The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Meglepetés: itt az új Toluna e-magazin!

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Toluna, 2019-06-06 08:57:05

HU_Júniusi Magazin

Meglepetés: itt az új Toluna e-magazin!

TOLUNA

Június 2019Kezd a nyarat a

Tolunával!

Toluna Zenedoboz


#TolunaTravellerVersenyek


Kedves felhasználók,


Szeretnénk köszönetet mondani nektek azért, hogy aktív tagjai vagytok oldalunknak és,
hogy a májusi hónap folyamán is kimutattátok, hogy bíztok bennünk és igazán fontos

nektek a Toluna oldala.


Ebben a számban megemlítjük a Toluna Egyszer volt, hol nem volt játék nyerteseit, Toluna
számokban, és persze a Toluna Wins-el kapcsolatos tartalmakat sem hagyjuk ki ebből a

számból sem. Mint azt már megszoktátok a múlt hónap legjobb tartalom létrehozóit sem
felejtjük ki, valamint mint már azt biztos láttátok az oldalon, megjelent egy új és izgalmas
kampány a #TolunaTraveller címmel, amely során extra pontokat szerezhettek és sokat

szórakozhattok.


Kellemes olvasást!
Anita B.


ebben aszámban

HU.TOLUNA.COM


JÚNIUS 2019

#TolunaTraveller Zenedoboz - Új verseny és

CCM - Május nyertesek


Toluna Milliomos #TolunaWins


Toluna számokban Mit jelent számodra

Toluna ABC a Toluna? Verseny

Toluna Kirakós Játék Nyertesek


Hol rejtőzik? Verseny és Májusi nyertesek és

nyertesek új versenyek


#TolunaTraveller


Június 3 és 30 között a Toluna elindítja a
#TolunaTraveller kampányt, ahol sok pontot

kereshettek, ha mind a 4 rejtett küldetést
megtaláljátok és teljesítitek. Az összes rejtett

küldetésben részt vevő játékosok közül 3

nyertest választunk ki és 5000 pontot
nyernek.


H U . T O L U N A . C O M


#TolunaTravellerK A M P Á N Y S O R Á N


Megtudhatjátok a többi felhasználó véleményét
bizonyos helyekkel kapcsolatban, részt vehettek

interaktív versenyekben, szórakozhattok a 4 új érdekes
játékot kipróbálva, valamint sok sok pontot

szerezhettek!
A kampány június 3 és 30 között tart


H A S Z E R E T N É T E K T Ö B B I N F O R M Á C I Ó T E Z Z E L
K A P C S O L A T B A N K A T T I N T S A T O K I D E


CCM -
A MÁJUSI HÓNAP LEGJOBB
 TARTALOM LÉTREHOZÓIG R A T U L Á L U N K !szilvarium SZESZIBT


evekee49 szelkakas1979


budaizs mókusBmacsi Roky54


NGabyka Rianna62


H U . T O L U N A . C O M


Toluna Milliomos
V á l t s   b e 5 0 0 p o n t o t e g y l e h e tő s é g é r t , h o g y 1 m i l l i ó T o l u n a

p o n t o t n y e r j !


számokban
Toluna
Mivel piackutató cég vagyunk,
szeretnénk megosztani veletek néhány

adatot a magyarországi oldal májusi

tevékenységével kapcsolatban.

1 1 , 7 2 1 - A m a g y a r o r s z á g i

o l d a l u n k o n v a l ó r e g i s z t r á l t t a g o k

k ö z ü l é n n y i e n l é p t e k f e l a z

o l d a l u n k r a m á j u s b a n0 0 : 0 6 : 1 8   - a z o l d a l o n t ö l t ö t t

á t l a g o s i d ő t a r t a m

m á j u s 1 3 - á n - k e r e s t e f e l

o l d a l u n k a t a l e g t ö b b t a g a z

m á j u s i h ó n a p b a n

t o l u n a , t o l u n a c s a p a t ,

t o l u n a T r i v i a ,

k i f i z e t é s , t r i v i a   - n é h á n y s z ó a

l e g k e r e s e t t e b b s z a v a k k ö z ü l a
T o l u n a m a g y a r o r s z á g i o l d a l á n


HU.TOLUNA
.COM KÖVESD A TOLUNA CSAPATOT, ÉS VEGYÉL RÉSZT A SZÓRAKOZTATÓ
ÚJ TOLUNA ABC VERSENYBEN!


K Ö V E S D A T O L U N A C S A P A T O T I T T


JÁTSZUNK EGY

KICSIT!


Toluna

Kirakós Játék
A j á t é k e l é r é s e é r d e k é b e n k a t t I D EA kirakó nem egy modern játék. A feltalálójának az
angol John Spilsbury térképkészítőt és rézmetszőt

jegyzik, aki 1763-ban egy Nagy-Britannia-
térképet ragasztott egy falapra, majd
lombfűrésszel szétfűrészelte a grófságok határai

mentén (innen ered a játék angol neve, a
„lombfűrészrejtvény”).


