The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Kezdjük a sulit az új Toluna Magazinnal!

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Toluna, 2018-09-06 05:05:38

HU_Szeptember

Kezdjük a sulit az új Toluna Magazinnal!

Keywords: Toluna, hírek, magazin, teszt termékek, kérdőívek, online, verseny, jutalmak, pénz

TOLUNASzeptember 2018
Toluna TolunaUtazás! Kvíz

Toluna TolunaKirakós játék KeresztrejtvényVissza Verseny:
az iskolába Rajzold leálmaid villáját!


ebben a számban
3. Toluna Kirakós játék 12. Rájöttél, hogy mit felejtettünk

4. Vissza az iskolába otthon? - Játék

6.Egyszer volt, 14. Toluna számokban

hol nem volt - Játék 15. Toluna Keresztrejtvény

8. Toluna Milliomos 19.Toluna Fotógaléria


9. Augusztusi CCM 22. Toluna kvíz

25. Toluna Utazás
10. "Életem legklasszabb

iskoláskori emléke'' 28. Verseny: Rajzold le

- Verseny álmaid villáját!11. "Életem legjobb

nyaralása''

- Verseny nyertesek
Kedves Tolunások,


Ebben a számban megemlítjük a Toluna Fotógaléria és a Toluna Egyszer
volt, hol nem volt játék nyerteseit és új játékokat is indítunk. Mint azt

már megszoktátok a múlt hónap legjobb tartalom létrehozóit sem

felejtjük ki ebből a számunkból sem, valamint mint már azt biztos
láttátok az oldalon, megjelent egy új és izgalmas játék a Rajzold le

álmaid villáját! címmel, amely során akár 5000 pontot is nyerhettek.


Kellemes olvasást!

Anita B.


V

T O L U N A - B E F O L Y Á S O L D A I L Á G O T


TOLUNA PRÓBÁLD KI A


KIRAKÓS JÁTÉKOT ITT

KIRAKÓS JÁTÉK
A KIRAKÓ NEM EGY MODERN JÁTÉK. A
FELTALÁLÓJÁNAK AZ ANGOL JOHN SPILSBURY

TÉRKÉPKÉSZÍTŐT ÉS RÉZMETSZŐT JEGYZIK, AKI 1763-

BAN EGY NAGY-BRITANNIA-TÉRKÉPET RAGASZTOTT EGY

FALAPRA, MAJD LOMBFŰRÉSSZEL SZÉTFŰRÉSZELTE A

GRÓFSÁGOK HATÁRAI MENTÉN (INNEN ERED A JÁTÉK

ANGOL NEVE, A „LOMBFŰRÉSZREJTVÉNY”).


A JÁTÉKOS CÉLJA AZ VOLT, HOGY A TÉRKÉPET ÚJRA

ÖSSZEILLESSZE. MI UGYANEZT TETTÜK EGY TOLUNÁS

KÉPPEL. LÁSSUK MENNYI IDŐ ALATT SIKERÜL

HELYREILLESZTENI A DARABOKAT. ÍRJÁTOK MEG

NEKÜNK HOZZÁSZÓLÁSBAN I T T .


SOK SIKERT!A TOLUNA CSAPAT
3


H U . T O L U N A . C O M


VISSZA AZ


ISKOLÁBAE Ő
R E M É L J Ü K É L V E Z N I F O G J Á T O K A T O L U N Á N M E G J E L N Ú J J Á T É K O K A T É S
Ö R Ö M M E L E M L É K E Z T E K V I S S Z A A Z I S K O L A P A D B A N T Ö L T Ö T T É V E K R E !

A T O L U N A C S A P A T

4


VISSZAAZ ISKOLÁBA


Kedves tagok,


Nagyszerű hírünk van!


Visszarepítünk titeket az iskolapadba a Toluna Vissza az iskolába című programjával! Ebben a

hónapban a fő téma az oldalon az iskolakezdés lesz és ezzel kapcsolatban fogunk egy online

játékot is az oldalon indítani. 


