The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dbi, 2019-12-09 13:25:44

IDEE December 2019 MEETJESLAND

Met als coveer AC systems

GOED BESCHERMD
DE WINTER DOOR

JAARGANG 17 - nr 9
December 2019
MEETJESLAND

HAIRSTUDIO A. VANDEWALLE

FEESTKAPSELS

Ma Gesloten
Di 09:00 - 16:00
Wo 09:00 - 18:00
Do 13:00 - 20:00
Vr 09:00 - 18:00
Za 08:00 - 16:00

Zo Gesloten

Stationsstraat 43
9900 Eeklo

Tel: 09-377.40.56
[email protected]

Skincare for your hair

2 IDEEMAGAZINE DECEMBER 2019

Editoriaal

Beste lezers, 2019 zit er bijna weer op. We kunnen al volop uitkijken naar de Kerst- en
Nieuwjaarsperiode. Vele winkels verwachten duizenden kooplustigen om hun eindejaarsgeschen-
ken aan te kopen voor de komende feesten.

Met idee het nieuwe jaar “2020” in…

Voor Ideemagazine is dit ook het laatste nummer voor 2019. Via deze weg wil ik alvast mijn lezers en klanten bedanken voor
het vertrouwen en wensen u bij dezen het allerbeste toe voor 2020. In het decembernummer van Idee selecteerden we weer een
aantal vakmensen voor u uit. Naast ons vertrouwd magazine zijn we ook actief via onze facebookpagina, met groot succes. Onze
klanten blijven met hun bedrijf steeds in de kijker staan. Onze magazines kan u ook steeds online bekijken via onze website
www.idee-magazine.be . Voor de cover van deze editie kozen we voor de firma AC Systems uit Hooglede.

Veel leesplezier en tot een volgend idee.

Ilse De Bruycker Cover
Hoofdredactrice
AC Systems
Volgende editie: Gent/Wetteren
Maandag 3 februari 2020 Bouwen Lekdetectie

Laat uw droomhuis niet ruïneren door oplichters 5 Lekdetect.be, snelle en professionele lekdetectie zo geregeld 19

Advies 6 Vakman 21

Bouwen of renoveren? Raadpleeg een erkend vakman

Containers Boris 8 Drukkerij 23

Een onberispelijke dienstverlening We make your print work

Pleisterwerken Afwerking

Cherlet Marijn…uw specialist in bepleisteringswerken 9 Van Hecke Bob uit Zomergem is uw vloerenspecialist 24

Overkapping 13 Boringen 25

Kies de juiste overkapping : zeven tips Betonboringen Marc Schollaert

Trends 14 Specialisten 26

Woon- en bouwtrends in 2020 Dakwerken - maat- en handwerk - reiniging

Staalbouw Elektriciteit

Straight building: woningen en industriebouw in staal 16 Bekaert Sam, uw specialist in elektriciteitswerken 26

Immo 18

Danneels : samen uw toekomst bouwen

DBI - Publicity/Advertising IdeeMagazine
WIEDAUWKAAI 50 - 9000 GENT
Tel.: 09-324 51 40 - 0496 62 55 98
Fax 09-324 51 70 - E-mail : [email protected]

Aan dit nummer werkten mee :

Distributie : Het Laatste nieuws

Druk & afwerking : Graphius (Geers Offset - Oostakker)

Cartoons : Alex De Carne

Vormgeving & fotografie : www.fd-media.com

Eindredactie : Ilse De Bruycker www.facebook.com/ideedbi

Er mag uit deze uitgave niets worden gereproduceerd zonder voorafgaande DECEMBER 2019 IDEEMAGAZINE 3
schriftelijke toestemming van de uitgever.

Bouwen

In België worden jaarlijks meer dan 35.000 appartementen en huizen gebouwd en 18.000 grote
verbouwingen uitgevoerd. Meestal verlopen die zonder noemenswaardige problemen, maar in
ongeveer 2000 gevallen loopt het grondig mis.

Laat uw droomhuis niet ruïneren
door oplichters

Het kan ook u overkomen! Die bouwfirma’s zijn in het beste geval niet vakbekwaam en in het
slechtste geval blijken ze rasechte oplichters te zijn. Ze verdwijnen met het geld en laten een
puinhoop achter. Deze gewetenloze figuren ruïneren niet alleen huizen, maar ook mensenlevens.
Laat je goed informeren, vooraleer je een beslissing neemt.

Bron foto: Danneels

Hoe goed en uitgebreid de wettelijke beschermingsregels ook van een woning. Want eenmaal het kwaad is geschied, kan
zijn, toch kan bedrog door malafide personen die enkel uit het een hele lijdensweg worden om je rechten te doen gelden
zijn op je centen, spijtig genoeg niet worden uitgesloten. Vaak en je zuurverdiende centen terug te zien, als je er al in zou
slagen ze erin op een gewiekste manier het vertrouwen van slagen ze te recupereren.
de consument te winnen: schone praatjes, onwaarschijnlijk
uitzonderlijke aanbiedingen, nu of nooit, e.d. U wenst garanties te hebben vóór u een bouw- of verbouwwerf
toevertrouwd aan een ondernemer ? In dit artikel van Idee
De beste bescherming is “wees steeds op je hoede” en denk Magazine vindt u enkele simpele trucs om de betrouwbaarheid
tweemaal na, zeker wanneer je een financieel belangrijke be- van bouwbedrijven of zelfstandige aannemers te evalueren.
slissing neemt, zoals het aankopen, het bouwen of verbouwen Kwestie van oplichters in de bouw of renovatiewerken te ver-

4 IDEEMAGAZINE DECEMBER 2019

mijden. Eén van de eerste Schilderwerken
vragen die u zich kan stellen
betreffende de vakman met Vliesbehang
wie uw wenst samen te
werken, is vragen naar zijn re-
ferenties.

Wanneer u meerdere referen- Dakwerken
ties te horen krijgt, neem dan
zeker contact op met hen of Reinigen dakgoten
breng hen een bezoek, zodat
u zelf de kwaliteit van de ge- ALGEMENE KLUSDIENST Metselwerken
realiseerde werken kunt be- Voegwerken
oordelen. Ieder bedrijf of
iedere aannemer in renova- Kapiteinstraat 103 – 9000 Gent Isolatiewerken
tiewerken is verplicht zich in E-mail: [email protected] Opritten – Terrassen
te schrijven in de Kruispunt-
bank van Ondernemingen Tel: 0486.13.20.56
(KBO) via een ondernemings-
loket, en er zijn professionele Bron foto:
activiteiten op te geven. Metaalbewerking Devlieghere
De rol van zo’n loket is te con-
troleren of deze weldegelijk
de beroeps bekwaam bezit in
de sector waarin hij actief wil
zijn en dus de nodige techni-
sche kennis beschikt.

Een bedrijf dat schulden heeft bij publieke instanties (BTW, RSZ, belas- Lippens
tingen) vormen een groot risico voor u. U kunt deze informatie opvragen Kristof
via de website van FOD Financiën of bij de RSZ. Deze stap lijkt u mis-
schien overdreven, niettemin kunt u hiermee een boel zorgen vermijden. Algemene Elektriciteit
Het gebeurt namelijk regelmatig dat een renovatiebedrijf op de rand van
het faillissement staat, zelfs wanneer zij u een prijsofferte overhandigt. Verlichting - Domotica - Automatisatie
U kunt in dat geval op ieder moment uw voorschot kwijtraken… zonder Ventilatie - Centrale stofafzuiging
dat de werken worden uitgevoerd!
Maalderij 13 | 9940 vergem-Sleidinge | 0478/52.51.82
Een prijsopgave voor bouw- www.kristoflippens.be
werken of verbouwingen zegt
veel over de betrouwbaarheid
van een bouwbedrijf. Deze
moet bepaalde verplichte ver-
meldingen bevatten zoals
de gegevens van het bedrijf,
de naam van de klant,
het adres van de bouwwerf,
de totale prijs exclusief en in-
clusief btw, het totaal van de
BTW, eventuele verplaat-
singsvergoedingen, een gede-
tailleerd overzicht van de te
verlenen diensten en de even-
tuele leveringen, of het bestek
een gratis of een betalende
dienst is, de datum van opstel-
ling van de prijsopgave, de gel-
digheidsduur ervan, enz.

