The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zozagea1979, 2019-12-16 04:51:25

Геос 7

Геос 7

БРОЈ 7.
ДЕЦЕМБАР,
2019.

ЗАГРЕБ-ЗЕМУН-ЗАДАР-ЗАКИНТОС-ИТАЛИЈА-ИБАР
ИЗРАЕЛ-ИНДИЈА-ИНДОНЕЗИЈА-ИРСКА-ИСЛАНД

САДРЖАЈ

Загреб..................................................................3
Земун...................................................................5
Задар ...................................................................7
Закинтос ............................................................9
Италија..............................................................11
Ибар...................................................................13
Израел...............................................................15
Индија...............................................................17
Индонезија.......................................................19
Ирска.................................................................21
Исланд...............................................................24
Извор.................................................................26

2

ЗАГРЕБ Застава Загреба

Загреб је највећи град Републике Шире подручје Загреба грађено је од
стена магматског, седиментног и
Хрватске. Израстао је из два метаморфног типа чији се стратиграфски
средњовековна насеља на суседним распон протеже од палеозоика до
брдима, грађанског Градеца и бискупског квартара. Загребачко подручје је зона
Калтола. Налази се на југозападном рубу појачане сеизмичке активности као
Панонске низије на просeчној надморској последица интезивних тектонских
висини од 122m, подно јужних падина покрета. Сеизмичност износи 7 до 9
Медведнице, на левој и десној обали реке степени по Меркалијевој скали. На
Саве. Положај града, који је на месту загребачком подручју налазе се два важна
спајања алпске, динарске, јадранске и раседа то је савски расед, који се пружа
панонске регије, омогућио је да Загреб падинама Вукомеричких горица и
постане мост између средњоевропског и медвендички расед, који се пружа на
јадранског подручја. Површина града потезу Жумберачка гора-Медведница. У
Загреба је 641 km².Као највећи град, Загребу шуме прекривају 30,45%
Загреб је културно, научно, економско и територије. Долина реке Саве је некад
административно средиште Хрватске. представљала континуирани појас шума
Захваљујући улози највећег саобраћајног и шикара врба, топола и црвене јове, а
центра у Хрватској, развијеној данас су тек присутне више или мање
индустрији са дугом традицијом и деградиране шикаре тих врста.
научним и истраживачким установама, Местимично је преостао и храст лужњак.
Загреб је економски најразвијенији град у Пољопривредна површина у Загребу
Хрватској. прекрива 31,84%,док остале површине
(првенствено изграђени део)обухватају
37,71% територије града. Загреб има
просечну годишњу температуру од 12
степени Целзија.

3

Занимљивости о Загребу 2.Загрепчанка (95 метара)

1. Три велика позлаћена лустера који се 3.Цибонин торањ (92 метара).
од 2001. године налазе у загребачкој
катредали украшавали су коцкарницу Заправо највиша грађевина у Хрватској је
„GoldCoacst― у Лас Вегасу. димњак Термоелектране Пломин (340
метара)
2. Загребачка успињача најкраћа је
жичана железница на свету од оних које 7. Од свих градова на свету, Загреб има
служе за јавни превоз. Дугачка је свега 66 највише музеја по глави становника.
метара, а вожња траје тек нешто више од
минут. 8. Грчки топ пуцањем означава подне од
1877.године. Топ се иначе налазио на
3. Први почаснин грађанин Загреба броду славног британског адмирала
постао је 1853.године аустријски Хоратиа Нелсона.
политичар Alexander von Bach.
Занимљиво је да су између осталих, ту 9. Трамвај је у Загребу почео возити
титулу добили и хрватски бан 1891.године. Наравно вукли су га коњи.
KhuenHedervary, српски језикословац Вук Први електрични трамвај у Загребу је
Стефановић-Караџић те генерални уведен 1905.године.
секретар UN-аPerey de Quellar. Прва жена
добила је ову титулу 1980.године. До 10. Најтежа поплава која је погодила
данас још су три жене почасне грађанке Загреб догодила се у ноћи са 24. на
Загреба: Мајка Тереза, Маргарет и 25.октобра 1964. године.
ЈаницаКостелић.
11. Загреб још увек није милијунски град.
4. Јуришићева улица звала се Пужева Према попису становништва из 2011. у
улица-некад су се у њој могли убрати њему живи 790,017 становника, од тога је
најбољи пужеви у граду. Овај назив 369,339 мушкараца, а 420,678 жена.
носила је до 1878.године. Највише становника има у Сесветама-
70,009 особа, а најмање у Брезовици, где
5. Највиша грађевина у Загребу је живи 12,030 становника.
катредала висине 105 метара
12. Прву хрватску оперу ―Љубав и злоба―
6. У Загребу постоје још пет великих саставио је славни Загрепчанин
грађевина. После катредале највеће су Ватрослав Лисински који је умро на дан
Загреба 1854.године
1.Пословни центар Стројарска(96 метара)
13. Трг Краља Томислава све до 1927.
године звао се Трг Л-тада су се нови и
неименовани тргови обележавали
словима, а улице бројевима.

