The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Toluna, 2018-08-08 08:19:06

MAG FI AUG

TOLUNALEHTIELokuu

Ilmainen, tietenkin

S I S Ä L T Ö


03 Suomi on maailman
paras mutta missä
kaikessa?
Tolunalaiset kertovat

3
04 9.8. - YK:n
alkuperäiskansojen
päivä.

05 Illat pimenevät -
Muista heijastin!.
Kesä ja valoisat illat
eivät jatku ikuisesti.

7
06 Ravustuskausi taas
päällä

07 Pitkin Suomea löytyy
kaikkea kivaa -
Tolunalaisten
salaiset

6 suosikkikohteet


09 Toluna uudistuu -
Kurkkaa mitä kaikkea
se tarkoittaa?


21 Sinustako Miljonääri?

5


32

03

SUOMI ON MAAILMAN PARAS
Mutta missä kaikessa? Me kysyimme, Tolunalaiset vastasivat.


"KAHVIN JUONNISSA SUOMI ON MAAILMAN


PARAS KOSKA JUOMME KAHVIA ENITEN


HENKILÖÄ KOHDEN.""Suomessa on paras joulupukki. Hänellä on oma korvatunturi ja jakaa kaikille

lahjoja."

"CHP-voimalaitokset ja uusiutuvien energiamuotojen käyttö. Sähköntuotannissa
syntyvä lämpö hyödynnetään lämmitykseen."


"NEUVOLATOIMINTA PARASTA


MAAILMASSA."
"Suomi on maailman paras maa, sillä tuoreet


äidit saavat äitiyspakkauksen."
" K A T E U S , K O S K A S E T U L E E L U O N N O S T A A N S U O M A L A I S I L T A . J O S

N A A P U R I L L A O N U U D E M P I , H I E N O M P I T A I K A L L I I M P I A U T O K U I N
I T S E L L Ä N I I N O N P A K K O K Ä Y D Ä O S T A M A S S A U U S I A U T O . "
"Sustainable Development Solutions Network:n (World

Happiness Report 2018) mukaan Suomi on maailman
onnellisin maa."
K O U L U R U O K A I L U N M A K S U T T O M U U S O N T A S A - A R V O I S T A J A
R A V I T S E M U S S U O S I T U S T E N M U K A I N E N A T E R I A O N O S A K O K O

K A N S A N T E R V E Y D E N Y L L Ä P I T O A ." S U O M I O N P A R A S M A A , K O S K A S E N V Ä K I O N A N T I S O S I A A L I S I N
M I T Ä M I S T Ä Ä N L Ö Y T Ä Ä . . "

04


Y K : N A L K U P E R Ä I S K A N S O J E N


P Ä I V Ä ( 9 . 8 . )


Alkuperäiskansaksi kutsutaan väestöä, joka polveutuu tiettyä
maantieteellistä aluetta alkuperäisesti asuttaneesta kansasta tai
asukkaista. Nämä kansat ovat asuneet alueella jo ennen nykyisten
valtionrajojen muodostumista. Maa-alueiden valtausten ja

uudisasuttamisen jälkeen he ovat säilyttäneet perinteisen
elämänmuotonsa sekä sosiaaliset, taloudelliset, kulttuuriset ja
poliittiset instituutionsa. Alkuperäiskansojen oikeudellinen asema
uusissa valtiossa on vaihdellut kautta aikojen.

Maailmassa on tänä päivänä noin 370 miljoonaa

alkuperäiskansoihin kuuluvaa ihmistä, mikä on noin 5 prosenttia
koko maailman väestöstä. He elävät noin 90 eri valtion alueella.


YK:n yleiskokous hyväksyi

vuonna 2007 julistuksen
alkuperäiskansojen

oikeuksista. Julistuksen
tarkoituksena on suojella ja

edistää alkuperäiskansojen

oikeuksia ja turvata heidän
itsemääräämisoikeutensa.

Julistus korostaa

alkuperäiskansojen oikeutta
määrätä vapaasti poliittisesta

asemastaan ja turvaa heille

mahdollisuuden kehittää
taloudellisia, sosiaalisia ja

sivistyksellisiä olojaan. Julistus

korostaa erityisesti
alkuperäiskansojen oikeutta

kulttuurinsa, perinteidensä ja
historiansa arvostukseen.

05


MUISTAHEIJASTIN


I L L A T P I M E N E V Ä T J A O N T A A S A I K A
P I T Ä Ä H U O L T A S I I T Ä E T T Ä N Ä Y T Ä Ä N
K U N V A L O O S U U


P Y Ö R Ä I L L E S S Ä , L E N K K E I L L E S S Ä ,
K O I R A A U L K O I L U T T A E S S A J A N I I N
E D E L L E E N . . L A P S I L L E M Y Ö S .

