The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Fedezze fel a Toluna Magazin új októberi kiadását!

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Toluna, 2018-10-05 04:56:14

HU_Október

Fedezze fel a Toluna Magazin új októberi kiadását!

Keywords: Toluna, hírek, magazin, teszt termékek, kérdőívek, online, verseny, jutalmak, pénz

TOLUNAOktóber 2018


#TolunaPinkmellrák elleni


kampány

TolunaKvízAz állatok

világnapja


ebben a számban
3. Toluna Kirakós játék 11. Rájöttél, hogy mit felejtettünk

otthon? - Nyertesek
4. #TolunaPink - mellrák elleni
12. #TolunaWins
kampány
14. Toluna Keresztrejtvény
6.Egyszer volt,

hol nem volt - Játék 15. Toluna számokban


8. Toluna Milliomos 16.Toluna Fotógaléria


9. Szeptemberi CCM 18. Toluna kvíz

10. "Életem legklasszabb 21. Az állatok világnapja

iskoláskori emléke''
22. Verseny: Rajzold le
- Verseny nyertesek
álmaid villáját! nyertesekKedves Tolunások,


Ebben a számban megemlítjük a Toluna Fotógaléria és a Toluna Egyszer volt,

hol nem volt játék nyerteseit és új játékokat is indítunk. Mint azt már

megszoktátok a múlt hónap legjobb tartalom létrehozóit sem felejtjük ki ebből a
számunkból sem, valamint mint már azt biztos láttátok az oldalon, Október az

emlőrák-tudatosság hónapja, és itt Tolunán szeretnénk kifejezni

támogatásunkat ezzel kapcsolatban és ebben a hónapban a Toluna rózsaszínre
váltotta a színét.


Kellemes olvasást! Anita B.


V

T O L U N A - B E F O L Y Á S O L D A I L Á G O T


Toluna PRÓBÁLD KI A KIRAKÓS


JÁTÉKOT ITT

Kirakós Játék
A kirakó nem egy modern játék. A feltalálójának az

angol John Spilsbury térképkészítőt és rézmetszőt

jegyzik, aki 1763-ban egy Nagy-Britannia-térképet
ragasztott egy falapra, majd lombfűrésszel

szétfűrészelte a grófságok határai mentén (innen

ered a játék angol neve, a „lombfűrészrejtvény”).


A játékos célja az volt, hogy a térképet újra

összeillessze. Mi ugyanezt tettük egy Tolunás

képpel. Lássuk mennyi idő alatt sikerül
helyreilleszteni a darabokat. írjátok meg nekünk

hozzászólásban I T T .Sok sikert!
A Toluna Csapat3


#TolunaPink

mellrák elleni H U . T O L U N A . C O Mkampány

K e d v e s t a g o k ,

A m e l l r á k k o r t ó l f ü g g e t l e n ü l
e l ő f o r d u l h a t . A z o n b a n a m e l l r á k
k o c k á z a t a a k o r r a l e g y ü t t n ő . A
k o r a i d i a g n ó z i s n ö v e l i a k e z e l é s
s i k e r e s s é g é n e k a z e s é l y é t .  

O k t ó b e r a z E M L Ő R Á K - t u d a t o s s á g
ó é á é
h n a p j a , s i t t T o l u n n s z e r e t n n k
k i f e j e z n i t á m o g a t á s u n k a t e z z e l
k a p c s o l a t b a n .

í é
M e g h v u n k , h o g y f e j e z z t e k t i i s k i
a a t á m o g a t á s o t o k a t ú g y , h o g y
m e g v á l t o z t a t j á t o k a p r o f i l
k é p e t e k e t a z á l t a l u n k m e g a d o t t
é
k p r e .

C s a t l a k o z z a t o k h o z z á n k e b b e n a
k a m p á n y b a n !

T i s z t e l e t t e l ,

A T o l u n a C s a p a t


4


#TolunaPinkmellrák elleni kampány


5


l h l l


Egyszer volt, hol nem volt
- Játék -


Szeptember 2018


N Y E R T E S E KFlóra01 vuca1711


Móna glotzenka

marcsi1168 ceterisparibus

fodierzsi1 Erika830119


ollary10 akirea000
6


5 SZÓ


1 TÖRTÉNET10 TAG1000PONT


Új Játék


IttEgyszer volt,


hol nem volt -

Játék -

Október


2018
TÖBB JÁTÉKÉRT LÉPJ FEL AZ OLDALRA

7


1,000,000 pont


Legyél most


Toluna


Milliomos!

Tudj meg többet itt!

Próbálj szerencsét itt


Ha szeretnéd tudni, hogy kik az eddigi

nyertesek kattints ide.

