The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zozagea1979, 2020-03-05 07:33:54

Геос 8

Геос 8

БРОЈ 8.
ФЕБРУАР,
2020.

ЈЕРУСАЛИМ - ЈОРДАН - ЈАПАН
ЈАМАЈКА - ЈАГОДИНА - ЈЕРМЕНИЈА - ЈЕМЕН

САДРЖАЈ

Јерусалим...........................................................3
Јордан..................................................................6
Јапан....................................................................8
Јамајка...............................................................10
Јагодина.............................................................12
Јерменија...........................................................14
Jемен .................................................................16
Извор.................................................................18

2

JЕРУСАЛИМ СТАНОВНИШТВО

Јерусалим главни град Израела и древни Према процени ,у граду је 2010.године
град на Блиском истоку у историјској живело око 801.000 становника од чега
регији Палестини. Јерусалим се налази је 62% Јевреја, 35% Муслимана,
међу брдима Јудеје на 770 м надморске 2%хришћана и 2% осталих. И ако је у
висине између Средоземног и Мртвог античко време Јерусалим био велики
мора. град, у каснијем историјском периоду ,
посебно за време Османског царства,
Град је смештен на раскршћу путева који његова величина је била знатно мања.
воде до Средоземног мора и Тел Авива 1884. Јерусалим је имао свега 15510, од
према Мртвом мору и Јерихону,те од чега око 7120 Јевреја , 5000 Муслимана и
Дамаска и Шекема или Наблуса на 3390 хришћана. Обично се град дели на
северу,према Хеброну на југу. Налази се западни , који је претежно Јеврејски и
на надморској висини између 650-840. источни који је претежно арапски.

3

ИСТОРИЈА КЛИМА

Археолошки налази који упућују на Град карактерише медитеранска клима
постојање насеља на место новог града
потичу из 3.миленијума п.н.е. Прво са топлим сувим летима и хладним и
помињање града у писаним иворима је
из 2.милениума .п.н.е. Као град припадао кишним зимама. Мало снега падне
је Хананцима од 1600 до 1300 .п.н.е пао
је и под египатски утицај , а ханански једном до двапут годишње. Јануар је
владари су плаћали данак фараону. Под
персијским краљем Киром, Јеврејима је најхладнији месец у години са
573. п.н.е омогућен повратак у
Јерусалим, а потом обнова и градња просечним темепературама око 8
храма који ће бити познат као ДРУГИ
ХРАМ. Град је био средиште и јеврејске степени целзиусових, јул и август су
побуне против хелинистичке власти у 2.
веку п.н.е а потом и средиште јеврејских најтоплији месеци у години са просечним
ертнаха и великих свештеника , све док
власт није преузео Ирод Велики који је температурама око 23 степени
посто краљ. Он је додатно утврдио град
и доградио Храм.. целзиусових. Просечне годишње

падавине износе око 590 мм кише.

Највеће загађење ваздуха је од

саобраћаја.

РЕЛИГИЈЕ

Јерусалим је јединствен по томе што
означава свето место са три вере:
хришћанство , ислам и јудизам.

ВЕРОИСПОВЕСТИ

Од исламских заједница заступљни су
сунити, шити, алавитии други.

Ислам: За разлику од Библије и Танаха,
Куран ни једном не спомиње Јерусалим.
За прпаднике муслима значајна је

4

џамија Ал Акса.

Јудизам: Јевреји из целог света долазе да ПРИВРЕДА
се моле испред овог зида остављајући
поруке на хатријама. Кроз историју, јерусалемска економија
се углавном ослањала на прилив
Хришћанство: За хришћане је Јерусалим религијских ходочасника ,с обзиром да је
свети град где је Исус мучен, разапет и град био далеко од главних лука Јафе и
васкрсао. Јерусалим се помиње у Новом Газе. Данас град бележи пораст посета
завету висе од 100 пута. По библијском страних туриста који углавном посећују
веровању ,Исус је овде донешен убрзо Западни зид и стари град. Ипак у задњих
после рођења. Хришћански ходочасници пола века постало је јасно да се развој
и туристи посећују улицу којим је градске економије не може заснивати
Христос ишао када је вођен на искључиво на његовом религиозном
погубљење. Њено име је Виа Долороса значају.
што значи „Пут бола“.
ОБРАЗОВАЊЕ

Јерусалим је дом неколико престижних
универзитета који нуде предавања на
хебрејком ,арапском и енглеском. Један
од њих је основан 1925.године, Хебру
универзитет у Јерусалиму .Ал-Кудс
универзитет је основан 1984. и намење је
углавном арапима и палестинцима.

