λευμένους μισθούς έως την 30η ή 31η του μήνα σύμφωνα με την
νομοθεσία, καθώς και να καταβάλει προκαταβολή μισθού.

Η καταβολή μισθού γίνεται στον Τραπεζικό λογ/μό που έχει δηλώ-
σει ο εργαζόμενος.

Κατ’ εξαίρεση εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, όπως παρατεταμένη
τραπεζική αργία λόγω έκτακτων οικονομικών γεγονότων, η μισθο-
δοσία μπορεί να καταβάλλεται μετρητοίς.

6

EMPLOYEE HANDBOOK

Πίνακας 1 Δικαιούμενα Ποσά

Αποζημίωση Διατροφής Πλήρης ημέρα 70,00 Ευρώ

Ιατρικοί Επισκέπτες Μισή ημέρα (επιστροφή πριν
Field Sales Manager 18:00) 40,00 Ευρώ
Sales Manager
Product Manager Ισχύει τις ημέρες που δεν
Junior Product Manager υπάρχουν επαγγελματικά
Project Manager (Marketing) γεύματα
Regional Medical Advisors
Για την ομάδα πωλήσεων και
Για τους λοιπούς εργαζόμενους το Marketing.

Αποζημιώνονται τα έξοδα
διατροφής με βάση τις
αποδείξεις διατροφής

Ταξίδια στο εξωτερικό για όλους Αποζημιώνονται τα έξοδα
τους εργαζόμενους διατροφής με βάση τις
αποδείξεις διατροφής
Εκτός Έδρας Διανυκτέρευση
Όλοι οι εργαζόμενοι εκτός του Δικαιούμενα Ποσά
Γενικού Διευθυντή
44,00 Ευρώ ή 1/100 του
μικτού μηνιαίου μισθού

Εκτός έδρας αποζημίωση δικαιούνται οι εργαζόμενοι που ταξιδεύ-
ουν κατ’ εντολήν της εταιρείας, σε περιοχή εκτός της περιοχής ευ-
θύνης τους (όπως ορίζεται στην Ατομική Σύμβαση Εργασίας) εντός
της Ελλάδας, καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι που ταξιδεύουν στο
εξωτερικό για τις πραγματοποιηθείσες διανυκτερεύσεις.

Η ομάδα διοίκησης της NNH δικαιούται αποζημίωση εκτός έδρας
μόνο σε περιπτώσεις ταξιδιών εκτός Ελλάδας και Κύπρου, δεδομέ-
νου ότι η περιοχή ευθύνης της είναι η Ελλάδα και η Κύπρος.

2.2.1 Κάθε υπάλληλος της NNH έχει καθορισμένη περιοχή εργασίας (έδρα),
που ορίζεται στην ατομική σύμβαση εργασίας του. Η διανυκτέρευση
ημερήσια έξοδα στην περιοχή εργασίας του δεν θεωρείται εκτός έδρας εργασία, και
διατροφής ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση εκτός έδρας.

ταξιδιών και Για κάθε επαγγελματικό ταξίδι εκτός τόπου κατοικίας του εργαζόμε-
αποζημίωση για νου ανεξάρτητα από τη συμφωνημένη περιοχή εργασίας του εργα-
την εκτός έδρας ζόμενου, δικαιούται την καταβολή εξόδων διατροφής.
διανυκτέρευση
Το ποσό για την εκτός έδρας αποζημίωση καθορίζεται από τον Γενι-
κό Δ/ντή της εταιρείας και από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.

7

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Εκτός έδρας αποζημίωση δικαιούνται οι εργαζόμενοι, όταν κατόπιν
εντολής της εταιρείας παρέχουν την εργασία τους στο εξωτερικό, ή
σε περιοχή εκτός της συμφωνηθείσας.
Το ποσό για την εκτός έδρας αποζημίωση καθορίζεται από τον Γενι-
κό Δ/ντή της εταιρείας και από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.
(βλ. Πίνακα 1).
Όταν οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε εκδηλώσεις της εταιρείας,
εκτός του τόπου κατοικίας τους, και παρέχεται διατροφή κατά τη
διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων από την εταιρεία, δεν δικαιούνται
την καταβολή των εξόδων διατροφής. Τα ποσά για τα έξοδα διατρο-
φής και για την εκτός έδρας αποζημίωση υπολογίζονται σύμφωνα
με τα ανωτέρω και είναι δυνατό να αναπροσαρμόζονται όταν υπάρ-
χουν αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία ή όταν κριθεί απαραίτητο
από τη διοίκηση της εταιρείας.
Στο τέλος κάθε μήνα, ο εργαζόμενος συμπληρώνει το έντυπο «Υπο-
λογισμού Διατροφής και Εκτός Έδρας» και το παραδίδει στο τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού προηγουμένως λάβει την έγκριση
του προϊσταμένου του.
Τα δικαιούμενα ποσά για την Εκτός έδρας Διανυκτέρευση και απο-
ζημίωση Διατροφής καταβάλλονται στους δικαιούχους μέσω της
μισθοδοσίας του επόμενου μήνα.

8

EMPLOYEE HANDBOOK
9

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

3. ΠΑΡΟΧΈΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑ

3.1.1 Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας και οι οικογένειές τους (σύζυγοι
και παιδιά) ανεξαρτήτως θέσης υπάγονται στο πρόγραμμα ιατρο-
πρόγραμμα φαρμακευτικής περίθαλψης. Η δαπάνη καλύπτεται εξ ολοκλήρου
ιατροφαρμακευτικής από την εταιρεία.

περίθαλψης Το Πρόγραμμα Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης μπορεί να παρέ-
χεται και στους εργαζόμενους μέσω ΕΠΑ.

Συνοπτικά οι καλύψεις του προγράμματος είναι οι εξής:

100 % Συμμετοχή της 80% Συμμετοχή της Εθνικής
Εθνικής για Δαπάνες για Δαπάνες Εξωνοσοκομειακής
Νοσοκομειακής Περίθαλψης
Περίθαλψης

Ασφαλιστικές Καλύψεις Ανώτατο ποσό για:
• Δωμάτιο (στην Ελλάδα): 200,00€
• Δωμάτιο (στο Εξωτερικό) 400,00€
• Ιατρική επίσκεψη: 45,00€
• Φυσιολογικό Τοκετό: 587,00€
• Καισαρική Τομή: 881,00€
• Αποβολή: 294,00€
• «Ποσό απαλλαγής» για κάθε άτομο

και για κάθε ασφαλιστικό έτος: 30€

Υπηρεσίες υγείας στους Τηλεφωνικό Κέντρο : 18189
ασφαλισμένους
Λειτουργεί 24 ώρες/365 ημέρες το χρόνο

Διαθέτει:
• Πανελλαδικό Δίκτυο Ιατρών Εθνικής
• Πανελλαδικό Δίκτυο Διαγνωστικών

Κέντρων Βιοϊατρική

Συμβεβλημένα νοσοκομεία με την
Εθνική:
• Ερρίκος Ντυνάν, Μετροπόλιταν,

Ευρωκλινική Αθηνών, Ιατρικό
Κέντρο, Υγεία ,Αθηναική Κλινική,
Μητέρα (παιδιατρικό), Βιοκλινική
Αθηνών, Λευκός Σταυρός Πειραιά,
Γενική Κλινική
• Θεσ/νίκη, Κυανούς Σταυρός Θεσ/
νικης, Κεντρική Κλινική Θεσ/νικης,
Κλινική Γαληνός Θεσ/νικης,

Η εταιρεία προσφέρει σε όλους τους εργαζόμενους ετήσιο Check-up.

10

EMPLOYEE HANDBOOK

Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας με σύμβαση αορίστου χρόνου
υπάγονται στο αποταμιευτικό πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστι-
κής. Δεν συμπεριλαμβάνονται στο Αποταμιευτικό πρόγραμμα εργα-
ζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, δανειζόμενοι ή εργαζόμε-
νοι που εργάζονται μέσω άλλων εταιρειών. Η δαπάνη καλύπτεται εξ
ολοκλήρου από την εταιρεία.

Φυλλάδιο με αναλυτική περιγραφή των παροχών των προγραμμά-
των Ομαδικής Ασφάλισης παρέχει κάθε χρόνο η Εθνική Ασφαλιστι-
κή στους εργαζόμενους της NNH.