Reméljük élvezni fogjátok a játékokat és örömmel emlékeztek vissza az iskolapadban töltött
évekre!A Toluna Csapat


 *a játék angolul lesz, de nem bonyolult, könnyen rá lehet jönni a szabályokra.
5

l h l l


Egyszer volt, hol nem volt
- Játék -


Augusztus 2018


N Y E R T E S E Ksunsetbeach budaizs


ceterisparibus Sziporka5.1

cilimama janospal09

Aquapassive terekagnes1980


litkusz.attkusz Vali01
6


5 SZÓ1 TÖRTÉNET10 TAG


1000PONT


ÚJ JÁTÉK

ITT
EGYSZER VOLT,


HOL NEM VOLT -

JÁTÉK -

SZEPTEMBER


2018
TÖBB JÁTÉKÉRT LÉPJ FEL AZ OLDALRA

7


1,000,000 pont

LEGYÉL


MOST


TOLUNA


MILLIOMOS!
Tudj meg többet itt!


Próbálj szerencsét itt


Ha szeretnéd tudni, hogy kik az eddigi

nyertesek kattints ide.
8


CCM - AZAUGUSZTUSI HÓNAPLEGJOBB TARTALOMLÉTREHOZÓI


nasgull

mole61
SZESZIBT

budaizs

ildi.greso

szelkakas1979

vuca1711
NGabyka

sunsetbeach

Emcsike
Szerezz akár 10,000 pontot tartalmak

létrehozásával a Tolunán!https://hu.toluna.com


9


"ÉLETEM

LEGKLASSZABB

ISKOLÁSKORI

EMLÉKE'' VERSENY"
HA

SZERETNÉL

TÖBBET

TUDNI A


JÁTÉKKAL

KAPCSOLATB

AN KATT IDE!
MESÉLD EL NEKÜNK, HOGY MELYIK VOLT A
LEGKLASSZABB ISKOLÁSKORI EMLÉKED, MIÉRT,

KIVEL ÉS HOL ÉLTED ÁT ÉS SZEREZZ ÉRTE
PONTOKAT!


'
' K
A

S E S 5 , Ö Ö Ö P O N T


Á E A S Z E R E N C S É S N Y E R T E S
P E D I G
L T
A R B U D A I Z S


R E


A Y G R A T U L Á L U N K A T Ö B B I

T A G N A K I S A K I R É S Z T
Y N V E T T A V E R S E N Y B E N É S

N A K I 1 0 0 0 P O N T T A L L E T T
A N N A K A 1 0 T A G N A K I S

Y G A Z D A G A B B !
B N


B E


O S

J R
G E


E V

L


ME

T

E

L

É

"I T T
A N Y E R T E S T É M A


G R A T U L Á L U N K M I N D E N K I N E K !
11


Rájöttél, hogy mit

felejtettünk otthon?Mivel iskolakezdéskor minden szükséges dolgot tanácsos

magunkkal vinni, ezért fontos, hogy nagyon odafigyeljünk a

pakoláskor, hogy ne felejtsünk otthon semmi olyat amit aztán

később hiányolnánk. Mi sajnos otthon felejtettünk valamit.

Rájössz, hogy mit?A képen elrejtettük néhány tárgyat és az első 10 tag aki megtalálja

az otthon felejtett tárgyat és elküldi nekünk a hu.toluna.com-on

található Toluna Csapat által létrehozott Téma hivatkozását 1000

ponttal lesz gazdagabb.Tipp: Az egérmutatóját finoman kell átvezetni a képen és látni fogod,

hogy melyik tárgyakkal kapcsolatban vannak létrehozva Témák a

hu.toluna.com-on. Ezek közül 1 a nyerő.

12 Találkozunk a hu.toluna.com-on.


RÁJÖTTÉL, HOGY MIT FELEJTETTÜNK OTTHON?


NYERTESEK 1 , 0 0 0
P O N T
L I T K U S Z . A T T K U S Z

B K I R 5 4

S Z E L K A K A S 1 9 7 9

V U C A 1 7 1 1

T Z U M I _ T Z U T Z I N


N A S G U L L

C E T E R I S P A R I B U S

S U N S E T B E A C H
G R A T U L Á L U N K
S Z I P O R K A 5 . 1

M I N D E N K I N E K !
E R I K A 8 3 0 1 1 913


TOLUNA SZÁMOKBANM I V E L P I A C K U T A T Ó C É G V A G Y U N K , S Z E R E T N É N K
M E G O S Z T A N I V E L E T E K N É H Á N Y A D A T O T A