06


R A P U K A U S I

40 elävää rapua

5 l vettä
1 ½ dl karkeaa merisuolaa
2–4 sokeripalaa

runsaasti tuoretta kruunutilliä
Keitto-ohje:

Tarkista, että ravut ovat eläviä. Huuhdo ravut, tai jos ne ovat kovin mutaisia,
käytä puhdistamiseen harjaa.


Käytä kyllin isoa kattilaa, sillä rapujen tulee peittyä veteen.


Kiehauta vesi, johon on lisätty suola ja sokeri. Nosta elävät ravut nopeasti
yksitellen kiehuvaan veteen kilpi edellä. Laita isoimmat ravut ensiksi, koska
ne vaativat pidemmän kiehumisajan. Veden täytyy kiehua koko ajan. Jos
valmistat paljon rapuja, keitä ne useassa erässä.


Lisää rapujen päälle nippu kruunutilliä. Laske keittoaika siitä hetkestä, kun
vesi kiehuu uudelleen.


Ravut kypsyvät 8–10 minuutissa. Rapuja voi keittämisen aikana painella
kauhalla, jotta ne pysyvät keitinveden peitossa. Kypsän ravun selkäpanssari
nousee koholleen pyrstön päältä.


Nosta kattila liedeltä ja jäähdytä ravut keitinliemessään mahdollisimman
nopeasti. Voit nostaa kattilan esimerkiksi vesialtaaseen kylmään juoksevaan
veteen.


Poista keittämisessä käytetty tilli ja lisää uutta tuoretta tilalle. Ravut on hyvä
keittää aamulla, jotta ne ennättävät jäähtyä ja niiden maku tasaantuu illan
ruokailuun mennessä. Säilytä ravut viileässä tarjoiluun saakka. Nosta
liemestä kauniisti tarjolle ja koristele kruunutillillä.


Vinkki! Poista keitinveteen lisättävästä kruunutillistä siemenet, jätä
kukinnot. Näin liemestä tulee pehmeä, ilman kitkeryyttä.

A
07
  O p a s t e t t u k i e r r o s K a k o l a s s a e l i e n t i s e s s ä
k e s k u s v a n k i l a s s a . N y t t ä y t y y s i t t e n v a a n p i t ä ä
k i i r e t t ä , s i l l ä n ä i t ä j ä r j e s t e t ä ä n e n ä ä e l o k u u n a j a n .
N
K i e r r o k s e l l a o l i s i m a h d o l l i s t a t u t u s t u a s e l l i o s a s t o o n

j a k u u l l a t a r i n o i t a K a k o l a s s a i s t u n e i s t a
k u u l u i s u u k s i s t a .
J a n o n y l l ä t t ä e s s ä v o i s i t e h d ä k i e r r o k s e n k a u p u n g i n
U
e r i k o i s i m m i s s a b a a r e i s s a , t ä ä l t ä l ö y t y y U u s i A p t e e k k i ,
j o n k a V a r e s - l e f f a t k a t s o n e e t v a r m a a n t i e t ä v ä t k i n ,
n i m e s t ä ä n h u o l i m a t t a k i i n t e i s t ö o n v a n h a a p t e e k k i .
L
J a l ö y t y y m y ö s O l d B a n k s e k ä K o u l u , j o i d e n n i m e t
k e r t o v a t k i n k i i n t e i s t ö n e n t i s e n k ä y t t ö t a r k o i t u k s e n .
H a u s k i n l i e n e e W a t e r L o o e l i P u u t o r i n V e s s a , k y s e e s s ä
O
o n t o d e l l a k i n e n t i n e n y l e i n e n k ä y m ä l ä .
J a a j a t u k s i a a n v o i t u u l e t t a a l a u t t a m a t k a l l a T u r u s t a
Å b o o n , j o n n e v i e j o k i l a u t t a F ö r i , i h a n i l m a i s e k s i
e d e s t a k a i s i n j a t a a s t a k a i s i n .
T
J o s k a u p u n k i e l ä m ä a l k a a h u i m a t a , v o i t e h d ä
a i k a m a t k a n 1 9 4 0 - 1 9 5 0 l u v u n m a a l a i s m i l j ö ö s e e n
K u r a l a n k y l ä m ä e s s ä , j o k a o n k a u p u n g i n y l l ä p i t ä m ä
m u s e o - j a v i r k i s t y s a l u e . K u i t e n k i n n s . e l ä v ä n h i s t o r i a n
k y l ä , j o s s a p ä ä s e e k a t s o m a a n j a k o k e m a a n , m i t e n
e n n e n e l e t t i i n .


