The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-18 09:49:14

FULL 2018

FULL 2018

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

0 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

ISI KANDUNGAN Muka Surat

MAKLUMAT AM 1
2
Isi Kandungan 3
Jawatankuasa Penyediaan Buku Induk 2018 4
Biodata Guru 5
Janji Seorang Guru 6
Sekapur Sireh Seulas Pinang 7
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Visi, Misi dan Objektif KPM 8
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025) 9
Transformasi Terengganu Baharu 10
Visi, Misi, Moto dan Piagam Pelanggan Sekolah 11
Ikrar Guru, 4 sub NKRA pendidikan/ Kriteria SBT/ Prinsip Etika Kerja/Etika Kerja Islam 12
8 Tugas dan Kewajipan guru/Ciri-ciri guru berkesan
Doa Guru

MAKLUMAT SEKOLAH 13
14
Sejarah SMK Tun Telanai 15
Lirik Lagu Sekolah & Lencana Sekolah 16
Senarai Pengetua 17-20
Maklumat Asas Fizikal Sekolah 21-22
Senarai Nama Guru dan Kakitangan 23-27
Arahan Perkhidmatan Guru 27-31
Peraturan-peraturan sekolah 32
Panduan Am Untuk Guru 33-34
Jadual Waktu Belajar 35
Pakej Mata Pelajaran 36
Pelan Lokasi bilik darjah & bilik khas 37
Perincian Takwim 38
Kalendar 39-53
Hari Kelepasan Am Negeri Terengganu 2018 54-55
Takwim Sekolah 56
Jadual Bertugas Mingguan Guru 57
Surat Pelantikan 58-63
Carta Organisasi 64-72
Unit Pentadbiran dan Pengurusan 73-85
Unit Pengurusan Kurikulum 86-100
Unit Pengurusan Hal Ehwal Murid 101-104
Unit Pengurusan Kokurikulum 105-116
Unit Pengurusan PPU 117-123
Unit Pengurusan Pendidikan Khas 124
Unit Anggota Kumpulan Pelaksana 125-142
Kelab Keluarga SMKTT 2018
Lampiran

1 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

JAWATANKUASA PENYEDIAAN
PANDUAN INDUK PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN

2018

PENGERUSI : Pengetua
TIMBALAN PENGERUSI : Penolong Kanan Pentadbiran
NAIB PENGERUSI 1 : Penolong Kanan HEM
NAIB PENGERUSI 2 : Penolong Kanan Kokurikulum

PENYELARAS :
Pn. Rusnani bt Chik

PEN. PENYELARAS :
En. Mohd Halimi b. Mohamad Ishak

AJK :
Semua Kumpulan Pengurusan
En. Md. Shukri b. Musa
Cik Zaleha bt. Abu Bakar
Pn. Munirah bt. Ngah
Pn. Wan Masayu bt. Wan Ibrahim
Pn. Arizan bt. Chik
Pn. Mariani bt. Abd. Manaf
En. Muhammad Zuwairi b. Mazlam
En. Faizal Rahmat b. Abd Rahman

2 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

BIODATA GURU

1. Nama Guru :……………………………………………………………………………………………………………………………

2. No Kad Pengenalan : ………………………………………………..… No Fail Jabatan : …………………………………..………..

3. Jawatan :…………………………………………………………….. Gred : ……………………….………………….......

4. Alamat Rumah :……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… No Tel : …………………………….……………….

5. No KWSP : ………………………………………..………… Tarikh Lahir : …………………………..………………...

6. Tarikh Mula Berkhidmat : …………………...………………Tarikh Lantikan : …………….………….……………………

7. Tarikh Berkhidmat di Sekolah ini : …………………………………………………………………………………………………………

8. Opsyen / Major:……………………………………………….…………..Minor : ………………………..……….. ……………………..

9. Tarikh Perisytiharan Harta Terkini :……………………………. Kata Laluan SSO :……………………………………….

10. Nama Isteri / Suami :……………………………………………………………………………………………………………………………

11. Alamat Tempat Isteri/Suami Bertugas :……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………. No Tel : …………………………………………………………………

12. Pengalaman Mengajar :

Bil Sekolah Tempoh MP Diajar

3 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

JANJI SEORANG GURU

 Saya yakin bahawa adalah menjadi tugas saya untuk berkhidmat sesama manusia.
 Saya yakin bahawa perkhidmatan saya kepada profesion perguruan adalah sebahagian

daripada penghidupan , Saya telah diberi bakat dan peluang menggunakannya.
 Saya yakin bahawa sebarang khidmat untuk manusia dan bangsa juga merupakan khidmat

kepada Tuhan. Dengan itu menjadi kewajiban kepada saya melakukan apa yang saya boleh
untuk berkhidmat kepada-Nya
 Saya yakin bahwa saya boleh mengajar sebaik-baiknya menerusi contoh dan bukannya
hanya perkataan yang dilafazkan.
 Saya yakin bahawa saya telah dilatih dengan sebaik-baiknya untuk menjadi guru yang
mempunyai banyak kebolehan.
 Saya yakin bahawa saya mempunyai pengetahuan yang luas dengan banyak membaca
supaya melebihi apa yang terkandung di dalam buku teks dan sukatan pelajaran.
 Saya telah memeriksa segala kerja-kerja bertulis yang dibuat oleh pelajar saya dengan teliti
supaya mereka tidak mengabadikan kesilapan yang sama.
 Saya akan berusaha untuk mengeratkan hubungan antara pihak sekolah dengan ibu bapa
untuk lebih mengetahui keadaan murid di luar sekolah.
 Saya akan sentiasa berusaha mencegah berlakunya kemungkaran dengan cara berhikmah
dan dapat diterima baik.
 Saya akan sentiasa lemah lembut dan berbelas kasihan kepada pelajar saya dalam
membimbing mereka.
 Saya akan sentiasa berusaha untuk bermurah hati, berlapang dada, benar dalam berbicara,
menepati janji, bersifat rendah diri dan bergaul atas dasar kemuliaan.
 Saya akan selalu menyoal serta mengkritik diri sendiri mengenai pengajaran saya
 Adakah aku telah menyediakan isi pengajaran dengan cukup
 Sudahkah difikirkan segala cara bagi menyampaikan sesuatu ajaran kepada murid murid
dengan cukup berkesan?
 Bagaimana sambutan murid-murid terhadapku?

 Adakah apa-apa yang patut dilakukan, tetapi tidak kulakukan semasa mengajar tadi?

4 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

SEKAPUR SIREH SEULAS PINANG

Pertama-tamanya saya mengucapkan Selamat Tahun Baru kepada semua

warga SMK Tun Telanai. Semoga kita semua dapat melangkah ke tahun 2018
dengan penuh iltizam dan mampu mendukung cabaran untuk melaksanakan dan
menunaikan segala amanat dan janji yang telah dipertanggungjawabkan di
pundak kita.

Dengan keizinan Allah S.W.T saya sekali lagi berpeluang berkongsi harapan dan
aspirasi dengan semua guru melalui Sekapur Sireh Seulas Pinang. Tahniah dan jutaan terima kasih
diucapkan kepada semua AJK yang berjaya menyiapkan Panduan Induk Pentadbiran dan Pengurusan
SMKTT 2018. Sebagai ketua organisasi sekolah, saya amat menyanjung tinggi segala usaha,
perjuangan dan pengorbanan serta bina upaya para guru yang telah berjaya mengharungi suka duka
untuk memperoleh pelbagai kejayaan sepanjang tahun 2017. Walaupun terdapat pelbagai cabaran
yang perlu ditempuh saya yakin dengan semangat kolaborasi dalam semua aspek kita mampu untuk
memastikan aspirasi keberhasilan murid bagi tahun 2018 lebih menyerlah.

Seiring dengan perubahan dalam dasar pendidikan negara seperti KSSM, KBAT, PA 21 dan sarana
sekolah yang menjadi intipati Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) yang menuntut
warga guru berfikir di luar kotak serta mengaplikasikan strategi lautan biru supaya terus berdaya saing
dan disegani. Jadi sama-samalah kita mewujudkan kesepakatan, kebersamaan dan kesepaduan yang
kental dengan penuh setia memberi khidmat bakti yang tidak berbelah bahagi dalam membina masa
depan anak bangsa. Hal ini bersesuaian dengan hasrat kerajaan Negeri Terengganu untuk
memperkasakan bidang pendidikan melalui prinsip ke-8 Pelan Transformasi Pendidikan Terengganu
Baharu (TTB).

Adat sesampan satu haluan,
Adat seperahu satu kemudi,
Adat sehaluan satu tujuan,
Adat sekemudi bersatu hati.

Semoga SMK Tun Telanai terus cemerlang. Sekian, Terima kasih.

“Disiplin Utama, Akademik Pertama, Kokurikulum Bersama”
“Memperkasakan Transformasi Pendidikan”
“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

(YM HJ TUAN PAIL BIN TUAN JUSOH)
Pengetua
SMK Tun Telanai
Marang,
Terengganu

5 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk

mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

OBJEKTIF

 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.
 Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan

dan sejahtera.
 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
 Memberi peluang-peluang kepada semua warganegara Malaysia.

6 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (2013-2025)

11 ANJAKAN UTAMA UNTUK MENTRANSFORMASIKAN
SISTEM PENDIDIKAN NEGARA

1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
2. Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.
3. Melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai.
4. Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan.
5. Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan setiap sekolah.
6. Mengupayakan JPN, PPD, dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan

keperluan.
7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.
8. Mentransformasikan kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian.
9. Berkerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap wang ringgit.
11. Meningkatkan ketelusan untuk akauntabiliti awam secara langsung.

TIGA FASA ENAM CIRI UTAMA
KEMENJADIAN MURID
GELOMBANG 1 (2013-2015)
Mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada  Pengetahuan
 Kemahiran Berfikir
guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama  Kemahiran Memimpin
 Kemahiran Dwibahasa
GELOMBANG 2 (2016-2020)  Etika dan Kerohanian
Memacu Peningkatan sistem  Identiti Nasional

GELOMBANG 3
Menganjak ke arah kecemerlangan melalui

peningkatan tadbir-urus kendiri

9 ASPEK PPPM
 Memartabatkan profesion perguruan.
 Meningkatkan kepimpinan sekolah.
 Meningkatkan kualiti sekolah.
 Memantapkan standard kurikulum dan pentaksiran.
 Meningkatkan penguasaan pelbagai bahasa.

 Penglibatan ibubapa, sektor swasta dan sosial sebagai rakan kongsi.
 Meningkatkan kesediaan murid untuk pendidikan tinggi dan pasaran kerja.
 Memperbaik kecekapan dan keberkesanan sumber.
 Membina kemampuan dan keupayaan sistem penyampaian.

7 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

TRANSFORMASI TERENGGANU BAHARU

8 PRINSIP TTB

 Inklusif, Suara Rakyat Suara Keramat
 Masjid dan Surau Sebagai Sumber Penyatuan
 Keluarga Bahagia Rakyat Sejahtera
 Integriti, Bersih Dalaman dan Luaran
 Mesra Tapi Tegas
 Disiplin Kerja Yang Tinggi
 Seruan Perpaduan
 Memperkasakan Pendidikan

MEMPERKASAKAN TRANFORMASI PENDIDIKAN

 Transformasi PdP

 Pembelajaran Abad Ke-21
 PdP Berkualiti Mengikut Standard SKPM
 Elemen Keseronokan
 Elemen Kajian & Penyelidikan
 Budaya Membaca

 Transformasi Kemenjadian Murid
 Memperkasakan 6 Aspirasi Murid
 Model Murid Terengganu Pasca 2020
 Program Transformasi Murid Terengganu

 Transformasi Guru

 Model Guru Negeri Terengganu

 Transformasi PGB

 Model PGB Negeri Terengganu
 Kemahiran Pengurusan

 Transformasi Sekolah

 Transformsi JPNT/PPD Warga JPNT/PPDN
 Transformasi Tadbir Urus JPNT/PPD


8 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI SEKOLAH

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu
Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

MOTO

Disiplin Utama, Akademik Pertama, Kokurikulum Bersama

PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH

Kami sedia memberikan perkhidmatan dengan penuh dedikasi,
ikhlas dan jujur kepada semua pelanggan kami seperti berikut :-

 Membina iklim dan budaya yang sesuai untuk belajar dan
mengajar.

 Memelihara tatatertib pelajar.
 Meningkatkan prestasi akademik.
 Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam aktiviti kokurikulum.
 Meningkatkan kebersihan fizikal dan keindahan bangunan serta

kawasan.
 Menerap nilai-nilai murni.
 Mewujudkan perkhidmatan yang cekap dan penyayang.

Kami sedia menerima teguran dan saranan untuk meningkatkan prestasi
sekolah ini.