4

Земунемун се налази у југоисточном

делу Срема, на десној обали

ЗДунава, недалеко од ушћа Саве.
Територијално, историјски,

политички, културно, економски и

саобраћајно везан за Београд, у чијем

је саставу од 1934.године. Према

попису из 2011. године, Земун је имао

157.367 становника (према попису из Земун

1991 било је 141.997 становника, а Име

2002 било је 145.751 становника). Први назив је био Таурунум.
Најстарији писани трагови о
данашњем имену града датирају из
12. века. Настао је од словенске речи
,,землин'' и претпоставља се да се име
везује за земунице које су масовно
присутне у вертикалној ивици лесне
терасе.

Земун са погледом на Дунав Некадашња земуница у Земуну

Географија Историја Земуна

Земун се налази у југоисточном делу Према остацима материјалне културе,
Срема, испод сремске заравни на закључило се да су први становници
десној обали Дунава, недалеко од Земуна основали своја насеља на овом
ушћа Саве. Један од највећих простору у периоду од 4500-3000
индустријских центара у Србији, са године пре нове ере. Становали су у
металопрерађивачком, текстилном, земуницама, па одатле и потекла реч
индустријом коже и обуће, хемијско- Земун. Након ове културе уследио је
фармацеутском, дрвном. Значајно је доба средњег и млађег неолита,
средиште друмског, речног и периода у којем су људи настањени
ваздушног саобраћаја. Земун је, као на простору данашњег Земуна живели
део Београда, велико културнио- на Гардошу. Ову културу у Срему око
просветни центар. Данас се 2000. године пре нове ере смењује
територијално шири према западу и баденска култура, када је почела прва
југозападу,где се спојио са Новим употреба бакра при изради оруђа и
Београдом.

5

оружја. ушла је у Земун и учврстила га у

Гардош тадашњу државу Срба, Хрвата и

На Гардошу се налази једно од Словенаца, да би се 1934. године
највећих и најдуговечнијих насеља
ове културе. Након баденске, следећа изградио мост на Сави и Земун се
култура на овом подручју која је
уследила је била вучедолска култура. административно припојио Београду.
Ова култура је заживела у Земунској
Прегревици о чему сведоче Све до Другог светског рата Земун је
археолошки налази нађени на обали
Дунава. Прво озбиљно насеље на био у саставу Београда, до 12. априла
подручју Земуна је био келтски
Таурунум ,за који се на основу 1941. године, када је окупиран од
података сматра да је подигнуто око
85. године пре нове ере. Насеље се стране Немаца. Тада је ушао у састав
налазило на месту данашњег Гардоша
и земунског гробља. Након великих Независне државе Хрватске. Након
битака за време освајачких ратова
Римљана и покорења илирско- ослобођења Београда 20. октобра
келтског племена разбија се Таурунум
као антички град. Овај град достигао 1944. године од стране
је свој врхунац када је постао град-
пристаниште и седиште дунавске Народноосободилачке војске
римске флоте. У доба касне антике,
Таурунум је био утврђена лука и Југославије и Црвене Армије.
трговачки град између главног друма
који је водио ка тек основаном Завршетак Другог светског рата
Константинопољу. У 5. веку Хуни су
га опљачкали и спалили, да би крајем оставио је за собом велики број
8. века градом завладали Франци.
На крају Првог светског рата 5. жртава и разрушену земљу, што је
новембра 1918. године српска војска
био и случај са Земуном. Након

сређивања и обнављања уништеног,

Земун постаје центар привреде,

индустрије и културе, као и значајан

просветни и научни центар. Земун

опет улази у састав Београда 1945.

године и од тада је једна од градских

општина Београда.

Овако је некада изгледао Земун.

Занимљивост за Земун

Стара православна црква (звана
"стара") посвећена летњем Св.
Николи опљакана је једне суботе
ноћу, фебруара 1838. године. Лопови
су однели утвари и сасуди, међу
којима су била највреднија четири
стара сребрна кандила.

6

Задар Хрватској. Масивом Велебита задарско је
Задар је град у Хрватској и подручје одељено од Лике и
административно средиште континенталног дела Хрватске, но боља
прометна повезаност са унутрашњошћу
Задарске жупаније. Према првим земље је омогућена изградњом ауто-пута
Загреб—Сплит, односно тунела Свети
резултатима пописа из 2011. у Рок.

граду је живело 75.082 становника, а у

самом насељу је живело 70.674

становника. Задар је центар шире северне

Далмације. По броју становника је, након

Загреба, Сплита, Ријеке и Осијека, пети

град у Хрватској.

Задар

Историја

Задар У 9. веку п. н. е. Илирско племе Либурни
настанило је Задар. У 1. веку п. н. е.
Географија Задар је постао римска колонија и успео
је одржати своју независност кроз
Задар се налази на 44º 6' северне ширине средњи век. Након пада Западног
и 15º 13' источне географске дужине у римског царства и разарања Салоне у
северној Далмацији. Развио се на раном 7. веку, Задар је постао главни
повољном положају у средишту источне град византијске провинције Далмације.
обале Јадранског мора, заштићен Франци су освојили Задар у раном 9.
архипелагом задарских острва од утицаја веку, али је враћен Византији 812. миром
отвореног мора, што је имало велику у Ахену. У 10. веку, Задар насељавају
важност у раздобљу доминације Словени. Задар је 1105. признао власт
поморског саобраћаја. На копну му Угарског краља Коломана. Од тада Задар
залеђе чини пространа равница Равних почиње све чешће ратовати с Венецијом.
котара, која му омогућава несметано Године 1202, Задар су уз помоћ крсташа
просторно ширење, по чему се разликује освојили Млечани. Крсташи су обећали
од других приморских градова у Млечанима да ће им платити превоз