5

Река Јордан Након тог језера иде све до Мртвог
мора. Реке Јармук и Јабок са истока су
Јордан је 320 km дуга река на последње притоке у Јордан.
Арапском полуострву која тече кроз Галилејско језеро чини границу са
Израел, Палестину и Јордан, то јест Голанском висоравни, а Јордан на
кроз Свету Земљу. Почиње тамо где југу границу између Јордана и
се река Хасбани из Либана и Баниас Западне обале. Кроз свој ток Јордан
из Сирије уједињују, близу планине се спушта око 800 метара од нивоа
Хермон. Јордан се сматра једном од свог извора. Долина Јордана је
најсветијих. Јордан је једна од већином пустињска, но захваљујући
важнијих река Блиског истока. реци у близини буја вегетација. То је
Галилејско језеро је део јорданског уједно место у којем су чести
система, а река Јармук из Сирије је земљотреси. Због богате количине
важна притока. притока у Галилејско језеро и Јордан.

Река Јордан Река Јордан

Јордан се не улива у море, него у Библијско значенје
језеро, Мртво море. Удаљеност
Галилејског језера и Мртвог мора је Јордан се спомиње око 175 пута у
250 km па се састоји углавном од Старом завету, и око 15 пута у Новом
долине Гавр. Главне притоке реке су: завету. За Хришћане је место где
1. Хасбани, која извире из Либана Јордан истиче из Галилејског језера
2. Баниас, која извире крај планине свето јер означава локацију где је
Хермон Свети Јован Крститељ крстио Исуса
3. Дан, која такође извире крај Христа.
планине Хермон
4. Ајун, која извире из Либана По Библији Свети Јован Крститељ је крстио
Мали водопад у реци Јордан, близу на Јордану Исуса Христа.
Седе Нехемја, горња Галилеја.
Те четири реке се уједињују у Јордан
на северу Израела, крај кибуца Седе
Нехемја. Јордан се спушта 75 km до
мочварног језера Хула, које је
незнатно испод нивоа мора. Јордан
излази из тог језера и спушта се још
ниже око 25 km до Галилејског језера.

6

Многи ходочасници и туристи долазе Галилејског језера и Јармука из
тамо да се и сами крсте. Сирије. Данас се око 70 до 90 % реке
искоришћава за људске потребе па је
Крштење на Јордану проток смањен. Економски раст,
повећање становништва и мировни
У хебрејској Библији нема директног споразум између Израела и Јордана ће
описа реке – уместо тога дају се само вероватно повећати потребу за водом,
оскудне референце. Спомиње се да је што ће још више смањити проток
реку прешао Јаков како би стигао у реке у будућности. Због тога и брзог
Харан, и као граница која дели „два испаравање воде, Мртвом мору прети
племена и пола племена“ на истоку и исушивање. Уз то, загађење реке је
„девет племена и пола племена додатни проблем. У последњих 50
Манасеха“ које је водио Јошуа на година река Јордан је изгубила више
западу. И Соломон се спомиње у од 90% свог годишњег воденог тока -
контексту те реке. У Библиској годишњи проток од 1,3 милијарде
историји Јордан се јавља као место кубних метара воде, смањио се на
неколико чуда. Илија и Елизеј су само 100 милиона кубних метара.
наводно осушили Јордан како би га Ниво воде у Галилејском језеру
прешли. Елизеј је извео још два чуда најнижи је у последњих сто година,
на Јордану; излечио је Намана тако од 1993. године спустила се за четири
што га је окупао у реци, и учинио је метра. Ниво воде у Мртвом мору
да секира деце пророка плута. последњих 15-ак година смањује се за
један метар годишње. Све је то делом
због глобалних климатских
поремећаја, а делом због претеране
локалне експлоатације речног тока.