9 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

IKRAR GURU  Mewujudkan jalinan dengan
institusi pengajian tinggi.
Bahawasanya kami
Guru-guru negara Malaysia  Mempunyai permuafakatan
jitu dengan masyarakat serta
Dengan ini berikrar jaringan kukuh dengan
Mendukung terus cita-cita kami sekolah tempatan dan
antarabangsa.
Terhadap tugas kami
Dan menyatakan keyakinan kami  Menjadi penanda aras
Pada cita-cita murni pekerjaan kami kepada sekolah dalam dan
luar negara.
Kami akan berbakti
Kepada masyarakat PRINSIP ETIKA KERJA
Dan negara kami.
Etika Kerja Kementerian Pendidikan
Kami sentiasa menjunjung Malaysia perlu dilaksanakan dan dihayati
Perlembagaan negara berdasarkan prinsip-prinsip berikut :
Kami mengamalkan
 Niat Yang Betul
Prinsip-prinsip Rukun Negara  Perlakuan Yang Baik
Pada setiap masa.  Penggerak Ke Arah Kebajikan
 Memperkotakan Apa Yang
4 SUB NKRA PENDIDIKAN
Dikatakan Berdisiplin Dan
1. PraSekolah Beradap
2. Penguasaan 3M Melalui Program
ETIKA KERJA ISLAM
Literasi Dan Numerasi
3. Sekolah Berprestasi Tinggi  Bekerja Dengan Azam
4. Tawaran Baru Kepada Pengetua Mengabdikan Diri Kepada Allah

Dan Guru Besar  Bekerja Dengan ikhlas Dan
Amanah
KRITERIA SEKOLAH
BERPRESTASI TINGGI  Bekerja Dengan Tekun Dan Cekap

 Pencapaian akademik yang  Bekerja Dengan Semangat
cemerlang. Kerjasama Dan Berpadu Fikiran

 Melahirkan personaliti
unggul.

 Merangkul anugerah
kebangsaan dan
antarabangsa.

10 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

8 Tugas & Kewajipan Guru CIRI-CIRI GURU BERKESAN
Mengikut Pandangan Al-Ghazali
 Lisan (Oral)
Berdasarkan apa yang dinyatakan dalam  Minat(Range of Interest)
kita karangan Imam Al-Ghazali yang begitu  Analisis Masalah (Problem
hebat pengaruhnya iaitu Ihya Ulumuddin
dan Mizanul Amal, terdapat 8 tugas dan Analysis)
kewajipan seorang guru :  Pertimbangan (Judgement)
 Keupayaan Mengurus
 Guru perlulah ikhlas bekerja
kerana Allah s.w.t, tidak boleh (Organizational Ability)
hanya mengharapkan upah  Membuat Keputusan (Decision
pembalasan dan ucapan terima
kasih daripada tugas. Making)
 Kepimpinan (Leadership)
 Guru mesti mempunyai belas  Kepekaan (Sensitivity)
kasihan kepada pelajar-  Motivasi Kendiri (Persoanal
pelajarnya.
Motivation)
 Guru hendaklah menasihati para  Pengawalan Tekanan (Stress
pelajarnya tentang cara-cara
belajar. Tolerances)
 Nilai Pendidikan (Educational
 Guru perlu menjaga
maruah dan imej pelajar dari segi Value)
psikologi.  Komunikasi (Communication)
 Komunikasi Bertulis (Written
 Guru yang mengkhusus dalam
bidang tertentu tidak boleh Communication)
memperkecilkan bidang-bidang  Kefahaman antara budaya (Cross
ilmu lain.
Cultural Understanding
 Guru perlulah mengajar mengikut Interaction)
kesesuaian tahap kemampuan  Kecergasan Fizikal (Physical
akal pemikiran pelajarnya. Fitness)
 Mempunyai Budaya Kekemasan
 Guru perlu mengajar dengan jelas (Maintanance Culture)
kepada pelajar  Ketrampilan asas pengurusan
lambat memahami sesuatu sistem berbentukkan elektronik
perkara. (Electronic Performance Support
System)
 Guru perlulah mengamalkan apa
yang diajar.

11 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

Doa Guru

Ya Allah,
Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Sesungguhnya aku mohon kepadaMu,
Kau permudahkan urusanku sepanjang bergelar hambaMu,Yang kini berjuang sebagai pendidik demi mencari

rezeki halalMu.

Ya Allah,
Kau buka kan lah pintu hati para pelajarku, Ku mohon agar dilapangkan dada mereka,
Agar mereka senang beroleh ilmu dan manfaatMu, Agar ketaqwaan mereka terhadapMu,

Semakin hari semakin utuh disanubari.

Ya Allah,
Kau buka kan lah pintu hati ku, Agar dapat menerima mereka seadanya, Melihat kekurangan anak didikku

sebagai satu kelebihan,Yang boleh aku bangunkan untuk ke hadapan,
Pejuang bangsa dan agama.

Ya Allah,
Kau perindahkan bahasaku, Permudahkan tutur kataku, Agar apa yang aku sampaikan kepada anak didikku,

Mudah untuk diterima oleh semua, Menjadi ilmu bermanfaat buat mereka.

Ya Allah,
Andai aku pernah menggores perasaan hati anak didikku, Kau ampunkanlah dosaku, Kerana aku adalah

selemah-lemah dan sehina-hina insan, Yang kadangkala memenangkan emosi berbanding akal.

Ya Allah,
Sesungguhnya aku sangat sayang anak-anak didikku, Seperti mana aku sayangkan diriku sendiri,

Aku tidak mahu mereka alpa, Mengejar perkara duniawi, Sehingga mereka terlupa,
Apa matlamat hidup yang sebenarnya.

Ya Allah,
Aku mohon padaMu, Agar semua anak-anak didikku, Menjadi insan yang berguna di dunia mahupun akhirat

kelak, Sesungguhnya aku juga masih belajar, Menjadi pendidik yang senantiasa di bawah redha

12 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

MAKLUMAT
sekolah

12 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

Sejarah sekolah

Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Telanai telah wujud 47 tahun yang lalu. Pada Pada peringkat awalnya tahun
1971 pelajar tingkatan satu menumpang belajar di sekolah Menengah Kebangsaan Padang Midin pada sesi petang. Bangunan
Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Telanai mula digunakan pada Januari 1972 dengan menempatkan pelajar tingkatan satu
dan tingkatan dua sahaja. Bangunan sekolah telah dirasmikan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia iaitu YB Dato’Haji
Murad bin Mohd Nor PSDK, JPN.SMK. PMK.

Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Telanai merupakan antara sekolah pertama di negeri Terengganu yang
melaksanakan mata pelajaran Matematik Moden dan Sains Paduan. Ketila itu setiap hujung bulan diadakan ujian pengesanan
bagi menilai tahap pencapaian kedua-dua mata pelajaran tersebut. Pencapaian mata pelajaran Sains Paduan dan Matematik
Moden dalam peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran pertama pada tahun 1973 agak memberansangkan dengan terpilihnya
beberapa orang pelajar ke sekolah berasrama penuh seperti Sekolah Menengah Seri Puteri ( SM Kolam Air), Sekolah Alam
Shah, Sekolah Menengah Sains Kuantan, dan Sekolah Menengah Sains Pengkalan Chepa.

Pada tahun 1975, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Telanai mula membuka kelas tingkatan empat. Surau
sekolah pula telah dibina pada tahun 1979 untuk kemudahan warga sekolah. Seterusnya pada tahun 2002 kelas PRA U telah
ditubuhkan dan mata pelajaran bahasa Arab ditawarkan kepada murid-murid tingkatan satu. Pelajar sekolah ini telah
memduduki peperiksaan STPM kali pertama pada tahun 2003. Pada tahun 2007 kelas pendidikan khas pula telah dibuka.

Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Telanai pernah ditimpa bencana ribut yang kuat pada tahun 1990
menyebabkan kerosakan sebahagian besar bumbung bangunan. Hari ini Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Telanai seiring
dengan sekolah lain berusaha menunaikan tanggungjawab bagi melahirkan generasi berwawasan untuk menghadapi cabaran
alaf baru berbekalkan kualiti kerja Cemerlang. Diharapkan dapat melonjakkan kecemerlangan pendidikan menerusi agenda
Memperkasakan Transformasi Pendidikan.

Sejarah tercipta lagi pada tahun 2015 apabila salah seorang pelajar Pra Universiti telah berjaya mencapai keputusan
yang cemerlang (4A) dalam peperiksaan STPM. Semoga SMK Tun Telanai terus berdiri gagah seiring dengan sekolah di
sekitarnya.

13 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

LENCANA SEKOLAH

Warna Merah melambangkan Keberanian Dalam Tanggungjawab Dan Menghadapi
Cabaran Dalam Menuntut Ilmu
Warna Hijau melambangkan Agama Rasmi Negara Iaitu Islam Yang Menjadi Anutan
Majoriti Pelajar Dan Penduduk Negara Ini
Gelungan melambangkan Bersatu Padu Dalam Melaksanakan Semua Aktiviti Yang
Berkaitan Dengan Akademik Dan Bukan Akademik
Teknologi bermaksud Mendalami Bidang Yang Berkaitan Dengan Sains & Teknologi
Untuk Mencapai Tahap Negara Maju
Warna Kuning melambangkan Negara Dan Negeri Yang Diperintah Oleh Raja Yang
Berkaitan Dengan Akademik Dan Bukan Akademik

LIRIK
LAGU SEKOLAH

Kami Pelajar Tun Telanai
Bersatu Dan Bekerjasama

Terpelajar Dan Terdidik
Berkahlak Mulia

Mari Kita Bersama-Sama
Tingkatkan Akhlak Dan Minda

Jangan Jemu Menuntut Ilmu
Hormati Ibu Bapa dan guru
Pada Allah Kami Pohonkan

Kehidupan Sempurna
Sungguh Banggaku Jadi Wargamu

Tun Telanai Tercinta…..
(Ulang)

14 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

SENARAI 1971 – 1980
PENGETUA SMK TUN TELANAI 1980 – 1982
1983 – 1984
1 Hj. Ngah bin Abu Bakar 1984 – 1986
2 Hj. Shamsudin bin Mohidin 1987 – 1995
3 Hj. Ismail @ Mohd Ali bin Muda 1995 – 1998
4 Hj. Abdullah bin Awang 1998 – 2000
5 YM Hj. Raja Alias bin Raja Salim 2000 – 2004
6 Hj. Atan Awang bin Abdullah 2004 – 2007
7 Hjh. Khizani @ Khatijah bt. Ngah 2007 - 2014
8 Hj. Wan Ali bin Wan Ngah 2014-Sekarang
9 Hjh. Anuar bt. Harun
10 Hjh. Sepiah bt. Jaafar
11 Hj Tuan Pail bin Tuan Jusoh

P" emimpin yang berjaya ialah orang

yang boleh mengawal komunikasi
dengan orang yang lebih atas

daripadanya dan boleh mengawal
komunikasi dengan orang yang lebih

bawah daripadanya."

15 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

1 NAMA SEKOLAH SMK TUN TELANAI

2 ALAMAT JLN KUALA BERANG

21400 KUALA TERENGGANU

3 KOD SEKOLAH TEA 4012

4 LOKASI LUAR BANDAR

5 DAERAH MARANG

6 PPD MARANG

7 BAND SEKOLAH 4

8 KELUASAN 8.9146 hektar

9 NAMA PENGETUA TUAN PAIL B. TUAN JUSOH

10 BILANGAN GURU 93

11 BILANGAN MURID 890

12 BILANGAN STAF SOKONGAN 16

13 EMAIL [email protected]

14 FACEBOOK GALERI TUN TELANAI

15 NO TELEFON 09-6191375

16 NO FAKS 09-6194610

KEMUDAHAN FIZIKAL SEKOLAH

1 BILANGAN KELAS 44

2 BLOK BANGUNAN 7

3 KANTIN 1

4 BENGKEL 2

5 SURAU 1

6 MAKMAL KOMPUTER 2

7 BILIK GURU 3

8 BILIK MESYUARAT 1

9 BILIK GALERI 1

10 BILIK AKSES 1

11 BILIK FROG VLE 1

12 PERPUSTAKAAN 1

13 DEWAN TERTUTUP 1

14 MAKMAL SAINS 5

15 BILIK MEDIA 1

16 MAKMAL BAHASA 1

17 BILIK SEMINAR 1

18 PADANG BOLA 1

19 GELANGGANG SERBA GUNA 1

20 GELANGGANG BOLA JARING 1

21 GELANGGANG PENTANQUE 1

22 KOPERASI 1

16 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

SENARAI GURU SMKTT TAHUN 2018

BIL NAMA NO. TELEFON JAWATAN GRED

1 TUAN PAIL BIN TUAN JUSOH 0199367229 PENGETUA/GURU BESAR DG54

2 MAT NASIR BIN IBRAHIM 0145164169 PENOLONG KANAN PENTADBIRAN DG48

3 ABDUL HADI BIN ARIFIN 0199219492 PENOLONG KANAN HEM DG48

4 MOHD ARIF BIN MAHMOOD 0199493658 PENOLONG KANAN KOKURIKULUM DG48

5 RUSNANI BINTI CHIK 0132588148 PENOLONG KANAN TINGKATAN 6 DG48

6 MOHD AZMIR BIN KURISH 0167254868 PENOLONG KANAN PPKI DG48
7 NORAINI BINTI AMROSE 0199847100 KETUA BIDANG SAINS DAN DG48
MATEMATIK