Οι εισφορές • Μέχρι 10 έτη 6,50% (ετήσιου μισθού)
καλύπτονται από • Από 10-15 έτη 18,00% (ετήσιου μισθού)
την εταιρεία ως • Από 15-20 έτη 25,50% (ετήσιου μισθού)
εξής: • Πάνω από 20 έτη 5,00% (ετήσιου μισθού)

Ο εργαζόμενος μπορεί προαιρετικά να
καταβάλει εισφορές έως 3% του μηνιαίου
μισθού του

Κατά την Εισφορές εταιρείας 0
αποχώρηση του • Μέχρι 3 έτη εργασίας 50%
εργαζόμενου • Από 3-5 έτη εργασίας 100%
(παραίτηση ή • Πάνω από 5 έτη εργασίας
αποχώρηση)
λαμβάνει: Εισφορές Εργαζόμενου
• Όλο το ποσό που έχει καταβάλει έντοκα

3.1.3 Υπάρχουν πάντα δίπλα σε εμάς και την οικογένειά μας τα εξειδικευ-
μένα Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων & οι καταρτισμένοι
πρόγραμμα σύμβουλοι της Hellas EAP με άμεσο και ποιοτικό τρόπο για οποιο-
EAP δήποτε θέμα απασχολεί τους εργαζομένους ή κάποιο μέλος της οι-
κογένειας τους, όπως:

Εργασιακές Δυσκολίες
• Εργασιακό στρες
• Προσαρμογή σε οργανωσιακές αλλαγές
• Παρενόχληση στον εργασιακό χώρο
• Διαχείριση δύσκολων σχέσεων με συναδέλφους
• Θέματα εργασιακής απόδοσης
• Πτώση ηθικού και ανασφάλεια
• Συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο

Προσωπικές Δυσκολίες
• Δυσκολίες στο γάμο
• Προβλήματα παιδιών και εφήβων
• Φροντίδα ηλικιωμένων

11

ΠΑΡΟΧΈΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑ

• Πένθος
• Κατάθλιψη
• Στρες λόγω οικονομικών ή νομικών προβλημάτων
• Διαζύγιο
• Κρίση πανικού
• Εξαρτήσεις

Υπηρεσίες του Προγράμματος
• 24/7/365 Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης: ανώνυμη & απερι-

όριστη αξιοποίηση για οποιοδήποτε προσωπικό, οικογενειακό ή/
και εργασιακό θέμα. Ενδεικτικά θέματα: διαχείριση άγχους, γο-
νεϊκός ρόλος, σχέσεις, θέματα υγείας, κα
• 801 5000 327 (από σταθερό τηλέφωνο)
• 694 80 50 163 (από κινητό τηλέφωνο)
• Πρόσωπο με Πρόσωπο Συμβουλευτική Υποστήριξη: 4 συναντή-
σεις (εκτός εργασιακού χώρου) ετησίως ανά εργαζόμενο και οι-
κογένεια στο γραφείο εξειδικευμένου συμβούλου του Πανελλα-
δικού Δικτύου Συνεργατών της Hellas EAP με στόχο την περαιτέ-
ρω συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα που έχουν αναδυθεί.

Ποιοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις ανωτέρω Υπηρεσίες;

• Κάθε εργαζόμενος της εταιρίας

• Σύζυγος, τέκνα

Πώς διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των Προσωπικών
Δεδομένων;

Όλες οι Υπηρεσίες της Hellas EAP διέπονται από τον Κανονισμό
Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ακολουθούν ρητά
τις Αρχές της Εμπιστευτικότητας και της Εχεμύθειας. Κανένα προ-
σωπικό δεδομένο του εξυπηρετούμενου δεν κοινοποιείται σε τρίτα
πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή του. Επίσης, ο εξυπηρετούμενος
μπορεί να απευθυνθεί στην 24ωρη Γραμμή ανώνυμα, δεν απαιτείται
κανένα δημογραφικό ή άλλο προσωπικό του στοιχείο.

Οι ΕΑΡ υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν από την εταιρία, χωρίς καμία
οικονομική επιβάρυνση για τον εργαζόμενο ή/και το μέλος της οι-
κογένειάς του.

3.1.4 • Επιβράβευση παιδιών εργαζομένων στην Novo Nordisk Hellas Ltd.
Η εταιρεία επιβραβεύει με 1000 ΕΥΡΩ μικτά, τους μαθητές (παι-
βραβεία διά εργαζομένων) που προβιβάζονται με βαθμολογία πάνω από
και παροχές 19,00 στο Γυμνάσιο-Λύκειο. Οι μαθητές (παιδιά εργαζομένων)
που επιτυγχάνουν στο Πανεπιστήμιο (ΑΕΙ) μέσω πανελληνίων
εξετάσεων επιβραβεύονται με 2000 ΕΥΡΩ μικτά.

12

EMPLOYEE HANDBOOK

• Δώρο Γάμου σε εργαζόμενο: 600 ευρώ καθαρά

• Δώρο εργαζομένου, για τη γέννηση παιδιού: 500 Ευρώ μικτά

• Δώρο Δεκαετίας και Εικοσαετίας: 1 μισθός

Όλα τα παραπάνω ποσά χορηγούνται μέσω μισθοδοσίας των εργα-
ζομένων που τα δικαιούνται.

• Χώροι εστίασης με σχετικό εξοπλισμό για την προετοιμασία πρό-
χειρου φαγητού. Στους χώρους εστίασης προσφέρονται σε τα-
κτική βάση φρούτα εποχής, καφές, αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη.

• Διατακτικές Ticket Restaurant 6,00€ ημερησίως (δηλ 132,00€
μηνιαίως) για 11 μήνες.

• Δώρο Χριστουγέννων αξίας 100 ευρώ για κάθε παιδί εργαζόμε-
νου έως την ηλικία των 18 ετών.

• Μαθήματα Αγγλικών για όλους (εκτός Development Plan) έως
1000 ευρώ κατά άτομο ετησίως.

• Παροχή κινητού τηλεφώνου και σύνδεσης ανάλογα με τις ανά-
γκες της θέσης.

Δανειζόμενοι εργαζόμενοι ή Εργαζόμενοι με σύμβαση έργου, ή εργα-
ζόμενοι που απασχολούνται στην NNH μέσω εταιρειών προσωρινής
απασχόλησης δεν δικαιούνται τις έξτρα παροχές, εκτός εάν κατά
περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά ο Γενικός Δ/ντης της εταιρείας.

Η φορολογική επιβάρυνση των παροχών που προκύπτει από οποια-
δήποτε παροχή (Ν.4172/2013 ή από μεταγενέστερους σχετικούς
νόμους) βαρύνει αποκλειστικά τον εργαζόμενο.

Η εταιρεία διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα προσθήκης, τρο-
ποποίησης ή ακύρωσης παροχών, σε ατομικό ή συνολικό επίπεδο,
εφόσον συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι.

3.1.5 Η εταιρεία παρέχει την δυνατότητα στους εργαζόμενους που χρησι-
μοποιούν προϊόντα της εταιρείας (φάρμακα και βελόνες) να αποζη-
κάλυψη δαπάνης μιώνονται για το κόστος μέσω εξοδολογίου.
από χρήση
Η αποζημίωση του κόστους μπορεί να γίνει εφόσον πληρούνται οι
προϊόντων της παρακάτω προϋποθέσεις:
εταιρείας στους
• Προσκομίζεται συνταγή από επαγγελματία Υγείας, και έχει καλυ-
εργαζόμενους φτεί το % του ΕΟΠΥ, οπότε η εταιρεία καλύπτει την διαφορά που
βαρύνει τον εργαζόμενο.

• Στην περίπτωση των προϊόντων που δεν αποζημιώνονται από
τον ΕΟΠΥ, η ΝΝ καλύπτει το σύνολο του ποσού.

Η παροχή αφορά τους εργαζόμενους και τα μέλη της οικογένειάς
τους (σύζυγο και παιδιά).

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει
την παροχή, ανάλογα με τις ανάγκες της.

13

ΩΡΆΡΙΟ - ΕΥΈΛΙΚΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

4. ΩΡΆΡΙΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΕΥΈΛΙΚΤΟ

4.1.1 Για το ωράριο εργασίας των εργαζομένων ισχύουν τα εξής:

ωράριο 1) Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων για τις θέσεις γραφείου
εργασίας είναι: 09:30-17:30 από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Το ωράριο είναι ελαστικό κατά 1 ώρα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Μπορεί να ξεκινά από 8:30 και να συμπληρώνεται μετά από 8 ώρες.
• Το αργότερο στις 09:30 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η προσέ-

λευση των εργαζομένων.
• Δηλ. 08:30-16:30 ή το αργότερο 09:30-17:30. Ειδικότερα για

την Reception το ωράριο είναι: 09:00-17:00 (ανελαστικό).

2) Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε θέσεις Πεδίου (Ιατρι-
κοί Επισκέπτες κλπ) έχει ως εξής:
• Δευτέρα- Πέμπτη: 09:00-14:00 & 17:30-20:30
• Παρασκευή: 9:00-17:00

Το διάλειμμα παραμένει ως μια οικειοθελής παροχή της εταιρείας,
και η διάρκεια δεν μπορεί να ξεπερνά τα 30 λεπτά.

Το διάλειμμα για κάπνισμα δεν μπορεί κάθε φορά να ξεπερνά τα 5 λεπτά.

4.1.2 Οι εργαζόμενοι σε θέσεις γραφείου μπορούν να εργάζονται από το
σπίτι, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
εργασία
από το • Μία ημέρα την εβδομάδα, από τις ημέρες της εβδομάδας εξαι-
σπίτι ρούνται η Δευτέρα και η Παρασκευή καθώς και οι ημέρες μετά
από αργία.

• Ο εργαζόμενος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση μέσω FIGGO για ερ-
γασία από το σπίτι δυο(2) ημέρες πριν, και να έχει λάβει έγκριση.

• Ο Προϊστάμενος έχει την διακριτική ευχέρεια να απορρίψει ή να
εγκρίνει το αίτημα του εργαζόμενου

• Η φυσική παρουσία στα Meetings είναι απαραίτητη.

• Ο εργαζόμενος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος τηλεφωνικά για 7,5
ώρες τουλάχιστον από 9:30 έως 16:00.

• Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο εργαζόμενος θα πρέπει να
μπορεί να μεταβεί στο γραφείο μέσα σε μια ώρα.

14

EMPLOYEE HANDBOOK
15

ΥΓΙΕΙΝΉ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ

5. ΥΓΙΕΙΝΉ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ

5.1.2 Με το όρο περιβάλλον εργασίας εννοούμε το φυσικό και κοινωνικό
περιβάλλον εργασίας. Είναι υποχρέωση όλων των εργαζομένων να
υγιεινή και διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια στο Περιβάλλον εργασίας.
ασφάλεια των
εργαζομένων Η εταιρεία ευθυγραμμιζόμενη με την πολιτική της εταιρείας και την
ελληνική νομοθεσία έχει εξασφαλίσει ότι οι κανόνες για την υγιει-
νή και ασφάλεια εφαρμόζονται με την βοήθεια των εξειδικευμένων
εξωτερικών συμβούλων.