8


CCMA szeptemberi


Hónap LegjobbTartalom Létrehozói
nasgull

mole61
SZESZIBT

budaizs

edit71

szelkakas1979

vuca1711

Barbi95
sunsetbeach

Emcsike
Szerezz akár 10,000 pontot tartalmak

létrehozásával a Tolunán!https://hu.toluna.com


9


"Életem legklasszabb iskoláskori emléke''

verseny

Nyertesek


Köszönjük mindenkinek a részvétel és gratulálunk a
nyerteseknek:

Rianna62 sunsetbeach

nagylany66 Véjé

edit71 vuca1711
ibituba
Barbi95 macika0926

SZESZIBT
1. hely: 5000 pont nyertese:


litkusz.attkusz
Ha szeretnél többet tudni a játékkal

kapcsolatban katt ide! Gratulálunk!


Rájöttél, hogy mit

felejtettünk otthon? -


Nyertesek


Mivel iskolakezdéskor minden szükséges dolgot tanácsos


magunkkal vinni, ezért fontos, hogy nagyon odafigyeljünk a
pakoláskor, hogy ne felejtsünk otthon semmi olyat amit aztán


később hiányolnánk. Mi sajnos otthon felejtettünk valamit.A képen elrejtettük néhány tárgyat és az első 10 tag aki
megtalálta az otthon felejtett tárgyat és elküldte nekünk a


hu.toluna.com-on található Toluna Csapat által létrehozott Téma
hivatkozását 1000 ponttal lett gazdagabb. Sajnos, csak 8 tag volt


aki elküldte a helyes megfejtést nekünk.
litkusz.attkusz Sziporka5.1

ceterisparibus vuca1711

Erika830119 nasgull

sunsetbeach szelkakas1979Találkozunk a hu.toluna.com-on.
11


# T O L U N A W I N S

Kedves Tolunások,
Köszönjük, hogy a közösségünk tagjai vagytok és,

hogy hűségesen kitartatok az oldalunk mellet.Aktív tagjaink sokszor jelzik, hogy mire költötték a

Toluna által szerzett pénzt és mi valahányszor

kapunk egy ezzel kapcsolatos visszajelzést

mindig nagy örömmel olvassuk azt. Most

szeretnénk megkérni, hogy az ezzel kapcsolatban


létrehozott tartalmak címéhez adjátok hozzá a

#TolunaWins hashtagot és ha lehetséges

másoljátok le a tartalom hivatkozását és

hagyjátok itt hozzászólás formájában. Mi minden

hónap végén átnézzük ezeket és külön fogjuk

jutalmazni a hivatkozásokkal kapcsolatos

hozzászólásokat.Kellemes napot!A Toluna Csapat

Bővebb információkért katt ide


12


# T O L U N A W I N SNéhány szerencsés tag 1000 pontot kapott a velünk

megosztott tartalmakért és fotókért a #TolunaWins

hashtagot felhasználva. íme néhány velünk

megosztott tartalom:13


Toluna
Keresztrejtvény


Kedves tagok,


A keresztrejtvény a nyomtatott sajtóban megjelenő egyik
legnépszerűbb játéktípus. Néha nyereménypályázattal is kombinálják.
Mi úgy döntöttünk, hogy tagjaink számára is felajánljuk ezt a

lehetőséget a Toluna Magazinon keresztül. Minden tag aki beküldte a
helyes megfejtést Szeptember 22-ig 2018 garantált 1000 pontot nyert.


Gratulálunk!
A Toluna CsapatGratulálunk a nyerteseknek!

paranoids.love
mole61

alopex
Véjé
ibituba

akirea000
ceterisparibus
budaizs14


Toluna
számokban
M i v e l p i a c k u t a t ó c é g v a g y u n k , s z e r e t n é n k

m e g o s z t a n i v e l e t e k n é h á n y a d a t o t a m a g y a r o r s z á g i
o l d a l S z e p t e m b e r i t e v é k e n y s é g é v e l k a p c s o l a t b a n .7,547 tag
A m a g y a r o r s z á g i o l d a l u n k o n v a l ó
r e g i s z t r á l t t a g o k k ö z ü l é n n y i e n
00:05:30
l é p t e k f e l a z o l d a l u n k r a

s z e p t e m b e r b e na z o l d a l o n t ö l t ö t t
Toluna, á t l a g o s i d ő t a r t a m
tolunacsapat,
rajzverseny,
Szeptember


kérdőív, egyszer
10-én


volt
k e r e s t e f e l
N é h á n y s z ó a l e g k e r e s e t t e b b
o l d a l u n k a t a
s z a v a k k ö z ü l a T o l u n a
l e g t ö b b t a g a z
m a g y a r o r s z á g i o l d a l á n
s z e p t e m b e r i