8 LATIFAH BINTI MOHAMAD LATIF 0199847245 KETUA BIDANG BAHASA DG48

9 AZMAN BIN YUSOF 0199551655 KETUA BIDANG KEMANUSIAAN DG48
10 NORAINI BINTI ALIAS 0199145695 KETUA BIDANG TEKNIK & DG48
11 AMINOORDIN BIN JUSOH 0199851577 VOKASIONAL DG48
12 AISHAH BINTI SAID 0199389188 GURU TINGKATAN 6/PRA DG48
13 ALIZA BINTI A. RAHMAN 019-9322727 UNIVERSITI (KOKURIKULUM) DG44
14 ALIZA BINTI SULONG 0139825456 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG48
15 ALLIAS BIN SULONG 0199991843 PENOLONG DG41
16 ARIZAN BINTI CHIK 0139321744 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG41
17 AWANG BIN LONG 0169328643 PENOLONG DG48
18 AZLEENA BT ABU BAKAR 0179718210 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG44
19 ENGKU ASBAH ZAMMI BT ENGKU WOK ZIN 0139536806 PENOLONG DG48
20 ENGKU MOHD MUBIN BIN CHE KU ZAINAL 01158250415 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG44
21 FARIDAH AKMA BINTI MOHD ZIN 0199566500 PENOLONG DG48
22 FATIMAH BINTI TALIB 01116531854 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG48
23 HAMDAN BIN KAMARUDDIN 0139300301 PENOLONG DG41
24 HANIZA BINTI MUDA 0199737844 GURU TINGKATAN 6/PRA DG48
25 HASLINDA BINTI ABD. WAHAB 0139313235 UNIVERSITI (AKADEMIK) DG44
26 HAZIZAH BINTI HUSIN 0199468465 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG48
27 JAMALIAH BINTI MUDA 0148401410 PENOLONG DG44
28 KAMALUDIN BIN TAHIR 0169890077 GURU PENDIDIKAN ISLAM DG44
29 KAMARIAH BINTI AZIZ 0199898449 SEKOLAH MENENGAH DG48
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU TINGKATAN 6/PRA
UNIVERSITI (AKADEMIK)

17 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

30 KHATIJAH BT JUSOH 0196195217 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG52
31 LAILI BINTI RAMLI 0124801223 PENOLONG DG44
32 MALINA BINTI MUDA 0139195566 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG34
33 MALIZA BINTI MAHAT 0199045770 PENOLONG DG44
34 MARIANI BT ABD MANAF 0136050409 GURU PENDIDIKAN ISLAM DG44
35 MAZNAH BINTI HAMZAH @ MOHAMAD 0139363106 SEKOLAH MENENGAH DG48
36 MD SHUKRI BIN MUSA 0139278442 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG44
37 MOHD HAKERIZAN BIN HARUN 0199803690 PENOLONG DG48
38 MOHD HALIMI BIN MOHAMAD ISHAK 0174515017 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG41
39 MOHD RIDHUAN BIN ISMAIL 0199858434 PENOLONG DG44
40 MOHD SHURANG BIN ARSAT 0139330722 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG48
41 MUDA BIN AHMAD 0179131680 PENOLONG DG48
42 MUHAMMAD ALI OTHMAN BIN MUDA 01132357837 GURU PENGURUSAN DG48
43 MUHAMMAD ZUWAIRI BIN MAZLAM 0137019068 DATA/MAKLUMAT DG41
44 MUNIRAH BINTI NGAH 0199007676 DG44
45 NASIR @ MD YASIM BIN ALI 01120726976 GURU PENYELARAS BESTARI DG44
46 NIK GHUYUB BIN NIK NGAH 0145257479 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG48
47 NOORA FAUZI BT ABDUL HAMID 0139802162 PENOLONG DG48
48 NOR AFIDAH BT MOHD ARIP 0199879596 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG48
49 NOR AININ BINTI MOHD 0139337336 PENOLONG DG48
50 NOR AKHTAR BINTI MAMAT BUDIN 0139552613 DG48
51 NOR AZURA BINTI ANANG 0179190869 GURU MATA PELAJARAN MPV DG44
52 NOR BAIZAH BINTI GHAZALI 0199836056 GURU PEND KHAS INTEGRASI DG44
53 NOR HIDAYAH BINTI ABU BAKAR 01110948401 (PEMBELAJARAN) DG41
54 NORAINI BINTI AWANG 01133748213 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG44
55 NORHASLINDA BINTI MOHAMAD 0179437843 PENOLONG DG41
56 NORHAWATI BINTI AB MUTALIB 01118646460 GURU PEND KHAS INTEGRASI DG44
57 NORIAN BINTI IBRAHIM 0139367500 (PEMBELAJARAN) DG34
58 NORLIZA BT ABD MANAF 0139325887 GURU PEND KHAS INTEGRASI DG48
(PEMBELAJARAN)
18 GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH MENENGAH
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH MENENGAH
GURU PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH MENENGAH
GURU PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH MENENGAH
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU PEND KHAS INTEGRASI
(PEMBELAJARAN)
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU PEND KHAS INTEGRASI
(PEMBELAJARAN)
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG

DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

59 NUR FARAHIYAH BINTI YUSOF 0139611207 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG41
60 NUR NAJAHA BINTI A RAZAK 0134707428 PENOLONG DG41
61 ROHAIZA BT ALI 0199368206 GURU PEND KHAS INTEGRASI DG44
62 ROHANA BT OSMAN @ MUSTAFFA 0139349441 (PEMBELAJARAN) DG48
63 ROHANI BINTI AWANG 0199686423 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG44
64 ROHANI BT SALLEH 0196530500 PENOLONG DG44
65 ROHANITA BINTI GANI 0139332155 GURU TINGKATAN 6/PRA DG48
66 ROSMALIZA BINTI ABDULLAH 0199253855 UNIVERSITI (AKADEMIK) DG44
67 ROSNANI BINTI SAID 0199568955 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG44
68 ROZIHASNIDA BINTI ISMAIL 0109074969 PENOLONG DG44
69 RUHANI BINTI MOHAMAD 0199128865 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG44
70 SEMAK HARUN BIN EMBONG 0139675640 PENOLONG DG48
71 SITI FATIMAH SALINA BINTI JUSOH 0199419251 DG44
72 SITI RODIAH BINTI JUSOH 0199113197 GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA DG44
73 SITI SARAH BINTI SELIMAN 0195458634 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG44
74 SOH SAW PECK 0199574681 PENOLONG DG48
75 SYAHIDAH SOFIA BINTI YUSOF 0186630472 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG44
77 TUAN NOR ASHIKIN BINTI TUAN SHAFFEE 0139765317 PENOLONG DG48
78 TUAN ZULIDA BINTI TUAN IBRAHIM 0145467760 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG44
79 WAN AIDA BINTI WAN JUSOH 01110529439 PENOLONG DG44
80 WAN HASSAN BIN WAN MAMAT 0127478212 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG44
81 WAN ROSNIDA BINTI WAN OTHMAN 01122214976 PENOLONG DG44
82 ZAITON BINTI HASAN 0199813279 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG48
83 ZAKARIA BIN MOHD 0189062326 PENOLONG DG44
84 ZALEHA BT ABU BAKAR 0199348215 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG44
85 ZALIHAH BINTI ABD RAHAMAN 0199901564 PENOLONG DG54
86 ZALINA BT YAACOB 0129220517 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG48
87 ZAMAIMAH BINTI ISMAIL 0139976201 PENOLONG DG48
88 ZARINA BINTI HAJI AZIZ 0145070452 GURU TINGKATAN 6/PRA DG48
UNIVERSITI (AKADEMIK)
19 GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH MENENGAH
GURU KAUNSELING (SEPENUH
MASA)
GURU TINGKATAN 6/PRA
UNIVERSITI (AKADEMIK)
GURU PEND KHAS INTEGRASI
(PEMBELAJARAN)
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG
GURU TINGKATAN 6/PRA
UNIVERSITI (AKADEMIK)

GURU AL-QURAN
GURU PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH MENENGAH
GURU AKADEMIK BIASA/GURU
PENOLONG

DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

89 ZUWAINAH BT. MUHAMMAD 0199538158 GURU AKADEMIK BIASA/GURU DG44
90 PENOLONG
91
92
93

SENARAI KAKITANGAN SMK TUN TELANAI TAHUN 2018

BIL. NAMA GRED NO TELEFON
1 SULAINI BINTI MOHAMAD N22 019-9377856
2 NIK RODIAH BINTI NIK MUSTAFA N22(KUP) 019-9929367
3 NOR AZIAH BINTI ABU BAKAR @ ARIFIN N22(KUP) 019-9191431
4 SALAWATI BINTI SALLEH C22(KUP) 017-9320428
5 FAIZAL RAHMAT BIN ABDUL RAHMAN FA29 016-9806665
6 SITI YULIZA BINTI MD. ALI C19 010-5729143
7 AIDA DHAZILAILA BINTI MAZLAN C19 013-9807477
8 MOHD SYAZWAN BIN SALLEH C19 013-9949908
9 ROZIYANA BINTI ABU BAKAR N19 012-9099603
10 ZURAINI BINTI OTHMAN @ ZAKARIA N19 012-9092399
11 ZALHAYATI BINTI ABD KARIM N19 019-9295379
12 ABDUL KARIM BIN MOHAMED N11 019-9341862
13 SUHAIZAN BINTI MAZALAN N11 019-9021312
14 RAMLI BIN HARON N11 019-9863365
15 NORAZURA BINTI MD NOOR N11 017-9711779
16 MOHAMAD TAJUDIN BIN SULONG N11 019-9420381

20 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

ARAHAN PERKHIDMATAN 10. Sila buat permohonan untuk cuti seminggu lebih
awal daripada Pengetua.
GURU
11. CRK perlu dipohon jika, terpaksa meninggalkan
MENGAMALKAN DAN MENGHAYATI PRINSIP- sekolah lebih daripada 4 jam waktu bekerja.
PRINSIP
12. Surat jaminan daripada sekolah hendaklah dibawa
PERKHIDMATAN YANG CEMERLANG ke hospital untuk mendapatkan rawatan.

1. Sentiasa berpakaian kemas dan sesuai serta tidak 13. Guru dan kakitangan hendaklah mendapatkan
menjolok mata. Guru lelaki hendaklah sentiasa kebenaran daripada Pengetua sekiranya ingin pergi
memakai baju ke dalam seluar, berstokin dan ke Jabatan Pelajaran Negeri atau Kementerian
digalakkan bertali leher. Jika menutup kepala Pelajaran atas urusan rasmi.
hendaklah bersongkok hitam. Seluar jeans dan
kemeja-T tidak berkolar tidak dibenarkan sama 14. Surat menyurat kepada Jabatan Pelajaran
sekali pada bila-bila masa dalam kawasan sekolah. hendaklah disalurkan melalui dan salinan kepada
Guru perempuan hendaklah memakai pakaian yang Pengetua.
sopan. Elakkan berpakaian seluar kecuali bagi guru
Pendidikan Jasmani (seluar sukan) semasa 15. Memastikan segala surat menyurat untuk tindakan
melaksanakan pengajaran berkenaan. dikembalikan ke pejabat sekolah setelah diambil
tindakan untuk difailkan.
2. Semua projek yang dirancang di peringkat sekolah
hendaklah dilaksanakan dengan sempurna. 16. Memastikan kerja selesai dan membuat
penyerahan kerja serta memulangkan segala apa
3. Memastikan Pekeliling Kementerian Pelajaran jua harta kepunyaan sekolah sebelum akhir tahun,
Bil.256 dipatuhi bila melengkapkan buku bertukar atau meninggalkan sekolah ini.
pengajaran mengajar.
17. Elakkan diri daripada sesuatu yang mencemarkan
4. Guru ganti dikehendaki masuk ke kelas yang telah nama baik sekolah atau profesion perguruan secara
ditetapkan. keseluruhan.