H ä m e e n l i n n a s t a l ö y t y y m o n e n l a i s t a , s e k ä l i i k u n t a a ,

e t t ä k u l t t u u r i a j a e t e n k i n h i s t o r i a a . O n A u l a n k o , j o s t a
l ö y t y y m m . h o t e l l i , t o r n i , s e i k k a i l u p u i s t o , e r i l a i s i a
u i m a p a i k k o j a j a h i s t o r i a l l i s t a m e t s ä ä s e k ä t e k o s a a r i ,

j o s s a v o i v a i k k a g r i l l a t a j a p i t ä ä p i e n i ä j u h l i a .
V
A h v e n i s t o o n k u u l u i s a j o s i i t ä , e t t ä s i e l l ä j ä r j e s t e t t i i n

o l y m p i l a i s t e n u i m a k i l p a i l u t 1 9 5 2 j a k o . a l l a s o n
I
n y k y i s i n m a a - u i m a l a n a . A h v e n i s t o l l a o n i h a n a j ä r v i ,
j o s s a v e s i p y s t y y l ä h t e i d e n a n s i o s t a p u h t a a n a j a s u h t

s o p i v a n a u i d a , n ä i n k u u m a n a k i n k e s ä n ä . S i t t e n s i e l l ä
N
o n v i e l ä s e i k k a i l u r a t a , s e i k k a i l u n h a l u i s i l l e j a m i k ä

p a r a s t a , m a h t a v a t k a n g a s m a a s t o t .
H ä m e e n l i n n a s s a o n v a n h a H ä m e e n l i n n a , j o k a o n
K
V a n a j a n r a n n a l l a , l i n n a n p u i s t o j a k a u p u n g i n p u i s t o ,
j o s s a o n k a t e t t u k e s ä t e a t t e r i . L i n n a o n h y v ä
I
m a t k a i l u k o h d e h i s t o r i a a n j a s e n l ä h e i s y y d e s s ä l ö y t y y
m y ö s v a n h o j a k a s a r m e j a j a S u o m e n t y k i s t ö m u s e o .
T a i d e m u s e o o n V a n a j a n r a n n a s s a , j o n k a v i e r e s s ä o n
T
V e r k a t e h d a s , j o s s a o n t e a t t e r i a , e l o k u v i a , r a v i n t o l a j a
m y ö s t a i d e m u s e o K O N E . K e s k u s t a s s a t a a s o n

S i b e l i u k s e n s y n t y m ä k o t i , P a l a n d e r i n t a l o , M u s e o

08

o
u
S
t
t
s
i
n
-
j
n
e
v
e
ä
r
o
m
t
t
t
i
a
s
o
e
n
e
l
h
d

e
a
r
a
a
R a u t SALAISUUS
a
v
l
l
ä
n
Ä
l
a

p o h j o i s p u o l e l l a R o u s k u n h i e k a s s a o n k o t i k a u p u n g i s s a n i A n k k u r i n j a
u p e a h i e k k a r a n t a j a h i e k k a p o h j a i s e s s a K a r i n i e m e n a l u e e n S a t a m a a . K a u n i s
j ä r v e s s ä o n h y v ä u i d a . P a i k k a a n k u l k e e p a i k k a v e d e n ä ä r e l l ä , s i e l l ä o n
h i e k k a t i e k a u n i i d e n m a i s e m i e n l ä p i . m a h d o l l i s u u k s i a v a i k k a m i h i n p u u h a a n :
L ä h i s t ö l l ä o n m y ö s m u s t i k k a m a i t a . l e n k k e i l y y n , p i k n i k i l l e , u i m i s e e n ,
M o n e s t i o l e n k ä y n y t s i e l l ä u i m a s s a j a v e n e i l y y n , s i s ä v e s i r i s t e i l y j ä j n e .
l ä h i s t ö l l ä o l i t ä t i n i l e i r i p a i k k a , j o s s a S u o s i k k i n i o n K a h v i l a K a r i r a n t a , s e o n
t e l t t a i l i m m e k e r r a n . A l u e o n r a u h a l l i n e n , v a n h a j a a n t i i k k i n e n r a k e n n u s . L ö y t y y
j o s s a p ä ä s e e l ä h e l l e l u o n t o a . K o s k a i t s e s u o l a i s t a j a m a k e a a p i k k u s y ö t ä v ä ä
a s u n V i e r e m ä l l ä n i i n o l e n m e n n y t p i k k u n ä l k ä ä n .
R a u t a v a a r a l l e m e n e v ä ä t i e t ä ( t i e 8 7 ) . L i s ä k s i l ö y t y y m e r i r o s v o a i h e i n e n
R i s t e y k s e s t ä k ä ä n n y t ä ä n T e r v a m ä e l l e j ä ä t e l ö l a i v a j o s s a j ä ä t e l ö i t ä j o k a
m e n e v ä l l e t i e l l e , j o s t a p i a n t i e k a a r t u u m a k u u n . L a i v a r a v i n t o l o i t a l ö y t y y
v a s e m m a l l e . J o s n k i n m a t k a a t ä y y y a j a a i s o m p a a n n ä l k ä ä n : ) .
m e t s ä i s t ä h i e k k a t i e t ä , k u n n e s M o n e s t i m y ö s j ä r j e s t e t ä ä n m y ö s
R o u s k u n h i e k k a t u l e e v a s t a a n . P a i k k a o n e r i l a i s i a t a p a h t u m i a k u t e n
k u i t e n k i n n ä k e m i s e n a r v o i n e n , j o t e n S a h t i m a r k k i n a t , K a l a m a r k k i n a t , T i v o l i . . .
s u o s i t t e l e n k ä y m ä ä n j o s o n P o h j o i s -
S a v o s s a l i i k k e e l l ä !