7

бродовима до Египта, а када нису могли је посвећена Св. пророку Илији. Помиње
платити, Млечани су крсташе усмерили се иста и 1808. године, а у њој службу
на Задар. Чак је и угарски краљ Емерик врши један свештеник парох, а има 450
подржао крсташки поход, јер је настао православних парохијана. Постојала је
сукоб око тога је ли правоверно да Божја потреба за још једним капеланом.
војска нападне хришћански град. Свакако
је Задар био разрушен и освојен. Папа Градске зидине (музеј)
Иноћентије III екскомуницирао је
Млечане и крсташе који су суделовали у Монументална Копнена врата (Порта
освајању. тераферма) Микелеа Санмикелија из
1543. године у луци Фоша. Сачувани су
остаци из римског доба, из средњег века
те највише из 16. века. Уз бедеме се
налази средњовековна „Капетанова
кула―, а најсликовитији се део налази на
јужном делу код лучице „Фоше―, где се
налазе и Копнена врата из 1543. Према
луци, близу цркве Св. Кршевана налазе
се Лучка врата из 1573.

Стари Задар

Срби у Задру

Задар је одувек био најважније средиште Археолошки музеј у Задру
православних Срба у Далмацији, који су
ту чинили и знатан део становништва.
Задранин Србин био је Јован Зовинић
који је још 1535. године био ректор
правника на универзитету у Падови.
Други учени Задранин, Витез Петар
Александар Паравија, саветник
Сардинског краља и професор историје
на Универзитету у Торину, основао је
1850. године библиотеку. Била је то прва
далматинска библиотека, у Задру којој је
уступио многе своје књиге. Српска
саборна православна црква у Задру (1893)

8

ЗАКИНТОС Природни услови

Уопштено о острву На Закинтосу се разликују поједини
делови по рељефу. Јужни део је нижи и
Закинтос или Занте (грчкиΖάκυνθος ), равнији, тиме и плоднији, док је север
треће по величини, од седам јонских планински, сув и огољен. Ту се и налзи
острва, а уједно и једно од најлепших највиши врх острва, Врахионас (758 m
грчких острва. Закинтос лежи у јужном н. в.). Површина острва је 409 km, при
делу Јонског мора, које је део чему је највећа дужина око 40 km, а
Средоземног мора. Острво са неколико ширина око 20 km. Укупна дужина
суседних малих острва чини перфектуру обале 123 km. Обала није јако разуђена
Закинтос, а главо насеље на острву, и највећи облици на њој су
истоимени град Закинтос, је њено омањи заливи и плаже. Већина плажа је
управно седиште. у вису жала, до 100 m дужине, окружена
окомитим литицама.

Клима на острву је средоземна са дугим

и толим летима и благим и кишовитим

зимама. Биљни и животиски свет је

особен за Средоземље. Културе се гаје у

неколико малих долина -

маслина, винова лоза, агруми, поврће и

воће.

Положај острва

Острво Закинтос се налази на крајњем
западу државе Грчке, а у југоисточном
делу Јонског мора. Од копна (западног
Пелопонеза) острво је удаљено око
25км ка западу. Најближе друго Јонско
острово је Кефалонија на 20км ка
северу. Ка западу и југу је отворено
море.

9

Историја Привреда

Захваљујући археолошким налазима Закинтос спада у богатија острва Грчке.

данас се зна да је Закинтос био насељен Захваљујући већој влажности

још у време праисторије. Први пут пољопривреда је развијена и савремена,

Закинтос је споменут у посебно на нижем и равнијем југу.

Хомеровом делу Илијади. Историјски Доминирају маслине и агруми. Острво

гледано, први помен острва везан је за је посебно познато по тзв. "Закинтоској

његово освајање од стране краља рибизли".Занати су традиционално

Аркеизија, владара суседне развијени, чему је допринела и блиска

Кефалоније. После њега, острво веза острва са богатијим Западом.

је освојио легендарни Одисеј. Туризам се развија још од краја 19. века,

После тога острво се осамосталило и а данас је он високо развијен. Посебно

постало полис, чије уређење није било су привлачне бројне мале плаже са

уздрмано дуже од 650 година. финим песком, уоквирене литицама са

У 2. веку п. н. е. Закинтос освајају страна. Постоје и изванредне

Римљани, а у средњем веку наслеђују могућности за роњење, јер је околно

их Византинци. Међутим, како су море изузетне чистоће.

Закинтос и остала Јонска острвабила на Град Закинтос нуди обиље садржаја и

самом ободу царства и отворена буран друштвени живот. На Закинтосу

ка Италији, Млечани их први пут постоји међународни аеродром, посебно

освајају још у 13. веку. Ово је сачувало прометан током летње туристичке

Закинтос од дуге и тешке отоманске сезоне, а постоје и сталне везе

владавине, која је вековима владала фериботом са најближим лукама

већим делом данашње Грчке. Током на Пелопонезу.