1. Για την ασφάλεια του κτιρίου εξειδικευμένος Τεχνικός ασφαλείας
1 φορά τον μήνα ελέγχει το κτίριο και τα γραφεία και δίνει γρα-
πτές συστάσεις στον Γενικό Δ/ντή της εταιρείας για τις προτεινό-
μενες βελτιώσεις.

2. Για την Υγιεινή των εργαζομένων η εταιρεία παρέχει στο προσω-
πικό τις υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας μια φορά τον μήνα.

3. Έχει ορίσει υπεύθυνο για την ασφάλεια και την Υγιεινή για να
παρακολουθεί το έργο των εξωτερικών συνεργατών και να κάνει
τις ενέργειες που χρειάζονται, ώστε να συμμορφώνεται με του
νόμους και τους κανονισμούς το Υποκατάστημα.

4. Η εταιρεία λαμβάνει ετησίως για την επαγγελματική ασφάλεια
από το ΤΑ.

5. Λειτουργεί επιτροπή OH&S (Υγιεινής και ασφάλειας) στην οποία
συμμετέχουν οι Δ/ντές τμημάτων όπου ενημερώνονται για τα
θέματα υγιεινής και ασφάλειας, και συμφωνούνται ενέργειες
βελτίωσης.

6. Λειτουργεί Τοπική Ομάδα Απόκρισης Κρίσης που χειρίζεται κα-
ταστάσεις κρίσης ή/ και έκτακτης ανάγκης και αναλαμβάνει την
υλοποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων ανά κίνδυνο,
που βρίσκονται αναρτημένα και επικαιροποιημένα στο τοπικό
Globeshare με τίτλο Crisis Management in Novo Nordisk Hellas.

Για θέματα που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια μπορείτε να
επικοινωνείτε με το HR ή τον Γενικό Δ/ντή της εταιρείας.

5.1.2 Όλα τα Υποκαταστήματα της Novo Nordisk παγκοσμίως έχουν
υιοθετήσει την πολιτική του καθαρού περιβάλλοντος από καπνό
κάπνισμα (smoke free).

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής προωθούμε και υποστηρίζουμε την
αρχή της μη χρήσης καπνού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, και
στηρίζουμε την προσπάθεια των εργαζομένων που θέλουν να δια-
κόψουν το κάπνισμα.

16

EMPLOYEE HANDBOOK

Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στα μισθωμένα αυτοκίνητα της εται-
ρείας που διατίθενται στο προσωπικό για την εκτέλεση των καθη-
κόντων τους.

Η παραβίαση του κανονισμού θεωρείται μεγάλο παράπτωμα και
ισχύουν οι ανάλογες κυρώσεις.

5.1.3 Οι εργαζόμενοι της εταιρείας θα πρέπει να συμπεριφέρονται σε όλες
τις περιπτώσεις ως εκπρόσωποι της εταιρείας. Δεν υπάρχουν πε-
αλκοόλ και ριπτώσεις στα πλαίσια της επαγγελματικής δραστηριότητας όπου
εξάρτηση επιτρέπεται η κατάχρηση αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

από ουσίες Στις περιπτώσεις όπου σερβίρεται αλκοόλ (συνέδρια, γεύματα κλπ)
οι εργαζόμενοι επιτρέπεται να πιούν, την ελάχιστη ποσότητα που
δεν διαφοροποιεί την επαγγελματική τους συμπεριφορά.

Στην περίπτωση που κάποιος αντιμετωπίζει πρόβλημα εξάρτησης με
το αλκοόλ ή με ουσίες που προκαλούν εθισμό, σας συνιστούμε να
απευθυνθείτε στην EAP, όπου με διακριτικότητα μπορείτε να αναζη-
τήσετε λύση στο πρόβλημα σας.

Περιπτώσεις εξαρτημένων ατόμων που δεν επιδιώκουν την αναζή-
τηση λύσεων απεξάρτησης, θα απομακρύνονται από την εταιρεία.

17

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

6. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Το δικαίωμα κατοχής εταιρικού αυτοκινήτου εξαρτάται από τη θέση
του υπαλλήλου στην εταιρεία αν αυτό δεν αντίκειται σε τοπικούς
κανονισμούς.

Εταιρικό αυτοκίνητο δικαιούνται όσοι απασχολούνται στο τμήμα
πωλήσεων ή κατά κύριο λόγο στο «πεδίο» (εκτός των γραφείων
της εταιρείας) και το αυτοκίνητο αποτελεί καθημερινό εργαλείο
δουλειάς τους.

Επιπλέον, όμως, η εταιρεία έχει την διακριτική ευχέρεια να παρέχει
εταιρικό αυτοκίνητο σε συγκεκριμένες θέσεις (ως extra Benefit), οι
οποίες ορίζονται με την παρούσα διαδικασία και έχουν την έγκριση
του Business Area VP.

Σε περίπτωση που παρέχεται εταιρικό αυτοκίνητο ως εργαλείο δου-
λειάς, ο υπάλληλος υποχρεούται να έχει την απαιτούμενη άδεια
οδήγησης και να το παραλάβει, διαφορετικά θεωρείται ότι δεν είναι
σε θέση να φέρει σε πέρας την εργασία του.

Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο προσφέρεται ως παροχή ο υπάλλη-
λος έχει δικαίωμα να αρνηθεί να το παραλάβει, ωστόσο μελλοντική
χορήγηση εταιρικού αυτοκινήτου θα μπορεί να εξεταστεί μετά την
παρέλευση τετραετίας. Δεν προβλέπεται αποζημίωση χιλιομέτρων
σε περίπτωση που ο υπάλληλος αποποιηθεί τη χρήση εταιρικού
αυτοκινήτου.

Ο τύπος του αυτοκινήτου ανάλογα με την κάθε θέση/επίπεδο απο-
φασίζεται από τον Γενικό Διευθυντή και εγκρίνεται από τον BA VP.
Ο τύπος που αναφέρεται στον Πίνακα 2 αποτελεί γενική οδηγία.
Παρόλα αυτά, ο Γενικός Διευθυντής μπορεί να αποφασίσει με βάση
διαφορετικά κριτήρια ανάλογα με την αρχαιότητα του υπαλλήλου,
τις τοπικές ανάγκες που σχετίζονται με τη θέση κ.λπ.

Ο Γενικός Διευθυντής πρέπει να εγκρίνει γραπτώς κάθε νέο αυτο-
κίνητο, τύπο, μοντέλο αυτοκινήτου και σχετιζόμενη μηνιαία τιμή
ενοικίασης. Το αυτοκίνητο του Γενικού Διευθυντή θα πρέπει να έχει
την έγκριση του BA VP.

Νέο εταιρικό αυτοκίνητο δικαιούνται:
• Όσοι προσλαμβάνονται στην εταιρεία και δικαιολογείται από τη

θέση εργασίας.
• Όσοι πάρουν προαγωγή σε μία θέση που δικαιολογεί εταιρικό

αυτοκίνητο.
• Όταν λήξει ένα ισχύον συμβόλαιο μίσθωσης.
• Όσοι μετακινούνται παράλληλα σε μία θέση εργασίας, που ανα-

λογεί σε άλλη κατηγορία αυτοκινήτου, τότε θα πρέπει να δε-
χθούν το νέο αυτοκίνητο, έστω και αν το νέο μίσθωμα είναι μι-
κρότερο του προηγούμενου.

18

EMPLOYEE HANDBOOK

Η εταιρεία, επίσης, έχει την δυνατότητα να δώσει στον υπάλληλο
προσωρινά ένα αυτοκίνητο που ήδη βρίσκεται στο στόλο της, αλλά
προς το παρόν δεν χρησιμοποιείται.

Σε περίπτωση, που το εταιρικό αυτοκίνητο δεν είναι διαθέσιμο, η
εταιρεία ενοικίασης θα το αντικαθιστά προσωρινά με άλλο.

Το τμήμα Προσωπικού ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα
τους εργαζόμενους που δικαιούνται αυτοκίνητο, για τα μοντέλα
των αυτοκινήτων που δικαιούνται, καθώς και για το ανώτατο όριο
μηνιαίου μισθώματος που δικαιούνται, κατά κατηγορία.

Ο υπάλληλος που δικαιούται εταιρικό αυτοκίνητο, θα ειδοποιείται
σχετικά από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και θα υποβάλει άπαξ
το έντυπο προσφοράς (έως 3 μοντέλα αυτοκινήτων) στο τμήμα
αυτό. Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού θα αποστείλει την προσφο-
ρά στην εταιρεία leasing, η οποία και θα ενημερώνει για το κόστος
των προσφερόμενων αυτοκινήτων. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος επι-
λέγει το ένα από τα μοντέλα της προσφοράς, που θα εμπίπτουν στο
μηνιαίο του όριο. Εναλλακτικά, η διαδικασία επιλογής του αυτοκι-
νήτου θα γίνεται με συνεννόηση του υπαλλήλου με την εταιρεία
leasing, εφόσον η τελευταία προσφέρει αυτή την υπηρεσία. Στην
περίπτωση αυτή θα δίδονται στον υπάλληλο της Novo Nordisk στοι-
χεία επικοινωνίας με την εταιρεία leasing.