5. Guru-guru dan kakitangan tidak digalakkan 18. Guru-guru perlu mendapat kebenaran daripada
menunaikan tanggungjawab yang berupa Pengetua sebelum membeli atau memesan alat-
secondary kepada tugas dan tanggungjawab utama alat dan barang-barang untuk sekolah.
sewaktu di sekolah.
19. Segala masalah pelajaran, pengajaran dan
6. Kebenaran daripada Pengetua hendaklah pembelajaran hendaklah dirundingkan dengan
diperolehi terlebih dahulu untuk meninggalkan guru-guru kanan, ketua-ketua bidang dan Guru
sekolah sekiranya ada urusan sekolah yang mesti Penolong Kanan terlebih dahulu.
dijalankan dalam waktu sekolah.
20. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hal ehwal
7. Tanda nama hendaklah dipakai. pelajar dan kokurikulum hendaklah dibincangkan
dan dirujuk kepada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal
8. Sekiranya bercuti sakit, sijil sakit daripada doktor Pelajar dan Guru Penolong Kanan Kokurikulm.
yang diakui hendaklah diserahkan kepada pejabat
sekolah dengan segera. Pastikan guru berada di 21. Digalakkan mengenali pegawai-pegawai di Jabatan
rumah atau di hospital semasa bercuti sakit. Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran dan
menghormati mereka.
9. Jika guru bercuti sakit dan tidak dapat hadir ke
sekolah kerana sebab-sebab yang membolehkan 22. Semua guru hendaklah berada dalam majlis
mengambil Cuti Rehat Khas (CRK), sila maklumkan perhimpunan rasmi sekolah, serta mematuhi
kepada pihak sekolah sebelum jam 7.30 pagi. tatacara majlis rasmi. Tingkah laku guru akan
menjadi teladan kepada pelajar.

21 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

melengkapkan buku persediaan
mengajar.
23. Semua telefon bimbit atau alat kelui hendaklah
dipadamkan semasa menjalankan tugas rasmi 1.5 Guru ganti dikehendaki masuk ke kelas-
terutama semasa pengajaran dan pembelajaran, di kelas yang telah ditetapkan.
dalam bilik darjah, sewaktu sedang bermesyuarat
dan sebagainya. 1.6 Guru-guru dan kakitangan tidak
digalakkan menunaikan tugas atau
24. Guru-guru tidak dibenarkan membuat kenyataan tanggungjawab yang berupa ‘secondary’
akhbar. Untuk bergiat dalam bidang penulisan pula kepada tugas dan tanggungjawab
sebaik-baiknya hendaklah mendapat kebenaran utamanya semasa waktu sekolah.
daripada pihak berkenaan.
1.7 Kebenaran daripada Pengetua
25. Guru-guru hendaklah hadir ke sekolah pada bila- hendaklah diperoleh terlebih dahulu
bila masa diperlukan apabila diarahkan oleh untuk meninggalkan sekolah sekiranya
Pengetua. Guru-guru dikehendaki menghayati ada urusan penting yang mesti
sepenuhnya Falsafah Pendidikan Negara. dijalankan dalam waktu sekolah.

26. Adalah menjadi tanggungjawab bersama guru-guru 1.8 Sekiranya bercuti sakit daripada doktor
terhadap masalah disiplin dan akhlak pelajar. yang diakui, hendaklah diserahkan ke
pejabat dengan serta merta. Semasa cuti
27. Guru-guru bertanggungjawab sakit, pastikan guru-guru berada di
rumah atau hospital. Ketidakhadiran
mengatasi/mengawasi masalah ponteng, mestilah dimaklumkan kepada pihak
sekolah iaitu Pengetua dan Penolong
kesihatan, kebersihan, kebajikan, keselamatan Kanan Pentadbiran.

pelajar, bilik darjah dan sekolah.

28. Bersikap tegas terhadap pelajar-pelajar tetapi 1.9 Surat jaminan sekolah hendaklah dibawa
elakkan daripada dera. ke hospital untuk mendapatkan
rawatan. Guru dan kakitangan mestilah
29. Mengamalkan sikap penyayang tetapi tegas. mendapat kebenaran daripada
Pengetua sekiranya ingin pergi ke
PERATURAN SEKOLAH UNTUK Jabatan Pelajaran Negeri atau
GURU Kementerian Pelajaran atau urusan
rasmi.

1. AMALAN DAN PENGHAYATAN 1.10Surat menyurat kepada Jabatan
PERKHIDMATAN CEMERLANG Pelajaran hendaklah melalui dan salinan
kepada Pengetua.
1.1 Mencatat kehadiran ketika tiba di
sekolah dan waktu balik pada tiap-tiap 1.11Memastikan pemberesan kerja dan
hari bekerja atau persekolahan membuat penyerahan kerja serta
memulangkan segala harta kepunyaan
1.2 Sentiasa berpakaian kemas dan sesuai sekolah sebelum akhir tahun, bertukar
serta tidak menjolok mata. Tingkah laku atau meninggalkan sekolah.
guru menjadi contoh teladan kepada
pelajar. 1.12Elakkan diri daripada melakukan sesuatu
yang mencemarkan nama baik sekolah
1.3 Semua projek yang telah dirancang di atau profesion perguruan secara
keseluruhan.
peringkat sekolah hendaklah

dilaksanakan dengan sempurna.

1.4 Memastikan Pekeliling Kementerian 1.13Guru perlu mendapatkan kebenaran
Pendidikan Bil. 256 dipatuhi apabila daripada Pengetua sebelum membeli

22 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

atau memesan alat-alat atau barang- kesihatan, kebajikan, kebersihan pelajar,
barang untuk sekolah. bilik darjah dan sekolah.

1.14Guru-guru dilarang membuat 2.3 Bersikap tegas terhadap murid-murid
tetapi elakkan daripada melakukan
perundingan dengan pembekal alatan penderaan.

sekolah tanpa kebenaran Pengetua.

1.15Segala masalah pelajaran, pengajaran 3. TUGAS GURU
dan pembelajaran hendaklah
dirundingkan dengan guru-guru kanan 3.1 Mestilah hadir untuk bertugas pada
atau guru-guru yang bertanggungjawab masa yang telah ditetapkan. Kad
terlebih dahulu. kedatangan mestilah direkod sebaik
sahaja tiba di sekolah.
1.16Digalakkan mengenali pegawai-pegawai

di Jabatan Pelajaran Negeri dan 3.2 Mengadakan kegiatan-kegiatan

Kementerian Pelajaran serta

menghormati mereka. kurikulum. Setiap guru mestilah menjadi

1.17 Tidak dibenarkan keluar dari bilik darjah guru mata pelajaran dan mengajar
untuk hal-hal tidak penting.
mengikut waktu yang diperuntukkan.

1.18Guru-guru dilarang sama sekali 3.3 Mengadakan rancangan pengajaran dan
mempengaruhi pelajar dari segi idealogi pembelajaran serta menulisnya ke
atau fahaman politik baik di dalam atau dalam Buku Persediaan Mengajar.
pun di luar kelas.
3.4 Mengadakan ujian- ujian yang sesuai
1.19Guru-guru tidak dibenarkan membuat mengikut keperluan. Menganalisis
kenyataan akhbar. Untuk bergiat dalam keputusan ujian bagi dijadikan panduan
penulisan pula, guru-guru sebaik- pengajaran.
baiknya hendaklah mendapatkan
kebenaran daripada pihak berkenaan. 3.5 Menyediakan persediaan mengajar
harian tentang perjalanan pelajaran
1.20Guru-guru hendaklah hadir ke sekolah yang diajar serta merekodkan
pada bila-bila masa diperlukan apabila pencapaian murid- murid di dalam ujian-
diarahkan oleh Pengetua. ujian yang dijalankan.

1.21 Guru-guru hendaklah menghayati
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

1.22Semua guru ialah kakitangan kerajaan 3.6 Menjalankan kerja pemulihan dan
dan tertakluk kepada Perintah-Perintah pengayaan mengikut keperluan pelajar.
Am serta peraturan- peraturan yang
dikeluarkan oleh pihak berkuasa dari 3.7 Meningkatkan minat pelajar kepada
semasa ke semasa. ilmu pengetahuan.

2. MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN 3.8 Menganggotai panatia mata pelajaran
atau jawatankuasa kurikulum sekolah
SETIAP PELAJAR apabila diperlukan serta membantu
melaksanakan projek- projek yang
2.1 Adalah menjadi tanggungjawab dirancang oleh badan- badan ini.
bersama guru-guru terhadap masalah
disiplin dan akhlak pelajar. 3.9 Menggantikan guru- guru yang tidak
hadir apabila diperlukan oleh Pengetua
2.2 Guru-guru bertanggungjawab atau wakilnya.

mengatasi mengawasi masalah ponteng,

23 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

3.10 Mengendalikan kegiatan- kegiatan Agung PIBG, Hari Upacara, Hari Sukan
dan lain-lain.
kokurikulum selaku Guru Pengawas
4.1.3 Apabila diarahkan hadir oleh
Persatuan/ Kelab/Badan Pengetua termasuk dalam Cuti Penggal
Persekolahan dengan syarat jumlah hari
Beruniform/Permainan atau Sukan yang diminta hadir itu tidak melebihi
separuh daripada jumlah cuti
mengikut yang diperuntukkan oleh persekolahan itu.

Pengetua dari semasa ke semasa. 4.1.4 Apabila diminta hadir ke majlis-
majlis tertentu oleh Pejabat Pendidikan
3.11 Mengendalikan dan menyempurnakan Negeri/Daerah.
tugas- tugas khas seperti Guru
Tingkatan, Guru Kanan Mata Pelajaran, 4.2 Masa yang diperuntukkan guru hadir ke
Guru Bertugas Mingguan, Guru sekolah pada hari persekolahan adalah
Bimbingan dan Kaunseling, Setiausaha seperti berikut:
Sukan, Guru SPBT, dan seumpamanya.
4.2.1 Sesi persekolahan bermula pukul
3.12 Mengawas dan membantu dalam 7.20 pagi hingga2.40/ 3.40 petang
perkara-perkara mengenai disiplin kecuali kelas KKQ pada 4.40 petang.
pelajar, panduan kerjaya pelajar, Guru-guru hendaklah tiba pada atau
kebersihan sekolah dan pelajar dan sebelum pukul 7.20 pagi atau lebih awal.
keselamatan sekolah dan pelajar.
4.2.2 Masa kegiatan kokurikulum yang
3.13 Memberikan kerjasama dalam kerja- wajib ialah 180 minit seminggu. Namun
kerja urusan pejabat sekolah antara lain demikian, untuk aktiviti-aktiviti tertentu,
mengemaskini stok yang diuruskan, guru-guru mungkin perlu berada pada
mengisi borang- borang yang waktu petang untuk tempoh lebih
diperlukan, auditan, urusan surat- panjang, bergantung kepada jadual yang
menyurat dan lain-lain yang berkaitan. diperuntukkan.

3.14 Sentiasa berusaha memberikan khidmat 4.3 Meninggalkan sekolah:
yang sebaik-baiknya kepada murid-
murid serta menjadikan diri contoh yang 4.3.1 Tidak ada mana-mana guru boleh
ideal kepada mereka. meninggalkan sekolah pada waktu
persekolahan kecuali dengan kebenaran
3.15 Menjalankan tugas-tugas lain yang Pengetua. Guru-guru yang meninggalkan
diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke sekolah dengan kebenaran yang
semasa. demikian mestilah mencatatkan dalam
buku rekod khas yang disediakan oleh
4. WAKTU BERTUGAS sekolah.

4.1 Semua hari yang berikut dikira sebagai 4.3.2 Bagi guru-guru yang terpaksa
hari bertugas kepada guru-guru: menjalankan tugas di luar kerana sesuatu
tugas yang diperlukan oleh jabatan atau
4.1.1 Semua hari persekolahan mana-mana badan sukarela yang
termasuk persekolahan dengan cuti yang diluluskan, surat daripada pihak yang
sah.
DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA
4.1.2 Hari diadakan upacara atau majlis
khas di sekolah seperti hari Mesyuarat

24

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

berkenaan mestilah diperolehi dan 5.4 Butiran pada eRPH hendaklah
ditunjukkan kepada Pengetua. Dalam hal dipenuhkan, diisi dengan jelas dan
yang demikian biasanya Cuti Tanpa lengkap.
Rekod adalah diberikan.
5.5 Rancangan harian mestilah disediakan

4.3.3 Guru-guru adalah diperlukan sehari sebelum proses PdPc

menepati masa dalam menjalankan berlangsung. PdPc yang tidak dapat

tugas masing-masing dan berusaha dijalankan hendaklah dinyatakan sebab

menggalakkan murid-muridnya tidak dijalankan.

menepati masa. 5.6 Rancangan harian seharusnya
mempunyai tajuk, objektif, isi
4.3.4 Guru-guru yang mengajar pengajaran, gerak kerja, nilai, alatan
mestilah bersama murid-muridnya mengajar dan penilaian.
sepanjang masa pengajaran. Guru
sepatutnya tidak diganggu kecuali yang 5.7 Guru Kanan Mata Pelajaran adalah
dianggap sangat mustahak atau kerana diberi kuasa untuk menyemak
sesuatu kecemasan. perjalanan mata pelajaran masing-
masing.
4.3.5 Guru yang bercuti sakit
menyebabkan beban kepada guru lain. 5.8 Setiap guru mestilah membaca Pekeliling
Cuti kadang- kadang tidak dapat yang terkandung dalam eRPH yang
dielakkan, tetapi cuti sakit kerana memberi keterangan dan panduan
sesuatu keuzuran yang kecil patutlah mengenai tujuan dan penggunaan
dielakkan. Guru yang bercuti kerana eRPH.
sakit mestilah melaporkan secara
bertulis/ telefon sebaiknya sebelum 7.20 6. SUKATAN PELAJARAN DAN
pagi. Surat Cuti Sakit mestilah
ditunjukkan sebaik-baik bertugas RANCANGAN KERJA
semula.
6.1 Setiap guru mestilah memiliki senaskah
5. eRPH Sukatan Pelajaran bagi mata pelajaran
yang diajarnya.