Kijk tevens of de prijsopgave correct is opgesteld volgens de plannen van
de architect of van het studiebureau, en niet op basis van plannen opge-
steld door de ondernemer zelf, waardoor bepaalde kosten niet zijn opge-
nomen in de prijsopgave. Wanneer je een woning laat bouwen of
verbouwen zijn cashbetalingen mogelijk.

Wees evenwel voorzichtig als de aannemer een betaling in baar geld ver-
langt. Laat je nooit onder druk zetten: je kunt niet verplicht worden om
cash te betalen. Indien men je allerlei beloftes doet in geval van een on-
middellijk contante betaling (korting op de materialen, snellere uitvoering
van de werken enz.), wees dan ook extra op je hoede.

Voorzichtigheid is geboden!

DECEMBER 2019 IDEEMAGAZINE 5

Advies

U wil investeren in een eigen woning. Maar bouw je dan een totaal nieuwe woning? Of renoveer je
best een bestaande woning? Idee weegt de voor-en nadelen af.

Bouwen of renoveren?

Als je een woning wil bouwen, moet je eerst bouwgrond kopen. fel kunnen leggen. U moet zich ook houden aan heel wat nor-
Dit is al een flinke som, maar daar kunnen ook nog btw of re- men en regels. Dit drijft ook de kostprijs op. Bouwgrond in
gistratierechten bijkomen. Dan begint de administratie pas stedelijke omgeving is ook heel schaars, zeker met de nakende
echt, want je hebt ook een bouwvergunning nodig om te mogen betonstop. Als u wil uitwijken naar meer landelijk gebied, heb
bouwen. En ken je ook de normen waaraan je woning moet je dan weer minder voorzieningen in de directe omgeving zoals
voldoen? Dit is geen eenvoudige beslissing. Even wat voordelen scholen en openbaar vervoer. Op termijn zal u die ver-
en nadelen op een rijtje. Op de eerste plaats kan je de kosten plaatsingskosten dus moeten inrekenen. De voordelen bij reno-
spreiden. Je kan bijvoorbeeld eerst de grond kopen en dan wat vatiewerken is dat u maar 6% BTW betaald in plaats van 21
sparen om later te bouwen. Als u woning af is, heb je een hoge % voor nieuwbouw. Op een budget van 300.000 euro loopt dit
verkoopwaarde. Omdat u met nieuwe materialen werkt, brengt al gauw op. Opgelet, dit geldt enkel als je het volume van het
een woning een pak meer op als je het later doorverkoopt. Als oude gebouw maximaal verdubbelt. Een oud pand heeft vaak
u een nieuwe woning bouwt, moet je u houden aan strenge hoge plafonds, een oude trap, of een unieke stijl van voorgevel.
energienormen zoals lucht- en winddicht bouwen, hergebruik Oude gebouwen zijn dikwijls ook ruimer. Bij nieuwbouw wordt
van energie… Daardoor is u energieverbruik uiteraard ook het volume meer beperkt om ook het budget binnen de perken
lager dan bij een ouder huis. Bij een nieuwbouw weet u on- te houden. Vaak ontbreken bouwvoorschriften en kan u vrijer
geveer waar je zal uitkomen qua budget en timing. Bij een re- ontwerpen. U kan soms eerst de aankoop afbetalen en er al een
novatie duiken er vaker onverwachte problemen op. Bij een tijdje in wonen zonder dat u meteen moet beginnen verbouwen.
nieuwbouw hebt u een vrij hoog startbudget nodig, want u Tijdens de renovatiewerken kan u keuzes nog gaandeweg aan-
moet eerst de grond aankopen. Als u er snel wilt gaan wonen, passen. Zo kan u beslissingen over de afwerkingsgraad, of de
moet je voor de bouw meteen ook een behoorlijk budget op ta- gebruikte materialen een beetje rekken. U hebt daarvoor iets

ENERGIE & MILIEUSTUDIEBUREAUS SAMSON

Vosselarestraat 7 Sudiebureau voor:
9850 Landegem • BOUWEN EN VERBOUWEN
[email protected]
Tel: 09 328 58 54 •EPB-verslaggeving, Laag Energie & Passiefbouw
•Metingen luchtdichtheid en IR camera
•Veiligheid, stabiliteit, technische verslagen
• VERKOOP & VERHUUR
•Opmaak Energieprestatiecertificaten (EPC’s)
•Attesten technische keuringen, plaatsbeschrijvingen
• BEBOUWDE OMGEVING
•Energie & CO2 audits, warmteverliesberekeningen
•Milieuvergunningen, MER- & bodemstudies

www.ems-advies.be

6 IDEEMAGAZINE DECEMBER 2019

Bron foto: VDC Dakwerken

meer speling dan bij een nieuwbouw. U hebt enkel een bouwaanvraag no-
dig bij functiewijzigingen, constructiewijzigingen, wijzigingen in het uit-
zicht van de gevels of volumewijzigingen. Geen bouwaanvraag wil dus
zeggen, dat u niet noodzakelijk een architect moet aanstellen. Als u een
woning koopt let u best goed op dat het ‘karkas’ stabiel is. De dragende
constructies moeten in orde zijn. U kan dat best door een expert laten
checken. Een buitenruimte kiest u niet zelf. Hier moet u tijdens de aan-
koop ook rekening mee houden. Hebt u een terras? Is een dakterras
mogelijk? Hebt u een stadstuin? Een woning renoveren is vaak heel inten-
sief en zenuwslopend. U moet soms ook veel aannemers coördineren. Bij
erg kleine budgetten vind u soms moeilijk aannemers of architecten die
zo’n werken nog willen aanpakken. Als u graag u eigen stempel wil druk-
ken op een woning, koopt u best iets dat nog niet al te veel afgewerkt is.

Bron foto: Pieter Wuykhuys

Als u aan een afgewerkte, en dus duurdere woning veel wil wijzigen, moet u
ook nog eens veel geld uitgeven om dat alsnog naar je hand te zetten. Hebt
u bijvoorbeeld een keuken die nog goed bruikbaar is, maar qua design niet
echt je ding is? Daar betaalt u dan al veel voor in aankoop, en als u enkele
jaren later een nieuwe keuken plaatst, betaal je opnieuw een flinke kost. Als
u een nieuwe woning laat bouwen, zijn er heel wat normen op het gebied van
isolatie, ventilatie en energiezuinigheid waaraan u zich moet houden. Tegen
2021 moeten allen nieuwe woningen bijna-energieneutraal zijn. Als u een
nieuwe woning bouwt, of een verbouwing doet waarvoor een stedenbouw-
kundige vergunning nodig is, dan moet die woning ook aan bepaalde
energienormen voldoen. Dat zijn de EPB-eisen of eisen voor Energiepresta-
tie en binnenklimaat. Welke eisen voor u van toepassing zijn, hangt af van
de aard van de werken en de datum van de bouwaanvraag. Er zijn EPB-
eisen voor thermische isolatie, energieprestatie en ventilatie. Er gelden heel
wat verplichtingen voor de bouwheer, architect of EPB- verslaggever. Als u
geen aangifte doet, kan u voor de volgende zaken een boete krijgen. Als u
de startverklaring en de EPB- aangifte niet tijdig indient en als u niet vol-
doet aan één of meer EPB-eisen.
Laat u goed informeren als u overweegt om te bouwen of te renoveren.
Veel succes bij u project.