овог раздобља дошло је до снажног

утицаја Запада на живот острва

(архитектура, ношња, говор). И поред

тога месно становништво је сачувало

грчки језик и православну веру.

Почетком 19. века управу на острвом

преузима Велика Британија и Британци

га називају "Занте―. Под Великом

Британијом ће острво бити до 1864. г.,

када се враћа матици, тј. новосонованој

држави Грчкој.

Током Првог и Другог светског рата

острво није било уништавано, али је

зато било тешко погођено

земљотресом из 1953. г. Веома мало

зграда је преживело земљотрес, али су

нове грађене по строгим прописима,

тако да новији земљотреси нису

направили много штете.

10

Италија есклава у Швајцарској. Облик земље
подсећа на чизму, а Сицилија асоцира
Италија, званично Италијанска на троугао. Излази на пет мора:
Јонско, Јадранско, Лигурско,
Република, држава је на југу Европе. Тиренско и Средоземно море.

Италија обухвата Апенинско Воде

полуострво и три велика острва на Реке Италије отичу у Јадранско,
Јонско, Средоземно, Тиренско,
Средоземном мору: Сицилију, Лигурско, Црно . Најдуже реке су По,
Адиђе, Тибар, Ада, Ољо, Танаро,
Сардинију и Елбу. Једину копнену Тичино и Арно. По, са 652 km је
најдужа италијанска река, тече од
границу има на северу, на Алпима, Алпа на западној граници са
Француској и улива се у Јадранско
где се граничи са Француском, море. У највећа италијанска језера
убрајају се Гарда , Мађоре, на
Швајцарском, Аустријом и граници са Швајцарском и Комо у
северној Италији и Тразименско
Словенијом. Независне државе Сан језеро и Болсена у средњој Италији.

Марино и Ватикан налазе се унутар Историја

територије Италије. Италија је место настанка Римског
царства, једног од највећих царстава
Италија старог века. Варварске инвазије
уништиле су Западно римско царство
Положај и омогућиле стварање германских
држава на тлу Италије. Византија и
Италија се налази у јужној Европи, Франачка су у раном средњем веку
између 35° и 47° северне географске поседовале значајне делове Италије.
ширине и 6° и 19° источне географске Каснија подела Италије на мале
дужине. Италија обухвата Апенинско државе омогућиле су Светом римском
полуострво, три велика острва на царству, Француској и Аустрији да
Средоземном мору: Сицилију, доминирају италијанском политиком.
Сардинију и Елбу, као и неколико Италија је уједињена у другој
мањих. Једину копнену границу има половини 19. века. Од уједињења па
на северу, на Алпима, где се граничи до краја Другог светског рата,
са Француском, Швајцарском, Краљевина Италија је створила
Аустријом и Словенијом. Копнену колонијално царство у Средоземном
границу грубо одређује алпска мору и источној Африци. Од 1946.
вододелница, која окружује Падску и Италија је република.
Венецијску низију. Независне државе
Сан Марино и Ватикан су енклаве Геологија
унутар територије Италије, док је
Кампионе д’Италија италијанска Кроз цело полуострво простиру се
Апенини, а на северу један део Алпа
припада Италији. Највиши врх
Италије је Мон Блан де Курмајор
висине 4.748 m. Дуж западне

11

италијанске обале протежу се са Антички Рим

севера у правцу југа следеће ривијере: Стари Рим је на почетку била мала
пољопривредна заједница основана у
Италијанска ривијера у Лигурији, 8. веку пре нове ере која је током
векома израсла у џиновско Римско
Етрурска ривијера у Тоскани и царство које је обухватало цело
Средоземно море, у којој су се
Напуљска ривијера у Кампањи. културе Античке Грчке и Рима
спојиле у једну цивилизацију. Ова
Источна обала је од Трста на северу цивилизација је била толико утицајна
да су делови ње опстали у модерном
до Гаљана на југу (може се и рећи до праву, администрацији, филозофији и
уметности, формиравши темеље на
Отранских врата). Држава се налази ком су засноване западне
цивилизације. У 12 векова свог
на граници Евроазијске и Афричке постојања, Антички Рим је прешао
пут од монархије преко републике до
плоче, што доприноси значајној царске аутократије. У полаком
опадању од 2. века нове ере, Римско
сеизмичкој и вулканској активности. царство се 395. године коначно
поделило на два дела, Западно римско
У Италији се налази 14 вулкана, од царство и Источно римско царство.
Западни део ја пао под притиском
којих су четири активна: Етна на Гота, после чега је Апенинско
полуострво подељено у мале
Сицилији, Стромболи, Вулкано и независне краљевине и градове-
државе у наредних 14 векова, док је
Везув. Везув је једини активни вулкан источни део постао једини наследник
античког Рима.
у континенталној Европи и познат је
Антички Рим
због своје ерупције која је уништила
Туризам
Помпеју и Херкуланеум. Неколико
Туризам је веома развијен. По броју
острва и брда је створено вулканском страних туриста Италија је међу
првим земљама у свету. Туристи
активношћу, а северозападно од долазе да виде како природне
феномене као што су Везув и Етна,
Напуља се налази прилично активна тако и чуда која је створио човек :
антички Рим, цркву св. Петра у Риму,
калдера Кампи Флегреји. Помпеје, катедралу у Милану,
Венецију...
Клима

Клима Италије драстично варира од

стереотипне медитеранске климе у

зависности од локације. Приморским

деловима Лигурије и већим делом

Апенинског полуострва јужно од

Фиренце влада класична

медитеранска клима. Већи део

северних унутрашњих области

Италије, око Торина, Милана и

Болоње има континенталну климу,

која се често по Кепеновој

класификацији климата класификује и

као влажна суптропска клима.