5.1 Setiap guru mestilah menerima taklimat 6.2 Salinan yang disahkan boleh digunakan
daripada Pengetua dan Ju eRPH jika salinan asal tidak diperolehi.
sebelum sekolah dibuka atau pada hari Sukatan ini hendaklah diikuti serapi yang
pertama bertugas di sekolah ini. mungkin.

5.2 Guru hendaklah menyediakan eRPH ( 6.3 Guru-guru hendaklah mahir dengan
Rancangan Harian & Rancangan sukatan ini dan peraturan- peraturan
Tahunan ) dan semua maklumat yang peperiksaan bagi menentukan matlamat
berkaitan. pengajaran masing-masing. Sila
berunding dengan Guru Kanan Mata
5.3 Semua guru dikehendaki melengkapkan Pelajaran / Pengetua apabila ada
eRPH dan menghantar pada setiap sebarang keraguan.
hujung minggu untuk semakan .
6.4 Rancangan mengajar sepatutnya
disediakan oleh Panitia Mata Pelajaran

25 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

atau sekurang-kurangnya disemak 7.7 Ketidakhadiran pelajar hendaklah
bersama oleh Panitia ini. Pelaksanaan ditanda dengan “O”. Masukkan dalam
rancangan ini hendaklah juga diteliti “O” itu:
oleh Panitia Mata Pelajaran sekurang-
kurangnya pada akhir tahun. Kehadiran hendaklah ditanda

6.5 Tentukan alatan mengajar dicatatkan S – bagi murid yang sakit
sama di dalam Rancangan Kerja yang di
sediakan. L – Bagi murid yang lewat (dikira hadir)

7. BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID K – Bagi murid tidak hadir (dikira hadir)
(GURU TINGKATAN)
dengan garis mereng (/) dengan
7.1 Buku Jadual Kedatangan Murid (JKM) kecondoCn–gabnagisemkuardidary7a0ngpecuratti us.
adalah satu dokumen sekolah yang 7.7.1PG–ubnaagkiamnuhruidruyfacnegrpaiosnathenajga pada
sangat penting. Oleh itu, guru tingkatan mana-mana bahagian buku JKM ini.
bertanggungjawab menyelenggarakan 7.7.2 Tentukan yang butir- butir dalam
buku ini supaya bebas daripada buku ini selaras dengan butir- butir yang
kesalahan yang besar. Kesalahan jika ada terdapat di dalam Buku Daftar Pelajar.
mestilah dipotong dan dibuat Semua butir di dalam buku JKM mestilah
pembetulan dan ditandatangani. dikemaskini. Pastikan yang murid- murid
Menggunakan pemadam cecair adalah baru masuk didaftarkan dan dipenuhkan
dilarang. butir- butir peribadinya. Murid yang
bertukar pula direkodkan
7.2 Guru Tingkatan adalah pertukarannya. Sila hubungi Guru
Pendaftaran bagi tujuan ini.
bertanggungjawab melengkapkan butir- 7.7.3 Isikan butir-butir mengenai
biasiswa ke dalam ruangan yang
butir yang diperlukan dalam Buku Jadual berkenaan.
7.7.4 Jadual Kedatangan Murid
Kedatangan Murid. mestilah ditutup pada hari akhir
persekolahan setiap bulan.
7.3 Kedatangan murid-murid mestilah 7.7.5 Semak dengan cermat butir-butir
ditanda oleh guru tingkatan atau guru nama murid, nombor kad pengenalan,
yang menerima wakil daripada Penolong nombor surat beranak, nama penjaga,
Kanan. tarikh lahir dan butiran lain yang
mustahak. Jika belum ada, sila tentukan
7.4 Jadual Kedatangan mestilah ditanda murid-murid membawanya.
pada waktu pertama dan diletakkan 7.7.6 Selesaikan tugas ini sebelum
kembali di pejabat selewat-lewatnya waktu rehat dan tentukan penyata ini
pada waktu kedua.

7.5 Jadual Kedatangan Murid tidak boleh
dibawa pulang ke rumah kecuali atas
sebab- sebab istimewa.

7.6 Gunakan hanya dakwat hitam untuk
membuat sebarang tanda atau catatan
di dalam buku ini.

26 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

diserahkan ke pejabat sekolah melalui Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua
Guru Penyelaras Tingkatan. Jabatan. Dibenarkan dengan syarat :

7.7.7 Baca dan penuhkan ringkasan  Tidak dilakukan semasa waktu
yang diperlukan pada muka surat yang bekerja / pejabat.
berkenaan sebelum memulakan kerja-
kerja pada bulan berikutnya.  Tidak menjejaskan sebagai
penjawat awam.
7.7.8 Perkara yang penting ialah JKM ini
sentiasa perlu diisi dengan tepat dan  Tidak dengan apa-apa cara
sentiasa dikemaskini. berkecenderungan bercanggah
dengan kepentingan jabatan.
7.8 Guru Tingkatan dikehendaki
2. Berhubung dengan menjalankan tuisyen di
mengemaskini data kehadiran murid rumah, guru-guru diingatkan bahawa
tindakan tersebut adalah melanggar Akta
harian dalam sistem SPS / SPS Lite. pendidikan 1996 (Akta 550) subseksyen 79(1)
dan subseksyen 132 (g) dan boleh didenda
PANDUAN AM UNTUK GURU tidak melebihi RM 50,000 (Ringgit Malaysia :
Lima Puluh Ribu) atau dipenjarakan selama
ASAS PENGURUSAN SEKOLAH tempoh tidak melebihi lima tahun atau
kedua-duanya sekali
1. Guru dan staf sokongan hendaklah membaca,
CUTI
memahami dan menghayati Falsafah
1. Cuti Rehat / Cuti Penggal
Pendidikan Kebangsaan,Pelan Pembangunan
1.1 Mengikut Surat Perkeliling Kementerian
Pendidikan Malaysia, Tranformasi Pelajaran KP (PP) 0046.SJ/A(30)
bertarikh 24 Disember 1993, guru
Terengganu Baru, Memperkasakan berkelayakan mendapat cuti penggal
sekolah untuk menggantikan cuti rehat.
Transformasi Pendidikan, Objektif Tetapi guru boleh dipanggil bertugas
oleh Pengetua tidak melebihi separuh
Kementerian Pelajaran, Falsafah Pendidikan daripada jumlah cuti sesuatu tahun
untuk menjalankan tugas-tugas selain
Islam dan Nilai-Nilai Teras Sekolah daripada tugas mengajar biasa.

Menengah. 2. Cuti Rehat Khas

2. Bersama memahami, berkongsi dan 2.1 Cuti sambilan tidak lebih daripada tujuh
menghayati visi dan misi sekolah. (7) hari yang diberikan kepada Pegawai
Perkhidmatan pendidikan di perenggan
3. Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai 8, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4
visi, misi, matlamat dan objektif sekolah. tahun 1977 diganti dengan Cuti Rehat
Khas sebanyak tujuh (7) hari dalam satu
4. Bertekad dan beriltizam melaksanakan tahun kalendar ; dan
Piagam Pelanggan Sekolah.
2.2 Cuti Rehat Khas yang tidak
5. Dalam menjalankan tugas, meletakkan dapat dihabiskan tidak dapat dibawa ke
kepentingan pelajar dan sekolah melebihi tahun berikutnya tetapi dibenarkan
kepentingan peribadi. untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian
Wang Tunai Gantian Cuti Rehat bagi
6. Semua guru ialah guru disiplin dan guru pegawai yang layak.
kaunseling.

7.

MELAKUKAN KERJA LUAR

1. Penjawat awam (termasuk guru) dibolehkan
melakukan kerja luar dengan mematuhi
Perintah Am Bab ‘D’ seperti berikut :

27 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

2.3 Cuti ini layak kepada semua 6.2 menduduki peperiksaan, mesyuarat
Guru Sandaran Terlatih dan Guru persatuan ikhtisas, mengambil bahagian
Kontrak. sukan atau tugas khas perubatan.

2.4 Kelulusan diberikan oleh 7. Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat
Pengetua dengan syarat tidak
menjejaskan keberkesanan pengurusan 7.1 Diberikan kepada pegawai yang
pengajaran dan pembelajaran di kematian ahli keluarga terdekat selama
sekolah. tiga (3) hari sebagai Cuti Tanpa Rekod.
Ahli keluarga yang diambil kira ialah:
2.5 Bilangan hari CRK yang layak suami atau isteri, anak-anak, ibu bapa
diambil adalah berdasarkan tempoh kandung dan mertua. Pengiraan cuti
perkhidmatan yang melayakkan dalam termasuk hari rehat dan kelepasan am.
tahun berkenaan (rujuk perintah AM 1
(ix) Bab C). – Tertakluk pada pindaan 7.2 Kelulusannya tertakluk kepada
kepentingan perkhidmatan.

3. Cuti Sakit 8. Cuti Kuarantin

3.1 Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor 8.1 Sekiranya mana-mana anak pegawai telah
swasta melebihi dua hari berturut- turut diberi perakuan oleh mana-mana pegawai
hendaklah disahkan oleh Pegawai perubatan kerajaan atau swasta yang menyatakan
Perubatan Kerajaan. anak tersebut perlu dikurantin kerana penyakit
berjangkit, pegawai boleh diberi kemudahan Cuti
3.2 Sijil sakit yang dikeluarkan oleh Kuarantin untuk menjaga anak yang sakit.
doktor swasta tidak boleh melebihi 14
hari dalam setahun. 8.2 Pegawai yang layak kemudahan cuti kuarantin
adalah ibu dan bapa yang sah.
3.3 Cuti sakit yang melebihi 30
hari setahun sama ada berterusan atau 8.3 Anak adalah termasuk:
putus- putus akan dilaporkan ke Jabatan
Pelajaran Negeri dan Kementerian a) anak kandung;
Pelajaran’.
b) anak tiri tanggungan;

4. Cuti Keluar Negara c) anak angkat de facto;

4.1 Semua guru yang bercuti keluar negara d) anak angkat; dan
mesti mendapat kelulusan. Sila isikan
borang permohonan yang ada di pejabat e) anak pelihara.
sekolah selewat- lewatnya 4 minggu
sebelum tarikh bercuti. 8.3 Pemberian kemudahan Cuti Kuarantin kepada
pegawai adalah seperti berikut:

5. Cuti Khas – Isteri Bersalin a) tempoh yang boleh diluluskan adalah terhad
kepada maksimum lima (5) hari bagi setiap kes
5.1 Diberikan selama tujuh (7) hari sebagai atau selama tempoh perakuan yang dikeluarkan
Cuti Tanpa Rekod kepada anggota oleh mana-mana pegawai perubatan kerajaan
perkhidmatan awam lelaki. atau swasta mengikut mana yang lebih rendah,
tidak termasuk hari rehat mingguan, hari
5.2 Pengiraannya termasuk semua hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am; dan
rehat dan kelepasan am. Kemudahan ini
dihadkan kepada lima (5) kali dan b) dengan syarat anak yang dikuarantinkan
adalah;
5.3 tertakluk kepada kepentingan
perkhidmatan.
i) berumur dibawa 18 tahun atau jika masih
6. Cuti Tanpa Rekod belajar dibawah 21 tahun; dan

6.1 Cuti Tanpa Rekod yang dibenarkan ii) tidak kira apa jua umurnya dan yang cacat otak
adalah cuti gantian kerana bekerja lebih atau hilang upaya dari segi jasmani dan secara
masa, cuti latihan pasukan sukarela, kekal dan yang tidak berupaya untuk menanggung
menghadiri latihan atau perkhemahan dirinya sendiri, dengan syarat anak itu adalah cacat
tahunan pertubuhan / persatuan, otak atau hilang upaya dari segi jasmani dan secara
latihan syarikat kerjasama, kekal sebelum anak itu mencapa umur 1 tahun.

