The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Toluna, 2018-12-06 04:11:56

HU_december

TOLUNA

December 2018


#TolunaMug Karácsonyiverseny versernyek


nyertesek


CCM
Toluna Toluna
Celebje Szakácsa


a számban


4. #TolunaMug verseny nyertesek ebben


6. Toluna számokban7. Fotógaléria


10. Toluna Szakácsa12. Egyszer volt, hol nem volt -

Nyertesek és új Játék


14. Toluna Milliomos15. Szeptemberi CCM16. #TolunaWins


18. Toluna videó19. Toluna Advent Naptára


20. A megosztás törődés - Játék21. Legyél Te a Toluna Celebje

Versenyhu.toluna.com


Kedves Tolunások,
Ebben a számban megemlítjük a Toluna Fotógaléria, Toluna

Szakácsa és a Toluna Egyszer volt, hol nem volt játék nyerteseit.

Mint azt már megszoktátok a múlt hónap legjobb tartalom

létrehozóit sem felejtjük ki ebből a számunkból sem, valamint mint

már azt biztos láttátok az oldalon, a novemberi magazinban és az

oldalon is új versenyeket indítottuk, úgyhogy most itt az ideje, hogy

gratuláljunk is a nyerteseknek. Reméljük továbbra is követni fogjátok

a Toluna Csapat posztjait és a Játékok részlegen található advent


naptárunkat is, ha szeretnétek bónusz pontokat keresni.Kellemes olvasást! Anita B.


#TolunaMug
verseny nyertesek
N Y E R T E S E K• 1. hely: 5000 pont: renni227
• 2. hely: 4000 pont : mrgold61

• 3. hely: 3000 pont : carlamaria52
Köszönjük minden kedves felhasználónak , aki ellátogatott
oldalunkra és részt vett ebben a versenyben! Igazán remek

képeket tettetek fel a Tolunára, és el kell ismerjük, hogy a

választás igazán nehéz volt számunkra.❤ Reméljük részt
fogtok venni máskor is az ehhez hasonló játékokban.Tisztelettel,


4 A Toluna Csapat


#TolunaMug
verseny

nyertesek

5


Toluna
számokban
M i v e l p i a c k u t a t ó c é g v a g y u n k , s z e r e t n é n k

m e g o s z t a n i v e l e t e k n é h á n y a d a t o t a m a g y a r o r s z á g i
o l d a l n o v e m b e r i t e v é k e n y s é g é v e l k a p c s o l a t b a n .13,631 tag
A m a g y a r o r s z á g i o l d a l u n k o n v a l ó
r e g i s z t r á l t t a g o k k ö z ü l é n n y i e n
00:06:09
l é p t e k f e l a z o l d a l u n k r a

n o v e m b e r b e na z o l d a l o n t ö l t ö t t
Toluna, á t l a g o s i d ő t a r t a m
tolunacsapat,
lotto, játék,
November


kifizetés
1-én
k e r e s t e f e l
N é h á n y s z ó a l e g k e r e s e t t e b b
o l d a l u n k a t a
s z a v a k k ö z ü l a T o l u n a
l e g t ö b b t a g a
m a g y a r o r s z á g i o l d a l á n
n o v e m b e r i

h ó n a p b a n

6


Toluna

Fotógaléria


A d e c e m b e r i j á t é k T é m á j a :  


Ünnepek


♣ Készítsetek egy olyan fotót ami ezzel a Témával kapcsolatos és

küldjétek el nekünk december 20-ig, ezt a dátumot beleértve ♣♣ A top 10 legjobb fotó készítői 2000 ponttal lesznek

gazdagabbak. ♣♣ Minden tag csak 1 fotóval pályázhat!♣* Az internetről letöltött fotók nem érvényesek.19
19
7


20 11


#TolunaSzakácsa

Új verseny itt


10


Toluna

Szakácsa

K ö s z ö n j ü k , h o g y r é s z t

v e t t e t e k e b b e n a

v e r s e n y b e n . N a g y o n

í n y c s i k l a n d ó a k v o l t a k a

k é s z í t m é n y e i t e k é s j ó v o l t


l á t n i , h o g y m i n d e n t b e l e

a d t a t o k e b b e a v e r s e n y b e .

V i s z o n t , v o l t a k o l y a n o k i s

a k i k t ú l s á g o s a n i s s z e r e t t e k

v o l n a n y e r n i é s a z

i n t e r n e t r ő l t ö l t ö t t e k l e

k é p e k e t é s a z t c s a t o l t á k a

l é t r e h o z o t t t a r t a l m u k h o z .

S a j n o s , ő k e t k i z á r t u k a


v e r s e n y b ő l , m i v e l e z

s z a b á l y t a l a n . V e g y e t e k r é s z t

a k ö v e t k e z ő v e r s e n y b e n i s é s

b i z o n y í t s á t o k b e , h o g y t i

v a g y t o k a l e g j o b b

T o l u n a S z a k á c s o k .

A n y e r t e s e k p e d i g a z

a l á b b i t a g o k v o l t a k :
sunsetbeach

adriszalm 11


szandi1017


Egyszer volt, hol nem volt

- Játék -November 2018
N Y E R T E S E KBarbi95 litkusz.attkusz


kathica53 csatlosne

bius19950512 Rianna62

ibituba Véjé


ivi89 budaizs
12


5 SZÓ


1 TÖRTÉNET10 TAG1000PONT


Új


Játék

Itt
Egyszer volt,

hol nem volt -


Játék -

December

2018

TÖBB JÁTÉKÉRT LÉPJ FEL AZ OLDALRA

13


1,000,000 pont

Legyél most


Toluna


Milliomos!