Приморски делови полуострва могу

имати драстично другачију климу од

планина и долина у унутрашњости,

посебно током зимских месеци, када

на планинским деловима владају

хладноће и снег. Приморски региони

имају благе зиме и топла и обично

сува лета, мада и долине у

унутрашњости могу бити прилично

топле лети.

12

ИБАР сребра.

Ибар је река у источном делу
Црне Горе и југозападном делу
Србије, укупне дужине 272 км.
Ибар је десна притока Западне Мораве.
Извире на северној страни планине Хајла,
а у Западну Мораву се улива код
Краљева.Површина слива износи 13.059
км квадратних. Припада Црноморском
сливу. Просечан проток на ушћу износи
110 m/s што показује да река није пловна.

река Ибар Хидроелектране на реци Ибар

Важније притоке Ибра су: Рашка и Долина јоргована
Студеница са леве, а Гокчаница,
Ситница, Јошаница и Рибница са десне Легенда каже да је из љубави према
стране. Већа насеља кроз која Ибар Јелени Анжујској српски краљ Урош I
протиче су: Зубин поток, Косовска Немањић пред њен долазак наредио да се
Митровица, Звечан, Лепосавиц, Рашка, путем којим ће она допутовати, целом
Краљево, Матарушка бања,...На реци долином Ибра од Краљева до Рашке,
Ибар налази се 10 хидроелектрана. посаде све познате врсте јоргована.
Преграђивањем реке настало је језеро
Газиводе. Ибар је познат по многим
брзацима и буковима. Ибарску долину
одликују и друга природна богатства, као
што су рудници каменог угља, магнезита,
копаонички рудници олова, цинка

13

Желео је да улепша суре литице долине и па на југ до испод Новог Пазара, рођена

тако будућу жену подсети на родну је српска средњовековна држава. Неки је,

Провансу. Тако је будућу краљицу зато, зову Долином краљева, а други

дочекла долина јоргована. Тај гест Долином јоргована. Ово је долина са

изузетне пажње и дивљења одушевио је драгоценим српским средњовековним

Јелену Анжујску и она је уживала у манастирима. Ту је и манастир

чаролији мириса коли ју је пратио до Студеница, уписан на листу светске

будућег мужа. културне баштине Унеска.

Краљ Урош ју је дочекао са расцветалом Eтимологија
долином јоргована, испред замка Маглич,
са жељом да је сваког јутра буди са Постоји више тумачења о томе како је
мирисом њеног омиљемог цвећа. Био је река добила име. Професор Нико
то краљевски потез, без премца чак и у Зупанчић сматра да је река добила име од
краљевским круговима.Сматра се да баскијске речи за реку (баск. i-ba/r/i),
Јелена Анжујска до доласка у Србију није слично као и река Ебро у Шпанији. Са
видела свог будућег мужа, али је његов друге стране, реч „Ибар‖ подсећа на
свадбени дочек са јоргованима потпуно антички грчки назив за реку Марицу
везао њено срце за Србију. (Hßcoq → Hiberus, Iberus), док Ејуп
Мушовић тврди да име потиче од
албанске речи shkumbon, што значи
„бео‖.

У долини реке Ибра и Рашке, од Краљева

14

ИЗРАЕЛ потписала мировне споразуме са
Египтом и Јорданом али напори да се
Уопштено о држави проблеми реше дипломатским путем
имали су само ограничен успех.
Израел или званично Држава Израел је Граница са Западном обалом није
блискоисточна и парламентарна званично дефинисана од стране
република на источној обали Израела, а као разлог томе наводе се
Средоземног мора. Главни град државе сложеност и нерешеност политичке
је Јерусалим. Граничи се са Либаном на ситуације.
северу, Сиријом на североистоку,
Јорданом на истоку и Египтом на
југозападу. Израел је једина држава у
свету у којој већину становника чине
Јевреји и као таква у својим законима
дефинисана је као јеврејска и
демократска држава.

Становништво

Израел је прогласио своју независност Према подацима Државног завода за
статистику из фебруара 2011. у Израелу
живи 7.718.600 људи од чега су
5.818.200
Јевреји. Арапско становништво је друга
највећа етничка група која укључује и
муслимане и хришћане. Остале мањине
су Друзи, Адигејци и Самарићани.
Према попису из маја 2010. укључујући
и око 300.000 расељених Арапа који
живе у источном Јерусалиму и на
Голанској висоравни, ове нејеврејске
мањине има 1.579.700.