28 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

PAKAIAN 5. Sesiapa yang terakhir meninggalkan bilik guru
hendaklah memastikan semua komputer,
1. Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai lampu, air-cond dipadamkan dan semua pintu
dengan profesion perguruan dan masyarakat dikunci.
timur.
MASALAH PERJAWATAN DAN PENGAJARAN
2. Pakaian berbentuk seluar, baju tanpa lengan
dan skirt paras lutut tidak dibenarkan bagi 1. Sekiranya guru menghadapi masalah dalam
guru perempuan. bidang perjawatan, beliau bolehlah
berurusan dengan Ketua Pembantu Tadbir
3. Guru lelaki dikehendaki mempunyai atau Pengetua.
potongan rambut dan kepanjangan rambut
yang sesuai. 2. Guru yang menghadapi masalah dalam
bidang pengajaran pula bolehlah berurusan
4. Semua guru lelaki dikehendaki memakai dengan Ketua Panitia, Guru Kanan Mata
kasut dan berstokin, bertali leher manakala Pelajaran, Guru Cemerlang atau Guru
guru perempuan dikehendaki memakai Penolong Kanan.
sepatu (kasut sarung / bukan sandal) supaya
kelihatan lebih kemas dan rasmi. JADUAL WAKTU MENGAJAR

5. Semua guru dikehendaki memakai pakaian 1. Guru hendaklah mematuhi jadual waktu yang
unit beruniform masing-masing pada setiap disediakan.
hari Selasa.
2. Guru tidak dibenarkan mengubah waktu yang
6. Semua guru hendaklah memakai kot/blazer telah ditetapkan tanpa kebenaran.
pada hari perhimpunan mingguan dan
pakaian batik pada setiap hari Khamis. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH

TANDA NAMA 1. Kerjasama semua guru amat diperlukan
dalam menjaga keselamatan harta benda
1. Semua guru dan staf sokongan sekolah. Pelajar yang merosakkan harta
hendaklah memakai tanda nama pada benda sekolah sama ada dengan sengaja atau
setiap hari persekolahan dan majlis tidak hendaklah dimaklumkan kepada Guru
rasmi di sekolah atau di luar sekolah. Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.

BILIK GURU 2. Ketua Panitia/ Guru Kanan Mata Pelajaran
hendaklah memastikan ada peraturan-
1. Guru hendaklah berada di bilik guru semasa peraturan mengenai penggunaan alat di bilik-
tidak mengajar di kelas. Masa tersebut bilik tertentu seperti makmal, bengkel dan
hendaklah dianggap ‘non-teaching period’ lain-lain.
dan bukannya ‘free period’. Masa tersebut
sepatutnya digunakan untuk perkara-perkara KEBERSIHAN
berkaitan dengan pengajaran dan
pembelajaran atau berkaitan dengan tugasan 1. Semua guru bertanggungjawab menjaga
di sekolah sahaja. Sebarang aktiviti berunsur kebersihan sekolah. Jadual giliran bertugas
perniagaan peribadi tidak dibenarkan pelajar hendaklah disediakan oleh guru
dijalankan di bilik guru. tingkatan masing- masing.

2. Guru yang berada di bilik guru hendaklah 2. Guru Kanan Mata Pelajaran/ Ketua Panitia
sama-sama bertanggungjawab memastikan dan guru lain yang mempunyai bilik khas/
suasana yang sesuai dan tidak mengganggu tempat khas (bengkel, bilik kaunseling,
ketenteraman orang lain. makmal sains, makmal bahasa dan lain- lain)
bertanggungjawab untuk menjaga
3. Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar kebersihan dan keceriaan bilik masing-
berada di bilik guru. masing.

4. Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah
menjadi tanggungjawab semua guru,
termasuk keselamatan harta benda yang
terdapat dalam bilik guru.

29 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

3. Semua guru, staf sokongan dan pelajar sama- 3. Pembantu Tadbir akan menguruskan
sama bertanggungjawab terhadap tindakan selanjutnya iaitu menyediakan
kebersihan kawasan sekolah. Borang Pesanan Tempatan (Local Order/ LO).

PELAWAT / JURU JUAL 4. Segala invois mesti ditandatangani oleh guru
yang menerima borang, rekodkan nombor
1. Semua pelawat dimestikan berjumpa dengan daftar stok dan serahkan dengan segera ke
Pengetua / Guru Penolong Kanan terlebih pejabat sekolah. Barang yang diterima
dahulu. Guru tidak dibenarkan berbincang hendaklah direkodkan serta merta dalam
dengan wakil-wakil firma atau jurujual kecuali buku stok dengan tepat dan kemas.
dengan kebenaran Pengetua/ Wakilnya.
KEGIATAN KOKURIKULUM
PEMBELIAN BARANG
1. Semua guru adalah penasihat kegiatan
1. Setiap pembelian barang mesti dengan kokurikulum. Tugas ini hendaklah dijalankan
kebenaran terlebih dahulu dengan dengan teratur mengikut jadual yang
menggunakan borang pesanan dalaman yang ditetapkan.
boleh didapati di pejabat sekolah.
2. Semua guru wajib hadir melaksanakan
2. Borang tersebut hendaklah disahkan oleh kegiatan kokurikulum dan menulis nama
Guru Kanan Mata Pelajaran/ Guru Penolong dalam buku kehadiran kokurikulum yang
Kanan sebelum diluluskan oleh Pengetua. disediakan di pejabat sekolah.

PERHIMPUNAN SEKOLAH 3. Guru yang tidak hadir, perlu mengemukakan
surat pemberitahuan ketidakhadiran.
1. Semua guru dikehendaki menghadiri
perhimpunan rasmi sekolah pada masa dan PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT
hari yang ditetapkan.
1. Guru dan staf sokongan hendaklah memupuk
2. Guru lelaki hendaklah memakai kemeja hubungan peribadi dan profesional yang baik
berlengan panjang dan bertali leher. dan sihat sesama rakan dan sentiasa
mengawal tutur kata, supaya wujud perasaan
3. Guru akan bersama- sama pelajar kekitaan dalam organisasi.
mengalunkan Asmaul Husna, menyanyikan
Lagu Negaraku, Lagu Negeri dan Lagu Sekolah, 2. Guru dan staf sokongan tidak dibenarkan
Lagu Aku Negaraku. mempengaruhi atau memaksa pandangan/
fahaman/ pendapat/ kepercayaan sesama
MESYUARAT GURU rakan ataupun pelajar sekolah ini.

1. Pengetua akan memanggil guru bermesyuarat 3. Perhubungan yang berbentuk kumpulan
dari semasa ke semasa. Kedatangan guru ke
mesyuarat adalah diwajibkan. berdasarkan kaum, status sosial, sosio-

2. Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang ekonomi, kelulusan dan
dipanggil oleh semua Guru Penolong Kanan/
Guru Kanan Mata Pelajaran/ Ketua Panitia. sebagainya adalah tidak dibenarkan sama

3. Pakaian semasa mesyuarat hendaklah pakaian sekali wujud di sekolah.
waktu bekerja, kemeja T, seluar trek, selipar
tidak dibenarkan. KEAHLIAN KELAB KELUARGA DAN PERSATUAN IBU
BAPA & GURU (PIBG)
ACARA MAJLIS RASMI SEKOLAH/ MESYUARAT/
KURSUS DALAMAN 1. Semua guru secara automatik menjadi ahli kelab
guru (KEKTUN) dan PIBG sekolah.
1. Semua guru dikehendaki hadir dalam semua
acara/ majlis rasmi sekolah dan juga kursus
dalaman.

30 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

PENGGUNAAN ALAT- ALAT
1. Penggunaan alat- alat hendaklah mengikut

peraturan yang ditetapkan.
2. Mesti mendapat kebenaran daripada Penjaga

Stok dan direkodkan.
3. Hendaklah digunakan dengan baik dan

memulangkan kembali dengan segera serta
berkeadaan baik.
4. Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan serta
merta dan menggantinya.

TELEFON
1. Penggunaan telefon sekolah hanyalah untuk

urusan rasmi sahaja. Guru atau staf sekolah
tidak dibenar menggunakan telefon sekolah
untuk urusan peribadi.
2. Guru dilarang menggunakan telefon bimbit
semasa P&P di dalam bilik darjah dan semasa
mesyuarat.

BUKU STOK / INVENTORI
1. Ketua Panatia atau ketua unit

bertanggungjawab menguruskan buku stok/
inventori dan memastikan maklumat dalam
buku stok atau inventori adalah tepat, lengkap
dan sentiasa dikemaskini. (setiap pembelian
dan keluar masuk barang hendaklah
direkodkan dengan serta merta)
2. Guru Kanan Mata Pelajaran/ Ketua Pembantu
Tadbir akan menyemak buku stok inventori ini
dari semasa ke semasa, dan dihantar ke
pejabat setiap hujung tahun untuk disahkan
oleh Guru Penolong Kanan/ Pengetua.

KOMPUTER RIBA/ LCD PROJEKTOR
1. Guru yang diberikan kemudahan komputer

riba dan LCD Projektor hendaklah mematuhi
peraturan- peraturan yang ditetapkan oleh
Kementerian pelajaran. Sebarang penggunaan
yang menyalahi etika akan dapat dikesan.
2. Pastikan komputer berkenaan benar- benar
dimanfaatkan.

31 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN 2018

WAKTU MASA
1 7.40-8.10
2 8.10-8.40
3 8.40-9.10
4 9.10-9.40
9.40-10.10
5 / REHAT – MEN.
RENDAH 10.10-10.40

6 / REHAT – MEN 10.40-11.10
ATAS 11.10-11.40
7 11.40-12.10
8 12.10-12.40
9 12.40-1.10
10
11 1.10-1.40
12 1.40-2.10
13 2.10-2.40
2.40-3.10
14 / SOLAT 3.10-3.40
15
16

PERHIMPUNAN: AHAD (7.20-8.10)

Jika tiada perhimpunan / mentor – mentee/ solat hajat, guru
kelas dikehendaki mengawas kelas masing-masing.

32 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

PAKEJ MATAPELAJARAN ELEKTIF TINGKATAN 1,2,3, 4,5 DAN 6 TAHUN 2018

TINGKATAN 1 & 2

KELAS KKQ BA RBT ASK
AL FARABI /
AL BATTANI // KKQ, BA, RBT
AL RAZI
IBNU SINA / / ASK, RBT
IBNU BATUTTA
IBNU KHALDUM / / ASK, RBT
IBNU WAFID
/ RBT

/ RBT

/ RBT

/ RBT

TINGKATAN 3

KELAS KKQ BA KT ERT SPN
3 AL FARABI /
3 AL BATTANI // / KKQ, BA, KHT, SPN
3 AL RAZI
3 IBNU SINA // KHT, ERT
3 IBNU BATUTTA
3 IBNU KHALDUM / / KHT, SPN

// KHT, ERT

/ / KHT, SPN

// KHT, ERT

33 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

TINGKATAN 4 & 5

KELAS MT F K B GTK PA P GEO PSV TI PVMA
AL FARABI
AL BATTANI // // MT,F,K,B
//
AL RAZI // MT,F,K,LK
IBNU SINA
IBNU BATUTTA // / PA,P,GEO
IBNU KHALDUM
IBNU WAFID / PVMA

/ / / P,PSV,TI

// PSV,TI

// PSV,TI

KELAS TINGKATAN 6

PPU A AF PA BM GEO SEJ EKO SV MUET
PPU A AB
PPU B AF // / / / / PA,BM.GEO,EKO
PPU B AB
// / / / PA,BM,SEJ,EKO/SV

/ / / / / PA,BM.GEO,EKO

// / / / / PA,BM,SEJ,EKO/SV

34 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

35 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

36 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

KALENDAR 2018

37 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

38 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

Takwim sekolah

39 DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

24-Dis-2017 AHAD MESYUARAT GURU KALI PERTAMA 2018 S/U
25- Dis-2017 ISNIN HARI KRISMAS
MESYUARAT JKS BIL 1/ 2018 S/U JKS
26- Dis-2017 SELASA MESYUARAT HEM KALI-1/2018 S/U HEM
MESYUARAT KOKURIKULUM KALI 1/2018 S/U KOKURIKULUM
27- Dis-2017 RABU PENDAFTARAN TINGKATAN 1 DAN ORIENTASI TINGKATAN 1 PK HEM
28- Dis-2017 KHAMIS PENDAFTARAN PELAJAR PENDIDIKAN KHAS PK HEM
29-Dis-2017 JUMAAT PENDAFTARAN TINGKATAN 2,3,4,5,6 & PENDIDIKAN KHAS PK HEM
30- Dis-2017 SABTU
31 Dis-2017 AHAD MESYUARAT PANITIA BIL 1/2018 KP MATAPELAJARAN