Το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, αφού ελέγξει ότι η αίτηση συμ-
φωνεί με τη διαδικασία, την υποβάλλει στον Γενικό Διευθυντή προς
έγκριση. Εφόσον η αίτηση εγκριθεί, το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμι-
κού θα προχωρήσει στην παραγγελία στην εταιρεία leasing.

Ο/η υπάλληλος μπορεί να επιλέξει το μοντέλο του αυτοκινήτου
εντός του οικονομικού πλαισίου του επιπέδου του, εκτός αν η εται-
ρεία αποφασίσει να παραχωρήσει στον υπάλληλο ένα συγκεκριμένο
τύπο αυτοκινήτου.

Αλλαγή του εταιρικού αυτοκινήτου μπορεί να γίνει μόνο μετά τη
λήξη του συμβολαίου με τον εξωτερικό εκμισθωτή.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει σε υπάλληλο της, αυτο-
κίνητο της ίδιας κατηγορίας με αυτή που δικαιούται είτε στην πρό-
σληψή του είτε στη λήξη του leasing του αυτοκινήτου του, εφόσον
υπάρχει διαθέσιμο leasing αυτοκίνητο σε καλή κατάσταση.

6.1.1 Το εταιρικό αυτοκίνητο χρησιμοποιείται εξ ορισμού από τον υπάλ-
ληλο της εταιρείας, που έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας
οδηγός του του και είναι κάτοχος άδειας οδήγησης, για τη χώρα στην οποία
εταιρικού εργάζεται, τουλάχιστον 1 έτος.

αυτοκινήτου Κατόπιν αιτήσεως, ο υπάλληλος πρέπει να παρουσιάσει έγκυρη
άδεια οδήγησης στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο υπάλληλος

19

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

υποχρεούται να ενημερώνει τον προϊστάμενο/η του τμήματος Αν-
θρώπινου Δυναμικού, αν δεν έχει πλέον στην κατοχή του έγκυρη
άδεια οδήγησης.

Ο βασικός χρήστης του εταιρικού αυτοκινήτου είναι ο υπάλληλος
που το δικαιούται.

Άλλοι υπάλληλοι της εταιρείας και τρίτα μέρη (π.χ. σύζυγος/συ-
νεργάτης) μπορούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να οδηγούν το
εταιρικό αυτοκίνητο εφόσον έχει ενημερωθεί γραπτώς η εταιρεία
μίσθωσης του οχήματος. Προϋπόθεση βεβαίως είναι, ο πρόσθετος
οδηγός να έχει έγκυρη άδεια οδήγησης για τη χώρα στην οποία
χρησιμοποιείται το αυτοκίνητο. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις
αναφορικά με τη χρήση του εταιρικού αυτοκινήτου ισχύουν και γι’
αυτούς τους χρήστες.

Ο υπάλληλος οφείλει να ενημερώνει το τμήμα προσωπικού κάθε
φορά που υπάρχουν αλλαγές στο Δίπλωμα οδήγησης του, και να
προσκομίζει το ανανεωμένο έγγραφο (Δίπλωμα οδήγησης).

Το εταιρικό αυτοκίνητο δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε καμία πε-
ρίπτωση για επιχειρηματικούς σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς
της εταιρείας.

6.1.2 Κατά τη χρήση του εταιρικού αυτοκινήτου, ο υπάλληλος (ή όποιος
άλλος οδηγός επιτρέπεται να οδηγεί το εταιρικό αυτοκίνητο σύμ-
χρήση του φωνα με την παρούσα πολιτική) αναμένεται να συμμορφώνεται με
εταιρικού συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς και διαγωγής σύμφωνα με
τους τοπικούς κανονισμούς. Συγκεκριμένα, τα παραπάνω αφορούν
αυτοκινήτου την επίδειξη καλής συμπεριφοράς κατά την οδήγηση, την αποφυγή
συμπεριφορών και ενεργειών που μπορεί να προσβάλλουν άλλους
(αισχρολογία ή επιθετική γλώσσα, απειλές χειροδικίας ή σωματική
βία), καθώς και τον καθαρισμό του αυτοκινήτου. Με βάση αυτή τη
διαδικασία προβλέπονται κατά μέσο όρο 2 πλυσίματα του αυτοκι-
νήτου ανά μήνα.

Απαγορεύεται η επικόλληση διαφημιστικών ή άλλων σημάτων στο
αυτοκίνητο, εκτός αν συντρέχουν λόγοι για τους οποίους θα υπο-
βάλλεται αίτημα και θα δίνεται έγκριση από το τμήμα ανθρώπινου
δυναμικού.

Επίσης, ο υπάλληλος οφείλει να έχει το μισθωτήριο συμβόλαιο πά-
ντοτε εντός του αυτοκινήτου και να το επιδεικνύει σε οποιαδήποτε
ζήτηση από τις Αστυνομικές Αρχές.

Το σήμα Τελών Κυκλοφορίας και το Ασφαλιστήριο πρέπει να είναι
τοποθετημένα στις προβλεπόμενες θέσεις.

20

EMPLOYEE HANDBOOK

Ο υπάλληλος οφείλει να φροντίζει για τον έγκαιρο εφοδιασμό του
αυτοκινήτου με Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων ή/και ΚΤΕΟ.
Τα πρόστιμα από τροχαίες παραβάσεις ή παραλείψεις (πχ. Κάρτα
Ελέγχου Καυσαερίων), βαρύνουν τον υπάλληλο. Στις περιπτώσεις
αυτές πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα η εταιρεία leasing, ώστε να
αποφεύγονται τυχόν προσαυξήσεις και δικαστικές δαπάνες.
Κατά τη στάθμευση, το εταιρικό αυτοκίνητο πρέπει πάντα να κλει-
δώνεται και όλα τα σημαντικά έγγραφα, τα έγγραφα του αυτοκινή-
του, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και άλλα πολύτιμα αντικείμενα δεν
θα πρέπει να είναι ορατά απ’ έξω. Επιπλέον, όταν το αυτοκίνητο
είναι σταθμευμένο στο δρόμο, ο κινητός εταιρικός εξοπλισμός (κι-
νητό τηλέφωνο, φορητός υπολογιστής, φορητός προβολέας κ.λπ.)
πρέπει να αφαιρείται. Σε περίπτωση απώλειας κινητού εταιρικού
εξοπλισμού (κινητό τηλέφωνο, φορητός υπολογιστής, PDA ή άλλο)
λόγω διάρρηξης του αυτοκινήτου, ο υπάλληλος θα συμμετέχει κατά
25% στο κόστος αντικατάστασής του, εκτός αν αποφασιστεί διαφο-
ρετικά από τη διεύθυνση της εταιρείας.
Για την σωστή λειτουργία και την ασφάλεια του αυτοκινήτου, ο
υπάλληλος οφείλει να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα εξής:
• Στάθμη λαδιού
• Στάθμη ψυκτικού υγρού
• Στάθμη υγρών φρένων
• Κατάσταση και πίεση ελαστικών
• Λειτουργία των φώτων
Ο υπάλληλος μπορεί να χρησιμοποιήσει το εταιρικό αυτοκίνητο
τόσο για επαγγελματικά, όσο και για προσωπικά ταξίδια, αρκεί στη
δεύτερη περίπτωση να μην επιβαρύνει την εταιρεία με έξοδα καυ-
σίμου, διόδια κτλ.
Η εταιρεία παρέχει e-pass Αττικής Οδού στους εργαζόμενους μετά
από έγκριση του Προϊσταμένου τους.
Όσον αφορά προσωπικά ταξίδια στο εξωτερικό, θα πρέπει να γνω-
ρίζει τα παρακάτω:
1) Χρειάζεται ειδική άδεια τόσο από την Novo Nordisk Hellas, όσο

και από την εταιρεία leasing.
2) Ανάλογα με τη χώρα προορισμού, πρέπει να εξασφαλίσει ότι

διαθέτει το κατάλληλο δίπλωμα οδήγησης (international για χώ-
ρες εκτός Ε.Ε)
3) Πρέπει να βεβαιωθεί ότι η ασφάλεια καλύπτει το αυτοκίνητο στο
εξωτερικό και θα χρειαστεί να επιβαρυνθεί με το επιπλέον κό-
στος για την ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου, λόγω της
παραμονής στο εξωτερικό.

21

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Ο υπάλληλος οφείλει να σέβεται το πρόγραμμα επισκευών και συ-
ντήρησης του εταιρικού αυτοκινήτου που του έχει παραχωρηθεί και
να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της εταιρείας leasing για service
και επισκευές. Τις επισκευές και τη συντήρηση πρέπει να τις κανο-
νίζει απευθείας ο ίδιος ο υπάλληλος, μετά από έγκριση της εταιρείας
leasing. Ο χρήστης του εταιρικού αυτοκινήτου μπορεί να επισκεφθεί
μόνο τα συνεργεία που έχει υποδείξει η εταιρεία leasing. Για την διε-
νέργεια των ανωτέρω, φροντίζει πάντα να κλείνει ραντεβού δηλώνο-
ντας την ένδειξη του χιλιομετρητή. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να
επικοινωνεί τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία
με τα Κέντρα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρείας leasing.

Αν το αυτοκίνητο πάθει οποιαδήποτε ζημία εξ αιτίας της μη τήρησης
των παραπάνω απαιτήσεων, τότε το κόστος επισκευής θα επιβαρύ-
νει τον υπάλληλο.

Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η παρέμβαση στα μηχανικά
μέρη του αυτοκινήτου, από τον υπάλληλο ή από συνεργεία της
επιλογής του.