14. маја 1948. године. Само дан касније

био је нападнут од стране суседних

арапских држава. Од тада, Израел је

неколико пута ратовао са суседима,

окупиравши притом неколико

територија, укључујући Западну обалу,

Синајско полуострво, појас Газе и

Голанску висораван. Израелска влада је

15

Политика Географија и рељеф

Политичко уређење Израела дефинише Упркос малој површини, Израел се
одликује разновсном физичко-
се парламентарним системом а држава географском структуром. Пустиња
Негев је на југу, а затим следе Галилеја
је декларисана као демократска и Кармел, све до Голанске висоравни на
северу. У оквиру Израелског обалног
република са изборним правом појаса живи 70% становништва.
Источно од централне висоравни лежи
гласа. Председник Израела је Шеф долина реке Јордан која је део 6.500 km
дуге Велике разводне долине. Река
државе, али његова права су ограничена Јордан тече од планине Хермон кроз
језеро Хула и Галилејско језеро све до
и већински бирају премијера која ушћа у Мртво море. Јужно је Вади
Араба који се улива у Акабски залив,
најчешће долази из највеће део Црвеног мора. Јединствено за
Израел и Синајско полуострво су
парламентарне странке. Премијер има ерозивни циркови, од којих је Рамон
највећи, у пустињи Негев. Израел има
улогу шефa владе и шефа највише врста биљака по метру
квадратном од свих држава
кабинета. Израелски парламент познат медитеранског појаса.

као Кнесет има 120 чланова. Свака Туризам

странка добија одређен број места за Туризам, наручито верски, важна је
привредна грана Израела. Због свог
своје посланике у односу географског положаја, израелске плаже,
археолошка и историјска места
на пропорционалу сразмерност. привлаче милионе туриста годишње.
Нерешена политичка и безбедносна
Положај питања у држави узела су свој данак,
али и поред тога број посетилаца је
Израел се налази на источној обали сваке године све већи. Израел је 2010.
Средоземња. Граничи се са Либаном на посетило око 3,45 милиона
северу, Сиријом на североистоку, туриста. Већину туриста привлаче
Јорданом на истоку и Египтом на многобројни музеји који посматрано у
југозападу. Смештен је између 29. и34. односу на број становника има више
степена сгш и 34. и 36. степена игд. него у било којој другој држави света.

Површина Израела, нерачунајући
територије које је окупирао током 1967.
године након Шестодневног рата, је око
20.770 km² (2% чини море). Под
израелском влашћу је и Источни
Јерусалим и Голанска висораван, што
чини укупно 22.072 km², а ако се томе
придода и окупирани регион са све
Палестинском територијом и Западном
обалом, укупна површина је 27.779 km².

16

Индија Хималаји
Деканска висораван
Име Индија потиче од назива реке Инд
(Синдху – река) а сами Индијци своју
земљу називају Бхарат, према митском
праоцу народа - Бхарати. Површина : 3
287 263км², Број становника : 1,2
милијарде. Густина насељености : 327
ст/км². Индија је велика земља. По
површини заузима седмо, а по броју
становника друго место у свету. У
Индији се издвајају три јасно изражене
регије: 1. Хималаји 2. Индо- гангска
низија 3. Декан

Река Ганг

Хидрафија

Рељеф Окосницу хидрографије чини ,,света,,
река Ганг која извире на Хималајима и
Хималаји су висок планински венац на улива се у Бенгалски залив градећи једну
северу земље, дугачак око 2 500 км а од највећих делти на свету. Индији
широк 300 км. Индо – гангска низија припадају и горњи ток реке Инд
обухвата долине око река Инд и Ганг. (Кашмир) и средњи ток Брамапутре
Испресецана је каналима за наводњавање (Асам).
пиринчаних поља. На западу је пешчана
пустиња Тар. Декан је висораван (600- Привреда
900 м) на југу Индије. Ивице јој
степенасто прелазе преко Источних и Индија има велико природно богатство.
Западних Гата. На првом месту је камени угаљ (по
резервама на четвртом месту у свету),
17 гвожђе, манган, боксит, титан, дијаманти
и друго. Индија није богата природним

гасом и нафтом. Највише се гаји пиринач систем или централну црквену
а затим пшеница, памук и чај. У организацију. Иако су постојале инвазије
индустрији предњачи текстилна па различитих арапских и авганистанских
прехрамбена индустрија а развијени су освајача хиндуизам је преживео.
још и хемијска индустрија и рударство.

Клима

Скорочитаву територију Индије одликује
монсунски климат. Сетва пиринча
почиње са монсунским кишама (јун) а
жетва са њиховим престанком (октобар).

Становниство

У Индији живи преко 200 народа Занимљивости

(Хиндустанци, Бенгалци, Пенџапци, Индија никада у својој дугој историји
није напала ниједну државу.У Индији се
Бихарци...) који говоре преко 500 језика налази кућа на највећој надморској
висини – чак 5.500 метара. Највећа
од којих је око 200 књижевних. Главна филмска индустрија налази се управо у
Индији. Годишње се произведе око 1.100
религија у Индији је хиндуизам а одавде филмова, што је мало више него у
Нигерији, двоструко више него у САД-у
води порекло и будизам. Одлике и десет пута више него у Великој
Британији. Индијски хинду календар има
становништва велика густина 6 годишњих доба – пролеће, лето,
монсунски период, зиму и прет пролеће.
насељености велики проценат Шах је измишљен управо у Индији.
Индијске жене на себи носе чак 11%
пољопривредног становништва висок укупног злата на земљи – то је више од
националних трезора САД, Швајцарске и
природни прираштај велика смртност Немачке заједно.

одојчади висок проценат неписмених .