Опасност од исушиванја

Израел је 1964. почео да гради брану Јордан је из године у годину све више
која преусмерава воду из Галилејског загађенији и полако пресушује.
језера у државни резервоар воде. Исте
те године држава Јордан је
конструисала канал који скреће воду
из реке Јармук, важне притоке реке
Јордана. То је проузроковало велике
штете екосистему. Сирија је такође
изградила резервоаре који црпе воду
из Јармука. Количина воде коју носи
река се смањивала током неколико
година, због експлоатације воде из

7

Јапан једна од најбогатијих земаља света. Јапан
је дугуљуста група острва у Тихом
Јапан или Нипон, како га називају океану, испред обала источне Азије.
Јапанци, заузима четири велика острва
Хоншу, Хокаидо, Шикоку и Кјушу). Велики део Јапана покривен је
Главни град Јапана је Токио. Број планинама. Највиша је снегом покривен
становника је 128,1 милиона. Површина вулкан који се зове Фуџијама или Маунт
Јапана је.377.972 км². Јапан се налази на Фуџи, чија се последња ерупција десила
„далеком Истоку“, тамо где сунце најпре 1707. године. Фуџијама је највиша
излази. планина и један од симбола Јапана.

ЗаставаЈапана Фуџијама

Грб Јапана У Јапану равнице су малобројне и зато су
потпуно обрађене. Највећа међу њима је
Јапанци су познати као изузетно марљиви равница Канто на острву Хоншу.Северни
и образовани људи,тако да је Јапан данас Јапан има свежа лета и хладне зиме, док
на јужним острвима влада много топлија
клима. Најтоплија и најважнија клима
влада на архипелагу Рјукју и сви други
делови Јапана примају обиље падавина.
Крајем лета и почетком јесени Јапан се
налази под ударом тајфуна. У Јапану
постоји много река, језера и обиље
подземних вода, што погудује развоју
пољопривреде и индустрије. Реке су
богате водом, али су зато врло корисне за
наводњавање и производњу електричне
енергије.

8

Пренасељена земља Неколико занимљивости о
Јапану и све што нисте знали
По броју становника Јапан заузима о земљи излазећег сунца
девето место у свету. Основно
становништво чине Јапанци, који себе -Плесање до касно у ноћ, до 2015. било је
називају народ Ниходзин. Јапан спада забрањено
међу најгушће насељене земље света.
Највећи део становништва живи у уском -У Јапану живи више од 50.000 људи са
тихоокеанском појасу, где је распоређен преко 100 година
највећи број великих градова као што су:
Токио, Јокохама, Осака, Најога, Сапоро и -Највећа јапанска заједница изван Јапана
Кобе. је у Бразилу.

-Јапански возови једни су од најтачнијих
на свету, просечно кашњеје је свега 18
секунди

Привредно чудо -Верује се да у данашњем Јапану има
више кућних љубицама него деце
И ако је сиромашан природним -У Јапану се узгајају и четвртасте
ресурсима и увози већину индустријских лубенице
сировина и горива, Јапан заузима једно
од првих места у свету по многим - у Јапану чак 90% телефона су
индустријским производима. На листама водоотпорни
„првих десет у свету“ Јапан се помиње -Спавање на послу је прихватљиво и
много пута. У Јапану су високо развијене сматра се знаком напорног рада
светски значајне индустријске гране, -Постоји острво у Јапану преплављено
међу које спадају аутомобилска зечевима
индустрија (главни центри- Тојота, -Црне мачке се сматрају симболом среће
Јокохама и Хирошима), бродоградња -Већина улица у Јапану нема имена
(луке-Јокохама, Нагасаки и Кобе), -Гоџила је службени грађанин у Јапану
електроника и многе друге. Индустрија
тражи много енергије, па је Јапан један
од највећих увозника нафте и гаса (после
САД) .Главне биљне културе у Јапану
су: пиринач, чај, поврће и воће. Развијени
су интезивно сточарством и риболов.
Јапан има највећу риболовну флоту на
свету и по улову рибе заузима друго
место у свету. Пиринач и риба основна су
храна Јапанаца.

9

Јамајка плато формирајући Џон Кров планине.
Западније у централном делу острва су
Основни подаци два виша платоа: Драј Харбур планина на
северу и Манчестер плато на југу.
Јамајка је држава на истоименом острву у
Карипском мору. Главни град је Плаве планине
Кингстон. Површина острва је 10.990
km². Јамајка је по својој површини пета
земља у Карибима, иза Кубе,
Доминиканске Републике, Хаитија, и
Бахама.