DECEMBER 2019 IDEEMAGAZINE 7

CONTAINERS Het familiebedrijf De Sutter-Goethals uit Ever-
gem specialiseert zich sinds 1998 in grond- en
BORIS afbraakwerken en kan zich met deze speciali-
teit als de ideale onderaannemer voor talrijke
www.CONTAINERSBORIS.be prestigieuze projecten noemen. De oorspron-
kelijke site in Waarschoot werd geruild voor
BREEKWERF een locatie in Evergem, waar het bedrijf sinds
BETONCENTRALE 2004 ook beschikt over een breekwerf en
VERHUUR CONTAINERS betoncentrale.

Containers Boris

EEN ONBERISPELIJKE DIENSTVERLENING

Container Boris is één van de diensten die zij aanbieden, zowel naar
de particulieren als de aannemers. U kunt hier terecht voor het storten
van allerlei afvalstromen zoals steenpuin, beton, restafval, hout , grond
en groenafval. Zij recycleren alles op hun site in Westbeke te Evergem
waar men terecht kan voor het afhalen van verschillende copro gekeur-
de granulaten, alsook cementgebonden mengsels uit hun centrale, dit
alles door middel van hun uitgebreid machinepark.

Het machinepark bestaat uit een puinbreker, verschillende zeefmachines
en houtbrekers, dus zeer goed uitgerust voor te recycleren. Deze firma
wordt regelmatig gecontroleerd door verscheiden controleorganismen
en zijn voor alles vergund. Binnen dit bedrijf is het correct naleven van
afspraken en een snelle reactie doorslaggevende factoren. Een onberis-
pelijke dienstverlening komt daarom op de eerste plaats.

09 375 14 00

Westbeke 2c – 9940 Evergem

8 IDEEMAGAZINE DECEMBER 2019

Pleisterwerken

Cherlet Marijn kan zowel voor nieuwbouw als renovatie projecten ingeschakeld worden. Na
installatie van water en elektriciteit gaan ze aan de slag met het bepleisteren van uw woning.

Cherlet Marijn…
Uw specialist in bepleisteringswerken

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
Cherlet Marijn kan zowel voor nieuwbouw als renovatie projecten
ingeschakeld worden. Na installatie van water en elektriciteit
gaan ze aan de slag met het bepleisteren van uw woning.
Een piekfijne voorbereiding legt de basis voor egaal en
kwalitatief pleisterwerk. Zowel muren als plafonds worden
door hen tot in de puntjes onder handen genomen. Bij opleve-
ring van uw project zorgen ze steeds voor een nette afwerking
en laten ze steeds de werf proper achter.

CEMENTERING
Pleister op cementbasis zorgt voor een waterwerende onder-
grond. Ze werken met pleister op cementbasis met hoogst
uitzonderlijke waterdichtheid. Dankzij de uitstekende aan-
hechting en goede werkbaarheid leent dit type pleister zich tot
diverse toepassingen, zowel binnen als buiten : kelders, dou-
ches, funderingsmuren, gevels…

GYPROC, GYPLAT EN STUCANET
Op zoek naar een professional voor het plaatsen en bepleisteren van gyproc platen? Ze behandelen
de platen zorgvuldig met Betongrip Easy of Betokontakt en werken uw gyprocnaden zorgvuldig af,
om een uitstekend eindresultaat te garanderen.
Kiest u voor gyplat kan het volledige oppervlak bepleisterd worden, zonder dat naden opgevuld moe-
ten worden (zoals bij gyproc). Dit biedt nadien een significant lager risico op scheuren! Gyplat bieden
een optimale hechting van bepleistering.
Stucanet zorgt voor een uitermate flexibele toepassing van pleisterwerken. Met stucanet kan elke
vorm gerealiseerd worden: rond, hol, gebogen of zelfs scherpe hoeken… Dit materiaal biedt onge-
kende architecturale vrijheid.

SILICONENPLEISTER
Als geregistreerd aannemer werkt Cherlet Marijn enkel met hoogwaardige producten en pleisters van
kwaliteitsmerken als Wilco en Caparol. Ze bieden dan ook 10 jaar garantie op hun gevelwerken.
Een fijne korrel of een grovere structuur? Silicoonharssierpleister biedt tal van voordelen! Het is super elastisch, vergeet scheuren dus!
Daarnaast is silicoonharssierpleister water- en vuilafstotend, waardoor vuil en stof samen met het regenwater van uw gevel spoelen. Tot slot
is dit type pleister hoog dampdoorlatend. Concreet wil dit zeggen dat vocht van de keuken of badkamer naar buiten kan. Zo krijgt schimmel
geen enkele kans!

GLADPLEISTER
Gladpleister biedt dezelfde voordelen als siliconenpleister: super elastisch, water- en vuilafstotend met als enige verschil, zoals de naam al
doet vermoeden, een gladde finisch zonder korrel. Ook voor kalleien zit u aan het juiste adres.
Meer info: cherletmarijn.be

BINNEN- EN BUITENBEPLEISTERING

WWW.CHERLETMARIJN.BE 0477 27 91 35

DECEMBER 2019 IDEEMAGAZINE 9

10 IDEEMAGAZINE DECEMBER 2019

DECEMBER 2019 IDEEMAGAZINE 11

12 IDEEMAGAZINE DECEMBER 2019

#geefruimteaanjedromen

Kies de juiste overkapping :
zeven tips !

1. SOCIALE MEDIA
Niettegenstaande alles wat op sociale media gepost wordt
niet altijd correct en 100% waarheidsgetrouw is, kunnen sociale
media toch zo zijn voordelen hebben. Als je van plan bent om
een behoorlijk bedrag te spenderen aan een overkapping, volg
dan eerst een tijdje de firma op, bijvoorbeeld op facebook, en
kijk hoe anderen reageren op berichten. Volg de recensies
even op, alsook op de website. Zo krijg je al een idee over de
klantentevredenheid. Het is mond-aan-mond reclame via je
smartphone.

2. TREK EROP UIT !
Ga langs bij het bedrijf en vraag referenties bij
u in de buurt op. Vraag bij die mensen na hoe
hun ervaring was. Bij een overkapping is het
belangrijk rekening te houden met de kwaliteit
van de montage. U bent namelijk van plan om
een wijziging aan te brengen aan één van de
grootste investeringen in je leven, met name, je
thuis.

3. GEDULD WORDT ALTIJD BELOOND. 6. HET IS DE BINNENKANT DIE TELT
Vraag jezelf eerst af wat voor jou primeert: de Dit gezegde geldt zowel voor mensen als din-
prijs, een gekende merknaam, het service pakket, de snelheid? gen. Bekijk je product dat je wil aanschaffen. Aan de buitenkant
Wees kieskeurig en vraag minstens bij drie firma’s een gelijk- lijkt ieder profiel hetzelfde, maar aan de binnenkant zit een we-
aardige offerte op. Een beurs is een ideale gelegenheid om te reld van verschil ! De dikte van het materiaal, het soort materi-
vergelijken zonder je te moeten verplaatsen. Plan je route op aal, de afwerking, de sterkte en windbestendigheid. De
de beurs, zodat je alle bedrijven passeert die in aanmerking ko- garantie die de fabrikant geeft op zijn product is belangrijk voor
men voor jouw project. Op beurzen krijg je ook vaak een mooie u, maar dat compenseert niet de (esthetische) schade aan uw
korting. woning als het fout loopt of het verwachte resultaat uitblijft.