TARIKH TAKWIM 2018 TINDAKAN
AKTIVITI
1-Jan-18 JANUARI S/U SUKAN
GURU PEND. KHAS
2-Jan-18 ISNIN MESYUARAT AJK MERENTAS DESA PENYELARAS PBB/GP
ORIENTASI PELAJAR PENDIDIKAN KHAS GURU PEND. KHAS
3-Jan-18 SELASA MESYUARAT AGUNG PBB / AKTIVITI MINGGUAN PBB (1) S/U SUKAN/ GP
4-Jan-18 UJIAN DIAGNOSTIK PELAJAR BARU PENDIDIKAN KHAS GURU PEND. KHAS
5-Jan-18 RABU MESYUARAT AGUNG RUMAH SUKAN
6-Jan-18 PENGAGIHAN BUKU TEKS PELAJAR PENDIDIKAN KHAS S/U SUKAN
7-Jan-18 KHAMIS S/U SUKAN
8-Jan-18 JUMAAT TAKLIMAT MERENTAS DESA/ CAKNA PONTENG UBK S/U SUKAN
9-Jan-18 SABTU LATIHAN MERENTAS DESA PENYELARAS 1M1S/GP
10-Jan-18 LATIHAN MERENTAS DESA S/U SUKAN
11-Jan-18 AHAD MESYUARAT AGUNG 1M1S (1)
12-Jan-18 ISNIN MERENTAS DESA S/U LADAP
13-Jan-18 SELASA S/U PROJEK SPM
14-Jan-18 RABU LADAP HEM SSDM S/U PROJEK STPM
15-Jan-18 KHAMIS MESYUARAT PROJEK SPM KALI -1 2018 GURU PEND. KHAS
16-Jan-18 JUMAAT MESYUARAT PROJEK STPM KALI -1 2018 PENYELARAS PAK/GP
17-Jan-18 SABTU MESYUARAT PENDIDIKAN KHAS KALI 1 PENYELARAS 1M1S/GP
18-Jan-18 AHAD MESYUARAT AGUNG PAK/ AKTIVITI MINGGUAN PAK (1)
AKTIVITI 1M1S (2)
39 ISNIN

SELASA
RABU
KHAMIS

DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

19-Jan-18 JUMAAT GOTONG ROYONG PSS KALI 1 PSS
20-Jan-18 SABTU PELANCARAN MENTOR MENTEE PK HEM/UBK
21-Jan-18 AHAD MESYUARAT PROJEK PT3 S/U PROJEK PT3
22-Jan-18 ISNIN KEMAHIRAN BELAJAR PRA U UBK
23-Jan-18 SELASA AKTIVITI MINGGUAN PBB (2) PENYELARAS PBB/GP
24-Jan-18 RABU AKTIVITI 1M1S (3) PENYELARAS 1M1S/GP
25-Jan-18 KHAMIS PROGRAM TITIS KASIH PT3 PROJEK PT3
26-Jan-18 JUMAAT
27-Jan-18 SABTU GOTONG ROYONG PERDANA PK HEM
28-Jan-18 AHAD MESYUARAT UBK KALI 1 PK HEM/UBK
MESYUARAT JK DISIPLIN KALI 1 PKHEM/ DISIPLIN
29-Jan-18 ISNIN MESYUARAT JK PEMBANGUNAN ICT PENYELARAS ICT/PSS
30-Jan-18 SELASA KURSUS KEPIMPINAN KETUA & PENOLONG KETUA KELAS UBK/ DISIPLIN
31-Jan-18 RABU AKTIVITI MINGGUAN PAK (2) PENYELARAS PAK/GP
SENAMROBIK 1 (AKTIVITI 1M1S (4) ) PENYELARAS 1M1S/GP
1-Feb-18 KHAMIS
2-Feb-18 JUMAAT FEBRUARI PROJEK PT3
3-Feb-18 SABTU PROGRAM SEMARAK KASIH PELAJAR PT3 BERSAMA PENGETUA
4-Feb-18 UNIT PEPERIKSAAN
5-Feb-18 AHAD TOV TINGKATAN 3 DAN 5 UNIT PEPERIKSAAN
6-Feb-18 ISNIN TOV TINGKATAN 3 DAN 5 PENYELARAS PBB/GP
SELASA AKTIVITI MINGGUAN PBB (3) UNIT PEPERIKSAAN
7-Feb-18 TOV TINGKATAN 3 DAN 5 PENYELARAS 1M1S/GP
RABU AKTIVITI 1M1S (5) UNIT PEPERIKSAAN
8-Feb-18 TOV TINGKATAN 5 UNIT PEPERIKSAAN
9-Feb-18 KHAMIS TOV TINGKATAN 5 GURU PEND. KHAS
10-Feb-18 JUMAAT PROJEK KECERIAAN KELAS PENDIDIKAN KHAS
11-Feb-18 SABTU PENYELARAS FROG
12-Feb-18 KURSUS FROG VLE UNIT PEPERIKSAAN
13-Feb-18 AHAD TOV TINGKATAN 5 GURU PEND. KHAS
ISNIN PENGISIAN e-RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SIRI 1 UNIT PEPERIKSAAN
14-Feb-18 SELASA TOV TINGKATAN 5 PENYELARAS PAK/GP
AKTIVITI MINGGUAN PAK (3) UNIT PEPERIKSAAN
40 RABU TOV TINGKATAN 5 PENYELARAS 1M1S/GP
AKTIVITI 1M1S (6) UBK/ DISIPLIN
URIN TEST

DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

14-Feb-18 RABU PEMILIHAN PENGAWAS BARU TING 1 PSS PSS
15-Feb-18 KHAMIS TOV TINGKATAN 5 UNIT PEPERIKSAAN
16-Feb-18 JUMAAT TOV TINGKATAN 5 UNIT PEPERIKSAAN
17-Feb-18 SABTU TAHUN BARU CINA
18-Feb-18 AHAD TAHUN BARU CINA UNIT PEPERIKSAAN
HARI KELEPASAN AM NEGERI PROJEK PT3
19-Feb-18 ISNIN TOV TINGKATAN 5 PROJEK PT3
MOTIVASI BERSAMA KAUNSELOR PT3 (BULANAN) PENYELARAS PBB/GP
20-Feb-18 SELASA KELAS TAMBAHAN PT3 bermula UNIT PEPERIKSAAN
AKTIVITI MINGGUAN PBB (4)/ CERAMAH KERJAYA TG 5 UBK GURU PEND. KHAS
21-Feb-18 RABU TOV TINGKATAN 5 PENYELARAS 1M1S/GP
PROGRAM KEROHANIAN PENDIDIKAN KHAS SIRI 1 PK HEM
22-Feb-18 KHAMIS AKTIVITI 1M1S (7) UNIT PEPERIKSAAN
23-Feb-18 JUMAAT KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS PK HEM
24-Feb-18 SABTU TOV TINGKATAN 5 UNIT PEPERIKSAAN
25-Feb-18 KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS
26-Feb-18 AHAD TOV TINGKATAN 5 PSS
27-Feb-18
28-Feb-18 KURSUS KEPIMPINAN PENGAWAS PSS PSS
S/U SUKAN
1-Mar-18 ISNIN MESYUARAT PSS KALI 1 S/U SUKAN
2-Mar-18 SELASA KEJOHANAN BALAPAN S/U SUKAN
3-Mar-18 RABU KEJOHANAN BALAPAN
4-Mar-18 KEJOHANAN BALAPAN S/U LADAP
5-Mar-18 KHAMIS S/U LADAP
JUMAAT MAC S/U LADAP
6-Mar-18 SABTU
LADAP 2 Team Building PSS
7-Mar-18 AHAD LADAP 2 Team Building SU JKS
ISNIN LADAP 2 Team Building PEYELARAS PAK/ GP
8-Mar-18 HARI PERTABALAN SULTAN TERENGGANU UNIT PEPERIKSAAN
SELASA PERLANCARAN NILAM, MBMMBI, FROG VLE & TELANAI TV PENYELARAS 1M1S/GP
41 MESYUARAT JKS BIL 2/2018 SU JKS
RABU AKTIVITI MINGGUAN PAK (4)/UJIAN PSIKOMETIK TG 1(UBK) UNIT PEPERIKSAAN
UJIAN MAC TINGKATAN 4 UNIT PEPERIKSAAN
KHAMIS AKTIVITI 1M1S (8)
MESYUARAT PANITIA BIL 2/2018
UJIAN MAC TINGKATAN 4
PENGUMUMAN KEPUTUSAN SPM 2017

DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

9-Mar-18 JUMAAT KURSUS FROG VLE PENYELARAS FROG
10-Mar-18 SABTU WATIKAH PELANTIKAN PENGAWAS SU PENGAWAS
MESYUARAT HEM KALI KE 2 SU HEM
11-Mar-18 AHAD MESYUARAT PROJEK STPM KALI -2 /2018 SU STPM
UJIAN MAC TINGKATAN 1, 2 DAN 4 UNIT PEPERIKSAAN
12-Mar-18 ISNIN PROGRAM 3M PENDIDIKAN KHAS SIRI 1 GURU PEND. KHAS
UJIAN MAC TINGKATAN 1, 2 DAN 4 UNIT PEPERIKSAAN
13-Mar-18 SELASA UJIAN MAC TINGKATAN 1, 2 DAN 4 UNIT PEPERIKSAAN
PROGRAM 3M PENDIDIKAN KHAS SIRI 1 GURU PEND. KHAS
14-Mar-18 RABU UJIAN MAC TINGKATAN 1, 2 DAN 4 UNIT PEPERIKSAAN
15-Mar-18 KHAMIS UJIAN MAC TINGKATAN 1, 2 DAN 4 UNIT PEPERIKSAAN
16-Mar-18 JUMAAT KURSUS ASAS PETANQUE PELAJAR PENDIDIKAN KHAS GURU PEND. KHAS
17-Mar-18 SABTU Hari Anugerah Kecemerlangan(MAKEP)/ MESY AGUNG PIBG PENYELARAS PROGRAM
18-Mar-18 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
19-Mar-18 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (KEM USB 1) S/U DISIPLIN
20-Mar-18 ISNIN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (KEM USB 1) S/U KOKURIKULUM
21-Mar-18 SELASA CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (KEM USB 1) S/U PROJEK SPM
22-Mar-18 RABU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 PENYELARAS PBB/GP
23-Mar-18 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 GURU PEND. KHAS
24-Mar-18 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 PENYELARAS 1M1S/GP
25-Mar-18 SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 UBK
26-Mar-18 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
27-Mar-18 ISNIN PELANCARAN BULAN DISIPLIN PSS
28-Mar-18 SELASA MESYUARAT KOKURIKULUM KALI-2 2018 PROJEK PT3
29-Mar-18 RABU MESYUARAT PROJEK SPM KALI -2 2018/KURSUS PRS SEK
30-Mar-18 KHAMIS AKTIVITI MINGGUAN PBB (5) GURU PEND. KHAS
31-Mar-18 JUMAAT LAWATAN KEMAHIRAN PEND. KHAS (PUSAT PERKAYUAN) S/U PROJEK PT3
AKTIVITI 1M1S (9) UNIT PEPERIKSAAN
1-Apr-18 LAWATAN KERJAYA PELAJAR ALIRAN SAINS TG 5
2-Apr-18
SABTU GOTONG ROYONG PSS KALI 2
42 PRA UJIAN BERTUTUR PT3 BM BI
AHAD
ISNIN APRIL
MESYUARAT PENDIDIKAN KHAS KALI 2/UJIAN PSIKOMETRIK TG 3
MESYUARAT PROJEK PT3
UJIAN BERTUTUR PT3 BM DAN BI

DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

3-Apr-18 SELASA AKTIVITI MINGGUAN PAK (5) PEYELARAS PAK/ GP
4-Apr-18 RABU UJIAN BERTUTUR PT3 BM DAN BI UNIT PEPERIKSAAN
5-Apr-18 KHAMIS AKTIVITI 1M1S (10) PENYELARAS 1M1S/GP
6-Apr-18 JUMAAT UJIAN BERTUTUR PT3 BM DAN BI UNIT PEPERIKSAAN
7-Apr-18 SABTU PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PEYELARAS PBB/ GP
8-Apr-18 AHAD UJIAN BERTUTUR PT3 BM DAN BI UNIT PEPERIKSAAN
9-Apr-18 ISNIN PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PEYELARAS PBB/ GP
10-Apr-18 SELASA PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PEYELARAS PBB/ GP
CUTI PERISTIWA
11-Apr-18 RABU UJIAN BERTUTUR PT3 BM DAN BI UNIT PEPERIKSAAN
AKTIVITI MINGGUAN PBB (6)/CERAMAH MINDA SIHAT TG 4 PENYELARAS PBB/GP
12-Apr-18 KHAMIS UJIAN BERTUTUR PT3 BM DAN BI UNIT PEPERIKSAAN
13-Apr-18 JUMAAT AKTIVITI 1M1S (11) PENYELARAS 1M1S/GP
14-Apr-18 SABTU UJIAN BERTUTUR PT3 BM DAN BI UNIT PEPERIKSAAN
15-Apr-18 KEJOHANAN BALAPAN & PADANG PEND. KHAS (DAERAH) GURU PEND. KHAS
16-Apr-18 AHAD UJIAN BERTUTUR PT3 BM DAN BI UNIT PEPERIKSAAN
ISNIN KEJOHANAN BALAPAN & PADANG PEND. KHAS (DAERAH) GURU PEND. KHAS
17-Apr-18
SELASA KURSUS FROG VLE PENYELARAS FROG
18-Apr-18 UJIAN BERTUTUR PT3 BM DAN BI/MENTOR MENTEE UNIT PEPERIKSAAN
RABU PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM P2 2017 UNIT PEPERIKSAAN
19-Apr-18 UJIAN BERTUTUR PT3 BM DAN BI UNIT PEPERIKSAAN
20-Apr-18 KHAMIS PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM P2 2017 UNIT PEPERIKSAAN
21-Apr-18 JUMAAT AKTIVITI MINGGUAN PAK (6) PENYELARAS PAK/GP
22-Apr-18 SABTU UJIAN BERTUTUR PT3 BM DAN BI UNIT PEPERIKSAAN
23-Apr-18 PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM P2 2017 UNIT PEPERIKSAAN
AHAD AKTIVITI 1M1S (12) PENYELARAS 1M1S/GP
43 ISNIN UJIAN BERTUTUR PT3 BM DAN BI UNIT PEPERIKSAAN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM P2 2017 UNIT PEPERIKSAAN
PROJEK KRAFTANGAN PENDIDIKAN KHAS GURU PEND. KHAS
MAJLIS TEMU MURNI DAN PENETAPAN TARGET SPM SU PROJEK SPM
MAJLIS TEMU MURNI DAN PENETAPAN TARGET PT3 SU PROJEK PT3
UJIAN BERTUTUR PT3 BM DAN BI UNIT PEPERIKSAAN