M A G Y A R O R S Z Á G I O L D A L A U G U S Z T U S I

T E V É K E N Y S É G É V E L K A P C S O L A T B A N .
7,492 tag
A M A G Y A R O R S Z Á G I O L D A L U N K O N
V A L Ó R E G I S Z T R Á L T T A G O K K Ö Z Ü L
00:05:44
É N N Y I E N L É P T E K F E L A Z
O L D A L U N K R A A U G U S Z T U S B A N
A Z O L D A L O N
Toluna, T Ö L T Ö T T Á T L A G O S

I D Ő T A R T A M


tolunacsapat,

citrom, CCM, fotó, AUGUSZTUS

fotógaléria, 22-én


K E R E S T E F E L
N É H Á N Y S Z Ó A L E G K E R E S E T T E B B
O L D A L U N K A T A
S Z A V A K K Ö Z Ü L A T O L U N A
L E G T Ö B B T A G A Z
M A G Y A R O R S Z Á G I O L D A L Á N
A U G U S Z T U S I

H Ó N A P B A N14


TOLUNAKERESZTREJTVÉNYNyerjetek garantált 1,000 pontot

Kedves tagok,

A keresztrejtvény a nyomtatott sajtóban megjelenő egyik
legnépszerűbb játéktípus. Néha nyereménypályázattal is

kombinálják. Mi úgy döntöttünk, hogy tagjaink számára is
felajánljuk ezt a lehetőséget a Toluna Magazinon keresztül.

Minden tag aki beküldi a helyes megfejtést Szeptember 22-ig
2018 garantált 1000 pontot kap.


Adunk egy kis segítséget nektek : Az e havi keresztrejtvényünk
az utazással kapcsolatos.


Sok sikert!
A Toluna Csapat 15


TOLUNA

KERESZTREJTVÉNY
Vízszintesen:


2. Mikor egy cipőben jól érezzük magunkat akkor azt mondjuk rá, hogy ...
3. Mindegyiknek van egy fővárosa

6. Lassú járkálás

8. Cégünk neve
11. Az egyik kontinens

12. Mikor valami vagy valaki nagyon szép azt mondjuk rá, hogy ...
13. Azt mondják, hogy a király így jár ki a mellékhelyiségbe ...
16


TOLUNA

KERESZTREJTVÉNY


Függőlegesen:1. Lábon viseljük
4. A Toluna ... során több országot látogattunk meg

5. Minden országban vannak olyan ... amelyeket nem szeretnénk megkóstolni

7. mindenütt jó de legjobb ...
8. Ha valaki egy csoport részese, azt a személyt ... - nak nevezzük

9. tapasztalat vagy benyomás szinonimája

10. A Toluna utazás során volt olyan ország ahova nem mehettünk vele, csak
vonattal, vagy gyalog. 17

14. Véget ért a nyár, így az emberek kezdenek visszatérni a ...-ból


Tagjaink véleménye a legfontosabb


számunkra
TUDTÁTOK,
HOGY A
TOLUNÁNAK VAN
BLOG OLDALAIS???


Látogassátok meg a 

https://hublog.toluna.com


oldalt több információért18


TOLUNA

FOTÓGALÉRIA


A S Z E P T E M B E R I J Á T É K
ISKOLA
T É M Á J A :  
♣ Készítsetek egy olyan fotót ami

ezzel a Témával kapcsolatos és

küldjétek el nekünk szeptember 30-

ig, ezt a dátumot beleértve ♣♣ A top 10 legjobb fotó készítői

2000 ponttal lesznek

gazdagabbak. ♣♣ Minden tag csak

1 fotóval

pályázhat!♣
19


TolunaFotógalériaAZ AUGUSZTUSI

NYERTESEK


20 11


21


Toluna


kvíz III


01 02


VAN A MAGYARORSZÁGI MI VOLT AZ ÖSSZES

TOLUNA OLDALNAK BLOG ORSZÁG TOLUNA

OLDALA IS? OLDALÁN RENDEZETT

UTOLSÓ JÁTÉK NEVE?
A. Nem, nincs

B. Még nincs, de hamarosan lesz A. Toluna utazás

C. Igen, a B. Toluna repülés

https://hublog.toluna.com/ C. Toluna vidámpark03 04

HONNAN TUDJA EGY TAG, MIRE LEHET A


HA A TOLUNA MILLIOMOS HU.TOLUNA.COM-ON
NYERTESE? BEVÁLTANI A SZERZETT


PONTOKAT?
A. A nap szerencsés nyertese e-

mailben és / vagy a Toluna.com- A. Paypal-re és Ikea

on keresztül lesz értesítve Ajándékkártyára

B. Nincs értesítve B. Nem lehet őket beváltani

C. Telefonon keresztül semmire

C. A Toluna oldalára való

regisztrálás ingyenes, így nem
22 TALÁLKOZUNK kapok pontokat
AZ OLDALON


H U . T O L U N A . C O M
05 06

MIT TUD EGY TAG VAN A HU.TOLUNA.COM-

LÉTREHOZNI A NAK MAGYAR FACEBOOK

HU.TOLUNA.COM-ON? OLDALA?