Застава Јамајке Монтего Беј

Географија

Јамајка је по величини пето острво на Очо Риос
Карибима. Заузима положај у јужним
острвима Карипскиог мора. Најближа јој Клима
је Куба на северу ,а на истоку Хаити. У
унутрашњости острва доминирају Плаве Клима је тропска, са влажним и врелим
планине, док узана равница обухвата временом. Неке области на јужној обали,
обалске делове. Црна Река је најшира као што су равнице Лигванеја или Педро,
река на Јамајци. Дуга је 73 km, а пловна су релативно сува. Кишни периоди су
је 28 km од ушћа за мале бродове. Рио лети, између маја и јуна и у јесен, између
Минхо је најдужа река на Јамајци. септембра и октобра. Налази се у појасу
Извире недалеко oд географског центра урагана па је некада изложена великом
копна , има правац југ-југозапад, улива се олујном невремену. Током прве деценије
у Карипско море. Градови Портмор,
Спениш, Таун и Мендевил налазе се на
јужној обали, док су на северној обали
градови: Очо Риос, Порт Антонио,
Нергил и Монтего Беј. Највиши врх је
Блу Маунтајн Пик на 2.256 m. Северно од
Плавих планина се налази кречњачки

10

21. века урагани Ајван, Дин и Густав су
нанели велику штету острву.

Кингстон

Привреда

Јамајка на географској карти На Јамајци главне привреде гране су:
туризам, прерада шећера, текстилна
Становништво индусртија и прехрамбена индустрија.
Узгаја се шећерна трска, поморанџе,
Јамајка има 2,89 милиона становника лимун, банане и кромпир. Јамајка је
према попису из 2017. Године. Према светски произвођач боксита. Највише је
попису из 2001. већина становника запослених у услужним делатностима.
Јамајке је афричког порекла. Најбројнија
етничка заједница међу Африканцима Боксит
који су доведени на Јамајку су били
припадници народа Акан. Другу етничку Шећерна трска
групу чине мелези, међу којима многи
имају ирско порекло. Јамајчана
либанског, сиријског, енглеског,
шкотског, ирског и немачког порекла има
мало али су веома утицајни у друштвеној
и привредној сфери на острву.
Последњих година повећао се број
имиграната, углавном из Кине, Хаитија,
Кубе, Колумбије и латиноамеричких
држава. Већина становника је
протестантске вероисповести, а око 5%
заузима римокатоличка вероисповест.
Службени језик је енглески.

11

ЈАГОДИНА У рељефу овог краја, сем овог дела који
би издвојили као средишњи и
Јагодина је градско насеље и седиште равничарски у средњем току Велике
града Јагодине у Поморавском округу. Мораве и доњих токова њених притока,
Према попису из 2011. било је 37.282 можемо издвојити још две предеоне
становника (према попису из 1991. било целине. То су источни планински предео
је 37.560 становника). који припада Карпатско-балканским
планинама и западни предео који
Јагодина припада Родопским планинама.
Јагодинска општина простире се на 470
Географски положај km², обухвата 54 насеља и граничи се са
осам општина. Северно се граничи са
Јагодина се налази на реци Белици у општином Свилајнац, североисточно
општином Деспотовац, северозападно
средњем Поморављу, под којим, у ужем општином Баточина. На истоку и
југоистоку граничи се са општинама
смислу, треба подразумевати Параћин и Ћуприја.

Параћинско-јагодинску котлину, односно Јагодина

узан равничарски појас са обе стране тока Клима

Велике Мораве. Горње-великоморавска Климатске одлике формирају географски
положај и рељеф, па је за цео регионални
котлина, у којој је смештена Јагодина, простор пресудно што је високим
планинама одвојена од изразитих утицаја
пружа се меридијански између Сталаћке из Средоземног мора а широко отворена
према Панонској низији. Тиме се граде
и Багрданске клисуре. Дугачка је 45km, одлике умерено континенталне климе са
хладним зимама и топлим летима, уз
широка око 28km, дубока око 650m а

површине је око 600km².