Вера у Индији

У Индији има разних вера а
најзаступлјеније су : јавази, будизам,
џаинаизам ,хришћанство, ислам,
зороастризам, сакизам и јудаизам.
Најзаступљенија вера од свих је
хиндуизам. Хиндуизам је најраширенија
религија са око 900 милиона следбеника.
Хиндуизам је настао око 2500. п. н. е.
Хиндуизам је био начин живота, али узео
је облик религије у новије време.
Разликује се од других религија јер нема
једног оснивача или специфичан
теолошки систем или јединствен морални

18

ИНДОНЕЗИЈА

Република Индонезија је држава у
југоисточној Азији. Обухвата архипелаг
од 13.446 острва и највећа је острвска
земља на свету. По површини и броју
становника је 14. на свету. Такође,
Индонезија је највећа муслиманска
земља.

Пунцак Џаја

Име

Име Индонезије настало је у 18. веку. Реч
Индонезија потиче од грчких речи
,,индос― и ,,несос―,што значи Индијско
острво.

Индонезија-карта

Географија

Индонезија заузима површину од Застава Индонезије
1.919.440 km². Од укупног броја острва
6000 је насељено. Највећа острва су Јава, Клима
Суматра, Борнео, Нова Гвинеја и
Сулавеси. Главни и највећи град је Индонезију карактерише тропска клима,
Џакарта, смештена на Јави, а остали већи са два монсунска годишња доба: влажним
градови су Сурабаја, Бандунг, Медан, и и сувим. Највише падавина постоји у
Семаранг. Највиши врх је Пунцак Џаја, планинским пределима,поготово на
висине 4.884 метра, на планини Карстенс. западној области Суматре, западној Јави
Највеће језеро је Тоба на Суматри. У
Индонезији се налазе бројни вулкани.
Такође, чести су и земљотреси.
Најпознатији вулкани су Кракатау и
Тамбора. Најдужа река у Индонезији је
Капуас на острву Борнео. Највеће реке на
Калинматану су Махакам и Барито.

19

и Калинматану. Промене температуре Становништво
током године су веома мале. Просечна
температура у главном граду износи Према попису становништва из 2017.
између 26 и 30 °C. године, Индонезија је имала 260 милиона
становника. Постоји више од 600
Џакарта етничких група, међу којима су
најбројнији Јаванци и Сунди. Главни,
Привреда односно службени језик је индонежански.
У Индонезији главна религија је ислам, а
Пиринач је најважнија пољопривредна осим ње заступљене религије су
култура у земљи. Индонезија је трећа у хиндуизам, будитам и хришћанство.
свету по производњи пиринча. Прва је у Већина становништва живи у
свету по производњи палминог уља, градовима,од којих су, осим Џакарте,
каучука и кокоса. Позната је и по највећи Сурабаја, Медан, Бандунг,
производњи чајева, банана и кафе. Остале Бекаси, Семаранг и многи други.
битније намирнице су какао и дуван.
Друга је по величини у извозу земног Становништво Индонезије
гаса.

Узгајање пиринча Медан

20

ИРСКА

Република Ирска је суверена држава која
покрива приближно пет шестина острва
Ирске, на обали Северозападне Европе.
Главни град Републике Ирске је Даблин,
смештен је на источном делу острва.
Република Ирска има 4,7 милиона
становника. Ирска је друга по величини
међу Британским острвима. У Европи је
трећа, а у свету је двадесето острво по
величини. Ирску чине покрајине: Алстер,
Манстер, Конот и Ленстер. На обалама
Ирске уздижу се венци ниских планина.

Застава Ирске

Грб Ирске Површина Ирске износи: 84,421км2, а
надморска висина Ирске износи: 1,041m.
Република Ирска је настала 1922. године
као резултат Англо-ирског споразума.
Практично је постала република са
изабраним председником, под уставом из
1937. године, када је именована као
„Ирска―. Ирска је званично проглашена
републиком 1949. године. Чланица
Организације уједињених нације је
постала у децембру 1955. одине.
Придружила се Европској економској
заједници, која ће касније постати

21

Европска унија, 1973. године. Држава -у Даблину постоји Национални ирски
није имала службене односе са Северном музеј виленјака
Ирском већим делом двадесетог века, али
су током 1980-их и 1990-их Ирска и -До дан данас, у Ирској никада није
британска влада су радиле са виђена змија
северноирским партијама на резолуцији
која би решила сукобе на том простору. -Место са најдужим именом у Ирској је
Република Ирска спада међу најбогатије Muckanaghederdauhaulia.
земље према БДП-у по глави становника.
Након придруживања Европској Клима у Ирској је блага и влажна, а већи
економској заједници, Ирска је усвојила део територије покривен је раскошним
неколико либералних економских закона зеленим травнатим тепихом захваљујући
који су омогућили рапидан економски којем је земља добила надимак
раст. Земља је остварила значајан Смарагдно острво. Главнина ирске
напредак од 1995.до2007.године и за то економије заснива се на земљорадњи и
време је постала позната као „Келтски рибарству.
тигар―.
Национални паркови:
Неколико Занимљивости о
Ирској

-Чувени брод Титаник је саграђен у Национални парк Баликрој
Ирској. Национални парк Бурен

-Ирци своју Земљу зову Eire.