Αν χρειαστεί, ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος να παρουσιάσει εγκαί-
ρως το αυτοκίνητο για επιθεώρηση της κατάστασης του.

6.1.3 Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η χρήση του εταιρικού αυτο-
κινήτου φορολογείται, στον χρήστη, εκτός των χρηστών για τους
κόστος που οποίους προβλέπει σχετική εξαίρεση η ισχύουσα νομοθεσία.
σχετίζεται με
Τυχόν φορολογία που προκύπτει από τις ισχύουσες φορολογικές
το εταιρικό διατάξεις για τη χρήση του οχήματος, καλύπτεται από τον χρήστη
αυτοκίνητο του οχήματος και δεν επιβαρύνει την εταιρεία.

Το κόστος του leasing, της συντήρησης και της ασφάλισης καλύ-
πτεται από την εταιρεία.

Σε περίπτωση που γίνει υπέρβαση του αριθμού των χιλιομέτρων που
ορίζονται στο συμβόλαιο της μίσθωσης, η εταιρεία καλύπτει το σχετικό
κόστος μέχρι ποσοστού 10% αυτών (Δηλαδή σε συμβόλαιο 100.000km
η εταιρεία καλύπτει υπέρβαση κατά 10.000km επιπλέον). Το κόστος
υπέρβασης τυχόν επιπλέον χιλιομέτρων χρεώνεται στον εργαζόμενο
μετά την παράδοση του αυτοκινήτου και παρακρατείται από τις νόμιμες
αποδοχές του. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου θα αποδει-
κνύεται πως η υπέρβαση των χιλιομέτρων γίνεται για επαγγελματικούς
λόγους Το μηνιαίο κόστος μίσθωσης αυτοκινήτου που δικαιούται κάθε
εργαζόμενος ορίζεται στον Πίνακα 2 της παρούσας διαδικασίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με απόφαση του Γενικού Διευθυντή και
έγκριση από τον BA VP, τα μηνιαία μισθώματα μπορούν να αναπρο-

22

EMPLOYEE HANDBOOK

σαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση τις τρέχουσες εξε-
λίξεις (πληθωρισμός, αλλαγές σε ασφάλιστρα-τέλη κυκλοφορίας κλπ).

Τα εταιρικά αυτοκίνητα θα πρέπει να φέρουν:

• ABS

• Κλιματισμό / Air Condition

• Αερόσακο οδηγού / συνοδηγού

Καλό είναι να επιλέγονται εκδόσεις που έχουν εξ αρχής όλα τα
παραπάνω. Γενικά, δεν ενθαρρύνεται η τοποθέτηση αξεσουάρ στο
αυτοκίνητο, ακόμη και αν το μηνιαίο μίσθωμα είναι σχετικά χαμη-
λότερο από το δικαιούμενο. Σε κάθε περίπτωση, έχουν προτεραιό-
τητα τα αξεσουάρ που σχετίζονται με την ασφάλεια του οχήματος
και του οδηγού και συνολικά δεν μπορούν να είναι περισσότερα
από 3 (πάντα εφόσον το επιτρέπει το όριο μηνιαίου μισθώματος).

Όλα τα έξοδα που προκύπτουν από παραβιάσεις του Κ.Ο.Κ. επιβα-
ρύνουν τον παραβάτη (ή το τρίτο μέρος) και σε καμία περίσταση
δεν καλύπτονται από την εταιρεία.

Γενικά, καλύπτονται τα έξοδα καυσίμων και διοδίων που προκύ-
πτουν από τις διαδρομές από και προς τον τόπο εργασίας καθώς και
από ταξίδια για εταιρικούς σκοπούς, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
από τον Γενικό Διευθυντή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

H εταιρεία χορηγεί κάρτα καυσίμων και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να
την χρησιμοποιούν μόνο στα πρατήρια καυσίμων που εξυπηρετούν την
κάρτα αυτή και να συμμορφώνονται στις προδιαγραφές χρήσης της.

Ο υπάλληλος υποχρεούται σε μηνιαία βάση να καταγράφει στο
εξοδολόγιό του, την ένδειξη του μετρητή χιλιομέτρων, και να γνω-
στοποιεί προς την εταιρεία άπαξ ετησίως την ένδειξη του μετρητή.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει έλεγχο σε τακτά χρονικά
διαστήματα στον μετρητή χιλιομέτρων, ενώ θα γίνεται έλεγχος από
το τμήμα προσωπικού στο τέλος του έτους για την ορθότητα της
συμπλήρωσης της υπεύθυνης δήλωσης.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση του κόστους χρήσης των εται-
ρικών αυτοκινήτων είναι πρωτίστως οι προϊστάμενοι των τμημάτων
αλλά και το τμήμα προσωπικού.

6.2.1 Η Novo Nordisk λαμβάνει υπόψη της την επιβάρυνση του περιβάλ-
λοντος από τις εκπομπές CO2 που προκύπτουν από τις δραστηρι-
περιβαλλοντική ότητές της. Στο πλαίσιο αυτό, για τα εταιρικά αυτοκίνητα ακολου-
πολιτική - θείται πολιτική ελεγχόμενης εκπομπής ρύπων. Σύμφωνα με αυτήν
τα εταιρικά αυτοκίνητα θα πρέπει να έχουν μέση εκπομπή CO2 ανά
εκπεμπόμενοι θέση εργασίας, όπως αυτή ορίζεται στο παράρτημα 2 της παρούσας
ρύποι διαδικασίας.

23

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

6.2.2 Τα εταιρικά αυτοκίνητα πρέπει να είναι πλήρως ασφαλισμένα τόσο
εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό (με εξαίρεση ορισμένες
ατυχήματα χώρες υψηλού κινδύνου – παρακαλείσθε να ελέγξετε την πράσινη
κάρτα). Σε όλα τα ατυχήματα η ασφάλιση εξαρτάται από όσα έχουν
συμφωνηθεί να καλύπτονται από την εταιρεία.

Για να ταξιδέψει εταιρικό αυτοκίνητο στο εξωτερικό είτε πρόκειται
για επαγγελματική είτε για προσωπική χρήση, θα πρέπει αυτό να
εγκριθείαπό τη διοίκηση της εταιρείας. Επίσης μετά την έγκριση,
είναι απαραίτητη η έκδοση πράσινης κάρτας το κόστος της οποίας
βαρύνει τον υπάλληλο σε περίπτωση που το ταξίδι είναι προσωπι-
κής φύσεως.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει μέρος ή το σύνολο των
εξόδων στον υπάλληλο που είναι υπεύθυνος για το ατύχημα, αν ο
οδηγός προκαλεί ζημιές στο αυτοκίνητο σε μόνιμη βάση ή επιδει-
κνύει απρεπή συμπεριφορά.

Τα αυτοκίνητα που μισθώνει η εταιρεία για τους υπαλλήλους καλύ-
πτονται από μικτή ασφάλεια. Τυχόν ζημίες που γίνονται στο όχη-
μα με ευθύνη του υπαλλήλου καλύπτονται από την ασφάλεια με
βάση τα όσα ορίζει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και για ποσά άνω
του ύψους της απαλλαγής που ορίζει το μισθωτήριο συμβόλαιο.
Το ποσό της απαλλαγής καλύπτεται από την Novo Nordisk Ελλάς
ΕΠΕ το πολύ σε δυο περιπτώσεις ετησίως. Σε τυχόν επιπλέον περι-
στατικά ζημιών, το κόστος της απαλλαγής βαρύνει τον χρήστη και
κρατείται από τη μισθοδοσία. Ατυχήματα που δεν καλύπτονται από
την ασφάλεια του αυτοκινήτου (κτυπήματα στο κάτω μέρος του
αυτοκινήτου) και οφείλονται σε υπαιτιότητα του οδηγού, βαρύνουν
εξ’ ολοκλήρου τον οδηγό. Εξαιρέσεις μπορεί να γίνουν μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με την έγκριση του Γενικού Διευ-
θυντή. Στο τελευταίο δίμηνο του έτους ο χρήστης του αυτοκινήτου
θα πρέπει να κάνει δήλωση ατυχήματος για τυχόν μικροζημιές που
υπάρχουν στο αυτοκίνητο για να μην μεταφέρονται αυτές στο επό-
μενο ημερολογιακό έτος.

Αν προκληθεί ατύχημα με το εταιρικό αυτοκίνητο, ο οδηγός είναι
πρωτίστως υπεύθυνος για την παροχή πρώτων βοηθειών σε όλους
τους τραυματίες και, αν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να καλέσει
ασθενοφόρο και την αστυνομία.

Για την καταγραφή οποιουδήποτε ατυχήματος, πρέπει να παρασχε-
θούν τα ακόλουθα:

1) μικροζημιές μετά από συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων με-
ρών– τυποποιημένο υπογεγραμμένο έντυπο ατυχήματος, κα-
ταθέσεις μαρτύρων και περιγραφές του ατυχήματος (ισχύουν
επίσης και στο εξωτερικό)

24

EMPLOYEE HANDBOOK

2) άλλα ατυχήματα χωρίς συγκατάθεση - τυποποιημένο έντυπο
ατυχήματος και αστυνομική αναφορά.

3) Για ατυχήματα που προκαλούν σωματικές βλάβες πρέπει να πα-
ρέχεται πάντα αστυνομική αναφορά.

4) Ο οδηγός υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως στην εταιρεία
leasing οποιοδήποτε ατύχημα ή ζημιά στο αυτοκίνητο ανεξαρτή-
τως αιτίας, εντός 48 ωρών από την ημερομηνία του συμβάντος.
Μετά την παρέλευση του 48ωρου, η δήλωση θεωρείται εκπρό-
θεσμη και η ασφαλιστική εταιρεία δεν καλύπτει την ζημιά.