09MUUTOKSIA KUVIIN SEKÄ VIDEOIHIN
Toinen viimeaikainen uudistus on
uusi video-ominaisuus. Oletko jo
Toluna kokeillut sitä?

Helpompi lataaminen ja videot ovat

uudistuu paremmin nähtävillä, jotta ystäväsi
eivät vahingossa kulje niiden ohi!

Videoiden lisäksi teimme myös
muutoksia kuvien kokoon
Uutuuksia sekä sivuston käytännöissä sekä sivustolla, voit ladata jopa 4288 x
koskien Paypalia. 4288 pikselin kokoisen kuvan,
vaikka kuvan koko ei valitettavasti
edelleenkään saa ylittää
1megabittiä. Tämä on asia jonka
pyrimme myös korjaamaan
lähiaikoina.

Viimeisenä vielä pieni muutos joka näkyy
käyttäjille sivun ylälaidassa. Päivitimme
pienen välilehdellä näkyvän logon
vastaamaan uutta imagoamme.


PÄIVITYKSIÄ TURVALLISUUTEEN Mukavuustekijät mielessämme
olemme myöskin lisänneet
Olette saattaneet huomata, että olemme turvallisuutta ja tulemme jatkossa
viime aikoina säätäneet sivustoa. Muutokset pyytämään sinua täyttämään Toluna.com uudistuu
tähän mennessä ovat olleet hienovaraisia, salasanasi, joka kerta kuin yrität tilata jatkuvasti ja nämä
mutta jotkut teistä ovat jo huomanneet ne. palkintoa tai vaihtaa uudistukset toivottavasti
sähköpostiosoitteesi.
Kiistanalainen päivitys on ollut Piilota- parantavat
painikkeen korvaaminen Raportoi- PÄIVITYKSIÄ PAYPAL- käyttäjäkokemustasi ja olet
vaihtoehdolla. Tavoitteena on helpottaa KÄYTÄNTÖIHIN
sopimattomasta sisällöstä ilmoittamista ja niistä yhtä innoissasi kuin
vähentää spämmin määrää. Paypal veloittaa prosessointimaksun me! Emme paljasta kaikkea
jokaisesta siirrosta. Mikäli siirto ei ollut kerralla mutta paljastamme
Kun klikkaat raportoi sinut ohjataan onnistunut, Toluna tilille palautetaan
yhteydenottolomakkeeseen missä Type of sieltä maksua vastaan veloitettu määrä sen verran että Piilota-nappi
Issue on automaattisesti täytetty. Lisäksi pisteitä vähennettynä tulee takaisin.
sisällön tunniste on valmiina jotta prosessimaksun kattamiseen
ilmoittaminen olisi mahdollisimman helppoa vaadittavalla määrällä pisteitä.
Toivomme palautetta
Sisällöstä tulisi raportoida ainoastaan Esimerkkejä tilanteista joissa maksu sivuston uudistuksista ja
mikäli se on spämmiä, epäasiallista tai saattaa langeta jäsenen maksettavaksi:
herjaavaa. näitä voitte kirjoittaa vaikka
- Paypal-osoitetta ei ole olemassa Toluna-Tiimin seinälle.
Kun olet ilmoittanut sisällöstä palautteenne - Käyttäjä ei ole hyväksynyt maksua
tulee Helpdeskimme arvioitavaksi joka ottaa ajoissa Pidämme teidät päivitettyinä
sisällön sitten tarvittaessa käsittelyynsä - Käyttäjä peruu Paypal-maksun tulevista muutoksista kuten
KONECT MAGAZINE | 38
- Käyttäjän yhteystiedot tai nimi eivät ole tähänkin asti!.
täydellset

10


MILJONÄÄRIKSI?
T O L U N A M I L J O N Ä Ä R I - A R V O N T A

V I H D O I N M Y Ö S S U O M E S S A !


Vähän siitä piti vääntää mutta saatiin vihdoin myös Suomeen.


Päivittäin arvotaan yksi henkilö joka voittaa 1.000.000 pistettä! OSALLISTUMISOHJEET ARVONTAAN: TÄÄLLÄ


Click to View FlipBook Version