h ó n a p b a n

15


Toluna

Fotógaléria


A z o k t ó b e r i j á t é k T é m á j a :  ŐSZ

♣ Készítsetek egy olyan fotót ami ezzel a Témával kapcsolatos és

küldjétek el nekünk október 28-ig, ezt a dátumot beleértve ♣♣ A top 10 legjobb fotó készítői 2000 ponttal lesznek

gazdagabbak. ♣♣ Minden tag csak 1 fotóval pályázhat!♣

16 19


TolunaFotógalériaAZ AUGUSZTUSI

NYERTESEK


20 11


Toluna


kvíz IV


01 02


VAN A MAGYARORSZÁGI HOGY HÍVJÁK A TOLUNA

TOLUNA OLDALNAK MAGYARORSZÁGI

INSTAGRAM OLDALA IS? MODERÁTORÁT?


A. Nem, nincs A. Anita

B. Még nincs, de hamarosan lesz B. Edit

C. Igen, hutoluna C. Kinga


03 04


VOLT MÁR A TOLUNA MIRE LEHET A

MILLIOMOSNAK HU.TOLUNA.COM-ON
MAGYARORSZÁGI NYERTESE? BEVÁLTANI A SZERZETT


PONTOKAT?
A. Igen

B. Nem A. Paypal-re

C. Magyaroszág nem vehet B. Nem lehet őket beváltani

részt ebben a programban semmire

C. A Toluna oldalára való

regisztrálás ingyenes, így nem

kapok pontokat
18 TALÁLKOZUNK
AZ OLDALON


H U . T O L U N A . C O M05 06

MILYEN SZÍNRE VÁLTOTTA VAN A HU.TOLUNA.COM-

A TOLUNA OLDAL A NAK MAGYAR TWITTER

SZÍNÉT OKTÓBERBEN? OLDALA?


A. lila A. Igen, a Tolunánank vagy magyar

B. fehér Twitter oldala

C. rózsaszín B. Nem, a Tolunának nincs Twitter

07 oldala magyarul


C. Igen, van magyar Twitter oldala,


A TÖBBI TOLUNA a hutoluna.com/twitter

OLDALNAK VAN JÁTÉK
RÉSZLEGE? 08


A. Igen EGY TAG

B. Nem MEGVÁLTOZTATHATJA A

C. A Tolunán nem lehet semmi SAJÁT CÍMÉT A

mást csinálni csak kérdőíveket FIÓKJÁBAN?

kitölteni A. Ez nem lehetséges, új fiókot

09 kell nyisson

HOGYAN SZÜNTETHETEM B. Igen
C. Nem
MEG A TOLUNA

FIÓKOMAT? 10


A. Nem tudom egyedül

megszüntetni EGY TAG MEGVÁLTOZTATHATJA

B. Ha egyszerűen kijelentkezek A SAJÁT NEVÉT A FIÓKJÁBAN?

C. Ha erre a linkre kattintok: A. Ez nem lehetséges, új fiókot

https://hu.toluna.com/Home/Un kell nyisson

subscribe B. Igen

C. Nem
19


H U . T O L U N A . C O M

Toluna Kvíz III


Nyertesek

G R A T U L Á L U N K   A S Z E P T E M B E R I

H E L Y E S   M E G F E J T É S E K E T   B E K Ü L D Ő   A L Á B B I   T A G O K N A K :

Véjé sunsetbeach

litkusz.attkusz ceterisparibus

budaizs mole61

maszatka1812 Móna

S z e r e t n é k   t ö b b   i n f ó t   e z z e l   k a p c s o l a t b a n !20


Az állatok

világnapja

Ez a nap felhívja a figyelmet a vadon élő és a házi
kedvenc állatainkra, az emberek és az állatok

együttélésének szabályaira.


Az Állatok világnapja egész évre azt üzeni, hogy éljünk

harmóniában a minket körülvevő élőlényekkel és a
természettel. Érdemes ellátogatni a közeli

állatkertekbe, vadasparkokba, hogy feltöltődjünk

azokkal az élményekkel, amelyeket csak az állatok
adhatnak nekünk.Az októberi hónap folyamán a Toluna magyarországi
oldalán több témát, szavazást, versenyt és játékot is

fogtok találni.


Figyeljétek az oldalt az októberi hónapban is!


A Toluna Csapat
21


Verseny: rajzoljátok le álmaitok villáját! -


Nyertesek
Gratulálunk a nyerteseknek:
• 1. hely: 5000 pont : SUNSETBEACH• 2. hely: 3000 pont : litkusz.attkusz• 3. hely: 2000 pont : ibitubaITT TALÁLTOK TÖBB INFORMÁCIÓT A
VERSENNYEL KAPCSOLATBAN28
22


29
23


Click to View FlipBook Version