LAWATAN PENGAWAS PSS KE PERPUSTAKAAN AWAM PSS
UJIAN BERTUTUR PT3 BM DAN BI UNIT PEPERIKSAAN
UJIAN BERTUTUR PT3 BM DAN BI UNIT PEPERIKSAAN

DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

24-Apr-18 SELASA AKTIVITI MINGGUAN PBB (7) PENYELARAS PBB/GP
UJIAN BERTUTUR PT3 BM DAN BI UNIT PEPERIKSAAN
25-Apr-18 RABU TERAPI BOWLING PENDIDIKAN KHAS GURU PEND. KHAS
26-Apr-18 KHAMIS AKTIVITI 1M1S (13) PENYELARAS 1M1S/GP
27-Apr-18 JUMAAT UJIAN BERTUTUR PT3 BM DAN BI UNIT PEPERIKSAAN
28-Apr-18 SABTU HARI KEPUTERAAN SULTAN TERENGGANU
29-Apr-18 AHAD UNIT PEPERIKSAAN
30-Apr-18 UJIAN BERTUTUR PT3 BM DAN BI UNIT PEPERIKSAAN
ISNIN UJIAN BERTUTUR PT3 BM DAN BI PSS/ICT
1-May-18 PEMANTAUAN IQPSS DAN SQPSS
2-May-18 SELASA UNIT PEPERIKSAAN
3-May-18 RABU MEI PKHEM/JK DISIPLIN
4-May-18 KHAMIS HARI PEKERJA UNIT PEPERIKSAAN
5-May-18 JUMAAT UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (SEJARAH)
6-May-18 SABTU MESYUARAT DISIPLIN KALI KE 2 UNIT PEPERIKSAAN
UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (SEJARAH) GURU PEND. KHAS
7-May-18 UNIT PEPERIKSAAN
AHAD UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (SEJARAH) PENYELARAS ICT/PSS
8-May-18 ISNIN PENGISIAN e-RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU SIRI 2 PENYELARAS PAK/GP
UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (SEJARAH) PSS
9-May-18 SELASA MESYUARAT JK PEMBANGUNAN ICT KALI KE 2 UNIT PEPERIKSAAN
10-May-18 AKTIVITI MINGGUAN PAK (7) PENYELARAS 1M1S/GP
11-May-18 RABU PELANCARAN KM1M UNIT PEPERIKSAAN
12-May-18 KHAMIS UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (SEJARAH) UNIT PEPERIKSAAN
JUMAAT AKTIVITI 1M1S (14)
13-May-18 UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (SEJARAH) PENYELARAS
UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (SEJARAH) PBB/PAK/1M1S
14-May-18 PENYELARAS FROG
SABTU KEM KEPIMPINAN PBB, KELAB DAN PERSATUAN UNIT PEPERIKSAAN
15-May-18 AHAD KURSUS FROG VLE GURU PEND. KHAS
ISNIN UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (SEJARAH) UNIT PEPERIKSAAN
44 SELASA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PELAJAR PEND. KHAS PSS
UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (SEJARAH) GURU PEND. KHAS
MESYUARAT PSS KALI 2 PENYELARAS PBB/GP
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PELAJAR PEND. KHAS
AKTIVITI MINGGUAN PBB (8)

DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

15-May-18 SELASA UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (SEJARAH) UNIT PEPERIKSAAN
16-May-18 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PELAJAR PEND. KHAS GURU PEND. KHAS
17-May-18 RABU AKTIVITI 1M1S (15) PENYELARAS 1M1S/GP
18-May-18 KHAMIS UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (SEJARAH) UNIT PEPERIKSAAN
19-May-18 JUMAAT UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (SEJARAH) UNIT PEPERIKSAAN
20-May-18 SABTU
21-May-18 UNIT PEPERIKSAAN
AHAD PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TING 4 DAN 5 UNIT PEPERIKSAAN
22-May-18 ISNIN UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (SEJARAH) UNIT PEPERIKSAAN
SELASA PEPERIKSAAN STPM P2 2018 UNIT PEPERIKSAAN
23-May-18 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TING 4 DAN 5 UNIT PEPERIKSAAN
RABU UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (SEJARAH) UNIT PEPERIKSAAN
24-May-18 PEPERIKSAAN STPM P2 2018 PENYELARAS PAK/GP
KHAMIS AKTIVITI MINGGUAN PAK (8) UNIT PEPERIKSAAN
25-May-18 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TING 4 DAN 5 UNIT PEPERIKSAAN
26-May-18 JUMAAT UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (SEJARAH) GURU PEND. KHAS
27-May-18 SABTU PROJEK USAHAWAN KUIH RAYA PENDIDIKAN KHAS UNIT PEPERIKSAAN
28-May-18 AHAD PEPERIKSAAN STPM P2 2018 PENYELARAS 1M1S/GP
29-May-18 ISNIN AKTIVITI 1M1S (16) UNIT PEPERIKSAAN
30-May-18 SELASA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TING 4 DAN 5 UNIT PEPERIKSAAN
RABU UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (SEJARAH) UNIT PEPERIKSAAN
31-May-18 KHAMIS PEPERIKSAAN STPM P2 2018 UNIT PEPERIKSAAN
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TING 4 DAN 5 UNIT PEPERIKSAAN
45 UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (SEJARAH) GURU PEND. KHAS
PEREKODAN & PELAPORAN KSSM PENDIDIKAN KHAS (KAV)
PROJEK PT3
KEM MATA PELAJARAN PT3 BM, BI & BA UNIT PEPERIKSAAN
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TING 4 DAN 5 UNIT PEPERIKSAAN
UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (SEJARAH) UNIT PEPERIKSAAN
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TING 4 DAN 5 UNIT PEPERIKSAAN
UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (SEJARAH)
HARI WESAK UNIT PEPERIKSAAN
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TING 4 DAN 5 PENYELARAS 1M1S/GP
AKTIVITI 1M1S (17) UNIT PEPERIKSAAN
UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (SEJARAH) UNIT PEPERIKSAAN
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TING 1, 2, 3, 4 DAN 5 GURU PEND. KHAS
PROGRAM TEMU MURNI PENDIDIKAN KHAS

DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

1-Jun-18 JUMAAT JUN UNIT PEPERIKSAAN
2-Jun-18 SABTU UNIT PEPERIKSAAN
3-Jun-18 AHAD PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TING 1, 2, 3, 4 DAN 5 UNIT PEPERIKSAAN
4-Jun-18 ISNIN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TING 1, 2, 3, 4 DAN 5 PENYELARAS PBB/GP
5-Jun-18 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TING 1, 2, 3, 4 DAN 5 GURU PEND. KHAS
SELASA AKTIVITI MINGGUAN PBB (9) PENYELARAS 1M1S/GP
6-Jun-18 PROGRAM KEROHANIAN PENDIDIKAN KHAS SIRI 2
7-Jun-18 RABU AKTIVITI 1M1S (18) SU JKS
8-Jun-18 KHAMIS MAJLIS KHATAM QURAN DAN AGIHAN ZAKAT PENYELARAS PAK/GP
9-Jun-18 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN GURU PEND. KHAS
10-Jun-18 SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN (NUZUL QURAN) PENYELARAS 1M1S/GP
11-Jun-18 AHAD CUTI PERTENGAHAN TAHUN (KELEPASAN AM NEGERI) SU JKS
12-Jun-18 CUTI PERTENGAHAN TAHUN PSS
13-Jun-18 ISNIN CUTI PERTENGAHAN TAHUN PROJEK PT3
14-Jun-18 SELASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN
15-Jun-18 RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
16-Jun-18 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN TAHUN
17-Jun-18 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN
18-Jun-18 SABTU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
19-Jun-18 AHAD CUTI PERTENGAHAN TAHUN
20-Jun-18 ISNIN CUTI PERTENGAHAN TAHUN
21-Jun-18 SELASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN
22-Jun-18 RABU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
23-Jun-18 KHAMIS CUTI PERTENGAHAN TAHUN
24-Jun-18 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN TAHUN
25-Jun-18 SABTU
26-Jun-18 AHAD MESYUARAT JKS BIL 3/2018
ISNIN AKTIVITI MINGGUAN PAK (9)
27-Jun-18 SELASA PROGRAM SAMBUTAN HARI RAYA PENDIDIKAN KHAS
AKTIVITI 1M1S (19)
28-Jun-18 RABU MESYUARAT PANITIA BIL 3/2018
29-Jun-18
30-Jun-18 KHAMIS
JUMAAT
46
SABTU GOTONG ROYONG PSS KALI 3

KEM MATA PELAJARAN PT3 SAINS & MATEMATIK
JULAI

DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA

Buku Panduan Induk Pengurusan & Pentadbiran 2018

1-Jul-18 AHAD MESYUARAT PENDIDIKAN KHAS KALI 3 GURU PEND. KHAS
2-Jul-18 ISNIN MESYUARAT PROJEK STPM KALI 3 SU STPM
3-Jul-18 SELASA PROGRAM NILAM BERSAMA BLINK/MESYT UBK KALI 2 PSS
4-Jul-18 RABU AKTIVITI MINGGUAN PBB (10) PENYELARAS PBB/GP
5-Jul-18 KHAMIS AKTIVITI 1M1S (19) PENYELARAS 1M1S/GP
6-Jul-18 JUMAAT
7-Jul-18 SABTU UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (GEOGRAFI) UNIT PEPERIKSAAN
8-Jul-18 AHAD MUET SPEAKING TEST SU STPM
9-Jul-18 ISNIN UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (GEOGRAFI) UNIT PEPERIKSAAN
MUET SPEAKING TEST SU STPM
10-Jul-18 SELASA AKTIVITI MINGGUAN PAK (10) PENYELARAS PAK/GP
UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (GEOGRAFI) UNIT PEPERIKSAAN
11-Jul-18 RABU PROGRAM SUKANEKA & SAMBUTAN HARI LAHIR PEND. KHAS GURU PEND. KHAS
KELAS GURU MUDA PT3 bermula PROJEK PT3
12-Jul-18 KHAMIS MUET SPEAKING TEST SU STPM
13-Jul-18 JUMAAT AKTIVITI 1M1S (20) PENYELARAS 1M1S/GP
14-Jul-18 UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (GEOGRAFI) UNIT PEPERIKSAAN
MUET SPEAKING TEST SU STPM
15-Jul-18 UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (GEOGRAFI) UNIT PEPERIKSAAN
16-Jul-18
SABTU KURSUS FROG VLE PENYELARAS FROG
17-Jul-18 KEM MATAPELAJARAN PAI & KHB PROJEK PT3
AHAD PERKAMPUNGAN ILMU PT3 PROJEK PT3
18-Jul-18 ISNIN UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (GEOGRAFI) UNIT PEPERIKSAAN
MUET SPEAKING TEST SU STPM
19-Jul-18 SELASA MESYUARAT PROJEK SPM KALI-3 2018 S/U PROJEK SPM
20-Jul-18 RABU UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (GEOGRAFI) UNIT PEPERIKSAAN
21-Jul-18 AKTIVITI MINGGUAN PBB (11) PENYELARAS PBB/GP
KHAMIS UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (GEOGRAFI) UNIT PEPERIKSAAN
47 JUMAAT AKTIVITI 1M1S (21) PENYELARAS 1M1S/GP
SABTU UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (GEOGRAFI) UNIT PEPERIKSAAN
PROGRAM DIALOG PRESTASI IBU BAPA & PELAJAR TING 3 PROJEK PT3
UJIAN PELBAGAI INSTRUMEN PT3 (GEOGRAFI) UNIT PEPERIKSAAN

MUET (UJIAN BERTULIS) SU STPM

DISIPLIN UTAMA AKADEMIK PERTAMA KOKURIKULUM BERSAMA


Click to View FlipBook Version