5) Η δήλωση ατυχήματος μπορεί να παραδίδεται ιδιοχείρως στα
κατά τόπους γραφεία της εταιρείας leasing ή να αποστέλλεται με
email, και παράλληλα να αποστέλλεται στο τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού, με κοινοποίηση στον προϊστάμενο.

Στην περίπτωση που προκληθεί οποιουδήποτε είδους σωματική
βλάβη στον υπάλληλο ως άμεσο αποτέλεσμα ατυχήματος με το
εταιρικό αυτοκίνητο, πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το τμήμα Προ-
σωπικού, προκειμένου να ενεργοποιήσει την εταιρική ασφάλεια σε
περίπτωση ατυχήματος που παρέχεται στους υπαλλήλους.

Στο αυτοκίνητο θα πρέπει να υπάρχουν αριθμοί τηλεφώνων έκτα-
κτης ανάγκης και έντυπα ατυχήματος.

6.3.1 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καλύπτει σε εργαζόμενους που
δεν κάνουν χρήση εταιρικού αυτοκίνητου, τα έξοδα μετακίνησης για
άλλες τη διαδρομή από την οικία τους προς την εργασία και αντίστροφα.
ρυθμίσεις Πιο συγκεκριμένα καλύπτονται βενζίνη και διόδια Αττικής Οδού,
μέχρι ενός ποσού ανά μήνα που ορίζεται ανά εργαζόμενο, από τη
διεύθυνση, βάσει τιμολογίων. Όσον αφορά έξοδα συντήρησης, πά-
σης φύσεως, καλύπτονται έως 300€ ετησίως βάσει τιμολογίων.

Για να εξεταστεί ένα τέτοιο αίτημα θα πρέπει να ισχύουν οι εξής
προϋποθέσεις:

1) Ο υπάλληλος πρέπει να συμπληρώσει τουλάχιστον 3 χρόνια ερ-
γασίας στην εταιρεία.

2) Θα πρέπει να υποβληθεί γραπτώς σχετικό αίτημα από τον προϊ-
στάμενο του υπαλλήλου με επαρκή τεκμηρίωση.

3) Θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυ-
ντή, ώστε το αίτημα να προωθηθεί προς έγκριση από τον BA VP.

Επιτρέπεται η ενοικίαση αυτοκινήτων εντός Ελλάδος με στόχο την
εξυπηρέτηση της προώθησης των πωλήσεων (τακτικά ταξίδια ΙΕ,
υποστήριξη συνεδριακών εκδηλώσεων κ.α.), κυρίως σε νησιωτι-
κούς προορισμούς αλλά και σε άλλα μέρη, εφόσον υπάρχει έγκριση
προϊσταμένου.

25

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Η ενοικίαση γίνεται μέσω μιας εταιρείας ενοικιάσεων, η οποία επιλέ-
γεται με βάση την πανελλαδική κάλυψη και τις τιμές που μας παρέχει.

H μη συμμόρφωση στην παρούσα διαδικασία μπορεί να οδηγήσει
σε άρση του δικαιώματος χρήσης του εταιρικού αυτοκινήτου από
τη διοίκηση.

Τα θέματα που δεν περιγράφονται σε αυτή τη διαδικασία θα αντιμε-
τωπίζονται σύμφωνα με την κοινή πρακτική.

Τυχόν αμφίβολα, προβληματικά, αμφίσημα ζητήματα θα λύνονται
από τη διοίκηση.

6.4 1) Με βάση τα παρόντα δεδομένα, υπάρχει σαφής προτεραιότητα
στην επιλογή πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων. Εξαιρέσεις μπο-
βασικοί ρούν να γίνουν μόνο με έγκριση της γενικής διεύθυνσης και
κανόνες μόνο σε περίπτωση υβριδικών (οικονομικότερων) αυτοκινήτων.
που διέπουν
την επιλογή 2) Η Novo Nordisk Hellas επιλέγει ως κύριο προμηθευτή της την εται-
αυτοκινήτου ρεία Arval, που αποτελεί και τον βασικό προμηθευτή του ομίλου.
leasing στην
Novo Nordisk 3) Τα συμβόλαια μίσθωσης είναι βασικά 48 μηνών με 100.000km.
Hellas LTD
a. Για τους υπαλλήλους που εργάζονται στο πεδίο, υπάρχει
επίσης η δυνατότητα σύναψης συμβολαίου 54 μηνών, μετά
από έγκριση της γενικής διεύθυνσης.

b. Για τους υπαλλήλους εκτός ομάδας πωλήσεων υπάρχει δυ-
νατότητα σύναψης συμβολαίων ως εξής:

c. μίσθωση 48 μηνών με 100.000km ή με 80.000km ή με
60.000km

d. μίσθωση 60 μηνών με 125.000km ή με 100.000km ή με
75.000km

e. μίσθωση 66 μηνών με 110.000km ή με 82.500km.

4) Το κόστος της υπέρβασης των χιλιομέτρων του συμβολαίου πέ-
ραν του 10%,βαρύνει τον υπάλληλο.

5) Η διαχείριση της απόκτησης/αντικατάστασης εταιρικού αυτοκι-
νήτου θα γίνεται από την εταιρεία μίσθωσης εφόσον εκείνη πα-
ράχει την υπηρεσία αυτή (Η Arval την παρέχει).

6) Η Novo Nordisk χρησιμοποιεί αυτοκίνητα των ομίλων VAG,
BMW, PSA.

7) Οι επιλογές μοντέλων αυτοκινήτων για κάθε κατηγορία χρηστών
είναι προεπιλεγμένες από την εταιρεία και περιλαμβάνονται στο
παρόν παράρτημα. Επιπλέον μοντέλα ή νέα μοντέλα που μπορεί
να κυκλοφορήσουν, μπορεί να προστεθούν στη λίστα με έγκρι-
ση γενικού διευθυντή, δεδομένου ότι βρίσκονται εντός των θε-
σμοθετημένων ορίων μίσθωσης.

26

EMPLOYEE HANDBOOK

Πίνακας 2 Monthly leasing Average
rental limit in € emissions CO2
Job Title / (VAT not included)
Category gr/km
620 140
General Manager 550 140
450 140
Management Team
430 140
Other people 400 130
managers
370 130
Product Managers
350 130
Chief Accountant,
Product Managers
junior, Project
Managers, RMAs,
Senior CRAs, KAMs

Executive Reps,
Senior Sales reps

CRAs, Sales
Representatives

Management can decide to Type of car can be chosen
allocate company cars to within the following: Limousine,
employees with different titles Station car, SUV and MPV’S
but similar responsibilities (7-seaters). Special cars like
very small cars (2-seaters),
cabrios or 2-door cars are not
allowed.

These guidelines have to be adapted annually by General Manager,
if necessary, and approved by ΒΑ VP every year.

27

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΤΑΞΊΔΙΑ

7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΤΑΞΊΔΙΑ

7.1 Οι υπάλληλοι της Νovo Νordisk Ελλάς ΕΠΕ που ταξιδεύουν για
επαγγελματικούς λόγους οφείλουν να τηρούν τις παρακάτω αρχές:
κατευθυντήριες
οδηγίες

σχετικά με τα
επαγγελματικά

ταξίδια

7.2 Κατά την κράτηση εισιτηρίων για προγραμματισμένα ταξίδια, πρέπει
να επιλέγεται αποκλειστικά η οικονομική θέση.
αεροπορικά
εισιτήρια Κατά την κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων, πρέπει να τηρούνται τα
παρακάτω:

• ∆ιασφάλιση ευελιξίας (αλλαγές των εκδοθέντων/κρατημένων ει-
σιτηρίων)

• Χρήση ασφαλούς& έγκυρης αεροπορικής εταιρείας.

• Για συναντήσεις για τις οποίες μπορεί να γίνει κράτηση εκ των
προτέρων (π.χ. σεμινάρια ή συνέδρια), η οργάνωση των ταξι-
διών πρέπει να γίνεται όσον το δυνατόν νωρίτερα, προκειμένου
να διασφαλίζονται οι χαμηλότερες δυνατές τιμές.

1) Όλες οι κρατήσεις πρέπει να γίνονται κατά προτεραιότητα μέσω
του ταξιδιωτικού πρακτορείου που έχει εγκριθεί/ή κατέχει γρα-
πτή συμφωνία με την Νovo Νordisk στην Ελλάδα.

2) Τα μη χρησιμοποιηθέντα εισιτήρια πρέπει να επιστρέφονται αμέ-
σως και να ενημερώνεται σχετικά το ταξιδιωτικό πρακτορείο.

3) Σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης μπορεί να γίνει κράτηση
εισιτηρίου μέσω διαδικτύου π.χ. από την διαδικτυακή πύλη της
επιλεχθείσας, έγκυρης αεροπορικής εταιρείας.

Σε περίπτωση ταξιδιών μεγάλης διάρκειας (πάνω από 5 ώρες):

1) Εάν ο υπάλληλος ταξιδεύει μόνος του υποχρεούται να λάβει
έγκριση από τον Γενικό διευθυντή ή τον Αντιπρόεδρο της Επι-
χειρηματικής Ζώνης Ιταλίας/Ελλάδας για να ταξιδέψει σε διακε-
κριμένη θέση (business class), ανάλογα με το κόστος του εισι-
τηρίου και τη διάρκεια της πτήσης.

2) Όταν ταξιδεύει με επαγγελματίες υγείας ή άλλους συνεργάτες, ο
υπάλληλος της ΝΝ πρέπει να βρίσκεται στην ίδια θέση με αυτούς.