12

мања одступања, док се у пролеће Феликса Каница, на брду се налазио
снажније осећају топлија струјања са југа
утичући на брже топљење снега, на римски каштел и црквица, коју је по
пораст водостаја и бржи раст вегетације.
неким изворима, дао саградити деспот

Ђурађ Бранковић.

Парк Ђурђево брдо парк

Знаменитости Зоолошки врт

Аква парк Зоолошки врт отворен је 10. јула 2006.
године и налази се у склопу спортско-
Аква Парк је саграђен 2007. године и туристичког комплекса „Ђурђево брдо“.
налази се у склопу спортско-туристичког Простире се на 2,5 хектара и има велики
комплекса „Ђурђево брдо“. Тренутно има број животињских врста. Главна
7 базена са воденим атракцијама и систем атракција јагодинског зоолошког врта су
тобогана дужине око 400 m. тигрови Сај и Наташа, као и жирафа
Јованча.

Аква парк Зоолошки врт

Парк Ђурђево брдо

Омиљено излетиште Јагодинаца је
Ђурђево брдо. Према тврдњи путописца

13

Јерменија Име

Република Јерменија је континентална, Јерменско изворно име за државу је Хајк,
планинска држава у региону Закавказја. а у средњем веку том термину је додат
Смештена је између Турске на западу, ирански суфикс за земљу – стан, тако је
Грузије на северу, Ирана и Нахчивана на формиран данашњи јерменски назив
југу и Азербејџана и Нагорнокарабашке Хајстан. Реч Хајк се традиционално веже
Републике на истоку. Главни град за легендарног јерменског војсковођу
Јерменије је Јереван. Хајка.

Географија Историја Јерменије

Иако се са географске тачке гледишта Јерменија лежи на висоравни која
налази у Азији, често се из културно – окружује библијску планину Арарат на
историјских разлога сматра делом којој се према предању зауставила Нојева
Европе. Најзападнија тачка Јерменије барка након велике поплаве. Археолошка
налази се на тромеђи са Турском и истраживања сведоче о развијеном
Грузијом, а најисточнија тачка налази се винарству на територији Јерменије из
на граници са Азербејџаном источно од периода око 4000. године п. н. е. и то је
града Капана. Најсевернија тачка налази један од доказа постојања најранијих
се на тромеђи са Грузијом и цивилизација на том подручју. Савремена
Азербејџаном, а најјужнија на граници са престоница Јерменије, главни град
Ираном. Највећи део територије Јереван, основан је 782. п. н. е. од стране
Јерменије састоји се од вулканских и краља Аргиштија I. Стратешки веома
седиментних стена. Скорашња вулканска повољан положај Јерменије између два
активност довела је до стварања великих континента кроз историју јој је задавао
вулканских формација и висоравни које много невоља и доводио до честих
се састоје од низова нижих и виших инвазија суседних народа, попут:
планинских масива. Формирана су бројна Асираца, Грка, Римљана, Византинаца,
текстонска језера од којих је највеће Арапа, Монгола, Персијанаца, Османлија
језеро Севан. и Руса.

Доминантна религија древне Јерменије
био је зороастризам или маздаизам –
религија заснована на учењима светог
пророка Заратустре.

Језеро Севан

14

Јерменија је прва земља у којој је
хришћанство постало званична религија.
То се догодило у четвртом веку. Данас,
Јерменска црква потпуно је одвојена од
осталих хришћанских цркава у свету.

Сва деца, од шест до осам година морају
да похађају часове шаха. Тако је од 2011.
године. Многи шаховски велемајстори
стасали су овде, а Јерменија данас има
више од три хиљаде квалификованих
учитеља шаха у школама.

Пророк Заратустра За време Другог светског рата, совјетски
вођа Јосиф Висарионович Стаљин,
Занимљивости послао је британском премијеру
Винстону Черчилу неколико флаша
У Јерменији живи око три милиона јерменске ракије на поклон. Много
становника, али милиони Јермена живе у година касније, 2013, руски председник
иностранству. Дијаспора је бројна у Владимир Путин поклонио је флашу
Сједињеним Државама, Русији и јерменске ракије британском премијеру
Француској. У последње време је велик Дејвиду Камерону.
број миграната из Јерменије стигао у
Русију због близине, али и зато што Међу најпознатијим Јерменима су
многи говоре руски језик.
француски композитор Шарл Азнавур,

руски шаховски првак Гари Каспаров,

Без обзира што је у Турској, снегом америчка певачица Шер, као и Ким
прекривен врх висок је 5.165 метара и
немогуће га је не видети ако се налазите Кардашијан Вест.
у главном граду Јеревану.