A. Témát, Párbajt, Lájkot, A. Igen, a Tolunánank vagy magyar

Szavazást Facebook oldala

B. Csak Témát és Szavazást B. Nem, a Tolunának nincs

C. Csak Témát Facebook oldala magyarul


07 C. Igen, van magyar Facebook

oldala, a hutoluna.com/facebbok


A TOLUNA MEGPRÓBÁL 08

ELADNI VALAMIT A

TAGJAINAK?
EGY TAG
A. Igen, néha MEGVÁLTOZTATHATJA A

B. Nem, semmiféleképpen SAJÁT EMAIL CÍMÉT A

C. Igen, ritkán FIÓKJÁBAN?

A. Ez nem lehetséges, új fiókot kell
09 nyisson
MENNYI PONTOT LEHET B. Igen
C. Nem
SZEREZNI KÉRDŐÍVEK
10
KITÖLTÉSÉVEL?A. Korlátozva van, havonta 5000 MI A TOLUNA.HU

pontot OLDALON RENDEZETT

B. Nincs korlátozva, amennyi LOTTÓ NEVE?

kérdőív elérhető egy bizonyos tag

számára A. Toluna Milliomos

C. Korlátozva van, havonta 7000 B. Nincs lottó az oldalon

pontot C. Nincs lottó az oldalon 23


24HU.TOLUNA.COM VEGYÉL RÉSZT ÉS SZEREZZ PONTOKATTOLUNA KVÍZ

Gratulálunk az augusztusi helyes megfejtéseket beküldő
alábbi tagoknak:


Szeretnék több infót ezzel

kapcsolatban!ceterisparibus szelkakas1979

sunsetbeach mole61

Isti54 vuca1711

KÜLD EL A HELYES MEGFEJTÉSEKET HU.TOLUNA.COM-ON MINDEN OLDALA ALJÁN
MEGTALÁLHATÓ KAPCSOLATFELVÉTEL GOMBRA KATTINTVA ÉS SZEREZZ PONTOKAT


T O L U N A U T A Z Á S

• A Z U T A Z Á S V É G E •
25


V I S S Z A P I L L A N T ÓKedves Tolunások,
Reméljük, hogy élveztétek az Európában tett

utazásunkat!

Mielőtt befejeznénk ezt a gyönyörű körutat, tegyünk

egy kis visszapillantást :-)

Mint már azt megszoktátok, most is tagjaink játszották
a főszerepet! Nézzétek meg tagjaink által megosztott

visszajelzéseket és képeket, ebben a videóban!

Nektek melyik volt a kedvenc Toluna Utazás részetek?

Mondjátok el nekünk
I T T


A Z U T A Z Á S V É G E

Ezzel a videóval szeretnénk köszönetet

mondani minden befolyásolónak, aki

részt vett ebben a kalandban!


Tisztelettel,

Anita és a Toluna Csapat
27


VERSENY:
RAJZOLJÁTOK LE
ÁLMAITOK


5, 000 PONT
VILLÁJÁT!
RAJZOLJUNK EGYÜTTITT TALÁLTOK TÖBB INFORMÁCIÓT A
VERSENNYEL KAPCSOLATBAN


28


Í M E A S Z A B Á L Y O K :
1 / Rajzoljátok le álmaitok villáját, akár kézzel, akár a számítógépen2 / Hozzatok létre egy TÉMÁT az oldalon a "#Rajzverseny" címmel


3 / Adjátok hozzá mindenképpen a rajzot a Témátokhoz4 / Válasszátok ki a "NEWS" vagyis Újdonságok kategóriát a Téma

létrehozásakor.


A verseny szeptember 25-ig tart.

• 1. HELY: 5000 PONT

Sok sikert!

• 2. HELY: 3000 PONT

A Toluna Csapat • 3. HELY: 2000 PONT 29


Click to View FlipBook Version