4. VERKOPER OF TOPVERKOPER 7. DE VESTIGINGSWET
Verkopen kan je leren, en sommige firma’s draaien puur op de De vestigingswet wordt afgeschaft. Dit wil zeggen dat ieder-
hoeveelheid reclame die ze maken. Vanzelfsprekend is de re- een, ook bijvoorbeeld uw buurvrouw van achter de hoek een
clame ook noodzakelijk om te tonen wat er mogelijk is en bouwfirma zal kunnen starten. Volgens de confederatie bouw
nieuw is op de markt, maar wees altijd wakker: Uiteindelijk be- kan je dit vergelijken met het afschaffen van het rijbewijs. Wel-
taal jij als eindconsument die reclame. ke controle maatregelen blijven dan nog over? Antwoord: kwa-
liteitslabels, zoals bijvoorbeeld de CE-keuring voor de
5. VAKMENSEN OF PRODUCENT productiebedrijven. Iedere producent van overkappingen is in
Als je iemand voor je hebt die op al je technische vragen een principe verplicht om zijn productie te laten keuren.
antwoord kan geven en je ook kan adviseren, zal je een beter
buikgevoel hebben. Maar verifieer altijd de uitleg en de per- Plannen om uw woning uit te breiden met een carport,
soon waar je mee praat. Zie je een bepaald model graag, dan terrasoverkapping of berging?
kijk je best naar de naam van de producent. Hetzelfde product
zal je bij verschillende verdelers (lees: verkopers) terugvinden, Bezoek ook onze toonzaal of start alvast hier met het
tegen verschillende prijzen en verschillend service pakket. De opvragen van uw eerste gratis online offerte.
ene verdeler werkt met eigen monteurs, de andere gebruikt
onderaannemers of firma’s die personeel outsourcen. Durf
hiernaar te vragen tijdens de offerte fase.

AC Systems
Diksmuidsesteenweg 97B
8830 Hooglede
T 051 72 11 42 – [email protected]
WWW.ACSYSTEMS.BE

DECEMBER 2019 IDEEMAGAZINE 13

NATUURSTEENTRAPPEN We staan alweer bijna op het punt om de winter in te gaan.
Het einde van 2019 nadert! Tijd om vooruit te kijken en
Stijlvol, exclusief en duurzaam ! een blik te werpen op de verwachte woontrends van 2020.

Dè natuurlijke meerwaarde voor uw woning ! Woon- en bouwtrends
in 2020

Sparks bvba BTW: BE0537.410.286

Leegstraat 22 Bus B

9960 Assenede

Gsm: 0474 / 888 471

WESLEY HEBBELINCK Bron foto: HW Construction

DAK- EN ISOLATIEWERKEN Voor je het weet is het alweer 2020! Ieder jaar worden we weer verrast met
nieuwe trends op het gebied van wonen. We kijken alvast vooruit op de
Industrieweg 122/Z – 9032 Gent woontrends van 2020. Ook volgend jaar kunnen we veel warme tinten ver-
Tel. 09 328 42 28 wachten, waar je een gezellige sfeer mee kunt creëren. Met kleine aanpas-
singen kun je je interieur al helemaal inrichten volgens de laatste trends.
GSM 0476 39 06 94 Hier een klein voorsmaakje.
Uiteraard zijn wij bij Ideemagazine altijd op zoek naar inspiratie, ver-
[email protected] nieuwende ideeën, kleuren en materialen. Een brede keuze, maar zeker
Reg. nr. 06.15.1.0 doordacht. Wat ik ook erg belangrijk vind, is dat je de trends op verschillende
manieren kunt toepassen in je interieur. Bijvoorbeeld een kussen op de bank,
een plaid op een fauteuil of gekleurde kaarsen. Liever het iets groter aanpak-
ken? Kies dan voor een groter meubelstuk die past bij de trendkleuren.

2020 wordt ook het jaar waarin enkele verplichtingen op renovatievlak
moeten nageleefd worden. Zo niet, loopt je woning het risico om ongeschikt
verklaard te worden. Voor verouderde woningen betekent dat er nog wel
wat werk aan de winkel is. Volgens de Vlaamse dakisolatienorm moeten
alle daken van woningen en huurwoningen tegen 2020 voorzien zijn van
isolatie. De verplichte dakisolatie moet voldoen aan de R-waarde of
warmteweerstand van minimaal 0,75m² K/W (m² kelvin per watt). Dat
komt ongeveer overeen met een isolatielaag van zo’n 3 à 4cm, afhankelijk
van het isolatiemateriaal dat wordt gebruikt. Wanneer een zolder on-
bewoond of onverwarmd is, volstaat het ook om de zoldervloer te isoleren.

Bron foto: BDS Interieur

14 IDEEMAGAZINE DECEMBER 2019

Bron foto: Wesley Hebbelinck

Tegen 2020 moeten de ramen van alle woningen minstens dub- de norm NBN EN 14604, reageren met een scherp geluidssig-
bel glas hebben. Doe je het meteen beter en kies je voor naal en van het optische type zijn.
hoogrendementsbeglazing, dan word je beloond met premies.
De netbeheerder beloont met 10 euro per vierkante meter. De overheid wil in haar Energierenovatieprogramma ook de
Voer je samen met deze investering nog twee andere energie- verouderde verwarmingsketels uit de Vlaamse woningen ban-
besparende maatregelen uit, dan kan je rekenen op een totaal- nen. Dit is geen verplichting, wel een ambitie die de overheid
renovatiebonus. De dubbelglasverplichting geldt enkel voor de nastreeft. Verder bestaan er wel een aantal controles bij het
leefruimtes, keukens, slaapkamers en badkamers van een onderhoud van de cv-ketel waarbij bepaalde waarden niet
woning. Traphallen, inkomhallen en gangen hoeven dus geen overschreven mogen worden. Voor aardgas zijn die strenger
dubbel glas te hebben. geworden vanaf 2018.
Tegen 2020 moeten ook alle woningen uitgerust zijn met een De verwarmingsmarkt wordt vooral gestuurd via de Ecode-
rookmelder. Dat voorstel werd op 22 februari 2017 door het signverordening: hierin wordt bepaald welke cv-ketels er nog
Vlaams Parlement goedgekeurd. Het is evenwel ten zeerste mogen verkocht worden. Vanaf september dit jaar geweest
aangeraden om rookmelders te plaatsen in elke ruimte die je wordt dit opnieuw strenger. In de praktijk betekent dit dat er
moet doorkruisen om van de slaapkamer naar buiten te ge- bijna alleen nog condenserende cv-ketels (of de beste lage
raken. De rookmelder moet CE gemarkeerd zijn, voldoen aan temperatuurketels) kunnen verkocht worden.

DECEMBER 2019 IDEEMAGAZINE 15

Staalbouw

Straight-Building bouwt woningen en loodsen in metalen draagstructuur.

Met de opstart in 2014 is Straight building één van de jongste pionnen in de
staalbouwwoning-sector. Toch waagden wij geen sprong in het duister. Wij waren
al jaren actief in de branche. We richtten Straight building op vanuit de
onweerstaanbare drang om het zelf en beter te doen.