A játékos célja az volt, hogy a térképet újra összeill
essze. Mi ugyanezt tettük egy Tolunás képpel.
Lássuk mennyi idő alatt sikerül helyreilleszteni a

darabokat. írjátok meg nekünk hozzászólásban

I D E

Sok sikert!

A Toluna Csapat


Hol rejtőzik?

Verseny nyertesekGRATULÁLUNK!alopex Bmacsi
melissa81 T195502010

ceterisparibus Szamócka
ibituba telek.zsuzso

budaizs vuca1711


Hol Rejtőzik?

VersenyMivel ez a hónap az utazásról szól, úgy gondoltuk ez

a verseny szóljon a hajókról. Mi egy bizonyos hajóra

vagyunk kíváncsiak, a képen látható összes hajó
közül. Megtaláljátok, hogy melyik az? Elég sok hajó

található a képen, viszont mi csak egyre vagyunk

kíváncsiak.


10 tagot véletlenszerűen sorsolunk ki azok közül akik

a Téma linkjét megírják hozzászólás formájában az

ezzel kapcsolatos tartalomhoz az oldalon, és ők 500
ponttal lesznek gazdagabbak.Tipp: Az egérmutatóját finoman kell átvezetni a

képen és látni fogjátok, hogy melyik tárgyakkal
kapcsolatban vannak létrehozva Témák a

hu.toluna.com-on. Ezek közül 1 a nyerő.


Sok sikert!

Kattintsatok ide, ha szeretnétek elolvasni az ezzel

kacsolatos Témát az oldalon


Hol Rejtőzik?Verseny
Megtaláltad a keresett hajót?


s o k a k ö r ö m é r e ú j r a i t t a
Toluna
Zenedoboz
VERSENY

"Ahol a szó bágyadt, ott a zene


diadalmaskodik." irta


Hans Christian Andersen


Vegyetek részt a versenyben
és
szerezzetek extra pontokat
H a s z e r e t n é t e k t ö b b e t m e g t u d n i a z


Ú J V E R S E N N Y E L k a p c s o l a t b a n ,
k a t t i n t s a t o k ide


G r a t u l á l u n k a m á j u s i n y e r t e s e k n e k !

Nlivia B5034465l

Bmacsi szilvarium

ceterisparibus Á8474769v


budaizs sirfuzz123

SZESZIBT mpeti72


O s z s d k m p j g é v r e l e ü n k l a n v a é l p e o m é n y e d ,
e

#TolunaWins
o
t
T
k
a
t
o
u
n
t
a
é

A # T o l u n a W i n s - e l k a p c s o l a t o s

T é m á h o z k a t t i n t s a t o k i d e


Aktív tagjaink sokszor jelzik,


hogy mire költötték a Toluna

által szerzett pénzt és mi


valahányszor kapunk egy

ezzel kapcsolatos

visszajelzést mindig nagy


örömmel olvassuk azt.


Verseny NYertesek

- Mit jelent


számodra a


Toluna?
1 0 f e l h a s z n á l ó a k i t v é l e t l e n s z e r ű e n v á l a s z t o t t u n k k i 1 0 0 0 p o n t o t n y e r t :

mókus n.kitti0812

A4539889 AGVAN55
vorosgabriella Verosom

esztoby radics.eva.mail

Z123456789 mogyongyike
3 f e l h a s z n á l ó a k i t v é l e t l e n s z e r ű e n v á l a s z t o t t u n k k i 3 0 0 0 p o n t o t n y e r t :


Davidka99
Jam28

Rianna62
1 f e l h a s z n á l ó a k i t v é l e t l e n s z e r ű e n v á l a s z t o t t u n k k i 5 0 0 0 p o n t o t n y e r t :

krisztinakovacs02


Gratulálunk!
H U . T O L U N A . C O M


Köszönjük minden kedves felhasználónak aki megosztotta a
véleményét velünk!


V e r s e n y -


N y e r t e s e k
H A S Z E R E T N É T E K

E L O L V A S N I A Z E Z Z E L
K A C S O L A T O S T É M Á T

A Z O L D A L O N


K A T T I N T S A T O K I D E
Mit szeretnélkérdezni

tőlem?ibituba o2616555e


melissa81 mrgold61

K1271642a Norbert1

jb.olaj Sziporka5.1

sylviaklara cilimama

Gratulálunk!


VersenyEgyszer volt,
hol nem voltN y e r j 1 0 0 0 p o n t o t !

N y e r t e s e kmogyongyike c3963633i


mókus brezo54


Vali01 Norbert1


JulcsiA33 budaizs


fodierzsi1 BmacsiGratulálunk!


Új VersenyEgyszer volt,
hol nem voltN y e r j 1 0 0 0 p o n t o t !Az új verseny
eléréséhezkattints ideT a l á l j k i e g y t ö r t é n e t e t é s s z e r e z z
p o n t o k a t .


Verseny - Milyen


országot javasolnák


neked?
A Z Ú J V E R S E N Y

E L É R É S É H E Z
K A T T I N T S I D E


Click to View FlipBook Version