Гари Каспаров

Планина Арарат

15

ЈЕМЕН

Уопштено о држави Од 2011. године, Јемен се налази у

политичкој кризи почевши од уличних

Јемен (арап. ), или званично протеста против сиромаштва,

Република Јемен (арап. , ) је незапослености, корупције и плана

председника Салеха да измени устав

држава на југу Арапског полуострва у Јемена и укине ограничење

југозападној Азији. Јемен је друга по председничког мандата, чиме је учинио

величини држава на полуострву, себе доживотним председником.
заузимајући површину од 527.829 km2.
Председник Салех је одступио и

Дужина морске обале је око 2.000 km. председничка моћ је пренета на

Излази на Црвено море на западу, као и потпредседника Абд Раба Мансураел

Аденски залив и Арапско море на југу. Хадија, који је формално изабран за

председника 21. фебруара 2012. На

Граничи се са Саудијском Арабијом на изборима са једним кандидатом. Потпуно

северу и Оманом на истоку. Иако је по одсуство централне власти током овог

уставу главни град Сана, зато што се процеса транзиције погоршало је

налази под побуњеничком контролом, неколико сукоба који су у току у земљи,

главни град је привремено измештен у попут оружаног сукоба између Хути

Аден. Јемену припада око 200 острва, од устаника милиције Ансара Алаха и снага

ел Ислах, као и побуне ал-Каиде. У

којих је највеће Сокотра. септембру 2014.године Хути су заузели

Сану уз помоћ свргнутог председника

Салех, и затим су декларисали себе као

националну владу након државног удара.

Салеха је усмртио снајпериста у Сани у

децембру 2017. То је резултирало новим

грађанским ратом и војном

интервенцијом под водством Саудијаца,

чији је циљ враћање Хадијеве владе.

Најмање 56.000 цивила и бораца је

убијено у оружаном насиљу у Јемену од

јануара 2016.

Сукоб је резултирао глађу која је
погодила 17 милиона људи. Недостатак
безбедне воде за пиће, узрокован
исцрпљеним аквиферима и уништењем
водоводне инфраструктуре у земљи,
такође је изазвао највећу и најбрже
ширећу епидемију колере у модерној
историји, а број могућих случајева
премашио је 994.751. Преко 2.226 људи је
умрло откад се епидемија почела брзо
ширити крајем априла 2017.

16

Положај Привреда

Државе са којима се Јемен граничи су Као и у другим земљама Арабијског
Саудијска Арабија и Оман. Површина полуострва, и у Јемену већину извоза
државе износи 555.000 km². Јемен се чини нафта, али су налазишта у поређењу
налази на крајњем југозападу Арабијског са суседима и земљама Персијског залива
полуострва. Плоднија је од осталих скромна, па Јемен по БДП-у спада у део
земаља Средњег истока, с добрим сиромашних.
обрадивим тлом у западним висоравнима
где редовно пада киша. Обала и брда на Поред нафте корисне руде су и злато и
истоку су врућа, сува и оголела. У Јемену бакар. Што се тиче пољопривреде, гаје се
се истичу два планинска ланца: кафа, памук, пшеница и урме. Такође, је
Тибаматашшам у смеру север-југ и развијен и риболов. Од индустријских
Хадрамаут у смеру исток-запад. Држава грана развијене су енергетика и лака
је сиромашна рекама и слатком водом. У индустрија, а традиционално, значајно
Аденском заливу се налази и једино веће место у привреди има и занатство.
острво Сокотра.

Становништво

Већина Јеменаца су Арапи муслимани,
припадници различитих племена. Свако
има својег шеика и властите обичаје,
ношњу и фолклор. Унутар племена живи
се у великим, чврсто повезаним
проширеним породицама. Традиција је
посебно јака у Северном Јемену.

Ислам је најзаступљенија религија.
Арапски односно његов локални дијалект
је језик већине становништва.

17

ИЗВОР

WWW.WIKIPEDIA.COM

/

18


Click to View FlipBook Version