Straight-Building:

WONINGEN EN INDUSTRIEBOUW IN STAAL

Vandaag realiseert Straight building alle mogelijke staalbouwwoningen
op maat van uw noden en behoeften. Op onze website ontdekt u wie we
zijn, wat ons drijft en hoe wij werken. Mogelijk overtuigt u dat om sa-
men een nieuwe wereld in staalbouw te ontdekken.

BOUWPROCES

• Opmaken van plannen in eigen studiebureau in samenspraak met
architect en bouwheer.

• Voorbereiding van grondwerken: Funderingen.

• Leveren en plaatsen van de metalen structuur, verdiepingsvloeren,
allerlei prefab bouwelementen en plaatsen van dakbekleding.

STAALBOUW

• Wij bieden oplossingen voor zowel particuliere woningen als in-
dustriële woningen.

• Een staalskeletwoning laat de bouwheer de nodige vrijheid voor
de invulling van zijn project en van zijn budget, met beduidend
meer ruimte voor eigen werk en fasering.

INDUSTRIEBOUW

• Straight-Building is uw aannemer voor de industriebouw. Wij
staan voor u klaar vanaf het ontwerp tot de afwerking. In de
metaalconstructie levert Straight-building een sterk staaltje ar-
chitectuur.

• In ons atelier produceren we trappen, bordessen, hekken en
maatwerk. De realisatie van uw bouwproject gebeurt in eigen
beheer. U mag rekenen op een strakke timing en een perfecte
afwerking.

WIJ ZOEKEN GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS

SAMENSTELLER – LASSER MONTEURS Ons aanbod:
Je kan onmiddellijk starten in een jong en dynamisch
Functie: Functie: bedrijf.
Je staat in voor het laswerk aan de hand van Als monteur sta je in om te helpen bij de Je werkt eveneens mee aan de groei van ons bedrijf
technische plannen (half automaat) montage van staalbouwwoningen: Vast contract met juiste verloning
Staal, Opbouw muren,Plaatsen van welfsels...
Profiel: In regio oost- en west-Vlaanderen Voor meer informatie omtrent deze vacatures kan u
- Je hebt ervaring met het lezen van technische plannen. Profiel: zich wenden tot Gregory Claeys
- Je bent flexibel in je werkuren - Je hebt ervaring met hoogtewerkers [email protected] of 0495/54 79 07
- Daarnaast ben je polyvalent inzetbaar - Je beschikt over rijbewijs B
- Rijbewijs CE is een pluspunt

VOOR ALTIJD KRACHTIG Vaart Rechteroever 243
EINDELOZE MOGELIJKHEDEN 9800 Deinze
BUDGETVRIENDELIJK Tel. : 09 391 38 08
[email protected]
16 IDEEMAGAZINE DECEMBER 2019
www.straight-building.be
MEI 2017 IDEEMAGAZINE 7

Danneels biedt u veel meer dan zomaar een dak boven uw hoofd. Bij de inplanting, de architectuur, Immo
indeling en afwerking staat kwaliteit telkens voorop. Voor de realisatie van uw droomwoning kunt
u bouwen op meer dan 40 jaar ervaring. Bekijk alle projecten
& realisaties op:
Danneels www.danneels.be

SAMEN UW TOEKOMST BOUWEN

Danneels creëert nieuwe woonbuurten op toplocaties, met alles
wat het leven makkelijk en aangenaam maakt om u heen.
Kiezen voor Danneels is kiezen voor een stijl- en smaakvol
huis. Een warme thuis met een ziel, waar u en uw gezin rust en
geborgenheid kunnen vinden. Een gezellige plek voor iedereen.
Ruimte om uzelf te zijn en te genieten.

Wie kiest voor Danneels, bouwt met vertrouwen. Voor de reali-
satie van haar sleutel-op-de-deur projectwoningen werkt Dan-
neels met betrouwbare en ervaren vakmensen. Ook de
leveranciers en de gebruikte materialen worden zorgvuldig ge-
kozen en bij elk project geëvalueerd.

Het team regelt alle administratie met betrekking tot uw Het budget en de opleverdatum van jouw nieuwe woning liggen
bouwdossier. Als klant krijgt u een persoonlijk klantenportaal. vast. Danneels is dé beste garantie op een vlotte realisatie van
Een beveiligde webomgeving met daarin alle info en documen- uw droomwoning.
ten over uw nieuwe woning.
De werfcoördinator is uw vaste aanspreekpunt. Hij of zij ont- Wil u graag meer weten over één van onze nieuwe projecten?
last u van de sleur van het bouwen en staat in voor de planning Contacteer dan onze bouwadviseurs. Zij ontvangen u graag bij
én het contact met de aannemers. Duidelijke afspraken zorgen ons op kantoor in Duffel of Brugge, in een kijkwoning in uw
ervoor dat u met vertrouwen uw verhuizing kunt plannen. buurt of bij u thuis. Tijdens het gesprek begeleiden zij u naar
de woning die het beste aan uw wensen en noden voldoet.
Uw klantbegeleider staat u bij met tips en advies bij keuze-
mogelijkheden voor de binnenafwerking. Sanitair, vloeren,
deuren, keuken,… onze begeleiders zetten u met plezier op
weg en zorgen ervoor dat u aan alles heeft gedacht.

DECEMBER 2019 IDEEMAGAZINE 17

Lekdetectie

Bouwprofessional Frank Van Wesemael pakt met Lekdetect.be lekken aan van A-Z.

Lekdetect.be, snelle en professionele
lekdetectie zo geregeld.

Frank Van Wesemael, zaakvoerder van Lekdetect.be, zet aan: “Bij Lekdetect.be zijn we échte
specialisten in het opsporen en dichten van lekken. We zorgen er voor dat het lek snel wordt gevonden
en de schade door het lek en eventuele breekwerken aan de vloer, plafond, … worden hersteld. Naast
de traditionele water- en gaslekken, zijn we ook dagelijks bezig met het oplossen van geurhinder, het
opsporen en oplossen van thermische lekken, ontstoppingen en riolering gebonden werken.”

ten en een specialist te bellen. Probeer een gaslek vooral niet
zelf op te sporen. Bij een gaslekopdracht gaan we op zoek naar
de bron van het lek, repareren de lekken, kijken de omliggende
leidingen na en zorgen voor een opnieuw veilige omgeving.

WATERLEK RIOLERINGEN
Een waterlek komt altijd ongelegen. Bij acute waterlekken De riolering is vaak een complex netwerk van rioolbuizen, ver-
geldt de volgende regel: te sneller je reageert, te kleiner de bindingen en putten onder gebouwen, verhardingen en oprit-
schade aan de omgeving. Snel Lekdetect.be bellen is dus de ten. Het opsporen van lekken in rioleringen is dan ook niet
boodschap. We komen steeds binnen de 24u na de oproep ter evident. Schakel dus tijdig een professional in want dit soort
plaatse om de situatie te bekijken en het lek op te sporen. lekken kunnen heel wat hinder veroorzaken.
Soms heb je te maken met een sluimerend waterlek en duurt het Kelders lopen vol tijdens regenweer, er ontstaat een geurhin-
even vooraleer je het opmerkt. Je krijgt vochtplekken, een bolle der in de woning of bedrijf, er treedt vochtschade op, sanitair
houten vloer of een torenhoge waterfactuur. De gevolgschade raakt verstopt… We beschikken over de nodige apparatuur en
bij sluimerende lekken kan aanzienlijk oplopen. Dankzij onze knowhow om snel uit te zoeken wat het probleem is en waar
jarenlange ervaring en het gebruik van geavanceerde appara- het zich voordoet.
tuur, kunnen we toch snel de oorzaak detecteren en aanpakken.
Na iedere interventie ontvang je een uitgebreid rapport met ONTSTOPPEN
daarin de oorzaak, de gemeten schade en indien gewenst een Iedereen kent het wel: water dat in de gootsteen blijft staan
raming voor herstellingswerken. Ons rapport vormt de ideale of een toilet dat niet meer doorspoelt. Heel vervelend. Wij ko-
basis voor het nemen van verdere stappen. men dan ook graag snel dit euvel verhelpen. We komen ter
plaatse om de afvoerbuis te ontstoppen en te reinigen. Dankzij
GASLEK onze geavanceerde apparatuur kunnen wij de afvoer via een
Weinig dingen in een huis zijn zo gevaarlijk als een gaslek. Het camera scannen en de verstopping opsporen. Nadien kunnen
is essentieel om snel te handelen, ramen en deuren open te zet- de klanten de beelden bekomen.