Η Πολιτική επαγγελματικών ταξιδιών περιλαμβάνει και συνυπολογί-
ζει τις απαιτήσεις των αντίστοιχων διαδικασιών Επιχειρηματικής Δεο-
ντολογίας της εταιρείας σε παγκόσμιο Επίπεδο, τις τοπικές απαιτήσεις
της Ελληνικής νομοθεσίας, του Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και
την εταιρική πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

28

EMPLOYEE HANDBOOK

Όλες οι πληρωμές ταξιδιών από την Novo Nordisk πρέπει να είναι:
1) Λογικές,
2) Να διοργανώνονται απευθείας από την Novo Nordisk Ελλάς ή

από το Διαμεσολαβητή της
3) Σε συμμόρφωση με το Business Ethics Compliance Framework

7.3 Για επαγγελματικά ταξίδια με τρένο, μπορεί να γίνεται κράτηση
στην πρώτη θέση.
σιδηροδρομικά
εισιτήρια

7.4 Για τα επαγγελματικά ταξίδια με πλοίο διατίθενται καμπίνα Α’ Θέ-
σης, εφόσον το ταξίδι γίνεται νυχτερινές ώρες.
ακτοπλοϊκά
εισιτήρια

7.5 Οι κρατήσεις των ξενοδοχείων θα πρέπει να γίνεται μέσω του εγκε-
κριμένου ταξιδιωτικού γραφείου με τον οποίο συνεργάζεται η εται-
ξενοδοχεία ρεία (Marine Tours).

Τα ξενοδοχεία που επιλέγονται θα πρέπει να είναι 4 αστέρων, και
εντός των πλαισίων που ορίζονται από τις αντίστοιχες διαδικασίες
της εταιρείας.

7.6 Για τα επαγγελματικά ταξίδια (εισιτήρια - ξενοδοχεία) των εργαζομέ-
νων οι κρατήσεις γίνονται από το ταξιδιωτικό γραφείο Marine Tours.
συνεργαζόμενο E-mail: [email protected]
πρακτορείο
Για ενοικίαση αυτοκινήτων στις περιοχές που δεν μπορεί να ταξιδέ-
ψει κάποιος με την αυτοκίνητό του, οι ενοικιάσεις γίνονται από την
εταιρεία Avis.
E-mail: [email protected]

7.7 Για όλα τα ταξίδια χρειάζεται η έγκριση του Προϊσταμένου.

εγκρίσεις Για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων με κόστος ανώτερο των
€400, χρειάζεται περαιτέρω ειδική έγκριση του Προισταμένου.

29

ΚΏΔΙΚΑΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ

8. ΚΏΔΙΚΑΣ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ

8.1 Όλοι οι εργαζόμενοι της Novo Nordisk έχουν συναινέσει εγγράφως,
υπογράφοντας άρθρο στην σύμβαση τους που αφορά την μη απο-
εμπιστευτικότητα κάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών της εταιρείας σε τρίτους.

Η Novo Nordisk υπερηφανεύεται ότι ακολουθεί πολιτική διαφάνειας
και εντιμότητας. Αυτή η πολιτική μας βοηθά να κάνουμε στο εσωτε-
ρικό της εταιρείας την δουλειά μας καλύτερα αλλά είναι σημαντικό
να αναγνωρίζουμε ότι κάποιες φορές αυτό μας κάνει ευάλωτους στο
εξωτερικό περιβάλλον. Η αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών
σε ενεργούς ή πιθανούς ανταγωνιστές, πελάτες ή προμηθευτές της
Novo Nordisk θέτει την εταιρεία σε σοβαρή μειονεκτική θέση που
μπορεί να προκαλέσει σημαντική οικονομική ζημία ή καταστροφή.

Η δέσμευσή εμπιστευτικότητας ισχύει και για την περίπτωση απο-
χώρησης εργαζόμενου από την εταιρεία.

8.2 Δεν επιτρέπεται η συνεργασία με εταιρείες συμφερόντων συγγενικών
προσώπων των εργαζομένων, (προμηθευτές, λοιποί συνεργάτες).
σύγκρουση
συμφερόντων Επίσης δεν μπορούν να εργασθούν στην ίδια εταιρεία (Υποκατά-
στημα Novo Nordisk) εργαζόμενοι που συνδέονται με συγγενική
σχέση.

30

EMPLOYEE HANDBOOK

9. EWC-EUROPEAN WORKS COUNCΙL

Το Ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων (EWC) είναι ένα Forum για
την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν θέματα με πανευρωπα-
ϊκή διάσταση και συζητούνται μεταξύ της Διοίκησης της εταιρείας
και των εκπροσώπων των εργαζομένων.
Οι εκπρόσωποι εκλέγονται από τους εργαζόμενους κάθε τέσσερα
χρόνια σε κάθε Υποκατάστημα. Για περισσότερες πληροφορίες επι-
σκεφτείτε το EWC web pages.

31

ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ NOVO NORDISK ΕΛΛΆΣ

10. ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ
NOVO NORDISK ΕΛΛΆΣ

10.1 Για να ξεκινήσει η διαδικασία κάλυψης οποιαδήποτε θέσης χρει-
άζεται η έγκριση του VP BA. Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται η
προσλήψεις έγκριση της/του CVP P&O Europe.

Η διαδικασία ξεκινά από το HR Τμήμα της εταιρείας και ακολουθεί
τα παρακάτω βήματα με την συνεργασία του Προϊσταμένου της κε-
νής θέσης:

• Έγκριση θέσης από το BA.
• Άνοιγμα θέσης στο SAP (μέσω GSC).
• Άνοιγμα Αγγελίας στο Novo Nordisk/Jobs.
• Ανακοίνωση της θέσης εσωτερικά.
• Δημοσίευση Αγγελίας στο LinkedIn.
• Επιλογή υποψηφίων που έχουν τα τυπικά προσόντα.
• Διαδικασία επιλογής με Interviews, Personality tests, Assessment.

Η επιλογή μπορεί να ανατεθεί και σε εξωτερικό σύμβουλο όταν
κρίνεται απαραίτητο.
• Γραπτή πρόταση συνεργασίας στον κατάλληλο υποψήφιο.
• Ενεργοποίηση διαδικασίας πρόσληψης για την Novo Nordisk (μέσω
GSC) και τοπικά στο ΕΡΓΑΝΗ.

32

EMPLOYEE HANDBOOK

10.2 Το πρόγραμμα κατάρτισης των νεοπροσλαμβανόμενων περιλαμβάνει:

πρόγραμμα ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ένταξης στην ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ
Novo Nordisk
The NN Way Κατανόηση • Η Ιστορία μας
Ελλάς της κοινής - Ανακάλυψη της Ινσουλίνης
κουλτούρας και - Ίδρυση της εταιρείας
των αξιών που
χαρακτηρίζουν • The Novo Nordisk Way
τη Novo Nordisk
• Triple Bottom Line
• Θεραπευτικές Περιοχές και

product portfolio

Η Επιχείρησή Να κατανοήσουμε • Θεραπευτικές Περιοχές και
μας
πώς η Novo product portfolio

Nordisk κάνει τη - Diabetes Care
διαφορά στη ζωή - Biopharmaceuticals
των ασθενών
μέσω των § Αιμόσταση

προϊόντων της § Αυξητική Ορμόνη

§ Ορμονική υποκατάσταση

• Corporate Concepts

- Αλλάζοντας το Διαβήτη

- Αλλάζοντας τις δυνατότητες
στην αιμορροφιλία

Να καταλάβουμε • Επισκόπηση της αλυσίδας αξιών

την βασική - Έρευνα

φαρμακευτική - Ανάπτυξη

αλυσίδα αξιών - Παραγωγή και προμήθεια

της Novo - Marketing και πωλήσεις

Nordisk - Υποστηρικτικές Λειτουργίες

(Συμμόρφωση Κατανόηση της • Κύριοι μοχλοί εστίασης της
και Ποιότητα) σημασίας ορθής Novo Nordisk
Compliance επιχειρησιακής - Ασφάλεια Ασθενών
and Quality ηθικής και της - Αρχές
- Συνέπειες μη συμμόρφωσης
ποιότητας - Άδεια λειτουργίας

• Novo Nordisk εξασφαλίζει τη
συμμόρφωση μέσω:

- Quality Management System/
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

- Business Ethics /Επιχειρησιακή
Ηθική

Engagement Να καταλάβουμε • Πολιτική ανθρώπινου
/Δέσμευση
τι κάνει η Novo δυναμικού

Nordisk για να

δημιουργήσει ένα

χώρο εργασίας

δεσμευτικό.

33

ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ NOVO NORDISK ΕΛΛΆΣ

Ο συντονισμός για την ολοκλήρωση του προγράμματος ένταξης
γίνεται από το HR.

Οι Προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναφέρονται στο
προγράμματος ένταξης καταχωρούνται στο IsoTrain.

Στον νέο συνάδελφο παρέχονται τα εργαλεία που χρειάζεται για
την εκτέλεση της εργασίας του όπως:

• Γραφείο, αυτοκίνητο, κάρτα εισόδου (εφόσον δίνονται στην θέση -
από το τμήμα HR-Administration).

• Laptop, κινητό, κλπ (από το ΙΤ).

Σημειώνεται ότι στις θέσεις Field η εταιρεία παρέχει πάντοτε αυτο-
κίνητο και δεν παρέχει γραφείο.