Tudj meg többet itt!

Próbálj szerencsét itt


Ha szeretnéd tudni, hogy kik az eddigi

nyertesek kattints ide.

14


CCMAz Októberi Hónap


Legjobb TartalomLétrehozói
nasgull

mole61
vuca1711

budaizs

edit71

szelkakas1979

NGabyka

Barbi95
sunsetbeach

Emcsike
Szerezz akár 10,000 pontot tartalmak

létrehozásával a Tolunán!https://hu.toluna.com


15


#TolunaWins

Kedves Tolunások,Köszönjük, hogy a közösségünk tagjai vagytok és, hogy hűségesen kitartatok

az oldalunk mellet.


Aktív tagjaink sokszor jelzik, hogy mire költötték a Toluna által szerzett pénzt

és mi valahányszor kapunk egy ezzel kapcsolatos visszajelzést mindig nagy

örömmel olvassuk azt.


O P E N 1 0 A M T O 6 P M D A I L Y

1 2 3 A N Y W H E R E S T . , A N Y C I T Y


This sale is available only on Oct. 1-31. Enjoy our artisanal ice cream
made from farm-fresh dairy and drizzled with fruits!

16


#TolunaWins


Most szeretnénk megkérni, hogy az ezzel kapcsolatban létrehozott

tartalmak címéhez adjátok hozzá a #TolunaWins hashtagot és ha

lehetséges másoljátok le a tartalom hivatkozását és hagyjátok ott

hozzászólás formájában. Mi minden hónap végén átnézzük ezeket és külön
fogjuk jutalmazni a hivatkozásokkal kapcsolatos hozzászólásokat.A Toluna Csapat
Bővebb információkért katt

ide


17


Különböző országokból a Toluna

közösségek tagjai elküldtek nekünk a

2017-es év végén a jókívánságaikat és

ezekből szerkesztettünk egy rövid videót.

Nemsoká hasonló versenyt indítunk az

oldalon amely során bónusz pontokat

nyerhettek. Figyeljétek továbbra is az

oldalt és a TolunaCsapat posztjait!

18


Ü n n e p e l j ü n k e g y ű t !Töltsétek a Karácsonyta Tolunával!December 21-ig egy nagyon

különleges Toluna Advent


naptárat készítünk nektek :-)Látogassátok meg oldalunkat

naponta és vegyetek részt a


játékainkban, kihívásainkban és

küldetéseinkben!
Sok sikert!

A Toluna Csapat


19


A m e g o s z t á s t ö r ő d é s
- J á t é k
M u t a s s u k k i , h o g y e g y


ö s s z e t a r t ó k ö z ö s s é g v a g y u n k !Kedves tagok,


Az ünnepek alkalmából, egy új játékot indítunk az oldalon
éspedig "A megosztás törődés" címmel.Ha szeretnétek több információt a játékkal kapcsolatban

kattintsatok IDE

20


Legyél Te a
.
A
H
U
T
N
L
U
O
O
M
.
C
Toluna Celebje


H a s z e r e t n é l t ö b b i n f o r m á c i ó t a
v e r s e n n y e l k a p c s o l a t b a n k a t t i n t s IDE
A 3 L E G T Ö B B H O Z Z Á S Z Ó L Á S S A L

R E N D E L K E Z Ő T É M A A Z A L Á B B I A K A T
N Y E R I :• 1 . H E L Y : 7 0 0 0 P O N T

• 2 . H E L Y : 5 0 0 0 P O N T

• 3 . H E L Y : 3 0 0 0 P O N TN E C S A K Á L M O D J R Ó L A : L E G Y É L T E I S
21
C E L E B !


A TOLUNA NOVEMBERI
CELEBJE
A novemveri Játék nyertese


pedig nem más mint:
V U C A 1 7 1 1

G r a t u l á l u n k !É s í m e a z i n t e r j ú a m i t a T o l u n a e l s ő
C e l e b j é v e l k é s z í t e t t ü n k :
1. Mióta tagja a Tolunának és, hogyan

talált az oldalra?Vuca1711:

Ha jól emlékszem 2017 elején

csatlakoztam az oldalhoz. Keresgéltem

az interneten hasonló közösségek után
és úgy találtam meg az oldalt, amit azóta


se bánok.22


A TOLUNA NOVEMBERICELEBJE
2.Mit kedvel legjobban az oldalban és mi az amit változtatna

rajta?Vuca1711:

Nagyon szeretem az oldalt és a jelenlévő embereket, a játékokat és

azt, hogy ilyen interaktív az egész (sok a játék, jó a kommunikáció
az oldal készítőivel). Nagyon szerettem a terméktesztelést, amit


nagyon sajnálok, hogy eltűnt (örülnék, ha visszakerülne)

3. Ha egy tanácsot adna a többi

tagnak, mi lenne ez, és miért? És
a Toluna Csapatnak?Vuca1711:

Szerintem fontos, hogyha nem

is napi szinten, de heti

rendszerességgel látogassuk az

oldalt és tényleg olyan

kérdéseket tegyünk fel amiből

mi is és a közösség többi tagja is

érdekes és fontos

információkhoz jut. A Toluna

Csapattól pedig remélem, hogy

a következő évben is legalább

ilyen jó játékokkal és

kérdésekkel készülnek. 23


Click to View FlipBook Version