Wil je niet wachten tot er problemen opduiken maar preven-
tief aan de slag gaan? Dat kan! Met ons ontstoppingspreven-
tieprogramma garanderen wij vrije en vrolijke leidingen het
hele jaar door.

Vragen over onze manier van werken of nood aan een vakman?
CONTACTEER ONS VIA WWW.LEKDETECT.BE OF 0800 18 700

OMDAT UW EIGENDOM TELT Kleerkasten met schuifdeuren • box-springs

WAAR IEDERE
VROUW
VAN DROOMT:

SNELLE EN PROFFESSIONELE HAAR EIGEN
LEKDETECTIE ZO GEREGELD DRESSING
OP MAAT
• Lekdetectie • Thermische controle

• Geurhinder • Verhuur detectiemateriaal

• Preventie • Ontstopping 0495 27 05 42

[email protected]

www.vandenbulckeluc.be

bel gratis: 0800 18 700 Kerkstraat 108 VAN DEN BULCKE LUC : GROTE TOONZAAL
9050 Gentbrugge Rozenstraat 1A bus 1
BTW BE0469 510 286 9810 Eke
(industriepark Makro)

18 IDEEMAGAZINE DECEMBER 2019

Het is een droom voor vele mensen om een eigen huis Ben jij óók een Cats-Fan?
te laten bouwen of te renoveren. Om te voorkomen dat Wil je op de hoogte blijven van al hun ac�viteiten?
het avontuur op een nachtmerrie uitdraait geeft Idee u
alvast een paar tips mee. De eerste stap is om een er- Meld je dan nu aan op onze website!
kend vakman te contacteren.
We werken aan tal van voordelen en ac�viteiten zowel voor fans als voor Cats.
Raadpleeg een
erkend vakman Tot Binnenkor t !

Goede informatie is van heel vzw Be-Cats
groot belang. Idee selecteerde WWW.BECATSFAN.BE
voor dit magazine kwalitatieve
ervaren aannemers. Meestal Secretariaat : +32(0)474 888 471 mail: [email protected]
verloopt de samenwerking met : +32(0)496 992 734
de architect en de aannemer
zonder noemenswaardige pro-
blemen, maar jaarlijks loopt
het in ongeveer 3000 gevallen
grondig mis. Het kan ook u
overkomen! Die bouwfirma’s
zijn in het beste geval niet vak-
bekwaam en in het slechtste
geval blijken het rasechte op-
lichters te zijn.

Zo verdwijnen de aannemers
soms met het geld en laten ze
een grote puinhoop achter.
Deze gewetenloze figuren ruï-
neren niet alleen de reputatie
van bonafide collega’s en hui-
zen, maar ook mensenlevens.
Kwaliteit heeft zijn prijs. (Ver-
)bouwers kunnen aannemers
met minder goede bedoelingen
snel herkennen aan hun
abnormaal lage prijzen, be-
doeld om de prijsbewuste klant
gemakkelijker over de streep te
trekken.

Door met een erkend vakman in zee te gaan, loop je geen risico op ge-
breken en vermijd je extra kosten op lange of middelbare termijn. Door
een erkend vakman te kiezen garandeer je jezelf dat de vooropgestelde
oplossing voor jou als klant het beste is in plaats van een te duur of te
goedkoop voorstel.

Een erkend vakman is geschoold en ervaren op het vlak van eventuele in-
stallaties, plaatsing en de laatste technologieën. Ze weten ook hoe belang-
rijk een vlotte en degelijke plaatsing is en zal zich steeds aan de
tijdsafspraken houden.

De erkende vakman is jouw aanspreekpunt. Gebruik zijn expertise en crea-
tiviteit om alle mogelijkheden af te tasten en te bepalen in functie van jouw
wensen. Wanneer u kleine aanpassingen aan uw woning wenst te realiseren,
heeft u vaak genoeg aan het inschakelen van een erkend aannemer.

Bij grotere verbouwingen of nieuwbouw kan een architect u perfect helpen
met het uittekenen van uw plannen. Bij het inschakelen van zowel een ar-
chitect of aannemer is het verstandig verschillende kosteloze en vrijblij-
vende offertes aan te vragen.

Leg eventueel gemaakte afspraken schriftelijk vast. Voor de
werkzaamheden van een aannemer tekent u een verbouwingsovereen-
komst. Door samen te werken met een erkende vakman kan je ook nog
voordeel halen uit allerhande premies.

DECEMBER 2019 IDEEMAGAZINE 19

20 IDEEMAGAZINE DECEMBER 2019

DECEMBER 2019 IDEEMAGAZINE 21

Afwerking

Om een vloer, terras of wandtegels mooi en egaal te plaatsen is heel wat ervaring en vakmanschap
nodig. Velen proberen dit zelf maar beseffen snel dat ze soortgelijke werken beter over laten aan
een specialist ter zake.

Van Hecke Bob uit Zomergem
is uw vloerenspecialist

Er komt namelijk heel wat kijken te genieten van een barbecue,
wanneer u een nieuw terras, een een glaasje wijn of een fris pin-
mooie vloer of passende wand- tje eens uw terras perfect afge-
tegels wil plaatsen. Van Hecke werkt is.
Bob uit Zomergem is hierbij uw De afwerking en voorbereiding
ideale partner. voor de plaatsing van een terras
Eerst en vooral moet men de juiste is van zeer groot belang. Aan-
keuze maken qua tegels. De plaats gepaste fundering, perfecte hel-
waar de vloer of wandtegels moe- lingen en een goede drainage
ten komen speelt hierbij een be- zijn een onmisbare basis.
langrijke rol. Maar ook de aanwe-
zigheid van de huidige vloerbedek- VLOEREN
king kan parten spelen tijdens de Bij vloeren Vanhecke kan u te-
plaatsing. Zo is het mogelijk een recht voor de plaatsing van al
vloer te lijmen op een vorige vloer maar u kan ook opteren om de oude uw vloeren. Als alleen werkende
vloer uit te breken en eventueel opnieuw een chape te plaatsen. patroon zorgt Bob steeds voor een perfecte klantenservice en een
Ga bij de plaatsing van uw vloer of wandtegels niet ondoordacht te werk persoonlijke aanpak van elk project. In tegenstelling tot veel grote-
maar laat al deze karweien uitvoeren door Van Hecke Bob uit Zomer- re bedrijven en aannemers krijgt u bij ons steeds onmiddellijk de
gem. Jarenlange ervaring gecombineerd met de juiste opleidingen zor- juiste persoon aan de lijn.
gen ervoor dat uw vloerwerken perfect uitgevoerd zullen worden.
TUINAFSLUITINGEN
OPRITTEN Een tuinafsluiting biedt niet al-
Na een lange en vaak zeer leen een visuele meerwaarde
stresserende en intensieve pe- voor de buitenkant van uw wo-
riode is uw bouwproject einde- ning, maar beschikt ook over
lijk zo goed als afgewerkt. Bin- enkele niet te onderschatten
nen is alles bewoonbaar dus u functies.
kan zonder problemen verhui- Met een tuinomheining is uw
zen. Uw oprit is echter nog woning veilig afgeschermd en
niet aangelegd en dit zorgt geniet u van een optimale priva-
continu voor heel wat vuil en cy. Verder is een tuinafsluiting
stof die telkens weer naar bin- ook een ideale oplossing voor
nen wordt gebracht. mensen met huisdieren.
Een vervelend probleem dus waarbij u telkens huiveringen krijgt Overtuigd? Schakel dan de er-
als u nog maar hoort van kans op regen. varing en techniek van Bob Van
Vermijd dit vervelend tafereel en beslis vandaag nog om uw oprit Hecke uit Zomergem in voor
te laten aanleggen bij uw woning regio Zomergem! Vreest u voor het plaatsen van uw tuinomhei-
uw budget? Geen nood want zij zorgen voor een passende offerte ning.
die volledig op maat gemaakt wordt van uw beschikbare middelen.