10.4 Η επίσημη γλώσσα επικοινωνίας στην εταιρεία είναι τα αγγλικά.
Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν ευχέρεια στην γραπτή και
γλώσσα προφορική επικοινωνία στα αγγλικά. Η εταιρεία παρέχει την δυ-
επικοινωνίας νατότητα σε όλους τους εργαζόμενους να βελτιώσουν το επίπεδο
αγγλικών τους με την παροχή 1.000,00€ για κάλυψη του κόστους
στη Novo μαθημάτων αγγλικών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνή-
Nordisk στε με το HR.

10.5 Η Novo Nordisk θέλει να διασφαλίσει ότι κατά την πρόσληψη έγινε
η σωστή επιλογή και η θέση καλύφθηκε από το κατάλληλο άτομο.
δοκιμαστική
περίοδος Όλοι οι νεοπροσλαμβανόμενοι για 6 μήνες είναι σε δοκιμαστική πε-
ρίοδο. Στο τέλος αυτής της περιόδου ο Προϊστάμενος αξιολογεί την
απόδοση του εργαζόμενου και επιβεβαιώνει την οριστικοποίηση την
συνεργασίας.

Κατά τη δοκιμαστική περίοδο:

• Ο Προϊστάμενος θέτει στόχους στο νεοπροσλαμβανόμενο, χρη-
σιμοποιώντας το σύστημα αξιολόγησης της εταιρείας.

• Στο τέλος του 6μήνου ο Προϊστάμενος αξιολογεί τον εργαζόμενο
και προτείνει την συνέχιση ή την διακοπή της συνεργασίας.

34

EMPLOYEE HANDBOOK

10.6 Το Global Mobility είναι η υπηρεσία της Novo Nordisk που διασφαλί-
ζει τη μετακίνηση των εργαζομένων στον Παγκόσμιο οργανισμό της
global εταιρείας και διασφαλίζει την ασφαλή μετάθεση των εργαζομένων
mobility - μέσα στα πλαίσια που ορίζονται από την διεθνή και τοπική νομο-
εργασία στο θεσία κατά περίπτωση.Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα
εξωτερικό για ευκαιρείς μετάθεσης στην Novo Nordisk επισκεφτείτε το Global
Mobility - Centre of Excellence ή μιλήστε με το HR.

35

ΔΙΑΚΟΠΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

11. ΔΙΑΚΟΠΉ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ

11.1 Η Novo Nordisk προσπαθεί να εξασφαλίζει μια μακρά συνεργασία με
τους εργαζόμενους και επενδύει στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη
παραίτηση τους. Παρόλα αυτά στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος απο-
εργαζόμενου φασίσει να αποχωρήσει από την εταιρεία οφείλει να ακολουθήσει
την παρακάτω διαδικασία:

• Ενημερώνει τον Προϊστάμενο του τουλάχιστον 30 ημέρες πριν
από την αποχώρηση και εξηγεί τους λόγους.

• Ενημερώνει γραπτώς το HR της εταιρείας.

• Την τελευταία ημέρα εργασίας και πριν από την αποχώρηση
υπογράφει τα επίσημα έγγραφα διακοπής της συνεργασίας και
ενημερώνεται για τα οικονομικά θέματα που σχετίζονται με την
διακοπή της συνεργασίας.

• Παρέχει χρόνο στο HR για τη διεξαγωγή ενός τελευταίου Interview
(Exit interview).

• Μετά την τελευταία ημέρα αποκλείεται η δυνατότητα πρόσβασης
σε οποιαδήποτε αρχείο της εταιρείας.

11.2 Ο Προϊστάμενος εντοπίζει τα προβλήματα της απόδοσης του εργα-
ζόμενου και συμφωνεί μαζί του ένα πλάνο βελτίωσης σε επικοινω-
απόλυση νία με το HR. Αφού υπογράψει με τον εργαζόμενο το πλάνο με τις
εργαζόμενου συμφωνηθείσες ενέργειες θα πρέπει:

• Να παρακολουθεί την απόδοση του εργαζόμενου και την πορεία
των συμφωνημένων ενεργειών.

• Ενημερώνει γραπτώς τον υφιστάμενο του ότι δεν έχει σημειωθεί
επαρκής βελτίωση και ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα εάν δεν
υπάρξει αλλαγή στην απόδοση ή στη συμπεριφορά θα διακοπεί η
συνεργασία.

• Υποβάλει όλα τα στοιχεία στο τμήμα Προσωπικού, ζητώντας την
διακοπή συνεργασίας μετά από την έγκριση του Γενικού Δ/ντή.

• Ενημερώνει τον υφιστάμενο του για το χρονοδιάγραμμα αποχώ-
ρησης του από την εταιρεία.

Κατά την ήμερα αποχώρησης, ο εργαζόμενος καλείται να:

• Υπογράψει την καταγγελία σύμβασης και να παραλάβει αντίγραφο.
• Να εισπράξει το ποσό αποζημίωσης που δικαιούται.
• Να παραλάβει τα έγγραφα που θα χρειάζεται για το Ταμείο Ανερ-

γίας (ΟΑΕΔ).
• Η πρόσβαση του εργαζόμενου στα αρχεία της διακόπτεται άμεσα.

36

EMPLOYEE HANDBOOK

Διακοπή συνεργασίας μπορεί να γίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
όταν ο εργαζόμενος με τις ενέργειες του βλάπτει την εταιρεία ή
έχει διαρραγεί η εμπιστοσύνη της εταιρείας προς τον εργαζόμενο,
εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία.
Η εταιρεία μπορεί για λόγους αναδιοργάνωσης και διαχείρισης των
πόρων της με πιο αποτελεσματικό τρόπο να προχωρήσει στην κα-
τάργηση θέσεων σε μια περιοχή ή Υποκατάστημα, καταβάλλοντας
αποζημιώσεις.
Η εταιρεία δεν ξανά-συνεργάζεται στο μέλλον με εργαζόμενους
που έχουν απολυθεί ή έχουν λάβει πακέτα αποζημιώσεων λόγω
αναδιοργάνωσης.

37

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

12. ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

12.1 Η ειδική κατάρτιση επί της εργασίας περιλαμβάνει:

ειδική • τεχνική ή επαγγελματική κατάρτιση,
κατάρτιση
• σχετικές διαδικασίες και οδηγίες που αφορούν συγκεκριμένους
επί της ρόλους.
εργασίας
Οι υπεύθυνοι τμημάτων και οι εργαζόμενοι πρέπει να εντοπίζουν τις
ανάγκες τεχνικής ή επαγγελματικής ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας 3P ή όταν γίνεται ανάθεση νέων καθηκόντων.

Οι ανάγκες καταγράφονται στο IDP και υποβάλλονται στο τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) για προγραμματισμό υλοποίησης των
αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή άλλων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων.

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να ενημερώνουν το τμήμα Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού (HR), για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν ολο-
κληρώσει, και να καταθέτουν τις απαραίτητες Βεβαιώσεις (αποδείξεις).

Επιπλέον η εταιρεία οργανώνει ομαδικά εκπαιδευτικά προγράμμα-
τα, για την κατάρτιση ομάδων εργαζομένων σε διάφορα τεχνικά ή
επαγγελματικά θέματα που θα βελτιώσουν την απόδοση των συμ-
μετεχόντων ή θα τους εκπαιδεύσουν σε νέα δεδομένα.

Οι υπεύθυνοι τμημάτων πρέπει να εντοπίζουν τις σχετικές διαδικα-
σίες και οδηγίες για εκπαίδευση, εντός του τμήματός τους, και να
εγκρίνουν τη διδακτέα ύλη που σχετίζεται με τον ρόλο στο ISOtrain.

12.2 Στην αρχή κάθε έτους καταρτίζεται ένα γενικό πλάνο ανάπτυξης
που αφορά εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν τους εργα-
προγράμματα ζόμενους που βάσει του IDP έχουν το δυναμικό να προετοιμαστούν
ανάπτυξης του για κάποια μελλοντική προαγωγή, όταν υπάρξει κενή θέση. Το
πλάνο συμφωνείται με τους προϊσταμένους και προγραμματίζεται
οργανισμού η υλοποίησή του.

Η εταιρεία υποστηρίζει ατομικά προγράμματα ανάπτυξης των εργα-
ζομένων καλύπτοντας κατά περίπτωση μέρος του προγράμματος
εκπαίδευσης.

12.3 Πρέπει να συμπληρώνεται ένα αρχείο εκπαίδευσης προκειμένου να
τεκμηριώνεται κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αυτό το αρχείο εκ-
τεκμηρίωση παίδευσης πρέπει να αρχειοθετείται από το HR.
κατάρτισης
Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής ενότητας ή άλλων στοι-
χείων εκπαίδευσης, η τεκμηρίωση καταχωρείται στο μητρώο εκπαί-

38

EMPLOYEE HANDBOOK

δευσης. Πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα πιστοποιήσεων ή
παρόμοιων εγγράφων που αναφέρουν τη συμμετοχή ή την ολοκλή-
ρωση της εκπαίδευσης (πρόγραμμα, έντυπα υπογεγραμμένα από
τους συμμετέχοντες και τον εκπαιδευτή κ.λπ.). Κάθε εκπαιδευτική
δραστηριότητα πρέπει να καταχωρείται στο μητρώο.
Η κατάρτιση επί των διαδικασιών του συστήματος ποιότητας θα γί-
νεται μέσω του ISOtrain.
Τα αντίγραφα των πιστοποιητικών, το πρόγραμμα ή τυχόν άλλα
έγγραφα που αποδεικνύουν την παρακολούθηση και συμμετοχή
πρέπει να προωθούνται στο HR για αρχειοθέτηση.

39


Click to View FlipBook Version