-У Ирској постоји бар, отворен у VIII
веку нове ере који постоји и дан данас.

-Ноћ вештица инспирисана је фестивалом
Самхаин, који се година пре славио у
Ирској.

-Ирска може са правом да се поноси са
највећим бројем победа на Евровизији.

-Главни град Даблин је једини град на
свету који је дао три нобеловца за
књижевност.

-Ирци су једини народ на свету који је
мирно прихватио хришћанство.

22

Национални парк Гленвех Национални парк Виклоу
Национални парк Киларни
Национални парк Конемара Највећи градови Ирске су: Даблин, Корк,
Лимерик, Голвеј, Ботерфорд, Дрогеда,
Дандалк, Свордс, Бреј и Наван.

Република Ирска је држава која је
претежно насељена Ирцима. Ирци
највише говоре енглеским језиком. Према
процени становништва 2010.године у
Ирској је живело 4,722,028 становника.
Подаци о процени:

-мушкарци:2,358,054

-жене:2,363,974

-Густина насељености:60,48 становника
на км2

Спорт

Најпопуларнији спорт у Републици
Ирској је ирски фудбал. Популарни
спортови у овој земљи су:харлинг ,рагби,
крикет, голф, бокс и јахање коња. Ирац
Брајан Дрискол је један од најбољих
рагбиста свих времена.

23

Исланд репа. Остали ресурси су: риба, дијатомит
(природни производ настао од
Исланд се налази у северном делу фосилизованих остатака алги, обично
Атлантског океана. На Исланду се долази у виду праха), хидроелектрична и
налази пуно угашених али и активних геотермална снага. Главни економски
вулкана. Најпознатији активни вулкан партнери Исланда су: ЕУ, САД, Јапан.
јесте Хекла. Острво је богато и
гејзирима, језерима и глечерима.

Север Исланда Рејкјавик

Географија Име

Главни град Исланда је Рејкјавик. Исланд - (земља леда), име су дали
норвешки насељеници (IX век), како би
Службени језик је исландски, а језик који одвратли посетиоце да дођу на острво на
коме је температура била релативно
се тамо такође говори је енглески. Људи умерена.

који живе на острву пореклом су Историја Исланда

Норвежани и Келти. Најближи сусед на Људи су насељавали Исланд на крају IX
и почетком X века, највише Норвежани
западу је Гренланд. На приморју и југу и Келти. Ова земља има најстарији
парламент на свету, Алтинг. Алтинг је
клима је влажна атлантска, са свежим основан 930. године. Одржавао је
заседања у Тингвелиру до суспендовања
летима и благим зимама, а на северном и 1799. године. Након четири и по
деценије поново је одржан у главном
средњем делу острва клима је
24
субполарна. Исланд се дели на 23

округа. С обзиром на то да има јако мало

обрадиве површине, већина

становништва живи на 7% територије

која садржи обрадиво и плодно

земљиште. Главни усеви су кромпир и

граду- Рејкјавику. Био је независна Рунтур („вожња у круг―) – настао је
држава чак 300 година, а после тога међу младима који су покушали да
њиме су владали Норвешка и Данска. направе вештачко узбуђење у
Исланд је од Данске владе добио њиховим животима, посебно у
ограничену аутономну власт 1874. хладним зимским месецима. То се
године. одигравало тако што су се тинејџери
аутомобилима возили унаоколо уз
Занимљивости о Исланду: повремено заустављање на
паркинзима и дружили се.
Исланд је познат по водопадима нпр.
Godafoss који има значење „Водопад За разлику од китовог меса, ова ствар
Богова―. је древни педигре- али се тешко вари.
У питању је Хакарл или трула ајкула
На пролеће мигрирају јата птица и која је заправо токсична ајкула
придружују се локалним птицама – сахрањена месецима, а затим сушена
дивље гуске, разне врсте патки, морски да би била јестива. Свид – заклана и
гњурци, сиве чапље. Места са којих кувана глава овце на тањиру. Овде се
људи гледају те занимљиве птице су: једе од носа до репа.
Myvatn,Vestfirdir, Dyrholaey , Ingolfshofdi
i Westmann острва. Исланд има футуристичке, митске и

Од октобра до априла, Исланд је сјајна модеристичке цркве и попут огромне
платформа поларне светлости, када се
наелектрисане честице соларних цркве у Рејкјавику, инспирисане
магнетних поља, споје са атомима
атмосфере стварајући небеску чаролију у траговима лаве. Црква у
виду разних боја. У сваком делу: на
пољу, сеоским долинама или глечерима Stykkisholmur-u подсећа на избељен
можемо видети овај небески спектакл.
пршљен великог бога, док у

Akureyri-u инспирисана је Френком

Рајтом.

Исланд је једно од најбољих места на
свету где се можете лако приближити
китовима. Овде се налази преко 200
врсти китова. Китово месо служи се у
ресторанима због туриста који сматрају
да је баш то месо део исландске културе.

Плава лагуна је туристички жреб у
близини главног града Рејкјавика, али
Исланд је прошаран плавим млечним
геотермалним базенима .

Црква у Рејкјавику

25

ИЗВОР

WWW.WIKIPEDIA.COM
Општа енциклопедија –Кингфишер

/

26


Click to View FlipBook Version