TERRASSEN
Een goed aangelegd terras zorgt voor de finishing touch aan uw
huis. Vrienden, kennissen en familie zullen graag langskomen om Meer info: www.van-hecke-bob.be

22 IDEEMAGAZINE DECEMBER 2019

zaagwerken Boringen
voor trapgaten,
deurgaten, ramen,... Bent u op zoek naar een vakman voor betonbo-
ringen, slijp- en kapwerken of zaagwerken?
Betonboringen Marc Schollaert Bvba en zijn
professioneel team helpt u graag met een uit-
stekende oplossing!

Betonboringen
Marc Schollaert

Zij voeren werken uit voor particulieren en be-
drijven en dit in de provincie Oost-Vlaanderen,
West-Vlaanderen, Vlaams Brabant, Antwer-
pen en Brussel.

slijp- en kapwerken BETONBORINGEN
voor sanitair en cv Het team van Betonboringen Marc Schollaert is gespecialiseerd
in betonboringen met een diameter van 18 tot 500 millimeter.
betonboringen De boringen staan in functie van uiteenlopende doeleinden, zoals het plaatsen
voor verlichting, verluchting, van inbouwspots, afvoerleidingen, elektrische kabels en airconditioning.
wasemkappen, doorvoeren,... Dankzij hun technische kennis kunnen betonboringen in vloeren (van boven
naar onder), plafonds (van onder naar boven), wanden (horizontaal) en onder
een bepaalde hoek uitgevoerd worden. Zij werken met wateropvang of
stofafzuiging.

BETONBORINGEN VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN
Zowel particulieren als bedrijven maken gebruik van dit type dienstverlening.
Bij particulieren zijn het veelal kleinere betonboringen die snel ingepland en
uitgevoerd worden. Zo hebben de bewoners geen overlast. Bij bedrijven die
werkzaamheden laten verrichten aan grote panden wordt er vooraf altijd een
plan van aanpak opgesteld alvorens de werkzaamheden plaatsvinden. De
opdrachtgever weet zo precies welke werkzaamheden er gebeuren en welke
werknemers hier eventueel bij betrokken zijn. Vaak vinden betonboringen
plaats in ziekenhuizen of zorgcentra waar altijd mensen aanwezig zijn. Ook
daar is het mogelijk om betonboringen uit te voeren met een minimale
overlast voor de omstanders.

Betonboringen Marc Schollaert bvba
Wolvenstraat 9, 9451 Kerksken
tel zaakvoerder: 0496/25.24.75
tel secretariaat: 0494/08.66.19
e-mail: [email protected]

www.boringenschollaert.be

DECEMBER 2019 IDEEMAGAZINE 23

Specialisten

Van Acker Ruben heeft een jarenlange ervaring en staat garant voor kwaliteit, vakmanschap en
een persoonlijke aanpak.

Specialist in dakwerken

Iedere klant heeft bij hem een
naam, geen nummer. Zij bieden
een uitzonderlijke garantie van 10
jaar aan op al hun werken.
Dakwerken
Uw dak, zijn vak. Van Acker Ru-
ben is gespecialiseerd in platte,
schuine en hellende daken. Ook in
dakrenovatie, bekleding van dak-
goten, velux ramen en koepels
voor een maximale lichtinval.
Zowel voor nieuwbouw – als reno-
vatieprojecten bent u bij hem aan
het juiste adres. Een uitmuntende
service krijgt u er gratis bij.
Gevelwerken
Van Acker Ruben is uw ervaren
vakman voor de bekleding van ge-
vels van woningen, winkels en be-
drijven. U heeft de keuze uit :
Sidings ofwel vezelcement. Eternit zoals leien, equitone, natura en pictura. Rockpanel: duurzaam en onderhoudsvriendelijk
plaatmateriaal. Hout zoals ceder, merantie en padoek. Hij werkt efficiënt en voor een vriendelijke prijs.
Schrijnwerken
Al uw binnen – en buitenschrijnwerk is bij hem in vertrouwde handen. U kan bij Ruben terecht voor binnendeuren, parket en
laminaat, houten (dak) terrassen, dakconstructies en alle binnen en buiten afwerking. Eén van zijn grootste kwaliteiten is dat
hij alles perfect afwerkt.
Isolatie
Een degelijke isolatie zorgt voor een lagere energierekening. Hij is uw expert in dakisolatie en zolderprojecten inclusief het
inrichten van uw zolder . Graag verzorgt hij tevens alle zink -en koperwerken. Bent u voor uw isolatiewerken op zoek naar een
betaalbare vakman in de regio Gent? Contacteer Ruben Van Acker via e-mail of telefonisch.
Bron tekst en foto’s: Van Acker Ruben

Stoneland vof is opgericht in 2003 door
Willem Hulpia. Strategisch gelegen tussen
Gent en Eeklo, in het hartje van Oost-
Vlaanderen, vormt Stoneland stilaan een
begrip in de wereld van de natuursteen.

Machinaal en
ambachtelijk
handwerk

De combinatie van machinaal maatwerk en ambachtelijk
handwerk levert steeds een uniek, afgewerkt product, die je
nergens anders kan vinden. ‘Professionalisme, gemengd met
een flinke dosis creativiteit’, dit vind je terug in het volledige
gamma van keukens, trappen, badkamers, vloeren etc….
Met deskundig advies over de juiste keuze van de steen‚
plaatsing aan huis en de daarbij horende opvolging streeft
Stoneland naar de perfectie. Tal van realisaties kunnen dit alleen beamen.
Elke natuursteen is uniek… Zij gaan graag met u op zoek naar de juiste vorm en inhoud, het juiste concept met de juiste
materialen.
Natuursteen wordt hoofdzakelijk op ‘uitzicht’, dus op kleur en sfeer gekozen. Als vakman adviseren zij u om ook rekening te
houden met de technische kwaliteiten of gebreken van de materialen: onderhoud, slijtvastheid en de plaats van natuursteen in
het totaalproject worden meegenomen in de uiteindelijke keuze voor deze of gene steen. Er zijn verschillende natuurstenen zoals
Belgisch Blauwsteen, graniet, marmer composiet en dekton.
Meer info: www.stoneland.be

24 IDEEMAGAZINE DECEMBER 2019

Voor het reinigen van uw dak, gevel of oprit kan u Schuine daken 10 jaar garantie
rekenen op het vakmanschap van Deltabouw Cleaning Platte daken Gratis prijsofferte
Service uit Mariakerke.
Dakramen Heyken 2
Uw specialist in Zink- en koperwerk 9940 Evergem
reiniging 0498 43 92 47
Dakgoten [email protected]
Ze reinigen en beschermen uw dak, gevel of oprit op een natuurlijke Gevelbekleding www.vanackerruben.be
manier met bio- producten. Ze werken voor de gevels en opritten steeds Parket | Laminaat
met warm water, omdat er dan nog een betere dieptereiniging is en het
water verdampt ook sneller. Na de reiniging volgt een extra nabehande- Gyproc
ling met waterafstotende bio- producten. Dit biedt een extra bescherming Binnen - en
tegen algengroei en mosaanslag. Deltabouw Cleaning Service werkt zowel buitenschrijnwerk
naar de particulieren als naar bedrijven.
U kunt erop rekenen dat we uw ramen doen glimmen als een spiegel. ze
staan in voor de schoonmaak van ramen, omlijstingen, gevelpanelen,
grafzerken, boten, enzovoort van elk gebouw en in elke omstandigheid.
Enkele van onze teams zijn gespecialiseerd in werken op grote hoogte.
Hiervoor kunnen ze gebruik maken van hun eigen hoogtewerkers.
Deltabouw Cleaning Service is een gerespecteerd bedrijf in de commerci-

Dak, Gevel
& oprit Reinigen

Nabehandeling
en Bescherming

Droogijsstralen

0486 22 34 33

Volg ons op facebook www.dbcs.be
Delta Bouw & Cleaning Service [email protected]

YOUR PARTNER IN CLEANING

ële schoonmaaksector. ze beschikken over een zeer goede knowhow en MACHINAAL MAATWERK
professionaliteit. ze luisteren graag naar de wensen en eisen van de klant, EN AMBACHTELIJK HANDWERK
die vaak erg verschillend zijn. Op basis van deze gesprekken maken ze een
oplossing op maat, met een specifieke aanpak. Verdegemstraatje 49
Graffiti is ook niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij. In 9940 Evergem
sommige gevallen is graffiti echte kunst, maar ook vandalisme komt meer 09 253 27 21
en meer voor. Ze beseffen soms niet dat ze moedwillig iets beschadigen of 0475 281 944
vernietigen van iemand anders. Door graffiti beschadigde objecten kun- [email protected]
nen huizen van particulieren betreffen, maar ook gebouwen van bedrijven. www.stoneland.be
De eigenaren van deze gebouwen kiezen niet voor deze beschadiging en
zullen de graffiti moeten laten verwijderen. De keuze van het juiste anti- De combinatie van machinaal maatwerk en ambachtelijk handwerk levert
graffiti systeem is specialistenwerk en afhankelijk van verschillende zaken steeds een uniek, afgewerkt product. ‘Professionalisme, gemengd met
zoals de ondergrond en gewenste mate van milieuvriendelijkheid. een flinke dosis creativiteit’, dit vind je terug in het volledige gamma van
Deltabouw Cleaning Service gebruikt milieuvriendelijke producten en ho- keukens, trappen, badkamers, vloeren etc….
gedrukreiniger wat niet schadelijk is voor ons milieu. Met deskundig advies over de juiste keuze van de steen‚ plaatsing aan
NIEUW: Droogijsstralen huis en de daarbij horende opvolging streeft Stoneland naar de perfectie.
Meer info: 0486.223.433 – [email protected]
Bron foto: Delta Bouw & Cleaning Service DECEMBER 2019 IDEEMAGAZINE 25

Electriciteit

Kwam u tijdens uw verbouwingswerken verouderde elektriciteitsbedradingen tegen? Wilt u uw
elektriciteitsnetwerk een update geven zodat deze voldoet aan de geldende wettelijke normen? Of
bent u aan de opbouw van uw nieuwbouwwoning gestart en zoekt u nog een professionele
elektricien die de installatie van een veilig elektriciteitsnetwerk op zich neemt?

Uw specialist in algemene

elektriciteitswerken

Aarzel dan niet en schakel Bekaert Sam Elektro Techniek in voor al uw algemene elektriciteitswerken in Assenede en omgeving.

NIEUWBOUW OF RENOVATIE?
Zowel voor uw nieuwbouw- als voor uw renovatieproject kan u bij hun firma terecht. Zij zijn gespecialiseerd in
elektriciteitswerken en kennen met hun uitgebreide ervaring alle kneepjes van het vak. Hebt u bepaalde proble-
men? Zijn er enkele moeilijkheden die de nodige knowhow vereisen? Of hebt u algemene vragen? Voor alles
vinden zij de geschikte oplossing. Alle werken worden met kwaliteitsvolle materialen uitgevoerd voor een
duurzaam en veilig eindresultaat. Ook voor kleine of grote herstellingen kan u beroep doen op hen, net als voor
de installatie van verlichting of poortautomatisatie.

NOODSITUATIES
Bent u verder op zoek naar een vakman die niet enkel de algemene elektriciteitswerken op zich neemt, maar
ook bij noodsituaties voor u klaarstaat? Denk maar aan het oplossen van een elektriciteitspanne. Ook dan bent
u bij de firma Bekaert Sam Elektro Techniek uit Bassevelde, een deelgemeente van Assenede, aan het juiste
adres. Wanneer u kiest voor een samenwerking met hen, gaat u voor professionalisme, waarbij een goede klan-
tenservice centraal staat. Hun bedrijf staat steeds voor u klaar, werkt volgens een strikte planning en zorgt voor
een flexibele communicatie.
Neem vandaag nog contact op voor meer informatie of de aanvraag van een vrijblijvende opmeting en prijsof-
ferte. Ook voor de installatie van parlofonie en domotica kan u op hen beroep doen.

BETAALBARE DOMOTICA IN HUIS
Voor de installatie van domotica in Assenede of de rest van
Oost-Vlaanderen kan u terecht bij Bekaert Sam Elektro
Techniek. Met de nodige knowhow weten zij precies wat u
nodig heeft om uw huis volledig automatisch in te richten.
Een doorgedreven installatie en integratie van domotica in
uw pand maakt uw leven op slag makkelijker. Hebt u het licht
uitgeschakeld? Staat de verwarming wel aan? Of is de poort
dicht? Met deze moderne technologie maakt u komaf met
deze kleine zorgen.

BEDIENING VANOP AFSTAND
Domotica is een vooruitstrevende technologie, geïntegreerd in uw woning om
u als bewoner een makkelijker leven te bieden. De zorgen die u vroeger parten
speelden, zijn op slag verleden tijd. De lichten worden automatisch gedimd,
de verwarming kan al op voorhand opgezet worden wanneer u thuiskomt en
uw rolluiken kan u in werking zetten terwijl u gezellig televisie kijkt in de
sofa. U hoeft niet steeds naar een schakelaar te lopen of manueel uw poort te
sluiten. Via uw smartphone hebt u met enkele toetsen controle over uw hele
woning, zélfs vanop afstand. De techniek van domotica is erg geavanceerd en
kan hierdoor het wooncomfort in en om de woonst sterk verhogen.
Meer info: www.bekaertsam.be

L A ND S DI JK 14 4 • 9 9 6 8 B A S S E V E L DE ALGEMENE ELEKTRICITEIT
DOMOTICA
E-MAILADRES: [email protected] PARLO- VIDEOFONIE
ZONNEPANELEN
WWW.BEKAERTSAM.BE

TEL: 0485.277.836

26 IDEEMAGAZINE DECEMBER 2019

SDEEPCTEEMMBBEERR 22001199 IIDDEEEEMMAAGGAAZZIINNEE 2277


Click to View FlipBook Version